Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması
(En Son Gelişmeler ve İçtihatlarla Birlikte)
Ekim 2017 / 8. Baskı / 1440 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 285.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 7. Mart 2014 199.90 TL 124.90 TL (%38)Sepete Ekle
   

Aktüerya hukuku, insan zararları açısından Borçlar Hukuku çerçevesinde incelenen ve esasları saptanmakla birlikte hesap detaylarına inilemeyen bir alan olarak fakülte müfredatında yer almaktadır. Bu açık gerek doktrin ve gerekse kazai içtihatlarla doldurulup yıllar içerisinde hesap ilkeleri oturmuş; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanunu'nun 55. madde hesap teknikleri yönünden işte bu geniş alana atıf yaparak, tazminat hesabının yeknesak hale gelmesini hedeflemiştir. Bu açıdan bakılınca da bu eserin önemi ortaya çıkmaktadır.

Özellikle 2013 yılında Ankara Barosu olarak düzenlediğimiz "Yeni Yasal Düzenlemeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Esasları ve Usulü Kongresi" ulusal boyda tazminat hesapları yönünden çok önemli konulara ışık tutarken; Türkiye Barolar Birliği Hacettepe Üniversitesi ve Frederich Alexandre Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği "Yeni Gelişmeler Işığında Bedensel Zararların Tazmini Uluslararası Kongresi" ile de uluslararasında mukayeseli hesap tekniklerini tartışarak ufkumuzun gelişmesi sağlanmıştır. Eserin 8. baskısında, önceki baskılardan daha farklı olarak bu mukayeseler de işlenmektedir.

Konu Başlıkları
Hizmet Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar
Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu
Demiryollarının Sorumluluğu
Tıbbi Müdahale Sorumluluğu (Hekimin, Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Yönünden)
Sigorta Sözleşmeleri Sorumluluğu
Gelişim Kusuru Sorumluluğu
Askeri, İş ve Trafik Kazalarında ve sair Tüm Sorumluluk Gerektiren Ölüm ve Yaralanmalar ile İlgili Örnek Bilirkişi Raporları, Hesaplama Yöntemleri
Kusursuz Sorumluluk Halleri
Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Örnek Kararları
Danıştay ve Yargıtay İçtihatları
Beden Tamlığının İhlali Halinde Zarar ve Hesabı
Ölüm Halinde Destekten Yoksunluk Zararı ve Hesabı
Hesap Tabloları
SSK Cetvelleri
SSK. Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanmaya İlişkin Cetveller
DİE Tablosu (1989)
Faal Ömür Tablosu
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik
Özür Oranları Cetveli
Balthazard Hesaplama Tablosu
Örnek Bilirkişi Raporları
Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
CSO Beklenen Ömür Süreleri
SGK ve TÜİK Tabloları
İlgili Diğer Mevzuat
TRH 2010 Yaşam Tabloları
Barkod: 9789750245374
Yayın Tarihi: Ekim 2017
Baskı Sayısı:  8
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 1440
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
8. Baskıya Önsöz (Fikret Eren)  9
8. Baskıya Önsöz (Kemal Şenocak)  11
Birinci Bölüm
ÖLÜM VE YARALANMAYA SEBEBİYET VERİLMESİNDE
SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ
I. AKTİ SORUMLULUK HALLERİ  27
A. Hizmet Akdinden Doğan Sorumluluk  27
1. Özel Hizmet Akdinde İşveren Sorumluluğu  27
2. Kamu Hizmetinde Çalışanlara Karşı Devletin Sorumluluğu  42
İÇTİHATLAR  47
B. Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  61
1. Kara Taşıma Sözleşmeleri  61
a. Karayolunda Yolcu Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  61
b. Taşıma Sözleşmelerinin 6502 sayılı Kanun Anlamında Değerlendirilmesi  67
İÇTİHATLAR  68
c. Demiryolunda Taşıma Sözleşmeleri  72
İÇTİHATLAR  75
2. Deniz Taşıma Sözleşmeleri  83
3. Hava Taşıma Sözleşmeleri  89
C. Tıbbı Müdahaleden Doğan Sorumluluk  96
1. Bağımsız Çalışan Bir Hekimin Tıbbi Müdahalesinden Doğan Hukuki Sorumluluk  101
a. Sözleşme İlişkisi  101
İÇTİHATLAR  123
b. Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk  136
2. Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk  138
İÇTİHATLAR  146
D. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk  151
1. Can Sigortaları  151
2. Kazaya Karşı Sigorta  154
3. Hastalık Sigortası  156
4. Sorumluluk Sigortası  157
a. Genel Sorumluluk Sigortası  159
aa. Özel Sorumluluk Sigortası  159
ab. Ticari İşletme ve Mesleki Faaliyete Dair Sorumluluk Sigortaları  159
b. Motorlu Kara Taşıt Araçları Sorumluluk Sigortası  159
ba. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  159
İÇTİHATLAR  160
baa. Sözleşmenin Tarafları  166
