Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı:271 Temmuz 2015
Temmuz 2015 / 1. Baskı / 318 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları
ihraç Kaydıyla Teslimlerde KDV Uygulamaları, Nuri DEĞER
Kanuni Temsilcilerin Amme Borcundan Sorumluluğunda Anayasa Mahkemesi'nin Belirlediği Sınırlar, Tahir ERDEM
Varlık Barışında Matrah Farklarının Mahsubu–II, Haldun DARICI
Yatırım Aşamasında İndirimli Vergi Uygulamasında Son Durum, Mehmet Emin AKYOL
Kasa Hesabı Denetimlerine ilişkin Artılar ve Eksiler, Ali ERAY
Takdir Komisyonları Sahte Belge Kullanan Mükelleflerin KDV indirim Haklarına Müdahale Edebilir mi? Hanifi KARAHAN
Transfer Fiyatlandırması ve Bağımsız Denetim, Fuat USTA
Sınai Mülkiyet Hakları istisnası–ll, Tarık SELCİK
İthalatta Fazla veya Yersiz Ödenen KDV'nin İadesi, İlyas MERİÇ
Zorunlu Yapılan Harcırah Unsurlarından Damga Vergisi Alınmaması Gerektiği Hakkında, Arif BAYRAM
Kurumlar Vergisi Matrah Tespitinde Dikkati Çeken Hususlar, Altar Ömer ARPACI
Yabancı Şirketlere Yapılan Tazminat Ödemelerinin Vergi Anlaşmalarına Göre Vergilendirilmesi Esasları Noktasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Levent BAŞAK
Alışveriş Merkezlerine Ulaşımı Kolaylaştırmak Amacıyla Yapılan Altüst Geçitlerin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu, Neşe DURMUŞ
Gayrimenkullerin Günlük ve Haftalık Olarak Kiraya Verilmesinin Vergisel Boyutu, Muammer DURMUŞ
Binek Otomobillerde Kist Amortisman Ayrılmasında, Azalan Bakiyeler Usulünün Uygulanmasının Değerlendirilmesi ve İdari Görüşün Eleştirisi, Ferhat FAHRAN
Yurt Dışında Yapılan Harcamaların Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, Yılmaz SEZER
Hizmet ihracı Kapsamında Elde Edilen Kurum Kazancının Beyanname Üzerinden indirimi, Gökhan KORHAN & Özgür ÖZKAN
Ofis, Home Ofis ve Büroyu Konut Olarak Sat – Üste KDV İadesi Al Uygulaması Bitti mi? Abdullah TOLU
Emsal Kira Bedeli Kavramı, M. Ezhan DOĞRUSÖZ
Transfer Fiyatlandırması Hakkında Ne Biliyoruz? Murat BATI
Part Time Çalışanların Yıllık Ücretli İzin Hakkı, Müjdat SAKAR
Yapı İskelelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, Serdar GÜNAY
İşyerinin Bildirimi Bakımından Alt İşverenin 5510 ve 4857 Sayılı Kanun Karşısındaki Durumu, Süleyman TUNCAY
Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Emekli Aylığının Dörtte Birinden Fazlasına Haciz Konulamaz, Vakkas DEMİR
Ramazan Kumanyası Gibi Ayni Yardımlar Sigorta Prim ve Vergi Matrahına Dâhil Edilir mi? Cengiz BÜYÜKBİRER
Kamu Kurumlarında Alt İşveren İşçisi Olarak Çalışanların Kıdem Tazminatını Kim Ödeyecek? Umut TOPÇU
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu, Bekir AKTÜRK
Askerde Ölenlere ve Engelli Hale Gelenlere Tazminat Ödenmesinin Koşulları, Arif TEMİR
6645 Sayılı Torba Kanunla, işbaşı Eğitim Programını Bitirenlere işsizlik Sigortası Fonundan Teşvik Getirildi , Raşit ULUBEY
Deniz İş Kanunu'na Göre Gemi Adamının Fazla Çalışması, Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Bordroda Sembolik Düzeyde Fazla Çalışma Ücreti Gösterilmesi, Abdurrahman ÇALIK
İşveren iş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerini Kendi Sağlayabilir mi? Recep GÜNER
Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Koşullarını Etkileyen Faktörler, Nergis ŞİMŞEK
Doğum Yardımı Yapılmasının Usul ve Esasları, Sevgi ÜVEDİ
Emekli Sandığı'na Tabi Geçen Fiili Hizmet Süresi Zamlarının SSK ve Bağ–Kur Aylık Bağlama İşlemlerinde Değerlendirilmesi, Cengiz TÜRKCAN
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimlerinin Süresi Dışında Yapılması Halinde Cezalar Nasıl Uygulanacak? Eyüp Sabri DEMİRCİ
