Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İnfaz Hukuku
Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik Hükümleri ve 14.4.2020 Tarih ve 7242 Sayılı Kanunla Getirilen Değişiklikler Çerçevesinde
Mayıs 2020 / 12. Baskı / 496 Syf.
Fiyatı: 60.00 TL
24 saatte kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 11. Şubat 2019 57.50 TL 39.90 TL (%31)Sepete Ekle
 7. Ekim 2015 35.00 TL 14.90 TL (%58)Sepete Ekle
 5. Eylül 2014 31.50 TL 9.90 TL (%69)Sepete Ekle
   

Artık bağımsız bir hukuk dalı haline gelen infaz hukukunun, Türkiye'de ceza hukuku ve ceza muhakemesi hukuku ile karşılaştırıldığında yeterince gelişmediği ve özellikle suç politikasına ilişkin bilimsel tartışmalarda hep ikinci planda kaldığı görülmektedir. Bu durumu infaz hukuku alanındaki bilimsel eserlerin yetersizliğinde görmek mümkündür. TCK ve CMK şüpheli ve sanık için hangi önemi taşıyorsa CGTİHK tutuklu ve hükümlü için aynı önemi taşımaktadır. Bu yönüyle tutuklu ve hükümlü haklarının infaz hukukunun önemli sorunlarından biri olduğu başta CGTİHK olmak üzere infaz hukuku mevzuatının tutuklu ve hükümlülerin "Magna Carta"sı niteliği taşıdığı söylenmelidir.

İşte bu nedenle, on ikinci baskısı yapılan İnfaz Hukuku kitabımız bu alandaki ilgisizlikten kaynaklanan ve uygulamada oluşan sorunlara bir nebze de olsa karşılık verme çabası içinde kaleme alınmış olup, modern infaz hukuku yaklaşımlarının ışığında tutuklu ve hükümlüyü "unutulan bir obje" olmaktan çıkararak yeniden bu sistemin en önemli süjelerinden biri haline getirmek amacıyla güncellenmiştir.

Bu baskımız da daha önceki baskılarımız da olduğu gibi güncel kaynaklar ve yargı kararları ilgili başlıklar çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öte yandan eserimizin on birinci baskısının yapıldığı Şubat 2019'dan bu yana infaz mevzuatında yapılan değişiklikler ile özellikle Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı Kanunla yapılarak 15.4.2020 tarihinde yürürlüğe giren kapsamlı değişiklikler ayrıntılı olarak ele alınmış ve tartışılmıştır.

Konu Başlıkları
İnfaz Hukukunun Temel Kavramları
İnfaz Hukukunun Amacı
Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik
İnfazın Konusu, Koşulu ve İnfaz Sistemleri
İnfaz Kurumuna Kabul, İnfazın Planlanması ve Hükümlülerin Gruplandırılması
İnfaz Kurumunun Hükümlü Üzerindeki Olumsuz Etkileri
Hükümlünün Hakları ve Yükümlülükleri
İnfaz Kurumlarında Uygulanan Rejim
İnfaz Kurumları, Kurumların İdaresi ve İnfaz Personeli
Ceza İnfazına Ara Verilmesi ve İnfazı Engelleyen Nedenler
İnfaz Muhakemesi
Özel İnfaz Şekilleri
İnfazın Denetlenmesi
Barkod: 9789750260087
Yayın Tarihi: Mayıs 2020
Baskı Sayısı:  12
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 496
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
12. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI  31
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ  33
I. Genel Olarak  33
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi  34
A. Batı’da  34
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem  34
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi  37
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  37
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem  39
c. Yirminci Yüzyıl  40
B. Türk Hukukunda  41
§ 3. AMACI  44
I. Genel Olarak  44
II. Önleme Amacı  45
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı  46
A. Kavram  46
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları  49
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma  51
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik  52
1. Kavram  52
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  55
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları  55
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme  56
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler  60
1. Süre  60
2. Denetimli Serbestlik  61
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi  61
4. Tehlikeli Suçlular  61
5. F Tipi Cezaevleri  62
6. Çalışma Zorunluluğu  62
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  63
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER  65
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri  65
A. Hukuk Devleti İlkesi  65
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  66
C. Eşitlik İlkesi  67
D. Sosyal Devlet İlkesi  68
II. İnfaza İlişkin İlkeler  70
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi  70
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi  71
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi  71
D. İnsanca İnfaz İlkesi  71
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi  72
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  72
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  74
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  74
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  74
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku  75
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku  75
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  76
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK  76
İkinci Bölüm
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN İNFAZINDA
YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ
İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU  79
I. İnfazın Konusu  79
II. İnfazın Koşulu  80
A. Kesin Hüküm Kavramı  80
1. İstinaf Açısından  81
2. Temyiz Açısından  81
B. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanun Yolları  83
1. Olağanüstü İtiraz (CMK m.308)  83
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (CMK m.309)  83
3. Yargılamanın Yenilenmesi (m.311 vd.)  84
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE MÜDDETNAME  85
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci  85
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı  86
A. Kendiliğinden Başvurma  86
B. Davetiye ile Celp  86
C. Yakalama Emri  86
III. Müddetname  87
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ  87
I. Topluluk Sistemi  87
II. Hücre Sistemi  88
A. Pensilvanya Sistemi  88
B. Auburn Sistemi  90
III. Kademeli Serbesti Sistemi  91
IV. Değerlendirme  91
Üçüncü Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI  93
I. Cezanın Tanımı  93
II. Cezanın Amaçları  93
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı  93
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  94
1. Özel Önleme  95
2. Genel Önleme  95
C. Karma Teori  96
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ  98
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI  98
I. Cezanın Türleri  98
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar  100
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi  100
B. TCK’da Cezalar  101
1. Hapis Cezaları  101
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  102
aa. Kavram  102
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  102
b. Müebbet Hapis Cezası  104
c. Süreli Hapis Cezası  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası  105
aaa. Genel olarak  105
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı  106
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  112
2. Adli Para Cezası  121
a. Tanım–Kavram  121
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler  121
c. TCK’da Para Cezası  122
d. Adli Para Cezasının İnfazı  123
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  123
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  124
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  125
dd. Çevirme Yasağı  129
Dördüncü Bölüm
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL  131
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  131
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  132
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  133
I. Hükümlülerin Gözlemi  133
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar  133
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler  134
C. Gözlemin Şekli  134
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi  135
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü  135
II. Hükümlülerin Gruplandırılması  135
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ
OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME  137
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  139
I. Kavram  139
II. Uzun Süreli Hükümlülük  142
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ  144
I. Beslenmenin Reddi  144
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi  144
1. Açlık ve Beslenme Kavramları  144
2. Açlık Grevi  145
B. Beslenmenin Reddi Halleri  148
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi  148
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi  149
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir  149
II. Muayene ve Tedavinin Reddi  153
§ 4. İNTİHAR  153
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER  156
Altıncı Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI  159
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Yönetmelik m.72)  159
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları  162
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı  163
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı  165
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Yönetmelik m.74)  165
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Yönetmelik m.75)  171
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; Yönetmelik m.76)  171
V. Ayrımcılık Yasağı  177
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Yönetmelik m.77)  177
