Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Herkes İçin
Genel Ekonomi
Temel Kavramlar ve Teoriler
Aralık 2016 / 1. Baskı / 164 Syf.
Fiyatı: 23.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Üniversitelerde okutulan bir dersin ötesinde iktisat, hem genel kültür hem de daha rahat bir hayat yaşamak için herkesin bilgi sahibi olması gereken bir alandır. İşin zor tarafı iktisadın bir bilim olarak çok geniş ve karmaşık yapıları barındırıyor olmasıdır. Oysaki gündelik yaşantımızda bazı temel bilgilere sahip olmak bize yetecektir. Bu bilgiler sayesinde örneğin hükümetlerin uyguladıkları iktisadi politikaları, sonuçlarını, dövizin durumu vb. gündelik bilgileri daha kolay anlamak mümkün olacak ve bu bilgilere ışığında hareket edebilmek mümkün olacaktır.

Kitap, öğrenimleri iktisat olmayan, meslek yüksekokulu öğrencileri ve diğer ilgili kişiler için kolay, açıklayıcı fakat temel kavramları ezberletmek yerine mantığını açıklayarak öğreten bir eserdir. Bölüm sonlarında sorular ile konunun daha iyi anlaşılması da sağlanmıştır.

Konu Başlıkları
İktisat ve İktisadi Düşünce
Piyasa
Tüketici ve Üretici Kuramları
Üretim ve Maliyetler
Makro İktisada Giriş
Milli Gelir
Para ve Banka
Uluslararası Ticaret
Barkod: 9789750240553
Yayın Tarihi: Aralık 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 164
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. BÖLÜM
İKTİSAT VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE
1.1 İktisadın Tanımı Ve Temel Amaçları  13
1.2 İktisat politikası  13
1.3 İktisadi Sistem Nedir?  14
1.3.1 Kapitalist Sistem  15
1.3.2 Sosyalist Sistem  16
1.3.3 İktisadi Sistemlerin Karşılaştırması Ve Karma Sistem Uygulamaları  16
1.4 İktisatçı Gibi Düşünmek  18
1.4.1 İktisadı Kullanma Yöntemi  18
1.4.2 Rasyonel Davranış  18
1.4.3 Karar Alma, Marjinal Fayda Ve Marjinal Analiz  19
1.4.4 Model Kurarak Olayları İncelemek  19
1.4.5 Statik ve Dinamik Analiz  20
1.4.6 İktisadın Bölümlendirilmesi  20
1.4.6.1 Mikro ve Makro İktisat  20
1.4.6.2 Pozitif ve normatif iktisat  21
1.5 Temel Kavramlar  21
1.5.1 İhtiyaç, Ürün (Mal) ve Hizmet  21
1.5.3 Üretim ve Üretim faktörleri  23
1.5.4 Fayda, Değer Ve Fiyat  23
1.5.5 Gelir, Birikim, Gömüleme Ve Yatırım  23
1.5.6 İktisadilik, Verimlilik Ve Karlılık  24
1.5.7 Enflasyon, Deflasyon ve Stagflasyon  24
1.5.8 Ödemeler Bilançosu  26
1.5.9 Devalüasyon Ve Revalüasyon  27
1.5.10 Deregülasyon  27
1.5.11 Kleptokrasi  27
FELSEFE KÖŞESİ  28
1. Bölüm Düşünme Soruları  29
2. BÖLÜM
PİYASA
2. PİYASA ve FİYAT  31
2.1 Piyasa Çeşitleri  31
2.1.1 Tam Rekabet Piyasası  31
2.1.2 Monopol (Tekel) Piyasası  32
2.1.3 Monopolcü Rekabet Piyasası  32
2.1.4 Oligopol Piyasası  32
