Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri – Elektrik Enerjisi İletimi, Dağıtımı, Kumanda ve Koruma Elemanları – Elektrik Şebeke Hesapları Öğr. Gör. Murat Ceylan  - Kitap

Elektrik Enerji Santralleri ve Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı

Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri – Elektrik Enerjisi İletimi, Dağıtımı, Kumanda ve Koruma Elemanları – Elektrik Şebeke Hesapları

7. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
452
Barkod:
9789750288593
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
340,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
İlk altı baskının kısa sürede tükenmesi üzerine, güncellenmiş 7. baskısı yapılan kitapta, konular iki ana bölümde işlenmiştir.
Kitabın ilk bölümünde elektrik enerjisinin üretimi ile ilgili, fosil kaynaklı enerji santralleri ve yenilenebilir kaynaklı enerji santralleri açıklanmıştır. Ayrıca, günümüzde üretilen elektriğin maliyetinin düşük ve temiz enerji sınıfında olması da önemlidir. Bu yüzden, kitapta enerji ekonomisi analizine de yer verilmiştir.
İkinci bölümde ise elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımı işlenmiştir. Elektrik enerjisi üretildikten sonra, güvenli ve sürekli olarak tüketim merkezlerine iletilmesi ve dağıtılması konuları açıklanmıştır. Anlatılan konulara ilave olarak, enerji nakil hatları için hat hesapları örnekli olarak anlatılarak konunun daha iyi anlaşılması amaçlanmıştır.
Kitap, İKMEP müfredat programına göre MYO'lar da okutulmakta olan "Elektrik Enerjisi Santralleri", " Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı" ve "Elektrik Sistemlerinde Enerji Yönetimi" dersine uygun olarak hazırlanmıştır. Kitabı, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü öğrencileri ilgili derslerinde kullanabilir, konu hakkında kendini geliştirmek isteyenlerde yararlanabilirler.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Enerji Ekonomisi
.
Fosil Yakıtlı Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri
.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elektrik Enerjisi Üretim Santralleri
.
Elektrik Enerjisi İletimi ve Dağıtımı
.
Kumanda ve Koruma Elemanları
.
Şebeke Çeşitleri
.
Akıllı Şebeke Sistemleri
.
Havai Enerji Hatları
.
Direkler
.
Orta Gerilim ve Yüksek Gerilim Tesis Projeleri
.
Elektrik Şebeke Hesapları
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
7
Şekiller Listesi 
23
Tablolar Listesi 
33
1. ENERJİ 
35
1.1. Enerji Kaynakları 
36
1.1.1. Fosil Kaynaklar 
36
1.1.2. Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
38
1.2. Dünyanın Doğal Döngüsü 
38
1.3. Fosil Yakıtlar ve Çevre 
42
1.4. Enerji Ekonomisi 
42
1.5. Ulusal Elektrik Piyasası 
44
2. FOSİL YAKITLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANTRALLERİ 
53
2.1. Kömür ve Enerji 
54
