Hukuk Yargısı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar Zeki Gözütok  - Kitap

Hukuk Yargısı İle İlgili Bireysel Başvuruda İhlal Nedeni Sayılan Uygulamalar

1. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
758
Barkod:
9786050518689
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
800,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuruya ilişkin kararları incelenerek hukuk yargısındaki diğer bir ifadeyle medeni yargıdaki hangi uygulamaların ihlal nedeni sayıldığını bir kitapta toplayıp bir bütün olarak ortaya koymak bu kitabın temel amacını oluşturmaktadır.
Bu çalışmalar sırasında ihlal nedenlerini medeni usul hukuku uygu-lamaları ile maddi özel hukuk uygulamaları olarak ayrı başlıklar altında vermenin kitabı daha verimli hale getirebileceği düşünülerek bu konulardaki ihlal nedenleri kitapta ayrı bölümlerde bir sıra dahilinde ele alınmıştır.
Kitabın konusu gerek medeni usul hukukuna ilişkin gerekse maddi özel hukuka ilişkin olsun hukuk yargısı (medeni yargı) uygulamalarındaki ihlal nedenleri olsa da ihlale neden olan kamu gücü uygulamaları, yargı uygulamalarından ibaret değildir. İdarenin işlemleri, eylemleri, eylemsizlikleri de temel hak ve özgürlükler ihlal edebiliyor. İhlal nedenleri bu yönüyle de değerlendirilerek, yargı denetiminin yapıldığı hukuk mahkemelerinde ortaya çıkan idarenin işlem ve eylemleri bakımından da ihlal nedenlerine kitapta ayrı başlıkta bu nedenle ve bu kapsamda yer verilmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Medeni Usul Hukuku Uygulamaları
.
Maddi Özel Hukuk Uygulamaları
.
İhlal Yaratan Kanun Hükümleri
.
İdarenin İşlem ve Eylemleri
.
Bireysel Başvuru Yolunun Usul ve Esasları
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ 
7
1 ANAYASA MAHKEMESİNDE BİREYSEL BAŞVURU 
31
1.1 BİREYSEL BAŞVURU YOLU 
31
1.2 ANAYASA MAHKEMESİNİN BİREYSEL BAŞVURU GÖREVİ VE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
35
1.3 BİREYSEL BAŞVURU HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
36
1.4 ZAMAN BAKIMINDAN YETKİ 
41
1.5 YER BAKIMINDAN YETKİ 
41
1.6 KONU BAKIMINDAN YETKİ 
44
1.7 ORTAK KORUMA ALANINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
45
1.8 BİREYSEL BAŞVURU YAPILAMAYAN İŞLEM VE KARARLAR 
48
1.8.1 ORTAK KORUMA ALANI DIŞINDAKİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 
48
1.8.2 YASAMA İŞLEMLERİ VE DÜZENLEYİCİ İDARİ İŞLEMLER 
52
1.8.3 ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI 
53
1.8.4 ANAYASANIN YARGI DENETİMİ DIŞINDA BIRAKTIĞI İŞLEMLER 
54
1.9 KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ 
61
1.10 MAĞDUR SIFATI 
62
1.11 GERÇEK KİŞİLERİN BAŞVURU HAKKI 
67
1.12 ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURUSU 
70
1.13 YABANCILARIN BAŞVURUSU 
74
1.14 KAMU TÜZEL KİŞİLERİNİN BAŞVURAMAMASI 
75
1.15 ÖLÜ KİŞİ ADINA BAŞVURU 
76
1.16 BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞLANGICI 
78
1.17 OLAĞAN ETKİLİ HUKUK YOLLARININ TÜKETİLMESİ KOŞULU 
85
1.18 BAŞVURU DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER 
96
1.19 BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER 
98
1.20 BAŞVURUNUN YAPILABİLECEĞİ YERLER 
100
1.21 VEKALETNAME VE TEMSİL BELGESİ 
100
1.22 BİREYSEL BAŞVURU HARCI 
102
1.23 ADLİ YARDIM 
102
1.24 TEDBİR TALEBİ VE İNCELENMESİ 
103
1.25 BİLGİ BELGE İSTEME, YAZIŞMALAR 
107
1.26 BAŞVURU EKSİKLİKLERİNİN TAMAMLATILMASI 
107
1.27 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEMESİ 
109
1.28 KABUL EDİLEBİLİRLİK İNCELEME SIRASI 
110
1.29 AÇIKÇA DAYANAKTAN YOKSUN BAŞVURULAR 
111
1.30 ANAYASAL VE KİŞİSEL ÖNEMİ OLMAYAN BAŞVURULAR 
114
1.31 BİREYSEL BAŞVURU HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMASI 
115
1.32 MÜKERRER BAŞVURU 
117
1.33 BAŞVURUDAN FERAGAT EDİLMESİ 
118
1.34 BAŞVURUNUN TAKİPSİZ BIRAKILMASI 
119
1.35 İHLALİN VE SONUÇLARININ ORTADAN KALKMASI 
120
1.36 İNCELEMEYİ HAKLI KILAN BAŞKA BİR NEDEN KALMAMASI 
122
1.37 BAŞVURUCUNUN ÖLÜMÜ 
125
1.38 ADALET BAKANLIĞINA BİLDİRİM 
131
1.39 DURUŞMA YAPILMASI 
131
1.40 BAŞKAN VE ÜYELERİN REDDİ 
132
1.41 ESAS İNCELEMESİ 
132
1.42 ESASA İLİŞKİN KARARLAR 
134