bab. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamı  167
bac. ZMM Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Halleri (KTK 92. Maddesine Göre Sigorta Kapsamına Girmeyen Haller) Şunlardır  180
bb. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  190
bc. Koltuk Sigortası (Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası)  193
bd. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları  198
be. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  208
bf. Güvence Hesabı’nın Sorumluluğu  210
İÇTİHATLAR  233
bg. Almanya’da Sigorta ve Taşımacılık Hukuki Sorumluluğu  238
bh. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  239
bı. Zorunlu Sağlık Mesleki Sorumluluk Sigortası (Tıbbi Sorumluluk Sigortası)  240
c. Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Denetimi  243
II. AKİT DIŞI SORUMLULUK HALLERİ  249
A. Kusur Sorumluluğu  250
1. Haksız Fiil Kavramı  250
2. Haksız Fiil Unsurları  251
a. Kusur  251
b. Unsurları  251
aa. Kusur Yeteneği  252
ab. Ruhsal Bağ  252
aba. Kast (Amaçlama)  253
abb. İhmal  253
ac. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenlerin Bulunmaması  255
c. Hukuka Aykırılık  255
d. Zarar  261
e. İlliyet (Nedensellik) Bağı  262
B. Kusursuz Sorumluluk Halleri  270
1. Başkasının Eyleminden Dolayı Sorumluluk Halleri  271
a. İstihdam Edenin Sorumluluğu  271
İÇTİHATLAR  284
b. Ev Başkanın Sorumluluğu  291
ba. Ev Başkanının Sorumluluğunun Şartları  292
baa. Ev Başkanı (Aile Reisi)’nin Egemenliği Altında Bir Kişinin Bir Zarar Vermiş Olması Gerekir  292
baaa. Aile Başkanı–Gözetim Altında Bulunan Arasında Aile Başkanı Bağı Olmalı  293
baab. Eylem Hukuka Aykırı Bulunmalıdır  298
baac. Bir Zarar Meydana Gelmelidir  298
baad. Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  298
bab. Ev Başkanının Kurtuluş Kanıtı Getirememesi Gerekir  298
bac. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  301
İÇTİHATLAR  303
c. Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu  304
2. Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Sorumluluğu  309
3. Temyiz Gücünden Yoksun Olanların Sorumluluğu  327
4. Devletin Kusursuz Sorumluluğu  328
İÇTİHATLAR  336
C. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Eylemlerinden Sorumluluğu  340
D. Sebep Sorumluluğu  340
1. Araç Sahibinin Sorumluluğu  341
İÇTİHATLAR  346
2. Gelişim Kusuru Sorumluluğu  352
3. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi  353
4. Genel Tehlike Sorumluluğu  353
İkinci Bölüm
BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ HALİNDE ZARAR VE
TAZMİNAT HESABI
I. BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ  357
A. Beden Tamlığının İhlali Kavramı  357
B. Beden Tamlığının Korunması  359
C. Beden Tamlığının İhlali Halinde Doğacak Zararlar  360
II. BEDEN TAMLIĞI İHLALİNDEN DOĞAN ZARARIN HESABI  362
A. Kapsam  362
1. Masraflar  362
İÇTİHATLAR  379
2. Geçici İş Görmezlikten Doğan Zarar (Kazanç Kaybı)  381
a. İş Görmezlik Kavramı  381
b. İyileşme–Şifa Bulma Halleri  383
c. Zarar  400
3. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zarar  405
a. Kavram  405
b. Uluslararası Uygulamalardan Bazı Esaslar  426
c. Muhtemel Ömür Süresi  429
d. Faal Ömür Süresi  431
da. Muhtemel Yaşama Süresinin Kabul Edilmesi  432
db. Belirli Bir Yaşla Sınırlanma  432
dc. Farklı Süreler Kabul Edilmesi  432
e. Çalışma Gücünden Kayıp Oranı  436
ea. Klavuz Maluliyet Baremi  436
eb. SSK Maluliyet Baremleri  437
eba. Tek Arızalarda  438
ebb. Birden Çok Arızalarda  439
ebc. Geçmişteki Sakatlıklar  439
ec. Emekli Sandığı Baremi  441
ed. Adli Tıp Uygulama Baremleri  445
İÇTİHATLAR  446
f. Kazanç Kaybı  452
4. Asabi Şok Geçirmekten Doğan Zararların Durumu  454
5. Müstakbel Gelir Kaybı  455
6. Efor Kaybı  457
7. Hakimin İnceleme Yetkisini Saklı Tutması  460
İÇTİHATLAR  461
B. Beden Tamlığının İhlali Halinde Doğan Zarardan Yapılabilecek İndirimler  466
1. SSK'ya Tabi Olanların Durumu  467
a. İş göremezlik Gelirleri ve Hesabı  468
İÇTİHATLAR  471
b. İşgöremezlik Ödeneği  474
ba. Sürekli İş göremezlik Ödeneği  474
baa. Tam İş göremezlik  474
bab. Kısmi İş Göremezlik  475
bb. Geçici İş göremezlik Ödeneği  476
bba. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası  476
bbb. Hastalık Sigortası  476
bbc. Analık Sigortası  477
bc. Geçici İş göremezlik Ödeneğinin Miktarı ve Hesaplanması  477
bd. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Verilmemesi, Geri Alınması veya Azaltılması  479