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70; Yönetmelik m.78)  179
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86; Yönetmelik m.104–108)  179
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü (CGTİHK m.60; Yönetmelik m.73)  179
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61; Yönetmelik m.73)  180
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62)  180
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65)  182
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64)  182
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72)  182
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CGTİHK m.71; Yönetmelik m.79).  183
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22)  184
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  184
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26)  184
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27)  185
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28)  185
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması  185
A. Genel Olarak  185
B. Çocukların Çalıştırılması  186
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma  186
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Yönetmelik m.82)  186
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler
(Yönetmelik m.83)  187
F. Ücret ve Sosyal Haklar (CGTİHK m.32; Yönetmelik m.85)  188
Yedinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM  189
I. Genel Olarak  189
II. İnfaz Rejimi  190
III. Yeniden Topluma Kazandırma  191
A. Kavram  191
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları  193
1. Terapi ve Danışma  193
2. Eğitim–Öğretim  194
3. Meslek Kazandırma  194
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma  195
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma  196
1. Bireyselleştirme (m.73–74)  197
2. Eğitim  198
a. Genel Olarak  198
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar  199
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler  200
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret)  201
a. Genel Olarak  201
b. Ziyaret Şekilleri: Kapalı ve Açık görüş  205
aa. Kapalı Görüş  205
aaa. Tanım  205
bbb. Görüş Yeri  206
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler  206
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri  207
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri  207
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü  208
bb. Açık Görüş  208
aaa. Tanım  208
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler  208
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş  209
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer  209
eee. Görüş Süresi ve Saatleri  209
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular  209
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti  210
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85)  210
e. Avukatların Ziyareti  211
aa. Genel Olarak  211
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu  212
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19)  212
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20)  212
aaa. Genel Kural  212
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi  213
ee. Ziyaret Yasağı  213
aaa. Genel Olarak  213
bbb. Yasağın Kapsamı  214
ccc. Muhakemesi  214
ddd. Süresi  214
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi  215
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme  215
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi  215
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti  215
g. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86)  216
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları  217
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri  217
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar  218
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK  220
I. Genel Olarak  220
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar  221
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri  221
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler  221
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler  221
D. Giyim Eşyaları  222
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar  222
F. Elektrikli Eşyalar  223
G. Müzik Aletleri  223
H. Dinî İhtiyaçlar  223
I. Sağlık  224
J. Temizlik  224
K. El İşi Faaliyetleri  224
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15)  224
1. Hayvanlar  224
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler  224
3. Diğer Eşyalar  225
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar  226
III. İnfaz Kurumlarında Arama  226
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama  226
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama  226
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım  227
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme  228
A. Genel Olarak  228
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  229
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  229
a. Kınama  229
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  230
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  232
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  233
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  235
f. Hücreye Koyma  237
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları  243
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  243
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  244
aa. Uyarma  244
bb. Kınama  244
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  245
dd. Harcamalarına Sınır Koyma  245
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  246
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  246
gg. İznin Ertelenmesi  246
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade (CGTİHK m.46/8, 14/4/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun m.26 ile değişik)  247
ıı. Odaya Kapatma Cezası  248
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları  248
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü  249
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  251
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı  251
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3)  252
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6, geçici m.8, geçici m.9)  254
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet  256
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması  258
K. Ödüllendirme  258
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ  261
I. Kavram  261
II. Çeşitleri  262
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54)  262
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55)  262
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56)  262
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57)  263
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58)  263
IV. Milletlerarası Nakil  264
A. Genel Olarak  264
B. Nakil Prosedürünün Başlaması  264
1. Bir Anlaşmanın Varlığı  264
2. Talep  265
C. Naklin Koşulları  265
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre  265
2. 3002 Sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun’a Göre  265
D. Talebin İncelenmesi, Muhakeme ve Yerine Getirme  267
1. Talebin İncelenmesi  267
2. Muhakeme  267
a. Karar  267
b. Koruma Tedbiri  268
c. Kanun Yolu  268
d. Yerine Getirme  268
E. Nakil İşlemleri  268
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA VE İNFAZ SONRASI  269
I. İnfazın Gevşetilmesi  269
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  269
B. İzin  269
1. Mazeret İzni  270
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması  270
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni  271
2. Özel İzin  272
3. İş Arama İzni  273
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  273
II. Salıverilme İçin Hazırlama ve İnfaz Sonrası  274
A. Genel olarak  274
B. Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Halin Belirlenmesi (CGTİHK m.89)  275
Sekizinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE
İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI  277
I. İnfaz Kurumu Kavramı  277
II. İnfaz Kurumunun Unsurları  277
III. Çeşitleri  278
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  278
1. Kavram  278
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri  278
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri  278
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  279
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları  281
1. Kavram  281
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  283
a. Ayrılma Şekli  283
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (CGTİHK m.14)  283
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6)  285
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7)  286
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8)  287
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları  288
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9)  288
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (CGTİHK m.14/3, 4: Yön. m.10)  289
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11)  291
d. Kapalı Kuruma İade (CGTİHK m.14/5)  291
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13)  293
C. Çocuk Eğitimevleri  294
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları  294
V. İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi Sorunu  318
A. Kavram  318
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar  321
