Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk ve ABD Hukuku Bağlamında
Marka Hakkı Edinme Süreci
Kasım 2020 / 1. Baskı / 504 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 140.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Marka, geçmişi M.Ö. 7000 yılına dayanan ve ayırt edici işaretleri koruyan sınai bir haktır. Geçmişten günümüze doğru değişime uğramıştır. Çalışmada günümüzde hangi tip işaretlerin marka olarak korunabileceği ve bunların marka olarak korunması süreci incelenmiştir.

Marka Hukuku, genel itibariyle uluslararası anlaşmalarla düzenlenen bir hukuk dalıdır. Bu nedenle her ülkede benzer uygulamalar ve düzenlemeler görülmektedir. Bununla birlikte mülkilik ilkesi gereği her devletin kendine has yaklaşımı ve mevzuatı da bulunmaktadır. Çalışmada kullanma sistemini temel alan ABD Hukuku'yla tescil sistemini temel alan Türk Hukuku karşılaştırmıştır. Her iki hukuk sisteminde de marka başvurusu süreci, marka ret sebepleri, tescil işlemi ve marka korumasının sona erme sebepleri incelenmiştir. Ayrıca araştırmada Avrupa Topluluk Marka Hukuku ile İngiliz Hukuku'na da yer verilmiştir. Emsal mahkeme kararları incelenmiş doktrindeki görüşlere yer verilmiştir.

Teknolojideki gelişim ve sosyal değişimle birlikte marka olabilecek işaretler konusunda önemli değişimler yaşanmaktadır. Bazı işaretler marka olarak korunabilirken bazı tip işaretler ise artık marka korumasından yararlanmamaktadır. Hangi tip işaretlerin nasıl korunacağıysa tartışmalı bir konudur. Kitapta bu konular incelenerek doktrine ve uygulamaya katkı sunmaya çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
Marka
Marka Hakkı Edinme Süreci
Barkod: 9789750264139
Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 504
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
MARKA
1.1. MARKA KAVRAMI VE TERMİNOLOJİSİ  23
1.2. MARKA TARİHÇESİ  28
1.3. ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA MARKA  32
1.3.1. Paris Sözleşmesi  33
1.3.2. Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü  35
1.3.3. AB Marka Hukuku ve Topluluk Markası  38
1.3.4. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)  40
1.4. MARKA KULLANILMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER  42
1.5. MARKA HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER  43
1.5.1. Kullanma Sistemi  43
1.5.2. Tescil Sistemi  44
1.5.3. Karma Sistem  46
1.5.4. Türk Hukuku Sistemi  47
1.5.5. ABD Hukuku Sistemi  49
1.6. MARKANIN FONKSİYONLARI  52
1.6.1. Ayırt Edicilik  52
1.6.2. Kalite ya da Garanti Fonksiyonu  53
1.6.3. Kaynak Belirtme İşlevi  54
1.6.4. Reklam İşlevi  55
1.7. MARKA HAKKININ ÖZELLİKLERİ  56
1.7.1. Fikri Hak Olması  56
1.7.2. Gayri Maddi Olması  58
1.7.3. Mutlak Hak Olması  59
1.7.4. İnhisarilik  60
1.7.5. Ülkesellik İlkesi  61
1.7.6. Süreye Bağlı Bir Hak Olması ve Yenilenebilirlik  63
1.7.7. Hukuki İşlemlere Konu Olması  63
1.7.8. İhtiyarilik  63
1.8. MARKANIN DİĞER FİKRİ VE SINAİ HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  64
1.8.1. Patent  65
1.8.2. Faydalı Modeller  70
1.8.3. Tasarım  72
1.8.4. İşletme Adı  77
1.8.4.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  78
1.8.4.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  79
1.8.5. Ticaret Unvanı  80
1.8.5.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  80
1.8.5.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  83