be. İşverenin Sorumluluğu  479
bf. İşverenin SGK’ya Karşı Sorumluluğu  484
bg. 5510 Sayılı Yasaya Göre İşverenin SGK’ya Karşı Sorumluluğu  494
bh. Üçüncü Kişilerin ve Mali Mesuliyet Sigortalarının SGK’ya Karşı Sorumluluğu  496
d. Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru  498
e. Yaşlılık, Malullük, Ölüm Sigortasından Yapılan Yardımlar  499
2. Emekli Sandığına Tabi Olanların Durumu  503
a. AYİM Prensip Kararları  511
b. AYİM 2. Dairesinin Örnek Kararları  513
3. Meslek Değiştirme  514
4. 2022 Sayılı Kanun Açısından  516
5. Bağ–Kur Kanununa Göre Yapılan Ödemeler  516
İÇTİHATLAR  518
6. Nakdi Tazminat Kanunu (2330 s. Kan.)  520
İÇTİHATLAR  528
7. Yeni Türk Borçlar Kanunu 55. Maddenin Düzenlemesi  529
III. TAZMİNAT HESABI  533
A. Hesaplamada Dikkate Alınacak Hususlar  535
1. Faile Bağlı Sebepler  536
a. Kusurun Rolü  536
b. İktisadi Durumun Rolü  541
2. Mağdura Bağlı Sebepler  542
a. Zarara Razı Olma  544
b. Müterafık Kusur  545
3. Fiile Bağlı Sebepler  554
B. Tazminatın Ödeme Şekilleri  554
1. Aynen Tazmin  555
2. Nakden (Para ile) Tazmin  555
a. İrat Şeklinde  555
b. Sermaye Şeklinde  556
C. Hakimin İnceleme Yetkisini Saklı Tutması  557
D. Rücu Davaları  558
1. Müteselsil Sorumluluk– Dış İlişki  558
2. İç İlişki  559
3. Muhtelif Rücu Davaları  563
a. Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Rücu Davaları  563
b. Bağ–Kur Kanununa göre Rücu Davaları  564
c. Özel Sigortaların Rücu Davaları  564
İÇTİHATLAR  564
d. Devletin Rücu Davaları  565
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği rücu (5510 sayılı yasa)  566
İÇTİHATLAR  567
E. Tazminat Hesabında Esas Alınacak Başlama Anı  576
1. İşlemiş Tazminat  576
2. İşleyecek Tazminat  577
3. Tahakkuk Etmiş Tazminat  580
İÇTİHATLAR  582
4. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Gereğince Bağlanan Gelirlerin Peşin Değerlerinin Hesaplanmasına Ait Tarife  584
F. Yaralanma Nedeniyle Örnek Bilirkişi Raporları  622
G. Yargı Kararları  646
Üçüncü Bölüm
ÖLÜM HALİNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ VE
TAZMİNATIN HESABI
I. DESTEK VE DESTEKTEN YOKSUNLUK KAVRAMLARI  657
A. Destek Kavramı  657
1. Tanımı  657
2. Yasal Dayanaklar  660
a. Haksız Fiiller  660
b. Sözleşme Hükümlerine Aykırı Hareketler  661
3. Türleri  663
a. Fiili Destek  663
b. Farazi (Varsayımlı) Destek  663
B. Destekten Yoksunluk Şartları  664
1. Bakım Gücü  664
2. İhtiyaç  668
C. Destekten Yoksun Kalanlar  672
1. Eş  672
2. Çocuklar  673
3. Ana–Baba  675
4. Kardeşler  678
5. Nişanlılar  679
6. Üçüncü Kişiler  680
7. İmam Nikahlı Eş  680
İÇTİHATLAR  684
8. Tüzel Kişilerin Durumu  684
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Mirasçılarına İntikali  684
II. ZARAR VE ZARARIN NİTELİĞİ  686
A. Destekten Yoksunluk Zararı  686
1. Zararın Kapsamı  686
2. Zararın Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar  687
a. Ölene Ait Gelirin Tespiti  687
b. Gayrisafi Gelirin Tespiti  688
ba. Fiili Desteğin Geliri  688
İÇTİHATLAR  689
bb. Farazi Desteğin Geliri  695
c. Ölenin Gelirinin Belirli Zamanlarda Artması  696
ca. Gelirin Netleştirilmesi  697
cb. Pasif (Emekli) Devre Geliri Hesabı  698
cc. Yardım Miktarı  700
İÇTİHATLAR  702
cd. Paylaştırma  707
cda. Eş ve Çocukların Payları  708
cdb. Paylaştırmaya Dahil Diğer Kişiler  710
cdc. İsviçre ve Türkiye’de Uygulama  711
3. AYİM Tazminat Hesaplarında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  712
B. Zararın Niteliği  724
İÇTİHATLAR  725
1. Zararın Hesabı  729
a. Zararın Suresi  729
aa. Tanım  729
ab. Başlangıç Tarihi  729
ac. Sonu  731
aca. Yargıtay’ın Bu Konudaki Tutumu  734
acb. 2022 Sayılı Kanun Açısından  736
acc. 5434 Sayılı Kanun Açısından  738
acd. 5510 Sayılı Kanun Açısından  738
İÇTİHATLAR  739
C. İnsan Ömrü ve Yaşama Tabloları  739
1. Yaşama Tablolarından İstenilen Özellikler  741
2. PMF Yaşama Tablosu  741
3. Stauffer/Schaetzle (Gelecekte Yaşama Tablosu)  741
4. İsviçre Kadın–Erkek Tablosu  741
5. PF. Yaşama Tablosu  741
6. Türkiye’de Ortalama Ömür ve Faal Hayat  742
D. Bakım İhtiyacının Sonunu Belirleyen Özellikler  743
1. Çocukların İhtiyaç Çağından Çıkmaları  743
2. Tekrar Evlenme  744
3. Ölüm Hali  746
E. Zarar Miktarının Hesabında Özel Durumlar  747
1. Tekrar Evlenme İhtimalinin Göz Önünde Bulundurulması  747
a. Dul Kadının Tekrar Evlenme İhtimali  747
b. Tekrar Evlenmeye Tesir Eden Faktörler  752