1.43 PİLOT KARARLAR 
134
1.44 TAVZİH VE MADDİ HATALARIN DÜZELTİLMESİ 
135
2 İHLAL NEDENİ SAYILAN MEDENİ USUL HUKUKU UYGULAMALARI 
137
2.1 İHTİYATİ TEDBİRE İTİRAZ 
137
2.2 İHTİYATİ TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ 
139
2.3 TEDBİR KARARINDA KANUN YOLUNUN YANLIŞ GÖSTERİLMESİ 
139
2.4 TEDBİR KARARINDA ŞİDDET UYGULAYAN İFADESİ 
141
2.5 İHTİYATİ HACZİN UZUN SÜREDİR DEVAM ETMESİ 
142
2.6 İHTİYATİ TEDBİRİN UZUN SÜRMESİ 
144
2.7 BAŞKA MAHKEMEDEN ŞAHSİ İLİŞKİ TEDBİRİ 
146
2.8 İLANEN TEBLİĞ 
149
2.9 YURT DIŞINDA YAŞAYAN KİŞİYE YURT İÇİNDE TEBLİĞ 
150
2.10 AZLEDİLEN VEKİLE YAPILAN TEBLİĞİN ESAS ALINMASI 
152
2.11 YIKILAN AKS (MERNİS) ADRESİNE TEBLİGAT 
154
2.12 ADLİ YARDIM 
154
2.13 ADLİ YARDIM 
156
2.14 ADLİ YARDIM 
157
2.15 ADLİ YARDIM 
159
2.16 ADLİ YARDIM 
161
2.17 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN 
163
2.18 ADLİ YARDIM / YABANCILAR İÇİN MÜTEKABİLİYET ŞARTI ARANMASI 
163
2.19 BELİRSİZ ALACAK DAVASI / HUKUKİ YARAR 
163
2.20 SİYASİ PARTİ İL VE İLÇE TEŞKİLATI KONGRESİ / YAPILMAMIŞ OLMASI / DAĞILMIŞ SAYILMADA GÖREV 
168
2.21 GİDER AVANSI 
170
2.22 TÜZÜK HÜKMÜNE DAYALI OLARAK DAVANIN USULDEN REDDİ 
172
2.23 DAVALIYA TEBLİĞ YAPILMADAN KARAR VERİLMESİ 
174
2.24 KÜÇÜĞÜ İLGİLENDİREN DAVA /ÇOCUKLARIN DİNLENMEMESİ 
175
2.25 GİZLİLİK KARARI 
176
2.26 İHTİYATİ TEDBİR 
177
2.27 GİZLİLİK TALEBİNİN REDDİ 
179
2.28 BAŞÖRTÜLÜ AVUKATIN DURUŞMAYA ALINMAMASI 
183
2.29 BİRLEŞTİRME KARARI VERİLMEMESİ 
185
2.30 KANUNİ SÜRELER / MAHKEMENİN YANILTMASI 
185
2.31 CEZA MAHKEMESİ KARARININ YOK SAYILMASI 
186
2.32 CEZA MAHKEMESİ KARARI 
188
2.33 CEZA MAHKEMESİNİN HAGB KARARI / HÜKME ESAS ALINMASI 
189
2.34 BİLDİRİLEN TEK TANIĞIN TANIKLIKTAN ÇEKİNMESİ 
190
2.35 VARLIĞI SABİT OLAN VAKIALARA AYKIRI KARAR 
191
2.36 VAKIATESPİTİ / FARKLI DELİL DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇE 
193
2.37 DEĞERLENDİRİLMEYEN DELİLLER 
193
2.38 İSPAT YÜKÜ / DELİLLER / GEREKÇE 
195
2.39 İSPAT YÜKÜNÜN YANLIŞ BELİRLENMESİ 
195
2.40 DELİLE DAYALI İSPAT YERİNE DAVALI BEYANLARININ ESAS ALINMASI 
195
2.41 VAKIA TESPİTİ / DELİL DEĞERLENDİRMESİ / ASIL BAĞLAM KOPUKLUĞU 
196
2.42 İSPAT YÜKÜ / DELİL DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇE 
196
2.43 YEMİN DELİLİNİ TOPLAMAMA 
196
2.44 RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ 
198
2.45 BİLİRKİŞİ RAPORU / AKSİNE NİTELİK BELİRLEME 
201
2.46 BİLİRKİŞİ RAPORU / MUĞLAK İFADELER İÇİREN RAPORA GÖRE KARAR 
201
2.47 ESASLI İTİRAZLAR KARŞILANMAKSIZIN KARAR VERİLMESİ 
201
2.48 HAZIR EDİLEN TANIKLARIN DİNLENMEMESİ 
203
2.49 BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ. 
205
2.50 BİLİRKİŞİ RAPORU / AYDINLATICI OLMAYAN ZARAR HESABI 
207
2.51 TARAFIN BİLDİRDİĞİ DELİLLERİN İNCELENMEMESİ 
208
2.52 DAYANILAN DELİLE İTİBAR ETMEME GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMEMESİ 
209
2.53 RAPORLAR ARASI ÇELİŞKİ 
210
2.54 YETERSİZ İNCELEME RAPORUYLA KARAR VERİLMESİ 
211
2.55 SOMUT BELLİ OLGULARIN VARLIĞINA AYKIRI KARAR 
211
2.56 FESİHTE DAYANILMAYAN SEBEBE DAYANILARAK DAVANIN REDDİ 
213
2.57 KESİN HÜKÜM / VELAYET DAVASINDA ÇOCUĞUN DİNLENMESİ 
213
2.58 ISLAHTA SÜRE / MAHKEMENİN YANILTMASI 
213
2.59 BOZMADAN SONRA ISLAH 
215
2.60 ISLAH DİLEKÇESİNDE FAİZ TALEBİNİN BELİRTİLMEMESİ 
218
2.61 KISMİ DAVA / BELİRSİZ ALACAK DAVASI / MİKTAR ARTIRIMI 
219
2.62 ISLAHLA ARTIRILAN MİKTAR / ZAMANAŞIMI 
222
2.63 İSTİNAFTA BAŞKA DOSYADAKİ TANIK BEYANINIYLA KARAR 
223
2.64 MAHKEMENİN DAVAYA BAKMAYA GÖREVLİ OLDUĞUNU GÖZETMEMESİ 
224
2.65 WHATSAP MESAJLARININ DELİL NİTELİĞİ 
227
2.66 WHATSAPP PAYLAŞIMI / VAKIA TESPİTİ / DELİL DEĞERLENDİRMESİ 
229
2.67 DELİLLER / CEP TELEFONU MESAJLARININ DELİL NİTELİĞİ 
229
2.68 DAVANIN ESASININ İNCELENMEMESİ 
230
2.69 PASİF HUSUMET 
232
2.70 AKTİF HUSUMET EHLİYETİ 
232
2.71 İSPAT YÜKÜNÜN KİMDE OLDUĞU 
233
2.72 UYUŞMAZLIĞIN BÜTÜNÜYLE ELE ALINIP KARARA BAĞLANMAMASI 
235
2.73 HUKUKİ SEBEP / GEÇİCİ MADDENİN İLERİYE UYGULANMASI 
238
2.74 DAYANILAN VAKIANIN DEĞERLENDİRİLMEMESİ 
238
2.75 BOZMA GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
238
2.76 GEREKÇEDE EKSİKLİK 
240
