Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Cumhuriyet Savcısının Etkin Soruşturma Yapma Görevi
Eylül 2020 / 1. Baskı / 351 Syf.
Fiyatı: 90.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Eserin inceleme konusunu "Etkin soruşturmada Cumhuriyet savcısının yapması gerekenler" oluşturmaktadır. Bu kapsamda birinci bölümde; etkin soruşturmayla ilgili temel kavramlar ve ilişkili kurumlar incelenmiştir.

İkinci bölümde, Türk Ceza Muhakemesi Hukuku sistemi bakımından etkin soruşturmanın özellikleri ortaya konarak, etkin soruşturmanın koruma tedbirleri ve soruşturma işlemleri ile ilişkisi incelenmiştir. Bu kapsamda; etkin soruşturma bakımından "arama", "elkoyma", "iletişimin denetlenmesi", "teknik araçlarla izleme" gibi koruma tedbirleriyle birlikte olay yeri inceleme konusu detaylı olarak irdelenmiştir. "Koruma tedbirleri" ve "soruşturma işlemleri" ile etkin soruşturma ilişkisi önem arz ettiğinden doktrin ve yargı kararlarıyla birlikte değerlendirme yapılmıştır.

Üçüncü bölümde ise "ispat külfeti", "hukuka aykırı delil" kavramı, "ifade alma" ve "etkin soruşturma" ilişkisi üzerinde durulduktan sonra etkin soruşturmaya ilişkin genel, özel ve yapısal sorunlar incelenmiştir. Bu çerçevede etkin soruşturmanın sonuçları üzerinde değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Konu Başlıkları
Etkin Soruşturma İle İlgili Temel Kavramlar, Etkin Soruşturma Yapma Görevi ve Hukuki Niteliği
Türk Hukukunda Etkin Soruşturma Yapma Görevinin, Koruma Tedbirleri ve Soruşturma İşlemleriyle İlişkisi
Etkin Soruşturmanın Hukuka Aykırı Delillerle İlişkisi, Etkin Soruşturmaya İlişkin Yargı Uygulamasındaki Sorunlar, Etkin Soruşturmanın Sonuçları
Barkod: 9789750260957
Yayın Tarihi: Eylül 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 351
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Teşekkür  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Özet  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
ETKİN SORUŞTURMA İLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR, ETKİN SORUŞTURMA
YAPMA GÖREVİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. TEMEL KAVRAMLAR  29
1. Muhakeme  29
2. Soruşturma  30
3. Kovuşturma  31
4. Etkinlik  31
5. Yeterli Şüphe  33
6. Cumhuriyet Başsavcısı  33
7. Cumhuriyet Savcısı  34
8. Ara Muhakeme  35
9. Cumhuriyet Başsavcılığı Fezlekesi  37
10. Kolluk Fezlekesi  37
11. Diğer Fezleke Uygulamaları  38
II. ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİ, ETKİN SORUŞTURMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE KURUMSAL YAPISI  39
1. Etkin Soruşturma Görevi  39
2. Etkin Soruşturma Görevinin Hukuki Niteliği ve Amacı  43
3. Etkin Soruşturma Yapma Görevinin Kurumsal Yapısı  44
III. ETKİN SORUŞTURMANIN ADİL YARGILANMA HAKKI VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ  46
1. Adil Yargılanma Hakkı  46
2. Hak Arama Hürriyeti  55
IV. ETKİN SORUŞTURMANIN BAZI KURUMLARLA İLİŞKİSİ  58
1. Adli Kolluk  58
2. Zamanaşımı  61
3. Ayırma Kararı  63
4. Birleştirme Kararı  64
5. Yetkisizlik Kararı  65
6. İddianame Düzenlememede Takdir Yetkisi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  68
7. Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  71
8. İşlemden Kaldırma Kararı  79
9. Daimi Arama Kararı  82
10. Uzlaştırma  84
11. Önödeme  87
12. Seri Muhakeme Usulü  89
V. ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI  91
VI. BAZI ÜLKELERDE ETKİN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HÜKÜMLER  96
1. Birleşik Krallık  96
2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  99
3. Almanya  100
VII. AİHM KARARLARINA GÖRE ETKİN SORUŞTURMANIN ŞARTLARI  104
1. Resmi Bir Soruşturmanın Yapılması  104
2. Soruşturmayı Bağımsız Kişilerin Yürütmesi  105
3. Soruşturmanın Olayları ve Sorumluları Ortaya Çıkaracak Güçte Olması  106
4. Soruşturmanın İvedilikle ve Makul Hızla Yapılması  107
5. Soruşturmanın Denetime Açık Olması  108
6. Araçsal Bir Yükümlülük Olması  109
VIII. ULUSAL ÇALIŞMALAR VE AVRUPA KONSEYİ ÇALIŞMALARI  110
1. Ulusal Çalışmalar  110
2. Avrupa Konseyi Çalışmaları  115
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİNİN,
KORUMA TEDBİRLERİ VE SORUŞTURMA
İŞLEMLERİYLE İLİŞKİSİ
I. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DÖNEMİNDE ETKİN SORUŞTURMA  119
1. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi  119
2. Ceza Muhakemesi Kanunu Dönemi  121
II. ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİNİN ÖZELLİKLERİ  121
1. Tüm Soruşturmalarda Etkin Soruşturma Görevinin Bulunması  122
2. İvedi Olarak Başlayıp Makul Hızla Devam Etmesi  122
3. Cumhuriyet Savcısında Oluşan Kanaatin Hukuka Uygun Delillere Dayanması  124
4. Kanun Yolu Aşamasında Etkin Soruşturmanın Dikkate Alınması  126
5. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Gerekli Usul İşlemlerinin Tam ve Zamanında Yapılması  126
6. Araçsal Bir Yükümlülük Olması  127
7. Taraflar ve Taraflar Dışında Kurumsal Bazı Denetim Mekanizmaları Bulunması  127
8. Etkin Soruşturma Şartlarının Sınırlı Olmaması  130
III. CUMHURİYET SAVCISININ CEZA MUHAKEMESİNDE ROLÜ VE DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİSİ  131
1. Cumhuriyet Savcısı  131
2. Cumhuriyet Savcısı–Cumhuriyet Başsavcısı İlişkisi  138
3. Cumhuriyet Savcısı–Sulh Ceza Hakimi İlişkisi  142
4. Cumhuriyet Savcısı–Adli Kolluk İlişkisi  144
A. Kolluğun Suçu Öğrendiği An Yapması Gereken İşlemler  150
B. Cumhuriyet Savcısının Vermiş Olduğu Talimat Sonrası Yapılması Gereken İşlemler  152
5. Cumhuriyet Savcısı–Bilirkişi İlişkisi  153
6. Cumhuriyet Başsavcılıkları Arasındaki İlişki  155
7. Cumhuriyet Savcısının Savcılık Personeli ile İlişkisi  155
8. Savcının Basınla Olan İlişkisi  156
9. Kolluğun Kendi İç İlişkisi  158
IV. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI  159
1. Re’sen Başlatılması  161
2. Şikâyet Üzerine Başlatılması  162
3. İhbar Üzerine Başlatılması  163
V. SORUŞTURMA SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ  164
1. Dağınıklık  164
2. Yazılılık  167
3. Gizlilik  168
4. Kamusallık  170
5. Mecburilik  170
VI. KORUMA TEDBİRLERİ VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN ETKİN SORUŞTURMA İLE İLİŞKİSİ  171
1. Yakalama  172
2. Gözaltı  176
3. Tutuklama  179
4. Adli Kontrol  183
