Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri
Ocak 2021 / 6. Baskı / 336 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Bir hukukçudan, muhasebeyi mali müşavir kadar iyi bilmesinin beklenemeyeceği gerçektir. Ancak hiç olmazsa herhangi bir muhasebe belgesini okuyabilecek kadar muhasebe bilgisine sahip olmasının da mesleğini icra ederken gerekli olacağını göz ardı etmemek gerekmektedir.

6. baskısını yapan eser; yazanının 51 yıllık meslek hayatı boyunca edindiği deneyimlerden, 17 sene icra ettiği bilirkişilik görevinden ve birçok işletmeye sunduğu danışmanlık hizmeti sonunda kaleme aldığı çok sayıda kitap ile makalelerden edindiği deneyimlerin sonucunda kaleme alınmıştır.

"Hukukçular İçin Muhasebe Bilgileri" kitabı bu düşünceler ışığında ve bir hukukçunun, muhasebenin belge ve dokümanlarından kendisi için gerekli bilgileri süzebilmesine yardımcı olmak gayesiyle düzenlenmiştir.

Konu Başlıkları
Muhasebede Dikkat Edilecek Noktalar
Muhasebenin Düzeni
Bilanço
Gelir Tablosu
Diğer Mali Tabloların Düzenlenmesi ve Sunulması
Muhasebe Hesaplarının Özellikleri
Defterler
Belgeler
Barkod: 9789750259968
Yayın Tarihi: Ocak 2021
Baskı Sayısı:  6
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 336
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yayınlanmış Kitapları  6
Sunuş  9
1. Bölüm
MUHASEBE’DE GENEL OLARAK
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1. MUHASEBE’DE GENEL OLARAK DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  19
2. Bölüm
MUHASEBE’NİN DÜZENİ
2. MUHASEBE’NİN DÜZENİ  33
2.1. Muhasebenin Temel Kavramları  33
2.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  34
2.1.2. Kişilik Kavramı  34
2.1.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  34
2.1.4. Dönemsellik Kavramı  34
2.1.5. Parayla Ölçülme Kavramı  35
2.1.6. Maliyet Esası Kavramı  35
2.1.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  35
2.1.8. Tutarlılık Kavramı  35
2.1.9. Tam Açıklama Kavramı  36
2.1.10. İhtiyatlılık Kavramı  36
2.1.11. Önemlilik Kavramı  36
2.1.12. Özün Önceliği Kavramı  37
2.2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması  37
2.3. Muhasebenin Hazırlık Safhası  38
2.4. Muhasebe Kayıtları  42
3. Bölüm
BİLANÇO
3.1. Bilanço İlkeleri  47
3.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  47
3.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  49
3.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler  50
3.2. Bilanço Düzenleme Kuralları  51
3.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı  51
3.4. Bilançonun Kalemleri  52
4. Bölüm
GELİR TABLOSU
4.1. Gelir Tablosu İlkeleri  55
4.2. Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları  56
4.3. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı  57
4.4. Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar  57
5. Bölüm
DİĞER MALİ TABLOLARIN
DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
5.1. Satışların Maliyeti Tablosu  61
5.2. Fon Akım Tabloları  62
5.2.1. Fon Akım Tablosu  65
5.2.2. Nakit Akım Tablosu  67
5.3. Kâr Dağıtım Tablosu  71
5.4. Özkaynaklar Değişim Tablosu  74
6. Bölüm
MUHASEBE HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ
6.1. AKTİF HESAPLAR  79
6.1.1. Dönen Varlıklar  79
6.1.2. Duran Varlıklar  156
6.2. PASİF HESAPLAR  184
6.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  184
6.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  210
6.2.3. Özkaynaklar  211
6.3. GELİR TABLOSU HESAPLARI  219
6.4. MALİYET HESAPLARI  240
6.5. NAZIM HESAPLAR  244
6.5.1. Nazım Hesaplara Genel Bakış  244
6.5.2. Nazım Hesapların Özellikleri  247
6.5.3. Nazım Hesapların İhtiva Ettikleri Bilgiler  248
7. Bölüm
BELGELER
7.1. BELGELER  255
7.1.1. Belge Nedir?  255
7.1.2. Belge Basımı İle İlgili Yapılacak İşler  256
7.1.2.1. Genel Kaideler  256
7.1.2.2. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar  257
7.1.3. Tasdiki Zorunlu Belgeler İle İlgili Açıklamalar  257
7.1.3.1. Adisyon  257
