Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Terörle Mücadele Hukuku  Temmuz 2012 Değişiklikleriyle Dr. Ahmet Ulutaş, Ömer Serdar Atabey  - Kitap
Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla

Terörle Mücadele Hukuku

Temmuz 2012 Değişiklikleriyle

1. Baskı, 
Eylül 2012
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
182
Barkod:
9789750219993
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Baskısı tükenmiştir.
Kitabın Açıklaması
Ülkemiz açısından on yıllardır süren bir tehdit olan ancak 11 Eylül ABD saldırılarından sonra tüm dünyayı derinden sarsan ve küresel bir tehlike haline geldiği kabul edilen terörizm ile mücadelede çok boyutlu ve bütüncül politikaların geliştirilmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu sorunla ilgili hukuksal bakısın da bu anlayış ve yaklaşım çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada terörle mücadele hukukunun ulusal ve uluslararası boyutuna birlikte yer verilmiştir. Terörle mücadelede ulusal mevzuatımız tüm boyutlarıyla ele alınırken, AK'nin bu alandaki iki temel belgesi olan 1977 ve 2005 Sözleşmeleri detaylıca açıklanmış, AB hukuku ve mukayeseli hukuk perspektifleri de unutulmamıştır. Temel hukuki belgelerin yanısıra, bu alanda önem taşıyan bazı kritik yabancı mahkeme kararları incelenerek okuyucunun istifadesine sunulmuştur.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Terörle Mücadele
.
Terörizmin Bastırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
.
Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi
.
Terörle Mücadelede AB Perspektifi
.
Adalet Divanı ve AİHM Kararları
.
Uluslar arası Hukuk ve Terörizm
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Kısaltmalar 
9
Karşılaştırmalı Hukukta ve Türk Hukukunda Terörle Mücadelede Kanunlaşma İhtiyacı ve Bu Alandaki Çalışmalar 
11
İngiltere Terörle Mücadele Politikaları ve Şüpheli Toplum Kavramı 
37
Terör Örgütüne Yardımın Yasaklanması Bağlamında ABD Yüksek Mahkemesinin ve AİHM'nin Aydın-Almanya Kararlarının Değerlendirilmesi 
47
Adalet Divanının (ATAD) 9 Kasım 2010 tarihli ve C57/09, C101/09 sayılı Kararının Değerlendirilmesi 
61
Uluslararası Hukuk ve Terörizm 
71
Terörizmin Bastırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (ETS No. 090) 
119
Terörizmin Önlenmesinde Önemli Bir Araç Olarak Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 
141
Terörle Mücadelede AB Perspektifi 
157
AB Müktesebatı ile Bazı AB Üyesi Devletlerin Ulusal Mevzuatında Terörizm 
167
Kavramlar Dizini 
181