5. Fizik Kimliğin Tespiti  183
6. Kan, İdrar ve Benzeri Biyolojik Madde Alma, Moleküler Genetik İnceleme  185
7. İç ve Dış Beden Muayenesi  189
8. Olay Yeri İnceleme  191
A. Olay Yerine İlk Giden Adli Kolluk Görevlisinin Yapması Gereken İşlemler  194
B. Olay Yeri İnceleme Ekibinin Yapması Gereken İşlemler  195
C. Olay Yerine Giden Cumhuriyet Savcısının Yapması Gereken İşlemler  195
Ç. Olay Yerinden Ayrılırken Cumhuriyet Savcısının Yapması Gereken İşlemler  196
D. Olay Yeri İnceleme Tutanağında Belirtilmesi Gereken Hususlar  197
E. Bazı Suçlarda Olay Yeri İncelemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  197
9. Yer Gösterme  201
10. Keşif  202
11. Otopsi ve Ölü Muayene İşlemi  204
12. Arama  207
13. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma  211
14. Avukat Bürolarında Elkoyma  213
15. Postada Elkoyma  213
16. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  214
17. Kayyım Atanması  215
18. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  216
19. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Tespiti, Dinlemesi, Kayda Alınması ve Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  219
A. Genel Olarak  219
B. Örgütlü Suçlarda  226
20. Teknik Araçlarla İzleme  227
A. Genel Olarak  227
B. Örgütlü Suçlarda  230
21. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme  230
22. İnternet Ortamında Erişimin Engellenmesi  232
23. Tanığın Korunması  233
Üçüncü Bölüm
ETKİN SORUŞTURMANIN
HUKUKA AYKIRI DELİLLERLE İLİŞKİSİ,
ETKİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN
YARGI UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR,
ETKİN SORUŞTURMANIN SONUÇLARI
I. ETKİN SORUŞTURMANIN HUKUKA AYKIRI DELİLLERLE İLİŞKİSİ VE İSPAT KÜLFETİ  235
II. İFADE ALMANIN ETKİN SORUŞTURMA İLE İLİŞKİSİ  241
1. Müşteki/Mağdur İfadesi Alma  243
2. Şüpheli İfadesi Alma  246
3. Tanık İfadesi Alma  252
4. Cinsiyet ve Yaşın Alınan İfadede Önemi  258
A. Kadın İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  258
B. Çocuk İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  259
C. Yaşlı İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  261
5. Suçlu Profilinin İfade Alma Üzerindeki Etkisi  261
A. İlk Defa Suç İşleyenler  261
B. İtiyadi Suçlular  262
C. Mükerrer Suçlular  263
Ç. Tasarlamadan Suç İşleyenler  264
D. Tasarlayarak Suç İşleyenler  265
6. Etkin Soruşturmanın Suçlu Psikolojisi Üzerindeki Etkisi  266
III. ETKİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YARGI UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR  268
1. Soruşturmada Karşılaşılan Genel Sorunlar  268
A. Fiilin Tespitinde Hata  268
B. Hukuki Nitelemede Hata  269
C. Hukuka Aykırı Delillerle Soruşturma Yapma ve Hukuka Aykırı Delilin Dosyada Bulunması  270
Ç. Zincirleme Suçlarda Karşılaşılan Sorunlar  273
D. Fikri İçtima ve Gerçek İçtimada Karşılaşılan Sorunlar  274
D. Cumhuriyet Savcısınca Yapılması Gereken Soruşturma İşlemlerinde Hata  275
E. Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Alınmaması  275
F. Soruşturmanın Gizliliği İle İlgili Bazı Sorunlar  278