7.1.3.1.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar  257
7.1.3.2. Ambar Tesellüm Fişi  258
7.1.3.2.1. Kullanılmak Zorunda Olanlar  258
7.1.3.2.2. Muhteviyatı  259
7.1.3.3. Fatura  259
7.1.3.4. Proforma Fatura  260
7.1.3.5. İade Faturası  260
7.1.3.6. Serbest Meslek Sahibinin Faturası  262
7.1.3.7. Naylon Fatura  262
7.1.3.8. Özel Fatura  264
7.1.3.9. Fatura ve İrsaliye İlişkisi  265
7.1.3.10. Gider Pusulası  267
7.1.3.10.1. Kullanmak Zorunda Olanlar  267
7.1.3.10.2. Vergiden Muaf Esnafa Yaptırılan İşler veya Bunlardan Satın Alınan Mallar İçin Gider Pusulası Düzenlenmesi  268
7.1.3.10.3. Zati Eşyalarını Satan Kimseler  270
7.1.3.10.4. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sattıkları Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni  271
7.1.3.10.5. Tüketicilerin Aldıkları Malları İade Etmelerinde Gider Pusulası Tanzimi  271
7.1.3.10.6. Telif Ücreti Ödemeleri  272
7.1.3.10.7. Gider Pusulası Düzenlemesinde Üst Sınır Yoktur  273
7.1.3.11. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti  275
7.1.3.12. Günlük Müşteri Listesi  275
7.1.3.13. Müstahsil Makbuzu  275
7.1.3.14. Perakende Satış Fişi  276
7.1.3.15. Reçete  276
7.1.3.16. Serbest Meslek Makbuzu  276
7.1.3.17. Sevk İrsaliyesi  277
7.1.3.18. Taşıma İrsaliyesi  278
7.1.3.19. Yolcu Listeleri  279
7.1.3.20. Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması  280
7.1.4. Belgelerin Düzeltilmesi ve İptali  281
7.1.5. İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi  284
7.1.6. Defterler ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  285
7.1.6.1. Vergi Usul Kanunu  285
7.1.6.2. Türk Ticaret Kanunu  288
7.1.6.3. Zayi Belgesi Alınması  288
7.1.6.4. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  290
7.1.6.4.1. Re’sen Vergi Tarhı  290
7.1.6.4.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki  291
7.1.6.4.3. Vergi Ziyaı Cezası  291
7.1.7. Defter ve Belgelerin Kaybedilmesi  291
8. Bölüm
DEFTERLER
8.1. DEFTERLER  297
8.1.1. Defterler İle İlgili Mevzuat  297
8.1.1.1. Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler  297
8.1.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  300
8.1.1.3. Vergi Usul Kanunundaki hükümler  302
8.1.2. Kullanılacak Defterler  302
8.1.2.1. Tutulması Gereken Defterler  302
8.1.2.1.1. Türk Ticaret Yasası Açısından  302
8.1.2.1.2. Vergi Usul Yasası Açısından  303
8.1.2.2. Tasdike Tabi Defterler  303
8.1.2.3. Defterlerin A4 Kağıdına Basılabilme Olanağı  305
8.1.3. Defterlerin Açılış Tasdiki  305
8.1.3.1. Tasdik Zamanı  306
8.1.3.2. Tasdik Yenileme  307
8.1.3.3. Tasdik Makamı  307
8.1.4. Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu  308
8.1.5. Defterleri Tasdik Ettirmemenin Sonuçları  309
8.1.5.1. Türk Ticaret Kanununa Göre  309
8.1.5.2. İcra İflas Kanunu Açısından  309
8.1.5.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  310
8.1.5.4. Vergi Usul Kanunu Açısından  310
8.1.5.4.1. Usulsüzlük Cezası  310
8.1.5.4.2. Re’sen Takdir  314
8.1.6. Tutulacak Defterler  315
8.1.6.1. Yevmiye Defteri  315
8.1.6.2. Defteri Kebir  316
8.1.6.3. Günlük Kasa Defteri  316
8.1.6.4. Envanter Defteri  317
8.1.6.5. Damga Vergisi Defteri  318
8.1.6.6. Kambiyo Senetleri Defteri  323
8.1.6.7. Demirbaş Defteri  325
8.1.6.8. Amortisman Defteri  325
8.1.6.9. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  326
8.1.6.10. Yönetim Kurulu Karar Defteri  326
8.1.6.11. Pay Defteri  326
8.1.6.12. Ambar Defteri  329
8.1.6.13. İşletme Defteri  330
8.1.6.14. Günlük Perakende Satış Hasılat Defteri  331
8.1.6.15. Serbest Meslek Kazanç Defteri  331
8.1.6.15.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  331
8.1.6.15.2. Deftere Yazılan Yanlışların Düzeltilmesi  334
8.1.6.15.3. Serbest Meslek Kazanç Defteri İşyerinde Bulundurulacak mı?  334
8.1.6.16. Çiftçi İşletme Defteri  335
 


Şeref Demir
Şubat 2021
125.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Aksakaloğlu
Ocak 2021
23.00 TL
Sepete Ekle
Mustafa Kırlı ...
