Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Ticari İşletme Hukuku
Ders Kitabı
Kasım 2016 / 1. Baskı / 756 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 59.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Hukuk Fakültelerinde okutulan ticari işletme hukuku dersi için yazılan bu ders kitabı, hem teorik açıklamalar hem de bu teorik açıklamaların uygulandığı pratik çalışmaları içermektedir. Kitapta altmışın üzerinde çözümlü pratik çalışma yer almaktadır. Bu pratiklerin çözümleri de oldukça geniş kapsamlı, doktrin ve Yargıtay kararları esas alınmak suretiyle yazılmıştır. Ayrıca her bir bölümün sonunda "Temel Sonuç" başlığı altında öğrencinin öğrenmesi gereken esaslı noktalar özet halinde tekrar vurgulanmıştır. Böylelikle kitabın amacı, hukuk fakültesi öğrencilerine ticaret hukukunun temel ilke ve esaslarını öğretmek, onların ticaret hukukuna ilgisini artırmaktır.

Konu Başlıkları
Temel Kavramlar, Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Dava ve Tacir
Tacir Yardımcıları
Ticari İşletme Hukukunun Diğer Kurumları
Barkod: 9789750240270
Yayın Tarihi: Kasım 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 756
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İ Ç İ N D E K İ L E R
ÖNSÖZ ………………………………………………………………………………  V
İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………VII
KISALTMALAR…………………………………………………………………….XV
GİRİŞ, TİCARET HUKUKU VE
TÜRK TİCARET KANUNU’NUN TANITIMI ……………………………….1
Birinci Bölüm
TEMEL KAVRAMLAR
TİCARİ İŞLETME, TİCARİ İŞ, TİCARİ DAVA VE TACİR
§ 1. TİCARİ İŞLETME ……………………………………………………  3
1. TİCARİ İŞLETME KAVRAMI VE
TACİRLERİN İFLASA TABİ
OLMASI ………… …………………………………………………  3
2. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE
ŞUBE KAVRAMI VE ÖNEMİ…………………………………….10
3. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ……………………………………19
4–5. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ……………………………………27
4. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN ÖNEMİ,
KURULMASI VE REHNİN DİĞER
SİCİLLERE BİLDİRİLMESİ  27
5. TİCARİ İŞLETME REHNİNİN
KAPSAMI, HÜKÜM VE SONUÇLARI,
TAŞINMAZ REHNİNE İLİŞKİN
KURALLARIN TİCARİ İŞLETME REHNİNE
UYGULANMASI, TİCARİ İŞLETME
REHNİNİN SONA ERMESİ VE
TİCARİ İŞLETME REHNİ BAKIMINDAN
GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME……………………….38
§ 2. TİCARİ İŞ VE BİR İŞİN TİCARİ İŞ OLMASININ
HÜKÜM VE SONUÇLARI ……………………………………………  51
6. TİCARİ İŞ KAVRAMI VE
BİR İŞİN TİCARİ OLUP OLMADIĞININ
BELİRLENMESİ…………………………………………………….51
VIII
7 ila 12. BİR İŞİN TİCARİ OLMASININ HÜKÜM
VE SONUÇLARI …………………………………………………  60
7. TİCARİ İŞLERDE ZAMANAŞIMININ
DEĞİŞTİRİLEMEMESİ ……………………………………  60
8. TİCARİ İŞLERDE TESELSÜL
KARİNESİ ……………………………………………………  66
9 ila 11.TİCARİ İŞLERDE FAİZ ………………………………….76
9. TİCARİ İŞLERDE FAİZ, KAPİTAL VE
TEMERRÜT FAİZİ AYRIMI ……………………………76
10. FAİZİN FERİ NİTELİĞİ,
FAİZİN TİCARİ İŞLERDEKİ
ÖZELLİKLERİ VE BİLEŞİK FAİZ
UYGULAMASI ………  85
11. TİCARİ İŞLERDE FAİZ
ORANLARI ……………………………………………….97
12. TİCARİ İŞLERDE TİCARİ
HÜKÜMLERİN UYGULANMASI ………………………  107
§ 3. TİCARİ DAVALAR VE TİCARİ DAVALARIN
GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER………………………………………120
13–14 TİCARİ DAVALAR ve TİCARİ
NİTELİKTEKİ ÇEKİŞMESİZ
YARGI İŞLERİ …………………………………………………  120