a. Delillerin Müşteki ve Şüpheliye Verilmesi, Gösterilmesi ile Delillerin İncelenmesi  278
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Üzerine İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması Tedbirinin İlgilisine Bildirilmesi  279
c. CİMER’e Yapılan Başvuruların Şüpheli veya İlgili Kuruma Bildirilmesi Sorunu  280
ç. Çok Failli Suçların Soruşturulması  281
2. Soruşturmada Karşılaşılan Özel Sorunlar  281
3. Etkin Soruşturmayı Etkileyen Yapısal Sorunlar  283
A. Cumhuriyet Savcısı ve Savcılık Personeli Yetersizliği  283
B. Farklı Yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ayrı Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Dosyasına Bakması  284
C. İfade Alma Odalarının Yetersizliği  284
Ç. Adli Tıp ve Kriminal Kurum Binalarının Yetersizliği  285
D. Cumhuriyet Savcısının Meslek Öncesi Eğitim Eksikliği  286
E. Cumhuriyet Savcısının Meslek İçi Eğitim Eksikliği ile Terfi ve Tayin Sistemi Sorunu  286
F. Adli Kolluğun Eğitim Eksikliği  287
G. Mesleki Uzmanlaşma ve Özel Büroların Bulunmaması  288
IV. ETKİN SORUŞTURMA YAPMANIN SONUÇLARI  289
1. Taraflar ve Kamuoyu Bakımından  289
2. Soruşturma Süreci Bakımından  290
A. Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Sulh Ceza Hakimince Kaldırılması  290
B. Yetkisizlik Kararının Ağır Ceza Mahkemesince Kaldırılması  293
C. Cumhuriyet Başsavcısının İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Üzerindeki Yetkisi  293
Ç. İddianamenin İadesi  295
D. Anayasa Mahkemesi Tarafından Bireysel Başvuruda İhlal Kararı Verilmesi  302
E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince İhlal Kararı Verilmesi  307
F. CMK’nın 141’inci Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğu  308
G. CMK’nın 141’inci Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Hususların İdari Yargı Tarafından Denetimi  308
3. Kovuşturma Süreci Bakımından Sonuçları  309
A. İlk Derece Mahkemesi Aşamasında  309
B. Bölge Adliye Mahkemesi Aşamasında  309
C. Yargıtay Aşamasında  310
SONUÇ  315
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  349
 


Dr. Asım Kaya
Cumhuriyet savcılığı, Yargıtay Hakimliği görevlerinde bulunan ve halen Türkiye Adalet Akademisi hakimliği görevinde bulunan Kaya'nın yayınlanmış makaleleri aşağıdaki şekildedir.

Suç Uydurma Suçu ve Savunma Hakkı İlişkisi, Terazi, Aralık/2017.
Bireysel Başvuruda Başvuru Süresi ve Eski Hale İade, Terazi, Ekim 2019.
Değişim ve Türkiye, Atılım Üniversitesi, 2009, Ödüllü Makale.
Amaçsal Yorum, Ankara Barosu Dergisi, 2014/4 sayı.
Kiralayan ve Kiracının Kiralananda Yenilik ve Değişiklik Yapması, TBB Dergisi, 115. Sayı, 2014.
Sigorta Dolandırıcılığına Konu Olabilen Sigorta Türleri, Terazi Dergisi, Ocak, 2015.
Çekte Kabul Yasağı ve Hukuki Sonuçları, Terazi Dergisi, Mayıs, 2015.
Madalyonun İki Yüzü Yargı ve Yargıç, Atılım Üniversitesi, 2010, Ödüllü Makale, Barobirlik, S. 19, 2015.
Bazı Siyasi Parti Seçim Beyannamelerinin Rekabet Gücü ve Rekabet İhlali Bakımından İncelenmesi, Rekabet Forumu, 95. Sayı, 2015 .
Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu, Terazi, 2016 Ocak Sayısı.
İsa Çelik
Eylül 2020
145.00 TL
Sepete Ekle
Koray Doğan ...
