Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 285 Eylül 2016
Eylül 2016 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah Müessesesi–II, İMDAT TÜRKAY
Katma Değer Vergisi İadesi ve KDV İadesi Risk Analizi (KDVİRA) Uygulaması, ABDULLAH KARABOYACI, ÖZKAN ERGÜDEN
Götürü Gider Uygulamasına İki Farklı Yaklaşım, İLYAS CEYHAN
2008–6 Sayılı Tebliğ'e Göre Belge Düzeni ve Bu Kapsamda 2016–4 Sayılı Tebliğ İle Yapılan Değişikliklerin Analizi , LEVENT BAŞAK
Bilmeden Sahte Belge Kullanan Mükelleflerin Yaşadığı Mağduriyet, ARİF BAYRAM
Tahsilat ve Ödemelerin Tevsikinde 7.000,00 TL'lik Limit Yeterli mi? METİN EREN
Aerosol Üretiminde ÖTV İadesi, SEDAT İÇEL – YUSUF GÖKÇE
Mücbir Sebep ve Meslek Mensuplarının Durumu, COŞKUN ÇEKİCİLER – ONUR GÖK
Genç Girişimcilere Sağlanan Kazanç İstisnasının Özellikleri ve İstisnadan Yararlanma Şartları, RIZKULLAH ÇETİN
ÖTV İadesinden Fazla ve Yersiz Ödenen KDV İadesine, SEÇİL ODACI
Geçici Olarak Yurt Dışında Görevlendirilen Personele Türkiye'den Ödenen Ücretlerinden, Türkiye'de ve Yurt Dışında Kesilen Vergilerin İadesi, RAMAZAN CENK
Vergi Uygulamalarında Binek Otomobilin; Kıst Amortisman, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi, GURBET KAYA
Hizmet İhracının Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi, FAHRETTİN ACAR
Kamulaştırmanın Vergisel Karşılığı, SAMET ÜNÜR
Vergi Denetiminin Etkinliği ve Vergi Etiği, MAHMUT KILIÇOĞLU
Limited Şirkette Müdürünün Görev Süresinin Dolması Halinde Temsil, ABDULLAH ARMAĞAN
Türk Vergi Dairelerinde Toplam Kalite Yönetimi Uygulaması, SELÇUK BUYRUKOĞLU, MURAT TOKSARI
BEPS 4 No.lu Eylem Planı: Faiz İndirimi ve Diğer Finansal Ödemeler Yoluyla Matrah Aşındırmasının Sınırlandırılması, AHMET TOPAL
Düz Oranlı Vergi Tarifesi ve Türkiye'de Uygulanabilirliği, BURCU ZERNİŞAN ÖCAL ÇİFCİ
İkinci El Binek Otomobil Alım–Satım İşlerinde Vergilendirme ve Belge Düzeni, BARIŞ KORKMAZ
Miras Yoluyla İntikal Eden Gayrimenkullerin Satışının Vergilendirilmesi, ZAFER ANADOLU
Vergi Affı ve Matrah Artırımı, EDA KAYA
Yap–İşlet–Devret Modeliyle Yapılan ve İşletilen Tesislerin Kamuya Devri, ERHAN BAYAR
15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizin Anısına, ERDOĞAN ÜVEDİ
İş Güvencesi Kapsamındaki İşçilerin İş Sözleşmelerinin, Geçerli Sebeple Feshinde Yerleşmiş Olan Usul ve Esaslara Rağmen Yapılan Hatalar Nedeniyle İşçi ve İşveren Mağdur Olmaktadır, CELAL TOZAN
Sağlık Hizmet Sunucularının Ödemesinin Durdurulması Usulü, SERDAR GÜNAY
Doğum Yapan Kadın Yarım Çalışma Ödeneğinden Nasıl Yararlanacak? ERSİN UMDU
5434 Sayılı Kanun'un Ek 11. Maddesi Nedir? Uygulama Nasıl Yapılır? ESRA CEYHUN
Doğum Öncesi ve Sonrası İzin Sürelerine İlave Olarak İşçi ve Memurlar İçin Getirilen Yeni Haklar, MUZAFFER ŞEKEROĞLU
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasını İçeren 6736 Sayılı Kanun'da Prim Borçları İle İlgili Yapılan Düzenlemeler, AHMET ÖZCAN
Birden Fazla İşveren Tarafından Çalıştırılan Sigortalının, Kazancının SPEK Üst Sınırını Aşması Durumunda Primler İade Edilir mi? GÖKHAN BEDİR
Yabancı Uyruklular Doğum Borçlanması Yapabilir mi? MEHMET DEMİRCİ
Ücretin Haczi, Devri ve Takası Mümkün müdür? MURAT ARAZ
İş Kazası Sonucu SGK Tarafından Yapılan Yardımlar ve SGK'nın Rücu Hakkı, SERDAR ADAY
Maaş Haczi ve Kural Olarak Haciz Kesintisi, MEHMET FATİH GELERİ
