Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 273 Eylül 2015
Eylül 2015 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Vergi – Muhasebe
AHMET EROL, Yurt Dışında Sahip Olunan Limited Şirket Ortaklık Payının Satılması Durumunda Vergileme
TAHİR ERDEM, Fatca' da Önemli Bir Adım: Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması İmzalandı
HASAN AYKIN, Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Kapsamındaki Vergi ve Cezalar İçin Meslek Mensuplarının İhtiyati Haciz İşlemine Muhatap Olma Durumu
HALDUN DARICI, Vakıflarda Vergi Muafiyeti Kriterleri–II
TAYFUN ŞAHİN, Tarhiyat Önerisi İçermeden Sonuçlanan Vergi İncelemesi Sonunda Düzenlenecek Raporda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
MEHMET EMİN, Akyol Nakdi Sermaye Artırımında Faiz İndirimi
HANİFI KARAHAN, Kurum Kazancının Tespitinde Zarar, Ziyan ve Tazminatlar
TARIK SELCİK, İstisna Kazançlarda Zarar Mahsubu
FUAT USTA, Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları ve Gönüllü Uyum
ALİ ZEKERİYA ÖZMEN, Türk Vergi Sisteminde Yoklama Müessesesinin Etkinliği ve Elektronik Yoklama
ABDULLAH SARAÇ, Memuriyet Mahalli Tanımında Yapılan Değişiklik ve Uygulama Örnekleri
CİHAN DELİGÖZ, Sınır Ötesi Vergi Müfettişliği
İLYAS MERİÇ, KDV Tevkifatı Yapılmazsa Ne Olur?
TALİP YILMAZ, İştirakin Tasfiyesi Neticesinde Geri Alınamayan Sermaye Payları Giderleştirilebilir mi?
ALTAR ÖMER ARPACI, Gelir Vergisinde Ücret İstisnası
LEVENT BAŞAK, 4875 Sayılı Kanun'a Göre İrtibat Büroları "Eğitim Bürosu" Olarak Faaliyet Gösterebilir mi?
FERHAT FAHRAN, Özel Maliyet Bedelinin İtfası Sırasında, Kiracının Gayrimenkulü Satın Alması Halinde, İtfa Edilmeyen Özel Maliyet Bedeli İçin Yapılacak İşlem ve Yapılması Gereken Muhasebe Kayıtları
HALUK ERDEM, Sat–Geri Kirala Yönteminin Vergisel Yönlerine İlişkin Tereddütlü Konular Hakkındaki Görüşlerimiz
YILMAZ SEZER, Kiralanan Gayrimenkul İçin Yapılan Değer Artırıcı Harcamalar
KEMAL OKTAR, Serbest Bölgelerde ÖTV Uygulaması
M. EZHAN DOĞRUSÖZ, Vergilendirme İşlemlerinde Tebligat–1
Sosyal Güvenlik– İs Hukuku
MÜJDAT ŞAKAR, İşçinin İhbar ve Kıdem Tazminatı Haklarının Ödenmesi Şartıyla Ayrılma Talebi İstifa mıdır?
SERDAR GÜNAY, Çalışanlara Telif Ücreti Adı Altında Yapılan Ödemeler
SÜLEYMAN TUNCAY, Bakım, Onarım ve Tadilat Gibi Arızi İşlerde İşverenlik Durumunun Tespitinde Yaşanan Sorunlar
MURAT GÖKTAŞ & MURAT ÖZDAMAR, Aylık Bağlandıktan Sonra Sigortalının 4–1–B Kapsamında Geçen Hizmetlerinin (Prim Borcunun) Tespit Edilmesi
CENGİZ BÜYÜKBİRER, Kadın Çalışanlara Dair Pozitif Ayrımcı Düzenlemeleri
UMUT TOPÇU, 15 Yıl ve 3600 Gün Şartını Tamamlayanların Kıdem Tazminatı Almasına İlişkin En Son Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi
DAVUT ULUÖZ, Yurt Dışı Borçlanmada Yeni Bir Dönem: Fırsatlar
ARİF TEMİR, Çalışma Mevzuatına Göre Çalışma Süreleri ve Uygulaması
LÜTFİ ALPSOY & RECEP GÜNER, Alt İşverenin Almadığı İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerinden Ötürü Asıl İşverene İdari Para Cezası Uygulanır mı?
CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR, Doktor Ziyareti Yapmış Gibi Gösteren Tıbbi Mümessilin İşten Çıkarılması
CEM BALOĞLU, İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşçinin İş Sözleşmesi Feshedilebilir mi?
ERDOĞAN ÜVEDİ, Doktorlar Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılacak?
CENGİZ TÜRKCAN, Emekli Aylıklarının Haczedilip Edilmeyeceği Hususunda Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar
EYÜP SABRİ DEMİRCİ, Çağrı Üzerine Çalışmaya Dayalı İş Sözleşmelerinde Sigortalıların Prim Gün Sayısı Nasıl Hesaplanır?