1.8.6. Coğrafi İşaret  84
1.8.7. Eser Koruması  89
1.8.8. Alan Adları  97
1.8.9. Ticari Sır  107
1.9. MARKA TÜRLERİ  111
1.9.1. Kullanım Amacına Göre  111
1.9.2. Sahiplerine Göre Markalar  113
1.9.3. Tanınmışlık Derecesine Göre Markalar  117
1.9.4. Tescil Amacına Göre Markalar  121
1.10. MARKANIN KORUMA KONUSU  124
1.10.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  125
1.10.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  127
1.10.3. Türk Hukuku’nda Marka Olabilecek İşaretler  130
1.10.3.1. Ayırt edicilik  131
1.10.3.2. Esas Unsur – Tali Unsur Ayrımı  136
1.10.3.3. Belirlilik  138
1.10.4. ABD Hukuku’nda Marka Olabilecek İşaretler  138
1.10.4.1. ABD Hukuku’nda Ayırt Edicilik  139
1.10.4.1.1. Karıştırılma İhtimali  140
1.10.4.1.2. Benzerlik İncelemesi  143
1.10.4.1.3. İkincil Anlam Teorisi (Secondary Meaning)  143
1.10.4.2. Markanın Belirli Mal veya Hizmetlerle İlişkilendirilmesi  145
1.11. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK İŞARETLER  146
1.11.1. Sözcük, Sayı ve Harf Markaları  149
1.11.2. İsim ve Soy İsim Markaları  152
1.11.3. Slogan Markaları  155
1.11.4. Şekiller, Çizimler ve Benzeri Tasvirler  158
1.11.5. Logo  159
1.11.6. Mal ve Ambalaj Markaları  160
1.11.7. Ses Markaları  161
1.11.8. Üç Boyutlu Şekil Markaları  163
1.11.9. Renk Markası  165
1.11.9.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  166
1.11.9.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  168
1.11.10. Hareket Markaları  171
1.11.11. Ticari Form (Trade Dress)  172
1.11.12. Koku Markası  175
1.11.13. Hologram Markası  177
1.11.14. Tat Markası  178
İkinci Bölüm
MARKA HAKKI EDİNME SÜRECİ
2.1. TÜRK HUKUKU’NDA MARKA HAKKI EDİNME SÜRECİ  181
2.1.1. Öncelik İlkesi  182
2.1.1.1. Rüçhan Hakkı  183
2.1.1.1.1. Uluslararası Marka Başvurularından Doğan Rüçhan Hakkı  185
2.1.1.1.2. Sergilerden Doğan Rüçhan Hakkı  186
2.1.1.1.3. ABD Hukuku’nda Rüçhan Hakkı  187
2.1.1.2. Tanınmış Marka  188
2.1.1.2.1. Türk Hukuku’nda Tanınmış Marka  189
2.1.1.2.2. ABD Hukuku’nda Tanınmış Marka  195
2.1.2. Marka Başvurularında Sınıflandırma  198
2.1.2.1. Türk Hukuku’nda Mal veya Hizmet Markalarının Sınıflandırılması  200
2.1.2.2. Nis Anlaşması ve 2016/2 Sayılı Tebliği’nin Marka Başvuru Sürecindeki Rolü  202
2.1.2.3. ABD Hukuku’nda Mal veya Hizmet Marka Sınıfları  205
2.1.2.4. Nis Anlaşması’nın ABD Federal Marka Başvuru Sürecindeki Rolü  207
2.1.3. Başvuru Yapmaya Yetkili Kişiler  209
2.1.3.1. ABD Hukuku’nda Marka Sahibi  212
2.1.3.2. Muvafakat  215
2.1.3.2.1. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  219
2.1.4. Marka Başvurusu Süreci  221
2.1.4.1. Ön Araştırma  222
2.1.4.1.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  224
2.1.4.1.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  226
2.1.4.2. Başvuru  228
2.1.4.2.1. Marka Örneğinin Gösterimi  231
2.1.4.2.2. Marka Örneğinin Yönetmelik Bağlamında Gösterimi  232
2.1.4.2.3. ABD Hukuku’nda Marka Örneği Gösterimi  234
2.1.4.2.3.1. Marka Örneğinin Sunulması (Marka Çizimi)  235
2.1.4.2.3.2. Numune (Specimen)  238
2.1.4.3. Şekli İnceleme  240
2.1.4.4. Mutlak Ret Nedenleri (Tescil Engelleri) Yönünden İnceleme  244
2.1.4.4.1. SMK. m.4 Kapsamında Marka Olamayacak İşaretler  246
2.1.4.4.2. Herhangi bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  249
2.1.4.4.3. Tasviri İşaretler  251
