Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk Borçlar Hukukunda
Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
Borçlar Hukuku Monografileri
Temmuz 2020 / 1. Baskı / 144 Syf.
Fiyatı: 50.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'n da düzenlenmiş olan kusursuz sorumluluk hallerinden biri de m.67 ve m.68 hükümlerinde yer alan Hayvan Bulunduranın Sorumluluğudur. Düzenleme uyarınca bir hayvanın bakımını ve yönetimini sürekli veya geçici olarak üstelenen kişi (hayvan bulunduran), hayvanın vermiş olduğu zararı kusuru bulunmasa da tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak hayvan bulundurana kurtuluş kanıtı getirerek bu sorumluluktan kurtulma imkânı tanınmıştır.

Türk Borçlar Hukukunda Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu isimli kitap kapsamında; hayvan kavramına nelerin dahil olduğu, hayvan bulunduran olarak kimlerin sorumlu tutulabileceği, hayvanın hangi davranışları sonucu ortaya çıkan zararlarda hayvan bulunduranın tazmin yükümlülüğü bulunduğu, sorumluluğu doğuracak olan hayvanın davranışı ve zarar arasında hangi hallerde illiyet bağı bulunduğu, tazmin edilecek zararlar kapsamına nelerin girdiği, rücu hakkı, taşınmaz zilyedinin hayvanı alıkoyma hakkı, 818 Sayılı Borçlar Kanunu döneminde açıkça düzenlenen fakat mevcut TBK düzenlemesinde yer almayan bir ifade olan hayvanı öldürmenin haklı görülüp görülemeyeceği meselesi ve son olarak sorumluluk davasında usul konusu, doktrindeki görüşler ve Yargıtay kararları çerçevesinde açıklığa kavuşturulmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Kusursuz Sorumluluk Hali Olarak Hayvan Bulunduranın Sorumluluğu
Hayvan Bulunduranın Sorumluluğunun Şartları
Zararın Tazmini
Rücu Hakkı
Taşınmaz Zilyedinin Alıkoyma Hakkı
Sorumluluk Davasının Usulü
Barkod: 9789750260643
Yayın Tarihi: Temmuz 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  19
II. KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  20
III. TERMİNOLOJİ  21
III. İNCELEME PLANI  22
IV. HÜKMÜN TARİHÇESİ  24
III. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YASAL HÜKÜMLER  28
A. Alman Hukukunda Yer Alan Düzenleme  28
B. İsviçre Hukukunda Yer Alan Düzenleme  29
C. İsviçre 2020 Tasarısı  30
D. 818 Sayılı Borçlar Kanunu  30
E. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  31
F. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu  32
BİRİNCİ BÖLÜM
SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMELLERİ
I. GENEL OLARAK  35
II. KUSURSUZ SORUMLULUK HALİ OLARAK HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU  37
A. Sorumluluk Kavramı  37
B. Haksız Fiilden Sorumluluk  38
C. Kusur Sorumluluğu İlkesinin Zayıflamış Olması  42
III. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU KAPSAMINDA KUSURSUZ SORUMLULUĞA ESAS TEŞKİL EDEN DÜŞÜNCELER  46
A. Sebep Olma Düşüncesi  46
B. Tehlike Düşüncesi  47
C. Yarar ve Zarar Arasındaki Bağlılık Düşüncesi  49
D. Hakimiyet (Egemenlik) Alanı Düşüncesi  50
E. Anormallik Düşüncesi  50
F. Objektif Özen Gösterilmesi Düşüncesi  51
IV. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNUN DAYANDIĞI ESAS  51
İKİNCİ BÖLÜM
HAYVAN BULUNDURANIN
SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
I. GENEL ŞARTLAR  55
