Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı: 286 Ekim 2016
Ekim 2016 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 41.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
Otomotiv Sektörünün Gelişmesi ve Rekabet Gücü Kazanması Açısından Çevreyi Korumaya Yönelik Vergi Politikalarının Önemi, CEM ÜSTÜNER, YUSUF KILDİŞ
Türk Vergi Hukukunda Pişmanlık ve Islah Müessesesi–III, İMDAT TÜRKAY
Değersiz Alacak Uygulamasının Esasları, NESLİHAN İÇTEN İNCE
Vergi Suçları Kimler Tarafından Niçin İşlenir?, MEHMET FİL
6736 Sayılı Mali Af Kanunu'nun İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesine İlişkin Hükümleri ve Özellikli Durumlar, MEHMET YÜCEL
İkinci El Araçlarda KDV Uygulaması, YUSUF GÖKÇE, SEDAT İÇEL
Kurumlar Yurt Dışı İştirak Hissesi Satışından Elde Edecekleri Kazançları İçin KVK 5–1–e İstisnasından Yararlanabilirler mi?, SERKAN BAŞ
Kayıt ve Tescile Tabi Malların İhracında ÖTV İadesi, SEÇİL ODACI
Sözleşme Damga Vergisinde Matrahın Tespiti, YUSUF CUMHUR
Türkiye'de Bağımsız Denetimin Geldiği Yer Üzerine Düşünceler, İSMAİL AYDEMİR
Kayıt ve Tescile Tabi Araçlarda ÖTV Matrah Tespiti, FEHMİ EGE
Tecil Edilen Alacaklar İle 6552 Sayılı Kanun'a Göre Ödemeleri Devam Eden Alacaklar 6736 Sayılı Kanun'dan Yararlanabilir mi?, SEMİH DOLDUR
Gayrimenkul Satışlarının Değer Artış Kazancı ve Ticari Kazanç Gelir Unsurları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, SAMET ÜNÜR
Vergi Kültürü ve Vergi Etiği, MAHMUT KILIÇOĞLU
Şüpheli Hale Gelen Alacaklara Ayrılacak Olan Karşılıklar İle Alacak ve Borç Senetlerine Hesaplanacak Olan Reeskont Tutarında Bu İşlemlere Ait Katma Değer Vergisinin Dikkate Alınıp Alınmayacağı, BEKİR GÜNEŞ
Özel Hesap Dönemi Tayin Olunan Mükellefler Bakımından Katma Değer Vergisi Uygulamasında Tarh (Tahakkuk) ve Tahsil Zamanaşımı Müessesesi ve 6736 Sayılı Kanunla İlişkisi, METE ULUTAŞ
İşveren Statüsünün Değişmesi, İşyeri Değişikliği – Nakil İle Aynı Dönemde Birden Fazla Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi, RAMAZAN CENK
İşi Bırakan Mükelleflerin İndirim Hakkını Kullanamadığı (Devreden) Katma Değer Vergisinin İade Edilip Edilemeyeceği–I, FATİH POLAT
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'un İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi İle İlgili Hükümleri, ERHAN BAYAR
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılan Vekalet Ücreti Ödemesi, Uygulamada Yapılan Değişiklik ve Değişiklik Üzerine Değerlendirme, MEHMET BAYRAKTAR, FİGEN BAYRAKTAR
OGS ve HGS'li Geçişlerde Köprülerde Oluşacak KDV Sorunu, CEMİL YUMUŞ
150 m2 ve Üzeri Konut Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı, ZAFER ANADOLU
Yurt Dışında Çalışmış Olan Türk Vatandaşlarının Doğum Borçlanması Yapabilme Şartları, CELAL TOZAN
6745 Sayılı Kanunla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Düzenlemeler, MAHMUT ÇOLAK
İşçi ve İşverenler; Telafi Çalışması Nedir? EROL GÜNER
Özel Öğretim Kurumlarında Çalışan Eğitim Personelinin İş Hukuku Kapsamında Haklarının Değerlendirilmesi–I (Ücretler ve Sosyal Yardımlar Yönünden), UFUK YOLA
Kısmi Çalışanların Genel Sağlık Sigortalılığında Son Durum, ESRA CEYHUN