2.1.4.4.4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  257
2.1.4.4.4.1. İnceleme Süreci  259
2.1.4.4.4.2. Markanın Kullanımı veya Önceki Marka Sahibinin Muvafakati  263
2.1.4.4.5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek Sanat veya Ticaret Erbabını Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  264
2.1.4.4.6. Mala Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  266
2.1.4.4.7. Halkı Yanıltıcı İşaretler  268
2.1.4.4.8. Paris Sözleşmesi 2. Mük. 6. md. Göre Reddedilecek İşaretler  270
2.1.4.4.9. Kamuya Mal Olmuş İşaretler  272
2.1.4.4.10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  274
2.1.4.4.11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  275
2.1.4.4.12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  277
2.1.4.5. Başvurunun Bülten’de Yayımlanması  279
2.1.4.6. Üçüncü Kişilerin Görüş İleri Sürmesi ve İlgili Kişilerin Yayıma İtiraz Süreci  281
2.1.4.6.1. Üçüncü Kişilerin Görüş İleri Sürmesi  281
2.1.4.6.2. Yayıma İtiraz  283
2.1.4.6.2.1. Kullanım İspatı  286
2.1.4.6.2.2. Yayıma İtiraz İncelemesinin Sonuçları  289
2.1.4.7. Markanın Nispi Ret Nedenleri  289
2.1.4.7.1. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Marka ile Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetleri Kapsayan İşaretler  290
2.1.4.7.1.1. Markaların Aynı ve Benzer Olması  291
2.1.4.7.1.2. Mal veya Hizmetlerin Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsaması  293
2.1.4.7.1.3. Markaların Birbiriyle Karıştırılması  295
2.1.4.7.1.4. İltibas İncelemesi Süreci  298
2.1.4.7.2. Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Marka Sahibinden İzin Alınmaksızın Marka Başvurusunda Bulunulması  303
2.1.4.7.3. Önceye Dayalı Kullanım Nedeniyle Hak İktisap Edenin Marka Başvurusuna İtirazı  305
2.1.4.7.4. Paris Sözleşmesi Bağlamında Tanınmış Markalar  307
2.1.4.7.4.1. Tanınmış Marka İncelemesi  309
2.1.4.7.4.2. Tanınmış Markanın Sağladığı Koruma  312
2.1.4.7.5. Toplumda Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  314
2.1.4.7.6. Başkasına Ait Kişi İsmi, Ticaret Unvanı, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını İçeren Markalar  319
2.1.4.7.7. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  321
2.1.4.7.8. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  322
2.1.4.7.9. Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları  323
2.1.4.8. Karara İtiraz  330
2.1.4.9. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu İncelemesi  332
2.1.4.9.1. YİDK Kararına Karşı İptal Davası  333
2.1.4.9.2. Yayıma İtiraz ve Karara İtiraza İlişkin Ortak Hükümler  335
2.1.4.10. Tescil  337
2.1.4.10.1. Marka Tescilinin Sonuçları  339
2.1.4.10.2. Marka Tescil Belgesi  341
2.1.4.11. Belirli Hataların Düzeltilmesi  341
2.1.4.12. Markanın Bölünmesi  342
2.1.5. Türk Hukuku’nda Markanın Haksız Rekabet Bağlamında Korunması  343
2.1.5.1. Marka Koruması ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi  345
2.1.5.2. Markanın Haksız Rekabet Hükümleri Bağlamında Değerlendirilmesi  348
2.2. ABD HUKUKU’NDA MARKA HAKKI EDİNME SÜRECİ  352
2.2.1. Eyalet Bazında Marka Koruması  353
2.2.2. Common Law Marka Koruması  355
2.2.3. ABD Hukuku’nda Haksız Rekabet Koruması  357
2.2.4. Federal Tescil Sistemi  359
2.2.4.1. Marka Başvurusu Süreci  361
2.2.4.2. Marka Başvurusunun İncelenme Süreci  363
2.2.4.2.1. TEAS Plus ve TEAS Standart Formları  367
