Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Türkiye Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukukta Yargıtay Kararları İle Birlikte
Borcun ve Sözleşmenin Yenilenmesi
(Novatio – Yenileme)
Haziran 2017 / 1. Baskı / 400 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 99.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Novatio kavramının sözcük anlamı "yenileme"dir. Roma hukukundan gelen "novatio" sözcüğü günümüz Borçlar hukukunda "bağımsız, ayrı bir hukuksal sebep" işlemini ifade eder. Bir borcu ya da sözleşmeyi sonlandırırken, tek bir işlemle yenisini kuran sözleşmenin adıdır. Türk Borçlar Kanunu'nun 133. ve 134. maddelerinde düzenlenmiştir.

Ayrıca sürekli edimli borç ilişkilerinde "mevcut sözleşmenin" sürmesine de "yenileme" denmektedir. Bu noktada yenileme Roma hukukundan farklılaşmıştır. Mevcut borç içeriğinin zaman içinde değerlendirilmesine yol açacak biçimde kendine özgü başka bir hukuksal nitelik kazanmıştır.

Eserde; bu konu sigorta, kira ve hizmet sözleşmeleri bakımından değerlendirilmiştir.


Konu Başlıkları
Yenilemenin Tarihsel Gelişimi ve Karşılaştırmalı Hukuk
Türkiye Hukukunda Yenileme
Sürekli Borç İlişkilerinde Yenileme ve Özel Durumlar
Yargıtay Kararlarından Örnekler
Barkod: 9789750243127
Yayın Tarihi: Haziran 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 400
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
YENİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
§ 1. ROMA HUKUKUNDA YENİLEME  23
A. Borç Kavramının Katılığı  23
1. Yenilemenin Ortaya Çıkışı  24
2. Roma Klasik Hukukunda Yenileme  25
3. Uygulama Alanı  30
B. Justinianus Hukukunda Yenileme  36
1. Özellikleri  36
2. Justunianus Hukukunda Yenilemenin Eleştirilmesi  40
C. Pandekt Hukukunda Yenileme  42
1. Yenilemeyi Etkileyen Gelişmeler  42
2. Pandekt Hukukunda Yenileme Görüşü  45
D. İslam Hukukunda Durum  49
§ 2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YENİLEME  50
A. Fransız Hukukunda Yenileme  50
B. Alman Hukukunda Yenileme  55
C. Avusturya Hukukunda Yenileme  59
D. İngiliz Hukukunda Yenileme  60
E. İsviçre Borçlar Kanununa Yenileme Kuralının Alınışı  65
İkinci Bölüm
TÜRKİYE HUKUKUNDA YENİLEME
§ 3. YENİLEME KAVRAMI, TANIMI, HUKUKSAL NİTELİĞİ  69
A. Yenileme Kavramı  69
1. Genel Olarak  69
2. ETBK ve TBK’da Yenileme Kavramı  72
B. Yenilemenin Tanımlanması  74
1. Tanım Karmaşası  74
2. Dar Anlamda Borcun Yenilenmesi  75
3. Sözleşmenin Yenilenmesi  78
4. Yargıtay’ın Görüşü  80
5. Sözleşme Serbestisi Kapsamında Yenileme  81
C. Yenilemenin Sebebi  82
D. İfa Yerine Edim, İfa Uğruna Edim Kavramı  86
E. Yenileme Sözleşmesinin Hukuksal Niteliği  90
§ 4. YENİLEME SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI  94
A. Alacağın Devri  94
B. Borcun Üstlenilmesi  95
C. Sözleşmenin Devri  98
D. İkale Sözleşmesi  99
E. Havale  101
F. İbra  102
G. Sulh Sözleşmesi  105
H. Finansal Kiralama Sözleşmesi  108
§ 5. YENİLEMENİN KOŞULLARI  110
A. Mevcut Bir Borç  110
1. Mevcut Bir Borcun Geçerliliği  110
2. Mevcut Borçta Temerrüdden Sonra Yenileme  112
3. Mevcut Borcun Özellikleri  115
a. Eksik borçlar  115
b. Şarta ve vadeye bağlı borçlar  118
c. Müteselsil borçlar  119
B. Yeni Bir Borç İlişkisinin Varlığı  120
1. Yeni Borcun Bağımsızlığı  120
2. Yeni Borcun Geçerliliği  122