2.1.5 Genel Olarak Piyasa Türleri ve Diğer Piyasalar  33
2.2 Talep  33
2.2.1 Talep Tablosu  35
2.2.2 Talep Eğrisi  36
2.2.3 Talepte Değişmeler Ve Talep Eğrisinde Hareketlenmeler  37
2.3 Arz  38
2.3.1 Arz Tablosu  40
2.3.2 Arz Eğrisi  41
2.3.3 Arzda Değişmeler Ve Arz Eğrisinde Hareketlenmeler  42
2.4 Piyasa Dengesi  43
2.4.1 Arz Ve Talep Eğrileri Kullanarak Dengenin Bulunması  45
2.4.2 Piyasa Dengesindeki Değişmeler  46
2.4.2.1 Talep Doğrusunun Kayması ve Piyasa Değişimi  46
2.4.2.2 Arz Doğrusunun Kayması ve Piyasa Değişimi  47
2.4.2.2 Arz ve Talep Doğrularında Eşanlı kaymalar  48
2.5 Esneklik  52
2.5.1 Talep ve Esneklik  53
2.5.1.1 Talebin fiyat esnekliği  53
2.5.1.1.1 Talebin Fiyat Esnekliği ve Toplam Gelir İlişkisi  59
2.5.1.2 Talebin gelir esnekliği  60
2.5.1.3 Talebin Çapraz Esnekliği  61
2.5.2 Arz ve Esneklik  62
2.5.2.1 Arzın fiyat esnekliği  62
2.6 Arz ve Talep Uygulamaları  66
2.6.1 Tüketici ve Üretici Rantı  66
2.6.2 Karaborsa Fiyat Oluşumu  68
2.6.3 Taban ve Tavan Fiyat Uygulamaları  69
2.6.4 King Kanunu  69
DİKKAT KÖŞESİ  71
2. Bölüm Çalışma Soruları  72
3. BÖLÜM
TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI
3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI  75
3.1 Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti  75
3.2 Üretim Olanakları Eğrisi  77
3.3 Tüketici Kuramı  80
3.3.1 Toplam Fayda, Marjinal Fayda ve Tüketici Dengesi  81
3.3.2 Farksızlık Eğrileri ve Tüketici Dengesi  83
3.4 Üretici Kuramı  86
3.4.1 Üretim Fonksiyonu  86
3.5 Eş Ürün Eğrileri ve Üretici Dengesi  87
FELSEFE KÖŞESİ – 3  91
3. Bölüm Çalışma Soruları  92
4. BÖLÜM
ÜRETİM
4. ÜRETİM VE MALİYETLER  93
4.1 Kısa Dönem Üretim Maliyetleri  94
4.1.1 Toplam Maliyet (TC)  94
4.1.2 Ortalama Maliyetler  96
4.1.3 Marjinal Maliyet (MC)  96
4.2 Uzun dönem Üretim Maliyetleri  97
4.2.1 Uzun Dönem Toplam Maliyet (LTC)  97
4.2.2 Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LAC)  98
4.2.3 Uzun dönem Marjinal Maliyet  99
4.3 Ölçek Ekonomileri  99
4.3.1 İçsel Ölçek Ekonomisi  101
4.3.1.1 Pozitif İçsel Ölçek Ekonomileri  101
4.3.1.2 Negatif İçsel Ölçek Ekonomileri  101
4.3.2 Dışsal Ölçek Ekonomileri  102
4.3.2.1 Pozitif Dışsal Ölçek Ekonomileri  102
4.3.2.2 Negatif Dışsal Ölçek Ekonomileri  102
4.3.3 Ölçek Ekonomilerinin Ortalama Maliyet Üzerindeki Etkileri  102
FELSEFE KÖŞESİ – 4  104
4. Bölüm Çalışma Soruları  105
5. BÖLÜM
MAKRO İKTİSADA GİRİŞ
5. GİRİŞ  107
5.1 Makro İktisadın Tarihi ve Gerekliliği  107
5.2 Makro Oyuncular ve Makro İktisadi Döngü  108
5.3 Makro İktisadın İlgi Alanları  109
5.3.1 Enflasyon  109
5.3.2 Üretim ve Üretimde Değişmeler  111
5.3.3 İstihdam ve İşsizlik  114
5.4 Diğer Önemli Konular  116