2.2. Kömür Yakıtlı Termik Güç Santralleri 
55
2.2.1. Termik Santral ve Kömür 
56
2.2.2. Kömür Yakıtlı Termik Güç Santralinin Çalışma Prensibi 
56
2.2.3. Temiz Kömür Teknolojileri 
58
2.2.4. Kömür Yakıtlı Termik Santrallerin Çevresel Etkileri 
59
2.2.5. Kömürle Çalışan Termik Santrallerin Avantajları 
60
2.3. Elektrik Enerjisi Üretiminde Doğalgaz Kullanımı 
62
2.3.1. Kojenerasyon Güç Sistemlerinin Çeşitleri 
65
2.3.1.1. Buhar Türbinli Doğalgaz Güç Santralleri 
65
2.3.1.2. Kombine Çevrimli Doğalgaz Santrali 
66
2.3.1.3. Gaz Türbinli Doğalgaz Santrali 
67
2.3.2. Doğalgaz Türbinleri 
68
2.3.3. Doğalgazın Çevresel Etkileri 
70
2.4. Nükleer Enerji 
72
2.4.1. Nükleer Yakıt 
75
2.5. Nükleer Yakıt Üretimi 
76
2.5.1. Nükleer Reaktör Güç Santralleri 
78
2.5.1.1. Basınçlı Su Reaktörleri –PWR 
80
2.5.1.2. Kaynar Sulu reaktörler –BWR 
81
2.5.1.3. Basınçlı Ağır Su Reaktörleri– PHWR 
83
2.5.2. Nükleer Reaktör Atıkları 
84
2.5.3. Nükleer Enerji Teknolojileri 
85
3. YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SANTRALLERİ 
87
3.1. Yenilenebilir Enerji Döngüsü 
87
3.2. Hidroelektrik Enerji 
88
3.2.1. Hidroelektrik Santrallerin Sınıflandırılması 
91
3.2.1.1. Depolamasız Hidroelektrik Santraller 
92
3.2.1.2. Depolamalı Hidroelektrik Santraller 
92
3.2.2. Hidroelektrik Santrallerin Temel Üniteleri 
93
3.2.2.1. Baraj Gölü 
93
3.2.2.2. Baraj 
94
3.2.2.3. Toprak ve Kaya Dolgu Barajları 
94
3.2.2.4. Beton Barajlar 
94
3.2.2.4.1. Ağırlık Barajları 
95
3.2.2.4.2. Payandalı Barajlar 
95
3.2.2.4.3. Kemer Barajlar 
95
3.2.2.5. Kumanda Odası 
95
3.2.2.6. Su Giriş Ağzı 
95
3.2.2.7. Yükleme Odası 
96
3.2.2.8. Cebri Borular 
96
3.2.2.9. Denge Bacası 
96
3.2.2.10. Havalandırma 
96
3.2.2.11. Savaklar 
96
3.2.2.11.1. Dolu Savak 
96
3.2.2.11.2. Dip Savak 
97
3.2.2.12. Vanalar (Valfler) 
98
3.2.2.12.1. Türbin Vanası 
98
3.2.2.12.2. Cebri Boru Emniyet Vanası 
98
3.2.2.12.3. Dip Savak Vanası 
98
3.2.2.13. Türbinler 
98
3.2.2.13.1. Kaplan Türbini 
98
3.2.2.13.2. Francis Türbin 
100
3.2.2.13.3. Pelton Türbinler 
101
3.2.2.13.4. Turgo Türbinler 
103
3.2.2.14. Generatör 
103
3.2.3. Hidrolik Santral Güç Kontrol Sistemi 
104
3.2.4. SCADA Sistemleri 
107
3.2.4.1. Fiziksel Sistemler 
107
3.2.4.2. Algılayıcı ve Kontrol Elemanları 
108
3.2.4.3. Sinyal İşleme 
108
3.2.4.4. Veri Toplama ve Kontrol Donanımı 
108
3.2.4.5. Yazılım 
108
3.2.5. Hidroelektrik Santralin Gücü 
108
3.2.6. Kayseri Yamula Barajı’nın Teknik Özellikleri 
111
3.2.6.1. Hidroloji 
111
3.2.6.2. Rezervuar 
111
3.2.6.3. Derivasyon Tünelleri 
111
3.2.6.4. Santral 
112
3.2.6.5. Türbinler 
112
3.2.6.6. Şalt Sahası 
112
3.2.6.7. Baraj Gövdesi 
112
3.2.6.8. Cebri Boru 
113
3.2.6.9. Generatör 
113
3.2.6.10. Ünite Transformatörleri 
113
3.3. Rüzgar Enerjisi 
113
3.3.1. Rüzgar Enerji Potansiyelleri 
115