A. Hukuka Aykırı Fiil  55
1. Fiil  55
2. Hukuka Aykırılık  56
B. Zarar  59
1. Maddi Zarar– Manevi Zarar  59
2. Fiili Zarar– Yoksun Kalınan Kâr  64
3. Doğrudan Zarar– Dolaylı Zarar– Yansıma Zarar  64
4. Mevcut zarar– Müstakbel Zarar– Muhtemel Zarar  66
5. Değerlendirme  67
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı  68
1. Genel Olarak  68
2. İlliyet Bağını Kesen Sebepler  70
3. Değerlendirme  73
II. ÖZEL ŞARTLAR  75
A. Olumlu Şartlar  75
1. Zarara Bir Hayvanın Sebebiyet Vermiş Olması  75
a. Hayvan Kavramı  75
b. Hayvanın İçgüdüsel Fiili  79
2. Hayvanın Bakım ve Yönetimini Üstlenen Bulunmalı  83
a. Hayvan Bulunduran  83
b. Yardımcı Kişiler  91
c. Kaçan Yahut Terkedilmiş Hayvanların Durumu  93
B. Olumsuz Şart  95
1. Hayvan Bulunduranın Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtı Getirememesi  95
a. Genel Olarak  95
b. Zararın Doğmaması İçin Gerekli Dikkat ve Özenin Gösterildiğini İspat  95
c. İlliyet Bağını Kesen Bir Sebebin Varlığını İspat  99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNUN
HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. ZARARIN TAZMİNİ  101
A. Tazminatın Belirlenmesi  101
1. Hayvan Bulunduranın Kusurunun Etkisi (Munzam–Ek Kusur)  102
2. Üçüncü Kişinin Kusurunun Etkisi  103
B. Tazminatın İndirilmesi  103
II. RÜCU HAKKI  106
A. Genel Rücu Hakkı  106
B. Türk Borçlar Kanunu m.67/III Hükmü ile Getirilen Rücu Hakkı  107
1. Zarara Neden Olan Hayvanın Başka Bir Hayvan Tarafından Ürkütülmesi  109
2. Zarara Neden Olan Hayvanın Bir Başkası Tarafından Ürkütülmesi  110
3. Zilyet Yardımcıları  111
4. Diğer Kişiler  111
C. Rücu Zamanaşımı  111
III. TAŞINMAZ ZİLYEDİNİN ALIKOYMA HAKKI  113
A. Genel Olarak  113
B. Taşınmaz Zilyedinin Hayvanı Yakalama ve Alıkoyma Hakkı  113
1. Alıkoyma Hakkının Hukuki Niteliği  114
2. Alıkoyma Hakkı Sahibi  114
3. Hayvanın Taşınmaz Üzerinde Bir Zarara Sebebiyet Vermesi  115
4. Hayvanın Taşınmazın Sınırları İçinde Bulunuyor Olması  116
C. Hayvanı Etkisiz Hâle Getirme Hakkı  117
D. Taşınmaz Zilyedinin Hayvanı Bulundurana Bilgi Verme Yükümlülüğü  120
IV. SORUMLULUK DAVASININ USULÜ  121
A. Davanın Tarafları  121
1. Davacı  121
2. Davalı  122
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  123
1. Görevli Mahkeme  123
2. Yetkili Mahkeme  123
V. ZAMANAŞIMI  124
A. Genel Olarak  124
B. Zamanaşımı Süreleri  125
1. Kısa Zamanaşımı Süresi  125
2. Uzun Zamanaşımı Süresi  127
3. Ceza Davası Zamanaşımı Süresi  128
SONUÇ  131
Kaynakça  135
Kavram Dizini  143
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Takdim  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
GİRİŞ
I. GENEL OLARAK  19
II. KONUNUN ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI  20
III. TERMİNOLOJİ  21
III. İNCELEME PLANI  22
IV. HÜKMÜN TARİHÇESİ  24
III. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNA İLİŞKİN YASAL HÜKÜMLER  28
A. Alman Hukukunda Yer Alan Düzenleme  28
B. İsviçre Hukukunda Yer Alan Düzenleme  29
C. İsviçre 2020 Tasarısı  30
D. 818 Sayılı Borçlar Kanunu  30
E. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu  31
F. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu  32
BİRİNCİ BÖLÜM
SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ VE TEMELLERİ