3. Yeni Borcun Hukuksal Sebebi  122
4. Soyut Bir Borçla Yenilemede Hak ve Senet İlişkisi  124
5. Mevcut Bir Borç İçin Alacak Senedi Verilmesi  125
6. Mevcut Bir Borç İçin Kambiyo Taahhüdünde Bulunulması  127
7. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Verilmesi  132
8. Mevcut Bir Borç İçin Kefalet Senedi Verilmesi  135
9. Sebebe Bağlı Bir Borç İle Gerçekleştirilen Yenileme  137
10. Objektif veya Subjektif Yenileme  138
C. Yenileme Sözleşmesi  140
1. Yenileme Sözleşmesinin Gerekliliği  140
2. Yenileme Sözleşmesinde Tarafların Ehliyeti  140
3. Yenilemenin Olumsuz Yorumu ve Güven İlkesi  141
4. Yenilemenin Kanıtlanması  144
§ 6. YENİLEMENİN HÜKÜMLERİ  146
A. Genel Olarak  146
B. Cari Hesapta Yenileme  150
Üçüncü Bölüm
§ 7. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİLERİNDE YENİLEME VE ÖZEL DURUMLAR  163
A. Sürekli Borç İlişkileri Kavramı  163
B. Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi  166
C. Çeşitli Sözleşme Türlerine Göre İncelenmesi  171
1. Sigorta Sözleşmelerinde Yenileme  171
a. Kavram Karmaşası  171
b. Karşılaştırmalı Hukukta Sigorta Sözleşmesinin Yenilenmesi  173
c. TTK’da Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Sona Ermesi, Yenilenmesi  176
d. TTK’da Rizikoyu Bildirim Yükümü ve Sonuçları  181
e. Alman Hukukunda Rizikoyu Bildirim Yükümü ve Sonuçları  184
f. İngiliz Hukukunda Sigorta Sözleşmelerinde Değişen Riskle İlgili Uygulamalar  189
g. Sigorta Sözleşmesinde Çeşitli Süreler  192
h. Kredi Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bireysel Kredilerle Bağlantılı Yönetmelik Hükümleri  194
i. Türkiye Hukuku’nda Sigorta Sözleşmelerinin Yenilenmesi Tartışmaları  197
j. Zorunlu Sigortalarda Hasarsızlık İndiriminin Zincirleme Sözleşmelere Etkisi  204
k. Sağlık Sigortalarındaki özel düzenleme  207
l. Mahkeme Kararlarında Yenilemenin Hukuksal Niteliğinin Tartışılması  209
2. Kira Sözleşmelerinde Yenileme  223
a. TBK Madde 300 düzenlemesi  224
b. TBK Md. 327 düzenlemesi  226
c. TBK Madde 347 düzenlemesi  229
d. TBK Madde 367 düzenlemesi  232
3. Hizmet Sözleşmelerinde Yenileme  233
a. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Zincirleme Yapılması  237
b. 5580 sayılı ÖÖKK Kapsamında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi  239
c. Hizmet Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Ermesi  242
d. İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe İade Alınması  243
Dördüncü Bölüm
§ 8 SONUÇ – 1  245
§ 8 ZUSAMMENFASSUNG – 1  247
§ 8 SONUÇ – 2  249
§ 8 ZUSAMMENFASSUNG – 2  252
Beşinci Bölüm
§ 9 YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  255
A. Yargıtay Kararları İndeksi  255
1. Tecdit, Borcun Yenilenmesi, Dar Anlamda Yenileme  255
2. Sigorta Sözleşmelerinin / Banka Kredisine Bağlı Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi  256
3. Kira Sözleşmelerinin / Kira Borcunun Yenilenmesi  257
4. Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmesi  258
B. İlgili Yargıtay Kararlarının Metinleri  259
1. Tecdit, Borcun Yenilenmesi, Dar Anlamda Yenileme  259
a. Yargıtay 11. HD, E. 2003/5515, K. 2004/352, T. 19.1.2004  259
b. Yargıtay 19. HD, E. 2004/2121, K. 2004/10711, T. 27.10.2004  261
c. YHGK, E. 2005/12–188, K. 2005/204, T. 30.3.2005  262
d. Yargıtay 19. HD, E. 2005/271, K. 2005/11048, T. 11.11.2005  273