c. Dul Erkeğin Tekrar Evlenmesi İhtimali  755
d. Tekrar Evlenme İhtimaline Göre Zarardan İndirme  756
İÇTİHATLAR  756
2. Dulun Çalışıp Kazanma Yeteneği  758
3. Yapılmayan Masrafların Zararda Dikkate Alınması  758
a. Yetiştirme Masrafları  758
b. Bakım Masrafları  760
4. Mirasın Durumunun Dikkate Alınması  760
a. Ölenden Davacılara Geçen Miras  761
b. Üçüncü Kişilerden Davacılara Geçen Miras  765
5. Sigorta Tazminatının Zarardaki Rolü  765
a. Özel (Can) Sigortaları Yönünden  765
b. Mali Mesuliyet Sigortası Yönünden  767
c. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Tazminatı  773
d. BAĞ–KUR Aylıkları Açısından  782
6. Emekli Sandığı Dul, Yetim ve Şehit Maaşlarının Zarardan İndirimi  786
7. Özel Kanunlarla Düzenlenmiş Tazminat ve Aylıkların İndirimi  793
İÇTİHATLAR  794
8. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince Belirlenen Esaslar  800
9. İndirim Sebeplerinde Öncelik Sırası  804
10. Almanya’da Hesap Esasları  808
11. Rücu Davaları  809
İÇTİHATLAR  812
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMADA TAZMİNAT  825
A. Tazminatın Şartları  825
1. Zararın Varlığı  825
2. İhtiyaç ve Bakım Gücü  826
3. Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Zarara Nispetle Dikkate Alınacak Hususlar  826
a. Hal ve Mevkiin İcapları  826
b. Kusurun Rolü  839
ba. Kusura Dayanan Sorumluluk Açısından  839
bb. Kusursuz Sorumluluk Açısından  839
İÇTİHATLAR  846
bc. Zarar Görenin (Ölenin) Müterafık Kusuru  846
bd. Destekten Yoksun Kalanların Olayda Müterafık Kusuru  848
İÇTİHATLAR  848
c. Zarara Razı Olma  862
d. Zararın Doğmasına, Büyümesine veya Zarar Verenin Durumunun Ağırlaşmasına Sebep Olma  862
e. Hatır İçin Taşımada Durum  863
f. Tazminatın İşletilmesinden Doğacak Menfaatler Karşılığı İndirme  866
İÇTİHATLAR  868
B. Tazminat Borçlusu  873
C. Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Başlama Anı  874
1. İşlemiş Tazminat  874
a. Ana Para  874
b. Faizi  878
İÇTİHATLAR  879
2. İşleyecek Tazminat  880
D. Tazminatın Ödeme Şekli  885
1. İrat Tahsisi  885
a. Teminat  888
2. Peşin Ödeme  892
a. Sigorta Sistemi (İratların Satın Alma Tarifeleri)  894
b. Peşin Ödeme Değeri Konusunda Yapılan Hatalar  896
İÇTİHATLAR  917
c. Faiz  922
İÇTİHATLAR  928
Dördüncü Bölüm
BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA
TAZMİNATI DAVALARINDA USUL
I. BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVALARINDA USUL  933
A. Yetkili Mahkeme  933
İÇTİHATLAR  934
B. Görevli Mahkeme  936
1. Hukuk Mahkemelerinde  936
2. Ticaret Mahkemelerinde  939
3. Danıştay ve AYİM'de  940
4. İş Mahkemelerinde  942
İÇTİHATLAR  942
II. TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  950
A. Başlangıcı  950
1. Beden Tamlığının İhlali Halinde Zamanaşımı Başlangıcı  950
İÇTİHATLAR  951
2. Ölüm Halinde Zamanaşımının Başlangıcı  954
İÇTİHATLAR  955
3. İdari Yargı Yönünden Zamanaşımı  956
4. Belirsiz Alacak Davası’nda Zamanaşımı:  961
B. Zamanaşımı Süreleri  962
1. Taşıma Sözleşmelerine Göre Zamanaşımı  962
a. Kara Taşıma Sözleşmelerinde  962
b. Deniz Taşımalarında Zamanaşımı  964
c. Hava Taşımalarında Zamanaşımı  965
d. DDY Taşımalarında Zamanaşımı  965
e. Karayolları Trafik Kanununda Zamanaşımı  965
2. Ceza Zamanaşımı  967
3. İş Hukuku Zamanaşımı  979
İÇTİHATLAR  980
III. CEZA DAVALARININ, TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ  988
İÇTİHATLAR  990
IV. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN SORUMLULUĞU  992
İÇTİHATLAR  994
V. TAZMİNAT HESABINDA TAZMİNAT BORÇLUSUNCA YAPILAN ÖDEMELERİN VE İBRANIN ROLÜ  1023
İÇTİHATLAR  1024
Beşinci Bölüm
TABLOLAR VE CETVELLER
 Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanma'ya İlişkin Cetveller  1029
 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik  1140
 Ölüm Halinde Destekten Yoksunluk Hesabı ve Sakatlanma Halinde Maddi Tazminat Hesabı Örnek Bilirkişi Raporları  1303
 Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik  1359
 Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik  1373
 Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği  1383
 Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1391
 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  1413
  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  1423
Bibliyografya  1425
Kavramlar Dizini  1437
 


Haluk Nami Nomer
Aralık 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
Zeynep Dönmez ...