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  321
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli  321
A. Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.7)  323
B. İkinci Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.8)  324
C. Yönetim Servisi (Yönetmelik m.9)  324
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Yönetmelik m.10)  324
E. Teknik Servis (Yönetmelik m.11)  326
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Yönetmelik m.12)  327
G. Sağlık Servisi (Yönetmelik m.13)  327
H. Eğitim ve Öğretim Servisi (Yönetmelik m.14)  329
İ. İşyurdu Servisi (Yönetmelik m.15)  330
J. Yardımcı Hizmetler Servisi (Yönetmelik m.16)  331
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar  331
A. Yükümlülükler  331
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Yönetmelik m.19)  332
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Yönetmelik m. 21)  332
III. Personelin Eğitimi  332
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması  332
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu  332
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Yönetmelik m. 22)  332
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Yönetmelik m. 23)  333
3. Disiplin Kurulu (Yönetmelik m. 24)  333
4. Eğitim Kurulu (Yönetmelik m. 25)  333
B. Kurulların Çalışması  333
1. Kurulların Toplanması (Yönetmelik m. 26)  333
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Yönetmelik m.27)  333
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m. 28)  334
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.29)  335
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.30)  335
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.31)  335
Dokuzuncu Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE
İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
§ 1. CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ  337
I. Kavram–Terim  337
II. Cezanın İnfazının Geri Bırakılması  338
A. Hastalık Nedeniyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.16)  338
1. Geri Bırakmanın (Ertelemenin) Konusu  338
2. Geri Bırakma (Erteleme) Usulü  339
3. İnfaza Ara Verme  340
B. Hükümlünün İstemiyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.17)  340
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4)  342
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması  343
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller  343
C. Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması (CGTİHK m.17/A)  343
III. Erteleme  344
A. Tanım–Kavram  344
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  345
1. Denetim Süresi  346
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  347
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  348
4. Yükümlülüklerin İnfazı  349
C. Ertelemenin Sonucu  350
D. Ertelemenin Düşmesi  350
IV. Koşullu Salıverilme  352
A. Tanım–Kavram  352
B. Koşulları  352
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  352
a. Genel Olarak  352
b. 7242 sayılı Kanuna Getirilen Düzenlemenin Bir Özel Af Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Sorunu  355
c. Anayasa m.10 da Düzenlenen Eşitlik İlkesi Bakımından Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  359
d. Birden Fazla Suçtan Alınan Cezalar Bakımından Koşullu Salıverme Süresinin Belirlenmesi  360
e. Çocuklar Bakımından Koşullu Salıvermede Sürenin Hesaplanması  361
2. İyi Hal  362
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  364
D. Koşullu Salıverilme Yasağı  364
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  365
1. Uzman Kişi Görevlendirme  366
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı  367
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  369
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  369
2. Geri Alınmanın Sonucu  370
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  371
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  371
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı  371
A. Koşulları  371
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1)  371
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.2)  379
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a)  380
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b)  380
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4)  380
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5)  381
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6)  381
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7)  383
E. Koşullu Salıverilme  385
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER  385
I. Ceza Zamanaşımı  385
A. Genel Olarak  385
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  385
C. Zamanaşımı Süreleri  386
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması  386
1. Hükmün Kesinleşmesi  386
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  388
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  388
1. Kavram  388
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  388
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  388
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  389
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi  390
II. Hükümlünün Ölümü  390
III. Af  391
A. Genel Olarak  391
B. Affın Çeşitleri  392
1. Genel Af  392
2. Özel Af  393
3. Cumhurbaşkanınca Af  394
Onuncu Bölüm
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA (CGTİHK m.98)  395
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI  396
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ  399
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  399
Onbirinci Bölüm
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI  401
I. Kavram–Tanım  401
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç  401
III. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  404
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  404
B. İnfazı  413
C. Müsadere  414
1. Genel Olarak  414
2. Tanım–Kavram  415
3. Müsaderenin Çeşitleri  415
4. Müsadere Kararlarının İnfazı  416
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  418
A. Kavram  418
B. Tedbir Kararı  420
C. İnfazı  420
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  428
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7)  429
VII. Suçta Tekerrür  434
A. Kavram  434
B. Koşulları  434
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  434
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  435
C. Tekerrürde Süre  437
D. Tekerrürün Sonuçları  437
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  441
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular  442
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı  442
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu  444
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi  445
IX. Sınır Dışı edilme (TCK m.59)  448
A. Kavram  448
B. Koşulları  449
C. İnfazı (Yönetmelik m.52)  450
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60)  450
A. Kavram  450
B. Çeşitleri  451
1. İznin İptali  451
2. Müsadere  452
C. İnfazı (Yönetmelik m.53)  452
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI  452
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  452
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  452
B. Tutukevine Kabulün Koşulu  454
C. Tutukluların Barındırılması  454
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  454
A. Tutukluların Hakları  454
B. Kısıtlayıcı Önlemler  456
III. Tutukluların Yükümlülükleri  457
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI  457
I. Genel Olarak  457
II. Uygulama Koşulları  458
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  460
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57)  462
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI  462
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler  462
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar (CGTİHK m.118)  463
Onikinci Bölüm
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  465
I. Genel Olarak  465
II. Kuruluşu ve Yetkisi  466
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4)  467
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü (İHK m.5)  468
A. Şikayet Edebilecek Kişiler  468
B. Şikayet Süresi ve Şekli  469
C. Şikayet Mercii  469
D. Şikayetin Etkisi  469
E. Şikayetin İncelenmesi  469
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme
(İnf.Hak.K. m.6/1)  469
2. Esasın İncelenmesi ve Karar  470
3. Kanun Yolu  471
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  471
I. İzleme Kurullarının Kurulması  471
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  472
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi  473
IV. İzleme Kurullarının Görevleri  473
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi  474
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  474
Onüçüncü Bölüm
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ–YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
§ 1. ADLİ SİCİL  475
I. Amaç ve Kapsam  475
II. Adli Sicilde Tutulacak Bilgiler  475
III. Adli Sicil Türleri  475
IV. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  476
V. Adli Sicile Kaydedilemeyecek Bilgiler  478
VI. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  478
VII. Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Silinmesi Usulü  480
§ 2. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ  480
I. Genel Olarak  480
II. Özellikleri  481
III. Koşulları  483
Kaynakça  485
Kavram Dizini  493
 


İzzet Özgenç ...
