Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Teori ve Uygulamada
Karşılıksız Çek Suçu
Ocak 2020 / 1. Baskı / 174 Syf.
Fiyatı: 52.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Çek ile ödeme yapılması ve bu şekilde yapılan ödemelere duyulan güven, hem ulusal hem de uluslararası ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından biridir. Bu nedenle çek ile ödemelerin düzenlenmesi, ileri tarihli çeklerin akıbeti, çekin karşılıksız çıkması vb. sorunlar daima gündemde olan bir konu olmuştur. Çek, doğal ve zaruri olarak kanun koyucu tarafından diğer kambiyo senetlerinden (bono, poliçe) farklı düzenlemelere tabi tutulmuştur. Farklılığın en belirgin olduğu nokta ise, diğer kambiyo senetlerinden farklı olarak çek bedelini (karşılığını), kanunda belirtildiği şekilde ilgili hesapta bulundurmakla yükümlü olanların, bu yükümlülüklerini yerine getirmemelerinin kanun koyucu tarafından suç olarak kabul edilmiş olmasıdır. Başlangıçta, "karşılıksız çek düzenleme" fiili suç oluştururken sonrasında fiil, "çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme" şeklini almış; suçun oluştuğu an, suçun adı, suçun türü, yargılama usulü gibi ana hususlar değişmiştir.

Bu çalışma kapsamında, uygulamada telaffuz edilegelen şekliyle "karşılıksız çek suçu" ayrıntılı bir şekilde ele alınmış olup bu konuda yayınlanmış ve/veya yayınlanmamış birçok yüksek mahkeme, yerel mahkeme kararı ile güncel tartışmalara yer verilmiştir. Suçun unsurları ve özellik arz eden diğer hususlar ile yargılama usulü, uygulamadaki tartışmalar ve kabuller göz önünde bulundurularak açıklanmıştır. Çek karşılığının ilgili hesapta bulundurulmaması fiiline ilişkin farklı sorunlar ve sorulara cevap verme gayretindeki bu çalışma, uygulayıcılara ve diğer tüm ilgililere yol gösterme açısından önemli bir kaynaktır.

Konu Başlıkları
Çek ile İlgili Genel Bilgiler
Çek ile İlgili Karşılıksızdır İşlemi Yapılmasına Sebebiyet Verme Suçu
Suçun unsurları, Özel Görünüm Biçimleri ve Muhakeme Usulü
Yargı Kararları
Barkod: 9789750258299
Yayın Tarihi: Ocak 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 174
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
ÇEK İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1.1. ÇEK KAVRAMI  15
1.2. ÇEKİN UNSURLARI  16
1.2.1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Çekin Zorunlu Unsurları  16
1.2.1.1. Çek Kelimesi  17
1.2.1.2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Havalesi  18
1.2.1.3. Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ticaret Unvanı  19
1.2.1.4. Keşidecinin İmzası  20
1.2.1.5. Keşide Tarihi  22
1.2.1.6. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  24
1.2.1.7. Karekod  25
1.2.2. Çekin Alternatifli Zorunlu Unsurları  28
1.2.2.1. Ödeme Yeri  28
1.2.2.2. Keşide Yeri  29
1.2.3. Çek Kanunu’nda Öngörülen Yardımcı Unsurlar  32
1.2.4. Çeke Yazılabilecek İhtiyari Kayıtlar  33
1.2.4.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen İhtiyari Kayıtlar  34
1.2.4.2. Diğer İhtiyari Kayıtlar  37
1.2.5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  38
1.2.5.1. Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Kayıtlar  39
1.2.5.2. Çek Olma Özelliğini Etkileyen Kayıtlar  40
1.2.6. Çekin Zorunlu Unsurlarında Eksiklik Bulunmasının Sonuçları ve Açık Çek  40
1.3. İLERİ TARİHLİ ÇEK SORUNU  42
1.4. ÇEK DÜZENLEMENİN ŞARTLARI  44
1.4.1. Çek Anlaşması  45
1.4.2. Karşılık  46
1.5. ÇEKİN HUKUKİ VE EKONOMİK NİTELİĞİ  47
1.5.1. Çekin Hukuki Niteliği  47
1.5.2. Çekin Ekonomik Niteliği  48
1.6. ÇEKİN TEDAVÜLÜ  49