Kasım 2018
55.00 TL
Sepete Ekle
Hamdi Tamer İnal
Kasım 2018
200.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Teşekkür  7
8. Baskıya Önsöz (Fikret Eren)  9
8. Baskıya Önsöz (Kemal Şenocak)  11
Birinci Bölüm
ÖLÜM VE YARALANMAYA SEBEBİYET VERİLMESİNDE
SORUMLULUK ÇEŞİTLERİ
I. AKTİ SORUMLULUK HALLERİ  27
A. Hizmet Akdinden Doğan Sorumluluk  27
1. Özel Hizmet Akdinde İşveren Sorumluluğu  27
2. Kamu Hizmetinde Çalışanlara Karşı Devletin Sorumluluğu  42
İÇTİHATLAR  47
B. Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  61
1. Kara Taşıma Sözleşmeleri  61
a. Karayolunda Yolcu Taşıma Sözleşmelerinden Doğan Sorumluluk  61
b. Taşıma Sözleşmelerinin 6502 sayılı Kanun Anlamında Değerlendirilmesi  67
İÇTİHATLAR  68
c. Demiryolunda Taşıma Sözleşmeleri  72
İÇTİHATLAR  75
2. Deniz Taşıma Sözleşmeleri  83
3. Hava Taşıma Sözleşmeleri  89
C. Tıbbı Müdahaleden Doğan Sorumluluk  96
1. Bağımsız Çalışan Bir Hekimin Tıbbi Müdahalesinden Doğan Hukuki Sorumluluk  101
a. Sözleşme İlişkisi  101
İÇTİHATLAR  123
b. Sözleşme İlişkisinden Doğan Sorumluluk  136
2. Kamu Hastanelerinde Yapılan Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluk  138
İÇTİHATLAR  146
D. Sigorta Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk  151
1. Can Sigortaları  151
2. Kazaya Karşı Sigorta  154
3. Hastalık Sigortası  156
4. Sorumluluk Sigortası  157
a. Genel Sorumluluk Sigortası  159
aa. Özel Sorumluluk Sigortası  159
ab. Ticari İşletme ve Mesleki Faaliyete Dair Sorumluluk Sigortaları  159
b. Motorlu Kara Taşıt Araçları Sorumluluk Sigortası  159
ba. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)  159
İÇTİHATLAR  160
baa. Sözleşmenin Tarafları  166
bab. Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası Kapsamı  167
bac. ZMM Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Halleri (KTK 92. Maddesine Göre Sigorta Kapsamına Girmeyen Haller) Şunlardır  180
bb. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası  190
bc. Koltuk Sigortası (Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası)  193
bd. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları  198
be. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası  208
bf. Güvence Hesabı’nın Sorumluluğu  210
İÇTİHATLAR  233
bg. Almanya’da Sigorta ve Taşımacılık Hukuki Sorumluluğu  238
bh. Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası  239
bı. Zorunlu Sağlık Mesleki Sorumluluk Sigortası (Tıbbi Sorumluluk Sigortası)  240
c. Sigorta Sözleşmesi Şartlarının Denetimi  243
II. AKİT DIŞI SORUMLULUK HALLERİ  249
A. Kusur Sorumluluğu  250
1. Haksız Fiil Kavramı  250
2. Haksız Fiil Unsurları  251
a. Kusur  251
b. Unsurları  251
aa. Kusur Yeteneği  252
ab. Ruhsal Bağ  252
aba. Kast (Amaçlama)  253
abb. İhmal  253
ac. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenlerin Bulunmaması  255
c. Hukuka Aykırılık  255
d. Zarar  261
e. İlliyet (Nedensellik) Bağı  262
B. Kusursuz Sorumluluk Halleri  270
1. Başkasının Eyleminden Dolayı Sorumluluk Halleri  271
a. İstihdam Edenin Sorumluluğu  271
İÇTİHATLAR  284
b. Ev Başkanın Sorumluluğu  291
ba. Ev Başkanının Sorumluluğunun Şartları  292
baa. Ev Başkanı (Aile Reisi)’nin Egemenliği Altında Bir Kişinin Bir Zarar Vermiş Olması Gerekir  292
baaa. Aile Başkanı–Gözetim Altında Bulunan Arasında Aile Başkanı Bağı Olmalı  293
baab. Eylem Hukuka Aykırı Bulunmalıdır  298
baac. Bir Zarar Meydana Gelmelidir  298
baad. Nedensellik Bağı Bulunmalıdır  298
bab. Ev Başkanının Kurtuluş Kanıtı Getirememesi Gerekir  298
bac. Sorumluluğun Hüküm ve Sonuçları  301
İÇTİHATLAR  303
c. Hayvan Tutucusunun Sorumluluğu  304
2. Bina ve Yapı Eseri Maliklerinin Sorumluluğu  309