13. TİCARİ DAVALAR ………………………………………….120
14. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ
MAHKEMELER ve KANITLAR …………………………  140
§ 4. TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜMLERİ ………………….152
15–16 TACİR SIFATINA SAHİP OLAN
KİŞİLER …………………………………………………………….152
15. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI …………………….152
16. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI ve
DONATMA İŞTİRAKİNİN
DURUMU …………………………………………………….164
17. TACİR SIFATININ KAYBI ve İİK 44 …………………………  175
IX
18 ila 25. TACİR OLMANIN ÖNEMLİ
HÜKÜM VE SONUÇLARI ………………………………………185
18. TACİRLERİN İFLASA
TABİ OLMASI ………………………………………………186
19. TACİRİN BASİRETLİ İŞ ADAMI
GİBİ DAVRANMA YÜKÜMÜ ……………………………191
20. TACİRLER ARASINDAKİ İHTAR VE
İHBARLARIN ŞEKLE BAĞLILIĞI ……………………….199
21. TACİRİN ÜCRET VE FAİZ
İSTEME HAKKI …………………………………………….205
22. FATURA VE TEYİT MEKTUBU……………………………211
23. ÜCRET VE SÖZLEŞME CEZASININ
İNDİRİLMESİ ……………………………………………….228
24. TİCARİ HAPİS HAKKI ……………………………………  238
25. TACİRLER ARASINDAKİ SATIM VE
MAL DEĞİŞİMİ SÖZLEŞMELERİ
BAKIMINDAN ÖZEL HÜKÜMLER …………………….243
26. ESNAFLAR HAKKINDA DA TACİR
OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARINA
İLİŞKİN BAZI KURALLARIN
UYGULANMASI ………………………………………………  254
İkinci Bölüm
TACİR YARDIMCILARI
§ 5. BAĞLI TACİR YARDIMCILARI …………………………………………  258
27 ila 30. TİCARİ TEMSİLCİ………………………………………….258
27. TİCARİ TEMSİLCİNİN TANIMI
VE ATANMASI ………………………………………………258
28. TİCARİ TEMSİL YETKİSİNİN
VERİLMESİNDEKİ ÖZELLİKLER VE
TİCARİ TEMSİL YETKİSİNİN
KAPSAMI ……………………………………………………  267
29. TİCARİ TEMSİL YETKİSİNİN
SINIRLANMASI ……………………………………………  273
30. TİCARİ TEMSİL YETKİSİNİN
SONA ERMESİ ……………………………………………….279
X
31. TİCARİ VEKİL ……………………………………………………  285
32. DİĞER TACİR YARDIMCILARI (TBK 552) …………………  296
§ 6. BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI ………………………………  306
33 ila 35. SİMSAR ………………………………………………………306
33. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNE
KATILANLAR, SİMSARLIĞIN TÜRLERİ,
SİMSARLIĞIN DİĞER BAĞIMSIZ TACİR
YARDIMCILARINDAN FARKLARI,
SİMSARLIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ
ve SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN
ŞEKLİ ………………………………………………………….306
34. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNDEN
KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER
VE HAKLAR …………………………………………………320
35. SİMSARLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA
ERMESİ VE ZAMANAŞIMI ……………………………  345
36 ila 39. ACENTE………………………………………………………349
36. ACENTENİN TANIMI, UNSURLARI,
ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN
ŞEKLİ, TARAFLARI,
ACENTELİĞE UYGULANACAK
HÜKÜMLER ve UYGULAMA ALANI …………………  349
37. ACENTENİN BORÇLARI, HAKLARI
VE ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ ………………………………………  360
38. ACENTENİN TEMSİL YETKİSİ …………………………  375
39. ACENTELİK SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ, ÖZELLİKLE
DENKLEŞTİRME İSTEMİ,
ACENTELİKTE SÖZLEŞMENİN SONA
ERMESİNDEN SONRAKİ REKABET
YASAĞI ANLAŞMASI ve
ZAMANAŞIMI ……………………………………………  388
XI
40 ila 42. KOMİSYONCU ……………………………………………  410
40. KOMİSYONCULUĞUN TANIMI VE İLİŞKİYE
KATILANLARIN TANITILMASI,
KOMİSYONCULUĞUN UNSURLARI,
KOMİSYONCULUĞA İLİŞKİN
