Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Açıklamalı – Gerekçeli – İçtihatlı
Taşıma Hukuku
(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre)
Temmuz 2015 / 1. Baskı / 1400 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 295.00 TL
İndirimli: 235.00 TL (%20)
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yasa yürürlüğe girmeden önce 26.06.2012 gün ve 6335 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun taşımaya ilişkin bölümü Dördüncü Kitap'la oluşturulmuştur. Türk Ticaret Kanunu'nun en çok değiştirilmiş hükümleri, bu Kitap'ta bulunmaktadır. Dördüncü Kitap'ta; genel olarak taşıma işleri, eşya taşıması, taşınma eşyasının taşıması, değişik tür araçlar ile eşya taşıması, yolcu taşıması ve taşıma işleri komisyonculuğu hükümlerine yer verilmiştir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bazı hükümleri aynen veya güncelleştirilmek suretiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na alınmıştır. Önceki Yasa uyarınca kökleşen uygulamalar ile ilgili Yargıtay kararları geçerliliğini korumaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun Genel Gerekçesi'nde de, değinilen uygulamaların müktesebat olarak kabul edilmesi gerektiği izlenimi oluşmuştur. Bu nedenlerle Türk Ticaret Kanunu'nun madde açıklamalarında, eski Yargıtay kararlarına da ilgili yeni maddeler altında yer verilmiş bulunmaktadır.

Kararlara ilişkin olarak, en yeni tarihli kararlardan başlayarak, tarih ve karar sayısı ile birlikte sıralanmış ve bu suretle Yargıtay kararlarının gelişiminin takibi sağlanmıştır. Kitabın son bölümünde de ilgili yasalar, yönetmelikler ile uluslararası sözleşmelere de yer verilerek, uygulama kolaylığı sağlanmak istenmiştir.

Konu Başlıkları
Taşıma İşleri
Eşya Taşıması
Zıya Karinesi
Yolcu Taşıması
Taşıyıcının Sorumluluğu
Taşıma Ücretinin Hesaplanması
Taşıma Senedinin İçeriği
Taşınma Eşyası Taşıması
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
Taşıma İşleri Komisyoncusu
Barkod: 9789750233524
Yayın Tarihi: Temmuz 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
TÜRK TİCARET KANUNU DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 850-A) Taşıyıcı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 851-B) Hükümlerin uygulama alanı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 852-C) Saklı tutulan hükümler  
I- Kural  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 853-II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 854-D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 855-E) Zamanaşımı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
MADDE 856-A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması  
I- Taşıma senedi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 857-II- Taşıma senedinin içeriği  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 858-III- Taşıma senedinin ispat gücü  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 859-IV- Yük senedi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 860-V- Refakat belgeleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 861-VI- Tehlikeli eşya  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 862-VII- Ambalaj ve işaret  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 863-VIII- Yükleme ve boşaltma  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 864- IX- Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 865- X- Gönderen tarafından fesih  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 866- XI- Kısmi taşımayı istem hakkı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 867- XII- Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 868- XIII- Emir, talimat ve tasarruflar  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 869- XIV- Taşıma ve teslim engelleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 870- XV- Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 871- XVI- Gönderilenin hakları ve ödeme borcu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 872- XVII- Ödemeli teslim  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 873- XVIII- Taşıma süresi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 874- XIX- Zıya karinesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 875- B) Taşıyıcının sorumluluğu  
I- Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 876- II- Sorumluluktan kurtulma  
1. Genel olarak  
a) Taşıyıcının özeni  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 877- b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 878- 2. Özel hâller  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 879- III- Yardımcıların kusuru  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 880- IV- Tazminatta esas alınacak değer  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 881- V- Zarar saptama giderleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 882- VI- Sorumluluk sınırları  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 883- VII- Diğer giderlerin tazmini  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 884- VIII- Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 885- IX- Sözleşme dışı istemler  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 886- X- Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 887- XI- Yardımcı kişilerin sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 888- XII- Fiilî taşıyıcı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 889- XIII- Bildirim  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 890- XIV- Yetkili mahkeme  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 891- XV- Hapis hakkı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 892- XVI- Birden çok taşıyıcı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 893- XVII- Birden çok hapis hakkının sırası  
AÇIKLAMALAR  
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
MADDE 894- A) Uygulanacak hükümler  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 895- B) Taşıyıcının yükümlülükleri  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 896- C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 897- D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 898- E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 899- F) Sorumluluk sınırı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 900- G) Bildirim  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 901- H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  
AÇIKLAMALAR  
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
MADDE 902- A) Sözleşme  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 903- B) Bilinen zarar yeri  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 904- C) Bildirim ve zamanaşımı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 905- D) Taşınma eşyasının taşıması  
AÇIKLAMALAR  
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
MADDE 906- A) Kurallara uyma zorunluluğu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 907- B) Seferin yapılamaması  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 908- C) Seferin gecikmesi  
I- Hareketin gecikmesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 909-II- Sefer sırasında  
1. Yol değiştirme  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 910-2. Zorunlu sebepler  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 911- D) Seferin duraklaması  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 912- E) Bagaj  
I- Taşıyıcının sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 913- II- Taşıyıcının hapis hakkı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 914- F) Taşıyıcının sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 915- G) Yolcunun ölümü  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 916- H) Yönetmelik  
AÇIKLAMALAR  
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
MADDE 917- A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 918- B) Hükümleri  
I- Eşyanın taşıtılması  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 919- II- Bildirme yükümlülüğü  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 920- III- Ücretin muacceliyeti  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 921- IV- Kesin ücret  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 922- V- Gönderenin alacakları  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 923- VI- Hapis hakkı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 924- VII- Sonraki komisyoncu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 925- VIII- Halefiyet  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 926- IX- Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 927- X- Toplama yük  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 928-C) Sorumluluk  
I- Komisyoncunun sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 929- II- Yardımcıların kusuru  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 930- D) Zamanaşımı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MEVZUAT
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU  
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)  
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ(CMR)’NE AİT PROTOKOL  
KARAYOLU TAŞIMA KANUNU  
POSTA HİZMETLERİ KANUNU  
POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  
POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ  
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  
9 MAYIS 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE (COTIF) DEĞİŞİKLİK GETİREN 3 HAZİRAN 1999 TARİHLİ PROTOKOL (1999 TARİHLİ PROTOKOL)  
3 HAZİRAN 1999 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜ İÇEREN 9 MAYIS 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF)  
DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR
(CIV - SÖZLEŞMENİN A ANA EKİ) 
 