3. Temyiz Gücünden Yoksun Olanların Sorumluluğu  327
4. Devletin Kusursuz Sorumluluğu  328
İÇTİHATLAR  336
C. Tüzel Kişilerin Organlarının Haksız Eylemlerinden Sorumluluğu  340
D. Sebep Sorumluluğu  340
1. Araç Sahibinin Sorumluluğu  341
İÇTİHATLAR  346
2. Gelişim Kusuru Sorumluluğu  352
3. Fedakarlığın Denkleştirilmesi İlkesi  353
4. Genel Tehlike Sorumluluğu  353
İkinci Bölüm
BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ HALİNDE ZARAR VE
TAZMİNAT HESABI
I. BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ  357
A. Beden Tamlığının İhlali Kavramı  357
B. Beden Tamlığının Korunması  359
C. Beden Tamlığının İhlali Halinde Doğacak Zararlar  360
II. BEDEN TAMLIĞI İHLALİNDEN DOĞAN ZARARIN HESABI  362
A. Kapsam  362
1. Masraflar  362
İÇTİHATLAR  379
2. Geçici İş Görmezlikten Doğan Zarar (Kazanç Kaybı)  381
a. İş Görmezlik Kavramı  381
b. İyileşme–Şifa Bulma Halleri  383
c. Zarar  400
3. Sürekli İş Göremezlikten Doğan Zarar  405
a. Kavram  405
b. Uluslararası Uygulamalardan Bazı Esaslar  426
c. Muhtemel Ömür Süresi  429
d. Faal Ömür Süresi  431
da. Muhtemel Yaşama Süresinin Kabul Edilmesi  432
db. Belirli Bir Yaşla Sınırlanma  432
dc. Farklı Süreler Kabul Edilmesi  432
e. Çalışma Gücünden Kayıp Oranı  436
ea. Klavuz Maluliyet Baremi  436
eb. SSK Maluliyet Baremleri  437
eba. Tek Arızalarda  438
ebb. Birden Çok Arızalarda  439
ebc. Geçmişteki Sakatlıklar  439
ec. Emekli Sandığı Baremi  441
ed. Adli Tıp Uygulama Baremleri  445
İÇTİHATLAR  446
f. Kazanç Kaybı  452
4. Asabi Şok Geçirmekten Doğan Zararların Durumu  454
5. Müstakbel Gelir Kaybı  455
6. Efor Kaybı  457
7. Hakimin İnceleme Yetkisini Saklı Tutması  460
İÇTİHATLAR  461
B. Beden Tamlığının İhlali Halinde Doğan Zarardan Yapılabilecek İndirimler  466
1. SSK'ya Tabi Olanların Durumu  467
a. İş göremezlik Gelirleri ve Hesabı  468
İÇTİHATLAR  471
b. İşgöremezlik Ödeneği  474
ba. Sürekli İş göremezlik Ödeneği  474
baa. Tam İş göremezlik  474
bab. Kısmi İş Göremezlik  475
bb. Geçici İş göremezlik Ödeneği  476
bba. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası  476
bbb. Hastalık Sigortası  476
bbc. Analık Sigortası  477
bc. Geçici İş göremezlik Ödeneğinin Miktarı ve Hesaplanması  477
bd. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinin Verilmemesi, Geri Alınması veya Azaltılması  479
be. İşverenin Sorumluluğu  479
bf. İşverenin SGK’ya Karşı Sorumluluğu  484
bg. 5510 Sayılı Yasaya Göre İşverenin SGK’ya Karşı Sorumluluğu  494
bh. Üçüncü Kişilerin ve Mali Mesuliyet Sigortalarının SGK’ya Karşı Sorumluluğu  496
d. Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru  498
e. Yaşlılık, Malullük, Ölüm Sigortasından Yapılan Yardımlar  499
2. Emekli Sandığına Tabi Olanların Durumu  503
a. AYİM Prensip Kararları  511
b. AYİM 2. Dairesinin Örnek Kararları  513
3. Meslek Değiştirme  514
4. 2022 Sayılı Kanun Açısından  516
5. Bağ–Kur Kanununa Göre Yapılan Ödemeler  516
İÇTİHATLAR  518
6. Nakdi Tazminat Kanunu (2330 s. Kan.)  520
İÇTİHATLAR  528
7. Yeni Türk Borçlar Kanunu 55. Maddenin Düzenlemesi  529
III. TAZMİNAT HESABI  533
A. Hesaplamada Dikkate Alınacak Hususlar  535
1. Faile Bağlı Sebepler  536
a. Kusurun Rolü  536
b. İktisadi Durumun Rolü  541
2. Mağdura Bağlı Sebepler  542
a. Zarara Razı Olma  544
b. Müterafık Kusur  545
3. Fiile Bağlı Sebepler  554
B. Tazminatın Ödeme Şekilleri  554
1. Aynen Tazmin  555
2. Nakden (Para ile) Tazmin  555
a. İrat Şeklinde  555
b. Sermaye Şeklinde  556
C. Hakimin İnceleme Yetkisini Saklı Tutması  557
D. Rücu Davaları  558
1. Müteselsil Sorumluluk– Dış İlişki  558
2. İç İlişki  559
3. Muhtelif Rücu Davaları  563
a. Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Rücu Davaları  563
b. Bağ–Kur Kanununa göre Rücu Davaları  564
c. Özel Sigortaların Rücu Davaları  564
İÇTİHATLAR  564
d. Devletin Rücu Davaları  565
e. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği rücu (5510 sayılı yasa)  566
İÇTİHATLAR  567
E. Tazminat Hesabında Esas Alınacak Başlama Anı  576
1. İşlemiş Tazminat  576
2. İşleyecek Tazminat  577
3. Tahakkuk Etmiş Tazminat  580
İÇTİHATLAR  582
4. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Gereğince Bağlanan Gelirlerin Peşin Değerlerinin Hesaplanmasına Ait Tarife  584
F. Yaralanma Nedeniyle Örnek Bilirkişi Raporları  622
G. Yargı Kararları  646
Üçüncü Bölüm
ÖLÜM HALİNDE DESTEKTEN YOKSUN KALMA ZARARININ VE
TAZMİNATIN HESABI
I. DESTEK VE DESTEKTEN YOKSUNLUK KAVRAMLARI  657
A. Destek Kavramı  657
1. Tanımı  657
2. Yasal Dayanaklar  660
a. Haksız Fiiller  660
b. Sözleşme Hükümlerine Aykırı Hareketler  661
3. Türleri  663
a. Fiili Destek  663
b. Farazi (Varsayımlı) Destek  663
B. Destekten Yoksunluk Şartları  664
1. Bakım Gücü  664
2. İhtiyaç  668
C. Destekten Yoksun Kalanlar  672
1. Eş  672
2. Çocuklar  673
3. Ana–Baba  675
4. Kardeşler  678
5. Nişanlılar  679
6. Üçüncü Kişiler  680
7. İmam Nikahlı Eş  680
İÇTİHATLAR  684
8. Tüzel Kişilerin Durumu  684
D. Destekten Yoksun Kalma Tazminatının Mirasçılarına İntikali  684
II. ZARAR VE ZARARIN NİTELİĞİ  686
A. Destekten Yoksunluk Zararı  686
1. Zararın Kapsamı  686
2. Zararın Hesabında Dikkat Edilecek Hususlar  687
a. Ölene Ait Gelirin Tespiti  687
b. Gayrisafi Gelirin Tespiti  688
ba. Fiili Desteğin Geliri  688
İÇTİHATLAR  689
bb. Farazi Desteğin Geliri  695
c. Ölenin Gelirinin Belirli Zamanlarda Artması  696
ca. Gelirin Netleştirilmesi  697
cb. Pasif (Emekli) Devre Geliri Hesabı  698
cc. Yardım Miktarı  700
İÇTİHATLAR  702
cd. Paylaştırma  707
cda. Eş ve Çocukların Payları  708
cdb. Paylaştırmaya Dahil Diğer Kişiler  710
cdc. İsviçre ve Türkiye’de Uygulama  711
3. AYİM Tazminat Hesaplarında Göz Önünde Bulundurulması Gereken Hususlar  712
B. Zararın Niteliği  724
İÇTİHATLAR  725
1. Zararın Hesabı  729
a. Zararın Suresi  729
aa. Tanım  729
ab. Başlangıç Tarihi  729
ac. Sonu  731
aca. Yargıtay’ın Bu Konudaki Tutumu  734
acb. 2022 Sayılı Kanun Açısından  736
acc. 5434 Sayılı Kanun Açısından  738
acd. 5510 Sayılı Kanun Açısından  738
İÇTİHATLAR  739
C. İnsan Ömrü ve Yaşama Tabloları  739
1. Yaşama Tablolarından İstenilen Özellikler  741
2. PMF Yaşama Tablosu  741
3. Stauffer/Schaetzle (Gelecekte Yaşama Tablosu)  741
4. İsviçre Kadın–Erkek Tablosu  741
5. PF. Yaşama Tablosu  741
6. Türkiye’de Ortalama Ömür ve Faal Hayat  742
D. Bakım İhtiyacının Sonunu Belirleyen Özellikler  743
1. Çocukların İhtiyaç Çağından Çıkmaları  743
2. Tekrar Evlenme  744
3. Ölüm Hali  746
E. Zarar Miktarının Hesabında Özel Durumlar  747
1. Tekrar Evlenme İhtimalinin Göz Önünde Bulundurulması  747
a. Dul Kadının Tekrar Evlenme İhtimali  747
b. Tekrar Evlenmeye Tesir Eden Faktörler  752
c. Dul Erkeğin Tekrar Evlenmesi İhtimali  755
d. Tekrar Evlenme İhtimaline Göre Zarardan İndirme  756
İÇTİHATLAR  756
2. Dulun Çalışıp Kazanma Yeteneği  758
3. Yapılmayan Masrafların Zararda Dikkate Alınması  758
a. Yetiştirme Masrafları  758
b. Bakım Masrafları  760
4. Mirasın Durumunun Dikkate Alınması  760
a. Ölenden Davacılara Geçen Miras  761
b. Üçüncü Kişilerden Davacılara Geçen Miras  765
5. Sigorta Tazminatının Zarardaki Rolü  765
a. Özel (Can) Sigortaları Yönünden  765
b. Mali Mesuliyet Sigortası Yönünden  767
c. 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Tazminatı  773
d. BAĞ–KUR Aylıkları Açısından  782