2.77 GEREKÇE / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLEME 
241
2.78 GEREKÇEDE EKSİKLİK 
241
2.79 KANUN HÜKMÜ YORUMUNDAYETERSİZ GEREKÇE 
243
2.80 KANUNA VE VAKIALARA UYGUN OLMAYAN GEREKÇE 
243
2.81 KANUNA UYGUN OLMAYAN GEREKÇEYLE KARAR VERİLMESİ 
244
2.82 EMSAL İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR / SOMUT GEREKÇESİNİN AÇIKLANMAMASI 
244
2.83 GEREKÇESİZ OLARAK KARŞI DAVANIN REDDİ 
244
2.84 GEREKÇE / ANAYASAYA UYGUN YORUM İLKESİ 
244
2.85 ANAYASAYA AYKIRI HÜKMÜN İPTALİ İÇİN BAŞVURMAMA 
245
2.86 DANIŞTAY KARARI / GÖREV VEYA İÇERİK OLARAK SORGULAMA 
245
2.87 İDDİA VE SAVUNMANIN GENİŞLETİLMESİ YASAĞI 
245
2.88 İTİRAZLA İLGİLİ KARARDA ESASLI İDDİALARIN KARŞILANMAMASI 
245
2.89 TAPU KAYDI DEĞİŞİKLİĞİ GÖZETİLMEDEN KARAR VERİLMESİ 
247
2.90 DAYANILAN VAKIALARA GÖRE İNCELEMEME 
248
2.91 YETKSİZLİK SONRASI DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI 
249
2.92 VEKÂLET ÜCRETİ / KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİNDE 
251
2.93 YARGILAMA GİDERİ / VEKÂLET ÜCRETİ / KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASINDA 
252
2.94 DAVADAN FERAGAT / DAVANIN GERİ ALINMASI 
255
2.95 KESİN HÜKÜM 
257
2.96 HARÇLANDIRILMAMIŞ DEĞER ÜZERİNDEN VEKALET ÜCRETİ 
259
2.97 KARARDA ŞİDDET MAĞDURU İFADESİ 
261
2.98 VEKALET ÜCRETİ / TARİFEYE AYKIRILIK 
262
2.99 KARAR HARCI YANLIŞLIĞI 
264
2.100 VEKALET ÜCRETİ / RET SEBEBİ ORTAK DAVALILAR 
265
2.101 ALACAK DAVASINDA TAŞINMAZ DEĞERİNE GÖRE VEKALET ÜCRETİ 
266
2.102 NİSPİ VEKALET ÜCRETİNE HÜKMEDİLMESİ 
268
2.103 VEKÂLET ÜCRETİ / KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİNDE 
269
2.104 GEREKÇELİ KARARIN GEÇ YAZILMASI / İŞE İADE DAVASINDA 
269
2.105 TALEP KALEMİ HAKKINDA KARAR VERMEME 
271
2.106 BAZI TALEP UNSURLARI İNCELENMEKSİZİN KARAR VERİLMESİ 
272
2.107 DAVALININ TAZMİNAT TALEBİ (İİK 72/4) HAKKINDA KARAR VERMEME 
273
2.108 GEREKÇELİ KARARIN GEÇ YAZILMASI / TAHLİYE DAVASI 
274
2.109 BAŞKA DOSYADA KESİNLEŞEN VAKIA 
276
2.110 MAKUL SÜRE / YAKINININ ÖLÜMÜ NEDENİYLE TAZMİNAT 
277
2.111 ÇOK AÇIK DELİLE AYKIRI VAKIA BELİRLEMESİ 
279
2.112 MAKUL SÜREDE YARGILANMA / BİREYSEL BAŞVURU ÖNCESİ ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI 
280
2.113 MAKUL SÜRE / MUTAD MESKENE İADE DAVASI 
281
2.114 MAKUL SÜRE / AYRIMCILIK TAZMİNATI DAVASI 
283
2.115 MAKUL SÜRE / MUTAD MESKENE İADE DAVASINDA 
283
2.116 MAKUL SÜRE / TANINAN ÇOCUĞUN VELAYETİ DAVASINDA 
283
2.117 KARAR TEBLİĞİNİN SÜRÜNCEMEDE KALMASI 
283
2.118 KATILMALI İSTİNAF OLARAK İNCELEMEME 
285
2.119 BİR TARAFIN İSTİNAF İTİRAZLARININ İNCELENMEMESİ 
287
2.120 İSTİNAF NEDENİNİN İNCELENMEMESİ / VEKALET ÜCRETİ 
288
2.121 İSTİNAFTA TEKRAR SUNULAN DELİLLERİN İNCELENMEMESİ 
288
2.122 İSTİNAF KESİNLİK SINIRINA UYULMAMASI 
289
2.123 İLK DERECEDE İLERİ SÜRÜLDÜĞÜNÜN GÖRÜLMEMESİ 
290
2.124 CEVAP HAKKI TANINMADAN İSİNAF İNCELEMESİ 
291
2.125 İSTİNAF İNCELEMESİ / DELİLLERE İTİBAR ETMEME GEREKÇESİNİN GÖSTERİLMEMESİ 
292
2.126 İSTİNAF/ YENİDEN ESAS HAKKINDA KARAR / TARAFLARIN BİLGİLENDİRİLMEDİĞİ DELİLLERE DAYANILMASI 
292
2.127 MAKUL SÜRE / İSTİNAF AŞAMASINDA GECİKME 
293
2.128 KANUN YOLU SÜRE BAŞLANGICI / İCRA HUKUK EKSİK TEFHİMDE 
293
2.129 KANUN YOLU SÜRE BAŞLANGICI / İCRA HUKUK EKSİK TEFHİMDE 
294
2.130 KANUN YOLU SÜRESİ VE BAŞLANGICI / MAHKEMENİN YANILTMASI 
296
2.131 KANUN YOLU SÜRE BAŞLANGICI / İCRA HUKUK EKSİK TEFHİMDE 
298
2.132 KANUN YOLU SÜRESİ / MAHKEMENİN YANILTMASI 
300
2.133 TEMYİZ SÜRESİ / MAHKEMENİN YANILTMASI 
301
2.134 TEMYİZ SÜRESİ / MAHKEMENİN YANILTMASI 
302
2.135 TEMYİZ SÜRESİ / MAHKMENİN YANILTMASI 
304
2.136 KESİN OLMAYAN KARARIN KESİN OLMAK ÜZERE VERİLMESİ 
305
2.137 TEBLİĞ USULSÜZLÜĞÜ İDDİASININ TEMYİZDE İNCELENMEMESİ 
307
2.138 İSTİNAF SÜRESİ / UYAPA GEÇ AKTARMA TARİHİNİN ESAS ALINMASI 
307
2.139 TEMYİZ SÜRESİ / UYAPA GEÇ AKTARILAN TARİHİN ESAS ALINMASI 
309
2.140 TEMYİZ SÜRESİNİN HATALI TEBLİGATTAN BAŞLATILMASI 
310
2.141 HATALI TEBLİGATA GÖRE TEMYİZ TALEBİNİN SÜREDEN REDDİ 
312
2.142 KANUN YOLU GİDERLERİ / PTT İLE GÖNDERME 
312
2.143 SİGORTA HAKEM HEYETİ KARARI TEMYİZ SÜRESİ BAŞLANGICI 
314
2.144 KANUN YOLU KESİNLİK SINIRI / TAŞINMAZIN GERÇEK DEĞERİ 
