Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teorik ve Pratik
Ceza Özel Hukuku
Eylül 2019 / 17. Baskı / 1304 Syf.
Fiyatı: 129.00 TL
İndirimli: 79.90 TL (%39)
Stokta sınırlı sayıda bulunmaktadır (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 18. Eylül 2020 149.00 TL -     Sepete Ekle
   

Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem teorik hem pratik bilgiyi sunmaktır. Her baskıda, tartışılan konulara dair farklı akademik görüşler ve yaklaşımlar okuyucuya sunulduğu gibi; doktriner gelişmeler ve mevzuattaki değişiklikler her bir baskıda düzenli olarak takip edilmektedir.

Kitabın adında "pratik" ibaresinin yer almasının nedeni, uygulamada görülen sorunlara çözüm önerileri sunulması ve en güncel Yargıtay içtihatlarının eleştirel bir yaklaşımla değerlendirilmek suretiyle aktarılmasıdır. Böylece, kitapta hem mevcut teori ve pratik hakkında okuyucuya bilgi sunulması, hem de olması gereken açısından yasa koyucuya ve uygulamaya ışık tutulması hedeflenmektedir.

Konu Başlıkları
Uluslararası Suçlar
Kişilere Karşı Suçlar
Topluma Karşı Suçlar
Millete ve Devlete Karşı Suçlar
Barkod: 9789750257469
Yayın Tarihi: Eylül 2019
Baskı Sayısı:  17
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1304
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
17. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)  53
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76)  58
§ 1. Genel Açıklamalar  58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  61
A. Fail  61
B. Mağdur  62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  73
A. Teşebbüs  73
B. İçtima  74
C. İştirak  74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77)  76
§ 1. Genel Açıklamalar  76
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  78
A. Fail  78
B. Mağdur  78
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  86
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  88
A. Teşebbüs  88
B. İçtima  88
C. İştirak  88
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78)  89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  89
§ 1. Genel Açıklamalar  89
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  91
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  92
A. Suçun Maddi Konusu  92
B. Fail  92
C. Mağdur  92
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  94
E. Nitelikli Haller  99
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2)  99
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3)  100
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  102
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  104
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  105
A. Teşebbüs  105
B. İçtima  107
C. İştirak  110
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  111
§ 1. Genel Açıklamalar  111
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  112
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  112
A. Fail  112
B. Mağdur  113
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  113
1. Araç Hareketler  115
2. Asıl Hareketler  119
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur)  120
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  122
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  123
A. Teşebbüs  123
B. İçtima  124
C. İştirak  127
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83)  133
§ 1. Genel Açıklama  133
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  133
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  134
A. Fail  134
B. Mağdur  134
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  138
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82)  148
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  176
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  186
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi  186
B. Meşru Savunma  188
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi  191
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  195
A. Teşebbüs  195
B. İçtima  198
C. İştirak  200
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84)  201
§ 1. Genel Açıklama  201
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  202
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  202
A. Fail  202
B. Mağdur  202
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  203
D. Nitelikli Haller  209
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  210
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  210
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  211
A. Teşebbüs  211
B. İçtima  211
C. İştirak  212
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  213
§ 1. Genel Olarak  213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  213
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  213
A. Fail ve Mağdur  213
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  213
C. Nitelikli Haller  216
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  217
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali  217
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması  219
§ 5. Kusur  224
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü  226
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  230
A. Teşebbüs  230
B. İçtima  230
C. İştirak  232
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.)  234
§ 1. Genel Olarak  234
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  234
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  234
A. Suçun Maddi Konusu  234
B. Fail ve Mağdur  234
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  236
D. Nitelikli Haller  240
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  241
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  241
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  241
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  242
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  242
e. Suçun Silahla İşlenmesi  242
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  248
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  249
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a)  249
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b)  252
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c)  252
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d)  253
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması
(m. 87/1–e)  254
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller  255
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a)  255
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b)  256
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c)  258
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d)  259
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e)  260
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3)  260
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4)  261
3. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  270
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88)  270
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2)  270
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  271
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  272
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  276
A. Teşebbüs  276
B. İçtima  278
C. İştirak  278
§ 7. Kovuşturma  278
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  279
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama  279
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  282
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması  282
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3).  282
§ 3. Kovuşturma  283
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94)  286
§ 1. Genel Açıklama  286
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  288
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  289
A. Fail  289
B. Mağdur  290
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  290
D. Nitelikli Haller  300
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  301
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  302
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  303
A. Teşebbüs  303
B. İçtima  304
C. İştirak  306
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96)  307
§ 1. Genel Açıklama  307
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  308
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  308
A. Fail ve Mağdur  308
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  309
C. Nitelikli Haller  313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  314
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  314
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  315
A. Teşebbüs  315
B. İçtima  316
C. İştirak  320
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97)  322
§ 1. Genel Olarak  322
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  323
A. Fail ve Mağdur  323
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  326
C. Nitelikli Haller  329
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  330
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  332
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  333
A. Teşebbüs  333
B. İçtima  334
C. İştirak  336
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU
(TCK m. 98)  336
§ 1. Genel Açıklama  336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  337
A. Fail ve Mağdur  337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  339
C. Nitelikli Haller  344
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  345
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  345
A. Teşebbüs  345
B. İçtima  345
C. İştirak  347
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100)  349
§ 1. Genel Açıklama  349
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  350
A. Fail ve Mağdur  350
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  351
C. Nitelikli Haller  355
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  355
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  356
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5)  356
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  356
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  357
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son)  358
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  360
A. Teşebbüs  360
B. İçtima  360
C. İştirak  361
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101)  361
§ 1. Genel Olarak  361
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  362
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  363
A. Fail ve Mağdur  363
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  363
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  365
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  365
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  366
A. Teşebbüs  366
B. İçtima  366
C. İştirak  367
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  373
§ 1. Genel Açıklama  373
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  373
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  374
A. Fail  374
B. Mağdur  377
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  378
1. Suçta Kullanılan Araçlar  378
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal  386
D. Nitelikli Haller  394
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi  394
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  400
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a)  400
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b)  402
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  402
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  403
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  403
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi
(TCK m. 102/3–c)  404
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d)  404
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e)  406
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar  406
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması
(6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5)  406
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5)  408
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması  408
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  409
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  409
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  411
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  413
A. Teşebbüs  413
B. İçtima  418
C. İştirak  423
§ 7. Evlenmenin Etkisi  423
§ 8. Kovuşturma  424
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103)  424
§ 1. Genel Açıklama  424
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  426
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  427
A. Fail  427
B. Mağdur  428
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  432
D. Nitelikli Haller  435
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2)  435
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller  435
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a)  435
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b)  435
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c)  435
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d)  436
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e)  437
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4)  437
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6)  438
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6)  438
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması  438
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  438
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  439
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  440
A. Teşebbüs  440
B. İçtima  443
C. İştirak  446
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104)  446
§ 1. Genel Açıklama  446
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  448
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  448
A. Fail  448
B. Mağdur  452
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  453
D. Nitelikli Haller  455
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  456
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  456
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  457
A. Teşebbüs  457
B. İçtima  458
C. İştirak  458
§ 7. Kovuşturma  458
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  459
§ 1. Genel Olarak  459
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  459
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  460
A. Fail  460
B. Mağdur  460
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  461
D. Nitelikli Haller  465
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller  466
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması  466
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  467
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi  468
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması  468
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  468
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  471
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  471
A. Teşebbüs  471
B. İçtima  472
C. İştirak  474
§ 7. Kovuşturma  474
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106)  478
§ 1. Genel Açıklama  478
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  479
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  481
A. Fail ve Mağdur  481
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  481
C. Nitelikli Haller  490
1. Suçun Silahla İşlenmesi  491
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  492
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  493
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  494
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  494
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  497
A. Teşebbüs  497
B. İçtima  498
C. İştirak  500
§ 7. Kovuşturma  500
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107)  501
§ 1. Genel Olarak  501
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  502
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  502
A. Fail ve Mağdur  502
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  503
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  509
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  509
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  510
A. Teşebbüs  510
B. İçtima  510
C. İştirak  511
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108)  511
§ 1. Genel Açıklama  511
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  512
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  512
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  513
A. Fail ve Mağdur  513
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  514
1. Cebir  514
2. Koşul  516
C. Nitelikli Haller  517
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  517
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  518
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  518
A. Teşebbüs  518
B. İçtima  519
C. İştirak  519
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109)  519
§ 1. Genel Olarak  519
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  520
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  521
A. Fail  521
B. Mağdur  521
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  523
D. Nitelikli Haller  526
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması
(TCK m. 109/2).  526
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a)  528
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b)  528
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f)  529
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 109/1–d)  530
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)  531
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)  531
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  532
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  534
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)  537
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  539
A. Teşebbüs  539
B. İçtima  540
C. İştirak  543
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114)  543
§ 1. Genel Açıklama  543
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  545
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  546
