Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İnternete Erişim Yasakları
Mayıs 2016 / 1. Baskı / 488 Syf.
Fiyatı: 106.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Günümüzde internet, neredeyse yaşantımız için vazgeçilmez bir unsur haline geldi. Bilişim suçları adlı yeni suç türleri ve bunlara uygulanacak yaptırımlar bir süredir tartışılmaktadır.

Konunun diğer önemli boyutu ise internete erişim yasaklarıdır. Artık pek çok internet sitesinin, sosyal medya hesaplarının milli güvenlik, kişiliğin korunması, müstehcenlik gibi değişik nedenlerle erişime engellendiğine tanık olmaktayız.

Peki tüm bu erişim engellemeler hangi mevzuata dayanmaktadır? Konu hakkındaki yargı kararları nelerdir? Uygulamada karşılaşılan sorunlar nelerdir?

"İnternete Erişim Yasakları ve Hukuka Aykırılıklar" konulu doktora tezinden kitaba uyarlanan bu çalışmada, son günlerde sıklıkla duymaya alıştığımız internete erişim yasakları; başta 5651 Sayılı Kanun olmak üzere değişik mevzuattaki düzenlemelerle birlikte, örnek ve güncel yargı kararları, uygulamadan örnekler; temel hak ve özgürlükler; karşılaştırmalı hukuk verileri ve istatistiki bilgiler ışığında; eleştirel bir gözle, çözüm önerileri de getirilerek detaylı şekilde incelenmiştir. Bu bağlamda, hukukumuzda yeni yeni uyulama alanı bulan "unutulma hakkı" kavramı da örnek içtihatlar ışığında incelenmiştir. Hukukçular ve konuya ilgi duyanlar için yararlı olmasını dilerim.

Konu Başlıkları
5651 Sayılı Kanunda Düzenlenen Erişim Yasakları
Diğer Kanunlarda Düzenlenen Erişim Yasakları
Erişim Yasaklarının Temel Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi
Kişiliğin Korunması ve Erişimin Engellenmesi
Erişim Yasaklarıyla İlgili AİHM Kararları
Erişim Yasaklarıyla İlgili Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları
Erişim Yasaklarıyla İlgili Anayasa Mahkemesi Kararları
Erişim Yasaklarıyla İlgili Yargıtay Kararları
Erişim Yasaklarıyla İlgili Danıştay Kararları
Erişim Yasaklarıyla İlgili Amerikan Federal Yüksek Mahkemesi Kararları
Öğreti Görüşleri ve Tartışmalar
İnternet Öznelerinin Sorumlulukları
Unutulma (Silme) Hakkı
Uygulamadan Örnekler
Barkod: 9789750237874
Yayın Tarihi: Mayıs 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 488
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
I. Bölüm  
ERİŞİM YASAKLARININ  
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ  
I. GENEL OLARAK  29
II. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİK  31
A. Kavram  31
B. Hukuki Nitelik  35
III. ERİŞİM YASAKLARININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VE DEVLET GENEL KURAMIYLA İLİŞKİSİ  38
A. Erişim Yasaklarıyla İlişkili Olan Temel Hak ve Özgürlükler  38
1. Erişim Yasaklarının Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü Açısından Görünümü  45
a. Genel Değerlendirme  45
b. AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  52
ba. Genel Ölçütler  52
bb. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri ve İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  52
bc. Erişim Yasaklarının Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Açısından İncelenmesi  58
c. Anayasada İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  62
ca. Genel Değerlendirme  62
cb. İnternetin İzin Sistemine Bağlanması  65
cc. Amerikan Yüksek Mahkemesi İçtihadında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  66
cd. Sonuç  71
2. Erişim Yasaklarının Basın Özgürlüğü Açısından Görünümü  71
a. Genel Değerlendirme  71
b. Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması  73
ba. Genel Değerlendirme  73
bb. AİHM İçtihadında Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması  75
bc. Anayasadaki Sınırlandırma Nedenlerinin İnternet Hakkında Uygulanması  79
bd. Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Bu Hakkın İnternet Üzerinden Kullanılması  80
be. İstatistiki Veriler Işığında Basın Özgürlüğü  85
bf. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü  86
bg. Sonuç  87
3. Erişim Yasaklarının Haberleşme Özgürlüğü Açısından Görünümü  87
4. Erişim Yasaklarının Bilgi Edinme Özgürlüğü Açısından Görünümü  93
a. Genel Değerlendirme  93
b. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  100
c. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  102
d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  103
e. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  105