Eylül 2019
22.50 TL
Sepete Ekle
Timur Demirbaş
Ağustos 2019
76.00 TL
Sepete Ekle
Abdulkadir Akın
Ekim 2016
120.50 TL
Sepete Ekle
Erhan Günay
Ocak 2011
51.00 TL
İndirimli: 24.90 TL (%51)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
12. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  29
Birinci Bölüm
İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
§ 1. İNFAZ VE İNFAZ HUKUKU KAVRAMLARI  31
§ 2. TARİHSEL GELİŞİMİ  33
I. Genel Olarak  33
II. Hapis Cezalarının (Özgürlüğü Bağlayıcı Cezalar) ve Hapishanelerin (Cezaevlerinin) Tarihsel Gelişimi  34
A. Batı’da  34
1. Hapishanelerin Doğuşundan Önceki Dönem  34
2. Hapishanelerin Doğuşu ve Gelişimi  37
a. Amsterdam Cezaevlerinin Doğuşu  37
b. Aydınlanma Çağından 20. yy.’a Kadarki Dönem  39
c. Yirminci Yüzyıl  40
B. Türk Hukukunda  41
§ 3. AMACI  44
I. Genel Olarak  44
II. Önleme Amacı  45
III. Yeniden Topluma Kazandırma Amacı  46
A. Kavram  46
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Anayasal Esasları  49
C. İyileştirmek Suretiyle Topluma Kazandırma  51
D. Yeni Bir Topluma Kazandırma Modeli: Denetimli Serbestlik  52
1. Kavram  52
2. Denetimli Serbestliğe Hakim Olan İlkeler  55
3. Denetimli Serbestlik Kurumunun Amacı ve Yararları  55
4. İstatistiki Veriler ve Değerlendirme  56
E. Yeniden Topluma Kazandırma Kurumuna Yöneltilen Eleştiriler  60
1. Süre  60
2. Denetimli Serbestlik  61
3. Cezaevilileşme ve Topluma Yeniden Kazandırma İlişkisi  61
4. Tehlikeli Suçlular  61
5. F Tipi Cezaevleri  62
6. Çalışma Zorunluluğu  62
§ 4. İNFAZ HUKUKU KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI  63
§ 5. İNFAZ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, İNFAZA İLİŞKİN İLKELER VE CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUNA GÖRE HAPİS CEZALARININ İNFAZINDA GÖZETİLECEK İLKELER  65
I. İnfaz Hukukunun Temel İlkeleri  65
A. Hukuk Devleti İlkesi  65
B. İnsan Onurunun Dokunulmazlığı İlkesi  66
C. Eşitlik İlkesi  67
D. Sosyal Devlet İlkesi  68
II. İnfaza İlişkin İlkeler  70
A. İnfazın Kanuniliği İlkesi  70
B. İnfazın Kesintisizliği İlkesi  71
C. Gizlilikten Kaçınma İlkesi  71
D. İnsanca İnfaz İlkesi  71
E. İnfazın Bireyselleştirilmesi İlkesi  72
III. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna Göre Hapis Cezalarının İnfazında Gözetilecek İlkeler  72
§ 6. İNFAZ HUKUKUNUN HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARI İLE İLİŞKİSİ  74
I. Hukuk Düzeni İçindeki Yeri  74
II. Diğer Hukuk Dalları ile İlişkisi  74
A. Anayasa Hukuku ve İnfaz Hukuku  74
B. İdare Hukuku ve İnfaz Hukuku  75
C. Maddi Ceza Hukuku ve İnfaz Hukuku  75
D. Ceza Muhakemesi Hukuku ve İnfaz Hukuku  76
§ 7. ULUSLARARASI HUKUK  76
İkinci Bölüm
İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU, İLAMLARIN İNFAZINDA
YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ
İNFAZI VE İNFAZ SİSTEMLERİ
§ 1. İNFAZIN KONUSU VE KOŞULU  79
I. İnfazın Konusu  79
II. İnfazın Koşulu  80
A. Kesin Hüküm Kavramı  80
1. İstinaf Açısından  81
2. Temyiz Açısından  81
B. Kesinleşen İlamlara Karşı Olağanüstü Kanun Yolları  83
1. Olağanüstü İtiraz (CMK m.308)  83
2. Kanun Yararına Bozma (Yazılı Emir) (CMK m.309)  83
3. Yargılamanın Yenilenmesi (m.311 vd.)  84
§ 2. İLAMLARIN İNFAZINDA YETKİLİ MERCİ, ÖZGÜRLÜĞÜ BAĞLAYICI CEZA İLAMLARININ İNFAZI VE MÜDDETNAME  85
I. İlamların İnfazında Yetkili Merci  85
II. Özgürlüğü Bağlayıcı Ceza İlamlarının İnfazı  86
A. Kendiliğinden Başvurma  86
B. Davetiye ile Celp  86
C. Yakalama Emri  86
III. Müddetname  87
§ 3. İNFAZ SİSTEMLERİ  87
I. Topluluk Sistemi  87
II. Hücre Sistemi  88
A. Pensilvanya Sistemi  88
B. Auburn Sistemi  90
III. Kademeli Serbesti Sistemi  91
IV. Değerlendirme  91
Üçüncü Bölüm
CEZA KAVRAMI, NİTELİKLERİ, TÜRLERİ VE İNFAZI
§ 1. CEZA KAVRAMI  93
I. Cezanın Tanımı  93
II. Cezanın Amaçları  93
A. Mutlak Teori: Ceza Hukukunun Ödetme (Kefaret) Amacı  93
B. Önleyici Teori: Cezanın Önleyici (Önleme) Amacı  94
1. Özel Önleme  95
2. Genel Önleme  95
C. Karma Teori  96
§ 2. CEZANIN NİTELİKLERİ  98
§ 3. CEZANIN TÜRLERİ VE İNFAZI  98
I. Cezanın Türleri  98
II. TCK’nın Yaptırım Sistemi ve TCK’da Cezalar  100
A. TCK’nın Yaptırım Sistemi  100
B. TCK’da Cezalar  101
1. Hapis Cezaları  101
a. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası  102
aa. Kavram  102
bb. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasının İnfazı  102
b. Müebbet Hapis Cezası  104
c. Süreli Hapis Cezası  105
aa. Genel Olarak  105
bb. Kısa Süreli Hapis Cezası  105
aaa. Genel olarak  105
bbb. Kısa Süreli Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımların İnfazı  106
ccc. Kısa Süreli Hapis Cezalarının Özel İnfaz Usulleri  112
2. Adli Para Cezası  121
a. Tanım–Kavram  121
b. Para Cezasına İlişkin Sistemler  121
c. TCK’da Para Cezası  122
d. Adli Para Cezasının İnfazı  123
aa. Adli Para Cezasının İnfaz Şekli  123
bb. Adli Para Cezasının İnfaz Usulü  124
cc. Adli Para Cezasının Ödenmemesi  125
dd. Çevirme Yasağı  129
Dördüncü Bölüm
İNFAZ KURUMUNA KABUL, İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI
§ 1. İNFAZ KURUMUNA KABUL  131
I. Kuruma Alınma ve Kayıt İşlemleri  131
II. Hükümlüler İle Yakınları ve İlgililerin Bilgilendirilmesi  132
§ 2. İNFAZIN PLANLANMASI VE HÜKÜMLÜLERİN GRUPLANDIRILMASI  133
I. Hükümlülerin Gözlemi  133