2.2.4.2.2. Marka Başvurusu Türü  369
2.2.4.2.2.1. Kullanılan Markalara İlişkin Başvurular  370
2.2.4.2.2.1.1. İnceleme Süreci  371
2.2.4.2.2.1.2. USPTO’ya Cevap Verilmesi  372
2.2.4.2.2.1.3. USPTO’ya Süresinde Cevap Verilmemesinin Sonuçları  374
2.2.4.2.2.1.4. Başvuranın Cevabının Yetersiz Olmasının Sonuçları  375
2.2.4.2.2.1.5. Marka Tescil Belgesinin Verilmesi  376
2.2.4.2.2.2. Bona Fide Kullanma Niyetli Başvurular  377
2.2.4.2.2.2.1. İnceleme Süreci  380
2.2.4.2.2.2.2. NOA Bildirimi  381
2.2.4.2.2.2.3. Markanın Kullanıldığına İlişkin Sunulması Gereken Belgeler  382
2.2.4.2.2.2.4. Süre Uzatım Talebi  384
2.2.4.2.2.2.5. Kullanma Durumuna İlişkin Formun İncelenmesi  386
2.2.4.2.2.3. Yabancı Ülke Menşeili Başvurulara İlişkin Süreç  387
2.2.4.2.2.4. Madrid Protokolü Bağlamında Marka Başvurusu Süreci  391
2.2.4.3. Markanın Bülten’de İlan Edilmesinden Sonraki Süreç  393
2.2.4.3.1. Protesto İhtarı  394
2.2.4.3.2. Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB) Bağlamında İtiraz Etme  395
2.2.4.3.2.1. İtiraz Süreci  396
2.2.4.3.2.2. Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu Yapısı  398
2.2.4.3.2.3. Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB) Kararlarının Temyizi  401
2.2.4.4. Tescil  402
2.2.4.4.1. Asli Tescil Sicili ve Ek Tescil Sicili  405
2.2.4.4.2. TM SM ® İbarelerinin Önemi  409
2.2.4.4.2.1. TM ve SM Sembollerinin Kullanımı  409
2.2.4.4.2.2. ® Sembolünün Kullanımı  410
2.2.4.4.3. İtiraz Kabul Etmezlik Bildirimi  411
2.2.4.5. USPTO’nun Tescilli Marka Başvurusu Reddi Sebepleri  412
2.2.4.5.1. Soy İsimleri  414
2.2.4.5.2. Coğrafi Olarak Bir Ürünün Orijinini Tanımlayan Mal veya Hizmet İşaretleri  415
2.2.4.5.3. Coğrafi Bağlamda Yanıltıcı İşaretler  416
2.2.4.5.4. Ornamental (Motif, Süs, Desen) İşaretler  417
2.2.4.5.5. Fonksiyonel İşaretler  418
2.2.4.5.6. Tasviri İşaretler  419
2.2.4.5.7. Yanıltıcı Tasviri İşaretler  420
2.2.4.5.8. Jenerik İşaretler  421
2.2.4.5.9. Ahlaka Aykırı veya Skandallık İçeren Markalar  423
2.2.4.5.10. Toplumsal Değerleri Hor Gören İşaretler  424
2.2.4.5.11. Yanıltıcı İşaretler  425
2.2.4.5.12. Devlette ve Eyaletlere Ait İşaretler  426
2.2.4.5.13. İsim, Resim ve İmza Markaları  427
2.2.4.5.14. Karıştırılma İhtimali Olan Markalar  428
2.2.4.5.15. Yasadışı Faaliyetlere İlişkin Marka Kullanımı  430
2.2.4.5.16. Kitap Başlıkları, Film Başlıkları ve Edebi Eser Başlıklarından Oluşan Markalar  430
Üçüncü Bölüm
MARKA KORUMASININ SONA ERMESİ
3.1. GENEL OLARAK  433
3.2. TÜRK HUKUKU’NDA MARKANIN SONA ERME SEBEPLERİ  433
3.2.1. Markayı Kullanma Zorunluluğu  433
3.2.2. Marka Koruma Süresi ve Yenileme  439
3.2.3. Marka Başvurusunun Geri Çekilmesi  443
3.2.4. Marka Hakkından Vazgeçme  444
3.2.5. Markanın Hükümsüzlüğü  445
3.2.5.1. Hükümsüzlük Davası Tarafları  447
3.2.5.2. Hükümsüzlük Davası Konusu  449
3.2.5.2.1. Markanın Kullanımı Neticesinde Ayırt Edici Niteliğe Kavuşması  450
3.2.5.2.2. Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı  453
3.2.5.3. Hükümsüzlük Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  456
3.2.6. Markanın İptali  457
3.2.6.1. İptal Sebepleri  458
3.2.6.1.1. Markanın Kullanılmaması  459
3.2.6.1.2. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  461
3.2.6.1.3. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği, Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması  464