5. Erişim Yasaklarının Eğitim Özgürlüğü Açısından Görünümü  106
6. Erişim Yasaklarının Bilim ve Sanat Özgürlüğü Açısından Görünümü  107
B. Erişim Yasakları ve Devletin Genel Kuramı İlişkisi  114
II. Bölüm  
ERİŞİM YASAKLARININ  
CEZA HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  
I. 5651 SAYILI KANUN’DAKİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ  121
II. TİB’İN VE ESB’NİN YAPILANMASI İLE İNTERNET ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ  126
A. TİB’in Yapılanması ve İnternet Üzerindeki Yetkileri  126
1. TİB’in Yapılanması  126
2. TİB’in İnternet Üzerindeki Yetkileri  130
a. İstatistiki Veriler Işığında TİB’in Yetkileri  146
b. TİB ve Aile Filtresi uygulaması  151
B. ESB’nin Yapılanması ve İnternet Üzerindeki Yetkileri  155
1. ESB’nin Yapılanması  155
2. ESB’nin İnternet Üzerindeki Yetkileri  158
III. YASA İLE KURULAN UZMANLIK MAHKEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  163
IV. İNTERNET ÖZNELERİN SORUMLULUKLARI VE DELFİ KARARI  170
A. İnternet Öznelerinin Sorumlulukları  170
1. İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları  170
2. Yer Sağlayıcıların Sorumlulukları  172
3. Erişim Sağlayıcıların Sorumlulukları  174
4. Toplu Kullanım Sağlayıcıların Sorumlulukları  176
5. Ortak Sorumluluk İlkeleri  178
6. Sonuç  181
B. Delfi AS–Estonya Kararı’nın İrdelenmesi  182
1. Kararın Özeti  182
a. Olayın Özeti  182
b. Yerel Yargılama Sürecinin Özeti  184
c. AİHM Gerekçelerinin Özeti  186
d. AİHM’nin Nihai Hükmü  192
2. Kararın Analizi  192
3. Kararın Hukukumuz Üzerindeki Etkileri  207
V. 5651 SAYILI KANUN’UN 8 VE 8/A MADDELERİNDEKİ ERİŞİM YASAKLARI  213
A. 8’inci Maddenin Değerlendirilmesi  214
1. Genel Değerlendirme  214
2. Ondördüncü Fıkradaki Erişim Yasağının Değerlendirilmesi  225
3. Erişim Yasağı Kararına İtiraz Hakkının Değerlendirilmesi  228
4. Maddenin Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  232
a. Genel Değerlendirme  232
b. Müstehcenlik Gerekçesiyle Konan Erişim Yasaklarının Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  240
B. 8/A Maddesinin Değerlendirilmesi  258
1. Genel Değerlendirme  258
2. İptal Edilen 8/16 Hükmü ile Karşılaştırmalı Değerlendirme  266
3. Maddenin Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  272
C. Maddelerin Cezaların Şahsiliği ve Orantılılık İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi  288
VI. 5651 SAYILI KANUN’UN 9 VE 9/A MADDELERİNDEKİ ERİŞİM YASAKLARI  301
A. Genel Değerlendirme  301
B. 9’uncu Maddenin Değerlendirilmesi  303
C. 9/A Maddesinin Değerlendirilmesi  319
D. Unutulma Hakkına İlişkin Değerlendirme  324
III. Bölüm  
ERİŞİM YASAKLARININ  
FARKLI HUKUK DİSİPLİNLERİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  
I. GENEL OLARAK  333
II. 5651 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELER  334
A. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Düzenleme  334
B. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’daki Düzenleme  335
C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’daki Düzenleme  337
D. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki Düzenleme  340
E. Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Düzenleme  344
F. Elektronik Haberleşme Kanunu’ndaki Düzenleme  352
G. Olağanüstü Hal Kanunu’ndaki Düzenleme  355
III. ERİŞİM YASAKLARININ TÜRK İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  360
A. İnternetin Kamu Hizmeti Niteliği  360
B. Kolluk Faaliyeti Olarak İnternet Alanı  368
C. İdari Sorumluluk Nedeni Olarak Erişim Yasakları  372
1. İdarenin Erişim Yasaklarından Doğan Sorumluluğunun Niteliği  372
2. İdarenin Hareketsiz Kalmasından Doğan Sorumluluğu  377
IV. ERİŞİM YASAKLARININ ÖZEL HUKUK AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  380
A. Kişiliğin Korunmasına İlişkin Kurallar ve Erişim Yasakları  380
B. Haksız Rekabete İlişkin Kurallar ve Erişim Yasakları  396
C. İhtiyati Tedbirler ve Erişim Yasakları  400
D. Erişim Yasakları ve Tazminat Sorumluluğu  404
BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ  
I. BULGULAR  407
II. ANAYASADA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER  408
III. YASALARDA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER  414
A. 5651 Sayılı Kanunda Yapılması Önerilen Değişiklikler  414
B. Diğer Kanunlarda Yapılması Önerilen Değişiklikler  440
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  450
Kaynakça  453
Kavramlar Dizini  481
 


Yener Ünver ...