A. Gözlem ve Sınıflandırmada Hükümlü Açısından Ele Alınacak Hususlar  133
B. Gözlem ve Sınıflandırma Merkezlerinde Bulunması Gereken Görevliler  134
C. Gözlemin Şekli  134
D. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis ve Müebbet Hapis Cezalarına veya İki Yıldan Fazla Süreli Hapis Cezasına Mahkûm Olanların Gözlemi  135
E. Gözleme Tabi Tutulmayacak Hükümlü  135
II. Hükümlülerin Gruplandırılması  135
Beşinci Bölüm
İNFAZ KURUMUNUN HÜKÜMLÜ ÜZERİNDEKİ
OLUMSUZ ETKİLERİ
§ 1. CEZAEVİ ALT–KÜLTÜRÜ VE CEZAEVİLİLEŞME  137
§ 2. İNFAZIN HÜKÜMLÜNÜN PSİKOLOJİK DURUMU ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ  139
I. Kavram  139
II. Uzun Süreli Hükümlülük  142
§ 3. BESLENME, MUAYENE VE TEDAVİNİN REDDİ  144
I. Beslenmenin Reddi  144
A. Açlık ve Beslenme Kavramları ve Açlık Grevi  144
1. Açlık ve Beslenme Kavramları  144
2. Açlık Grevi  145
B. Beslenmenin Reddi Halleri  148
1. Beslenmenin Protesto Amaçlı Reddi  148
2. Beslenmenin İntihar Amaçlı Reddi  149
C. Beslenmenin Reddi Halinde Alınacak Tedbir  149
II. Muayene ve Tedavinin Reddi  153
§ 4. İNTİHAR  153
§ 5. KADIN HÜKÜMLÜLER  156
Altıncı Bölüm
HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
§ 1. HÜKÜMLÜNÜN HAKLARI  159
I. Savunma Hakkı (CGTİHK m.59; Yönetmelik m.72)  159
II. Özel Hayat ve Kişilik Hakları  162
III. Keyfi–Kötü Muamele ve İşkence Görmeme Hakkı  163
IV. Haberleşme ve İletişim Kurma Hakkı  165
A. Telefondan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.66; Yönetmelik m.74)  165
B. Hükümlünün Radyo, Televizyon Yayınları ile İnternet Olanaklarından Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.67; Yönetmelik m.75)  171
C. Mektup, Faks ve Telgraf Gönderme ve Alma Hakkı (CGTİHK m.68; Yönetmelik m.76)  171
V. Ayrımcılık Yasağı  177
VI. Hediye Kabul Etme Hakkı (CGTİHK m.69; Yönetmelik m.77)  177
VII. İbadet Hakkı (CGTİHK m.70; Yönetmelik m.78)  179
VIII. Dış Dünya ile Bağlantı Kurma Hakkı (CGTİHK m.83–86; Yönetmelik m.104–108)  179
IX. Kültür ve Sanat Etkinliklerine Katılma, İfade Özgürlüğü (CGTİHK m.60; Yönetmelik m.73)  179
X. Kütüphaneden Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.61; Yönetmelik m.73)  180
XI. Süreli veya Süresiz Yayınlardan Yararlanma Hakkı (CGTİHK m.62)  180
XII. Barınma Hakkı (CGTİHK m.63, m.65)  182
XIII. Giyim Yardımı Alma Hakkı (CGTİHK m.64)  182
XIV. Beslenme Hakkı (CGTİHK m.72)  182
XV. Muayene ve Tedavi Edilme Hakkı (CGTİHK m.71; Yönetmelik m.79).  183
XVI. Bilgilendirilme Hakkı (CGTİHK m.22)  184
§ 2. HÜKÜMLÜNÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  184
I. Cezayı Çekme, Güvenlik ve İyileştirme Programına Uyma (CGTİHK m.26)  184
II. Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma (CGTİHK m.27)  185
III. Bina ve Eşyanın Korunması (CGTİHK m.28)  185
IV. Hükümlülerin Çalıştırılması  185
A. Genel Olarak  185
B. Çocukların Çalıştırılması  186
C. Kurum Hizmetinde Çalıştırma  186
D. Kurum Dışında Çalıştırma (Yönetmelik m.82)  186
E. Kurum İçinde ve Kurum Dışında Çalıştırmada Uygulanacak İlkeler
(Yönetmelik m.83)  187
F. Ücret ve Sosyal Haklar (CGTİHK m.32; Yönetmelik m.85)  188
Yedinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM, CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK, NAKİL, İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, TAHLİYE HAZIRLIĞI VE İNFAZ SONRASI
§ 1. İNFAZ KURUMLARINDA UYGULANACAK REJİM  189
I. Genel Olarak  189
II. İnfaz Rejimi  190
III. Yeniden Topluma Kazandırma  191
A. Kavram  191
B. Yeniden Topluma Kazandırmanın Unsurları  193
1. Terapi ve Danışma  193
2. Eğitim–Öğretim  194
3. Meslek Kazandırma  194
C. Uluslararası Hukukta Yeniden Topluma Kazandırma  195
D. Türk İnfaz Hukukunda Yeniden Topluma Kazandırma  196
1. Bireyselleştirme (m.73–74)  197
2. Eğitim  198
a. Genel Olarak  198
b. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğündeki Hükümlü ve Tutukluların Eğitimi ile İlgili Çalışmalar  199
3. Sağlığın Korunması ve Tıbbî Müdahaleler  200
4. Dışarıyla İlişkiler (Ziyaret)  201
a. Genel Olarak  201
b. Ziyaret Şekilleri: Kapalı ve Açık görüş  205
aa. Kapalı Görüş  205
aaa. Tanım  205
bbb. Görüş Yeri  206
ccc. Ziyaret Edebilecek Kişiler  206
ddd. Ziyaret Gün ve Saatleri  207
eee. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Ziyaretçileri  207
fff. Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Hükümlü Olanların Görüş Usulü  208
bb. Açık Görüş  208
aaa. Tanım  208
bbb. Açık Görüş Yapabilecek Kişiler  208
ccc. Bayramlarda ve Özel Günlerde Açık Görüş  209
ddd. Açık Görüş Yapılacak Yer  209
eee. Görüş Süresi ve Saatleri  209
fff. Açık Görüşe İlişkin Diğer Konular  209
c. Yabancıların, Mülteci ve Vatansız Hükümlülerin Ziyareti  210
d. Adalet Bakanlığının Ziyaret İzni Verme Yetkisi (m.85)  210
e. Avukatların Ziyareti  211
aa. Genel Olarak  211
bb. Müdafiin Aranabilip Aranamayacağı Sorunu  212
cc. Tutuklunun Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.19)  212
dd. Hükümlünün Avukatla Görüşmesi (Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik m.20)  212
aaa. Genel Kural  212
bbb. İstisna: Yazışmaların Denetlenmesi  213
ee. Ziyaret Yasağı  213
aaa. Genel Olarak  213
bbb. Yasağın Kapsamı  214
ccc. Muhakemesi  214
ddd. Süresi  214
ff. Stajyer Avukatın Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşmesi  215
gg. Birden Çok Hükümlü ve Tutuklu ile Görüşme  215