6. Emekli Sandığı Dul, Yetim ve Şehit Maaşlarının Zarardan İndirimi  786
7. Özel Kanunlarla Düzenlenmiş Tazminat ve Aylıkların İndirimi  793
İÇTİHATLAR  794
8. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. Dairesince Belirlenen Esaslar  800
9. İndirim Sebeplerinde Öncelik Sırası  804
10. Almanya’da Hesap Esasları  808
11. Rücu Davaları  809
İÇTİHATLAR  812
III. DESTEKTEN YOKSUN KALMADA TAZMİNAT  825
A. Tazminatın Şartları  825
1. Zararın Varlığı  825
2. İhtiyaç ve Bakım Gücü  826
3. Tazminat Miktarının Hesaplanmasında Zarara Nispetle Dikkate Alınacak Hususlar  826
a. Hal ve Mevkiin İcapları  826
b. Kusurun Rolü  839
ba. Kusura Dayanan Sorumluluk Açısından  839
bb. Kusursuz Sorumluluk Açısından  839
İÇTİHATLAR  846
bc. Zarar Görenin (Ölenin) Müterafık Kusuru  846
bd. Destekten Yoksun Kalanların Olayda Müterafık Kusuru  848
İÇTİHATLAR  848
c. Zarara Razı Olma  862
d. Zararın Doğmasına, Büyümesine veya Zarar Verenin Durumunun Ağırlaşmasına Sebep Olma  862
e. Hatır İçin Taşımada Durum  863
f. Tazminatın İşletilmesinden Doğacak Menfaatler Karşılığı İndirme  866
İÇTİHATLAR  868
B. Tazminat Borçlusu  873
C. Tazminatın Hesaplanmasında Esas Alınacak Başlama Anı  874
1. İşlemiş Tazminat  874
a. Ana Para  874
b. Faizi  878
İÇTİHATLAR  879
2. İşleyecek Tazminat  880
D. Tazminatın Ödeme Şekli  885
1. İrat Tahsisi  885
a. Teminat  888
2. Peşin Ödeme  892
a. Sigorta Sistemi (İratların Satın Alma Tarifeleri)  894
b. Peşin Ödeme Değeri Konusunda Yapılan Hatalar  896
İÇTİHATLAR  917
c. Faiz  922
İÇTİHATLAR  928
Dördüncü Bölüm
BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA
TAZMİNATI DAVALARINDA USUL
I. BEDEN TAMLIĞININ İHLALİ VE DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI DAVALARINDA USUL  933
A. Yetkili Mahkeme  933
İÇTİHATLAR  934
B. Görevli Mahkeme  936
1. Hukuk Mahkemelerinde  936
2. Ticaret Mahkemelerinde  939
3. Danıştay ve AYİM'de  940
4. İş Mahkemelerinde  942
İÇTİHATLAR  942
II. TAZMİNAT DAVALARINDA ZAMANAŞIMI  950
A. Başlangıcı  950
1. Beden Tamlığının İhlali Halinde Zamanaşımı Başlangıcı  950
İÇTİHATLAR  951
2. Ölüm Halinde Zamanaşımının Başlangıcı  954
İÇTİHATLAR  955
3. İdari Yargı Yönünden Zamanaşımı  956
4. Belirsiz Alacak Davası’nda Zamanaşımı:  961
B. Zamanaşımı Süreleri  962
1. Taşıma Sözleşmelerine Göre Zamanaşımı  962
a. Kara Taşıma Sözleşmelerinde  962
b. Deniz Taşımalarında Zamanaşımı  964
c. Hava Taşımalarında Zamanaşımı  965
d. DDY Taşımalarında Zamanaşımı  965
e. Karayolları Trafik Kanununda Zamanaşımı  965
2. Ceza Zamanaşımı  967
3. İş Hukuku Zamanaşımı  979
İÇTİHATLAR  980
III. CEZA DAVALARININ, TAZMİNAT DAVALARINA ETKİSİ  988
İÇTİHATLAR  990
IV. BİRDEN ÇOK KİMSENİN AYNI ZARARDAN SORUMLULUĞU  992
İÇTİHATLAR  994
V. TAZMİNAT HESABINDA TAZMİNAT BORÇLUSUNCA YAPILAN ÖDEMELERİN VE İBRANIN ROLÜ  1023
İÇTİHATLAR  1024
Beşinci Bölüm
TABLOLAR VE CETVELLER
 Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanma'ya İlişkin Cetveller  1029
 Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik  1140
 Ölüm Halinde Destekten Yoksunluk Hesabı ve Sakatlanma Halinde Maddi Tazminat Hesabı Örnek Bilirkişi Raporları  1303
 Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tesbit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik  1359
 Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik  1373
 Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği  1383
 Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik  1391
 Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  1413
  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  1423
Bibliyografya  1425
Kavramlar Dizini  1437
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018