Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Avrupa Birliği: Kimlik, Siyaset, Ekonomi, Genişleme
Mayıs 2019 / 1. Baskı / 280 Syf.
Fiyatı: 37.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Türkiye asırlardır, dünyadaki en önemli ekonomik ve siyasi bölgelerden birisi olan Avrupa'nın bir parçasıdır. Avrupa ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri boyunca çok yoğun ekonomik, siyasi ve sosyal ilişkilerimiz olmuştur. Avrupa'da ve Avrupa Birliği'nde ki güncel gelişmeler bizleri de yakından ilgilendirmektedir. Görüleceği gibi, kitaptaki konular analiz edilirken arka plan bilgileri verilmiş daha sonra mümkün olduğunca güncel verilere odaklanılmıştır.

Kitapta sadece entegrasyon, kimlik gibi önemli konulara değil, beşinci genişlemenin detaylarına, genişleme mekaniğine, Avrupa'nın küresel konumuna, AB'nin küresel ve bölgesel politikalarına, güncel siyasi krizlere ve güncel ekonomik gelişmelere de ayrıntılı olarak, pek çok tablo, harita ve grafik kullanılarak derinlemesine değinilmektedir.

Konu Başlıkları
Avrupa Birliği Tarihi ve Entegrasyonu Anlama
Avrupa Kimliği: Tartışmalar, Modeller, Günlük Endişeler ve Krizler
Genişleme: Avrupa Birliğinin Beşinci Genişleme Örneği
Avrupa Birliği'nin Beşinci Genişleme Süreci: Ekonomik ve Siyasi Boyutlar
Avrupa'nın Küresel Konumu ve Sivil Güç – Realist Oyuncu İkilemi
Avrupa Birliği'nin Güncel Küresel ve Bölgesel Politikaları
Avrupa'da Siyasi Durum ve Güncel Krizler
Avrupa Birliği Ekonomisi: Güncel Görünüm
Barkod: 9789750254611
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 280
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Şekiller ve Grafikler Listesi  11
Tablolar ve Haritalar Listesi  11
Kısaltmalar  13
Bölüm 1
AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ VE
ENTEGRASYONU ANLAMA
1. Avrupa Birliği’ne Giden Yolu Hazırlayan Etmenler  18
2. Avrupa’da Bütünleşme Çabaları  19
2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu  23
2.2. Roma Antlaşması  24
2.3. AET ve EURATOM  25
3. 60’lı ve 70’li Yıllarda Avrupa (Ekonomik) Toplulukları  25
4. 80’li Yıllar ve Avrupa Tek Senedi (1986–87)  27
5. Topluluklardan Avrupa Birliğine 90’lı yıllar  29
6. Milenyumda Avrupa Birliği– 2000’ler  31
Kaynakça  37
Bölüm 2
AVRUPA KİMLİĞİ: TARTIŞMALAR,
MODELLER, GÜNLÜK ENDİŞELER VE KRİZLER
1. Bir Avrupa Kimliği Var mı?  40
2. Avrupa Kimliğinin Alt Başlıkları  45
3. Avrupa Üzerine Bazı Güncel Düşünceler  51
4. Bir Avrupa Kimliği İçin Modeller  54
5. Değişim, Güncel Değerlendirmeler, Sorunlar ve Endişeler  56
6. ‘Gerçek’ Avrupa Olarak Avrupa Birliği  60
7. Dış ve İç Aktörlerin Değişen Konumları ve Gündemleri  61
8. Avrupa Birliği Hakkındaki Değerlendirmeler  64
9. Son Krizlerin Etkisi  66
Sonuç  67
Kaynakça  70
Bölüm 3
GENİŞLEME: AVRUPA BİRLİĞİNİN
BEŞİNCİ GENİŞLEME ÖRNEĞİ
1. Mevcut Üyelerin ve Adayların Genişleme Sürecindeki Temel Amaçları  77
2. Beşinci Genişlemenin Belirgin Özellikleri  81
3. Teorik ve Tarihsel Arka Plan  84
4. Genişlemenin Arz ve Talep Yönü  92
5. Genişlemenin Mekanizması: Şarta Bağlılık  97