hh. Yabancı Uyruklu Avukatın Görüşmesi  215
f. Uzlaştırmacı ve Arabulucunun Ziyareti  215
g. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslar (CGTİHK m.86)  216
h. Ziyaret ve Görüşlerde Uyulacak Esaslara Uymamanın Sonuçları  217
5. Beden Eğitimi ve Boş Zaman Etkinlikleri  217
F. Yeniden Topluma Kazandırmada Ortaya Çıkan Sorunlar  218
§ 2. CEZA İNFAZ KURUMLARINDA DÜZEN VE GÜVENLİK  220
I. Genel Olarak  220
II. İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşyalar  221
A. Mutfak Teşkilatı Olan Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Gıda Maddeleri  221
B. Mutfak Teşkilatı Olmayan Ceza İnfaz Kurumlarındaki Gıda Maddeleri ve Kullanılacak Malzemeler  221
C. Yeme ve İçmede Kullanılan Araç ve Gereçler  221
D. Giyim Eşyaları  222
E. Süreli veya Süresiz Yayınlar İle Kitaplar  222
F. Elektrikli Eşyalar  223
G. Müzik Aletleri  223
H. Dinî İhtiyaçlar  223
I. Sağlık  224
J. Temizlik  224
K. El İşi Faaliyetleri  224
L. Bulundurulabilecek Hayvanlar ile Diğer Eşyalar (m.15)  224
1. Hayvanlar  224
2. Eğitim ve Kültürel Çalışmalarda Kullanılabilecek Malzemeler  224
3. Diğer Eşyalar  225
M. Açık Ceza İnfaz Kurumları ve Çocuk Eğitimevlerinde Bulunacak Eşyalar  226
III. İnfaz Kurumlarında Arama  226
A. Oda ve Eklentileri ile Üst ve Eşyada Arama  226
B. Çıplak Olarak veya Beden Çukurlarında Arama  226
IV. Güvenlik Tatbikatı ve Sayım  227
V. Disiplin Ceza ve Tedbirleri, Ödüllendirme  228
A. Genel Olarak  228
B. Disiplin Cezaları ve Tedbirleri  229
1. Çocuklar Haricindeki Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  229
a. Kınama  229
b. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  230
c. Ücret Karşılığı Çalışılan İşten Yoksun Bırakma  232
d. Haberleşme veya İletişim Araçlarından Yoksun Bırakma veya Kısıtlama  233
e. Ziyaretçi Kabulünden Yoksun Bırakma  235
f. Hücreye Koyma  237
2. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Yaptırımları  243
a. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Tedbirleri  243
b. Çocuk Hükümlüler Hakkında Uygulanabilecek Disiplin Cezaları  244
aa. Uyarma  244
bb. Kınama  244
cc. Onarma, Tazmin Etme ve Eski Hâle Getirme  245
dd. Harcamalarına Sınır Koyma  245
ee. Bazı Etkinliklere Katılmaktan Alıkoyma  246
ff. Teşvik Esaslı Ayrıcalıkları Geri Alma  246
gg. İznin Ertelenmesi  246
hh. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna İade (CGTİHK m.46/8, 14/4/2020 tarih ve 7242 sayılı Kanun m.26 ile değişik)  247
ıı. Odaya Kapatma Cezası  248
C. Kanunilik İlkesi ve Disiplin Cezaları  248
D. Disiplin Soruşturması: Disiplin Soruşturması Yapma Yetkisi ve Usulü  249
E. Disiplin Soruşturması Sırasında Yönetim Tarafından Alınabilecek Tedbirler  251
F. Disiplin Cezasını Gerektiren Eylemlerin Tekrarı  251
G. Disiplin Cezalarının İnfazı (CGTİHK m.48/3)  252
H. Disiplin Cezalarının Kaldırılması (CGTİHK m.48/4–5–6, geçici m.8, geçici m.9)  254
I. Disiplin Ceza ve Tedbirlerine İtiraz ve Şikayet  256
J. Kurum İçinde Zorlayıcı Araçların Kullanılması  258
K. Ödüllendirme  258
§ 3. HÜKÜMLÜLERİN NAKLİ  261
I. Kavram  261
II. Çeşitleri  262
A. Kendi İsteği ile Nakil (CGTİHK m.54)  262
B. Disiplin Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.55)  262
C. Zorunlu Nedenlerle Nakil (CGTİHK m.56)  262
D. Hastalık Nedeniyle Nakil (CGTİHK m.57)  263
III. Nakillerde Alınacak Tedbirler (CGTİHK m.58)  263
IV. Milletlerarası Nakil  264
A. Genel Olarak  264
B. Nakil Prosedürünün Başlaması  264
1. Bir Anlaşmanın Varlığı  264
2. Talep  265
C. Naklin Koşulları  265
1. Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesine Göre  265
2. 3002 Sayılı Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı Ülke Mahkemelerinden ve Yabancılar Hakkında Türk Mahkemelerinden Verilen Ceza Mahkûmiyetlerinin İnfazına Dair Kanun’a Göre  265
D. Talebin İncelenmesi, Muhakeme ve Yerine Getirme  267
1. Talebin İncelenmesi  267
2. Muhakeme  267
a. Karar  267
b. Koruma Tedbiri  268
c. Kanun Yolu  268
d. Yerine Getirme  268
E. Nakil İşlemleri  268
§ 4. İNFAZIN GEVŞETİLMESİ, SALIVERİLME İÇİN HAZIRLAMA VE İNFAZ SONRASI  269
I. İnfazın Gevşetilmesi  269
A. İnfazın Gevşetilmesi Kavramı  269
B. İzin  269
1. Mazeret İzni  270
a. Belli Bir Sürenin İyi Halle Geçirilmiş Olması  270
b. İnfaz Kurumunda Geçirilen Süreye Bakılmaksızın Verilen Mazeret İzni  271
2. Özel İzin  272
3. İş Arama İzni  273
4. İzinden Dönmeme, Geç Dönme  273
II. Salıverilme İçin Hazırlama ve İnfaz Sonrası  274
A. Genel olarak  274
B. Hükümlülerin Değerlendirilmesi ve İyi Halin Belirlenmesi (CGTİHK m.89)  275
Sekizinci Bölüm
İNFAZ KURUMLARI, İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE
İNFAZ PERSONELİ
§ 1. İNFAZ KURUMLARI  277
I. İnfaz Kurumu Kavramı  277
II. İnfaz Kurumunun Unsurları  277
III. Çeşitleri  278
A. Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  278
1. Kavram  278
2. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Modelleri  278
3. Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Çeşitleri  278
a. Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  279
b. Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
c. Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
d. Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları  280
B. Açık Ceza İnfaz Kurumları  281
1. Kavram  281
2. Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma  283
a. Ayrılma Şekli  283
aa. Doğrudan Açık Kuruma Alınacak Hükümlüler (CGTİHK m.14)  283
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.6)  285
cc. Çocuk Eğitimevinden Açık Kuruma Ayrılacak Hükümlüler (Yön. m.7)  286
b. Açık İnfaz Kurumuna Ayrılamayacak Hükümlüler (Yön. m.8)  287
c. Açık Kuruma Gönderme veya Ayırma Kararları  288
aa. Doğrudan Açık Kuruma Gönderme Kararı (Yön. m.9)  288
bb. Kapalı Kurumdan Açık Kuruma Ayırma Kararı (CGTİHK m.14/3, 4: Yön. m.10)  289
cc. Açık Kurumlar Arası Nakil Kararı (Yön. m.11)  291
d. Kapalı Kuruma İade (CGTİHK m.14/5)  291
e. Yeniden Açık Kuruma Ayrılma (Yön. m.13)  293
C. Çocuk Eğitimevleri  294
IV. Ülkemizde Bulunan İnfaz Kurumları  294
V. İnfaz Kurumlarının Özelleştirilmesi Sorunu  318
A. Kavram  318
B. Özelleştirmeden Elde Edilebilecek Faydalar  321
§ 2. İNFAZ KURUMLARININ İDARESİ VE İNFAZ PERSONELİ  321
I. İnfaz Kurumlarının İdaresi ve İnfaz Personeli  321
A. Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.7)  323
B. İkinci Müdürün Görevleri (Yönetmelik m.8)  324
C. Yönetim Servisi (Yönetmelik m.9)  324
D. Güvenlik ve Gözetim Servisi (Yönetmelik m.10)  324
E. Teknik Servis (Yönetmelik m.11)  326
F. Psiko–Sosyal Yardım Servisi (Yönetmelik m.12)  327
G. Sağlık Servisi (Yönetmelik m.13)  327
H. Eğitim ve Öğretim Servisi (Yönetmelik m.14)  329
İ. İşyurdu Servisi (Yönetmelik m.15)  330
J. Yardımcı Hizmetler Servisi (Yönetmelik m.16)  331
II. Personelin Yükümlülükleri ve Yasaklar  331
A. Yükümlülükler  331
B. Yasak Tutum ve Davranışlar (Yönetmelik m.19)  332
C. Yükümlülük ve Yasaklara Aykırılık (Yönetmelik m. 21)  332
III. Personelin Eğitimi  332
IV. Kurulların Oluşumu ve Çalışması  332
A. Kurulların Çeşitleri ve Oluşumu  332
1. İdare ve Gözlem Kurulu (Yönetmelik m. 22)  332
2. İşyurdu Yönetim Kurulu (Yönetmelik m. 23)  333
3. Disiplin Kurulu (Yönetmelik m. 24)  333
4. Eğitim Kurulu (Yönetmelik m. 25)  333
B. Kurulların Çalışması  333
1. Kurulların Toplanması (Yönetmelik m. 26)  333
2. Kararların Deftere Geçirilmesi (Yönetmelik m.27)  333
3. İdare ve Gözlem Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m. 28)  334
4. İşyurdu Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.29)  335
5. Disiplin Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.30)  335
6. Eğitim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Yönetmelik m.31)  335
Dokuzuncu Bölüm
CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ VE
İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER
§ 1. CEZANIN İNFAZINA ARA VERİLMESİ  337
I. Kavram–Terim  337
II. Cezanın İnfazının Geri Bırakılması  338
A. Hastalık Nedeniyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.16)  338
1. Geri Bırakmanın (Ertelemenin) Konusu  338
2. Geri Bırakma (Erteleme) Usulü  339
3. İnfaza Ara Verme  340
B. Hükümlünün İstemiyle Geri Bırakma (Erteleme) (CGTİHK m.17)  340
1. Cezanın İnfazına Ara Verme (CGTİHK m.17/4)  342
2. Ertelemenin Güvence veya Diğer Bir Koşula Bağlanması  343
3. Ertelemenin Mümkün Olmadığı Haller  343
C. Mahkemece İnfazın Ertelenmesi veya Durdurulması (CGTİHK m.17/A)  343
III. Erteleme  344
A. Tanım–Kavram  344
B. Ertelemenin Denetime Tabi Tutulması: Denetimli Serbestlik  345
1. Denetim Süresi  346
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler  347
3. Uzman Kişinin Görevlendirilmesi ve Görevleri  348
4. Yükümlülüklerin İnfazı  349
C. Ertelemenin Sonucu  350
D. Ertelemenin Düşmesi  350
IV. Koşullu Salıverilme  352
A. Tanım–Kavram  352
B. Koşulları  352
1. Hükmedilmiş Cezanın Bir Süre Çekilmiş Olması  352
a. Genel Olarak  352
b. 7242 sayılı Kanuna Getirilen Düzenlemenin Bir Özel Af Niteliği Taşıyıp Taşımadığı Sorunu  355
c. Anayasa m.10 da Düzenlenen Eşitlik İlkesi Bakımından Anayasaya Aykırı Olup Olmadığı Sorunu  359
d. Birden Fazla Suçtan Alınan Cezalar Bakımından Koşullu Salıverme Süresinin Belirlenmesi  360
e. Çocuklar Bakımından Koşullu Salıvermede Sürenin Hesaplanması  361
2. İyi Hal  362
C. Koşullu Salıverilmeye Karar Verecek Mahkeme  364
D. Koşullu Salıverilme Yasağı  364
E. Denetim Süresi–Denetimli Serbestlik  365
1. Uzman Kişi Görevlendirme  366
2. Denetim Süresince Öngörülebilecek Yükümlülükler ve İnfazı  367
F. Koşullu Salıverilmenin Geri Alınması  369
1. Geri Alınmayı Gerektiren Haller  369
2. Geri Alınmanın Sonucu  370
3. Geri Almaya Karar Verecek Makam  371
G. Koşullu Salıverilmenin Sonucu  371
V. Cezanın Denetimli Serbestlik Tedbiri Uygulanarak İnfazı  371
A. Koşulları  371
1. Koşullu Salıverilmesine Bir Yıl veya Daha Az Süre Kalan İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.1)  371
2. Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Şartları Oluşmasına Karşın, İradesi Dışındaki Bir Nedenle Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılamayan veya Bu Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Geri Gönderilen İyi Hâlli Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.2)  379
3. Sıfır–Altı Yaş Grubunda Çocuğu Bulunan ve Koşullu Salıverilmesine İki Yıl veya Daha Az Süre Kalan Kadın Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3 bent a)  380
4. Maruz Kaldıkları Ağır Bir Hastalık, Sakatlık veya Kocama Nedeniyle Hayatlarını Yalnız İdame Ettiremeyen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.3. bent b)  380