Ekim 2019
85.00 TL
Sepete Ekle
Yusuf Kılıç
Ağustos 2019
45.00 TL
Sepete Ekle
Nagihan Tandoğan Özbaykal
Ağustos 2019
55.00 TL
Sepete Ekle
Ömür Kadri Sarı
Ağustos 2019
55.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Sunuş  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
Giriş  17
I. Bölüm  
ERİŞİM YASAKLARININ  
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERLE İLİŞKİSİ  
I. GENEL OLARAK  29
II. KAVRAM VE HUKUKİ NİTELİK  31
A. Kavram  31
B. Hukuki Nitelik  35
III. ERİŞİM YASAKLARININ TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER VE DEVLET GENEL KURAMIYLA İLİŞKİSİ  38
A. Erişim Yasaklarıyla İlişkili Olan Temel Hak ve Özgürlükler  38
1. Erişim Yasaklarının Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü Açısından Görünümü  45
a. Genel Değerlendirme  45
b. AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  52
ba. Genel Ölçütler  52
bb. Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri ve İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  52
bc. Erişim Yasaklarının Demokratik Toplum Düzeninin Gerekleri Açısından İncelenmesi  58
c. Anayasada İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  62
ca. Genel Değerlendirme  62
cb. İnternetin İzin Sistemine Bağlanması  65
cc. Amerikan Yüksek Mahkemesi İçtihadında İfade Özgürlüğünün Sınırlandırılması  66
cd. Sonuç  71
2. Erişim Yasaklarının Basın Özgürlüğü Açısından Görünümü  71
a. Genel Değerlendirme  71
b. Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması  73
ba. Genel Değerlendirme  73
bb. AİHM İçtihadında Basın Özgürlüğünün Sınırlandırılması  75
bc. Anayasadaki Sınırlandırma Nedenlerinin İnternet Hakkında Uygulanması  79
bd. Cevap ve Düzeltme Hakkı ve Bu Hakkın İnternet Üzerinden Kullanılması  80
be. İstatistiki Veriler Işığında Basın Özgürlüğü  85
bf. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü  86
bg. Sonuç  87
3. Erişim Yasaklarının Haberleşme Özgürlüğü Açısından Görünümü  87
4. Erişim Yasaklarının Bilgi Edinme Özgürlüğü Açısından Görünümü  93
a. Genel Değerlendirme  93
b. Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  100
c. Amerikan Yüksek Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  102
d. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  103
e. Anayasa Mahkemesi Kararlarında Bilgi Edinme ve İnternete Erişim Hakkı  105
5. Erişim Yasaklarının Eğitim Özgürlüğü Açısından Görünümü  106
6. Erişim Yasaklarının Bilim ve Sanat Özgürlüğü Açısından Görünümü  107
B. Erişim Yasakları ve Devletin Genel Kuramı İlişkisi  114
II. Bölüm  
ERİŞİM YASAKLARININ  
CEZA HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  
I. 5651 SAYILI KANUN’DAKİ DÜZENLEMELERE GENEL BAKIŞ  121
II. TİB’İN VE ESB’NİN YAPILANMASI İLE İNTERNET ÜZERİNDEKİ YETKİLERİ  126
A. TİB’in Yapılanması ve İnternet Üzerindeki Yetkileri  126
1. TİB’in Yapılanması  126
2. TİB’in İnternet Üzerindeki Yetkileri  130
a. İstatistiki Veriler Işığında TİB’in Yetkileri  146
b. TİB ve Aile Filtresi uygulaması  151
B. ESB’nin Yapılanması ve İnternet Üzerindeki Yetkileri  155
1. ESB’nin Yapılanması  155
2. ESB’nin İnternet Üzerindeki Yetkileri  158
III. YASA İLE KURULAN UZMANLIK MAHKEMELERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME  163
IV. İNTERNET ÖZNELERİN SORUMLULUKLARI VE DELFİ KARARI  170
A. İnternet Öznelerinin Sorumlulukları  170