A. Fail ve Mağdur  546
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  547
C. Nitelikli Haller  549
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  549
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  550
A. Teşebbüs  550
B. İçtima  551
C. İştirak  551
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116)  551
§ 1. Genel Açıklama  551
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  552
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  553
A. Fail ve Mağdur  553
B. Maddi Konu  555
1. Konut  555
2. Eklenti  558
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2)  561
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  563
1. Girmek  564
2. Çıkmamak  564
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması  565
D. Nitelikli Haller  574
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller  574
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi  574
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması  575
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller  576
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a)  576
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c).  576
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b),  576
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d)  577
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 119/1–e)  577
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  577
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  578
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  578
A. Teşebbüs  578
B. İçtima  579
C. İştirak  581
§ 7. Kovuşturma  581
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117)  582
§ 1. Genel Açıklama  582
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  583
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  584
A. Fail ve Mağdur  584
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  585
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1)  585
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3)  587
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4)  589
C. Nitelikli Haller  590
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  591
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  591
A. Teşebbüs  591
B. İçtima  592
C. İştirak  593
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.)  595
§ 1. Genel Olarak  595
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  596
§ 3. Fail ve Mağdur  598
A. Fail  598
B. Mağdur  599
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  602
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte”  602
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek  606
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek  606
b. Sövmek  607
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması  609
a. Huzurda Hakaret  609
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret  612
D. Nitelikli Haller  614
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  614
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi  614
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  615
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  615
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi  616
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  617
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  618
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi
(TCK m. 129/1)  624
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3)  626
A. Hukuksal Nitelik  626
B. Uygulanma Koşulları  627
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması  627
2. Karşılıklılık  629
3. İlk Hakaretin Haksız Olması  630
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması  631
C. Sonucu  631
§ 8. Cezasızlık Nedenleri  633
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127)  633
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2)  636
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128)  637
1. Genel Olarak  637
2. Kapsamı  638
3. Koşulları  638
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler  638
b. Dokunulmazlığın Konusu  638
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması  639
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması  642
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  642
A. Teşebbüs  642
B. İçtima  643
C. İştirak  644
§ 10. Kovuşturma  644
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130)  644
§ 1. Genel Açıklama  644
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  645
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  645
A. Maddi Konu  645
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  647
C. Nitelikli Hal  648
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  648
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  648
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  649
A. Teşebbüs  649
B. İçtima  649
C. İştirak  649
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132)  657
§ 1. Genel Olarak  657
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  658
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  658
A. Maddi Konu  658
B. Fail ve Mağdur  659
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  660
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  660
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa  662
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa  663
D. Nitelikli Haller  663
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  664
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  665
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  668
A. Teşebbüs  668
B. İçtima  669
C. İştirak  670
§ 7. Kovuşturma  670
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU
(TCK m. 133)  670
§ 1. Genel Olarak  670
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  671
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  671
A. Maddi Konu  671
B. Fail ve Mağdur  672
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  673
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  675
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  675
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  676
A. Teşebbüs  676
B. İçtima  677
C. İştirak  677
§ 7. Kovuşturma  677
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134)  677
§ 1. Genel Açıklama  677
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  678
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  678
A. Maddi Konu  678
B. Fail ve Mağdur  680
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  681
D. Nitelikli Haller  685
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  686
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  686
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  689
A. Teşebbüs  689
B. İçtima  689
C. İştirak  692
§ 7. Kovuşturma  692
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.)  695
§ 1. Genel Açıklama  695
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  695
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  696
A. Fail ve Mağdur  696
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal  697
1. Mal  697
2. Taşınır Olma  703
3. Başkasına Ait Olma  703
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma  705
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı  705
2. Bulunduğu Yerden Alma  710
D. Nitelikli Haller  713
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  714
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller  720
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi  729
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  729
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  729
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  730
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri  731
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller  731
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145)  732
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146)  736
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147)  738
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  738
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  740
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  741
A. Teşebbüs  741
B. İçtima  743
C. İştirak  746
§ 7. Kovuşturma  746
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1)  746
§ 1. Genel Açıklama  746
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  748
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  748
A. Cebir veya Tehdit  749
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı  749
2. Cebir  752
3. Tehdit  754
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3)  755
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı  756
B. Malın Alınması  766
C. Nitelikli Haller  766
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  766
a. Suçun Silahla İşlenmesi  767
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  767
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  767
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  768
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi  769
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  769
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  769
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi  770
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2)  770
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150)  770
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1)  770
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2)  772
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  774
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  774
A. Teşebbüs  774
B. İçtima  775
C. İştirak  777
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2)  777
§ 1. Genel Açıklama  777
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  778
A. Suçun Konusu  778
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  778
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  779
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  779
A. Teşebbüs  779
B. İçtima  779
C. İştirak  779
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.)  779
§ 1. Genel Olarak  779
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  780
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  781
A. Suçun Konusu  781
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  783
C. Nitelikli Haller  784
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller  785
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller  788
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  789
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  789
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  789
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  790
A. Teşebbüs  790
B. İçtima  790
C. İştirak  792
§ 6. Kovuşturma  792
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155)  792
§ 1. Genel Açıklama  792
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  793
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  793
A. Fail–Mağdur  793
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal  794
1. Mal  794
2. Malın Zilyetliğinin Devri  796
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  800
D. Nitelikli Haller  800
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  803
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  803
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  804
A. Teşebbüs  804
B. İçtima  804
C. İştirak  805
§ 7. Kovuşturma  806
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.)  806
§ 1. Genel Olarak  806
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  807
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  807
A. Fail  807
B. Mağdur  807
C. Maddi Konu  809
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  809
1. Hileli Davranış  810
2. Aldatma  821
3. Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Elde Etmesi  824
a. Zarar  824
b. (Haksız) Yarar  826
E. Nitelikli Haller  826
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  826
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159)  843
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  843
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  844
A. Teşebbüs  844
B. İçtima  845
C. İştirak  845
VII. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165)  846
§ 1. Genel Açıklama  846
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  847
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  848
A. Maddi Konu  848
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  849
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması  849
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması  850
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme  851
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  853
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  853
A. Teşebbüs  853
B. İçtima  854
C. İştirak  854
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163)  855
§ 1. Genel Açıklama  855
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  855
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  855
A. Fail  855
B. Maddi Konu  856
C. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  857
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  859
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  859
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  860
A. Teşebbüs  860
B. İçtima  860
C. İştirak  860
IX. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.)  860
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168)  860
A. TCK m. 168/1’de Sınırlayıcı Olarak Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması  861
B. Suçun Tamamlanmış Olması  863
C. Failin, Azmettirenin Veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme Veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi  863
1. Zararın Giderilmesi  863
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması  866
3. Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından giderilmesi  868
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması  869
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167)  870
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179)  875
§ 1. Genel Açıklama  875
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  876
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  877
A. Fail  877
B. Mağdur  877
C. Suçun Maddi Konusu  877
D. Fiil  878
1. TCK m. 179/1  878
2. TCK m. 179/2  880
3. TCK m. 179/3  883
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  889
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  890
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  891
A. Teşebbüs  891
B. İçtima  892
C. İştirak  895
§ 7. Yaptırım  895
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar  896
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188)  903
§ 1. Genel Açıklamalar  903
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  904
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  904
A. Fail–Mağdur  904
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde  904
C. Fiil  906
1. İmal, İthal veya İhraç  906
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma  911
D. Nitelikli Haller  912
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  915
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  917
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü  917
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1)  917
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3)  919
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  921
A. Teşebbüs  921
B. İçtima  922
C. İştirak  925
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması  925
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU
(TCK m. 190)  926
§ 1. Genel Açıklama  926
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  927
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  927
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  929
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  929
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  929
A. Teşebbüs  929
B. İçtima  930
C. İştirak  931
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191)  931
§ 1. Genel Açıklama  931
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  931
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  932
A. Fail ve Mağdur  932
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  932
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  937
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  938
§ 6. Etkin Pişmanlık  938
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu  938
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  938
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  939
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3)  941
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  943
A. Teşebbüs  943
B. İçtima  945
C. İştirak  946
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA  947
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR  950
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE  951
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları  951
A. Yazılılık  951
B. Düzenleyenin Belli Olması  952
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması  953
§ 2. Belge Türleri  955
A. Resmi Belge  956
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1)  958
C. Özel Belge  960
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204)  961
§ 1. Genel Açıklama  961
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  961
A. Fail  961
B. Maddi Konu: Resmi Belge  962
C. Fiil  962
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç  962
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek  963
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek  963
c. Kullanmak  964
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek  965
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç  966
D. Nitelikli Haller  966
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  966
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3)  966
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1  967
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal  967
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  968
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  969
A. Teşebbüs  969