ULUSLARARASI DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR
(CIM-SÖZLEŞMENİN B ANA EKİ) 
 
TEHLİKELİ EŞYALARIN DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(RID-SÖZLEŞMENİN C ANA EKİ) 
 
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TRAFİĞİNDE ARAÇ KULLANIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CUV – SÖZLEŞMENİN D ANA EKİ)  
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TRAFİĞİNDE ALTYAPI KULLANMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CUI – SÖZLEŞMENİN E ANA EKİ)  
ULUSLARARASI TRAFİKTE KULLANILACAK DEMİRYOLU MALZEMESİNE UYGULANAN TEKNİK STANDARTLARIN GEÇERLİ KILINMASI VE TEKTİP TEKNİK TALİMATLARIN KABULÜNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (APTU – SÖZLEŞMENİN F ANA EKİ)  
ULUSLARARASI TRAFİKTE KULLANILAN DEMİRYOLU MALZEMESİNİN TEKNİK KABULÜNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (ATMF – SÖZLEŞMENİN G ANA EKİ)  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
  

İÇİNDEKİLER
Önsöz  
Kısaltmalar  
TÜRK TİCARET KANUNU DÖRDÜNCÜ KİTAP
Taşıma İşleri BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
MADDE 850-A) Taşıyıcı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 851-B) Hükümlerin uygulama alanı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 852-C) Saklı tutulan hükümler  
I- Kural  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 853-II- Özel hükümlerin sorumluluğu etkilememesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 854-D) Sorumluluğun kaldırılmasına veya hafifletilmesine ait hükümlerin geçersizliği  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 855-E) Zamanaşımı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
İKİNCİ KISIM
Eşya Taşıma
MADDE 856-A) Taşıma sözleşmesinin uygulanması  
I- Taşıma senedi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 857-II- Taşıma senedinin içeriği  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 858-III- Taşıma senedinin ispat gücü  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 859-IV- Yük senedi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 860-V- Refakat belgeleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 861-VI- Tehlikeli eşya  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 862-VII- Ambalaj ve işaret  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 863-VIII- Yükleme ve boşaltma  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 864- IX- Özel durumlarda gönderenin kusursuz sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 865- X- Gönderen tarafından fesih  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 866- XI- Kısmi taşımayı istem hakkı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 867- XII- Yükleme süresine uyulmaması hâlinde taşıyıcının hakları  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 868- XIII- Emir, talimat ve tasarruflar  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 869- XIV- Taşıma ve teslim engelleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 870- XV- Taşıma ücretinin hesaplanması ve ödenmesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 871- XVI- Gönderilenin hakları ve ödeme borcu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 872- XVII- Ödemeli teslim  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 873- XVIII- Taşıma süresi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 874- XIX- Zıya karinesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 875- B) Taşıyıcının sorumluluğu  
I- Zıya veya hasar ile gecikmeden doğan zarardan sorumluluk  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 876- II- Sorumluluktan kurtulma  
1. Genel olarak  
a) Taşıyıcının özeni  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 877- b) Araç arızası ve kiraya verenin kusuru  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 878- 2. Özel hâller  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 879- III- Yardımcıların kusuru  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 880- IV- Tazminatta esas alınacak değer  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 881- V- Zarar saptama giderleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 882- VI- Sorumluluk sınırları  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 883- VII- Diğer giderlerin tazmini  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 884- VIII- Diğer zararlarda sorumluluğun en yüksek tutarı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 885- IX- Sözleşme dışı istemler  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 886- X- Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 887- XI- Yardımcı kişilerin sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 888- XII- Fiilî taşıyıcı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 889- XIII- Bildirim  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 890- XIV- Yetkili mahkeme  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 891- XV- Hapis hakkı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 892- XVI- Birden çok taşıyıcı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 893- XVII- Birden çok hapis hakkının sırası  
AÇIKLAMALAR  
ÜÇÜNCÜ KISIM
Taşınma Eşyası Taşıması