Genel Sağlık Sigortası Prim Oranları, İsmail KAYABAŞIOĞLU
Tüm Yönleriyle Sigorta Prim Teşvikleri–ll, Coşkun BİLGİN
Sosyal Güvenlik Mevzuatına Göre Mücbir Sebepten Ne Anlaşılmalıdır? Fahri Mahir DÜNDAR
Torba Yasayla 4–1–b Bağ–Kur Sigortalılarına Yapılan Değişiklikler, Süleyman UZUNOĞLU
Mali Tatil Döneminde SGK'ya Yapılacak Bildirimlerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Erden ÇAKAR
Geriye Dönük 4–1–b (Bağ–Kur) Borçları Nasıl Silinecek? Bünyamin ESEN
4–1–b Kapsamındaki Sigortalıların Analık Sigortasından Sağlanan Haklardan Yararlanma Şartları, Reşat MERTTİR
Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili İşverenlerin Yükümlülükleri, Mehmet UĞUR
İş Kazasını Önleyen İşveren Teşviki Alacak, Murat ARAZ
Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlanamayan Sigortalının Yapması Gerekenler, Süleyman ŞEN
Mükelleflerin Gönüllü Uyum Maliyetlerini Azaltan iki Önemli Gelişme: Kamu Alımlarında e–Kayıt ve e–Doküman, Mustafa ÇOLAK
Anonim Şirketlerde imtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısının Önemi, Soner ALT AŞ
Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyelerinde Bulunması Zorunlu Nitelikler, Ufuk ÜNLÜ
Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarında Alınan Kararların Etkisi, Salih ÇALAL
Türk Ticaret Kanunu'nda Esas ve Kayıtlı Sermaye Sistemleri, Serbay MORAY
Kronikleşen Vergi İhtilaflarının Analizi, Neden Olduğu Problemler ve Çözüm Yolları–IV, Fatih KAYA & Mehmet Fatih GÜR
Vergi Kaybına Neden Olan Durumlar Karşısında Gümrük Müşavirliğinin Müteselsil Sorumluluğu, Rüfet DAĞ
Vergiye Müteallik İşlemlerde "Kapıya Yapıştırmak Suretiyle" Tebliğin Sakatlıkları, Okan COŞGUN
İş Müfettişleri Tarafından Düzenlenen İşçi Alacaklarına İlişkinRaporlara–Tutanaklara Karşı İtiraz, Hamit TİRYAKİ
İLAVE MAKALELER
Aile Hekimliği Ücret Uygulaması 2015 Yıl Ortasında Değişti, Tayfun ŞAHİN
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı Eylem Planı (2015–2017) Genel Değerlendirmesi, İmdat TÜRKAY
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve Hazine Zararı, Murat UÇKUN & Alper BUDAK
Üniversitelerin Mülkiyetinde Bulunan Gayrimenkullerin Kiralanmasının Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, İlhan ÇETİN
İşletmeler Tarafından Personellerine Verilen Ramazan Paketlerinin Vergisel Açıdan Değerlendirilmesi, Metin EREN & Mehmet GÜNEŞ & Burak SAĞLAM
Vakıf Üniversitelerinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, Yusuf KÜÇÜKAY
Sahte Belge Düzenleme Nedeniyle Elde Edilen Komisyon Gelirinin Tespiti Nasıl Yapılmalıdır? Mehmet FİL & Nimet FİL
Gelir Unsurları Arasındaki Vergilendirme Farklılıkları ve Serbest Meslek Erbabının Yararlanamadığı Vergisel Avantajlar, Mehmet YÜCEL
Sinai Mülkiyet Haklarında İstisna Uygulaması, Suat SARIGÜL
Kurumların Türev Araçlardan Elde Ettiği Gelirlerin Vergilendirilmesi, Sabri OZAN
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı Ayrılması Durumunda Şahsi Kefalet Müessesesi, Serkan DOĞAN & Şeyma BALABAN
Kesin Dönüş Yapmak İsteyen Gurbetçi Vatandaşlarımızın Yurda Gelirken Getirdiği Binek Araçların Vergisi Açısından Bir Karşılaştırma: Gümrük Vergisi–Özel Tüketim Vergisi, Mehmet BALCIOĞLU & Mert EKŞİ
İnternet Üzerinden Uzaktan Eğitim Platformu Aracılığıyla Verilen Hizmetin Vergilendirilmesi, Rızkullah ÇETİN & Osman DOĞAN
Amortisman Ayrılabilmesi İçin Sabit Kıymetlerin işletmede Fiilen Kullanılması Şart mıdır? Zübeyir BAKMAZ
01.07.2015 Tarihinden İtibaren Sermaye Şirketlerinde Nakdi SermayeArtırımına Ek Teşvik, Turan CAN & Hasan Arda ÇAM
DİİB Kapsamında Üretilen Malların ihraç Kaydıyla Teslimi ve Söz Konusu KDV'nin İadesi Mümkün mü? Mustafa Sefa KARA & Hakan AKTAŞ