B. İçtima  969
C. İştirak  971
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207)  971
§ 1. Genel Açıklama  971
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  972
A. Fail  972
B. Fiil  972
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  973
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  973
A. Teşebbüs  973
B. İçtima  974
C. İştirak  974
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU
(TCK m. 206)  975
§ 1. Genel Açıklama  975
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  975
A. Fail  975
B. Fiil  975
C. Nitelikli Hal  979
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  979
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  980
A. Teşebbüs  980
B. İçtima  980
C. İştirak  981
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209)  981
§ 1. Genel Açıklama  981
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  981
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  982
A. Suçun Faili  982
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt  982
C. Fiil  983
D. Nitelikli Hal  984
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  984
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220)  984
§ 1. Genel Olarak  984
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  984
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  986
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  987
A. Fail  987
B. Mağdur  987
C. Fiil  987
1. Örgüt  987
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7)  991
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1)  991
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2)  993
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)  994
d. Örgüte Yardım Etmek  995
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8)  996
D. Nitelikli Hal  997
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  997
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  998
§ 7. Etkin Pişmanlık  998
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1000
A. Teşebbüs  1000
B. İçtima  1000
C. İştirak  1001
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4)  1004
§ 1. Genel Açıklama  1004
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1006
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1006
A. Fail  1006
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1007
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı  1007
2. Evlenme İşlemi Yaptırma  1008
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1009
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1010
A. Teşebbüs  1010
B. İçtima  1011
C. İştirak  1012
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6)  1012
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231)  1016
§ 1. Genel Açıklama  1016
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1017
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1017
A. Fail ve Mağdur  1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1018
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1021
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1022
A. Teşebbüs  1022
B. İçtima  1023
C. İştirak  1025
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1)  1025
§ 1. Genel Açıklama  1025
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1026
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1026
A. Fail ve Mağdur  1026
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1027
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1029
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1030
A. Teşebbüs  1030
B. İçtima  1030
C. İştirak  1031
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2)  1031
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar  1031
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1032
A. Fail ve Mağdur  1032
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1033
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1034
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru  1034
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1035
A. Teşebbüs  1035
B. İçtima  1035
C. İştirak  1036
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233)  1036
§ 1. Genel Açıklama  1036
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1)  1036
A. Korunan Hukuksal Yarar  1036
B. Fail ve Mağdur  1037
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1037
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2)  1040
A. Korunan Hukuksal Yarar  1040
B. Fail ve Mağdur  1040
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1040
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3)  1042
A. Korunan Hukuksal Yarar  1042
B. Fail ve Mağdur  1042
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1042
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234)  1044
§ 1. Genel Açıklama  1044
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1044
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1044
A. Fail ve Mağdur  1044
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1045
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1047
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1047
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1048
A. Teşebbüs  1048
B. İçtima  1049
C. İştirak  1050
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK  1051
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243)  1054
§ 1. Genel Olarak  1054
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1054
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1055
A. Fail ve Mağdur  1055
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi  1055
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1056
D. Nitelikli Haller  1058
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3)  1058
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2)  1058
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1058
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1058
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1060
A. Teşebbüs  1060
B. İçtima  1060
C. İştirak  1061
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4)  1061
§ 1. Genel Olarak  1061
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1062
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1062
A. Fail ve Mağdur  1062
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde Veya Bilişim Sistemleri Arasında Aktarılan Veriler  1062
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1062
D. Nitelikli Haller  1063
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1063
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1063
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1063
A. Teşebbüs  1063
B. İçtima  1064
C. İştirak  1064
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244)  1064
§. 1. Genel Olarak  1064
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1064
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1065
A. Fail ve Mağdur  1065
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler  1065
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1065
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1)  1065
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2)  1066
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4)  1067
D. Nitelikli Hal  1067
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1067
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1068
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1068
A. Teşebbüs  1068
B. İçtima  1068
C. İştirak  1070
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245)  1071
§ 1. Genel Olarak  1071
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1071
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1072
A. Fail ve Mağdur  1072
B. Suçun Maddi Konusu: Banka ve Kredi Kartları  1073
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1074
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1)  1074
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması  1074
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması  1074
c. Yarar Sağlanması  1075
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2).  1075
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3)  1076
a. Hukuka Aykırılık Unsuru  1077
b. Manevi Unsurlar  1077
§ 4. Kişisel Cezasızlık Nedeni  1077
§ 5. Etkin Pişmanlık  1078
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1078
A. Teşebbüs  1078
B. İçtima  1079
C. İştirak  1082
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c)  1086
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266)  1095
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi  1098
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257)  1099
§ 1. Genel Açıklama  1099
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1102
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1102
A. Fail  1102
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1103
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi  1103
a. Görevin Gereklerine Aykırı Davranış  1103
b. Netice  1106
ba. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  1108
bb. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi  1110
bc. Kişilere Haksız Yarar Sağlama  1112
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi  1114
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1117
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  1119
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1119
A. Teşebbüs  1119
B. İçtima  1120
C. İştirak  1122
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160)  1123
§ 1. Genel Açıklama  1123
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1123
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1124
A. Fail  1124
B. Maddi Konu  1126
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1129
D. Nitelikli Haller  1139
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi
(TCK m. 247/2)  1139
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1142
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1147
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1149
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1150
A. Teşebbüs  1150
B. İçtima  1151
C. İştirak  1152
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)  1153
§ 1. Genel Açıklama  1153
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1153
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1154
A. Fail ve Mağdur  1154
B. Maddi Konu: Yarar  1154
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1155
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma  1155
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  1167
D. Nitelikli Hal  1168
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1168
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1169
A. Teşebbüs  1169
B. İçtima  1169
C. İştirak  1170
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254)  1170
§ 1. Genel Açıklama  1170
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1177
A. Fail  1177
B. Maddi Konu: Yarar  1179
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1179
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1179
2. Rüşvet Anlaşması  1181
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  1183
D. Nitelikli Haller  1184
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1184
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1185
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1185
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1185
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254)  1185
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1187
A. Teşebbüs  1187
B. İçtima  1189
C. İştirak  1190
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1191
VI. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260)  1191
§ 1. Genel Açıklama  1191
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1193
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1193
A. Fail  1193
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1194
1. Görevi Terk Etme  1195
2. Göreve Gelmeme  1196
3. Görevi Yapmama  1196
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma  1196
C. Nitelikli Hal  1196
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1197
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1198
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1199
A. Teşebbüs  1199
B. İçtima  1199
C. İştirak  1199
VII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265)  1200
§ 1. Genel Açıklama  1200
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1201
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1201
A. Fail  1201
B. Mağdur  1201
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1202
1. Direnilen İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1202
2. Cebir veya Tehdit  1203
D. Nitelikli Haller  1206
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2).  1206
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1206
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1206
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1207
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1207
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1207
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1207
A. Teşebbüs  1207
B. İçtima  1208
C. İştirak  1209
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267)  1213
§ 1. Genel Açıklama  1213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1214
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1215
A. Fail  1215
B. Mağdur  1215
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1217
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira)  1218
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira)  1219
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı  1221
4. Hareketin Niteliği  1223
D. Nitelikli Haller  1225
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1225
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal  1228
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1228
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1229
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269)  1231
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1234
A. Teşebbüs  1234
B. İçtima  1235
C. İştirak  1236
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270)  1236
§ 1. Genel Açıklama  1236
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1237
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  1237
A. Fail  1237
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1237
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  1239
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1239
A. Teşebbüs  1239
B. İçtima  1240
C. İştirak  1241
§ 6. Cezanın indirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren kişisel neden  1241
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271)  1242
§ 1. Genel Açıklama  1242
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1243
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1243
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek  1243
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma  1245
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1246
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1246
A. Teşebbüs  1246
B. İçtima  1246
C. İştirak  1247
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272)  1247
§ 1. Genel Açıklama  1247
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1250
A. Fail  1250
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1251
C. Nitelikli Haller  1253
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1255
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler  1256
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1260
A. Teşebbüs  1260
B. İçtima  1260
C. İştirak  1261
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278)  1262
§ 1. Genel Olarak  1262
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1262
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri  1264
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1264
A. Fail ve Mağdur  1264
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bapı  1266
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması  1266
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması  1268
3. Bildirimde Bulunmama  1269
C. Nitelikli Haller  1270
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1270
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  1271
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1271
A. Teşebbüs  1271
B. İçtima  1272
C. İştirak  1272
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280)  1273
§ 1. Genel Olarak  1273
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1273
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1274
A. Fail  1274
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1274
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması  1274
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme  1276
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1276
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1277
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1278
A. Teşebbüs  1278
B. İçtima  1278
C. İştirak  1278
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287)  1279
§ 1. Genel Olarak  1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1280
A. Fail  1280
B. Mağdur  1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1281
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1282
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1282
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1284
A. Teşebbüs  1284
B. İçtima  1284
C. İştirak  1285
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289)  1285
§ 1. Genel Olarak  1285
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1286
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1286
A. Fail  1286
B. Suçun Konusu  1287
1. Genel Olarak  1287
2. Rehinli Mal  1288
3. Hacizli Mal  1288
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal  1289
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1289
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1290
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1291
§ 6. Etkin Pişmanlık  1291
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1292
A. Teşebbüs  1292
B. İçtima  1292
C. İştirak  1292
Kavramlar Dizini  1293
 


Durmuş Tezcan ...
Eylül 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Durmuş Tezcan ...