Yeni Düzenlemeyle Mücbir Sebep Halleriyle Belgelerin Verilme Süresi ve Primlerin Ertelenmesine Genel Bakış, VEDAT İLKİ
Ziraat Odası Kaydını Sildirmeden Nasıl Tarım Bağ–Kur Sigortalısı Olunur? DERDA AKCAN
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Psikolojik Tacize Neden Olan Tacizci Kamu Görevlisi Hakkında Uygulanacak İdari Yaptırımlar, NİMET FİL
İşçinin Kullandığı İstirahat Raporlarının İş Akdinin Feshine Etkileri, UFUK YOLA
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nde 30 Haziran 2016 Tarihinde Yapılan Son Değişiklik Ne Getiriyor? RAŞİT ULUBEY
Anonim Şirketlerde Şarta Bağlı Sermaye Artışı, ÖZDEM SATICI TOPRAK
Limited Şirketten Çıkan ve Çıkarılan Ortaklarla Hesaplaşma, MUSTAFA YAVUZ
Türk Ticaret Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi, SÜLEYMAN RUHİ AYDEMİR
Sermaye Azaltımı ve Tasfiyelerde Sermayeye İlave Edilmiş Kâr, Fon ve Değerleme Farkları Üzerinden Vergi Hesaplanmalı mı? EMRAH AYGÜL
Ombudsmanlık Görev Alanı ve Başvuru, AKIN ŞİMŞEK
Tüketilmesi Zorunlu Yargı Yolu Olarak İtirazen Şikayet Başvurularında Süre, BAŞAK KARAKAN
Korumalı İşyerlerine Hibe Desteği Sözleşmelerinin Damga Vergisi Açısından Durumu, AYŞE YİĞİT ŞAKAR
İhraç Kayıtlı Teslimden Kaynaklanan KDV İade Haklarının İndirim Yoluyla (İndirim Listesi Gönderilmeksizin) Kullanılması, MEHMET MAÇ
Varlık Barışı Üzerine, HALDUN DARICI
Bacasız Sanayiye Destek Arayışları: Sektörde Çalışanların Ücretlerinden Yapılan Vergi Tevkifatı Ödemeleri de Ertelenebilir, NADİR ÖZTÜRK
Konaklama Komisyonlarının Elde Edilme Tarihi ve Vergileme Tartışmaları, TAYFUN ŞAHİN
Finansal Kiralamaya Konu İktisadi Kıymete İlişkin Kiralayan Şirketçe Tahsil Edilemeyen Kira Bedelinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi, İSMAİL BİNGÖL
İade Tasdik İşlemlerinde Teyit Yazısı ve YMM Sorumluluğu, TARIK SELCİK
Sözleşmedeki "Belli Para" Ne Zaman Belli Olur? YASİN ÖZYOLCU
Avanslarda Örtülü Sermaye Uygulaması, İLYAS MERİÇ
Tekerrürde Özellikli Bir Husus: İlk Kesilen Vergi Ziyaı Cezasının Terkin Edilmesi Durumu, ALİ ZEKERİYA ÖZMEN
İcra Takibi İle Tahsil Edilen Serbest Meslek Faaliyetine İlişkin Alacağın Vergilendirilmesi, NEVZAT ŞENSES
Sahte Fatura İle Belgelendirilen Tevkifata Tabi Mal Yahut Hizmet Alımlarında Reddolunacak KDV'nin Hesabı, SERDAR TAŞDÖKEN
Değersiz Alacaklar İle Şüpheli ve Vazgeçilen Alacakların İlişkisi, ALTAR ÖMER ARPACI
6736 Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı İle İlgili Genel Hükümler ve Mükelleflere Önerilerimiz, ZEYNEDDİN ÇETİN
Kurban Bağışı Vergi Mükellefleri İçin "İndirim" Konusu Yapılabilir mi? MEHMET FİL
Rehberlik Hizmeti Veren Turist Rehberlerinin Elde Ettiği Gelirin Niteliği ve Vergilendirilmesi, MEHMET YÜCEL
Nakdi Sermaye Artırımı İstisnasında, Ortakların Sermaye Taahhütlerini Nasıl Karşıladıkları Sorunu, FERHAT FAHRAN
Vakıf ve Dernekler Tarafından Bağış Makbuzu İle Toplanan Kurban Derisi ve Bağırsakların Satışının Vergi Kanunları Karşısında Durumu, ADNAN AY
Turistik Tesislerde Son Durum ve Borçların Ertelenmesi, SAFİYE TOKMAK, ÖYKÜ ŞAYAN ÖNGEN
Bahçenizde Elma Toplayan İşçi Ağaçtan Düşerse, MÜJDAT ŞAKAR
6728 Sayılı Kanunla Muhtasar Beyanname İle Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Birleştirilmesi, MAHMUT ÇOLAK
Prim Borçlusu Bağ–Kurlular 2016 Yılı Sonuna Kadar Ücretsiz Sağlık Hizmeti Alabilecek, VAKKAS DEMİR