Eylül 2020
43.00 TL
Sepete Ekle
İbrahim Şahbaz
Eylül 2020
900.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Teşekkür  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  19
Özet  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
ETKİN SORUŞTURMA İLE İLGİLİ
TEMEL KAVRAMLAR, ETKİN SORUŞTURMA
YAPMA GÖREVİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
I. TEMEL KAVRAMLAR  29
1. Muhakeme  29
2. Soruşturma  30
3. Kovuşturma  31
4. Etkinlik  31
5. Yeterli Şüphe  33
6. Cumhuriyet Başsavcısı  33
7. Cumhuriyet Savcısı  34
8. Ara Muhakeme  35
9. Cumhuriyet Başsavcılığı Fezlekesi  37
10. Kolluk Fezlekesi  37
11. Diğer Fezleke Uygulamaları  38
II. ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİ, ETKİN SORUŞTURMANIN HUKUKİ NİTELİĞİ, AMACI VE KURUMSAL YAPISI  39
1. Etkin Soruşturma Görevi  39
2. Etkin Soruşturma Görevinin Hukuki Niteliği ve Amacı  43
3. Etkin Soruşturma Yapma Görevinin Kurumsal Yapısı  44
III. ETKİN SORUŞTURMANIN ADİL YARGILANMA HAKKI VE HAK ARAMA HÜRRİYETİ İLE İLİŞKİSİ  46
1. Adil Yargılanma Hakkı  46
2. Hak Arama Hürriyeti  55
IV. ETKİN SORUŞTURMANIN BAZI KURUMLARLA İLİŞKİSİ  58
1. Adli Kolluk  58
2. Zamanaşımı  61
3. Ayırma Kararı  63
4. Birleştirme Kararı  64
5. Yetkisizlik Kararı  65
6. İddianame Düzenlememede Takdir Yetkisi ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi  68
7. Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar  71
8. İşlemden Kaldırma Kararı  79
9. Daimi Arama Kararı  82
10. Uzlaştırma  84
11. Önödeme  87
12. Seri Muhakeme Usulü  89
V. ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUKİ DAYANAKLARI  91
VI. BAZI ÜLKELERDE ETKİN SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ÖNEMLİ HÜKÜMLER  96
1. Birleşik Krallık  96
2. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)  99
3. Almanya  100
VII. AİHM KARARLARINA GÖRE ETKİN SORUŞTURMANIN ŞARTLARI  104
1. Resmi Bir Soruşturmanın Yapılması  104
2. Soruşturmayı Bağımsız Kişilerin Yürütmesi  105
3. Soruşturmanın Olayları ve Sorumluları Ortaya Çıkaracak Güçte Olması  106
4. Soruşturmanın İvedilikle ve Makul Hızla Yapılması  107
5. Soruşturmanın Denetime Açık Olması  108
6. Araçsal Bir Yükümlülük Olması  109
VIII. ULUSAL ÇALIŞMALAR VE AVRUPA KONSEYİ ÇALIŞMALARI  110
1. Ulusal Çalışmalar  110
2. Avrupa Konseyi Çalışmaları  115
İkinci Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA
ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİNİN,
KORUMA TEDBİRLERİ VE SORUŞTURMA
İŞLEMLERİYLE İLİŞKİSİ
I. CEZA MUHAKEMELERİ USULÜ KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU DÖNEMİNDE ETKİN SORUŞTURMA  119
1. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Dönemi  119
2. Ceza Muhakemesi Kanunu Dönemi  121
II. ETKİN SORUŞTURMA YAPMA GÖREVİNİN ÖZELLİKLERİ  121
1. Tüm Soruşturmalarda Etkin Soruşturma Görevinin Bulunması  122
2. İvedi Olarak Başlayıp Makul Hızla Devam Etmesi  122
3. Cumhuriyet Savcısında Oluşan Kanaatin Hukuka Uygun Delillere Dayanması  124
4. Kanun Yolu Aşamasında Etkin Soruşturmanın Dikkate Alınması  126
5. Maddi Gerçeğin Ortaya Çıkarılması İçin Gerekli Usul İşlemlerinin Tam ve Zamanında Yapılması  126