Eylül 2020
149.00 TL
Sepete Ekle
İsmail Ercan
Ağustos 2020
65.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
17. Baskıya Önsöz  5
Kısaltmalar  39
YENİ TÜRK CEZA KANUNUNUN
ÖZEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN GENEL GÖZLEMLER
Birinci Kitap
ULUSLARARASI SUÇLAR
ULUSLARARASI SUÇLAR (TCK m. 76 vd.)  53
I. SOYKIRIM (JENOSİD) SUÇU (TCK m. 76)  58
§ 1. Genel Açıklamalar  58
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  61
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  61
A. Fail  61
B. Mağdur  62
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  65
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  71
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  73
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  73
A. Teşebbüs  73
B. İçtima  74
C. İştirak  74
II. İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR (TCK m. 77)  76
§ 1. Genel Açıklamalar  76
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  77
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  78
A. Fail  78
B. Mağdur  78
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  80
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  86
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  88
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  88
A. Teşebbüs  88
B. İçtima  88
C. İştirak  88
III. SOYKIRIM VEYA İNSANLIĞA KARŞI SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖRGÜT KURMA VEYA BU ÖRGÜTE ÜYE OLMA SUÇU (TCK m. 78)  89
IV. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  89
§ 1. Genel Açıklamalar  89
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  91
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  92
A. Suçun Maddi Konusu  92
B. Fail  92
C. Mağdur  92
D. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  94
E. Nitelikli Haller  99
1. Suçun Mağdurların Hayatı Bakımından Bir Tehlike Oluşturması veya Mağdurları Onur Kırıcı Bir Muameleye Maruz Bırakarak İşlenmesi (TCK m. 79/2)  99
2. Suçun Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi (TCK m. 79/3)  100
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  102
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  104
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  105
A. Teşebbüs  105
B. İçtima  107
C. İştirak  110
V. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  111
§ 1. Genel Açıklamalar  111
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  112
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  112
A. Fail  112
B. Mağdur  113
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  113
1. Araç Hareketler  115
2. Asıl Hareketler  119
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsur)  120
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri  122
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  123
A. Teşebbüs  123
B. İçtima  124
C. İştirak  127
İkinci Kitap
KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
HAYATA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 81–83)  133
§ 1. Genel Açıklama  133
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  133
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  134
A. Fail  134
B. Mağdur  134
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  138
D. Nitelikli Haller (TCK m. 82)  148
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  176
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  186
A. Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zor Kullanma Yetkisi  186
B. Meşru Savunma  188
C. İlgilinin Rızası ve Ötanazi  191
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  195
A. Teşebbüs  195
B. İçtima  198
C. İştirak  200
II. İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU (TCK m. 84)  201
§ 1. Genel Açıklama  201
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  202
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  202
A. Fail  202
B. Mağdur  202
C. Fiil–Netice–Nedensellik Bağı  203
D. Nitelikli Haller  209
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  210
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  210
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  211
A. Teşebbüs  211
B. İçtima  211
C. İştirak  212
III. TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU (TCK m. 85)  213
§ 1. Genel Olarak  213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  213
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  213
A. Fail ve Mağdur  213
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  213
C. Nitelikli Haller  216
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  217
A. Objektif Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün İhlali  217
B. Ölüm Neticesinin Öngörülebilir Olması  219
§ 5. Kusur  224
§ 6. Taksirli Suçlarda Cezasızlık veya İndirim Nedeni Olarak TCK m. 22/son Hükmü  226
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  230
A. Teşebbüs  230
B. İçtima  230
C. İştirak  232
İkinci Bölüm
VÜCUT DOKUNULMAZLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. KASTEN YARALAMA SUÇU (TCK m. 86 vd.)  234
§ 1. Genel Olarak  234
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  234
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  234
A. Suçun Maddi Konusu  234
B. Fail ve Mağdur  234
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  236
D. Nitelikli Haller  240
1. TCK m. 86/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  241
a. Suçun Üstsoya, Altsoya, Eşe veya Kardeşe Karşı İşlenmesi  241
b. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi  241
c. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi  242
d. Suçun Kamu Görevlisinin Sahip Bulunduğu Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi  242
e. Suçun Silahla İşlenmesi  242
2. TCK m. 87’de Öngörülen ve Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  248
a. TCK m. 87/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  249
aa. Suçun Duyularından veya Organlarından Birinin İşlevinin Sürekli Zayıflamasına Yol Açması (m. 87/1–a)  249
ab. Suçun Konuşmada Sürekli Zorluğa Yol Açması (m. 87/1–b)  252
ac. Suçun Yüzde Sabit İze Yol Açması (m. 87/1–c)  252
ad. Suçun Yaşamı Tehlikeye Sokan Bir Duruma Yol Açması (m. 87/1–d)  253
ae. Suçun Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Vaktinden Önce Doğmasına Yol Açması
(m. 87/1–e)  254
b. TCK m. 87/2’deki Nitelikli Haller  255
ba. İyileşmesi Olanağı Bulunmayan Bir Hastalık veya Bitkisel Hayata Girme (m. 87/2–a)  255
bb. Duyulardan veya Organlardan Birinin İşlevinin Yitirilmesi (m. 87/2–b)  256
bc. Konuşma ya da Çocuk Yapma Yeteneklerinin Kaybolması (m. 87/2–c)  258
bd. Yüzün Sürekli Değişikliği (m. 87/2–d)  259
be. Gebe Bir Kadına Karşı İşlenip de Çocuğunun Düşmesi (m. 87/2–e)  260
c. Kasten Yaralamanın Kemik Kırılmasına veya Çıkığına Neden Olması (TCK m. 87/3)  260
d. Kasten Yaralama Sonucu Ölümün Gerçekleşmesi (TCK m. 87/4)  261
3. Daha Az Ceza Verilmesini Gerektiren Haller  270
a. Suçun İhmali Hareketle İşlenmesi (TCK m. 88)  270
b. Basit Tıbbi Müdahale (TCK m. 86/2)  270
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  271
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  272
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  276
A. Teşebbüs  276
B. İçtima  278
C. İştirak  278
§ 7. Kovuşturma  278
II. TAKSİRLE YARALAMA SUÇU (TCK m. 89)  279
§ 1. Suçun Unsurları Hakkında Genel Açıklama  279
§ 2. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  282
A. Fiilin Birden Fazla Kişinin Yaralanmasına Neden Olması  282
B. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 89/2–3).  282
§ 3. Kovuşturma  283
Üçüncü Bölüm
İŞKENCE VE EZİYET
I. İŞKENCE SUÇU (TCK m. 94)  286
§ 1. Genel Açıklama  286
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  288
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  289
A. Fail  289
B. Mağdur  290
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  290
D. Nitelikli Haller  300
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  301
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  302
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  303
A. Teşebbüs  303
B. İçtima  304
C. İştirak  306
II. EZİYET SUÇU (TCK m. 96)  307
§ 1. Genel Açıklama  307
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  308
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  308
A. Fail ve Mağdur  308
B. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  309
C. Nitelikli Haller  313
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  314
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  314
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  315
A. Teşebbüs  315
B. İçtima  316
C. İştirak  320
Dördüncü Bölüm
KORUMA, GÖZETİM, YARDIM VEYA
BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN İHLÂLİ
I. TERK SUÇU (TCK m. 97)  322
§ 1. Genel Olarak  322
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  322
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  323
A. Fail ve Mağdur  323
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  326
C. Nitelikli Haller  329
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  330
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  332
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  333
A. Teşebbüs  333
B. İçtima  334
C. İştirak  336
II. YARDIM VEYA BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMEMESİ SUÇU
(TCK m. 98)  336
§ 1. Genel Açıklama  336
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  336
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  337
A. Fail ve Mağdur  337
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  339
C. Nitelikli Haller  344
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  344
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  345
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  345
A. Teşebbüs  345
B. İçtima  345
C. İştirak  347
Beşinci Bölüm
ÇOCUK DÜŞÜRTME, DÜŞÜRME VEYA KISIRLAŞTIRMA
I. ÇOCUK DÜŞÜRTME VE DÜŞÜRME SUÇU (TCK m. 99, 100)  349
§ 1. Genel Açıklama  349
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  350
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  350
A. Fail ve Mağdur  350
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  351
C. Nitelikli Haller  355
1. Fiilin Kadının Beden veya Ruh Sağlığı Bakımından Bir Zarara Uğramasına Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  355
2. Fiilin Kadının Ölümüne Neden Olması (TCK m. 99/3, 99/4)  356
3. Fiilin Yetkili Olmayan Bir Kişi Tarafından İşlenmesi (TCK m. 99/5)  356
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  356
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  357
§ 6. Cezasızlık Nedeni (TCK m. 99/son)  358
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  360
A. Teşebbüs  360
B. İçtima  360
C. İştirak  361
II. KISIRLAŞTIRMA SUÇU (TCK m. 101)  361
§ 1. Genel Olarak  361
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  362
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  363
A. Fail ve Mağdur  363
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  363
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  365
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  365
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  366
A. Teşebbüs  366
B. İçtima  366
C. İştirak  367
Altıncı Bölüm
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
I. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  373
§ 1. Genel Açıklama  373
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  373
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  374
A. Fail  374
B. Mağdur  377
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  378
1. Suçta Kullanılan Araçlar  378
2. Cinsel Davranışlarla Bir Kimsenin Vücut Dokunulmazlığını İhlal  386
D. Nitelikli Haller  394
1. TCK m. 102/2’de Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulmak Suretiyle İşlenmesi  394
2. TCK m. 102/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  400
a. Suçun Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumdaki Kişiye Karşı İşlenmiş Olması (TCK m. 102/3–a)  400
b. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi (TCK m. 102/3–b)  402
ba. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  402
bb. Suçun Vesayet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  403
bc. Suçun Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılarak İşlenmesi  403
c. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen veya Evlatlık Tarafından, İşlenmesi
(TCK m. 102/3–c)  404
d. Suçun Silahla veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 102/3–d)  404
e. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 102/3–e)  406
3. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Durumlar  406
a. Suçun Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması Sonucuna Yol Açması