e. Yargıtay 19. HD, E. 2005/5900, K. 2006/2194, T. 6.3.2006  274
f. Yargıtay 15. HD, E. 2006/3500, K. 2007/164, T. 18.1.2007  276
g. Yargıtay 12. HD, E. 2007/553, K. 2007/2856, T. 20.2.2007  277
h. Yargıtay 19. HD, E. 2007/6120, K. 2008/1022, T. 11.2.2008  279
i. Yargıtay 9. HD, E. 2010/38045, K. 2010/36486, T. 7.12.2010  281
j. Yargıtay 12. HD, E. 2010/17262, K. 2010/30132, T. 14.12.2010  284
k. Yargıtay 12. HD, E. 2010/29024, K. 2011/9547, T. 16.5.2011  285
l. Yargıtay 12. HD, E. 2011/4432, K. 2011/21167, T. 02.11.2011  286
m. Yargıtay 12. HD, E. 2011/7944, K. 2011/26970, T. 6.12.2011  288
n. Yargıtay 12. HD, E. 2011/10335, K. 2011/29522, T. 13.12.2011  289
o. Yargıtay 12. HD, E. 2011/10294, K. 2011/28458, T. 13.12.2011  290
p. Yargıtay 3. HD, E. 2013/3696, K. 2013/5616, T. 26.03.2013  291
q. Yargıtay 12. HD, E. 2013/7933, K. 2013/17830, T. 09.05.2013  294
r. Yargıtay 19. HD, E. 2013/7608, K. 2013/9638, T. 27.05.2013  296
s. Yargıtay 12. HD, E. 2013/10888, K. 2013/20238, T. 30.05.2013  298
t. Yargıtay 12. HD, E. 2013/16814, K. 2013/22871, T. 18.6.2013  300
u. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2013/17540, K. 2014/2918, T. 13.02.2014  301
v. Yargıtay 16. HD, E. 2014/22126, K. 2014/29410, T. 04.12.2014  303
w. Yargıtay 12. HD, E. 2015/3996, K. 2015/14700, T. 28.5.2015  307
x. Yargıtay 19. HD, E. 2016/2186, K. 2016/10143, T. 6.6.2016  311
2. Sigorta Sözleşmelerinin / Banka Kredisine Bağlı Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi  312
a. Yargıtay 11. HD, E. 1976/4390, K. 1976/5786, T. 31.12.1976  312
b. Yargıtay, 11. HD, E. 2003/4657, K. 2003/11568, T. 8.12.2003  317
c. Yargıtay 11. HD, E. 2004/10375, K. 2005/7204, T. 5.7.2005  319
d. Yargıtay 11. HD, E. 2006/376, K. 2006/1565, T. 10.2.2006  321
e. Yargıtay 12. HD, E. 2010/33551, K. 2011/14329, T. 5.7.2011  324
f. Yargıtay 17. HD, E. 2011/8396, K. 2011/10740, T. 17.11.2011  325
g. YHGK, E. 2012/11–666, K. 2013/238, T. 13.2.2013  327
h. Yargıtay 13. HD, E. 2013/26712, K. 2014/2246, T. 28.1.2014  332
i. YHGK, E. 2013/13–1592, K. 2015/1176, T. 8.4.2015  336
j. Yargıtay 17. HD, E. 2016/7567, K. 2016/7019, T. 8.6.2016  340
3. Kira Sözleşmelerinin / Kira Borcunun Yenilenmesi  341
a. Yargıtay 3. HD, E. 2004/2927, K. 2004/2810, T. 29.3.2004  341
b. Yargıtay 13. HD, E. 2005/7437, K. 2005/14365, T. 3.10.2005  343
c. Yargıtay 6. HD, E. 2005/7886, K. 2005/9632, T. 20.10.2005  345
d. Yargıtay 6. HD, E. 2012/7721, K. 2012/9698, T. 28.6.2012  346
e. Yargıtay 6. HD, E. 2012/11893, K. 2012/12986, T. 9.10.2012  349
f. YHGK, E. 2013/3–1629, K. 2015/1063, T. 25.3.2015  352
g. Yargıtay 6. HD, E. 2015/5038, K. 2016/2005  355
h. Yargıtay 6. HD, E. 2015/8279, K. 2016/3306, T. 21.4.2016  357
i. Yargıtay 6. HD, E. 2015/10787, K. 2016/6759, T. 16.11.2016  360
j. Yargıtay 6. HD, E. 2016/1737, K. 2016/3186, T. 19.4.2016  362
4. Hizmet Sözleşmesi, Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve İş Alacağının Yenilenmesi  364
a. Yargıtay 9. HD, E. 2007/24530, K. 2008/171, T. 18.2.2008  364
b. Yargıtay 9. HD, T. 12.2.2009, E. 2007/37145, K. 2009/2329  369
c. Yargıtay 9. HD, T. 1.3.2012, E. 2009/46799, K. 2012/6562  373
d. YHGK, T. 26.11.2014, E. 2013/22–1443, K. 2014/958  378
Kaynakça  387
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Hakan Tokbaş ...