1.7. ÇEKİN İBRAZI VE ÖDENMESİ  51
1.7.1. Çekin İbrazı  51
1.7.2. İbraz Süreleri  53
1.7.3. Çekin Ödenmesi  55
1.8. ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ  57
1.9. ZAMANAŞIMI  59
İkinci Bölüm
ÇEK İLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇU
2.1. EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ VE SIRF SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN CEZALANDIRILMASI SORUNU  61
2.2. TÜRK HUKUKUNDA SUÇUN TARİHSEL GELİŞİMİ  64
2.3. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  70
2.4. SUÇUN UNSURLARI  70
2.4.1. Maddi Unsur  71
2.4.1.1. Fiil (Hareket)  71
2.4.1.1.1. Hukuken Geçerli Bir Çekin Varlığı  72
2.4.1.1.2. Çekin Yasal Süresi İçerisinde İbraz Edilmesi  73
2.4.1.1.3. Sırf Hareket Suçu Olması  74
2.4.1.1.4. Gerçek İhmali Suç Olması  76
2.4.1.2. Fail  78
2.4.1.3. Mağdur  82
2.4.1.4. Suçun Maddi Konusu  83
2.4.2. Manevi Unsur  84
2.4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  85
2.4.3.1. Hukuka Uygunluk Nedenleri  86
2.4.3.1.1. Çek Hesabı Sahibinin Konkordato Sürecine Girmiş Olması  87
2.4.3.1.2. Çek Hesabı Sahibinin İflası  94
2.4.3.1.3. Genel Hukuka Uygunluk Nedenleri Açısından Değerlendirme  95
2.5. KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  96
2.5.1. Kusurluluk  96
2.5.2. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  98
2.5.2.1. Yaş Küçüklüğü  99
2.5.2.2. Akıl Hastalığı  103
2.5.2.3. Cebir ve Tehdit  105
2.5.2.4. Mücbir Neden Olan Zorunluluk Hali ile Kaza ve Tesadüf  106
2.5.2.5. Haksız Tahrik  107
2.6. CEZALANDIRMAYA ETKİ EDEN DİĞER NEDENLER  108
2.6.1. Cezalandırmayı Etkileyen Şahsi Nedenler  109
2.6.2. Cezalandırmayı Etkileyen Objektif Nedenler  110
2.7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  112
2.7.1. Suça Teşebbüs  112
2.7.2. Suça İştirak  113
2.7.3. İçtima  116
Üçüncü Bölüm
MUHAKEME USULÜ
3.1. TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ OLMASI  119
3.2. ŞİKAYET HAKKI BULUNANLAR  120
3.3. ŞİKAYET SÜRESİ  124
3.4. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  125
3.5. YARGILAMA SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  126
3.6. ÖN ÖDEME, UZLAŞMA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  131
3.7. HÜKÜM  134
3.7.1. Mahkumiyet Hükmü  134
3.7.2. Beraat Kararı  138
3.7.3. Düşme Kararı  139
3.7.3.1. Müşteki Sıfatının Bulunmaması  139
3.7.3.2. Şikayetten Vazgeçme  140
3.7.3.3. Ödeme  140
3.7.3.4. Sanığın Ölümü  141
3.7.3.5. Şikayet Hakkının Yasal Süresi İçerisinde Kullanılmaması  141
3.7.3.6. Müştekinin Duruşmaya Katılmaması  141
3.7.3.7. Zamanaşımı  142
3.7.4. Davanın Reddi  143
3.7.5. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  144
3.8. KANUN YOLLARI  144
Sonuç ve Değerlendirme  145
Kitapta Kullanılan Yargıtay Kararları  149
Kaynakça  165
Kavramlar Dizini  171
 


İsmail Ercan
Ocak 2019
44.90 TL
Sepete Ekle
Cüneyd Altıparmak
Ekim 2020
89.00 TL
Sepete Ekle
Remzi Özmen
Eylül 2020
12.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Simgeler ve Kısaltmalar Dizini  11
Giriş  13
Birinci Bölüm
ÇEK İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1.1. ÇEK KAVRAMI  15
1.2. ÇEKİN UNSURLARI  16
1.2.1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Çekin Zorunlu Unsurları  16
1.2.1.1. Çek Kelimesi  17
1.2.1.2. Belirli Bir Bedelin Kayıtsız Şartsız Havalesi  18
1.2.1.3. Ödeyecek Kimsenin (Muhatabın) Ticaret Unvanı  19
1.2.1.4. Keşidecinin İmzası  20
1.2.1.5. Keşide Tarihi  22
1.2.1.6. Banka Tarafından Verilen Seri Numarası  24
1.2.1.7. Karekod  25
1.2.2. Çekin Alternatifli Zorunlu Unsurları  28