(6545 s. K. ile değişiklikten önceki m. 102/5)  406
b. Suçun Mağdurun Ölümü veya Bitkisel Hayata Girmesi Sonucuna Yol Açması (m. 102/5)  408
ba. Suçun, Mağdurun Ölümüne Neden Olması  408
bb. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine Neden Olması  409
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  409
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  411
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  413
A. Teşebbüs  413
B. İçtima  418
C. İştirak  423
§ 7. Evlenmenin Etkisi  423
§ 8. Kovuşturma  424
II. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK m. 103)  424
§ 1. Genel Açıklama  424
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  426
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  427
A. Fail  427
B. Mağdur  428
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  432
D. Nitelikli Haller  435
1. Suçun Vücuda Organ veya Sair Bir Cisim Sokulması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/2)  435
2. TCK m. 103/3’te Öngörülen Nitelikli Haller  435
a. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 103/3–a)  435
b. Suçun, İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–b)  435
c. Suçun, Üçüncü Derece Dâhil Kan veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK m. 103/3–c)  435
d. Suçun, Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (m. 103/3–d)  436
e. Suçun, Kamu Görevinin veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 103/3–e)  437
3. Suçun, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK m. 103/4)  437
4. Suçun Sonucunda Mağdurun Beden veya Ruh Sağlığının Bozulması (6545 s. K. ile Değişiklikten Önceki TCK m. 103/6)  438
5. Suçun Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesine veya Ölümüne Neden Olması (TCK m. 103/6)  438
6. Mağdurun 12 Yaşını Doldurmamış Olması  438
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  438
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  439
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  440
A. Teşebbüs  440
B. İçtima  443
C. İştirak  446
III. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK m. 104)  446
§ 1. Genel Açıklama  446
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  448
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  448
A. Fail  448
B. Mağdur  452
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  453
D. Nitelikli Haller  455
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  456
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  456
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  457
A. Teşebbüs  457
B. İçtima  458
C. İştirak  458
§ 7. Kovuşturma  458
IV. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  459
§ 1. Genel Olarak  459
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  459
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  460
A. Fail  460
B. Mağdur  460
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  461
D. Nitelikli Haller  465
1. Fail ile Mağdur Arasındaki Kişisel İlişkiden Kaynaklanan Nitelikli Haller  466
2. Suçun Aynı İşyerinde Çalışmanın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanılması  466
3. Suçun Posta veya Elektronik Haberleşme Araçlarının Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi  467
4. Suçun Teşhir Suretiyle İşlenmesi  468
5. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaşması  468
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  468
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  471
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  471
A. Teşebbüs  471
B. İçtima  472
C. İştirak  474
§ 7. Kovuşturma  474
Yedinci Bölüm
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
I. TEHDİT SUÇU (TCK m. 106)  478
§ 1. Genel Açıklama  478
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  479
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  481
A. Fail ve Mağdur  481
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  481
C. Nitelikli Haller  490
1. Suçun Silahla İşlenmesi  491
2. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  492
3. Suçun İmzasız Mektupla İşlenmesi  493
4. Suçun Özel İşaretlerle İşlenmesi  494
5. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  494
6. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  495
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  495
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  497
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  497
A. Teşebbüs  497
B. İçtima  498
C. İştirak  500
§ 7. Kovuşturma  500
II. ŞANTAJ SUÇU (TCK m. 107)  501
§ 1. Genel Olarak  501
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  502
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  502
A. Fail ve Mağdur  502
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  503
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  509
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  509
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  510
A. Teşebbüs  510
B. İçtima  510
C. İştirak  511
III. CEBİR SUÇU (TCK m. 108)  511
§ 1. Genel Açıklama  511
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  512
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  512
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  513
A. Fail ve Mağdur  513
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  514
1. Cebir  514
2. Koşul  516
C. Nitelikli Haller  517
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  517
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  518
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  518
A. Teşebbüs  518
B. İçtima  519
C. İştirak  519
IV. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (HÜRRİYETİ TAHDİT) SUÇU (TCK m. 109)  519
§ 1. Genel Olarak  519
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  520
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  521
A. Fail  521
B. Mağdur  521
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  523
D. Nitelikli Haller  526
1. Fiili İşlemek İçin veya İşlediği Sırada Failin Cebir, Tehdit veya Hile Kullanması
(TCK m. 109/2).  526
2. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 109/3–a)  528
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 109/3–b)  528
4. Suçun Belirli Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 109/3–c, e, m. 109/3–f)  529
5. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 109/1–d)  530
6. Suçun, Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması (TCK m. 109/4)  531
7. Suçun Cinsel Amaçla İşlenmesi (TCK m. 109/5)  531
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  532
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  534
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 110)  537
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  539
A. Teşebbüs  539
B. İçtima  540
C. İştirak  543
V. SİYASİ HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU (TCK m. 114)  543
§ 1. Genel Açıklama  543
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  545
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  546
A. Fail ve Mağdur  546
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  547
C. Nitelikli Haller  549
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  549
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  550
A. Teşebbüs  550
B. İçtima  551
C. İştirak  551
VI. KONUT DOKUNULMAZLIĞINI İHLAL SUÇU (TCK m. 116)  551
§ 1. Genel Açıklama  551
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  552
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  553
A. Fail ve Mağdur  553
B. Maddi Konu  555
1. Konut  555
2. Eklenti  558
3. Açık Bir Rızaya Gerek Duyulmaksızın Girilmesi Mutat Olan Yerler Dışında Kalan İşyerleri ve Eklentileri (TCK m. 116/2)  561
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  563
1. Girmek  564
2. Çıkmamak  564
3. Girme veya Çıkmamanın Rıza Dışında Olması  565
D. Nitelikli Haller  574
1. TCK m. 116/4'te Öngörülen Nitelikli Haller  574
a. Suçun Geceleyin İşlenmesi  574
b. Cebir veya Tehdit Kullanılması  575
2. TCK m. 119’da Öngörülen Nitelikli Haller  576
a. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 119/1–a)  576
b. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 119/1–c).  576
c. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hâle Koyması Suretiyle, İmzasız Mektupla veya Özel İşaretlerle İşlenmesi (TCK m. 119/1–b),  576
d. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 119–1–d)  577
e. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi
(TCK m. 119/1–e)  577
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  577
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  578
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  578
A. Teşebbüs  578
B. İçtima  579
C. İştirak  581
§ 7. Kovuşturma  581
VII. İŞ VE ÇALIŞMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN İHLALİ SUÇU (TCK m. 117)  582
§ 1. Genel Açıklama  582
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  583
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  584
A. Fail ve Mağdur  584
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  585
1. İş ve Çalışma Özgürlüğünün İhlal Edilmesi (TCK m. 117/1)  585
2. Çaresizliğini, Kimsesizliğini ve Bağlılığını Sömürmek Suretiyle Kişileri İnsanî Olmayan Şartlarda Çalıştırma (TCK m. 117/2) ve Bu Amaçla Bir Kimseyi Tedarik veya Sevk veya Bir Yerden Diğer Bir Yere Nakletme (TCK m. 117/3)  587
3. İşçiyi veya İşverenlerini Ücretleri Azaltıp Çoğaltmaya veya Önceden Kabul Edilenlerden Başka Koşullar Altında Anlaşmalar Kabulüne Zorlama ya da Bir İşin Durmasına, Sona Ermesine veya Durmasının Devamına Neden Olma (TCK m. 117/4)  589
C. Nitelikli Haller  590
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  591
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  591
A. Teşebbüs  591
B. İçtima  592
C. İştirak  593
Sekizinci Bölüm
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
I. HAKARET SUÇU (TCK m. 125 vd.)  595
§ 1. Genel Olarak  595
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  596
§ 3. Fail ve Mağdur  598
A. Fail  598
B. Mağdur  599
C. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  602
1. “Başkasının Onur, Şeref ve Saygınlığını Rencide Edebilecek Nitelikte”  602
2. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek veya Sövmek  606
a. Somut Bir Fiil veya Olgu İsnad Etmek  606
b. Sövmek  607
3. Hakaretin Huzurda veya Gıyapta Gerçekleştirilmiş Olması  609
a. Huzurda Hakaret  609
b. Gıyapta (İhtilatlı) Hakaret  612
D. Nitelikli Haller  614
1. TCK m. 125/3'te Öngörülen Nitelikli Haller  614
a. Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlenmesi  614
b. Suçun Kişinin Dinsel, Siyasal, Sosyal, Felsefi İnanç, Düşünce ve Kanaatlerini Açıklamasından, Değiştirmesinden, Yaymaya Çalışmasından, Mensup Olduğu Dinin Emir ve Yasaklarına Uygun Davranmasından Dolayı İşlenmesi  615
c. Suçun Kişinin Mensup Bulunduğu Dine Göre Kutsal Sayılan Değerlerden Bahisle İşlenmesi  615
2. TCK m. 125/4'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Alenen İşlenmesi  616
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  617
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  618
§ 6. Özel Haksız Tahrik Düzenlemesi: Suçun Haksız Bir Fiile Tepki Olarak İşlenmesi
(TCK m. 129/1)  624
§ 7. Cezasızlık veya İndirim Nedeni: Karşılıklı Hakaret (TCK m. 129/3)  626
A. Hukuksal Nitelik  626
B. Uygulanma Koşulları  627
1. Fiilin TCK m.129/son Kapsamında Olması  627
2. Karşılıklılık  629
3. İlk Hakaretin Haksız Olması  630
4. Karşı Hakaretin İspatlanmış Olması  631
C. Sonucu  631
§ 8. Cezasızlık Nedenleri  633
A. İspat Hakkının Kullanılması (TCK m. 127)  633
B. Suçun Kasten Yaralamaya Tepki Olarak İşlenmesi (TCK m. 129/2)  636
C. İdari Makamlara Başvuru İle İddia ve Savunma Kapsamında İşlenen Fiiller (TCK m. 128)  637
1. Genel Olarak  637
2. Kapsamı  638
3. Koşulları  638
a. Dokunulmazlıktan Yararlanacak Kişiler  638
b. Dokunulmazlığın Konusu  638
c. Hakaretin Başvuru veya Uyuşmazlıkla Bağlantılı Olması  639
d. İsnad ve Değerlendirmelerin Gerçek ve Somut Vakıalara Dayanması  642
§ 9. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  642
A. Teşebbüs  642
B. İçtima  643
C. İştirak  644
§ 10. Kovuşturma  644
II. KİŞİNİN HATIRASINA HAKARET SUÇU (TCK m. 130)  644
§ 1. Genel Açıklama  644
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  645
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  645
A. Maddi Konu  645
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  647
C. Nitelikli Hal  648
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  648
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  648
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  649
A. Teşebbüs  649
B. İçtima  649
C. İştirak  649
Dokuzuncu Bölüm
ÖZEL HAYATA VE HAYATIN GİZLİ ALANINA KARŞI SUÇLAR
