Sayılar Teorisi Prof. Dr. Ferhad H. Nasibov, Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Dr. Şeyda Kılıçoğlu  - Kitap
1. Baskı, 
Ocak 2010
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
330
Barkod:
9789750211133
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
255,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Sunulan "Sayılar Teorisi" kitabında aritmetiğin temel Teorisi, çeşitli özel fonksiyonlar, asal sayılar, mukayeseler, sayıların analitik Teorisi indeksler ve ilkel kökler cebirsel ve transandant, irrasyonel, transfinit, sayılar v.d. konular ele alınmıştır. İncelenmiş her teorik ilkenin beraberinde o teoriyi daha iyi anlamak, pekiştirmek amacıyla bir çok problemlerin çözümleri'de verilirken, okurlarımızın serbest çalışması için çözülmesi gereken problemlere'de kitapta yer verilmiştir.
Bu kitap, YÖK'ün onaylamış olduğu programa uygun olarak tasarlanırken, Fen Liseleri, Üniversitelerde Matematik ve bilgisayar mühendisliği bölümleri, Eğitim Fakültesi öğrencileri için bir ders kitabı niteliğindedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Bölünebilme Teorisi
.
Sayılar ve Tabanlar
.
Zincir Kesirler
.
Esas Sayısal Fonksiyonlar
.
Sayıların Analitik Teorisi Hakkında
.
Mukayeseler Teorisi
.
Diyofant (Diophantus) Denklemler
.
Bilinmeyenli Mukayeseler
.
Bir Bilinmeyenli Yüksek Dereceli Mukayeseler
.
İkinci Dereceden Mukayeseler
.
Sayıların Toplamsal Teorisi Üzerine
.
Cebirsel ve Transandant Sayılar
Kitapla İlgili Kategoriler
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
GİRİŞ 
17
I. BÖLÜMBÖLÜNEBİLME TEORİSİ
§1. TEMEL KAVRAMLAR VE TEOREMLER 
23
1.1. Tam Sayılar 
23
1.2. Bölüm ve Bölünebilme 
25
§2. EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (E.B.O.B) 
27
§3. ÖKLİD ALGORİTMASI 
28
§4. EN KÜÇÜK ORTAK KAT (E.K.O.K) 
29
4.1. Ortak Katlar 
29
4.2. Sayıların Ortak Katını Bulma 
30
§5. ASAL SAYILAR – ERATOSTHENES KALBURU 
31
5.1. Asal Sayı Kavramı 
31
5.2. Eratosthenes Kalburu 
32
§6. FERMAT VE MERSENNE ASAL SAYILARI 
33
§7. 2, 3, 5, 6, 11, 19, 30, … SAYILARI İLE BÖLÜNEBİLME 
35
7.1. Sayı Sistemleri Hakkında 
35
7.2. Bölünebilme Koşulları 
37
§8. TAM SAYILARI ÇARPMA KURALININ TEORİK ESASLARI 
42
8.1. Tek Rakamlı İki Tam Sayının Çarpımı 
42
8.2. İki Tamsayının Çarpımı 
43
8.3. Hatırlatma 
43
8.4. Tabanlar 
45
§9. PROBLEMLER 
46
II. BÖLÜMSAYILAR VE TABANLAR
§1. TABAN ARİTMETİĞİ 
53
§2. TAM SAYILARIN VERİLEN TABANA GÖRE YAZILIŞI 
54
2.1. Açıklama 
54
2.2. Özelik 
56
2.3. Alıştırmalar 
58
§3. BİR TABANA GÖRE İŞLEM 
58
3.1. Verilen Bir Tabana Göre İşlemler 
58
3.2. Örnekler 
60
§4. 10 DAN BÜYÜK TABANLAR 
61
4.1. Verilen Bir 10 dan Büyük Tabana Göre İşlemler 
61
4.2. Örnekler 
62
4.3. Alıştırmalar 
64
III. BÖLÜMZİNCİR KESİRLER
§1. SONLU ZİNCİR KESİR KAVRAMI 
65
1.1. Zincir Kesir ve Uygun Kesir 
65
§2. UYGUN KESİRLERİN ÖZELİKLERİ 
67
§3. ZİNCİR KESİRİN KENDİ UYGUN KESİRLERİYLE YAKLAŞIMI 
73
§4. LEGENDRE TESTİ 
74
§5. VALEN TEOREMİ 
75
§6. SONSUZ ZİNCİR KESİRLER VE UYGUN KESİRLERİ 
76
§7. PERİYODİK ZİNCİR KESİRLER 
79
§8. SONSUZ ZİNCİR KESRİN YAKINSAKLIK PROBLEMİ 
82
§9. BELİRSİZ DENKLEMLER 
85
§10. BÖLÜME AİT PROBLEMLER 
86
IV. BÖLÜMESAS SAYISAL FONKSİYONLAR
§1. ÇARPIMSAL FONKSİYON KAVRAMI 
93
§2. BÖLENLERİN SAYISI VE TOPLAMI 
94
2.1.