3.2.6.1.4. Garanti Markası veya Ortak Marka Teknik Şartnamesine Aykırı Kullanım  465
3.2.6.2. İptal Kararının Sonuçları  466
3.2.6.3. Hükümsüzlük ve İptal Kararının Etkileri  467
3.3. ABD HUKUKU’NDA MARKA HAKKININ SONA ERME SEBEPLERİ  469
3.3.1. ABD Hukuku’nda Markayı Kullanma Zorunluluğu  469
3.3.1.1. Tescilden Önce Markayı Kullanma Zorunluluğu  470
3.3.1.2. Tescilden Önce Marka Kullanma Niyetli Başvurularda Markanın Kullanılması  471
3.3.1.3. Common Law Bağlamında Markanın Kullanılması Zorunluluğu  472
3.3.1.4. Tescilden Sonra Markayı Kullanma Zorunluluğu  473
3.3.2. Marka Koruma Süresi ve Yenileme  474
3.3.3. Markanın Terk Edilmesi  478
3.3.3.1. Tescilli Markanın Terk Edilmesi  478
3.3.3.2. Marka Başvurusunun Terk Edilmesi  479
3.3.4. Tescilli Markanın İptali  480
Sonuç  483
Kaynakça  489
Kavramlar Dizini  503
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
MARKA
1.1. MARKA KAVRAMI VE TERMİNOLOJİSİ  23
1.2. MARKA TARİHÇESİ  28
1.3. ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA MARKA  32
1.3.1. Paris Sözleşmesi  33
1.3.2. Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolü  35
1.3.3. AB Marka Hukuku ve Topluluk Markası  38
1.3.4. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS)  40
1.4. MARKA KULLANILMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER  42
1.5. MARKA HAKKININ KORUNMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER  43
1.5.1. Kullanma Sistemi  43
1.5.2. Tescil Sistemi  44
1.5.3. Karma Sistem  46
1.5.4. Türk Hukuku Sistemi  47
1.5.5. ABD Hukuku Sistemi  49
1.6. MARKANIN FONKSİYONLARI  52
1.6.1. Ayırt Edicilik  52
1.6.2. Kalite ya da Garanti Fonksiyonu  53
1.6.3. Kaynak Belirtme İşlevi  54
1.6.4. Reklam İşlevi  55
1.7. MARKA HAKKININ ÖZELLİKLERİ  56
1.7.1. Fikri Hak Olması  56
1.7.2. Gayri Maddi Olması  58
1.7.3. Mutlak Hak Olması  59
1.7.4. İnhisarilik  60
1.7.5. Ülkesellik İlkesi  61
1.7.6. Süreye Bağlı Bir Hak Olması ve Yenilenebilirlik  63
1.7.7. Hukuki İşlemlere Konu Olması  63
1.7.8. İhtiyarilik  63
1.8. MARKANIN DİĞER FİKRİ VE SINAİ HAKLARLA KARŞILAŞTIRILMASI  64
1.8.1. Patent  65
1.8.2. Faydalı Modeller  70
1.8.3. Tasarım  72
1.8.4. İşletme Adı  77
1.8.4.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  78
1.8.4.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  79
1.8.5. Ticaret Unvanı  80
1.8.5.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  80
1.8.5.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  83
1.8.6. Coğrafi İşaret  84
1.8.7. Eser Koruması  89
1.8.8. Alan Adları  97
1.8.9. Ticari Sır  107
1.9. MARKA TÜRLERİ  111
1.9.1. Kullanım Amacına Göre  111
1.9.2. Sahiplerine Göre Markalar  113
1.9.3. Tanınmışlık Derecesine Göre Markalar  117
1.9.4. Tescil Amacına Göre Markalar  121
1.10. MARKANIN KORUMA KONUSU  124
1.10.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  125
1.10.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  127
1.10.3. Türk Hukuku’nda Marka Olabilecek İşaretler  130
1.10.3.1. Ayırt edicilik  131
1.10.3.2. Esas Unsur – Tali Unsur Ayrımı  136
1.10.3.3. Belirlilik  138
1.10.4. ABD Hukuku’nda Marka Olabilecek İşaretler  138
1.10.4.1. ABD Hukuku’nda Ayırt Edicilik  139
1.10.4.1.1. Karıştırılma İhtimali  140
1.10.4.1.2. Benzerlik İncelemesi  143
1.10.4.1.3. İkincil Anlam Teorisi (Secondary Meaning)  143
1.10.4.2. Markanın Belirli Mal veya Hizmetlerle İlişkilendirilmesi  145