I. HABERLEŞMENİN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 132)  657
§ 1. Genel Olarak  657
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  658
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  658
A. Maddi Konu  658
B. Fail ve Mağdur  659
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  660
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal  660
2. Kişiler Arasındaki Haberleşme İçeriklerini İfşa  662
3. Kendisiyle Yapılan Haberleşme İçeriğini İfşa  663
D. Nitelikli Haller  663
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  664
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  665
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  668
A. Teşebbüs  668
B. İçtima  669
C. İştirak  670
§ 7. Kovuşturma  670
II. KİŞİLER ARASINDAKİ KONUŞMALARIN DİNLENMESİ VE KAYDA ALINMASI SUÇU
(TCK m. 133)  670
§ 1. Genel Olarak  670
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  671
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  671
A. Maddi Konu  671
B. Fail ve Mağdur  672
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  673
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  675
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  675
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  676
A. Teşebbüs  676
B. İçtima  677
C. İştirak  677
§ 7. Kovuşturma  677
III. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU (TCK m. 134)  677
§ 1. Genel Açıklama  677
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  678
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  678
A. Maddi Konu  678
B. Fail ve Mağdur  680
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  681
D. Nitelikli Haller  685
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  686
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  686
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  689
A. Teşebbüs  689
B. İçtima  689
C. İştirak  692
§ 7. Kovuşturma  692
Onuncu Bölüm
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
I. HIRSIZLIK SUÇU (TCK m. 141 vd.)  695
§ 1. Genel Açıklama  695
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  695
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  696
A. Fail ve Mağdur  696
B. Maddi Konu: Başkasına Ait Taşınır Mal  697
1. Mal  697
2. Taşınır Olma  703
3. Başkasına Ait Olma  703
C. Fiil: Rıza Olmaksızın Alma  705
1. “Zilyedin Rızası Olmaksızın” Deyiminin Anlamı  705
2. Bulunduğu Yerden Alma  710
D. Nitelikli Haller  713
1. TCK m. 142/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  714
2. TCK m. 142/2’de Öngörülen Nitelikli Haller  720
3. TCK m. 142/3'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Sıvı veya Gaz Halindeki Enerji Hakkında ve Bunların Nakline, İşlenmesine veya Depolanmasına Ait Tesislerde İşlenmesi  729
4. TCK m. 142/5’te Öngörülen Nitelikli Hal: Hırsızlık Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  729
5. TCK m. 143'te Öngörülen Nitelikli Hal: Suçun Gece Vakti İşlenmesi  729
6. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  730
7. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller veya Cezasızlık Nedenleri  731
a. TCK m. 144'te Öngörülen Nitelikli Haller  731
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 145)  732
c. Kullanma Hırsızlığı (TCK m. 146)  736
d. Zorunluluk Hali (TCK m. 147)  738
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  738
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri ve Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  740
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  741
A. Teşebbüs  741
B. İçtima  743
C. İştirak  746
§ 7. Kovuşturma  746
II. YAĞMA (GASP) SUÇU (TCK m. 148/1)  746
§ 1. Genel Açıklama  746
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  748
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  748
A. Cebir veya Tehdit  749
1. Cebir veya Tehdidin Kullanılma Amacı  749
2. Cebir  752
3. Tehdit  754
4. Cebir Karinesi (TCK m. 148/3)  755
5. Cebir veya Tehdidin Gerçekleştirilme Anı  756
B. Malın Alınması  766
C. Nitelikli Haller  766
1. TCK m. 149/1’de Öngörülen Nitelikli Haller  766
a. Suçun Silahla İşlenmesi  767
b. Suçun Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi  767
c. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi  767
d. Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutta, İşyerinde veya Bunların Eklentilerinde İşlenmesi  768
e. Suçun, Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Olan Kişiye Karşı İşlenmesi  769
f. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi  769
g. Suçun Suç Örgütüne Yarar Sağlamak Maksadıyla İşlenmesi  769
h. Suçun Gece Vakti İşlenmesi  770
2. Netice Yüzünden Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 149/2)  770
3. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller (TCK m. 150)  770
a. Alacağın Tahsili Amacıyla Cebir veya Şiddet Kullanılması (TCK m. 150/1)  770
b. Malın Değerinin Az Olması (TCK m. 150/2)  772
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  774
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  774
A. Teşebbüs  774
B. İçtima  775
C. İştirak  777
III. SENEDİN YAĞMASI SUÇU (TCK m. 148/2)  777
§ 1. Genel Açıklama  777
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  778
A. Suçun Konusu  778
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  778
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  779
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  779
A. Teşebbüs  779
B. İçtima  779
C. İştirak  779
IV. MALA ZARAR VERME SUÇU (TCK m. 151 vd.)  779
§ 1. Genel Olarak  779
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  780
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  781
A. Suçun Konusu  781
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  783
C. Nitelikli Haller  784
1. TCK m. 152/1’de Yazılı Nitelikli Haller  785
2. TCK m. 152/2’de Yazılı Nitelikli Haller  788
3. TCK m. 152/3’te Öngörülen Nitelikli Hal: Mala Zarar Verme Suçunun İşlenmesi Sonucunda Haberleşme, Enerji ya da Demiryolu veya Havayolu Ulaşımı Alanında Kamu Hizmetinin Geçici de Olsa Aksaması  789
4. Suçun Terör Örgütünün Faaliyeti Çerçevesinde İşlenmesi  789
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  789
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  790
A. Teşebbüs  790
B. İçtima  790
C. İştirak  792
§ 6. Kovuşturma  792
V. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 155)  792
§ 1. Genel Açıklama  792
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  793
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  793
A. Fail–Mağdur  793
B. Suçun Konusu: Zilyetliği Faile Devredilmiş Mal  794
1. Mal  794
2. Malın Zilyetliğinin Devri  796
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  800
D. Nitelikli Haller  800
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  803
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  803
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  804
A. Teşebbüs  804
B. İçtima  804
C. İştirak  805
§ 7. Kovuşturma  806
VI. DOLANDIRICILIK SUÇU (TCK m. 157 vd.)  806
§ 1. Genel Olarak  806
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  807
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  807
A. Fail  807
B. Mağdur  807
C. Maddi Konu  809
D. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  809
1. Hileli Davranış  810
2. Aldatma  821
3. Failin Kendisi veya Bir Başkası Lehine (Haksız) Yarar Elde Etmesi  824
a. Zarar  824
b. (Haksız) Yarar  826
E. Nitelikli Haller  826
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  826
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (TCK m. 159)  843
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  843
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  844
A. Teşebbüs  844
B. İçtima  845
C. İştirak  845
VII. SUÇ EŞYASINI SATIN ALMA VEYA KABUL ETME SUÇU (TCK m. 165)  846
§ 1. Genel Açıklama  846
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  847
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  848
A. Maddi Konu  848
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  849
1. Önceden Bir Suç İşlenmiş Olması  849
2. Failin Önceki Suça İştirak Etmemiş Olması  850
3. Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme  851
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  853
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  853
A. Teşebbüs  853
B. İçtima  854
C. İştirak  854
VIII. KARŞILIKSIZ YARARLANMA SUÇU (TCK m. 163)  855
§ 1. Genel Açıklama  855
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  855
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  855
A. Fail  855
B. Maddi Konu  856
C. Fiil, Netice, Nedensellik Bağı  857
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  859
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  859
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  860
A. Teşebbüs  860
B. İçtima  860
C. İştirak  860
IX. MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLARDA ORTAK HÜKÜMLER (TCK m. 167 vd.)  860
§ 1. Etkin Pişmanlık (TCK m. 168)  860
A. TCK m. 168/1’de Sınırlayıcı Olarak Suçlardan Birisinin Söz Konusu Olması  861
B. Suçun Tamamlanmış Olması  863
C. Failin, Azmettirenin Veya Yardım Edenin Bizzat Pişmanlık Göstererek Geri Verme Veya Tazmin Suretiyle Mağdurun Zararını Gidermesi  863
1. Zararın Giderilmesi  863
2. Zararı Gidermenin Pişmanlığın Sonucu Olması  866
3. Zararın fail, azmettiren veya yardım eden tarafından giderilmesi  868
D. Zararın Hükmün Verilmesi Aşamasına Kadar Giderilmiş Olması  869
§ 2. Kişisel Cezasızlık veya İndirim Nedeni (TCK m. 167)  870
Üçüncü Kitap
TOPLUMA KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
GENEL TEHLİKE YARATAN SUÇLAR
I. TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK m. 179)  875
§ 1. Genel Açıklama  875
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  876
§ 3. Tipikliğin Objektif (Maddi) Unsurları  877
A. Fail  877
B. Mağdur  877
C. Suçun Maddi Konusu  877
D. Fiil  878
1. TCK m. 179/1  878
2. TCK m. 179/2  880
3. TCK m. 179/3  883
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  889
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  890
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  891
A. Teşebbüs  891
B. İçtima  892
C. İştirak  895
§ 7. Yaptırım  895
§ 8. Muhakemeye Dair Bazı Hususlar  896
İkinci Bölüm
KAMUNUN SAĞLIĞINA KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 185 vd.)
I. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ SUÇU (TCK m. 188)  903
§ 1. Genel Açıklamalar  903
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  904
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  904
A. Fail–Mağdur  904
B. Maddi Konu: Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde  904
C. Fiil  906
1. İmal, İthal veya İhraç  906
2. Satma, Satışa Arz Etme, Başkalarına Verme, Sevk Etme, Nakletme, Depolama, Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma  911
D. Nitelikli Haller  912
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  915
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  917
§ 6. Etkin Pişmanlık Hükmü  917
A. Cezasızlık Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/1)  917
B. Ceza İndirim Nedeni Olarak Etkin Pişmanlık (TCK m. 192/3)  919
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  921
A. Teşebbüs  921
B. İçtima  922
C. İştirak  925
§ 8. Yurt Dışında İşlenen Suçlardan Dolayı Türkiye’de Kovuşturma Yapılması  925
II. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA SUÇU
(TCK m. 190)  926
§ 1. Genel Açıklama  926
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  927
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  927
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  929
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  929
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  929
A. Teşebbüs  929
B. İçtima  930
C. İştirak  931
III. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMAK SUÇU (TCK m. 191)  931
§ 1. Genel Açıklama  931
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  931
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  932
A. Fail ve Mağdur  932
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  932
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  937
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  938
§ 6. Etkin Pişmanlık  938
A. Cezasızlık Nedeni Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu  938
1. TCK m. 192/2’de Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  938
2. TCK m. 192/4’te Öngörülen Etkin Pişmanlık Durumu  939
B. Hafifletici Neden Oluşturan Etkin Pişmanlık Durumu (TCK m. 192/3)  941
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  943
A. Teşebbüs  943
B. İçtima  945
C. İştirak  946
Üçüncü Bölüm
KAMU GÜVENİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 197 vd.)