6. Araçsal Bir Yükümlülük Olması  127
7. Taraflar ve Taraflar Dışında Kurumsal Bazı Denetim Mekanizmaları Bulunması  127
8. Etkin Soruşturma Şartlarının Sınırlı Olmaması  130
III. CUMHURİYET SAVCISININ CEZA MUHAKEMESİNDE ROLÜ VE DİĞER KURUMLARLA İLİŞKİSİ  131
1. Cumhuriyet Savcısı  131
2. Cumhuriyet Savcısı–Cumhuriyet Başsavcısı İlişkisi  138
3. Cumhuriyet Savcısı–Sulh Ceza Hakimi İlişkisi  142
4. Cumhuriyet Savcısı–Adli Kolluk İlişkisi  144
A. Kolluğun Suçu Öğrendiği An Yapması Gereken İşlemler  150
B. Cumhuriyet Savcısının Vermiş Olduğu Talimat Sonrası Yapılması Gereken İşlemler  152
5. Cumhuriyet Savcısı–Bilirkişi İlişkisi  153
6. Cumhuriyet Başsavcılıkları Arasındaki İlişki  155
7. Cumhuriyet Savcısının Savcılık Personeli ile İlişkisi  155
8. Savcının Basınla Olan İlişkisi  156
9. Kolluğun Kendi İç İlişkisi  158
IV. SORUŞTURMANIN BAŞLAMASI  159
1. Re’sen Başlatılması  161
2. Şikâyet Üzerine Başlatılması  162
3. İhbar Üzerine Başlatılması  163
V. SORUŞTURMA SÜRECİNİN ÖZELLİKLERİ  164
1. Dağınıklık  164
2. Yazılılık  167
3. Gizlilik  168
4. Kamusallık  170
5. Mecburilik  170
VI. KORUMA TEDBİRLERİ VE SORUŞTURMA İŞLEMLERİNİN ETKİN SORUŞTURMA İLE İLİŞKİSİ  171
1. Yakalama  172
2. Gözaltı  176
3. Tutuklama  179
4. Adli Kontrol  183
5. Fizik Kimliğin Tespiti  183
6. Kan, İdrar ve Benzeri Biyolojik Madde Alma, Moleküler Genetik İnceleme  185
7. İç ve Dış Beden Muayenesi  189
8. Olay Yeri İnceleme  191
A. Olay Yerine İlk Giden Adli Kolluk Görevlisinin Yapması Gereken İşlemler  194
B. Olay Yeri İnceleme Ekibinin Yapması Gereken İşlemler  195
C. Olay Yerine Giden Cumhuriyet Savcısının Yapması Gereken İşlemler  195
Ç. Olay Yerinden Ayrılırken Cumhuriyet Savcısının Yapması Gereken İşlemler  196
D. Olay Yeri İnceleme Tutanağında Belirtilmesi Gereken Hususlar  197
E. Bazı Suçlarda Olay Yeri İncelemede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  197
9. Yer Gösterme  201
10. Keşif  202
11. Otopsi ve Ölü Muayene İşlemi  204
12. Arama  207
13. Elkoyma ve Muhafaza Altına Alma  211
14. Avukat Bürolarında Elkoyma  213
15. Postada Elkoyma  213
16. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara Elkoyma  214
17. Kayyım Atanması  215
18. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma  216
19. Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Tespiti, Dinlemesi, Kayda Alınması ve Mobil Telefonun Yerinin Tespiti  219
A. Genel Olarak  219
B. Örgütlü Suçlarda  226
20. Teknik Araçlarla İzleme  227
A. Genel Olarak  227
B. Örgütlü Suçlarda  230
21. Gizli Soruşturmacı Görevlendirme  230
22. İnternet Ortamında Erişimin Engellenmesi  232
23. Tanığın Korunması  233
Üçüncü Bölüm
ETKİN SORUŞTURMANIN
HUKUKA AYKIRI DELİLLERLE İLİŞKİSİ,
ETKİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN
YARGI UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR,
ETKİN SORUŞTURMANIN SONUÇLARI
I. ETKİN SORUŞTURMANIN HUKUKA AYKIRI DELİLLERLE İLİŞKİSİ VE İSPAT KÜLFETİ  235
II. İFADE ALMANIN ETKİN SORUŞTURMA İLE İLİŞKİSİ  241
1. Müşteki/Mağdur İfadesi Alma  243
2. Şüpheli İfadesi Alma  246
3. Tanık İfadesi Alma  252
4. Cinsiyet ve Yaşın Alınan İfadede Önemi  258