Sosyal Güvenlik Kurumu İle Sözleşmesi Olmayan Hastanelerin (Sağlık Kuruluşlarının) 5510 Sayılı Kanun'un 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) Bendi (SSK) ve (b) Bendi (Bağ–Kur) Kapsamındaki Sigortalılar İçin Düzenlemiş Oldukları İstirahat ... MUZAFFER ŞEKEROĞLU
45 Yaş Altı Çalışanlar Bireysel Emekliliğe Dâhil Edilecek, MEHMET FATİH GELERİ
6736 Sayılı Kanun İle Geriye Dönük SSK ve Bağ–Kur Prim Borçlarının Yapılandırılması, ŞEVKET TEZEL
SGK Prim ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması, AHMET AĞAR
Fazla Çalışma Ücretinde İspat Yükü, ARİF TÜRKER KIZILOVA
Kendi İsteği İle İşten Ayrılan Sigortalı, Tazminat ve İşsizlik Maaşı Alabilir mi?, EYYÜP GÜLEÇ
İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi Halinde İşçiler Ücret Alacaklarını Nasıl Alabilir?, SERDAR ADAY
İş Akdi Feshinde Yıllık İzin Ücreti, VEDAT İLKİ
Yüksekte Yapılan Çalışmalarda Alınması Gereken İş Güvenliği Önlemleri, SERDAR GÜNAY
İşbaşı Eğitim Programları, ÖMER EMEN, HÜLYA YORGANLI
Ön Ödemeli Konut Satışlarında Teminat ve Bina Tamamlama Sigortası, ÖZDEM SATICI TOPRAK
Perakende Ticarete Getirilen İlke ve Kurallar, SÜLEYMAN RUHİ AYDEMİR
İşverenler İçin Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Rehberi–I, BÜNYAMİN ESEN
Tüm Çalışanlar İçin Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi, EDA KAYA
Yetkili Merciin 4483 Sayılı Yasa Kapsamında Soruşturma İznine İlişkin Karar Vermesi Adliye İle İlgili Görev midir?, İBRAHİM KILIÇASLAN
Hizmet Tespit Davalarında Hak Düşürücü Sürenin Nasıl Anlaşılması Gerektiğinin Açıklanması, DERDA AKCAN
6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hakkında Değerlendirmeler, ELİF SONSUZOĞLU
6728 Sayılı Kanun İle Damga Vergisi Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler, NURİ DEĞER
Yerli Ürüne Fiyat Avantajı Teşviğinde Entegre Model Önerisi ve Vergi İstisnası, MUSTAFA ÇOLAK (DOÇ.DR.)
Yurt Dışı İnşaat İstisnasında Düzenleme İhtiyacı, FATMA TAŞ
Kamu İhalelerinde İş Artışı ve Fiyat Farkından Doğan Ödemelerde Damga Vergisi, MEHMET AKSOY
6736 Sayılı Yasa ve Vergi Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması, HALDUN DARICI
İşletmede Kayıt Dışı Olarak Bulunan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayda Alınması, MEHMET EMİN AKYOL
Vergi Suçları Açısından Matrah Artırımı Hükümlerinden (6736 Sayılı Kanun) Yararlanılması Hususunun Değerlendirilmesi, SADIK ÖKÇÜN
Şirket Ortağından Kiralanan Araca Ait "Kira Ödemeleri" Gider Yazılabilir mi? YASİN ÖZYOLCU
Örtülü Sermaye Müessesesinde Düzeltme İşlemlerinde Usul, İLYAS MERİÇ
Tasfiye Halindeki Kooperatife Ait Taşınmazın Üçüncü Kişilere Satılmasının Vergisel Sonuçları, NEVZAT ŞENSES
Belediyelere Gıda Bankacılığı Kapsamında Yapılan Bağış ve Yardımların KDV ve Gider Boyutu, ALTAR ÖMER ARPACI
Vergi Anlaşmaları İle Getirilmiş Olan "183 Gün Kuralı" Bütün Anlaşmalar İçin Uygulanacak mıdır? LEVENT BAŞAK
Ücret Gelirinin Beyanında Tevkifatsız Ücretler İle Tevkifatlı Ücretler Toplanabilir mi? SABRİ OZAN
Sitenizin Ortak Gelirlerini Beyan Etmeyi Unutmayın!.. YILMAZ SEZER
Teknokentlerde Seri Üretim Faaliyetleri, GÜVEN AYYILDIZ
Kısmi Süreli, Çağrı Üzerine veya Uzaktan Çalışanlarla İlgili Olarak 6663, 6715 ve 6745 Sayılı Kanunlarla Yapılan Değişiklikler, MÜJDAT ŞAKAR
Kısmi Süreli Çalışanlar Bakmakla Yükümlü Olunan Kişi Olarak Kabul Edilecek, ERDOĞAN ÜVEDİ