I. GENEL AÇIKLAMA  947
II. KORUNAN HUKUKSAL YARAR  950
III. BELGECİLİK SUÇLARININ MADDİ KONUSU: BELGE  951
§ 1. Belge Kavramı ve Belgenin Unsurları  951
A. Yazılılık  951
B. Düzenleyenin Belli Olması  952
C. Belli Bir İçeriğinin Bulunması  953
§ 2. Belge Türleri  955
A. Resmi Belge  956
B. Resmi Belgeye Benzetilen Belge (TCK m. 210/1)  958
C. Özel Belge  960
IV. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 204)  961
§ 1. Genel Açıklama  961
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  961
A. Fail  961
B. Maddi Konu: Resmi Belge  962
C. Fiil  962
1. TCK m. 204’te Öngörülen Suç  962
a. Sahte Olarak Belge Düzenlemek  963
b. Başkalarını Aldatacak Biçimde Belgeyi Değiştirmek  963
c. Kullanmak  964
d. Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemek  965
2. TCK m. 205’te Düzenlenen Suç  966
D. Nitelikli Haller  966
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  966
a. Sahteliği Sabit Oluncaya Kadar Geçerli Olan Belge (TCK m. 204/3)  966
b. Kaçakçılık Kanunu m. 12/1  967
2. Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hal  967
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  968
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  969
A. Teşebbüs  969
B. İçtima  969
C. İştirak  971
V. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK SUÇU (TCK m. 207)  971
§ 1. Genel Açıklama  971
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  972
A. Fail  972
B. Fiil  972
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  973
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  973
A. Teşebbüs  973
B. İçtima  974
C. İştirak  974
VI. RESMİ BELGENİN DÜZENLENMESİNDE YALAN BEYANDA BULUNMA SUÇU
(TCK m. 206)  975
§ 1. Genel Açıklama  975
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  975
A. Fail  975
B. Fiil  975
C. Nitelikli Hal  979
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  979
§ 4. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  980
A. Teşebbüs  980
B. İçtima  980
C. İştirak  981
VII. AÇIĞA İMZANIN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 209)  981
§ 1. Genel Açıklama  981
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  981
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  982
A. Suçun Faili  982
B. Suçun Konusu: İmzalı ve Kısmen veya Tamamen Boş Bir Kâğıt  982
C. Fiil  983
D. Nitelikli Hal  984
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  984
VIII. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (TCK m. 220)  984
§ 1. Genel Olarak  984
§ 2. Suç Tipinin Özellikleri  984
§ 3. Korunan Hukuksal Yarar  986
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  987
A. Fail  987
B. Mağdur  987
C. Fiil  987
1. Örgüt  987
2. Örgüt Kurmak, Yönetmek (TCK m. 220/1), Üye Olmak (TCK m. 220/2), Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6), Örgüte Yardım Etmek (TCK m. 220/7)  991
a. Örgüt Kurmak veya Yönetmek (TCK m. 220/1)  991
b. Örgüte Üye Olmak (TCK m. 220/2)  993
c. Örgüte Üye Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)  994
d. Örgüte Yardım Etmek  995
e. Örgütün Propagandasını Yapmak (TCK m. 220/8)  996
D. Nitelikli Hal  997
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  997
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  998
§ 7. Etkin Pişmanlık  998
§ 8. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1000
A. Teşebbüs  1000
B. İçtima  1000
C. İştirak  1001
Dördüncü Bölüm
AİLE DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 230 vd.)
I. BİRDEN ÇOK EVLİLİK VE HİLELİ EVLENME SUÇU (TCK m. 230/1–4)  1004
§ 1. Genel Açıklama  1004
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1006
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1006
A. Fail  1006
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1007
1. Önceden Bir Evlilik İlişkisinin Varlığı  1007
2. Evlenme İşlemi Yaptırma  1008
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1009
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1010
A. Teşebbüs  1010
B. İçtima  1011
C. İştirak  1012
II. DİNİ NİKAH SUÇU (TCK m. 230/5–6)  1012
III. ÇOCUĞUN SOYBAĞINI DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 231)  1016
§ 1. Genel Açıklama  1016
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1017
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1017
A. Fail ve Mağdur  1017
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1018
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1021
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1022
A. Teşebbüs  1022
B. İçtima  1023
C. İştirak  1025
IV. AYNI KONUTTA YAŞAYANLARIN BİRBİRİNE KÖTÜ MUAMELESİ SUÇU (TCK m. 232/1)  1025
§ 1. Genel Açıklama  1025
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1026
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1026
A. Fail ve Mağdur  1026
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1027
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1029
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1030
A. Teşebbüs  1030
B. İçtima  1030
C. İştirak  1031
V. DİSİPLİN YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 232/2)  1031
§ 1. Korunan Hukuksal Yarar  1031
§ 2. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1032
A. Fail ve Mağdur  1032
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1033
§ 3. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1034
§ 4. Hukuka Aykırılık Unsuru  1034
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1035
A. Teşebbüs  1035
B. İçtima  1035
C. İştirak  1036
VI. AİLE HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜĞÜN İHLÂLİ SUÇU (TCK m. 233)  1036
§ 1. Genel Açıklama  1036
§ 2. Bakım, Eğitim ve Destek Olma Yükümlülüğünün İhlali (TCK m. 233/1)  1036
A. Korunan Hukuksal Yarar  1036
B. Fail ve Mağdur  1037
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1037
§ 3. Gebe Kadını Terk Etmek Suçu (m. 233/2)  1040
A. Korunan Hukuksal Yarar  1040
B. Fail ve Mağdur  1040
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1040
§ 4. Çocuğun Ahlak, Güvenlik ve Sağlığını Tehlikeye Sokma Suçu (m. 233/3)  1042
A. Korunan Hukuksal Yarar  1042
B. Fail ve Mağdur  1042
C. Tipikliğin Diğer Unsurları  1042
VII. ÇOCUĞUN KAÇIRILMASI VE ALIKONULMASI SUÇU (TCK m. 234)  1044
§ 1. Genel Açıklama  1044
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1044
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1044
A. Fail ve Mağdur  1044
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1045
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1047
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1047
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1048
A. Teşebbüs  1048
B. İçtima  1049
C. İştirak  1050
Beşinci Bölüm
BİLİŞİM ALANINDA SUÇLAR (TCK m. 243–246)
I. GENEL OLARAK  1051
II. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME VEYA ORADA KALMA SUÇU (TCK m. 243)  1054
§ 1. Genel Olarak  1054
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1054
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1055
A. Fail ve Mağdur  1055
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi  1055
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1056
D. Nitelikli Haller  1058
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/3)  1058
2. Cezanın İndirilmesini Gerektiren Nitelikli Hal (TCK m. 243/2)  1058
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1058
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1058
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1060
A. Teşebbüs  1060
B. İçtima  1060
C. İştirak  1061
III. BİLİŞİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİ VEYA ARASINDAKİ VERİ AKTARIMINI İZLEME SUÇU (TCK m. 243/4)  1061
§ 1. Genel Olarak  1061
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1062
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1062
A. Fail ve Mağdur  1062
B. Maddi Konu: Bir Bilişim Sisteminin Kendi İçinde Veya Bilişim Sistemleri Arasında Aktarılan Veriler  1062
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1062
D. Nitelikli Haller  1063
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1063
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1063
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1063
A. Teşebbüs  1063
B. İçtima  1064
C. İştirak  1064
IV. BİLİŞİM SİSTEMİNİ ENGELLEME, BOZMA, VERİLERİ YOK ETME VEYA DEĞİŞTİRME SUÇU (TCK m. 244)  1064
§. 1. Genel Olarak  1064
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1064
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1065
A. Fail ve Mağdur  1065
B. Maddi Konu: Bilişim Sistemi ve Sistem İçerisindeki Veriler  1065
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1065
1. Bilişim Sisteminin İşleyişini Engelleme veya Bozma (TCK m. 244/1)  1065
2. Verileri Bozma, Yok Etme, Değiştirme, Erişilmez Kılma, Veri Yerleştirme, Verileri Başka Bir Yere Gönderme (TCK m. 244/2)  1066
3. Haksız Yarar Sağlama (TCK m. 244/4)  1067
D. Nitelikli Hal  1067
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1067
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1068
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1068
A. Teşebbüs  1068
B. İçtima  1068
C. İştirak  1070
V. BANKA VE KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245)  1071
§ 1. Genel Olarak  1071
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1071
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1072
A. Fail ve Mağdur  1072
B. Suçun Maddi Konusu: Banka ve Kredi Kartları  1073
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1074
1. Başkasına Ait Banka ve Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/1)  1074
a. Başkasına Ait Kartın Ele Geçirilmesi veya Elde Bulundurulması  1074
b. Kartın Rıza Dışında Kullanılması veya Kullandırılması  1074
c. Yarar Sağlanması  1075
2. Sahte Banka veya Kredi Kartı Üretme, Satma, Devretme, Satın Alma veya Kabul Etme (TCK m. 245/2).  1075
3. Sahte Banka veya Kredi Kartı ile Yarar Sağlama (TCK m. 245/3)  1076
a. Hukuka Aykırılık Unsuru  1077
b. Manevi Unsurlar  1077
§ 4. Kişisel Cezasızlık Nedeni  1077
§ 5. Etkin Pişmanlık  1078
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1078
A. Teşebbüs  1078
B. İçtima  1079
C. İştirak  1082
Dördüncü Kitap
MİLLETE VE DEVLETE KARŞI SUÇLAR
Birinci Bölüm
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR (TCK m. 247 vd.)
I. KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI (TCK m. 6/1 c)  1086
§ 1. Kamu Görevine Ait Araç ve Gereçlerin Suçta Kullanılması (TCK m. 266)  1095
§ 2. Kamu Görevlisi Sıfatının Kalkmasının Etkisi  1098
II. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257)  1099
§ 1. Genel Açıklama  1099
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1102
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1102
A. Fail  1102
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1103
1. Suçun Görevin Gereklerine Aykırı Hareket Etmek Suretiyle İşlenmesi  1103
a. Görevin Gereklerine Aykırı Davranış  1103
b. Netice  1106
ba. Kişilerin Mağduriyetine Neden Olma  1108
bb. Kamu Açısından Bir Zararın Meydana Gelmesi  1110
bc. Kişilere Haksız Yarar Sağlama  1112
2. Suçun Görevin Gereklerini Yapmakta İhmal veya Gecikme Göstererek İşlenmesi  1114
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1117
§ 5. Hukuka Uygunluk Nedenleri veya Kusurluluğu Kaldıran Nedenler  1119
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1119
A. Teşebbüs  1119
B. İçtima  1120
C. İştirak  1122
III. ZİMMET SUÇU (TCK m. 247, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m. 160)  1123
§ 1. Genel Açıklama  1123
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1123
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1124
A. Fail  1124
B. Maddi Konu  1126
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1129
D. Nitelikli Haller  1139
1. Cezanın Arttırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal: Suçun Hileli Davranışlarla İşlenmesi
(TCK m. 247/2)  1139
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1142
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1147
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1149
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1150
A. Teşebbüs  1150
B. İçtima  1151
C. İştirak  1152
IV. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)  1153
§ 1. Genel Açıklama  1153
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1153
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1154
A. Fail ve Mağdur  1154
B. Maddi Konu: Yarar  1154
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1155
1. İcbar, Hileli Davranışlarla İkna veya Hatadan Yararlanma  1155
2. Yarar Sağlanması veya Bu Yolda Vaatte Bulunulması  1167
D. Nitelikli Hal  1168
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1168
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1169
A. Teşebbüs  1169
B. İçtima  1169
C. İştirak  1170
V. RÜŞVET SUÇU (TCK m. 252–254)  1170
§ 1. Genel Açıklama  1170
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1176
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1177
A. Fail  1177
B. Maddi Konu: Yarar  1179
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1179
1. Yapılması veya Yapılmaması Gereken İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1179
2. Rüşvet Anlaşması  1181
3. Yararın Sağlanması veya Rüşvet Konusunda Anlaşmaya Varılması  1183
D. Nitelikli Haller  1184
1. Cezanın Artırılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1184
2. Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nitelikli Hal  1185
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1185
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1185
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 254)  1185
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1187
A. Teşebbüs  1187
B. İçtima  1189
C. İştirak  1190
§ 8. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbiri Uygulanması  1191
VI. KAMU GÖREVİNİN TERKİ VEYA YAPILMAMASI SUÇU (TCK m. 260)  1191
§ 1. Genel Açıklama  1191
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1193
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1193
A. Fail  1193
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1194
1. Görevi Terk Etme  1195
2. Göreve Gelmeme  1196
3. Görevi Yapmama  1196
4. Görevi (İşi) Yavaşlatma  1196
C. Nitelikli Hal  1196
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1197
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1198
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1199
A. Teşebbüs  1199
B. İçtima  1199
C. İştirak  1199
VII. GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME SUÇU (TCK m. 265)  1200
§ 1. Genel Açıklama  1200
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1201
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1201
A. Fail  1201
B. Mağdur  1201
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1202
1. Direnilen İşin Kamu Görevlisinin Görevine Girmesi  1202
2. Cebir veya Tehdit  1203
D. Nitelikli Haller  1206
1. Suçun Yargı Görevi Yapan Kişilere Karşı İşlenmesi (TCK m. 265/2).  1206
2. Suçun, Kişinin Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması Suretiyle İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1206
3. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK m. 265/3)  1206
4. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1207
5. Suçun Var Olan veya Var Sayılan Suç Örgütlerinin Oluşturdukları Korkutucu Güçten Yararlanılarak İşlenmesi (TCK m. 265/4)  1207
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1207
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1207
A. Teşebbüs  1207
B. İçtima  1208
C. İştirak  1209
İkinci Bölüm
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
(TCK m. 267 vd.)
I. İFTİRA SUÇU (TCK m. 267)  1213
§ 1. Genel Açıklama  1213
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1214
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1215
A. Fail  1215
B. Mağdur  1215
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1217
1. İhbar veya Şikayet Yoluyla İftira (Doğrudan İftira)  1218
2. Basın ve Yayın Yoluyla İftira (Dolaylı İftira)  1219
3. Suçun Konusu: Objektif Olarak Gerçek Dışı Olan ve Hukuka Aykırı Bir Fiil İsnadı  1221
4. Hareketin Niteliği  1223
D. Nitelikli Haller  1225
1. Cezanın Ağırlaştırılmasını Gerektiren Nitelikli Haller  1225
2. Kaçakçılık Kanunu’nda Öngörülen Nitelikli Hal  1228
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1228
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1229
§ 6. Etkin Pişmanlık (TCK m. 269)  1231
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1234
A. Teşebbüs  1234
B. İçtima  1235
C. İştirak  1236
II. SUÇ ÜSTLENME SUÇU (TCK m. 270)  1236
§ 1. Genel Açıklama  1236
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1237
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları  1237
A. Fail  1237
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1237
§ 4. Tipikliğin Sübjektif (Manevi) Unsurları  1239
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1239
A. Teşebbüs  1239
B. İçtima  1240
C. İştirak  1241
§ 6. Cezanın indirilmesini veya kaldırılmasını gerektiren kişisel neden  1241
III. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271)  1242
§ 1. Genel Açıklama  1242
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1243
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1243
A. İşlenmemiş Suçu İşlenmiş Gibi Yetkili Makamlara İhbar Etmek  1243
B. İşlenmemiş Bir Suçun Delil ve Eserlerini Soruşturma Yapılmasını Sağlayacak Biçimde Uydurma  1245
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1246
§ 5. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1246
A. Teşebbüs  1246
B. İçtima  1246
C. İştirak  1247
IV. YALAN TANIKLIK SUÇU (TCK m. 272)  1247
§ 1. Genel Açıklama  1247
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1249
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1250
A. Fail  1250
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1251
C. Nitelikli Haller  1253
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1255
§ 5. Cezasızlık Nedenleri ya da Cezanın Azaltılmasını Gerektiren Nedenler  1256
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1260
A. Teşebbüs  1260
B. İçtima  1260
C. İştirak  1261
V. SUÇU BİLDİRMEME SUÇU (TCK m. 278)  1262
§ 1. Genel Olarak  1262
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1262
§ 3. Suç Tipinin Özellikleri  1264
§ 4. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1264
A. Fail ve Mağdur  1264
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bapı  1266
1. Suçun İşlenmekte Olması veya İşlenmiş Olmakla Birlikte Neticeyi Sınırlandırma Olanağının Bulunması  1266
2. Failin Suçla İlgili İnandırıcı Biçimde Bilgi Sahibi Olması  1268
3. Bildirimde Bulunmama  1269
C. Nitelikli Haller  1270
§ 5. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1270
§ 6. Hukuka Aykırılık Unsuru  1271
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1271
A. Teşebbüs  1271
B. İçtima  1272
C. İştirak  1272
VI. SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEMESİ SUÇU (TCK m. 280)  1273
§ 1. Genel Olarak  1273
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1273
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1274
A. Fail  1274
B. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1274
1. Failin Görev Yaptığı Sırada Bir Suçun İşlendiğine İlişkin Belirti İle Karşılaşması  1274
2. Bildirmeme veya Gecikme Gösterme  1276
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1276
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1277
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1278
A. Teşebbüs  1278
B. İçtima  1278
C. İştirak  1278
VII. GENİTAL MUAYENE SUÇU (TCK m. 287)  1279
§ 1. Genel Olarak  1279
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1279
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1280
A. Fail  1280
B. Mağdur  1280
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1281
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1282
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1282
§ 6. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1284
A. Teşebbüs  1284
B. İçtima  1284
C. İştirak  1285
VIII. MUHAFAZA GÖREVİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 289)  1285
§ 1. Genel Olarak  1285
§ 2. Korunan Hukuksal Yarar  1286
§ 3. Tipikliğin Objektif Unsurları (Maddi Unsurlar)  1286
A. Fail  1286
B. Suçun Konusu  1287
1. Genel Olarak  1287
2. Rehinli Mal  1288
3. Hacizli Mal  1288
4. Herhangi Bir Nedenle Elkonulmuş Mal  1289
C. Fiil, Netice ve Nedensellik Bağı  1289
§ 4. Tipikliğin Sübjektif Unsurları (Manevi Unsurlar)  1290
§ 5. Hukuka Aykırılık Unsuru  1291
§ 6. Etkin Pişmanlık  1291
§ 7. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  1292
A. Teşebbüs  1292
B. İçtima  1292
C. İştirak  1292
Kavramlar Dizini  1293
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020