Ocak 2021
25.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yayınlanmış Kitapları  6
Sunuş  9
1. Bölüm
MUHASEBE’DE GENEL OLARAK
DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
1. MUHASEBE’DE GENEL OLARAK DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR  19
2. Bölüm
MUHASEBE’NİN DÜZENİ
2. MUHASEBE’NİN DÜZENİ  33
2.1. Muhasebenin Temel Kavramları  33
2.1.1. Sosyal Sorumluluk Kavramı  34
2.1.2. Kişilik Kavramı  34
2.1.3. İşletmenin Sürekliliği Kavramı  34
2.1.4. Dönemsellik Kavramı  34
2.1.5. Parayla Ölçülme Kavramı  35
2.1.6. Maliyet Esası Kavramı  35
2.1.7. Tarafsızlık ve Belgelendirme Kavramı  35
2.1.8. Tutarlılık Kavramı  35
2.1.9. Tam Açıklama Kavramı  36
2.1.10. İhtiyatlılık Kavramı  36
2.1.11. Önemlilik Kavramı  36
2.1.12. Özün Önceliği Kavramı  37
2.2. Muhasebe Politikalarının Açıklanması  37
2.3. Muhasebenin Hazırlık Safhası  38
2.4. Muhasebe Kayıtları  42
3. Bölüm
BİLANÇO
3.1. Bilanço İlkeleri  47
3.1.1. Varlıklara İlişkin İlkeler  47
3.1.2. Yabancı Kaynaklara İlişkin İlkeler  49
3.1.3. Özkaynaklara İlişkin İlkeler  50
3.2. Bilanço Düzenleme Kuralları  51
3.3. Bilançonun Biçimsel Yapısı  51
3.4. Bilançonun Kalemleri  52
4. Bölüm
GELİR TABLOSU
4.1. Gelir Tablosu İlkeleri  55
4.2. Gelir Tablosu Düzenleme Kuralları  56
4.3. Gelir Tablosunun Biçimsel Yapısı  57
4.4. Gelir Tablosu Kalemlerine İlişkin Açıklamalar  57
5. Bölüm
DİĞER MALİ TABLOLARIN
DÜZENLENMESİ VE SUNULMASI
5.1. Satışların Maliyeti Tablosu  61
5.2. Fon Akım Tabloları  62
5.2.1. Fon Akım Tablosu  65
5.2.2. Nakit Akım Tablosu  67
5.3. Kâr Dağıtım Tablosu  71
5.4. Özkaynaklar Değişim Tablosu  74
6. Bölüm
MUHASEBE HESAPLARININ ÖZELLİKLERİ
6.1. AKTİF HESAPLAR  79
6.1.1. Dönen Varlıklar  79
6.1.2. Duran Varlıklar  156
6.2. PASİF HESAPLAR  184
6.2.1. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar  184
6.2.2. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar  210
6.2.3. Özkaynaklar  211
6.3. GELİR TABLOSU HESAPLARI  219
6.4. MALİYET HESAPLARI  240
6.5. NAZIM HESAPLAR  244
6.5.1. Nazım Hesaplara Genel Bakış  244
6.5.2. Nazım Hesapların Özellikleri  247
6.5.3. Nazım Hesapların İhtiva Ettikleri Bilgiler  248
7. Bölüm
BELGELER
7.1. BELGELER  255
7.1.1. Belge Nedir?  255
7.1.2. Belge Basımı İle İlgili Yapılacak İşler  256
7.1.2.1. Genel Kaideler  256
7.1.2.2. Tasdik Mecburiyeti Olmayanlar  257
7.1.3. Tasdiki Zorunlu Belgeler İle İlgili Açıklamalar  257
7.1.3.1. Adisyon  257
7.1.3.1.1. Adisyon Kullanmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar  257
7.1.3.2. Ambar Tesellüm Fişi  258
7.1.3.2.1. Kullanılmak Zorunda Olanlar  258
7.1.3.2.2. Muhteviyatı  259
7.1.3.3. Fatura  259
7.1.3.4. Proforma Fatura  260
7.1.3.5. İade Faturası  260
7.1.3.6. Serbest Meslek Sahibinin Faturası  262
7.1.3.7. Naylon Fatura  262
7.1.3.8. Özel Fatura  264
7.1.3.9. Fatura ve İrsaliye İlişkisi  265
7.1.3.10. Gider Pusulası  267
7.1.3.10.1. Kullanmak Zorunda Olanlar  267
7.1.3.10.2. Vergiden Muaf Esnafa Yaptırılan İşler veya Bunlardan Satın Alınan Mallar İçin Gider Pusulası Düzenlenmesi  268
7.1.3.10.3. Zati Eşyalarını Satan Kimseler  270