316
2.145 TEMYİZ KESİNLİK SINIRI MİKTARI 
318
2.146 TEMYİZDEN FERAGATA RAĞMEN TEMYİZ İNCELEMESİ 
319
2.147 BİR TARAFIN TEMYİZ İTİRAZLARININ İNCELENMEMESİ 
320
2.148 TEMYİZ TİRAZLARININ CEVAPLANDIRILMAMASI 
321
2.149 DEĞERLENDİRİLMEYEN TEMYİZ İTİRAZI 
321
2.150 TEMYİZ İTİRAZLARININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ 
322
2.151 DOSYADA BULUNMAYAN DİLEKÇE / TEMYİZ TALEBİNİN REDDİ 
322
2.152 İLK BOZMADA İNCELENMEYEN HUSUSLAR / YİNE İNCELENMEMESİ 
324
2.153 BOZMA KARARI / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLENMESİ 
325
2.154 BOZMA KARARI / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLEME 
327
2.155 KANUN YOLUAŞAMASINDAKARAR / GEREKÇE 
330
2.156 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME YOLUNUN İŞLETİLMEMESİ 
331
2.157 İÇTİHADI BİRLEŞTİRME YOLU İŞLETİLMEKSİZİN FARKLI KARARLAR 
334
2.158 DİRENMEYİ MÜMKÜN KILMAYAN ŞEKİLDE KARAR VERİLMESİ 
334
2.159 AYNI MADDİ OLAYLA İLGİLİ FARKLI KARARLAR VERİLMESİ 
334
2.160 FARKLI KARARLAR / HUKUKİ BELİRSİZLİĞİN GİDERİLMEMESİ 
336
2.161 TEMYİZDE DELİL DEĞERLENDİRMESİ / GEREKÇE 
336
2.162 MAHKEME SIFATI YAZIMINDA YANLIŞLIK / BOZMA NEDENİ YAPILMASI 
337
2.163 HÜKÜM VE GEREKÇE ÇELİŞKİSİ / TEMYİZDE İNCELENMEMESİ 
337
2.164 KISA KARAR VE GEREKÇELİ KARAR ÇELİŞKİSİ 
339
2.165 USUL BOZMASI SONRASI KARARIN TEMYİZİ / ESASI İNCELEMEME 
339
2.166 MADDİ HATA / ONAMAYLA KESİNLEŞEN HÜKMÜN BOZULMASI 
341
2.167 AYNI MADDİ OLAYDA FARKLI SONUÇ İÇEREN KARAR 
344
2.168 DAVA TARİHİ SONRASI OLGULARA DAYALI KARAR 
345
2.169 FESİH TARİHİNDEN SONRAKİ VAKIANIN HAKLI FESHE GEREKÇE YAPILMASI 
350
2.170 YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR 
350
2.171 YERLEŞİK UYGULAMA AKSİNE YENİ İÇTİHAT GELİŞTİRİLMESİ 
353
2.172 YERLEŞİK İÇTİHATLARA AYKIRI KARAR 
353
2.173 İSPAT YÜKÜ / HAVALE DEKONTUNDAKİ ŞERHTE 
353
2.174 GEÇERSİZLİK İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ 
355
2.175 TALEP TEMYİZ Mİ KARAR DÜZELTME Mİ SAYILMALI 
357
2.176 HÜKMÜN GEREKÇESİZLİKTEN BOZULMAMASI 
358
2.177 KARAR DÜZELTME TALEBİNİN İNCELENMEMESİ 
360
2.178 KARAR DÜZELTMEDE KESİNLİK SINIRI 
361
2.179 UYULAN BOZMA KARARI GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ 
362
2.180 USULİ KAZANILMIŞ HAK / KAMULAŞTIRMA BEDELİ DAVALARINDA 
363
2.181 TAVZİH 
363
2.182 KESİNLEŞEN KARARIN İCRA EDİLMEMESİ İÇİN TAPUYA YAZI YAZILMASI 
365
3 İHLAL NEDENİ SAYILAN MADDİ ÖZEL HUKUK UYGULAMALARI 
367
3.1 SOYADI DEĞİŞTİRME / İSİM DEĞİŞTİRME 
367
3.2 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ / VELAYETİ ANNEDE OLAN ÇOCUK 
369
3.3 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ / ÇİFTE VATANDAŞ 
372
3.4 SOYADI DEĞİŞTİRME / EVLİLİK ÖNCESİ SOYADI 
374
3.5 SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ / VELAYETİ ANNEYE VERİLEN ÇOCUK 
376
3.6 İSİM DEĞİŞTİRME 
379
3.7 KARDEŞİNİN NÜFUS KAYDINI KULLANMA 
381
3.8 NAFAKA / AYLIK MAAŞININ ÜZERİNDE HÜKMEDİLMESİ 
382
3.9 KORUYUCU AİLEDEKİ ÇOCUK / TANIMA / VELAYET / KİŞİSEL İLİŞKİ 
383
3.10 VELAYET / SALT YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜNE GÖRE BELİRLEME 
386
3.11 VELAYETİN DEĞİŞTİRİLMESİ / ÇOCUĞUN GÖRÜŞÜ 
388
3.12 BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARIN DİNLENMEMESİ 
390
3.13 YETERSİZ İNCELEME RAPORUYLA KARAR VERİLMESİ 
390
3.14 KADINA KARŞI ŞİDDET /AİLE DIŞI KİŞİ / TEDBİR KARARI 
390
3.15 ŞİDDETE UĞRAMA TEHLİKESİ ALTINDAKİ KADIN / ÖNLEYİCİ TEDBİR 
392
3.16 AİLENİN KORUNMASI / ZORLAMA HAPSİ KARARINA İTİRAZ 
394
3.17 İKİ KİŞİYLE BİRDEN EVLİ OLMA SONUCUNA NEDEN OLMA 
394
3.18 AİLENİN KORUNMASI / ÖNLEYİCİ TEDBİR / İTİRAZ İNCELEMESİ 
396
3.19 MUTAD MESKENE İADE / ÇOCUĞUN VELAYETİ 
398
3.20 MUTAD MESKENE İADE / KANUNA AYKIRI DEĞERLENDİRME 
400
3.21 MUTAD MESKENE İADE KARARININ İNFAZININ ENGELLENMESİ 
403
3.22 ORTAK VELAYET KARARI / ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI 
403
3.23 EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI / 18 YIL YAŞ FARKI KOŞULU 
406
3.24 MUTAD MESKENE İADEDE İSTİSNA HÜKMÜ 
408
3.25 MİRASÇILIK BELGESİ / KARŞILIKLILIK ESASI 
410
3.26 MİRASÇILIK BELGESİNİN İPTALİ / KARŞILIKLILIK ESASI 