6736 Sayılı Kanun, Genel Sağlık Sigortası Prim Borçlarını ya Silecek ya da Düşürecek!.. VAKKAS DEMİR
6736 Sayılı Kanun Uyarınca Yeniden Yapılandırılabilecek SGK Borçları ve Daha Önce Yapılandırılan Borçların Durumu, FAZIL KARA
Hangi Hallerde Hak Sahiplerine Aylık veya Gelir Bağlanmaz? FARUK YÜKSEL
Yeni Dönemde Evde Yabancı Çalıştırmanın Usul ve Esasları, ARİF TEMİR
İşçi Yaptığı Fazla Çalışma Karşılığının, Bir Kısmını Ücret, Bir Kısmını da Serbest Zaman Olarak Kullanabilir (mi?), CÜNEYT ÖZEN
Eşit Davranma Borcuna Aykırılık ve Kanıt Yükü, CUMHUR SİNAN ÖZDEMİR
6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu Neler Getiriyor? RAŞİT ULUBEY
İş Güvenliği Uzmanının İş Kazasından Kaynaklanan Kusurunun Belirlenmesinde Onaylı Defterin Rolü, ABDURRAHMAN AKMAN
Müşterinin İşyerinde Geçirdiği Kaza İş Kazası mıdır? RECEP GÜNER, LÜTFİ ALPSOY
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İle İşyeri Hekimi Çalıştırma Zorunluluğu Kalktı mı? ALİ KEMAL TERZİ
İşyerlerinde Mevzuat Gereği Hangi Eğitimler Alınmalıdır? FEYZA AYDEMİR AYDOS
Sosyal Güvenlik Sistemimizde Tarım Sigortalılarına Yapılan Tahsis Yardımları ve Koşulları, NERGİS ŞİMŞEK
2925 Sayılı Kanun'a Tabi Sigortalılar, SEVGİ ÜVEDİ
Bağ–Kurlulara 5 Puanlık İndirim Teşviği Müjdesi, FAHRİ MAHİR DÜNDAR
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar, REŞAT MERTTİR
Ölüm Sigortasında Aylık Başlangıç Tarihlerindeki Farklılıklar, SÜLEYMAN UZUNOĞLU
İşe İade Davaları Sonucu Re'sen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Tanzimi, ÖMER ŞEKERCİOĞLU
Özel Nitelikteki İnşaat İşleri ve İhale Konusu İşler Yapılandırma Kapsamında mı? MEHMET DEMİRCİ
6736 Sayılı Kanun İle SGK'ya Olan Borçların Yapılandırılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? KEMAL AKYOL
Yabancıların Çalışma İzinleriyle İlgili Getirilen Yenilikler, ERTUĞRUL GEZEN
6728 Sayılı Kanunla Getirilen, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Uygulaması ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Uygulanacak İdari Para Cezaları, AHMET ÖZCAN
4857 Sayılı Kanun'a Göre Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma Ücreti Nasıl Hesaplanmaktadır? GÖKHAN BEDİR
6736 Sayılı Kanun Kapsamında SGK İdari Para Cezalarında Yapılandırma Başvurusu Hususunda Bilinmesi Gerekenler, MEHMET KARAKOÇ
Emeklilik Haricinde Görevinden Ayrılan Memura Emekli İkramiyesi Ödenmesi, AKIN ŞİMŞEK
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Kurulmasına Dair Kanun'un Değerlendirilmesi–II, AYHAN SARISU
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurullarının Devredilemeyen İdari Sorumlulukları, UFUK ÜNLÜ
İntifa Senedi Sahiplerine Hangi Haklar Tanınabilir? SONER ALTAŞ
Şirket Kuruluş Maliyetlerinin Azaltılması Amacıyla Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler, ÖZKAN ARSLAN
Ticaret Şirketlerinin Vatandaşlığı, MUSTAFA YAVUZ
Anonim Şirketlerde Kanuna Karşı Hile (Kuruluştan Sonra Devralma), SALİH ÇALAL
İşçilik Alacaklarının Belirsiz Alacak Davası İle Talep Edilemeyeceği, HAMİT TİRYAKİ
Yargı Kararları Çerçevesinde 2829 Sayılı Kanun'a Göre Hizmet Birleştirmesi Yapılmadan Emekli Olunabilir mi? SAMİ ÖNER
Barkod: 9781111166397
Yayın Tarihi: Ekim 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.