3.3.2. Rüzgar Güç Potansiyelinin Analizi 
116
3.3.3. Rüzgar Türbinleri 
120
3.3.3.1. Kule 
121
3.3.3.2. Rotor Kanatları 
122
3.3.3.3. Generatör 
123
3.3.3.4. Güç Elektroniği 
124
3.3.3.5. Dişli Kutusu 
125
3.3.3.6. Diğer Türbin Bileşenleri 
126
3.3.3.6.1. Anemometre 
126
3.3.3.6.2. Kontrol Sistemi 
126
3.3.3.6.3. Aerodinamik (Pitch) Kontrol 
126
3.3.3.6.4. Rüzgar Gülü 
126
3.3.3.6.5. Yön Saptırma (Yaw) Sürücüsü ve Motoru 
126
3.3.3.6.6. Hidrolik Sistem 
126
3.3.3.6.7. Frenler 
126
3.3.3.6.8. Aerodinamik Fren 
126
3.3.3.6.9. Disk Fren 
126
3.3.4. Güç Kontrolü 
127
3.3.4.1. Aerodinamik (Pitch) Kontrol 
127
3.3.4.2. Hız Kontrolü 
128
3.4. Rüzgar Türbinleri Sistem Kontrolü 
129
3.4.1. Rüzgar Santrali 
130
3.4.1.1. Yerleşim Planı 
131
3.4.1.2. Rüzgar Santrali Elektrik Sistemi 
132
3.4.1.3. Elektrik Dağıtım Şebekesine Bağlı Rüzgar Güç Sistemi 
132
3.4.1.4. Rüzgar Santrallerinin Enterkonnekte Şebekeye Bağlanması 
134
3.4.2. Çevresel Etkileri 
134
3.5. Rüzgar Enerjisinin Faydaları 
135
3.6. Güneş Enerjisi 
136
3.6.1. Isıl Güneş Teknolojileri 
137
3.6.1.1. Düzlemsel Güneş Kollektörleri 
137
3.6.1.2. Yoğunlaştırıcılı Kollektör Sistemleri 
138
3.6.1.3. Yoğunlaştırıcı Sistemler ile Elektrik Üretimi 
139
3.6.2. Fotovoltaik Sistemler 
140
3.6.3. Güneş Pillerinin Yapımında Kullanılan Malzemeler 
141
3.6.3.1. Kristal Silisyum 
141
3.6.3.2. Galyum Arsenit (GaAs) 
142
3.6.3.3. İnce Film 
142
3.6.3.4. Kadmiyum Tellürid (CdTe) 
142
3.6.3.5. Bakır İndiyum Diselenid (CuInSe2) 
142
3.6.3.6. Optik Yoğunlaştırıcılı Hücreler 
142
3.6.4. Elektromanyetik Işınım 
143
3.6.5. Güneş Panellerinin Üretimi 
144
3.6.6. Fotvoltaik Sistem Üniteleri 
146
3.6.6.1. 4 Fotovoltaik Panel 
146
3.6.6.2. Akü Sistemi 
147
3.6.6.3. Şarj Regülatörü 
149
3.6.6.4. İnvertör 
151
3.6.7. Fotovoltaik Sistemin Kurulumu 
151
3.6.8. Fotovoltaik Panelin Teknik Özellikleri 
153
3.6.9. Fotovoltaik Panelin Çalışma Prensibi 
154
3.6.10. Fotovoltaik Sistem Analizi 
158
3.6.11. Pratik Fotovoltaik Panel Sistemi Planlanması 
159
3.6.11.1. Birinci Adım 
159
3.6.11.2. İkinci Adım 
160
3.6.11.3. Üçüncü Adım 
160
3.6.11.4. Dördüncü Adım 
160
3.6.11.5. Beşinci Adım 
160
3.7. Biyoenerji 
164
3.7.1. Biyogaz 
164
3.7.1.1. Biyogaz Üretiminde Kullanılan Organik Atık/Artık Hammaddeler 
165
3.7.1.1.1. Hayvansal Atıklar 
165
3.7.1.1.2. Bitkisel Artıklar 
166
3.7.1.1.3. Organik İçerikli Şehir ve Endüstriyel Atıklar 
166
3.7.1.2. Biyogaz Üretiminin Mikrobiyolojisi 
167
3.7.1.2.1. Fermantasyon ve Hidroliz 
167
3.7.1.2.2. Asetik Asidin Oluşumu 
167
3.7.1.2.3. Metan Gazının Oluşumu 
167
3.7.1.3. Biyogaz Tesisi Teknolojileri 
168
3.7.1.3.1. Fermantör 
170
3.7.1.3.2. Gübre Deposu 
170
3.7.1.3.3. Karıştırıcı 
170
3.7.1.3.4. Filitrasyon 
171
3.7.1.4. Kojenerasyon Biyogaz Tesisi 
171
3.7.1.4.1. Sılaj Deposu 
172