412
3.27 KISITLI ADINA ARAÇ ALINMASINA İZİN VERİLMEMESİ 
414
3.28 TAPU KAYDINDA DÜZELTİM ÖNCESİ İDARİ BAŞVURU VE İTİRAZ 
417
3.29 TENKİS DAVASI / ENFLASYON OLGUSU / MAKUL SÜRE 
417
3.30 ÖNALIM DAVASI / BEDELİN GEÇ DEPO ETTİRİLMESİ 
419
3.31 ÖNALIM DAVASI / KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZDA 
420
3.32 AYNI SATIŞA İLİŞKİN FARKLI PAYDAŞLARCA AÇILAN ÖNALIM DAVALARI 
423
3.33 ÖNALIM DAVASI / KAMULAŞTIRMASIZ EL ATAN İDARECE AÇILAN 
423
3.34 İPOTEĞİN KAPSAMI / BANKA KREDİ SÖZLEŞMESİ 
423
3.35 ASKERİ GÜVENLİK BÖLGESİ /EL ATILAN TAŞINMAZ / ECRİMİSİL 
426
3.36 TAŞINMAZDAN FİBER KABLO GEÇİRİLMESİ / ECRİMİSİL 
428
3.37 TEMERRÜT FAİZİ / İHTİRAZİ KAYIT 
430
3.38 ORTAKLİĞIN GİDERİLMESİ / AİLE KONUTU ŞERHİ 
432
3.39 YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
434
3.40 ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ / TAZMİNAT 
436
3.41 KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇİNDEKİ TAŞINMAZ / TAZMİNAT / DAVALI OLDUĞU BİLİNEREK SATIN ALINAN TAŞINMAZ 
438
3.42 ORMAN SINIRLARI İÇİNE ALINAN TAŞINMAZ / TAZMİNAT 
441
3.43 ORMAN SAYILARAK TAPU İPTALİ / TAZMİNAT / ZAMANAŞIMI 
443
3.44 KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZDA YÜZÖLÇÜMÜ DÜZELTİMİ / TAZMİNAT 
445
3.45 TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜNÜN DÜZELTİLMESİ / TAZMİNAT 
447
3.46 ORMAN SINIRI İÇİNE ALINIP TAPUSU İPTAL EDİLMEYEN TAŞINMAZ / TAZMİNAT / ZAMANAŞIMI / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
450
3.47 HAZİNECE SATILAN TAŞINMAZ/ TESLİMİN SAĞLANMASI OLMAZSA BEDELİN İADESİ TALEBİ 
452
3.48 MUNZAM ZARAR ALACAĞI / SOMUT ZARARINİSPATI 
452
3.49 KAMU KURULUŞUNDAN OLAN ALACAKTA DEĞER KAYBI / FAİZ 
455
3.50 TESPİT DIŞI BIRAKILAN YERE İLİŞKİN TAPU İPTALİ / SÜRE KOŞULU 
458
3.51 TESPİT DIŞI BIRAKILAN TAŞINMAZ / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
460
3.52 KADASTRO KANUNU HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / KAPSAMI 
461
3.53 İPTAL KARARININ (TMK 713) GEÇMİŞE YÜRÜTÜLMESİ 
462
3.54 TESCİLİ YOLSUZ HALE GETİREN İDARİ İŞLEM İPTAL EDİLDİĞİ HALDE TAPU İPTALİ KARARI VERİLMESİ 
462
3.55 TAPU TAHSİS / TAPU İPTALİ / İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 
463
3.56 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI 
466
3.57 ŞERHİN TERKİNİ / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 
467
3.58 MÜKERRER KADASTRO / TAPU İPTALİ / TAZMİNAT 
469
3.59 MANEVİTAZMİNAT / HABERDEKİ İFADELER NEDENİYLE 
472
3.60 MANEVİ TAZMİNAT / ŞİKAYET DİLEKÇESİNDEKİ SÖZLER 
474
3.61 MANEVİ TAZMİNAT / KÖŞE YAZISINDAKİ İFADELER 
476
3.62 MANEVİ TAZMİNAT / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI NEDENİYLE 
479
3.63 MANEVİ TAZMİNAT / İNTERNET SİTESİNDEKİ HABER NEDENİYLE 
481
3.64 MANEVİ TAZMİNAT / SİYASETÇİNİN BAŞKA SİYASETÇİYE SÖZLERİ 
483
3.65 TAPU TAHSİS BELGESİ İPTAL EDİLEN YAPININ YIKILMASI / MADDİ TAZMİNAT 
486
3.66 EL KONULAN ARACIN MÜSADERE EDİLMEYEREK İADESİ SONRASI TAZMİNAT TALEBİ 
488
3.67 MANEVİ TAZMİNAT / KİŞİSEL BİLGİLERİN AÇIKLANMASI 
490
3.68 İCRADA SATILANÇENÇ ARAÇ / İCRA MÜDÜRÜ KUSURU / TAZMİNAT TALEBİ 
491
3.69 USULSÜZ KIYMET TAKDİRİYLE İHALE / MADDİ TAZMİNAT TALEBİ 
494
3.70 İCRA SATIŞI / MÜSADERE ŞERHİ BELİRTMEME / TAZMİNAT DAVASI 
496
3.71 YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI ÜZERİNE YAPILAN ATAMA NEDENİYLE MEMURA YAPILAN ÖDEMELERİN TAHSİLİ 
496
3.72 GÖRME ENGELLİNİN KREDİ KULLANAMAMASI / MANEVİ TAZMİNAT 
498
3.73 ALACAK DAVASI / DAVA SIRASINDA ÇIKAN KANUN HÜKMÜ 
501
3.74 HAYAT SİGORTASI / CAYMA HAKKI 
503
3.75 ÖZEL FİNANS KURUMUNUN TASFİYESİ / ALACAK TALEBİ 
503
3.76 SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK TAZMİNATI / ZAMANAŞIMI BAŞLANGICI 
506
3.77 TAŞ KÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ / MADENCİLİK FAALİYETİ NEDENİYLE DOĞAN ZARAR 
509
3.78 MALULİYET ORANININ İTİRAZ ÜZERİNE DEĞİŞMESİ 
509
3.79 BELİRSİZ ALACAK DAVASINDA ZAMANAŞIMI 
509
3.80 ZAMANAŞIMI / ISLAHLA MİKTAR ARTIRIMINDA 
510
3.81 BAĞIŞTAN RÜCU / HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE BAŞLANGICI 
513
3.82 HAVALE DEKONTUNDAKİ BORÇ ŞERHİ 