5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı  116
5.4.2 Cari Denge ve Bütçe Dengesi  117
5.4.3 Döviz ve Döviz Kurları  118
5.4.4 Yatırım ve Faiz  119
5.4.5 Maliye ve Para Politikaları  120
5.4.5.1 Maliye Politikası  120
5.4.5.2 Para Politikası  121
PİSKOLOJİ KÖŞESİ – 5  123
5. Bölüm Düşünme Soruları  124
6. BÖLÜM
MİLLİ GELİR
6.1 Milli Gelir Hesabında Katma Değer Kavramı  125
6.2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)  126
6.2.1 GSYİH Hesaplama Yöntemleri  126
6.2.2 Ülkelerin Değerlendirilmesinde GSYİH ve Kişi Başına GSYİH  127
6.3 Diğer Milli Gelir Hesapları  129
6.4 İktisadi Büyüme ve Kalkınma  130
DİKKAT KÖŞESİ  132
6. Bölüm Çalışma Soruları  133
7. BÖLÜM
PARA ve BANKA
7.1 Para  135
7.1.1 Paranın fonksiyonları ve çeşitleri  135
7.1.2 Para talebi ve para arzı  136
7.2 Bankalar  137
7.2.1 Finansal Sistem ve Kaydi Para Süreci  138
7.2.2 Banka Çeşitleri  140
7.3 Para politikası  142
7.3.1 Para politikası işlemleri ve araçları  142
7.3.2 Dolaylı Para Politikası Araçları  143
7.3.2.1 Açık Piyasa İşlemleri  143
7.3.2.2. Döviz İşlemleri  143
7.3.2.3 Zorunlu Karşılıklar  143
7.3.2.4 Reeskont İşlemleri  144
7.3.3 Doğrudan Para Politikası Araçları  144
7.3.3.1 Faiz oranı kontrolleri  144
7.3.3.2 Kredi Tavanları  145
7.3.3.3 Disponibilite işlemleri  145
OKUMA KÖŞESİ  146
7. Bölüm Çalışma Soruları  147
8. BÖLÜM
ULUSLARARASI TİCARET
8.1 Uluslararası Ticaret Nedir?  149
8.2 Uluslararası Ticaret Politikaları  149
8.2.1 Serbest Ticaret Politikaları  149
8.2.2 Korumacı Ticaret Politikaları  150
8.2.2.1 Dış Ticaret Kısıtlamaları  151
8.2.2.1.1 Tarifeler  151
8.2.2.1.2 Tarife Dışı Kısıtlamalar  151
8.3 İktisadi Entegrasyon Biçimleri  152
8.4 Uluslararası Ticaret Teorileri  154
8.4.1 Geleneksel Ticaret Teorileri  154
8.4.2 Yeni Dış Ticaret Teorileri  157
FELSEFE KÖŞESİ  161
8. Bölüm Çalışma Soruları  162
Yararlanılan Kaynaklar  163
Kavram Dizini  165
 


Recep Düzgün
Eylül 2015
36.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yiğit ...
Aralık 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Emine Kef ...
Aralık 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Fatih Savaşan
Kasım 2020
45.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
1. BÖLÜM
İKTİSAT VE İKTİSADİ DÜŞÜNCE
1.1 İktisadın Tanımı Ve Temel Amaçları  13
1.2 İktisat politikası  13
1.3 İktisadi Sistem Nedir?  14
1.3.1 Kapitalist Sistem  15
1.3.2 Sosyalist Sistem  16
1.3.3 İktisadi Sistemlerin Karşılaştırması Ve Karma Sistem Uygulamaları  16
1.4 İktisatçı Gibi Düşünmek  18
1.4.1 İktisadı Kullanma Yöntemi  18
1.4.2 Rasyonel Davranış  18
1.4.3 Karar Alma, Marjinal Fayda Ve Marjinal Analiz  19
1.4.4 Model Kurarak Olayları İncelemek  19