3.7.1.4.2. Dozajlama (Atık hazırlama ve Besleme) Ünitesi 
172
3.7.1.4.3. Fermantasyon Tankları 
173
3.7.1.4.4. Kükürt Giderme (H2S) Ünitesi 
173
3.7.1.4.5. Kojenerasyon Ünitesi (CHP Combined Heat and Power) 
173
3.7.1.4.6. Separatör (Katı ve Sıvı Faz Ayrımı) Ünitesi 
175
3.7.1.5. Biyogaz ve Yan Ürünlerinin Kullanılma Alanları 
175
3.7.1.5.1. Biyogaz 
176
3.7.1.5.2. Elektrik 
176
3.7.1.5.3. Isı 
176
3.7.1.5.4. Organik Gübre 
176
3.7.1.5.5. Atık Yönetimi 
176
3.7.1.5.6. Araç Yakıtı 
177
3.7.1.6. Biyogaz Kullanımı 
177
3.7.2. Biyodizel 
180
3.7.2.1. Biyodizel Üretim Yöntemi 
181
3.7.2.1.1. Yağ Çıkarma 
181
3.7.2.1.2. Alkol ve Katalizörün Karıştırılması 
181
3.7.2.1.3. Reaksiyon 
181
3.7.2.1.4. Biyodizel–Ham Gliserin Ayrışması 
182
3.7.2.1.5. Alkol Ayrıştırılması 
182
3.7.2.1.6. Yıkama ve Kurutma İşlemi 
182
3.7.2.2. Biyodizelin Uygulama Alanları 
182
3.7.2.3. Ülkemizin Biyodizel Potansiyeli 
183
3.7.3. Biyoetanol 
184
3.7.3.1. Biyoetanolun Üretim Aşamaları 
184
3.7.3.2. Biyoetanolun Kullanma Alanları 
185
3.8. Jeotermal Enerji 
185
3.8.1. Jeotermal Sistem 
187
3.8.2. Jeotermal Sistemlerin Araştırılması ve Sınıflandırılması 
188
3.8.3. Jeotermal Kaynaktan Elektrik Enerjisi Üretimi 
189
3.8.3.1. Kuru Buhar Elektrik Santralleri 
190
3.8.3.2. Flaş Buhar Elektrik Santrali 
190
3.8.3.3. İkili Çevrim Jeotermal Elektrik Santralleri 
192
3.8.3.4. Entegre Jeotermal Enerji Sistemi 
193
3.8.4. Dünyada ve Türkiye’de Jeotermal Enerji 
194
3.9. Isı Pompaları 
196
3.10. Hidrojen Enerjisi 
197
3.10.1. Hidrojen Üretimi 
199
3.10.2. Hidrojen Üretim Teknolojileri 
199
3.10.2.1. Termokimyasal Yöntem 
199
3.10.2.2. Suyun Elektrolizi 
199
3.10.2.3. Isıl Kimyasal Yöntem 
200
3.10.2.4. Hidrojen Sülfür’den Hidrojen Üretimi 
201
3.10.2.5. Güneş Enerjisinden Hidrojen Üretimi 
202
3.10.2.6. Çeşitli Hidrit Bileşiklerden Kimyasal Yöntemlerle Hidrojen Elde Edilmesi 
202
3.10.3. Hidrojenin Depolanması ve İletimi 
202
3.10.3.1. Gaz Olarak Depolanması 
202
3.10.3.2. Sıvı Olarak Depolanması 
202
3.10.3.3. Katı Olarak Depolanması 
202
3.10.3.4. Karbon Nano Tüplerde Depolanması 
203
3.10.4. Hidrojenden Enerji Elde Edilmesi 
203
3.10.4.1. Yakma 
203
3.10.4.2. Yakıt Pili 
203
3.10.5. Taşıtlarda Hidrojen Enerjisi Kullanımı 
205
3.10.6. Konutlarda Hidrojen Enerjisinin Kullanımı 
205
3.10.7. Türkiye ve Hidrojen Enerjisi 
206
3.11. Okyanus Enerjisi 
207
3.11.1. Gelgit Enerjisi 
208
3.11.1.1. Gelgit Enerjisinden Elektrik Enerjisi Üretimi 
208
3.11.2. Akıntı Enerjisi 
210
3.12. Dalga Enerjisi ve Dönüşüm Sistemleri 
213
3.12.1. Titreşimli Su Sütunu 
213
3.12.2. Konik Kanal Sistemi (Tapchan) 
214
3.12.3. Dalga Çiftliği (Pelamis) 
215
3.12.4. Sulter Duck 
216
3.12.5. Dalga Dragon 
217
3.12.6. Arşimed Dalga Salınımı 
218
3.12.7. Okyanus Termal Enerji Dönüşüm Sistemleri (OTEC) 
218
