Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Kişilik Hakkı İhlalleri
Mart 2020 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 55.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

İnternetin günlük yaşamın bir parçası halinde gelmesi, cepte-çantada kişilerin her an yanında olması, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın iletişim kurulabilmesine imkân vermesi; insanlar arası-toplumsal iletişimin ve ağırlıklı olarak kişilik hakkı ihlallerinin "gerçekleşme şeklinin" değişmesine neden olmuştur. Günümüzde internet üzerinden iletişimin sağlandığı en büyük mecra, sosyal medya platformlarıdır. Sosyal medya; dünyada milyarlarca, Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından çok yoğun şekilde kullanılmaktadır. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ve LinkedIn gibi sosyal medya platformlarında kişiler yazılarını, fotoğraflarını, videolarını paylaşmakta, dünyanın herhangi bir yerinden istedikleri zaman canlı yayın yapmakta, sınırsız sayıda kişiye ulaşabilmektedir.

Sosyal medyanın, hayatın her alanına temas etmesi ve taşınabilir/giyilebilir teknoloji ile her an kişilerin yanında olması; sosyal medyayı, kişilik hakkının en çok ihlal edildiği mecra haline getirmiştir. Sosyal medyada paylaşılan içerik nedeniyle en çok ihlal edilen kişilik hakkı; şeref ve haysiyet, ad, resim, yaşam alanı, hürriyetler, iktisadi özgürlük ve varlık, mesleki ve ticari sır çevresidir. Çalışmada; belirtilen her bir kişilik hakkı, hem teorik olarak hem de örnek içtihatlarla somutlaştırılarak ayrıntılı şekilde incelenmiştir. Konunun "kamuoyunun dikkatini çeken kişiler" bir diğer ifade ile "ünlüler" açısından özellik arz etmesi nedeniyle, "şeref ve haysiyetin ihlali" ve "yaşam alanlarının ihlali", bu kişiler açısından ayrı bir bölümde incelenmiştir. Konular hem Yargıtay'ın hem de Anayasa Mahkemesi'nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararlarla somutlaştırılmıştır.

Konu Başlıkları
Kişilik Hakkı
İnternete ve Sosyal Medyaya Erişimin Engellenmesinin İfade Özgürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi
Sosyal Medya
Şeref ve Haysiyetin İhlali
Ad Üzerindeki Hakkın İhlali
Resim Üzerindeki Hakkın İhlali
Giz Alanının İhlali
Hürriyetlerin İhlali
İktisadi Özgürlük ve Varlığın İhlali
Mesleki ve Ticari Sır Çevresinin İhlali
Kamuoyunun Devamlı Dikkatini Çeken Kişilerin Şeref ve Haysiyetinin İhlali
Kamuoyunun Devamlı Dikkatini Çeken Kişilerin Yaşam Alanlarının İhlali
Barkod: 9789750259920
Yayın Tarihi: Mart 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
§. 1. KİŞİLİK HAKKI  17
I. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI VE İÇERİĞİ  17
A. Kişilik Hakkının Tanımı  19
B. Kişilik Hakkının Konusu  22
II. KİŞİLİK HAKKININ ÖZELLİKLERİ  24
A. Kişilik Hakkının Bir Şahıs Varlığı Hakkı Olması  24
B. Kişilik Hakkının Bir Mutlak Hak Olması  25
C. Kişilik Hakkının Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olması  26
D. Kişilik Hakkından Feragat Edilememesi  27
III. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI VE KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ  28
A. Kişilik Hakkına Saldırı ve Kişilik Hakkının İhlali Kavramı  28
B. Kişilik Hakkının Korunması  31
§. 2. İNTERNET ÇAĞINDA KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ VE SOSYAL MEDYA  35
I. GENEL OLARAK İNTERNET VE KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ  35
II. İNTERNETE VE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  38
III. SOSYAL MEDYA  41
A. Genel Olarak Sosyal Medya Kavramı  41
B. Sosyal Medyanın Tanımı  46
C. Sosyal Medyanın Gelişimi  47
1. Dünyada Sosyal Medya  47
2. Türkiye’de Sosyal Medya  52
D. Sosyal Medyanın Temel Özellikleri  54