1.11. MARKA OLARAK TESCİL EDİLEBİLECEK İŞARETLER  146
1.11.1. Sözcük, Sayı ve Harf Markaları  149
1.11.2. İsim ve Soy İsim Markaları  152
1.11.3. Slogan Markaları  155
1.11.4. Şekiller, Çizimler ve Benzeri Tasvirler  158
1.11.5. Logo  159
1.11.6. Mal ve Ambalaj Markaları  160
1.11.7. Ses Markaları  161
1.11.8. Üç Boyutlu Şekil Markaları  163
1.11.9. Renk Markası  165
1.11.9.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  166
1.11.9.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  168
1.11.10. Hareket Markaları  171
1.11.11. Ticari Form (Trade Dress)  172
1.11.12. Koku Markası  175
1.11.13. Hologram Markası  177
1.11.14. Tat Markası  178
İkinci Bölüm
MARKA HAKKI EDİNME SÜRECİ
2.1. TÜRK HUKUKU’NDA MARKA HAKKI EDİNME SÜRECİ  181
2.1.1. Öncelik İlkesi  182
2.1.1.1. Rüçhan Hakkı  183
2.1.1.1.1. Uluslararası Marka Başvurularından Doğan Rüçhan Hakkı  185
2.1.1.1.2. Sergilerden Doğan Rüçhan Hakkı  186
2.1.1.1.3. ABD Hukuku’nda Rüçhan Hakkı  187
2.1.1.2. Tanınmış Marka  188
2.1.1.2.1. Türk Hukuku’nda Tanınmış Marka  189
2.1.1.2.2. ABD Hukuku’nda Tanınmış Marka  195
2.1.2. Marka Başvurularında Sınıflandırma  198
2.1.2.1. Türk Hukuku’nda Mal veya Hizmet Markalarının Sınıflandırılması  200
2.1.2.2. Nis Anlaşması ve 2016/2 Sayılı Tebliği’nin Marka Başvuru Sürecindeki Rolü  202
2.1.2.3. ABD Hukuku’nda Mal veya Hizmet Marka Sınıfları  205
2.1.2.4. Nis Anlaşması’nın ABD Federal Marka Başvuru Sürecindeki Rolü  207
2.1.3. Başvuru Yapmaya Yetkili Kişiler  209
2.1.3.1. ABD Hukuku’nda Marka Sahibi  212
2.1.3.2. Muvafakat  215
2.1.3.2.1. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  219
2.1.4. Marka Başvurusu Süreci  221
2.1.4.1. Ön Araştırma  222
2.1.4.1.1. Türk Hukuku’ndaki Yaklaşım  224
2.1.4.1.2. ABD Hukuku’ndaki Yaklaşım  226
2.1.4.2. Başvuru  228
2.1.4.2.1. Marka Örneğinin Gösterimi  231
2.1.4.2.2. Marka Örneğinin Yönetmelik Bağlamında Gösterimi  232
2.1.4.2.3. ABD Hukuku’nda Marka Örneği Gösterimi  234
2.1.4.2.3.1. Marka Örneğinin Sunulması (Marka Çizimi)  235
2.1.4.2.3.2. Numune (Specimen)  238
2.1.4.3. Şekli İnceleme  240
2.1.4.4. Mutlak Ret Nedenleri (Tescil Engelleri) Yönünden İnceleme  244
2.1.4.4.1. SMK. m.4 Kapsamında Marka Olamayacak İşaretler  246
2.1.4.4.2. Herhangi bir Ayırt Edici Niteliğe Sahip Olmayan İşaretler  249
2.1.4.4.3. Tasviri İşaretler  251
2.1.4.4.4. Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer İşaretler  257
2.1.4.4.4.1. İnceleme Süreci  259
2.1.4.4.4.2. Markanın Kullanımı veya Önceki Marka Sahibinin Muvafakati  263
2.1.4.4.5. Ticaret Alanında Herkes Tarafından Kullanılan veya Belirli Bir Meslek Sanat veya Ticaret Erbabını Ayırt Etmeye Yarayan İşaretler  264
2.1.4.4.6. Mala Şeklini veya Mala Asli Değerini Veren Şekli İçeren İşaretler  266
2.1.4.4.7. Halkı Yanıltıcı İşaretler  268
2.1.4.4.8. Paris Sözleşmesi 2. Mük. 6. md. Göre Reddedilecek İşaretler  270
2.1.4.4.9. Kamuya Mal Olmuş İşaretler  272
2.1.4.4.10. Dini Değerleri veya Sembolleri İçeren İşaretler  274
2.1.4.4.11. Kamu Düzenine veya Genel Ahlaka Aykırı İşaretler  275
2.1.4.4.12. Tescilli Coğrafi İşaretten Oluşan ya da Tescilli Coğrafi İşaret İçeren İşaretler  277
2.1.4.5. Başvurunun Bülten’de Yayımlanması  279
2.1.4.6. Üçüncü Kişilerin Görüş İleri Sürmesi ve İlgili Kişilerin Yayıma İtiraz Süreci  281
2.1.4.6.1. Üçüncü Kişilerin Görüş İleri Sürmesi  281