KURALLARIN UYGULAMA
ALANI, SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE
KOMİSYONCUNUN VERESİYE
SATIŞ YAPMASI ………………………………………  410
41. KOMİSYON SÖZLEŞMESİNDEN
KAYNAKLANAN KOMİSYONCUNUN
YÜKÜMLÜLÜKLERİ ……………………………………420
42. KOMİSYONCUNUN HAKLARI,
KOMİSYONUN SONA ERMESİ
VE ZAMANAŞIMI ………………………………………430
Üçüncü Bölüm
TİCARİ İŞLETME HUKUKUNUN
DİĞER KURUMLARI
§ 7. TİCARET SİCİLİ (43 ila 45) ………………………………………  443
43. TİCARET SİCİLİ ÖRGÜTÜ,
TİCARET SİCİLİNİN TUTULMASINDAN
ORTAYA ÇIKAN ZARARLARDAN
SORUMLULUK, TİCARET SİCİLİ
YÖNETMELİĞİ, TİCARET SİCİLİNİN
TİCARİ İŞLETMELER SİCİLİ OLMASI,
SİCİL İŞLEMLERİ VE SİCİL İŞLEMLERİNİN
YAPILMASI …………………………………………………  443
44. SİCİL MÜDÜRÜNÜN İNCELEME
GÖREVİ, SİCİL MÜDÜRÜNÜN
KARARLARINA İTİRAZ VE
GEÇİCİ KAYIT ………………………………………………  463
XII
45. TİCARET SİCİLİNİN ALENİYETİ,
TESCİL VE İLANIN ETKİSİ VE
TİCARET SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ ……………………  480
§ 8. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI (46 ila 48) ……………  496
46. TİCARET UNVANI KAVRAMI,
TİCARET UNVANININ TARİHİ
GELİŞİMİ, TİCARET UNVANI
ÜZERİNDEKİ HAKKIN NİTELİĞİ,
TİCARET UNVANININ OLUŞUMU,
TİCARET UNVANININ TESCİLİ,
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE DUYURULMASI
VE UNVAN İLE İMZANIN TEVDİ
YÜKÜMÜ ………………………………………………………496
47. SONRADAN MEYDANA GELEN
DEĞİŞİKLİKLERE RAĞMEN TİCARET
UNVANININ DEĞİŞMESİNE GEREK
BULUNMAYAN HALLER, KARMA SİSTEM
VE TİCARET UNVANININ
KORUNMASI …………………………………………………533
48. İŞLETME ADI ………………………………………………….562
§ 9. MARKA (49 ila 53) ………………………………………………….569
49. MARKA KAVRAMI, TÜRLERİ,
TESCİLİ VE KORUMA SÜRESİ …………………………….569
50. MARKA ÜZERİNDEKİ HAKKIN
ÖZELLİKLERİ, HUKUKİ İŞLEMLERE
KONU OLMASI VE TPE’NİN KARARLARINA
İTİRAZ ………………………………………………………….581
51. KULLANILMAYAN MARKANIN
İPTALİ ………………………………………………………….589
52. MARKA HUKUKUNDA HÜKÜMSÜZLÜK
DAVASI ………………………………………………………  595
53. MARKA HAKKININ KORUNMASI ………………………599
§ 10. HAKSIZ REKABET (54 ile 55) …………………………………  605
XIII
54. HAKSIZ REKABETİN DÜZENLENMESİ,
TANIMI VE HAKSIZ REKABET
HALLERİ ……………………………………………………….605
55. HAKSIZ REKABET SONUCUNDA
İHTİYATİ TEDBİRLER, İSPAT YÜKÜ,
AÇILABİLECEK HUKUK DAVALARI,
DAVACI VE DAVALI SIFATI
VE HAKSIZ REKABETTE
ALINAN HÜKMÜN BAŞKA BİR
KİŞİ HAKKINDA DA İCRA
EDİLEBİLMESİ ……………………………………………………653
§11. TİCARİ DEFTERLER ve
ÖZELLİKLE TİCARİ DEFTERLERİN
DELİL OLMASI (56 ila 59)……………………………………………686
56. TİCARİ DEFTERLERİN TUTULMASI VE
SAKLANMASI ……………………………………………………686
57. TİCARİ DEFTER VE BELGELERİN
İBRAZI VE TESLİMİ ……………………………………………  711
58. TİCARİ DEFTERLERLE İSPAT,
TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİ
LEHİNE KANIT OLMASI (HMK 222) …………………………716
59. TİCARİ DEFTERLERİN SAHİBİNİN
ALEYHİNE DELİL OLMASI …………………………………….723
YARARLANILAN KAYNAKLAR ……………………………………  729
KAVRAM İNDEKSİ ……………………………………………………  735
MADDE İNDEKSİ ……………………………………………………….739
 


 
Yorumlarınızda kitabı neden beğendiğinizi veya beğenmediğinizi açık bir şekilde belirtiniz.
Selma Çetiner ...
Ekim 2017
36.90 TL
Sepete Ekle
Sevilay Uzunallı ...
Eylül 2017
21.50 TL
Sepete Ekle
Ali Bozer ...
Haziran 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Serhan Dinç
Mayıs 2017
42.90 TL
Sepete Ekle
 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2017