Kriminoloji ve Hukuk Sosyolojisi Denemeleri Prof. Dr. Mustafa Tören Yücel  - Kitap

Kriminoloji ve Hukuk Sosyolojisi Denemeleri

1. Baskı, 
Haziran 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
654
Barkod:
9786050518924
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
750,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Bu kapsamlı denemeler dizisini inceleyerek suçun multidisipliner gerçekliğinden hareketle Kriminoloji ve Hukuk Sosyolojisi bilginizi pekiştireceksiniz.
Türkiye'de bu disiplinlerin ceza adaletindeki yerinin hak ettiği şekliyle ve tam anlamıyla anlaşılamamasından dolayı dikkat çekici konu başlıkları ele alınmıştır.
Suç olgusu, doğası ve çeşitlerini daha yakından tanımak isteyenler için ilgi çekici bulabileceksiniz.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Kriminoloji
.
Hukuk Sosyolojisi
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
9
I. KRİMİNOLOJİ
TÜRKİYE’NİN KRİMİNOLOJİK GÖRÜNÜMÜ (TÜRKİYE'S CRİMİNOLOGİCAL OUTLOOK) 
15
SOSYAL KONTROL (SOCİAL CONTROL) 
37
SUÇLARIN ÖNLENMESİ (PREVENTİON OF CRİMES) 
59
CEZALANDIRMANIN AHLAKİ TEMELİ (THE MORAL BASİS OF PUNİSHMENT) 
81
HIRSIZLIĞIN ANALİZİ (ANALYSİS OF THEFT) 
93
CİNSEL SUÇLULAR VE TOPLUM KORUNMASI (SEXUAL OFFENDERS AND COMMUNİTY PROTECTİON) 
109
PEDOFİLİNİN KRİMİNOLOJİK ANALİZİ (CRİMİNOLOGİCAL ANALYSİS OF PEDOPHİLİA) 
133
ÇEVRE SUÇLARI KRİMİNOLOJİSİ (CRİMİNOLOGY OF ENVİROMENTAL CRİMES) 
143
DOLANDIRICILIK PSİKOLOJİSİ VE KRİMİNOLOJİSİ (PSYCHOLOGY AND CRİMİNOLOGY OF FRAUD) 
163
SALDIRGANLIĞIN ANATOMİSİ (ANATOMY OF AGGRESSİON) 
183
ŞİDDET VE ATEŞLİ SİLAHLAR (VİOLENCE AND FİREARMS) 
211
KRİMİNOLOJİK NOT: SUÇ KORKUSU (CRİMİNOLOGİCAL NOTE: FEAR OF CRİME) 
227
GÜVEN/GÜVENSİZLİK DUYGUSU (FEELİNG OF TRUST/MİSTRUST) 
245
SUÇ MAĞDURLARI (CRİME VİCTİMS) 
261
TEHLİKELİ SUÇLULAR (DANGEROUS OFFENDERS) 
277
CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ İLİŞKİSİ (THE RELATİONSHİP BETWEEN CRİMİNAL LAW AND CRİMİNOLOGY) 
291
II. HUKUK SOSYOLOJİSİ
HÂKİMLİK VE SOSYAL GERÇEKLER (JUDGESHİP AND SOCİAL FACTS) 
313
CEZA YASALARININ RASYONELLİĞİ (RATİONALİTY OF CRİMİNAL LAWS) 
329
ADALET PSİKOLOJİSİNE ÖZGÜ PSİKOLOJİ (PSYCHOLOGY BEHİND FORENSİC PSYCHOLOGY) 
347
YARGI REFORMU VE DEMOKRASİ (JUDİCİAL REFORM AND DEMOCRACY) 
369
HUKUK SOSYOLOJİSİ DERSİ (LESSON OF LEGAL SOCİOLOGY) 
399
HÂKİMLİK PSİKOLOJİSİ (PSYCHOLOGY OF JUDGESHİP) 
425
HÂKİMLER VE PSİKOLOJİK GERÇEKLER (JUDGES AND PSYCHOLOGİCAL FACTS) 
451
HUKUK TEORİLERİ (LEGAL THEORİES) 
485
HUKUK KÜLTÜRÜ (LEGAL CULTURE) 
501
SOSYOLOJİK AKIL VE HUKUK (SOCİOLOGİCAL MİND AND LAW) 
519
YARGILAMA SOSYOLOJİSİ (THE SOCİOLOGY OF ADJUDİCATİON) 
535
MAHKEME KARARLARINDA GEREKÇE (JUSTİFİCATİON OF COURT DECİSİONS) 
553
SOSYAL MÜHENDİSLİK ARACI OLARAK HUKUK (SOCİAL ENGİNEERİNG THROUGH LAW) 
569
HUKUKUN EKONOMİK ANALİZİ (ECONOMİC ANALYSİS OF LAW) 
585
HAKİKATİ ANLAMA–ÖNYARGILAR (UNDERSTANDİNG THE TRUTH–PREJUDİCES) 
601
HUKUK DEVLETİ SOSYAL TEORİSİ (SOCİAL THEORY OF THE RULE OF LAW) 
627