2.1.4.6.2. Yayıma İtiraz  283
2.1.4.6.2.1. Kullanım İspatı  286
2.1.4.6.2.2. Yayıma İtiraz İncelemesinin Sonuçları  289
2.1.4.7. Markanın Nispi Ret Nedenleri  289
2.1.4.7.1. Tescil Edilmiş veya Tescil İçin Başvurusu Yapılmış Marka ile Aynı veya Benzer Olan ve Aynı veya Benzer Mal veya Hizmetleri Kapsayan İşaretler  290
2.1.4.7.1.1. Markaların Aynı ve Benzer Olması  291
2.1.4.7.1.2. Mal veya Hizmetlerin Aynı veya Benzer Mal ve Hizmetleri Kapsaması  293
2.1.4.7.1.3. Markaların Birbiriyle Karıştırılması  295
2.1.4.7.1.4. İltibas İncelemesi Süreci  298
2.1.4.7.2. Ticari Vekil veya Temsilci Tarafından Marka Sahibinden İzin Alınmaksızın Marka Başvurusunda Bulunulması  303
2.1.4.7.3. Önceye Dayalı Kullanım Nedeniyle Hak İktisap Edenin Marka Başvurusuna İtirazı  305
2.1.4.7.4. Paris Sözleşmesi Bağlamında Tanınmış Markalar  307
2.1.4.7.4.1. Tanınmış Marka İncelemesi  309
2.1.4.7.4.2. Tanınmış Markanın Sağladığı Koruma  312
2.1.4.7.5. Toplumda Belirli Bir Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar  314
2.1.4.7.6. Başkasına Ait Kişi İsmi, Ticaret Unvanı, Fotoğraf, Telif Hakkı veya Herhangi Bir Fikri Mülkiyet Hakkını İçeren Markalar  319
2.1.4.7.7. Süresi İçinde Yenilenmeyen Ortak Marka veya Garanti Markasıyla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  321
2.1.4.7.8. Süresi İçinde Yenilenmeyen Markalarla Aynı veya Benzer Markaların Tescil Edilmek İstenmesi  322
2.1.4.7.9. Kötü Niyetle Yapılan Marka Başvuruları  323
2.1.4.8. Karara İtiraz  330
2.1.4.9. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu İncelemesi  332
2.1.4.9.1. YİDK Kararına Karşı İptal Davası  333
2.1.4.9.2. Yayıma İtiraz ve Karara İtiraza İlişkin Ortak Hükümler  335
2.1.4.10. Tescil  337
2.1.4.10.1. Marka Tescilinin Sonuçları  339
2.1.4.10.2. Marka Tescil Belgesi  341
2.1.4.11. Belirli Hataların Düzeltilmesi  341
2.1.4.12. Markanın Bölünmesi  342
2.1.5. Türk Hukuku’nda Markanın Haksız Rekabet Bağlamında Korunması  343
2.1.5.1. Marka Koruması ve Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi  345
2.1.5.2. Markanın Haksız Rekabet Hükümleri Bağlamında Değerlendirilmesi  348
2.2. ABD HUKUKU’NDA MARKA HAKKI EDİNME SÜRECİ  352
2.2.1. Eyalet Bazında Marka Koruması  353
2.2.2. Common Law Marka Koruması  355
2.2.3. ABD Hukuku’nda Haksız Rekabet Koruması  357
2.2.4. Federal Tescil Sistemi  359
2.2.4.1. Marka Başvurusu Süreci  361
2.2.4.2. Marka Başvurusunun İncelenme Süreci  363
2.2.4.2.1. TEAS Plus ve TEAS Standart Formları  367
2.2.4.2.2. Marka Başvurusu Türü  369
2.2.4.2.2.1. Kullanılan Markalara İlişkin Başvurular  370
2.2.4.2.2.1.1. İnceleme Süreci  371
2.2.4.2.2.1.2. USPTO’ya Cevap Verilmesi  372
2.2.4.2.2.1.3. USPTO’ya Süresinde Cevap Verilmemesinin Sonuçları  374
2.2.4.2.2.1.4. Başvuranın Cevabının Yetersiz Olmasının Sonuçları  375
2.2.4.2.2.1.5. Marka Tescil Belgesinin Verilmesi  376
2.2.4.2.2.2. Bona Fide Kullanma Niyetli Başvurular  377
2.2.4.2.2.2.1. İnceleme Süreci  380
2.2.4.2.2.2.2. NOA Bildirimi  381
2.2.4.2.2.2.3. Markanın Kullanıldığına İlişkin Sunulması Gereken Belgeler  382
2.2.4.2.2.2.4. Süre Uzatım Talebi  384
2.2.4.2.2.2.5. Kullanma Durumuna İlişkin Formun İncelenmesi  386
2.2.4.2.2.3. Yabancı Ülke Menşeili Başvurulara İlişkin Süreç  387
2.2.4.2.2.4. Madrid Protokolü Bağlamında Marka Başvurusu Süreci  391
2.2.4.3. Markanın Bülten’de İlan Edilmesinden Sonraki Süreç  393