3.12.7.1. Kapalı Çevrim OTEC Sistemleri 
219
3.12.7.2. Açık Çevrim OTEC Sistemleri 
221
3.12.7.3. Hibrid OTEC Sistemleri 
222
ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI 
223
4. KUMANDA ELEMANLARI VE KORUMA ELEMANLARI 
225
4.1. Ayırıcılar 
225
4.1.1. Ayırıcıların Yapısı ve Bölümleri 
225
4.1.1.1. Şase 
226
4.1.1.2. Mesnet İzolatörü 
226
4.1.1.3. Sabit Kontaklar 
226
4.1.1.4. Hareketli Kontaklar 
226
4.1.1.5. Mekanik Düzen 
226
4.1.1.6. Kilit Tertibatı 
227
4.1.1.7. Yaylar 
227
4.1.2. Ayırıcı Çeşitleri ve Özellikleri 
227
4.1.2.1. Monte Edildikleri Yerlere Göre Ayırıcılar 
227
4.1.2.1.1. Dahili Tip Ayırıcılar 
227
4.1.2.2. Harici Tip Ayırıcılar 
228
4.1.3. Yapısına Göre Ayırıcılar 
229
4.1.3.1. Bıçaklı Ayırıcılar 
229
4.1.3.2. Dahili Tip Bıçaklı Ayırıcılar 
230
4.1.3.3. Harici Tip Bıçaklı Ayırıcılar 
230
4.1.3.4. Toprak Ayırıcısı 
230
4.1.3.5. Sigortalı Ayırıcılar 
230
4.1.3.6. Döner İzolatörlü Ayırıcılar 
231
4.1.3.6.1. Tek Döner İzolatörlü Ayırıcılar 
231
4.1.3.6.2. Çift Döner İzolatörlü Ayırıcı 
232
4.1.3.7. Pantograf Ayırıcı 
233
4.1.4. Görevlerine Göre Ayırıcılar 
234
4.1.4.1. Hat Ayırıcısı 
235
4.1.4.2. Bara Ayırıcısı 
235
4.1.4.3. Toprak Ayırıcısı 
235
4.1.4.4. By–pass Ayırıcısı 
235
4.1.4.5. Transfer Ayırıcısı 
235
4.1.4.6. Bara Bölümleyici Ayırıcıları 
236
4.1.5. Kumanda Şekillerine Göre Ayırıcılar 
236
4.1.5.1. Elle Kumandalı Ayırıcılar 
236
4.1.5.2. Mekanik Kumandalı Ayırıcılar 
237
4.1.5.3. Elektrik Motoru ile Kumandalı Ayırıcılar 
237
4.1.5.4. Basınçlı Hava ile Kumandalı Ayırıcı 
238
4.1.6. Ayırıcı Etiket Değerleri 
238
4.1.7. Ayırıcı Kesici Açma Kapama İşlem Sırası 
239
4.2. Kesiciler 
240
4.2.1. Alternatif Akımda Ark Olayı 
241
4.2.2. Kesici İşletme Mekanizma Çeşitleri ve Özellikleri 
241
4.2.2.1. Elle Kurmalı Yaylı Tip Mekanizma 
242
4.2.2.2. Motorla Kurmalı Yaylı Tip Mekanizma 
242
4.2.2.3. Basınçlı Havalı Tip Mekanizma 
243
4.2.2.4. Elektromanyetik Bobinli Tip Mekanizma 
243
4.2.3. Arkın Söndürüldüğü Ortama Göre Kesiciler ve Özellikleri 
243
4.2.3.1. SF6 Gazlı Kesiciler 
243
4.2.3.1.1. Kutup Kısmı 
245
4.2.3.1.2. Açma–Kapama Mekanizması 
245
4.2.3.1.3. Elektrikli Donanım 
246
4.2.3.2. Vakumlu Kesiciler 
246
4.2.3.3. Basınçlı Hava Üflemeli Kesiciler 
248
4.2.3.4. Tam Yağlı Kesiciler 
250
4.2.3.5. Az Yağlı Kesiciler 
251
4.2.3.6. Manyetik Üflemeli Kesiciler 
252
4.2.4. Kesicilerin Bakımı 
253
4.2.4.1. Mekanizma Bakımı 
253
4.2.4.2. Kutup Bakımı 
254
4.2.5. Kesici Bağlantı İşlem Sırası 
254
4.2.6. Kesicinin Otomatik Kumanda Sistemine Bağlanması 
256
4.2.6.1. Kontrol ve Kumanda Sistemi 
257
4.2.6.2. Komut Gönderme ve İzleme Sistemi 
257
4.2.6.3. Saha Kontrol Ekipmanı 
257
5. KORUMA ELEMANLARI 
259
5.1. İletim ve Dağıtım Hatlarında Oluşan Yüksek Gerilim Nedenleri 
259
5.1.1. İç Aşırı Gerilimler 
259