Nisan 2018
24.90 TL
Sepete Ekle
Köksal Kocaağa
Nisan 2018
65.00 TL
Sepete Ekle
Nihat Yavuz
Mart 2018
265.00 TL
Sepete Ekle
Mutlu Dinç ...
Mart 2018
244.50 TL
İndirimli: 169.90 TL (%30)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
YENİLEMENİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE
KARŞILAŞTIRMALI HUKUK
§ 1. ROMA HUKUKUNDA YENİLEME  23
A. Borç Kavramının Katılığı  23
1. Yenilemenin Ortaya Çıkışı  24
2. Roma Klasik Hukukunda Yenileme  25
3. Uygulama Alanı  30
B. Justinianus Hukukunda Yenileme  36
1. Özellikleri  36
2. Justunianus Hukukunda Yenilemenin Eleştirilmesi  40
C. Pandekt Hukukunda Yenileme  42
1. Yenilemeyi Etkileyen Gelişmeler  42
2. Pandekt Hukukunda Yenileme Görüşü  45
D. İslam Hukukunda Durum  49
§ 2. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA YENİLEME  50
A. Fransız Hukukunda Yenileme  50
B. Alman Hukukunda Yenileme  55
C. Avusturya Hukukunda Yenileme  59
D. İngiliz Hukukunda Yenileme  60
E. İsviçre Borçlar Kanununa Yenileme Kuralının Alınışı  65
İkinci Bölüm
TÜRKİYE HUKUKUNDA YENİLEME
§ 3. YENİLEME KAVRAMI, TANIMI, HUKUKSAL NİTELİĞİ  69
A. Yenileme Kavramı  69
1. Genel Olarak  69
2. ETBK ve TBK’da Yenileme Kavramı  72
B. Yenilemenin Tanımlanması  74
1. Tanım Karmaşası  74
2. Dar Anlamda Borcun Yenilenmesi  75
3. Sözleşmenin Yenilenmesi  78
4. Yargıtay’ın Görüşü  80
5. Sözleşme Serbestisi Kapsamında Yenileme  81
C. Yenilemenin Sebebi  82
D. İfa Yerine Edim, İfa Uğruna Edim Kavramı  86
E. Yenileme Sözleşmesinin Hukuksal Niteliği  90
§ 4. YENİLEME SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN AYRILMASI  94
A. Alacağın Devri  94
B. Borcun Üstlenilmesi  95
C. Sözleşmenin Devri  98
D. İkale Sözleşmesi  99
E. Havale  101
F. İbra  102
G. Sulh Sözleşmesi  105
H. Finansal Kiralama Sözleşmesi  108
§ 5. YENİLEMENİN KOŞULLARI  110
A. Mevcut Bir Borç  110
1. Mevcut Bir Borcun Geçerliliği  110
2. Mevcut Borçta Temerrüdden Sonra Yenileme  112
3. Mevcut Borcun Özellikleri  115
a. Eksik borçlar  115
b. Şarta ve vadeye bağlı borçlar  118
c. Müteselsil borçlar  119
B. Yeni Bir Borç İlişkisinin Varlığı  120
1. Yeni Borcun Bağımsızlığı  120
2. Yeni Borcun Geçerliliği  122
3. Yeni Borcun Hukuksal Sebebi  122
4. Soyut Bir Borçla Yenilemede Hak ve Senet İlişkisi  124
5. Mevcut Bir Borç İçin Alacak Senedi Verilmesi  125
6. Mevcut Bir Borç İçin Kambiyo Taahhüdünde Bulunulması  127
7. İpotekli Borç Senedi ve İrat Senedi Verilmesi  132
8. Mevcut Bir Borç İçin Kefalet Senedi Verilmesi  135
9. Sebebe Bağlı Bir Borç İle Gerçekleştirilen Yenileme  137
10. Objektif veya Subjektif Yenileme  138
C. Yenileme Sözleşmesi  140
1. Yenileme Sözleşmesinin Gerekliliği  140
2. Yenileme Sözleşmesinde Tarafların Ehliyeti  140
3. Yenilemenin Olumsuz Yorumu ve Güven İlkesi  141
4. Yenilemenin Kanıtlanması  144
§ 6. YENİLEMENİN HÜKÜMLERİ  146
A. Genel Olarak  146
B. Cari Hesapta Yenileme  150