2.2.4.3.1. Protesto İhtarı  394
2.2.4.3.2. Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB) Bağlamında İtiraz Etme  395
2.2.4.3.2.1. İtiraz Süreci  396
2.2.4.3.2.2. Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu Yapısı  398
2.2.4.3.2.3. Marka Yargılama ve Temyiz Kurulu (TTAB) Kararlarının Temyizi  401
2.2.4.4. Tescil  402
2.2.4.4.1. Asli Tescil Sicili ve Ek Tescil Sicili  405
2.2.4.4.2. TM SM ® İbarelerinin Önemi  409
2.2.4.4.2.1. TM ve SM Sembollerinin Kullanımı  409
2.2.4.4.2.2. ® Sembolünün Kullanımı  410
2.2.4.4.3. İtiraz Kabul Etmezlik Bildirimi  411
2.2.4.5. USPTO’nun Tescilli Marka Başvurusu Reddi Sebepleri  412
2.2.4.5.1. Soy İsimleri  414
2.2.4.5.2. Coğrafi Olarak Bir Ürünün Orijinini Tanımlayan Mal veya Hizmet İşaretleri  415
2.2.4.5.3. Coğrafi Bağlamda Yanıltıcı İşaretler  416
2.2.4.5.4. Ornamental (Motif, Süs, Desen) İşaretler  417
2.2.4.5.5. Fonksiyonel İşaretler  418
2.2.4.5.6. Tasviri İşaretler  419
2.2.4.5.7. Yanıltıcı Tasviri İşaretler  420
2.2.4.5.8. Jenerik İşaretler  421
2.2.4.5.9. Ahlaka Aykırı veya Skandallık İçeren Markalar  423
2.2.4.5.10. Toplumsal Değerleri Hor Gören İşaretler  424
2.2.4.5.11. Yanıltıcı İşaretler  425
2.2.4.5.12. Devlette ve Eyaletlere Ait İşaretler  426
2.2.4.5.13. İsim, Resim ve İmza Markaları  427
2.2.4.5.14. Karıştırılma İhtimali Olan Markalar  428
2.2.4.5.15. Yasadışı Faaliyetlere İlişkin Marka Kullanımı  430
2.2.4.5.16. Kitap Başlıkları, Film Başlıkları ve Edebi Eser Başlıklarından Oluşan Markalar  430
Üçüncü Bölüm
MARKA KORUMASININ SONA ERMESİ
3.1. GENEL OLARAK  433
3.2. TÜRK HUKUKU’NDA MARKANIN SONA ERME SEBEPLERİ  433
3.2.1. Markayı Kullanma Zorunluluğu  433
3.2.2. Marka Koruma Süresi ve Yenileme  439
3.2.3. Marka Başvurusunun Geri Çekilmesi  443
3.2.4. Marka Hakkından Vazgeçme  444
3.2.5. Markanın Hükümsüzlüğü  445
3.2.5.1. Hükümsüzlük Davası Tarafları  447
3.2.5.2. Hükümsüzlük Davası Konusu  449
3.2.5.2.1. Markanın Kullanımı Neticesinde Ayırt Edici Niteliğe Kavuşması  450
3.2.5.2.2. Sessiz Kalmak Suretiyle Hak Kaybı  453
3.2.5.3. Hükümsüzlük Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  456
3.2.6. Markanın İptali  457
3.2.6.1. İptal Sebepleri  458
3.2.6.1.1. Markanın Kullanılmaması  459
3.2.6.1.2. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetler İçin Yaygın Bir Ad Haline Gelmesi  461
3.2.6.1.3. Markanın Tescilli Olduğu Mal veya Hizmetlerin Özellikle Niteliği, Kalitesi veya Coğrafi Kaynağı Konusunda Halkı Yanıltması  464
3.2.6.1.4. Garanti Markası veya Ortak Marka Teknik Şartnamesine Aykırı Kullanım  465
3.2.6.2. İptal Kararının Sonuçları  466
3.2.6.3. Hükümsüzlük ve İptal Kararının Etkileri  467
3.3. ABD HUKUKU’NDA MARKA HAKKININ SONA ERME SEBEPLERİ  469
3.3.1. ABD Hukuku’nda Markayı Kullanma Zorunluluğu  469
3.3.1.1. Tescilden Önce Markayı Kullanma Zorunluluğu  470
3.3.1.2. Tescilden Önce Marka Kullanma Niyetli Başvurularda Markanın Kullanılması  471
3.3.1.3. Common Law Bağlamında Markanın Kullanılması Zorunluluğu  472
3.3.1.4. Tescilden Sonra Markayı Kullanma Zorunluluğu  473
3.3.2. Marka Koruma Süresi ve Yenileme  474
3.3.3. Markanın Terk Edilmesi  478
3.3.3.1. Tescilli Markanın Terk Edilmesi  478
3.3.3.2. Marka Başvurusunun Terk Edilmesi  479
3.3.4. Tescilli Markanın İptali  480
Sonuç  483
Kaynakça  489
Kavramlar Dizini  503
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021