7.1.3.10.4. Basit Usule Tabi Mükelleflerin Sattıkları Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Satışında Belge Düzeni  271
7.1.3.10.5. Tüketicilerin Aldıkları Malları İade Etmelerinde Gider Pusulası Tanzimi  271
7.1.3.10.6. Telif Ücreti Ödemeleri  272
7.1.3.10.7. Gider Pusulası Düzenlemesinde Üst Sınır Yoktur  273
7.1.3.11. Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti  275
7.1.3.12. Günlük Müşteri Listesi  275
7.1.3.13. Müstahsil Makbuzu  275
7.1.3.14. Perakende Satış Fişi  276
7.1.3.15. Reçete  276
7.1.3.16. Serbest Meslek Makbuzu  276
7.1.3.17. Sevk İrsaliyesi  277
7.1.3.18. Taşıma İrsaliyesi  278
7.1.3.19. Yolcu Listeleri  279
7.1.3.20. Ödeme Kaydedici Cihaz Uygulaması  280
7.1.4. Belgelerin Düzeltilmesi ve İptali  281
7.1.5. İşini Terk Eden Mükelleflerin Belge İbraz Ödevi  284
7.1.6. Defterler ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu  285
7.1.6.1. Vergi Usul Kanunu  285
7.1.6.2. Türk Ticaret Kanunu  288
7.1.6.3. Zayi Belgesi Alınması  288
7.1.6.4. İbraz Zorunluluğunun Yerine Getirilmemesi  290
7.1.6.4.1. Re’sen Vergi Tarhı  290
7.1.6.4.2. Özel Usulsüzlük Cezasının Tatbiki  291
7.1.6.4.3. Vergi Ziyaı Cezası  291
7.1.7. Defter ve Belgelerin Kaybedilmesi  291
8. Bölüm
DEFTERLER
8.1. DEFTERLER  297
8.1.1. Defterler İle İlgili Mevzuat  297
8.1.1.1. Türk Ticaret Kanunundaki Hükümler  297
8.1.1.2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu  300
8.1.1.3. Vergi Usul Kanunundaki hükümler  302
8.1.2. Kullanılacak Defterler  302
8.1.2.1. Tutulması Gereken Defterler  302
8.1.2.1.1. Türk Ticaret Yasası Açısından  302
8.1.2.1.2. Vergi Usul Yasası Açısından  303
8.1.2.2. Tasdike Tabi Defterler  303
8.1.2.3. Defterlerin A4 Kağıdına Basılabilme Olanağı  305
8.1.3. Defterlerin Açılış Tasdiki  305
8.1.3.1. Tasdik Zamanı  306
8.1.3.2. Tasdik Yenileme  307
8.1.3.3. Tasdik Makamı  307
8.1.4. Defterlerin Kapanış Tasdiki Zorunluluğu  308
8.1.5. Defterleri Tasdik Ettirmemenin Sonuçları  309
8.1.5.1. Türk Ticaret Kanununa Göre  309
8.1.5.2. İcra İflas Kanunu Açısından  309
8.1.5.3. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Açısından  310
8.1.5.4. Vergi Usul Kanunu Açısından  310
8.1.5.4.1. Usulsüzlük Cezası  310
8.1.5.4.2. Re’sen Takdir  314
8.1.6. Tutulacak Defterler  315
8.1.6.1. Yevmiye Defteri  315
8.1.6.2. Defteri Kebir  316
8.1.6.3. Günlük Kasa Defteri  316
8.1.6.4. Envanter Defteri  317
8.1.6.5. Damga Vergisi Defteri  318
8.1.6.6. Kambiyo Senetleri Defteri  323
8.1.6.7. Demirbaş Defteri  325
8.1.6.8. Amortisman Defteri  325
8.1.6.9. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri  326
8.1.6.10. Yönetim Kurulu Karar Defteri  326
8.1.6.11. Pay Defteri  326
8.1.6.12. Ambar Defteri  329
8.1.6.13. İşletme Defteri  330
8.1.6.14. Günlük Perakende Satış Hasılat Defteri  331
8.1.6.15. Serbest Meslek Kazanç Defteri  331
8.1.6.15.1. Serbest Meslek Kazanç Defterinin Tutulmasında Uyulacak Esaslar  331
8.1.6.15.2. Deftere Yazılan Yanlışların Düzeltilmesi  334
8.1.6.15.3. Serbest Meslek Kazanç Defteri İşyerinde Bulundurulacak mı?  334
8.1.6.16. Çiftçi İşletme Defteri  335
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021