UFUK DORUK, Sosyal Güvenlik Prim Borçlarına Karşılık Borçluya Ait Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Satın Alınması
FAHRİ MAHİR DÜNDAR, Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Aylık Bağlanmasına Engel midir?
SÜLEYMAN UZUNOĞLU, İsteğe Bağlısı Sona Eren Sigortalılar Sağlık Yardımından Faydalanabilir mi?
FATMA ÇALIŞKAN, Hak Sahibi Dul Eşlerin Birden Çok Evlilik Yapmaları Halinde Ölen Eşlerinden Dolayı Aylık Alabilme Durumu
AKIN ŞİMŞEK, Memurun Hizmet Borçlanması İle Emekliliğinde İkili Durum
REŞAT MERTTİR, Şehir İçi Toplu Taşıma İşlerinde Çalışan Sigortalıların Sosyal Güvenlikleri Konusunda Yapılan Yeni Düzenlemeler
ERTUĞRUL GEZEN, A.Ş. Kurucu Ortakları Kendi İşyerlerinden 4–1–A'ya Tabi Sigortalı Olabilecekler
MURAT ARAZ, Kendi İş Sağlığı ve Güvenliğini Sağlayabilecek İşverenler Hangileridir ve Şartları Nelerdir?
KEMAL AKYOL, Birden Fazla Sigortalılığı Gerektirecek Çalışma Emekliliği Etkiler mi?
SAMİ ÖNER, Asgari Ücretten Yüksek Ücret Aldıkları Halde Sigorta Primleri Asgari Ücretten Bildirilenlerin İş Akdini Fesih Hakkı
GÖKHAN BEDİR, Hastalık Halinde Sigortalıya Ödenmeyen İki Günlük Geçici İş Göremezlik Ödeneği Borçlar Kanunu Kapsamında İşverenden Talep Edilebilir mi?
UFUK ÜNLÜ, Bölünme Kararı Veren Şirketlerde Uygulamaya İlişkin Sorumluluklar
MUSTAFA YAVUZ, Anonim ve Limited Şirketlerin Borçlarından Dolayı Tüm Malvarlığıyla Sınırsız Sorumluluğu
SALİH ÇALAL, Topluluğa Bağlı Şirketler Hakkında Bilgi Alma ve Hakların Donması
Hukuk
SELAHATTİN TUNCER, Genel Vergi Hukuku (Kitap Eleştirisi)
EYYUP İNCE, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Öngörülebilirlik İlkesi ve Vergilendirme
NAZLI GAYE ALPASLAN, Hasılat Paylaşımına Dayalı Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri
OSMAN ÖZBOLAT, Yargıtay'dan İşçiler Lehine Çok Önemli Bir Karar
Vergi–Muhasebe
MEHMET FATİH GÜR & FUAT KILIÇ, Derneklerin Vergilendirilmesi
SÜLEYMAN ÖZASLAN, Özel Tüketim Vergisi Uygulamasında Gtip.95.04 Maddesine İlişkin Özel Değerlendirme
SUAT SARIGÜL, İflas Masası Tarafından Kabul Edilen Alacaklar İle Masaya Başvurulmayan veya Masa Tarafından Henüz Kabul Edilmeyen Alacaklarda Vergisel Boyut
RIZKULLAH ÇETİN, Özel Hastanelerce Verilen Ücretsiz Sağlık Hizmetleri KDV'ye Tabi midir?
ONUR SERAKİBİ, Dar Mükellef Kurumların OECD Model Vergi Anlaşması Kapsamında Türkiye'de İşyeri Oluşturan Faaliyetleri
SAMET KARAKELLE, Sermaye Şirketlerinde Nakit Sermaye Artırımı Teşviki
ERSİN URAK, Sağlık Sorunu Nedeni İle Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Görüşmesine Gelinememesinin Sonuçları
SERKAN KARACA & BURCU HAKTANIR, Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Teslim Edilen Malların KDV Kanunu Karşısındaki Durumu
TOLGA KAYA & SALİH KAN, Belediyelerin Katma Değer Vergisi Mükellefiyetinin Değerlendirilmesi
SELAMİ DİLER & KORAY KOCATÜRK, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nda İhracat İstisnası
MUHAMMET MUTLU, Yurt Dışı İştirak Hisseleri Satış Kazancı İstisnası
FEHMİ EGE & ALİ AKPULAT, Pişmanlık ve Islah Müessesesi – Özellikli Durumlar
ONUR GÖK, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Açısından Kâr Payı Avansı
ABDULLAH ARMAĞAN, Hizmet İhracatında Hizmetten Yurt Dışında Yararlanma Kavramı Nedir?