515
3.83 YEŞİL ALAN VE YOLA TERK / BELEDİYE BİNASI VE CAMİ YAPILMASI 
516
3.84 FORMA REKLAM GELİRİ / İDARE PAYI / ALACAK 
518
3.85 YEDİEMİNLİK ÜCRETİ / TRAFİKTEN MEN EDİLEN ARAÇLAR 
519
3.86 KAMU KURULUŞUNDAN OLAN ALACAKTA DEĞER KAYBI 
522
3.87 İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİ KARARINA İTİRAZIN REDDİ 
524
3.88 GAZETE HABERİ VE KÖŞE YAZILARI / RESMİ REKLAM VE İLANLARIN KESİLMESİ / İTİRAZI 
526
3.89 AMELİYAT ÖNCESİ AYDINLATMA VE ONAM / TAZMİNAT 
526
3.90 GALLE FAZLASI ALACAĞI / BAŞLAMA TARİHİ 
529
3.91 GALLE FAZLASI VAKIF EVLADI / KADIN ALT SOYLAR 
530
3.92 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / İLAMI ZAMANAŞIMI / İCRANIN GERİ BIRAKILMASI 
533
3.93 İDARİ YARGI KARARINA RAĞMEN TAŞINMAZIN VERİLMEMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT / ZAMANAŞIMI 
536
3.94 HAKSIZ TAKİP / MUHTIRA ÖNCESİ FAİZ ÖDENMEMESİ / TAZMİNAT 
540
3.95 AİLE KONUTU / MALİK OLMAYAN EŞİN MESKENİYET ŞİKAYETİ 
543
3.96 İHALENİN FESHİ / PARA CEZASI 
545
3.97 KIYMET TAKDİRİ 
548
3.98 HACZEDİLMEZLİK / DEPREM NEDENİYLE KURULAN KOOPERATİF / MALLARININ HACZEDİLEMEMESİ 
548
3.99 İCRA DAİRESİNE YATAN PARANIN NEMASI 
548
3.100 İŞE İADE DAVASI / AYNI KONUDA FARKLI KARARLAR VERİLMESİ 
548
3.101 ŞİDDET GÖREN KADIN / İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 
551
3.102 İŞE İADE DAVASI / AYRIMCILIK İDDİASININ DEĞERLENDİRİLMEMESİ 
553
3.103 HİV VİRÜSÜ NEDENİYLE FESİH 
555
3.104 DOĞUM YAPAN ÇALIŞAN /İSTİFAYA ZORLANMASI / TAZMİNAT TALEBİ 
555
3.105 AYRIMCILIK TAZMİNATI / İSPAT YÜKÜNÜN KİMDE OLDUĞU 
558
3.106 CEZAİ ŞARTIN ÇALIŞILAN SÜREYE GÖRE ORANLANMAMASI 
558
3.107 İŞÇİLİK ALACAĞI / AYNI MADDİ OLAYDA FARKLI KARARLAR 
559
3.108 İŞE İADE DAVASININ HAGB KARARINA DAYANILARAK REDDEDİLMESİ 
561
3.109 İŞ AKDİNİN FESHİNİN GEÇERSİZLİĞİ / YENİ İŞÇİ ALIMI 
563
3.110 TEBLİĞ TARİHİ OLMAYAN FESİH İHBARI / İŞE İADE DAVASINDA SÜRE 
563
3.111 İŞE İDE DAVASI / HAKSIZ FESİH / WHATSAP MESAJLARI 
565
3.112 KHK KAPSAMINDA İŞ AKDİNİN FESHİ / FESHİN HAKLILIĞI 
565
3.113 ŞÜPHE FESHİ / ŞÜPHENİN HAKLILIĞI 
565
3.114 İŞE İADE KOŞULLARI 
565
3.115 İLAVE TEDİYE ALACAĞI / FARKLI KARARLAR VERİLMESİ 
566
3.116 İŞE İADE DAVASI / FESHE DAYANAK İDARİ İŞLEMİN İPTAL EDİLDİĞİ GÖZETİLMEKSİZİN KARAR VERİLMESİ 
568
3.117 İŞE İADE DAVASI / GREV ERTELEME KARARI NEDENİYLE İŞ YAVAŞLATMA EYLEMİNE KTILLAN İŞÇİ 
571
3.118 SENDİKA ÜYELİĞİNİN SONA ERDİĞİNİN TESPİTİ / OHAL KOMİSYONUNDA SÜRECİ DEVAM EDİN KİŞİ HAKINDA 
574
3.119 FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ / ÇALIŞMA SONRASI MEVZUAT ESAS ALINARAK KARAR VERİLMESİ 
576
3.120 İŞÇİLİK ALACAĞI DAVASI / MAKUL SÜRE / ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI 
578
3.121 İKİ ÇALIŞAN ARASINDAKİ İLİŞKİ / FESİH NEDENİ DEĞERLENDİRMESİ 
579
3.122 ŞÜPHE FESHİ / EŞ HAKKINDAKİ HUSUSLARIN YETERLİ KABUL EDİLMESİ 
580
3.123 ŞÜPHE FESHİNE ESAS OLGULARIN FESHİ HAKLI KILIP KILMADIĞI 
582
3.124 ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ / FARKLI KARARLAR 
584
3.125 ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN / MUVAZAA / FARKLI KARARLAR 
586
3.126 ASIL İŞVEREN – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ / FARKLI KARARLAR 
586
3.127 FESİHTE İLERİ SÜRÜLMEYEN NEDENE DAYALI KARAR 
586
3.128 FESİH SONRASI OLGULARA DAYALI KARAR 
587
3.129 ŞÜPHE FESHİ / İŞE İADE DAVASI / FESİHTE DAYANILMAYAN SEBEP 
587
3.130 İŞE İADE DAVASI / YAZILI TEBLİĞ KOŞULU / AKSİNE KARAR 
590
3.131 İŞE İADE DAVASI / SENDİKAL EYLEM / KATLANMA DÜZEYİ 
593
3.132 SENDİKAL NEDENLERLE FESİH / DELİL VE OLGULAR 
596
3.133 BİMER ŞİKAYETİ / İŞE İADE DAVASINDA VAKIADEĞERLENDİRMESİ 
596
3.134 HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE / SON GÜNÜN RESMİ TATİL OLMASI 
598
3.135 İŞE İADE DAVASI / KHK’YA DAYALI FESİHTEİNCELEME 
600
3.136 İŞE İADE DAVASI / BAŞKA KİŞİYLE OLAN TELEFON MESAJLARI / DELİL NİTELİĞİ 
602
3.137 İŞE İADE DAVASI/ WHATSAPP PAYLAŞIMI / DELİL NİTELİĞİ 
604
3.138 İŞE İADE DAVASI / WHATSAP GRUBU PAYLAŞIMI / DELİL DEĞERLENDİRMESİ 
607
3.139 İŞE İADE DAVASI / SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI . 