E. Sosyal Medyanın İşlevleri  55
F. Sosyal Medya Araçlarının Sınıflandırılması ve Başlıca Sosyal Medya Araçları  57
1. Sosyal Ağ Siteleri  57
2. Bloglar  60
3. Microbloglar  62
4. Medya Paylaşım Siteleri  63
5. Forum Siteleri  64
G. Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik ve Sorumluluk Kavramı  65
§. 3. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İÇERİK NEDENİYLE KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ  73
I. ŞEREF VE HAYSİYETİN İHLALİ  75
A. Genel Olarak Şeref ve Haysiyet Kavramı ve Tanımı  75
B. Şeref ve Haysiyet Türleri  79
1. İç Şeref ve Haysiyet/Dış Şeref ve Haysiyet  80
2. Hukuki Anlamda Şeref ve Haysiyet  82
3. Ahlaki Anlamda Şeref ve Haysiyet  82
4. Toplumsal Şeref ve Haysiyet  85
C. Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Şeref ve Haysiyetin İhlali  86
1. Matufiyet Şartının Gerçekleşmesi  91
2. İhlalin Türleri  93
a. Açıklamanın Konusuna Göre  93
b. Açıklama İçin Kullanılan Araca Göre  96
3. İhlalin Ağırlığının Belirlenmesi  97
a. Açıklamada Bulunan Kişinin Saldırının Ağırlığına Etkisi  98
b. Açıklamanın Şeklinin ve Kullanılan İfadelerin Ağırlığa Etkisi  98
c. Paylaşılan İçeriğin Yayıldığı Çevrenin Ağırlığa Etkisi  100
d. Saldırıya Uğrayan Kişinin Kim Olduğunun Saldırının Ağırlığına Etkisi  101
II. AD ÜZERİNDEKİ HAKKIN İHLALİ  102
A. Genel Olarak Ad Kavramı ve Tanımı  102
B. Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Adın İhlal Türleri  104
1. Sosyal Medyada Kullanılan Adın Çekişmeli Olması  104
2. Sosyal Medyada Adın Haksız Kullanımı  105
C. Adın Kişiliği Koruyan Davalardan Yararlanması  108
III. RESİM ÜZERİNDEKİ HAKKIN İHLALİ  109
A. Genel Olarak Resim Üzerindeki Hakkın İhlali  109
B. Resim Üzerindeki Hakka Doğrudan Tecavüz İle Kişilik Hakkının İhlali  111
C. Resim Aracılığıyla Kişinin Şeref ve Haysiyetinin İhlali  117
D. Kişinin Yaşam Resminin Korunması  121
E. Resim Üzerindeki Hakkın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu İle Korunması  122
F. Resim Üzerindeki Hakkın Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle İhlalinin Cezai Sonuçları  131
IV. GİZ ALANININ İHLALİ  133
A. Kamuya Açık Hayat Alanı  135
B. Özel Hayat Alanı  140
C. Gizli Hayat Alanı  142
V. HÜRRİYETLERİN İHLALİ  148
VI. İKTİSADİ ÖZGÜRLÜK VE VARLIĞIN İHLALİ  150
VII. MESLEKİ VE TİCARİ SIR ÇEVRESİNİN İHLALİ  154
§. 4. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İÇERİK NEDENİYLE KAMUOYUNUN DEVAMLI DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ  157
I. KAMUOYUNUN DEVAMLI DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN ŞEREF VE HAYSİYETİNİN İHLALİ  161
II. KAMUOYUNUN DEVAMLI DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN YAŞAM ALANLARININ İHLALİ  167
A. Ortak Yaşam Alanının İhlali  168
B. Özel Yaşam Alanının İhlali  172
§. 5. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İÇERİKLE NEDENİYLE AYNI ANDA BİRDEN ÇOK KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ  177
Sonuç  181
Kaynakça  187
Kavramlar Dizini  199
 


Hakan Karabacak
Ocak 2021
32.00 TL
Sepete Ekle
Erkan Akar
Ocak 2021
43.00 TL
Sepete Ekle
Ayten Övür
Ekim 2020
39.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Karabacak
Ekim 2020
24.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  11
Giriş  13
§. 1. KİŞİLİK HAKKI  17
I. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKKI KAVRAMI VE İÇERİĞİ  17
A. Kişilik Hakkının Tanımı  19
B. Kişilik Hakkının Konusu  22
II. KİŞİLİK HAKKININ ÖZELLİKLERİ  24
A. Kişilik Hakkının Bir Şahıs Varlığı Hakkı Olması  24
B. Kişilik Hakkının Bir Mutlak Hak Olması  25
C. Kişilik Hakkının Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlı Bir Hak Olması  26
D. Kişilik Hakkından Feragat Edilememesi  27