1. İçerik Sağlayıcıların Sorumlulukları  170
2. Yer Sağlayıcıların Sorumlulukları  172
3. Erişim Sağlayıcıların Sorumlulukları  174
4. Toplu Kullanım Sağlayıcıların Sorumlulukları  176
5. Ortak Sorumluluk İlkeleri  178
6. Sonuç  181
B. Delfi AS–Estonya Kararı’nın İrdelenmesi  182
1. Kararın Özeti  182
a. Olayın Özeti  182
b. Yerel Yargılama Sürecinin Özeti  184
c. AİHM Gerekçelerinin Özeti  186
d. AİHM’nin Nihai Hükmü  192
2. Kararın Analizi  192
3. Kararın Hukukumuz Üzerindeki Etkileri  207
V. 5651 SAYILI KANUN’UN 8 VE 8/A MADDELERİNDEKİ ERİŞİM YASAKLARI  213
A. 8’inci Maddenin Değerlendirilmesi  214
1. Genel Değerlendirme  214
2. Ondördüncü Fıkradaki Erişim Yasağının Değerlendirilmesi  225
3. Erişim Yasağı Kararına İtiraz Hakkının Değerlendirilmesi  228
4. Maddenin Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  232
a. Genel Değerlendirme  232
b. Müstehcenlik Gerekçesiyle Konan Erişim Yasaklarının Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  240
B. 8/A Maddesinin Değerlendirilmesi  258
1. Genel Değerlendirme  258
2. İptal Edilen 8/16 Hükmü ile Karşılaştırmalı Değerlendirme  266
3. Maddenin Belirlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi  272
C. Maddelerin Cezaların Şahsiliği ve Orantılılık İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi  288
VI. 5651 SAYILI KANUN’UN 9 VE 9/A MADDELERİNDEKİ ERİŞİM YASAKLARI  301
A. Genel Değerlendirme  301
B. 9’uncu Maddenin Değerlendirilmesi  303
C. 9/A Maddesinin Değerlendirilmesi  319
D. Unutulma Hakkına İlişkin Değerlendirme  324
III. Bölüm  
ERİŞİM YASAKLARININ  
FARKLI HUKUK DİSİPLİNLERİ AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  
I. GENEL OLARAK  333
II. 5651 SAYILI KANUN DIŞINDAKİ KANUNLARDAKİ DÜZENLEMELER  334
A. Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’daki Düzenleme  334
B. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun’daki Düzenleme  335
C. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’daki Düzenleme  337
D. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndaki Düzenleme  340
E. Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki Düzenleme  344
F. Elektronik Haberleşme Kanunu’ndaki Düzenleme  352
G. Olağanüstü Hal Kanunu’ndaki Düzenleme  355
III. ERİŞİM YASAKLARININ TÜRK İDARE HUKUKU AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  360
A. İnternetin Kamu Hizmeti Niteliği  360
B. Kolluk Faaliyeti Olarak İnternet Alanı  368
C. İdari Sorumluluk Nedeni Olarak Erişim Yasakları  372
1. İdarenin Erişim Yasaklarından Doğan Sorumluluğunun Niteliği  372
2. İdarenin Hareketsiz Kalmasından Doğan Sorumluluğu  377
IV. ERİŞİM YASAKLARININ ÖZEL HUKUK AÇISINDAN GÖRÜNÜMÜ  380
A. Kişiliğin Korunmasına İlişkin Kurallar ve Erişim Yasakları  380
B. Haksız Rekabete İlişkin Kurallar ve Erişim Yasakları  396
C. İhtiyati Tedbirler ve Erişim Yasakları  400
D. Erişim Yasakları ve Tazminat Sorumluluğu  404
BULGULAR, ÖNERİLER VE SONUÇ  
I. BULGULAR  407
II. ANAYASADA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER  408
III. YASALARDA YAPILMASI ÖNERİLEN DEĞİŞİKLİKLER  414
A. 5651 Sayılı Kanunda Yapılması Önerilen Değişiklikler  414
B. Diğer Kanunlarda Yapılması Önerilen Değişiklikler  440
IV. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  450
Kaynakça  453
Kavramlar Dizini  481
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019