610
3.140 ORMANA DİKİLEN AĞAÇ / BARAJ YAPILMASI / TAZMİNAT 
612
3.141 KAMULAŞTIRMA BEDEL TESPİTİ / ALEYHE VEKÂLET ÜCRETİ 
614
3.142 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / RAPORA İTİRAZLAR 
616
3.143 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / TARAF EMSALLERİ 
616
3.144 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / RAPOR ÜSTÜN TUTMA GEREKÇESİ 
616
3.145 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / ENERJİ NAKİL HATTI / ZARAR HESABI 
617
3.146 KAMULAŞTIRMA / KAPİTALİZASYON FAİZ ORANI / FARKLI KARAR 
619
3.147 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / ARSA NİTELİĞİ / FARKLI KARARLAR 
621
3.148 KAMULAŞTIRMA / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE AĞAÇ YAŞI BELİRLEME 
622
3.149 KAMULAŞTIRMA / BİLİRKİŞİ RAPORU AKSİNE VASIF BELİRLEME 
623
3.150 KAMULAŞTIRMA BEDELİNDE SON TAPU KAYDI 
623
3.151 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN BAŞKA KİŞİYE ÖDENMESİ 
623
3.152 KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TESPİTİ / VEKÂLET ÜCRETİ 
624
3.153 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA YARGILAMA GİDERİVE VEKÂLET ÜCRETİ İLE BEDELİN AZALMASI 
624
3.154 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / İSTİNAF AŞAMASINDA BAŞKA DOSYA VERİLERİYLE KARAR 
624
3.155 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / İMAR UYGULAMA İŞLEMİNİN İPTALİ 
625
3.156 ACELE KAMULAŞTIRMA / KOŞULLARININ BULUNMAMASI 
628
3.157 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / DEĞER KAYBI ORANI / ÜST SINIR 
630
3.158 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / ENFLASYON DEĞER KAYBI 
632
3.159 TAŞINMAZIN KAMULAŞTIRMA AMACI DIŞINDA KULLANIMI 
634
3.160 KAMULAŞTIRMA / AMACINA UYGUN KULLANMAMA / İADESİ OLMAZSA TAZMİNAT ÖDENMESİİSTEMİ 
637
3.161 KAMULAŞTIRMA/ AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANMAMA / TAPU İPTALİ TALEBİ 
637
3.162 KAMULAŞTIRMA BEDELİ / ACELE EL KOYMADA ÖDENEN BEDEL 
638
3.163 YOLA TERK / KONUT ALANINA DÖNÜŞTÜRME / TAZMİNAT 
640
3.164 KAMULAŞTIRMA / AMAÇ DIŞI KULLANIM / TAZMİNAT 
642
3.165 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI 
644
3.166 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / KAMULAŞTIRMA VAR İDDİASI 
646
3.167 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA / ÖNCESİ KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİ / SONRASI KADASTRO MAHKEMESİ KARARI 
648
3.168 FAZLATAHSİL EDİLEN SGK PRİMLERİ / DAVANIN REDDİ 
650
3.169 EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA / EMEKLİ AYLIKLARININ FAİZİYLE TAHSİLİNE KARAR VERİLMESİ 
652
3.170 YERSİZ ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI / SONRASI ÇIKAN KANUN GERİYE YÜRÜTÜLEREK KARAR VERİLMESİ 
655
3.171 ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI / BELİRSİZ İÇERİKLİ HÜKME DAYALI KARAR 
657
3.172 YERSİZ SGK ÖDEMELERİNİN GERİ İSTENMESİ / İPTAL TALEBİ 
658
3.173 YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARININ GERİ İSTENMESİ / İPTAL TALEBİ 
659
3.174 İŞÇİLİK ALACAĞI HÜKMÜ / HİZMET TESPİTİ DAVASI İLİŞKİSİ 
659
3.175 SGK PRİMİ HAZİNE KATKI PAYININ İADESİ / HUSUMET 
661
3.176 EMEKLİ AYLIĞININ KURUMCA BANKADAN GERİ ALINMASI / ZAMANAŞIMI 
663
3.177 ASKERLİK BORÇLANMASI / İDARECE EKSİK HESAPLAMA 
664
3.178 VAKIF YARDIMININ KESİLMESİ / KOŞULLARIN VARLIĞI 
667
3.179 YAŞLILIK AYLIĞI / DAVA SÜRMEKTE İKEN ÇIKAN KANUNA DAYANILARAK DAVANIN REDDİ 
670
3.180 DEVLET ALEYHİNE KARAR / İLAM ZAMANAŞIMI 
671
3.181 İNTERNET KULLANIMI BİLGİLERİNİN VERİLMEMESİ NEDENİYLE TÜKETİCİ MAHKEMESİNE AÇILAN DAVANIN REDDİ 
672
3.182 FİKRİ HAKLAR / İŞLEME ESER / KORUMA SÜRESİ 
674
3.183 ZORUNLU AŞI / SAĞLIK TEDBİRİ KARARI 
677
