Küresel Enflasyon Eğilimleri Teori ve Uygulamaları Fatih Yeter, İlhan Eroğlu  - Kitap

Küresel Enflasyon Eğilimleri

Teori ve Uygulamaları

1. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
166
Barkod:
9786256559653
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
120,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Çalışmanın ana teması küresel düzlemde enflasyonun makro iktisadi belirleyicilerini ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma; 1980-2019 döneminde 75 ülkenin verileri kullanılarak farklı ülke grupları; alt-orta-üst gelir, yüksekılımlı-düşük enflasyon ve enflasyonla mücadelede modern merkez bankacılığının kurumsal yapısı olarak enflasyon hedeflemesi rejimi (EHR) uygulayan ülkeler ve EHR'ye geçiş grubu olmak üzere sekiz ülke grubunda sonuçların karşılaştırılmasını içermektedir.
Yapılan araştırmanın sonuçları; enflasyonun belirleyicilerinin bu gruplarda belirgin farklılık arz ettiği ve kısa dönem enflasyonist süreçlerin uzun dönem enflasyonist süreçleri belirlediği yönündedir. Ayrıca araştırmada politika yapıcıların enflasyonla mücadelede küresel belirleyicilerden çok ulusal makro iktisadi belirleyicileri hesaba katan politika kurgusunun gerekliliği ve buna ek olarak EHR gibi kurumsal yapının da politika etkinliğini artıran bir unsur olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Enflasyon Olgusuna Giriş
.
1980 Sonrası Küresel Enflasyon Eğilimleri ve Literatüre Bakış
.
Farklı Ülke Gruplarına Göre Enflasyonun Belirleyicilerine İlişkin Ampirik Bulgular
Kitabın İçindekileri
BİRİNCİ BÖLÜM 
ENFLASYON OLGUSUNA GİRİŞ 
1.1. Enflasyonun Tanımı 
1.2. Enflasyonun Ölçülmesi 
1.3. Enflasyonun Türleri 
1.4. Enflasyonun Kazançları ve Maliyetleri 
1.5. Makro İktisadi Düşüncede Enflasyon 
İKİNCİ BÖLÜM 
1980 SONRASI KÜRESEL ENFLASYON EĞİLİMLERİ VE LİTERATÜRE BAKIŞ 
2.1. Son Kırk Yılda Küresel Enflasyon Eğilimleri 
2.2. Literatür Taraması 
2.3. Enflasyonun Belirleyicilerine İlişkin Literatür Taramasına Genel Bakış 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
FARKLI ÜLKE GRUPLARINA GÖRE ENFLASYONUN BELİRLEYİCİLERİNE İLİŞKİN AMPİRİK BULGULAR 
3.1. Ampirik Yöntem 
3.2. Veri Setinin Belirlenmesi, Değişkenler ve Model 
3.3. Ampirik Uygulamalar ve Sonuçların Analiz Edilmesi