5.1.2. Dış Aşırı Gerilimler 
259
5.2. Parafudurlar 
260
5.2.1. Parafudurların Yapısı ve Çeşitleri 
260
5.2.1.1. Değişken Dirençli Parafudurlar 
260
5.2.1.2. Metal Oksit Parafudurlar 
261
5.2.2. Gerilimlerine Göre Parafudurlar 
263
5.2.2.1. Alçak Gerilim Parafudurları 
263
5.2.2.2. Yüksek Gerilim Parafudurları 
264
5.2.3. Tesisata Göre Parafudurlar 
265
5.2.3.1. Faz Parafudurları 
265
5.2.3.2. Yıldız Noktası Parafudurlar 
265
5.2.4. Özel Amaçlı Parafudur Elemanları 
266
5.2.4.1. Parafudur Ayırıcıları 
266
5.2.4.2. Parafudur Darbe Sayıcı 
266
5.2.5. Parafudur Giriş ve Çıkış Bağlantı İşlem Sırası 
267
5.3. Yüksek Gerilim Sigortaları 
268
5.3.1. Yüksek Gerilim Sigortaları Yapısı ve Çeşitleri 
269
5.3.1.1. Optik Göstergeli Sigortalar 
269
5.3.1.2. Çarpma Pimli Sigortalar 
269
5.3.2. Yüksek Gerilim Sigorta Seçimi 
270
5.3.3. Yüksek Gerilim Sigorta Montajı 
271
5.4. İzolatörler 
273
5.4.1. Yapıldığı Malzemeye Göre İzolatör Çeşitleri 
274
5.4.1.1. Porselen İzolatörler 
274
5.4.1.2. Cam İzolatör 
274
5.4.1.3. Epoksi Reçineli İzolatörler 
275
5.4.1.4. Polimer (Silikon) İzolatörler 
275
5.4.2. Gerilimlerine Göre İzolatörler 
276
5.4.3. Yapılışlarına Göre İzolatör Çeşitleri 
278
5.4.3.1. Mesnet İzolatörler 
278
5.4.3.2. Zincir Tipi İzolatörler 
279
5.4.3.3. Geçit İzolatörleri (Buşingler) 
280
5.4.4. İzolatör Koruma Elemanları 
282
5.4.4.1. Ark Koruma Halkaları 
282
5.4.4.2. Ark Boynuzları 
283
5.4.4.3. Ark Koruma Çemberleri 
283
5.4.4.4. Kuşkonmazlar 
284
5.4.5. Koruma Elemanları ve Topraklama Bağlantıları 
285
5.4.5.1. Koruma Topraklaması 
285
5.4.5.2. İşletme Topraklaması 
285
5.4.5.3. Fonksiyon Topraklaması 
286
6. KORUMA RÖLELERİ 
287
6.1. Sargı Kısa Devresi Koruma Rölesi 
287
6.2. Ters Akım (Vatmetrik) Koruma Rölesi 
289
6.3. Mesafe Empedans Rölesi 
290
6.3.1. Mesafe Empedans Rölesi Çalışma Prensibi 
291
6.3.2. Başlatma Ünitesi 
292
6.3.3. Yön Elemanı 
292
6.3.4. Ölçme Ünitesi 
293
6.4. Toprak Kaçağı Koruma Röleleri 
295
6.4.1. Toprağa Kaçak Koruma Rölesi Çalışma Prensibi 
295
6.5. Aşırı Akım Koruma Röleleri 
298
6.5.1. Sekonder Aşırı Akım Koruma Rölesi 
298
6.6. Diferansiyel Aşırı Akım Koruma Rölesi 
300
6.6.1. Çalışma Prensibi 
301
6.7. Isı Koruma Röleleri 
302
6.7.1. Temperatür (Isı Kontrol) Röleleri 
303
6.7.2. Yatak Isınma Koruma Rölesi 
304
6.8. Buchholz Rölesi 
305
6.8.1. Çalışma Prensibi 
305
7. ELEKTRİK ENERJİSİ İLETİMİ VE DAĞITIMI 
309
7.1. Gerilimlere Göre Şebeke Çeşitleri 
309
7.1.1. Alçak Gerilim Şebekeleri 
310
7.1.2. Orta Gerilim Şebekeleri 
310
7.1.3. Yüksek Gerilim Şebekeleri 
311
7.1.4. Çok Yüksek Gerilim Şebekeleri 
311
7.2. Dağıtım Şekillerine Göre Şebeke Çeşitleri 
311
7.2.1. Dallı (Dalbudak) Şebekeler 
313
7.2.2. Ring (Halka) Şebekeler 
314
7.2.3. Ağ (Gözlü) Şebekeler 
314
7.2.4. Enterkonnekte Şebekeler 
315
7.2.5. Kuranportör 