A. Kadın İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  258
B. Çocuk İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  259
C. Yaşlı İfadesi Alırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  261
5. Suçlu Profilinin İfade Alma Üzerindeki Etkisi  261
A. İlk Defa Suç İşleyenler  261
B. İtiyadi Suçlular  262
C. Mükerrer Suçlular  263
Ç. Tasarlamadan Suç İşleyenler  264
D. Tasarlayarak Suç İşleyenler  265
6. Etkin Soruşturmanın Suçlu Psikolojisi Üzerindeki Etkisi  266
III. ETKİN SORUŞTURMAYA İLİŞKİN YARGI UYGULAMASINDAKİ SORUNLAR  268
1. Soruşturmada Karşılaşılan Genel Sorunlar  268
A. Fiilin Tespitinde Hata  268
B. Hukuki Nitelemede Hata  269
C. Hukuka Aykırı Delillerle Soruşturma Yapma ve Hukuka Aykırı Delilin Dosyada Bulunması  270
Ç. Zincirleme Suçlarda Karşılaşılan Sorunlar  273
D. Fikri İçtima ve Gerçek İçtimada Karşılaşılan Sorunlar  274
D. Cumhuriyet Savcısınca Yapılması Gereken Soruşturma İşlemlerinde Hata  275
E. Kamu Görevlileri İçin Soruşturma İzni Alınmaması  275
F. Soruşturmanın Gizliliği İle İlgili Bazı Sorunlar  278
a. Delillerin Müşteki ve Şüpheliye Verilmesi, Gösterilmesi ile Delillerin İncelenmesi  278
b. Kovuşturmaya Yer Olmadığına Karar Verilmesi Üzerine İletişimin Dinlenmesi ve Kayda Alınması Tedbirinin İlgilisine Bildirilmesi  279
c. CİMER’e Yapılan Başvuruların Şüpheli veya İlgili Kuruma Bildirilmesi Sorunu  280
ç. Çok Failli Suçların Soruşturulması  281
2. Soruşturmada Karşılaşılan Özel Sorunlar  281
3. Etkin Soruşturmayı Etkileyen Yapısal Sorunlar  283
A. Cumhuriyet Savcısı ve Savcılık Personeli Yetersizliği  283
B. Farklı Yer Cumhuriyet Başsavcılıklarının ve Ayrı Cumhuriyet Savcılarının Soruşturma Dosyasına Bakması  284
C. İfade Alma Odalarının Yetersizliği  284
Ç. Adli Tıp ve Kriminal Kurum Binalarının Yetersizliği  285
D. Cumhuriyet Savcısının Meslek Öncesi Eğitim Eksikliği  286
E. Cumhuriyet Savcısının Meslek İçi Eğitim Eksikliği ile Terfi ve Tayin Sistemi Sorunu  286
F. Adli Kolluğun Eğitim Eksikliği  287
G. Mesleki Uzmanlaşma ve Özel Büroların Bulunmaması  288
IV. ETKİN SORUŞTURMA YAPMANIN SONUÇLARI  289
1. Taraflar ve Kamuoyu Bakımından  289
2. Soruşturma Süreci Bakımından  290
A. Soruşturma ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Kararın Sulh Ceza Hakimince Kaldırılması  290
B. Yetkisizlik Kararının Ağır Ceza Mahkemesince Kaldırılması  293
C. Cumhuriyet Başsavcısının İddianame ve Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Üzerindeki Yetkisi  293
Ç. İddianamenin İadesi  295
D. Anayasa Mahkemesi Tarafından Bireysel Başvuruda İhlal Kararı Verilmesi  302
E. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince İhlal Kararı Verilmesi  307
F. CMK’nın 141’inci Maddesi Uyarınca Tazminat Sorumluluğu  308
G. CMK’nın 141’inci Maddesi Kapsamı Dışında Kalan Hususların İdari Yargı Tarafından Denetimi  308
3. Kovuşturma Süreci Bakımından Sonuçları  309
A. İlk Derece Mahkemesi Aşamasında  309
B. Bölge Adliye Mahkemesi Aşamasında  309
C. Yargıtay Aşamasında  310
SONUÇ  315
Kaynakça  321
Kavramlar Dizini  349
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020