Üçüncü Bölüm
§ 7. SÜREKLİ BORÇ İLİŞKİLERİNDE YENİLEME VE ÖZEL DURUMLAR  163
A. Sürekli Borç İlişkileri Kavramı  163
B. Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi  166
C. Çeşitli Sözleşme Türlerine Göre İncelenmesi  171
1. Sigorta Sözleşmelerinde Yenileme  171
a. Kavram Karmaşası  171
b. Karşılaştırmalı Hukukta Sigorta Sözleşmesinin Yenilenmesi  173
c. TTK’da Sigorta Sözleşmesinin Süresi ve Sona Ermesi, Yenilenmesi  176
d. TTK’da Rizikoyu Bildirim Yükümü ve Sonuçları  181
e. Alman Hukukunda Rizikoyu Bildirim Yükümü ve Sonuçları  184
f. İngiliz Hukukunda Sigorta Sözleşmelerinde Değişen Riskle İlgili Uygulamalar  189
g. Sigorta Sözleşmesinde Çeşitli Süreler  192
h. Kredi Sözleşmeleri ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Bireysel Kredilerle Bağlantılı Yönetmelik Hükümleri  194
i. Türkiye Hukuku’nda Sigorta Sözleşmelerinin Yenilenmesi Tartışmaları  197
j. Zorunlu Sigortalarda Hasarsızlık İndiriminin Zincirleme Sözleşmelere Etkisi  204
k. Sağlık Sigortalarındaki özel düzenleme  207
l. Mahkeme Kararlarında Yenilemenin Hukuksal Niteliğinin Tartışılması  209
2. Kira Sözleşmelerinde Yenileme  223
a. TBK Madde 300 düzenlemesi  224
b. TBK Md. 327 düzenlemesi  226
c. TBK Madde 347 düzenlemesi  229
d. TBK Madde 367 düzenlemesi  232
3. Hizmet Sözleşmelerinde Yenileme  233
a. Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Zincirleme Yapılması  237
b. 5580 sayılı ÖÖKK Kapsamında Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesi  239
c. Hizmet Sözleşmesinin İkale Yoluyla Sona Ermesi  242
d. İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe İade Alınması  243
Dördüncü Bölüm
§ 8 SONUÇ – 1  245
§ 8 ZUSAMMENFASSUNG – 1  247
§ 8 SONUÇ – 2  249
§ 8 ZUSAMMENFASSUNG – 2  252
Beşinci Bölüm
§ 9 YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER  255
A. Yargıtay Kararları İndeksi  255
1. Tecdit, Borcun Yenilenmesi, Dar Anlamda Yenileme  255
2. Sigorta Sözleşmelerinin / Banka Kredisine Bağlı Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi  256
3. Kira Sözleşmelerinin / Kira Borcunun Yenilenmesi  257
4. Hizmet Sözleşmesinin Yenilenmesi  258
B. İlgili Yargıtay Kararlarının Metinleri  259
1. Tecdit, Borcun Yenilenmesi, Dar Anlamda Yenileme  259
a. Yargıtay 11. HD, E. 2003/5515, K. 2004/352, T. 19.1.2004  259
b. Yargıtay 19. HD, E. 2004/2121, K. 2004/10711, T. 27.10.2004  261
c. YHGK, E. 2005/12–188, K. 2005/204, T. 30.3.2005  262
d. Yargıtay 19. HD, E. 2005/271, K. 2005/11048, T. 11.11.2005  273
e. Yargıtay 19. HD, E. 2005/5900, K. 2006/2194, T. 6.3.2006  274
f. Yargıtay 15. HD, E. 2006/3500, K. 2007/164, T. 18.1.2007  276
g. Yargıtay 12. HD, E. 2007/553, K. 2007/2856, T. 20.2.2007  277
h. Yargıtay 19. HD, E. 2007/6120, K. 2008/1022, T. 11.2.2008  279
i. Yargıtay 9. HD, E. 2010/38045, K. 2010/36486, T. 7.12.2010  281