İşçinin Davranışları Nedeniyle İş Akdinin Feshinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, UMUT TOPCU
Fiilen Ödenen Ücretlerin Kayıtlarda Gösterilmemesinin Hukuki Sonuçları, EROL GÜNER
Performans Düşüklüğü Nedeniyle İş Sözleşmesinin Geçerli Feshi, MURAT AYGAR
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu'nda Denetim ve İdari Para Cezaları, ARİF TEMİR
İşverenin Genişletilmiş Yönetim Hakkı, CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
İbraname İkale Sözleşmesini İçerebilir mi? CÜNEYT ÖZEN
Hangi İşyerlerinde İşbaşı Eğitim Programı Düzenlenebilir? ABDURRAHMAN AKMAN
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Gereğince Alınacak Sağlık Raporları, FEYZA AYDEMİR AYDOS
30 Ağustos Zafer Bayramında Çalışan İşçiler İlave Ücret Alır mı? ALİ KEMAL TERZİ
Kamu Kurumları İle 50'den Az Çalışanı Olan ve Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerleri İçin İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Erteleme Var mı? RECEP GÜNER
SSK ve Bağ–Kur Kapsamındaki Malûl, Engelli ve Çalışma Gücü Kaybı Olan Sigortalılara Aylık Bağlama Şartları, NERGİS ŞİMŞEK
667 ve 668 Sayılı KHK'lar Kapsamında Kapatılan İşyerleri, SEVGİ ÜVEDİ
Analık Sigortasından Sağlanan Haklar İle Bu Haklardan Yararlanma Şartları, REŞAT MERTTİR
Emzirme Ödeneği İle İlgili Bilinmesi Gerekenler, SÜLEYMAN UZUNOĞLU
6278 Sayılı Kanunla Düzenlenen SGK Uygulamalarındaki Değişiklikler, FAHRİ MAHİR DÜNDAR
Vatana İhanet Gerekçesiyle Emekli Aylığı Kesilebilir mi? CEMİL UZUN
Ücretsiz İzinli Sigortalıya Analık Sigortasında Geçici İş Göremezlik Ödeneği Ödenir mi? ÖMER ŞEKERCİOĞLU
İş Sözleşmesini "Fesih" Dışında Sona Erdiren Haller, ERTUĞRUL GEZEN
Genel Sağlık Sigortası Prim Borçları Nasıl Yapılandırılacak? BÜNYAMİN ESEN
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na Göre İşyerinin Hangi Tehlikeli Sınıfta Olduğu Nasıl Belirlenmektedir? KEMAL AKYOL
6728 Sayılı Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatına Getirilen Önemli Değişiklikler, SAMİ ÖNER
Çalışanların Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Girişi, HAMİT TİRYAKİ
Milletvekilleri ve Belediye Başkanı İle Encümen Üyelerinin Sigortalılıkları, ŞEVKET TEZEL
Zorunlu Bireysel Emeklilik, Ekonomik Yansımaları ve Öneriler, MUSTAFA ÇOLAK (DOÇ.DR.)
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun'un Değerlendirilmesi–I, AYHAN SARISU
Anonim Şirketlerde Finans Denetimi ve Finansal Planlama Faaliyetleri, UFUK ÜNLÜ
Önemli Miktarda Şirket Aktifi Nasıl Belirlenecektir? SONER ALTAŞ
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Otomotiv Sektörüne İlişkin Cezai Hükümler–II, SERBAY MORAY
Anayasa Mahkemesi'nin Bireysel Başvuru Kapsamında Vergi Hukukuna İlişkin Önemli Bir Kararı–II, TAHİR ERDEM
Geçmişe Yönelik Olarak Re'sen Tesis Ettirilen Vergi Mükellefiyetinden Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıklar ve Çözüm Önerileri–II, VOLKAN ERDOĞDU
Özel Hukuk Sözleşmelerinin Geçmişe Etkili Olarak Ortadan Kaldırılmasının Vergisel Sonuçları, MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ, NİHAN KURTULMAZ
Çalışmaya Ara Vermeyen (Adli Tatil Yapmayan) İdare ve Vergi Mahkemeleri, Y.BURAK ASLANPINAR
Barkod: 9781111166267
Yayın Tarihi: Eylül 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.