6. Genişlemeye “Hayır” Demenin Maliyetinin Değerlendirilmesi  101
7. Genişleme Sonrası Bazı Çıkarımlar  102
Sonuç  103
Kaynakça  105
Bölüm 4
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİ: EKONOMİK VE SİYASİ BOYUTLAR
1. Ekonomik Değerlendirmeler  110
1.1. Ekonomik Farklılıklar ve Bazı Sonuçları  112
1.2. Genişlemenin Ekonomik Maliyeti, Rekabet ve Fırsatlar  122
1.3. Genişleme ve Ekonomik Yakınsama  126
2. Siyasi Değerlendirmeler  130
2.1. Aday Ülkelerin İç Yapıları  134
Sonuç  137
Kaynakça  139
Bölüm 5
AVRUPA’NIN KÜRESEL KONUMU VE
SİVİL GÜÇ – REALİST OYUNCU İKİLEMİ
1. AB’nin Mevcut Küresel Konumuyla İlgili Tespitler  144
2. Yüksek Politikalarda Sağlanamayan Birlik  148
3. Etkin Olmayan Bir AB İmajı  149
4. Tartışmaların Ana Hatları  155
5. Sivil Güç Avrupa Modelini Savunanlara Göre AB Niçin Bir Sert Güç Olmamalıdır  157
5.1. AB Modelinin Anlaşılması, Anlatılması ve Korunması  159
5.2. Karşıt modelin (‘Realist Güç Avrupa’) ve Amerikan Tarzının Eleştirisi  162
6. AB’nin Küresel Sert Bir Güç Olmasını Savunanların Argümanları  163
6.1. AB Küresel Güç Olmalıdır ve Bu Potansiyeli Mevcuttur  164
6.2. AB Niçin Küresel Bir Güç Olmalıdır  166
6.3. AB Nasıl Küresel Bir Güç Olabilir  171
Sonuç  174
Kaynakça  176
Bölüm 6
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÜNCEL KÜRESEL VE
BÖLGESEL POLİTİKALARI
1. AB’nin Oluşum Sürecindeki Birlik ve Aktörlüğü  182
1.1. AB Nasıl Bir Güçtür– Öz Algı  185
1.2. Bütünleşme Eksikliği, Tek Sesle Konuşamama ve Yapılması Gerekenler  186
2. Avrupa’yı Sarsan Güncel Krizler  190
2.1. Ekonomik Sorunlar ve Durgunluk  190
2.2. Göç Krizi ve Yükselen Sağ Popülizm  192
2.3. Devam Eden Brexit Krizi  193
3. Dışa Dönük Politikalar ve Küresel Stratejinin Planlanması  194
3.1. “Küresel Stratejisi” Belgesine Göre AB’nin Resmi Vizyonu  194
4. Avrupa Birliği ve Öncelikli Bölgelerle İlişkiler  199
4.1. Kuzey Amerika ve ABD  200
4.2. Rusya ve Doğu Avrupa  202
4.3. Orta Doğu ve Kuzey Afrika  203
4.4. Çin ve Asya  205
Sonuç  206
Kaynakça  209
Bölüm 7
AVRUPA’DA SİYASİ DURUM VE
GÜNCEL KRİZLER
1. Genel Siyasi Görünüm  213
2. Avrupa’da Bizler ve Ötekiler Ayrımı (Yabancılar ve Mülteciler).  218
2.1. Artan Yasa Dışı Göçün Yarattığı Siyasi Baskı  220
3. Terör Korkusu  225
4. Yükselen Popülizm ve Aşırı Sağ  226
4.1. Avrupa’da Temel Popülist Söylemler: Göç ve AB Karşıtlığı  228
4.2. Avrupa’da Aşırı Sağ Neden Yükseliyor?  228
5. AB’nin Doğu Ukrayna ve Kırım Krizlerine Yaklaşımı  231
5.1 Avrupa Birliği Açısından Ukrayna Krizinin Sonuçları  233
6. Brexit Krizi  236
7. Sarı Yelekliler Hareketi  238
Sonuç  240
Kaynakça  242
Bölüm 8
AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ:
GÜNCEL GÖRÜNÜM
1. Tarihsel Arka Plan  245
2. Günümüz Avrupa’sında Kritik Ekonomi Konuları ve Bazı Göstergeler  249
Sonuç  276
Kavramlar Dizini  277
 


T. Gökhan Özçelik
Ocak 2020
30.00 TL
Sepete Ekle
Betül Yılmaz
Aralık 2019
20.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Alkan
Ekim 2019
22.90 TL
Sepete Ekle
F. Vildan Yirmibeşoğlu
Ekim 2019
70.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sunuş  5