1.4.5 Statik ve Dinamik Analiz  20
1.4.6 İktisadın Bölümlendirilmesi  20
1.4.6.1 Mikro ve Makro İktisat  20
1.4.6.2 Pozitif ve normatif iktisat  21
1.5 Temel Kavramlar  21
1.5.1 İhtiyaç, Ürün (Mal) ve Hizmet  21
1.5.3 Üretim ve Üretim faktörleri  23
1.5.4 Fayda, Değer Ve Fiyat  23
1.5.5 Gelir, Birikim, Gömüleme Ve Yatırım  23
1.5.6 İktisadilik, Verimlilik Ve Karlılık  24
1.5.7 Enflasyon, Deflasyon ve Stagflasyon  24
1.5.8 Ödemeler Bilançosu  26
1.5.9 Devalüasyon Ve Revalüasyon  27
1.5.10 Deregülasyon  27
1.5.11 Kleptokrasi  27
FELSEFE KÖŞESİ  28
1. Bölüm Düşünme Soruları  29
2. BÖLÜM
PİYASA
2. PİYASA ve FİYAT  31
2.1 Piyasa Çeşitleri  31
2.1.1 Tam Rekabet Piyasası  31
2.1.2 Monopol (Tekel) Piyasası  32
2.1.3 Monopolcü Rekabet Piyasası  32
2.1.4 Oligopol Piyasası  32
2.1.5 Genel Olarak Piyasa Türleri ve Diğer Piyasalar  33
2.2 Talep  33
2.2.1 Talep Tablosu  35
2.2.2 Talep Eğrisi  36
2.2.3 Talepte Değişmeler Ve Talep Eğrisinde Hareketlenmeler  37
2.3 Arz  38
2.3.1 Arz Tablosu  40
2.3.2 Arz Eğrisi  41
2.3.3 Arzda Değişmeler Ve Arz Eğrisinde Hareketlenmeler  42
2.4 Piyasa Dengesi  43
2.4.1 Arz Ve Talep Eğrileri Kullanarak Dengenin Bulunması  45
2.4.2 Piyasa Dengesindeki Değişmeler  46
2.4.2.1 Talep Doğrusunun Kayması ve Piyasa Değişimi  46
2.4.2.2 Arz Doğrusunun Kayması ve Piyasa Değişimi  47
2.4.2.2 Arz ve Talep Doğrularında Eşanlı kaymalar  48
2.5 Esneklik  52
2.5.1 Talep ve Esneklik  53
2.5.1.1 Talebin fiyat esnekliği  53
2.5.1.1.1 Talebin Fiyat Esnekliği ve Toplam Gelir İlişkisi  59
2.5.1.2 Talebin gelir esnekliği  60
2.5.1.3 Talebin Çapraz Esnekliği  61
2.5.2 Arz ve Esneklik  62
2.5.2.1 Arzın fiyat esnekliği  62
2.6 Arz ve Talep Uygulamaları  66
2.6.1 Tüketici ve Üretici Rantı  66
2.6.2 Karaborsa Fiyat Oluşumu  68
2.6.3 Taban ve Tavan Fiyat Uygulamaları  69
2.6.4 King Kanunu  69
DİKKAT KÖŞESİ  71
2. Bölüm Çalışma Soruları  72
3. BÖLÜM
TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI
3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI  75
3.1 Kıtlık, Tercih ve Fırsat Maliyeti  75
3.2 Üretim Olanakları Eğrisi  77
3.3 Tüketici Kuramı  80
3.3.1 Toplam Fayda, Marjinal Fayda ve Tüketici Dengesi  81
3.3.2 Farksızlık Eğrileri ve Tüketici Dengesi  83
3.4 Üretici Kuramı  86
3.4.1 Üretim Fonksiyonu  86
3.5 Eş Ürün Eğrileri ve Üretici Dengesi  87
FELSEFE KÖŞESİ – 3  91
3. Bölüm Çalışma Soruları  92
4. BÖLÜM
ÜRETİM
4. ÜRETİM VE MALİYETLER  93
4.1 Kısa Dönem Üretim Maliyetleri  94
4.1.1 Toplam Maliyet (TC)  94
4.1.2 Ortalama Maliyetler  96
4.1.3 Marjinal Maliyet (MC)  96
4.2 Uzun dönem Üretim Maliyetleri  97
4.2.1 Uzun Dönem Toplam Maliyet (LTC)  97
4.2.2 Uzun Dönem Ortalama Maliyet (LAC)  98
