6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları Dr. Önder Ege  - Kitap
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre

Marka Hakkına Tecavüz ve Hukuksal Korunma Yolları

3. Baskı, 
Haziran 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
368
Barkod:
9789750285325
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
475,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Eserde, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) kapsamında marka hakkının nasıl ihlal edilebileceği, ihlal örnekleri, alınacak tedbirler ve açılabilecek davalar ele alınmaktadır. Yayımlandığı tarihten itibaren okurun kayda değer bir ilgisine mazhar olan eserin iş bu üçüncü baskısında, incelenen konular baştan itibaren gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir. Bunun yanında, uzun süre yürürlükte kalan mülga 556 Sayılı KHK düzenlemesi ile SMK hükümleri, konular incelenirken karşılaştırılmıştır. Şüphesiz ki, uygulayıcılar için emsal kararlar oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle, mevcut haliyle de oldukça zengin ve çeşitli içtihatlar içeren kitap, güncel içtihatlar ile de desteklenmiştir. Ayrıca marka hakkı kavramının uluslararası bir boyutu da olduğundan, AB ve ABD'deki gelişmelere yönelik yeni bilgi notları ile bazı örnek olaylar ana metne eklenmiştir. Eserin amacı, marka hukukuna ilgi duyan, öğrencilere, hukukçulara ve uygulayıcılara mütevazı bir katkı sağlamaktır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Marka Hakkının İhlali Ve Tecavüzü
.
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununa Göre Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiler
.
Tescilli Markaya İnternet Yoluyla Tecavüz(SMK 7–3–D)
.
Marka Hakkına Tecavüz Hallerinde İleri Sürülebilecek Talep Ve Davalar
.
Zamanaşımı (SMK M. 157)
.
Taraflar
.
Arabulucuya Başvurma Şartı
.
Görev Ve Yetki (SMK M.156)
.
Marka Hakkına Tecavüze İlişkin Cezai Hükümler (SMK M. 30)
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Üçüncü Baskı İçin Önsöz 
9
Kısaltmalar 
13
1. GİRİŞ 
15
2. MARKA HAKKININ KORUNMASI 
23
2.1. Genel Olarak 
23
2.2. Avrupa Birliği’nde Marka Koruması 
26
2.3. ABD’de Marka Koruması 
31
2.4. 556 Sayılı KHK Düzenlemesi 
37
2.5. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) Düzenlemesi 
38
3. 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNUNA GÖRE MARKA
HAKKINA TECAVÜZ SAYILAN FİİLLER 
47
3.1. Genel Olarak 
47
3.2. Marka Hakkının Kapsamı 
48
3.3. 6769 Sayılı SMK Hükümlerine Göre Marka Hakkına Tecavüz Sayılan Fiiller 
50
4. TİCARİ MARKAYA İNTERNET YOLUYLA TECAVÜZ (SMK 7/3–D) 
57
4.1. Genel Olarak 
57
4.2. Marka Hakkına İnternet Yoluyla Tecavüz 
57
5. MARKA HAKKINA TECAVÜZ HALLERİNDE İLERİ
SÜRÜLEBİLECEK TALEP VE DAVALAR 
67
5.1. Genel Olarak 
67
5.2. Gümrükte El Koyma Talebi ve İhtiyatı Tedbir (SMK m.159) 
71
5.3. Delil Tespiti veya Fiilin Tecavüz Olup Olmadığının Tespiti (SMK m.149/1–a) 
75
5.4. Menfi Tespit Davası (SMK m. 154) 
76
5.5. Tecavüzün Durdurulması Davası (SMK m.149/1– b ve c) 
78
5.6. Tecavüzün Giderilmesi Davası (SMK m.149/1–ç) 
85
5.7. Tazminat Davası (SMK m. 149/1–ç, SMK m.150, m. 151) 
87
5.7.1. Genel Olarak 
87
5.7.2. Maddi Tazminat Davası (SMK m.151/1) 
88
5.7.3. Manevi Tazminat Davası (SMK m. 149/ç) 
90
5.7.4. İtibar Tazminatı Davası (SMK m. 150/2) 
92
5.8. Yoksun Kalınan Kazancın Talebi (SMK m. 151/2) 
101
5.9. El Koyma Davası ( SMK m. 149/d ) 
103
5.10. El Konulan Ürün Üzerinde Mülkiyete Dair Hakkın Tanınması (SMK m. 149/e) 
105
5.11. Tecavüzün Devamına Mani Olmak İçin Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi
(SMK m.149/f) 
106
5.12. Hükmün Kamuya İlanı ve İlgililere Tebliğ Talebi (SMK m.149/g) 
107
6. ZAMANAŞIMI (SMK M. 157) 
109
7. TARAFLAR 
113
7.1. Davacılar 
114
7.1.1. Marka Sahibi 
114
7.1.2. Lisans Sahibi (SMK m.158) 
114
7.1.3. Rehin ve İntifa Hakkı Sahibi 
115
7.2. Davalılar 
115
8. ARABULUCUYA BAŞVURMA ŞARTI 
117
9. GÖREV VE YETKİ (SMK M.156) 
123
10. MARKA HAKKINA TECAVÜZE İLİŞKİN CEZAİ HÜKÜMLER
(SMK M. 30) 
127
SONUÇ 
131
EK (1) 7155 SAYILI ABONELİK SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN TAKİBİN BAŞLATILMASI USULÜ HAKKINDA KANUN İLGİLİ MADDELERİ 
135
EK (2) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ İLGİLİ MADDELER 
139
EK (3) YARGITAY SEÇİLMİŞ GÜNCEL İÇTİHATLARI 
147
EK (4) YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI 
247
EK (5) YARGITAY CEZA DAİRESİ VE GENEL KURULU GÜNCEL KARARLARI 
337
KAYNAKÇA 
359
Kavram Dizini 
365