I. GENEL OLARAK  35
II. KUSURSUZ SORUMLULUK HALİ OLARAK HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU  37
A. Sorumluluk Kavramı  37
B. Haksız Fiilden Sorumluluk  38
C. Kusur Sorumluluğu İlkesinin Zayıflamış Olması  42
III. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU KAPSAMINDA KUSURSUZ SORUMLULUĞA ESAS TEŞKİL EDEN DÜŞÜNCELER  46
A. Sebep Olma Düşüncesi  46
B. Tehlike Düşüncesi  47
C. Yarar ve Zarar Arasındaki Bağlılık Düşüncesi  49
D. Hakimiyet (Egemenlik) Alanı Düşüncesi  50
E. Anormallik Düşüncesi  50
F. Objektif Özen Gösterilmesi Düşüncesi  51
IV. HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNUN DAYANDIĞI ESAS  51
İKİNCİ BÖLÜM
HAYVAN BULUNDURANIN
SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
I. GENEL ŞARTLAR  55
A. Hukuka Aykırı Fiil  55
1. Fiil  55
2. Hukuka Aykırılık  56
B. Zarar  59
1. Maddi Zarar– Manevi Zarar  59
2. Fiili Zarar– Yoksun Kalınan Kâr  64
3. Doğrudan Zarar– Dolaylı Zarar– Yansıma Zarar  64
4. Mevcut zarar– Müstakbel Zarar– Muhtemel Zarar  66
5. Değerlendirme  67
C. İlliyet (Nedensellik) Bağı  68
1. Genel Olarak  68
2. İlliyet Bağını Kesen Sebepler  70
3. Değerlendirme  73
II. ÖZEL ŞARTLAR  75
A. Olumlu Şartlar  75
1. Zarara Bir Hayvanın Sebebiyet Vermiş Olması  75
a. Hayvan Kavramı  75
b. Hayvanın İçgüdüsel Fiili  79
2. Hayvanın Bakım ve Yönetimini Üstlenen Bulunmalı  83
a. Hayvan Bulunduran  83
b. Yardımcı Kişiler  91
c. Kaçan Yahut Terkedilmiş Hayvanların Durumu  93
B. Olumsuz Şart  95
1. Hayvan Bulunduranın Sorumluluktan Kurtuluş Kanıtı Getirememesi  95
a. Genel Olarak  95
b. Zararın Doğmaması İçin Gerekli Dikkat ve Özenin Gösterildiğini İspat  95
c. İlliyet Bağını Kesen Bir Sebebin Varlığını İspat  99
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞUNUN
HÜKÜM VE SONUÇLARI
I. ZARARIN TAZMİNİ  101
A. Tazminatın Belirlenmesi  101
1. Hayvan Bulunduranın Kusurunun Etkisi (Munzam–Ek Kusur)  102
2. Üçüncü Kişinin Kusurunun Etkisi  103
B. Tazminatın İndirilmesi  103
II. RÜCU HAKKI  106
A. Genel Rücu Hakkı  106
B. Türk Borçlar Kanunu m.67/III Hükmü ile Getirilen Rücu Hakkı  107
1. Zarara Neden Olan Hayvanın Başka Bir Hayvan Tarafından Ürkütülmesi  109
2. Zarara Neden Olan Hayvanın Bir Başkası Tarafından Ürkütülmesi  110
3. Zilyet Yardımcıları  111
4. Diğer Kişiler  111
C. Rücu Zamanaşımı  111
III. TAŞINMAZ ZİLYEDİNİN ALIKOYMA HAKKI  113
A. Genel Olarak  113
B. Taşınmaz Zilyedinin Hayvanı Yakalama ve Alıkoyma Hakkı  113
1. Alıkoyma Hakkının Hukuki Niteliği  114
2. Alıkoyma Hakkı Sahibi  114
3. Hayvanın Taşınmaz Üzerinde Bir Zarara Sebebiyet Vermesi  115
4. Hayvanın Taşınmazın Sınırları İçinde Bulunuyor Olması  116
C. Hayvanı Etkisiz Hâle Getirme Hakkı  117
D. Taşınmaz Zilyedinin Hayvanı Bulundurana Bilgi Verme Yükümlülüğü  120
IV. SORUMLULUK DAVASININ USULÜ  121
A. Davanın Tarafları  121
1. Davacı  121
2. Davalı  122
B. Görevli ve Yetkili Mahkeme  123
1. Görevli Mahkeme  123
2. Yetkili Mahkeme  123
V. ZAMANAŞIMI  124
A. Genel Olarak  124
B. Zamanaşımı Süreleri  125
1. Kısa Zamanaşımı Süresi  125
2. Uzun Zamanaşımı Süresi  127
3. Ceza Davası Zamanaşımı Süresi  128
SONUÇ  131
Kaynakça  135
Kavram Dizini  143
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020