MADDE 894- A) Uygulanacak hükümler  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 895- B) Taşıyıcının yükümlülükleri  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 896- C) Taşıma senedi, tehlikeli mal, refakat belgeleri, bildirim ve bilgi verme yükümlülükleri  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 897- D) Gönderenin özel hâllerde sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 898- E) Sorumluluktan kurtulma sebepleri  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 899- F) Sorumluluk sınırı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 900- G) Bildirim  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 901- H) Sorumluluğu sınırlama hakkının kaybı  
AÇIKLAMALAR  
DÖRDÜNCÜ KISIM
Değişik Tür Araçlar ile Taşıma
MADDE 902- A) Sözleşme  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 903- B) Bilinen zarar yeri  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 904- C) Bildirim ve zamanaşımı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 905- D) Taşınma eşyasının taşıması  
AÇIKLAMALAR  
BEŞİNCİ KISIM
Yolcu Taşıma
MADDE 906- A) Kurallara uyma zorunluluğu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 907- B) Seferin yapılamaması  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 908- C) Seferin gecikmesi  
I- Hareketin gecikmesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 909-II- Sefer sırasında  
1. Yol değiştirme  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 910-2. Zorunlu sebepler  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 911- D) Seferin duraklaması  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 912- E) Bagaj  
I- Taşıyıcının sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 913- II- Taşıyıcının hapis hakkı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 914- F) Taşıyıcının sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 915- G) Yolcunun ölümü  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 916- H) Yönetmelik  
AÇIKLAMALAR  
ALTINCI KISIM
Taşıma İşleri Komisyoncusu
MADDE 917- A) Taşıma komisyonculuğu sözleşmesi  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 918- B) Hükümleri  
I- Eşyanın taşıtılması  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 919- II- Bildirme yükümlülüğü  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 920- III- Ücretin muacceliyeti  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 921- IV- Kesin ücret  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 922- V- Gönderenin alacakları  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 923- VI- Hapis hakkı  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 924- VII- Sonraki komisyoncu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 925- VIII- Halefiyet  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 926- IX- Komisyoncunun taşıma işini üzerine alması  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MADDE 927- X- Toplama yük  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 928-C) Sorumluluk  
I- Komisyoncunun sorumluluğu  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 929- II- Yardımcıların kusuru  
AÇIKLAMALAR  
MADDE 930- D) Zamanaşımı  
AÇIKLAMALAR  
KARARLAR  
MEVZUAT
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU  
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ (CMR)  
EŞYALARIN KARAYOLUNDAN ULUSLAR ARASI NAKLİYATI İÇİN MUKAVELE SÖZLEŞMESİ(CMR)’NE AİT PROTOKOL  
KARAYOLU TAŞIMA KANUNU  
POSTA HİZMETLERİ KANUNU  
POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK  
POSTA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİ  
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ  
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK  
ZORUNLU KARAYOLU TAŞIMACILIK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI  
9 MAYIS 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME’YE (COTIF) DEĞİŞİKLİK GETİREN 3 HAZİRAN 1999 TARİHLİ PROTOKOL (1999 TARİHLİ PROTOKOL)  
3 HAZİRAN 1999 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK PROTOKOLÜNÜ İÇEREN 9 MAYIS 1980 TARİHLİ ULUSLARARASI DEMİRYOLU TAŞIMALARINA İLİŞKİN SÖZLEŞME (COTIF)  
DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR
(CIV - SÖZLEŞMENİN A ANA EKİ) 
 
ULUSLARARASI DEMİRYOLU EŞYA TAŞIMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR
(CIM-SÖZLEŞMENİN B ANA EKİ) 
 
TEHLİKELİ EŞYALARIN DEMİRYOLUYLA ULUSLARARASI TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(RID-SÖZLEŞMENİN C ANA EKİ) 
 
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TRAFİĞİNDE ARAÇ KULLANIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CUV – SÖZLEŞMENİN D ANA EKİ)  
ULUSLARARASI DEMİRYOLU TRAFİĞİNDE ALTYAPI KULLANMA SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (CUI – SÖZLEŞMENİN E ANA EKİ)  
ULUSLARARASI TRAFİKTE KULLANILACAK DEMİRYOLU MALZEMESİNE UYGULANAN TEKNİK STANDARTLARIN GEÇERLİ KILINMASI VE TEKTİP TEKNİK TALİMATLARIN KABULÜNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (APTU – SÖZLEŞMENİN F ANA EKİ)  
ULUSLARARASI TRAFİKTE KULLANILAN DEMİRYOLU MALZEMESİNİN TEKNİK KABULÜNE İLİŞKİN TEKTİP KURALLAR (ATMF – SÖZLEŞMENİN G ANA EKİ)  
Kaynakça  
Kavramlar Dizini  
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021