4.2.3 Uzun dönem Marjinal Maliyet  99
4.3 Ölçek Ekonomileri  99
4.3.1 İçsel Ölçek Ekonomisi  101
4.3.1.1 Pozitif İçsel Ölçek Ekonomileri  101
4.3.1.2 Negatif İçsel Ölçek Ekonomileri  101
4.3.2 Dışsal Ölçek Ekonomileri  102
4.3.2.1 Pozitif Dışsal Ölçek Ekonomileri  102
4.3.2.2 Negatif Dışsal Ölçek Ekonomileri  102
4.3.3 Ölçek Ekonomilerinin Ortalama Maliyet Üzerindeki Etkileri  102
FELSEFE KÖŞESİ – 4  104
4. Bölüm Çalışma Soruları  105
5. BÖLÜM
MAKRO İKTİSADA GİRİŞ
5. GİRİŞ  107
5.1 Makro İktisadın Tarihi ve Gerekliliği  107
5.2 Makro Oyuncular ve Makro İktisadi Döngü  108
5.3 Makro İktisadın İlgi Alanları  109
5.3.1 Enflasyon  109
5.3.2 Üretim ve Üretimde Değişmeler  111
5.3.3 İstihdam ve İşsizlik  114
5.4 Diğer Önemli Konular  116
5.4.1 Nominal ve Reel Değer Ayrımı  116
5.4.2 Cari Denge ve Bütçe Dengesi  117
5.4.3 Döviz ve Döviz Kurları  118
5.4.4 Yatırım ve Faiz  119
5.4.5 Maliye ve Para Politikaları  120
5.4.5.1 Maliye Politikası  120
5.4.5.2 Para Politikası  121
PİSKOLOJİ KÖŞESİ – 5  123
5. Bölüm Düşünme Soruları  124
6. BÖLÜM
MİLLİ GELİR
6.1 Milli Gelir Hesabında Katma Değer Kavramı  125
6.2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)  126
6.2.1 GSYİH Hesaplama Yöntemleri  126
6.2.2 Ülkelerin Değerlendirilmesinde GSYİH ve Kişi Başına GSYİH  127
6.3 Diğer Milli Gelir Hesapları  129
6.4 İktisadi Büyüme ve Kalkınma  130
DİKKAT KÖŞESİ  132
6. Bölüm Çalışma Soruları  133
7. BÖLÜM
PARA ve BANKA
7.1 Para  135
7.1.1 Paranın fonksiyonları ve çeşitleri  135
7.1.2 Para talebi ve para arzı  136
7.2 Bankalar  137
7.2.1 Finansal Sistem ve Kaydi Para Süreci  138
7.2.2 Banka Çeşitleri  140
7.3 Para politikası  142
7.3.1 Para politikası işlemleri ve araçları  142
7.3.2 Dolaylı Para Politikası Araçları  143
7.3.2.1 Açık Piyasa İşlemleri  143
7.3.2.2. Döviz İşlemleri  143
7.3.2.3 Zorunlu Karşılıklar  143
7.3.2.4 Reeskont İşlemleri  144
7.3.3 Doğrudan Para Politikası Araçları  144
7.3.3.1 Faiz oranı kontrolleri  144
7.3.3.2 Kredi Tavanları  145
7.3.3.3 Disponibilite işlemleri  145
OKUMA KÖŞESİ  146
7. Bölüm Çalışma Soruları  147
8. BÖLÜM
ULUSLARARASI TİCARET
8.1 Uluslararası Ticaret Nedir?  149
8.2 Uluslararası Ticaret Politikaları  149
8.2.1 Serbest Ticaret Politikaları  149
8.2.2 Korumacı Ticaret Politikaları  150
8.2.2.1 Dış Ticaret Kısıtlamaları  151
8.2.2.1.1 Tarifeler  151
8.2.2.1.2 Tarife Dışı Kısıtlamalar  151
8.3 İktisadi Entegrasyon Biçimleri  152
8.4 Uluslararası Ticaret Teorileri  154
8.4.1 Geleneksel Ticaret Teorileri  154
8.4.2 Yeni Dış Ticaret Teorileri  157
FELSEFE KÖŞESİ  161
8. Bölüm Çalışma Soruları  162
Yararlanılan Kaynaklar  163
Kavram Dizini  165
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021