5. Adli Para Cezasının Ödenmemesi Nedeniyle Cezası Hapse Çevrilen Hükümlüler (CGTİHK m.105/A f.4)  380
B. Denetimli Serbestliğin Kapsamı (CGTİHK m.105/A f.5)  381
C. Denetimli Serbestliğin Sona Ermesi (CGTİHK m.105/A f.6)  381
D. Denetimli Serbestliğin Düşmesi (CGTİHK m.105/A f.7)  383
E. Koşullu Salıverilme  385
§ 2. İNFAZI ENGELLEYEN NEDENLER  385
I. Ceza Zamanaşımı  385
A. Genel Olarak  385
B. Ceza Zamanaşımına Tabi Olmayan Suçlar  385
C. Zamanaşımı Süreleri  386
D. Ceza Zamanaşımının Başlaması  386
1. Hükmün Kesinleşmesi  386
2. İnfazın Herhangi Bir Sebeple Kesilmesi  388
E. Ceza Zamanaşımının Kesilmesi  388
1. Kavram  388
2. Ceza Zamanaşımı Süresinin Kesilme Nedenleri  388
a. Hükmün İnfazı İçin Tebligat Yapılması  388
b. Hükmün İnfazı Amacıyla Yakalama Yapılması  389
c. Hükümlünün Yeni Bir Suç İşlemesi  390
II. Hükümlünün Ölümü  390
III. Af  391
A. Genel Olarak  391
B. Affın Çeşitleri  392
1. Genel Af  392
2. Özel Af  393
3. Cumhurbaşkanınca Af  394
Onuncu Bölüm
İNFAZLA İLGİLİ KARARLAR: İNFAZ MUHAKEMESİ
§ 1. MAHKÛMİYET HÜKMÜNÜN YORUMUNDA VEYA ÇEKTİRİLECEK CEZANIN HESABINDA DURAKSAMA (CGTİHK m.98)  395
§ 2. BİRDEN FAZLA HÜKÜMDEKİ CEZALARIN TOPLANMASI  396
§ 3. HASTANEDE GEÇEN SÜRENİN CEZADAN İNDİRİLMESİ  399
§ 4. İNFAZ SIRASINDA VERİLECEK KARARLARIN MERCİİ VE USULÜ  399
Onbirinci Bölüm
ÖZEL İNFAZ ŞEKİLLERİ
§ 1. GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI  401
I. Kavram–Tanım  401
II. Güvenlik Tedbirlerinin İnfazında Amaç  401
III. TCK’da Yer Alan Güvenlik Tedbirleri  404
A. Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma  404
B. İnfazı  413
C. Müsadere  414
1. Genel Olarak  414
2. Tanım–Kavram  415
3. Müsaderenin Çeşitleri  415
4. Müsadere Kararlarının İnfazı  416
IV. Çocuklara Özgü Güvenlik Tedbirleri  418
A. Kavram  418
B. Tedbir Kararı  420
C. İnfazı  420
V. Akıl Hastalarına Özgü Güvenlik Tedbirleri  428
VI. Alkol ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bağımlısı Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri (TCK m.57/7)  429
VII. Suçta Tekerrür  434
A. Kavram  434
B. Koşulları  434
1. Önceden İşlenen Suçtan Dolayı Verilen Hükmün Kesinleşmiş Olması  434
2. Yeni Bir Suçun İşlenmesi  435
C. Tekerrürde Süre  437
D. Tekerrürün Sonuçları  437
E. Mükerrirler Hakkında Verilen Denetimli Serbestlik Kararının İnfazı  441
VIII. Özel Tehlikeli Suçlular  442
A. Tehlikeli Suçlu Kavramı  442
B. Tehlikeli Suçlularda Yeniden Topluma Kazandırma Sorunu  444
C. Türk Ceza Kanununda Özel Tehlikeli Suçlu Kavramı ve Özel Tehlikeli Suçlulara Özgü İnfaz Rejimi  445
IX. Sınır Dışı edilme (TCK m.59)  448
A. Kavram  448
B. Koşulları  449
C. İnfazı (Yönetmelik m.52)  450
X. Tüzel Kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirleri (m.60)  450
A. Kavram  450
B. Çeşitleri  451
1. İznin İptali  451
2. Müsadere  452
C. İnfazı (Yönetmelik m.53)  452
§ 2. TUTUKLULUĞUN İNFAZI  452
I. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  452
A. Tutuklama Kararının Yerine Getirildiği Kurumlar  452
B. Tutukevine Kabulün Koşulu  454
C. Tutukluların Barındırılması  454
II. Tutukluların Hakları ve Kısıtlayıcı Önlemler  454
A. Tutukluların Hakları  454
B. Kısıtlayıcı Önlemler  456
III. Tutukluların Yükümlülükleri  457
§ 3. ADLİ KONTROL KARARLARININ İNFAZI  457
I. Genel Olarak  457
II. Uygulama Koşulları  458
III. Hakkında Adli Kontrol Kararı Verilen Şüphelinin Tabi Tutulacağı Yükümlülükler  460
IV. Adli Kontrol Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi (DSHY m.57)  462
§ 4. ASKER EDİLEN KİŞİLERİN CEZALARININ İNFAZI  462
I. Cezanın Kesinleşmesinden Sonra Asker Edilen Kişiler  462
II. Askere Alınmadan Önce ve Askerlikleri Sırasında İşlenen Suçlar (CGTİHK m.118)  463
Onikinci Bölüm
İNFAZIN DENETLENMESİ
§ 1. İNFAZ HÂKİMLİĞİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  465
I. Genel Olarak  465
II. Kuruluşu ve Yetkisi  466
III. İnfaz Hâkimliklerinin Görevleri (İHK m.4)  467
IV. İnfaz Hâkimliğine Şikâyet ve Usulü (İHK m.5)  468
A. Şikayet Edebilecek Kişiler  468
B. Şikayet Süresi ve Şekli  469
C. Şikayet Mercii  469
D. Şikayetin Etkisi  469
E. Şikayetin İncelenmesi  469
1. Öninceleme: Esasa Girmeden Ret veya İlgili Yargı Merciine Gönderme
(İnf.Hak.K. m.6/1)  469
2. Esasın İncelenmesi ve Karar  470
3. Kanun Yolu  471
§ 2. İZLEME KURULLARI TARAFINDAN YAPILAN DENETİM  471
I. İzleme Kurullarının Kurulması  471
II. İzleme Kurulu Üyelerinde Aranacak Nitelikler  472
III. İzleme Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Ant İçmesi  473
IV. İzleme Kurullarının Görevleri  473
V. İzleme Kurullarının Çalışma Yöntemi  474
VI. İzleme Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi  474
Onüçüncü Bölüm
ADLİ SİCİL VE HÜKÜMLÜLÜK KAYDININ SİLİNMESİ–YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ
§ 1. ADLİ SİCİL  475
I. Amaç ve Kapsam  475
II. Adli Sicilde Tutulacak Bilgiler  475
III. Adli Sicil Türleri  475
IV. Adli Sicile Kaydedilecek Bilgiler  476
V. Adli Sicile Kaydedilemeyecek Bilgiler  478
VI. Adli Sicil Bilgilerinin Silinmesi  478
VII. Hükümlülük Kaydının Adli Sicilden Silinmesi Usulü  480
§ 2. YASAKLANMIŞ HAKLARIN GERİ VERİLMESİ  480
I. Genel Olarak  480
II. Özellikleri  481
III. Koşulları  483
Kaynakça  485
Kavram Dizini  493
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020