Vergi Hukukunda Gecikme Faizi ve Gecikme Zammı Uygulaması, Yasin ŞEN
Kurum Kazançlarında 5–1–C İstisna Uygulaması ve Muhasebeleştirilmesi, Gülcan ÇİFÇİ ÖNDER
İlaç Firmalarınca Yapılan Tanıtım Harcamaların Vergisel Boyutu, Fırat DEMİR
Vergi incelemesi Sonucu Tarh Eden Vergi ve Cezalar Gider Yazılır mı? Muhammet MUTLU
Dar Mükellef Kurumlardan Temin Edilen Bilgisayar Yazılımlarının İnternet Üzerinden Açılış Anahtar Kodu (Şifre) Gönderilmek Suretiyle İktisap Edilmesinin Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunu Karşısındaki Durumu, Evren KALKAN
KVK17. Madde – Tasfiye Hükümlerinin Analizi ve Örneklendirilmesi, Fehmi EGE
Gerçek Mahiyeti İtibariyle İstisna Olmayan Bir istisna "Telif Kazançları İstisnası" Kemal DAVARCI
Fatura Düzenlenemediği Gerekçesiyle Hesap Dönemi Kapandıktan Sonra Özel Usulsüzlük Cezası Kesilebilir mi? Abdullah ARMAĞAN
Mali Müşavirlik Hizmeti Veren Şirketlerin Fatura Üzerinde Yüzde 20 Tevkifat Yapıp Yapamayacakları Sorunu, Eda KAYA
Vergi İnceleme Yetkisi Kullanılmadan Takdir Komisyonu Kararı Uyarınca Yapılan KDV İndiriminin Reddedilmesine İlişkin Değerlendirmeler, Erhan BAYAR
Gelir Vergisi ve KDV Yönünden Birleşmeler veya Gelir Vergisi ve KDV Yönünden İşletmelerde Birleşmeler, Kadir Can GÜNEŞ
Bağımsız Çalışan Sigortalıların Emeklilik Şartları, Erdoğan ÜVEDİ
İhale–Sosyal Güvenlik Mevzuatı İlişkisi Açısından Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu, Mahmut ÇOLAK
5510 Sayılı Kanun'a Göre Harcırah Uygulaması, Ersin UMDU
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Açısından Mali Tatil Kapsamında Olan ve Olmayan İşlemler, Ahmet ÖZCAN
Afet Durumunda Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri SGK'ya Hangi Sürede Verilir? Mehmet KARAKOÇ
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarını Bildirim Yükümlülüğüne Dair Ceza–i Yaptırım Ağırlaştırıldı, Ertuğrul GEZEN
65 Yaş, Engelli Aylıkları ve Engelli Bakım Ücretleri Uygulamasında Son Durum, Şevket TEZEL
Yeşil Kartlıların Ödediği Katılım Payları Kaymakamlıklardan Geri Alınabilmektedir, Derda AKÇAN
Torba Kanunla Yurt Dışı Borçlanma Uygulamasına Getirilen Yeni Düzenlemelerin Alt Mevzuat Işığında Değerlendirilmesi–ll, Fazıl KARA
Ara Dinlenme Süreleri Çalışma Süresinin Sonuna Eklenebilir mi? Ali Kemal TERZİ & Mustafa GÖNÖZ
Çalışanların Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Ücret Alacaklarında Zamanaşımı Süresi ve Başlangıcı, Sami ÖNER
Taşeron işçilerin Yıllık izin Hakları Mehmet Fatih GELERİ
İş Akdi Devam Ederken Kullanılmamış Olan Yıllık İzinlere Ait Ücretler İşverenden Talep Edilebilir mi? Osman ÖZBOLAT
İş Arama İzni Kullandırılmazsa Ücreti Ödenir Vedat İLKİ
Üretim Zorlaması Yapmak İşin Durdurma Sebebi Sayılacak ve Ölümlüİş Kazası Meydana Gelen Maden işyeri işvereni Kamu ihalesinden Men Edilecek, Celal TOZAN
Kamu ihale Mevzuatında Alacağın Devri Müessesesi, Salim DEMİRELl & Mustafa TUFAN
Kamu idarelerinin Hizmet Alımı Yoluyla Eğitim Faaliyeti Düzenlemesi Durumunda İlgili Personelin Gündelik Alıp Alamayacağı Hususu , Cevdet BOZKURT
Türkiye'de Cari Açığın Sürdürülebilirliği: 1980–2013 Dönemine İlişkin Ampirik Bir Analiz, Ayşin BUYRUKOĞLU
Mükellefin Gıyabında Düzenlenen VTR ve Tebliğ Zorunluluğu, Nazlı Gaye ALPASLAN
Aramalı İnceleme ve Avukatların Aranması, Muhammed Şükrü AKKOCA
213 Sayılı VUK'un 153–A Kapsamında Teminat Hükümlerinin Anayasal Açıdan Değerlendirilmesi, Süleyman ÖZASLAN
Barkod: 9781111164775
Yayın Tarihi: Temmuz 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 318
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.