316
7.2.5.1. Kuranportör Sistemi Elemanları ve Özellikleri 
317
7.2.5.1.1. Hat Tıkacı (Line Trap) 
317
7.2.5.1.2. Kaplin Kapasitör 
318
7.2.5.1.3. Sızdırma Bobini 
318
7.2.5.1.4. Hat Ayar Kutusu (Tuner) 
319
7.2.5.1.5. Koaksiyel Kablo 
319
7.2.5.1.6. Kuranportör Cihazı 
319
7.2.5.2. Kuranportör Sistemi Çalışma Prensibi 
319
7.2.6. Akıllı Enerji Şebekeleri (Smart Grid) 
320
7.2.6.1. Akıllı Şebeke Bileşenleri 
321
7.2.6.1.1. Akıllı Üretim 
321
7.2.6.1.2. Akıllı İstasyonlar 
321
7.2.6.1.3. Akıllı Dağıtım 
321
7.2.6.1.4. Bütünleştirilmiş Haberleşme 
321
7.2.6.2. Akıllı Şebekenin Yapısı 
321
7.2.6.3. Akıllı Şebeke Sistemi 
322
7.2.6.4. Akıllı Şebeke Sisteminin Avantajları 
324
7.3. Trafo Postaları 
325
7.3.1. Direk Tipi Trafo Postası 
325
7.3.2. Bina Tipi Trafo Postası 
326
7.3.2.2. Köşk Tipi Trafo Postası 
326
7.3.2.2.1. Sac Köşkler 
326
7.3.2.2.2. Beton Köşkler 
327
7.3.2.2.3. Yer Altı Beton Köşkler 
328
7.4. Şalt Sahası 
329
7.4.1. Şalt Sahasında Bulunan Donanımlar 
329
7.4.1.1. Güç Trafosu 
331
7.4.1.1.1. Hermetik Trafolar 
332
7.4.1.1.2. Yağlı Tip Trafo 
333
7.4.1.1.3. Kuru Tip Trafo 
334
7.4.1.2. Kumanda Elemanları 
335
7.4.1.3. Bara Düzeneği 
336
7.4.1.3.1. Tek Bara Sistemleri 
336
7.4.1.3.2. Çift Bara Sistemi 
337
7.4.1.3.3. Yardımcı Bara Sistemleri 
337
7.4.1.3.4. Santral İç İhtiyaç Baraları 
338
7.4.1.4. Ölçü Trafoları 
338
7.4.1.4.1. Akım Transformatörleri 
339
7.4.1.4.2. Gerilim Transformatörleri 
340
7.4.1.5. Şönt Reaktör ve Kapasitörler 
341
7.4.2. Açık Trafo Merkezi Proje ve Şemaları 
341
7.5. Orta Gerilim Modüler Hücreler 
343
7.6. Orta Gerilim Modüler Hücre Çeşitleri 
344
7.6.1. Yük Ayırıcılı Giriş Çıkış Hücresi 
345
7.6.1.1. Bara Düzeneği 
346
7.6.1.2. SF6 Gazlı Yük Ayırıcısı 
347
7.6.1.3. Topraklama Ayırıcısı 
348
7.6.1.4. Kapasitif Gerilim Göstergesi 
348
7.6.1.5. Yük Ayırıcı –Toprak Kilidi 
349
7.6.1.6. Açma–Kapama Bobini 
349
7.6.1.7. Termostat Kontrollü Isıtıcı 
349
7.6.1.8. Yardımcı Röle, Kontaklar 
350
7.6.1.9. Arıza Akım ve Faz Göstergesi 
350
7.6.1.10. Kurma Motoru 
351
7.6.1.11. İç Aydınlatma 
351
7.6.1.12. Kumanda Panosu ve Mimik Diyagram 
352
7.6.2. Yük Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi 
352
7.6.2.1. Alçak Gerilim Kontrol ve Kumanda Bölümü 
353
7.6.2.2. Yardımcı Röle 
354
7.6.2.3. O.G. Gerilim Trafosu 
354
7.6.2.4. Akım Trafosu 
355
7.6.2.5. Isıtıcı Rezistansı 
355
7.6.2.6. İç Aydınlatma Düzeneği 
356
7.6.3. Kesicili Giriş Çıkış Hücresi 
356
7.6.3.1. SF6 Gazlı Kesici 
357
7.6.3.2. Kablo Bağlama Bölümü 
358
7.6.4. Ayırıcılı Akım Gerilim Ölçü Hücresi 
358
7.6.4.1. Geçit izolatörü 
359
7.6.4.2. O.G. Sigortaları 
360
7.6.5. Yük Ayırıcılı Kuplaj (Bara Bölme) Hücresi 
360
7.6.6. Parafudr Hücresi 
361
8. HAVAİ ENERJİ HATLARI 
363
8.1. Yapılarına Göre İletken Çeşitleri 
363