III. KİŞİLİK HAKKINA SALDIRI VE KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ  28
A. Kişilik Hakkına Saldırı ve Kişilik Hakkının İhlali Kavramı  28
B. Kişilik Hakkının Korunması  31
§. 2. İNTERNET ÇAĞINDA KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ VE SOSYAL MEDYA  35
I. GENEL OLARAK İNTERNET VE KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ  35
II. İNTERNETE VE SOSYAL MEDYAYA ERİŞİMİN ENGELLENMESİNİN İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ  38
III. SOSYAL MEDYA  41
A. Genel Olarak Sosyal Medya Kavramı  41
B. Sosyal Medyanın Tanımı  46
C. Sosyal Medyanın Gelişimi  47
1. Dünyada Sosyal Medya  47
2. Türkiye’de Sosyal Medya  52
D. Sosyal Medyanın Temel Özellikleri  54
E. Sosyal Medyanın İşlevleri  55
F. Sosyal Medya Araçlarının Sınıflandırılması ve Başlıca Sosyal Medya Araçları  57
1. Sosyal Ağ Siteleri  57
2. Bloglar  60
3. Microbloglar  62
4. Medya Paylaşım Siteleri  63
5. Forum Siteleri  64
G. Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik ve Sorumluluk Kavramı  65
§. 3. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İÇERİK NEDENİYLE KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ  73
I. ŞEREF VE HAYSİYETİN İHLALİ  75
A. Genel Olarak Şeref ve Haysiyet Kavramı ve Tanımı  75
B. Şeref ve Haysiyet Türleri  79
1. İç Şeref ve Haysiyet/Dış Şeref ve Haysiyet  80
2. Hukuki Anlamda Şeref ve Haysiyet  82
3. Ahlaki Anlamda Şeref ve Haysiyet  82
4. Toplumsal Şeref ve Haysiyet  85
C. Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Şeref ve Haysiyetin İhlali  86
1. Matufiyet Şartının Gerçekleşmesi  91
2. İhlalin Türleri  93
a. Açıklamanın Konusuna Göre  93
b. Açıklama İçin Kullanılan Araca Göre  96
3. İhlalin Ağırlığının Belirlenmesi  97
a. Açıklamada Bulunan Kişinin Saldırının Ağırlığına Etkisi  98
b. Açıklamanın Şeklinin ve Kullanılan İfadelerin Ağırlığa Etkisi  98
c. Paylaşılan İçeriğin Yayıldığı Çevrenin Ağırlığa Etkisi  100
d. Saldırıya Uğrayan Kişinin Kim Olduğunun Saldırının Ağırlığına Etkisi  101
II. AD ÜZERİNDEKİ HAKKIN İHLALİ  102
A. Genel Olarak Ad Kavramı ve Tanımı  102
B. Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle Adın İhlal Türleri  104
1. Sosyal Medyada Kullanılan Adın Çekişmeli Olması  104
2. Sosyal Medyada Adın Haksız Kullanımı  105
C. Adın Kişiliği Koruyan Davalardan Yararlanması  108
III. RESİM ÜZERİNDEKİ HAKKIN İHLALİ  109
A. Genel Olarak Resim Üzerindeki Hakkın İhlali  109
B. Resim Üzerindeki Hakka Doğrudan Tecavüz İle Kişilik Hakkının İhlali  111
C. Resim Aracılığıyla Kişinin Şeref ve Haysiyetinin İhlali  117
D. Kişinin Yaşam Resminin Korunması  121
E. Resim Üzerindeki Hakkın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu İle Korunması  122
F. Resim Üzerindeki Hakkın Sosyal Medyada Paylaşılan İçerik Nedeniyle İhlalinin Cezai Sonuçları  131
IV. GİZ ALANININ İHLALİ  133
A. Kamuya Açık Hayat Alanı  135
B. Özel Hayat Alanı  140
C. Gizli Hayat Alanı  142
V. HÜRRİYETLERİN İHLALİ  148
VI. İKTİSADİ ÖZGÜRLÜK VE VARLIĞIN İHLALİ  150
VII. MESLEKİ VE TİCARİ SIR ÇEVRESİNİN İHLALİ  154
§. 4. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İÇERİK NEDENİYLE KAMUOYUNUN DEVAMLI DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ  157
I. KAMUOYUNUN DEVAMLI DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN ŞEREF VE HAYSİYETİNİN İHLALİ  161
II. KAMUOYUNUN DEVAMLI DİKKATİNİ ÇEKEN KİŞİLERİN YAŞAM ALANLARININ İHLALİ  167
A. Ortak Yaşam Alanının İhlali  168
B. Özel Yaşam Alanının İhlali  172
§. 5. SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN İÇERİKLE NEDENİYLE AYNI ANDA BİRDEN ÇOK KİŞİLİK HAKKININ İHLALİ  177
Sonuç  181
Kaynakça  187
Kavramlar Dizini  199
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021