ÖZKAN ÖZDEMİR, Kayıtlarını Kâğıt Ortamında Tutan Mükelleflerin İnceleme Elemanının İsteği Üzerine Kayıtları Bilgisayar Ortamında İbrazı
YASİN ŞEN, Tebligat İşlemlerinde Ortaya Çıkan Sorunlar
MUSTAFA ALPASLAN, İkinci El Binek Oto Alım – Satımı Yapan Galericilerde KDV İndirimi Niçin Yapılamaz?
CANSIN DEĞİRMENCİOGLU, Uzlaştırmacı Kazancının Vergilendirilmesi
ZAFER ANADOLU, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Tapu Harcı Matrahı
KADİR CAN GÜNEŞ, Hizmet İhracatında KDV ve Kazanç İstisnası
Sosyal Güvenlik
CELAL TOZAN, İşverenlerin İstihdam Teşvikinden Yararlanarak İş Gücü Maliyetini Düşürmelerinin Etkin Yolu GAN Türkiye Ağına Üye Olmak
MAHMUT ÇOLAK, İş Kazası Sigorta Olaylarında Soyut–Somut İşveren Sorumluluk Ayrımı
MAHMUT KOTAN, 5510 Sayılı Kanun'da Özür Durumundan Emeklilik
VAKKAS DEMİR, Belediye Şirketlerinde Çalışan Emeklinin Aylığı Kesilir
EMİN EDİYAM, Sosyal Güvenlik Sistemimizde Yaş Tashihi
SEVGİ ÜVEDİ, Yaş Düzeltmelerinin Emeklilikte Dikkate Alınması
MUSTAFA İTİŞKEN, Uygulamada Az Rastlanılan Konularda Belgenin Verilmesi ve İdari Para Cezasına İlişkin İşlemler
HAKAN HASTÜRK, Tescil Edilmemiş veya Tescil Edilmiş Hiç Bildirimde Bulunmamış İnşaat İşyerlerinde Asgari İşçilik Hesabı Değişti
MUZAFFER ŞEKEROĞLU, Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Prim Borcu Bulunanların Sistemde Gözüken Borçları Kesin Borç Olmayıp Yapılacak Olan Gelir Testi Sonucuna Göre Prim Borçlarının Güncellemesi Yapılmaktadır
MEHMET KARAKOÇ, Genel Sağlık Sigortası Borçlarının Yapılandırma Başvuruları Ne Zaman Bitiyor?
TUNCAY KAYA, Gayrı Faal Olan Şirket Ortaklarından Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Yapılabilir mi?
ŞEVKET TEZEL, Öğrenim Durumunun Genel Sağlık Sigortası ve Ölüm Aylığından Yararlanmaya Etkisinde Merak Edilenler
VEDAT İLKİ, Sendikal Tazminat Tutarının Belirlenmesinde İşçinin Kıdemi Dikkate Alınır
MEHMET CEM ÇILGIN, Devamlı İşyeri Sigortalıları İle Yapılan İhale Konusu İşlerde Teşvik Uygulaması Nasıl İşlemektedir?
DERDA AKÇAN, İkameti Değişen Kişi Yeniden Gelir Testi Yaptırmak Zorunda mı?
İş Hukuku
CÜNEYT ÖZEN Devamsızlığın İşveren Açısından Haklı Fesih Sayılmasının Şartları
ALİ KEMAL TERZİ & SİNAN EKŞİ, Yer Altında Çalışan Maden İşçilerinde Fazla Çalışma ve Ücret
MEHMET UĞUR, Resmi Tatil Günlerinde Çalışma
İş Sağlığı ve Güvenliği
RAŞİT ULUBEY, İşyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yerine Getirilmesi
Özel – Diğer
RÜFET DAG, Bandrol Ücretine Tabi Cihazların İthalatında Tahsil Süreçleri ve Matrah
SONER ALTAŞ, Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurlarının Atanması ve Azli
KADİR ÖZDEMİR, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Göre Anonim Şirketlerde Azınlık Pay Sahiplerinin Hakları
SALİM DEMİREL, 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yer Alan İdarelere Ait Sosyal Tesislerin Alımları
Hukuk
AYŞE HALICI, Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yoluyla Çözümlenmesi
EROL GÜNER, Son Anayasa Mahkemesi Kararı Bağlamında İşyeri Sendika Temsilcilerinin Çıkarılmasının ve Sendika Üyeliği Nedeniyle Feshin Sonuçları
MEHMET FATİH GELERİ, İbra Sözleşmesi ve Sözleşmenin Geçerli Olması İçin Aranan Koşullar
DERYA ÇALIŞ, Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belgenin Kasten ya da Kötüniyetli Olarak Kullanılmadığı Hallerde İdari ve Yargı Yollarının İşleyişi
Barkod: 9781111164966
Yayın Tarihi: Eylül 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020