j. Yargıtay 12. HD, E. 2010/17262, K. 2010/30132, T. 14.12.2010  284
k. Yargıtay 12. HD, E. 2010/29024, K. 2011/9547, T. 16.5.2011  285
l. Yargıtay 12. HD, E. 2011/4432, K. 2011/21167, T. 02.11.2011  286
m. Yargıtay 12. HD, E. 2011/7944, K. 2011/26970, T. 6.12.2011  288
n. Yargıtay 12. HD, E. 2011/10335, K. 2011/29522, T. 13.12.2011  289
o. Yargıtay 12. HD, E. 2011/10294, K. 2011/28458, T. 13.12.2011  290
p. Yargıtay 3. HD, E. 2013/3696, K. 2013/5616, T. 26.03.2013  291
q. Yargıtay 12. HD, E. 2013/7933, K. 2013/17830, T. 09.05.2013  294
r. Yargıtay 19. HD, E. 2013/7608, K. 2013/9638, T. 27.05.2013  296
s. Yargıtay 12. HD, E. 2013/10888, K. 2013/20238, T. 30.05.2013  298
t. Yargıtay 12. HD, E. 2013/16814, K. 2013/22871, T. 18.6.2013  300
u. Yargıtay 19. Hukuk Dairesi, E. 2013/17540, K. 2014/2918, T. 13.02.2014  301
v. Yargıtay 16. HD, E. 2014/22126, K. 2014/29410, T. 04.12.2014  303
w. Yargıtay 12. HD, E. 2015/3996, K. 2015/14700, T. 28.5.2015  307
x. Yargıtay 19. HD, E. 2016/2186, K. 2016/10143, T. 6.6.2016  311
2. Sigorta Sözleşmelerinin / Banka Kredisine Bağlı Sigorta Poliçelerinin Yenilenmesi  312
a. Yargıtay 11. HD, E. 1976/4390, K. 1976/5786, T. 31.12.1976  312
b. Yargıtay, 11. HD, E. 2003/4657, K. 2003/11568, T. 8.12.2003  317
c. Yargıtay 11. HD, E. 2004/10375, K. 2005/7204, T. 5.7.2005  319
d. Yargıtay 11. HD, E. 2006/376, K. 2006/1565, T. 10.2.2006  321
e. Yargıtay 12. HD, E. 2010/33551, K. 2011/14329, T. 5.7.2011  324
f. Yargıtay 17. HD, E. 2011/8396, K. 2011/10740, T. 17.11.2011  325
g. YHGK, E. 2012/11–666, K. 2013/238, T. 13.2.2013  327
h. Yargıtay 13. HD, E. 2013/26712, K. 2014/2246, T. 28.1.2014  332
i. YHGK, E. 2013/13–1592, K. 2015/1176, T. 8.4.2015  336
j. Yargıtay 17. HD, E. 2016/7567, K. 2016/7019, T. 8.6.2016  340
3. Kira Sözleşmelerinin / Kira Borcunun Yenilenmesi  341
a. Yargıtay 3. HD, E. 2004/2927, K. 2004/2810, T. 29.3.2004  341
b. Yargıtay 13. HD, E. 2005/7437, K. 2005/14365, T. 3.10.2005  343
c. Yargıtay 6. HD, E. 2005/7886, K. 2005/9632, T. 20.10.2005  345
d. Yargıtay 6. HD, E. 2012/7721, K. 2012/9698, T. 28.6.2012  346
e. Yargıtay 6. HD, E. 2012/11893, K. 2012/12986, T. 9.10.2012  349
f. YHGK, E. 2013/3–1629, K. 2015/1063, T. 25.3.2015  352
g. Yargıtay 6. HD, E. 2015/5038, K. 2016/2005  355
h. Yargıtay 6. HD, E. 2015/8279, K. 2016/3306, T. 21.4.2016  357
i. Yargıtay 6. HD, E. 2015/10787, K. 2016/6759, T. 16.11.2016  360
j. Yargıtay 6. HD, E. 2016/1737, K. 2016/3186, T. 19.4.2016  362
4. Hizmet Sözleşmesi, Belirli Süreli İş Sözleşmesi ve İş Alacağının Yenilenmesi  364
a. Yargıtay 9. HD, E. 2007/24530, K. 2008/171, T. 18.2.2008  364
b. Yargıtay 9. HD, T. 12.2.2009, E. 2007/37145, K. 2009/2329  369
c. Yargıtay 9. HD, T. 1.3.2012, E. 2009/46799, K. 2012/6562  373
d. YHGK, T. 26.11.2014, E. 2013/22–1443, K. 2014/958  378
Kaynakça  387
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018