8.1.1. Bakır İletkenler 
363
8.1.2. Alüminyum İletkenler (AAC ALUMINIUM CONDUCTORS) 
364
8.1.3. Çelik Özlü Alüminyum İletkenler (ACSR– ALUMINIUM CONDUCTORS STEEL REINFORCED) 
365
8.2. Gerilimlerine Göre Havai Hat İletken Çeşitleri 
367
8.2.1. Alçak Gerilim İletkenleri 
367
8.2.2. Orta Gerilim İletkenleri 
368
8.2.3. Yüksek Gerilim İletkenleri 
368
8.2.4. Çok Yüksek Gerilim İletkenleri 
369
8.3. İletken Seçiminde Kriterler 
369
8.3.1. İletkenlik 
370
8.3.2. Korona 
370
8.3.3. Çap 
370
8.3.4. Özgül Ağırlık 
370
8.3.5. Sehim 
371
8.3.6. Mekanik Dayanıklılık 
372
8.3.7. Isıya Karşı Dayanıklılık 
372
8.4. Hat Sabiteleri 
373
8.4.1. Direnç 
373
8.4.2. Endüktans 
374
8.4.3. Kapasitans 
375
8.4.4. Korona Olayı 
376
8.4.5. Kaçak Geçirgenlik 
377
8.5. Havai Hat İletkenleri ve Bağlantıları 
377
8.5.1. Direkler ve İzolatörler 
377
8.5.2. Renkli İkaz Topları 
377
8.5.3. Havai Hat İletken Ek Malzemeleri 
378
8.5.3.1. Civatalı Klemensler 
378
8.5.3.2. Bükme Boru Ekleri 
378
8.5.3.3. Sıkma Tipi Klemensler 
379
8.5.3.4. Zırhlı Çubuklar 
379
8.5.3.5. Spacer 
379
8.5.4. Camper 
380
8.5.5. Damper 
380
8.6. Havai Hat İletkenler Arası Standart Mesafeler 
381
9. DİREKLER 
383
9.1. Yapıldıkları Malzemeye Göre Direk Çeşitleri 
383
9.1.1. Demir Direkler 
383
9.1.1.1. Boru Direkler 
384
9.1.1.2. A ve Kafes Direkler 
384
9.1.1.3. Putrel (Pilon, Çatal) Direkler 
386
9.1.2. Beton Direkler 
386
9.1.3. Sanrifüj Direkler 
387
9.1.4. Vibre Direkler 
389
9.1.5. Ağaç Direkler 
389
9.2. Kullanım Yerlerine Göre Direk Çeşitleri 
389
9.2.1. Taşıyıcı Direkler (T) 
389
9.2.2. Köşede Taşıyıcı Direkler (KT) 
390
9.2.3. Durdurucu Direkler 
390
9.2.4. Köşede Durdurucu Direkler (KD) 
390
9.2.5. Son (Nihayet) Direkleri (S) 
390
9.2.6. Dağıtım (Branşman) Direkleri (B) 
391
9.2.7. Tevzi (Dağıtım) Direkleri 
391
9.2.8. Geçit Direkler (G) 
391
9.3. Traversler ve Konsollar 
391
9.4. Gerilimlere Göre Direk Çeşitleri 
393
9.4.1. Orta Gerilimde Kullanılan Direkler 
393
9.4.2. Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler 
393
9.4.3. Çok Yüksek Gerilimde Kullanılan Direkler 
393
9.5. Direklerde Topraklama İşlemi 
394
10. O.G. VE Y.G. TESİS PROJELERİ 
395
10.1. Tek Hat Şeması 
395
10.2. Trafo Merkezi Güç Hesaplamaları 
398
10.3. Kompanzasyon Hesabı 
399
10.4. Elektrik Şebekeleri ve Şebeke Hesapları 
401
10.4.1. Tek Fazlı Sistemlerde Gerilim Düşümü Hesabı 
401
10.4.2. Üç Fazlı Sistemlerde Gerilim Düşümü Hesabı 
402
10.4.3. Dal– Budak Şebekeler için Şebeke Hesapları 
420
10.4.4. İki Taraftan Beslenen Şebekeler 
423
10.4.5. Gözlü (Ağ) Şebekeler 
426
10.5. Elektrik Enerjisi İletim Hatları 
429
10.5.1. Kısa iletim Hatları 
429
10.5.2. Orta Uzunluktaki İletim Hatları 
436
10.5.2.1. π Eşdeğer Devre 
436
10.5.2.2. T Eşdeğer Devre 
437
Kaynaklar 
445
Kavramlar Dizini 
449
Yazar Hakkında 
452