3.184 ŞİRKETİN TEK TAŞINMAZININ SATILMASINDA ŞEKİL 
679
3.185 TÜKETİCİ KREDİSİ MASRAF İADESİ / İLAMSIZ İCRADA İSTENEBİLMESİ 
680
3.186 KHK İLE KAPATILAN OKULDAN OLAN ALACAĞIN ÖDENMEMESİ 
681
3.187 TASARRUFUN İPTALİ / İHTİYATİ HACİZ 
683
3.188 MADDİ HUKUKUN UYGULANMASI / SUÇLU OLUNDUĞUNU ÇAĞRIŞTIRAN İFADELER 
683
3.189 KANUNA DAYANMAYAN YÖNETMELİĞE DAYALI HÜKÜM 
683
3.190 DANIŞTAY KARARI / GÖREV VEYA İÇERİK OLARAK SORGULAMA 
683
4 İDARİ İŞLEM VE İDARİ EYLEMLERDE İHLAL NEDENİ SAYILAN UYGULAMALAR 
685
4.1 BU BÖLÜM HAKKINDA 
685
4.2 YERSİZ SGK ÖDEMELERİNİN GERİ İSTENMESİ / SEÇİLEN YÖNTEM 
685
4.3 FAZLATAHSİL EDİLEN SGK PRİMLERİNİN İADE EDİLMEMESİ 
687
4.4 YERSİZ ÖDENEN ÖLÜM AYLIKLARININ GERİ İSTENMESİ / YÖNTEM 
688
4.5 EMEKLİLİK SONRASI ÇALIŞMA / AYLIKLARIN FAİZİYLE GERİ İSTENMESİ 
690
4.6 YERSİZ ÖDENEN EMEKLİ AYLIĞI / DAYANAĞI KANUN HÜKMÜ GÖSTERİLMEKSİZİN GERİ ALINMASI İŞLEMİ TESİS EDİLMESİ 
690
4.7 ÇİFT EMEKLİ AYLIĞI/ BELİRSİZ İÇERİKLİ HÜKME DAYALI İŞLEM YAPILMASI 
691
4.8 EMEKLİ İKRAMİYESİ / DEĞER KAYBINA UĞRATARAK ÖDEME 
691
4.9 ORMANA DİKİLEN AĞAÇ / BARAJ YAPILMASI / AĞAÇ BEDELİ 
693
4.10 HAZİNE TAŞINMAZINDA YETİŞTİRİLEN AĞAÇLAR / SULAMA KANALI NEDENİYLE SÖKÜLMESİ / BEDELİNİN ÖDENMEMESİ 
694
4.11 TAPU TAHSİS BELGESİ İPTAL EDİLEN YAPININ BEDELİ ÖDENMEDEN YIKILMASI 
695
4.12 TEKZİP KARARINA DAYANILARAK İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİ 
696
4.13 TMSF BLOKE TEDBİRİ / KALDIRILMASI TALEBİNİN REDDİ 
696
4.14 TMSF / YÖNETİMİNE EL KONULAN BANKA / ÜÇÜNCÜ KİŞİ ALACAĞI / SIRA CETVELİ 
698
4.15 İHALE BEDELİ / TEDBİR NEDENİYLE GEÇ ÖDEME / NEMALANDIRMAMA 
701
4.16 İCRA DAİRESİNE YATAN PARANIN NEMASI 
703
4.17 SIRA CETVELİ KESİNLEŞME SÜRECİ / İHALE BEDELİNİ NEMALANDIRMAMA 
706
4.18 HAZİNECE SATILAN TAŞINMAZ/ TESLİM ETMEME 
709
4.19 KAMULAŞTIRMA / AMACINA UYGUN KULLANMAMA 
710
4.20 KAMULAŞTIRMA/ AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILMAYAN TAŞINMAZIİADE ETMEME 
713
4.21 KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA 
715
4.22 KAMULAŞTIRMASI EL ATMA / İLAM ZAMANAŞIMI / ÖDEMEME 
717
4.23 ŞİDDET GÖREN EŞ / İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ 
717
4.24 İŞE GERİ DÖNME TALEBİ / SENDİKAYA GÖRE FARKLI UYGULAMA 
717
4.25 TAZMİNAT KOMİSYONU / ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI / MAKUL SÜRE BAŞVURUSU 
718
4.26 KAMU KURUMU / KESİNLEŞEN TAKİP / BORCU ÖDEMEME 
719
4.27 MAHKEME KARARININ İCRA EDİLMEMESİ 
721
4.28 ÖLÜM AYLIĞIYLA İLGİLİ MAHKEME KARARI / GEÇ İCRA EDİLMESİ 
724
4.29 KAMU KURUMUNCA YARGI KARARININ İCRA EDİLMEMESİ 
726
4.30 KAMU KURUMU / İCRA TAKİBİ / İTİRAZ EDİLMEYEN BORCUN ÖDENMEMESİ 
728
4.31 İCRA SATIŞI / TAKYİDATI BELİRTMEME 
730
4.32 SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR / SOSYAL GÜVENLİK / YURTDIŞI BORÇLANMA 
733
5 İHLAL YARATAN KANUN HÜKÜMLERİ 
735
5.1 RESMÎ İLAN VE REKLAMLARIN KESİLMESİ 
735
5.2 MAKUL SÜREDE YARGILANMA ŞİKAYETİ / ETKİLİ BİR YOL BULUNMAMASI 
738
5.3 KAMULAŞTIRMA İDARİ YARGI DENETİMİ / ADLİ YARGIDAKİ DAVADAN SONRA SONUÇLANMASININ YARATTIĞI ETKİSİZLİK 
740
5.4 TAŞ KÖMÜRÜ HAVZASINDAKİ TAŞINMAZ / MADENCİLİK FAALİYETİ TASMAN ETKİSİNDEN DOĞAN ZARAR 
742
5.5 DEPREM NEDENİYLE KURULAN KOOPERATİF / MALLARININ DEVLET MALI SAYILMASI NEDENİYLE HACZEDİLEMEMESİ 
746
5.6 VEKALET ÜCRETİNDEN PERSONELE PAY VERİLMESİ 
749
5.7 SONRADAN TÜRK VATANDAŞI OLANLAR / SOSYAL GÜVENLİK / YURTDIŞI BORÇLANMA 
751
5.8 ALACAK DAVASI / DAVA SIRASINDA ÇIKAN KANUN HÜKMÜ 
753
5.9 EVLATLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI / 18 YIL YAŞ FARKI KOŞULU 
753
5.10 ADLİ YARDIM / SERMAYE ŞİRKETİ YÖNÜNDEN 
754
5.11 ADLİ YARDIM / YABANCILAR İÇİN MÜTEKABİLİYET ŞARTI ARANMASI 
756
KAYNAKLAR 
759