1.2.2.1. Ödeme Yeri  28
1.2.2.2. Keşide Yeri  29
1.2.3. Çek Kanunu’nda Öngörülen Yardımcı Unsurlar  32
1.2.4. Çeke Yazılabilecek İhtiyari Kayıtlar  33
1.2.4.1. Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen İhtiyari Kayıtlar  34
1.2.4.2. Diğer İhtiyari Kayıtlar  37
1.2.5. Çeke Yazılamayacak Kayıtlar  38
1.2.5.1. Çek Olma Özelliğini Etkilemeyen Kayıtlar  39
1.2.5.2. Çek Olma Özelliğini Etkileyen Kayıtlar  40
1.2.6. Çekin Zorunlu Unsurlarında Eksiklik Bulunmasının Sonuçları ve Açık Çek  40
1.3. İLERİ TARİHLİ ÇEK SORUNU  42
1.4. ÇEK DÜZENLEMENİN ŞARTLARI  44
1.4.1. Çek Anlaşması  45
1.4.2. Karşılık  46
1.5. ÇEKİN HUKUKİ VE EKONOMİK NİTELİĞİ  47
1.5.1. Çekin Hukuki Niteliği  47
1.5.2. Çekin Ekonomik Niteliği  48
1.6. ÇEKİN TEDAVÜLÜ  49
1.7. ÇEKİN İBRAZI VE ÖDENMESİ  51
1.7.1. Çekin İbrazı  51
1.7.2. İbraz Süreleri  53
1.7.3. Çekin Ödenmesi  55
1.8. ÇEKİN ÖDENMEMESİ VE KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ  57
1.9. ZAMANAŞIMI  59
İkinci Bölüm
ÇEK İLE İLGİLİ KARŞILIKSIZDIR İŞLEMİ YAPILMASINA SEBEBİYET VERME SUÇU
2.1. EKONOMİK SUÇA EKONOMİK CEZA İLKESİ VE SIRF SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİNİN CEZALANDIRILMASI SORUNU  61
2.2. TÜRK HUKUKUNDA SUÇUN TARİHSEL GELİŞİMİ  64
2.3. SUÇUN HUKUKİ KONUSU  70
2.4. SUÇUN UNSURLARI  70
2.4.1. Maddi Unsur  71
2.4.1.1. Fiil (Hareket)  71
2.4.1.1.1. Hukuken Geçerli Bir Çekin Varlığı  72
2.4.1.1.2. Çekin Yasal Süresi İçerisinde İbraz Edilmesi  73
2.4.1.1.3. Sırf Hareket Suçu Olması  74
2.4.1.1.4. Gerçek İhmali Suç Olması  76
2.4.1.2. Fail  78
2.4.1.3. Mağdur  82
2.4.1.4. Suçun Maddi Konusu  83
2.4.2. Manevi Unsur  84
2.4.3. Hukuka Aykırılık Unsuru  85
2.4.3.1. Hukuka Uygunluk Nedenleri  86
2.4.3.1.1. Çek Hesabı Sahibinin Konkordato Sürecine Girmiş Olması  87
2.4.3.1.2. Çek Hesabı Sahibinin İflası  94
2.4.3.1.3. Genel Hukuka Uygunluk Nedenleri Açısından Değerlendirme  95
2.5. KUSURLULUK VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN NEDENLER  96
2.5.1. Kusurluluk  96
2.5.2. Kusurluluğu Etkileyen Nedenler  98
2.5.2.1. Yaş Küçüklüğü  99
2.5.2.2. Akıl Hastalığı  103
2.5.2.3. Cebir ve Tehdit  105
2.5.2.4. Mücbir Neden Olan Zorunluluk Hali ile Kaza ve Tesadüf  106
2.5.2.5. Haksız Tahrik  107
2.6. CEZALANDIRMAYA ETKİ EDEN DİĞER NEDENLER  108
2.6.1. Cezalandırmayı Etkileyen Şahsi Nedenler  109
2.6.2. Cezalandırmayı Etkileyen Objektif Nedenler  110
2.7. SUÇUN ÖZEL GÖRÜNÜM BİÇİMLERİ  112
2.7.1. Suça Teşebbüs  112
2.7.2. Suça İştirak  113
2.7.3. İçtima  116
Üçüncü Bölüm
MUHAKEME USULÜ
3.1. TAKİBİ ŞİKAYETE BAĞLI BİR SUÇ OLMASI  119
3.2. ŞİKAYET HAKKI BULUNANLAR  120
3.3. ŞİKAYET SÜRESİ  124
3.4. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME  125
3.5. YARGILAMA SÜRECİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLAR  126
3.6. ÖN ÖDEME, UZLAŞMA VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI  131
3.7. HÜKÜM  134
3.7.1. Mahkumiyet Hükmü  134
3.7.2. Beraat Kararı  138
3.7.3. Düşme Kararı  139
3.7.3.1. Müşteki Sıfatının Bulunmaması  139
3.7.3.2. Şikayetten Vazgeçme  140
3.7.3.3. Ödeme  140
3.7.3.4. Sanığın Ölümü  141
3.7.3.5. Şikayet Hakkının Yasal Süresi İçerisinde Kullanılmaması  141
3.7.3.6. Müştekinin Duruşmaya Katılmaması  141
3.7.3.7. Zamanaşımı  142
3.7.4. Davanın Reddi  143
3.7.5. Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı  144
3.8. KANUN YOLLARI  144
Sonuç ve Değerlendirme  145
Kitapta Kullanılan Yargıtay Kararları  149
Kaynakça  165
Kavramlar Dizini  171
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020