Şekiller ve Grafikler Listesi  11
Tablolar ve Haritalar Listesi  11
Kısaltmalar  13
Bölüm 1
AVRUPA BİRLİĞİ TARİHİ VE
ENTEGRASYONU ANLAMA
1. Avrupa Birliği’ne Giden Yolu Hazırlayan Etmenler  18
2. Avrupa’da Bütünleşme Çabaları  19
2.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu  23
2.2. Roma Antlaşması  24
2.3. AET ve EURATOM  25
3. 60’lı ve 70’li Yıllarda Avrupa (Ekonomik) Toplulukları  25
4. 80’li Yıllar ve Avrupa Tek Senedi (1986–87)  27
5. Topluluklardan Avrupa Birliğine 90’lı yıllar  29
6. Milenyumda Avrupa Birliği– 2000’ler  31
Kaynakça  37
Bölüm 2
AVRUPA KİMLİĞİ: TARTIŞMALAR,
MODELLER, GÜNLÜK ENDİŞELER VE KRİZLER
1. Bir Avrupa Kimliği Var mı?  40
2. Avrupa Kimliğinin Alt Başlıkları  45
3. Avrupa Üzerine Bazı Güncel Düşünceler  51
4. Bir Avrupa Kimliği İçin Modeller  54
5. Değişim, Güncel Değerlendirmeler, Sorunlar ve Endişeler  56
6. ‘Gerçek’ Avrupa Olarak Avrupa Birliği  60
7. Dış ve İç Aktörlerin Değişen Konumları ve Gündemleri  61
8. Avrupa Birliği Hakkındaki Değerlendirmeler  64
9. Son Krizlerin Etkisi  66
Sonuç  67
Kaynakça  70
Bölüm 3
GENİŞLEME: AVRUPA BİRLİĞİNİN
BEŞİNCİ GENİŞLEME ÖRNEĞİ
1. Mevcut Üyelerin ve Adayların Genişleme Sürecindeki Temel Amaçları  77
2. Beşinci Genişlemenin Belirgin Özellikleri  81
3. Teorik ve Tarihsel Arka Plan  84
4. Genişlemenin Arz ve Talep Yönü  92
5. Genişlemenin Mekanizması: Şarta Bağlılık  97
6. Genişlemeye “Hayır” Demenin Maliyetinin Değerlendirilmesi  101
7. Genişleme Sonrası Bazı Çıkarımlar  102
Sonuç  103
Kaynakça  105
Bölüm 4
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN BEŞİNCİ GENİŞLEME SÜRECİ: EKONOMİK VE SİYASİ BOYUTLAR
1. Ekonomik Değerlendirmeler  110
1.1. Ekonomik Farklılıklar ve Bazı Sonuçları  112
1.2. Genişlemenin Ekonomik Maliyeti, Rekabet ve Fırsatlar  122
1.3. Genişleme ve Ekonomik Yakınsama  126
2. Siyasi Değerlendirmeler  130
2.1. Aday Ülkelerin İç Yapıları  134
Sonuç  137
Kaynakça  139
Bölüm 5
AVRUPA’NIN KÜRESEL KONUMU VE
SİVİL GÜÇ – REALİST OYUNCU İKİLEMİ
1. AB’nin Mevcut Küresel Konumuyla İlgili Tespitler  144
2. Yüksek Politikalarda Sağlanamayan Birlik  148
3. Etkin Olmayan Bir AB İmajı  149
4. Tartışmaların Ana Hatları  155
5. Sivil Güç Avrupa Modelini Savunanlara Göre AB Niçin Bir Sert Güç Olmamalıdır  157
5.1. AB Modelinin Anlaşılması, Anlatılması ve Korunması  159
5.2. Karşıt modelin (‘Realist Güç Avrupa’) ve Amerikan Tarzının Eleştirisi  162
6. AB’nin Küresel Sert Bir Güç Olmasını Savunanların Argümanları  163
6.1. AB Küresel Güç Olmalıdır ve Bu Potansiyeli Mevcuttur  164
6.2. AB Niçin Küresel Bir Güç Olmalıdır  166
6.3. AB Nasıl Küresel Bir Güç Olabilir  171
Sonuç  174
Kaynakça  176
Bölüm 6
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GÜNCEL KÜRESEL VE
BÖLGESEL POLİTİKALARI
1. AB’nin Oluşum Sürecindeki Birlik ve Aktörlüğü  182
1.1. AB Nasıl Bir Güçtür– Öz Algı  185
1.2. Bütünleşme Eksikliği, Tek Sesle Konuşamama ve Yapılması Gerekenler  186
2. Avrupa’yı Sarsan Güncel Krizler  190
2.1. Ekonomik Sorunlar ve Durgunluk  190
2.2. Göç Krizi ve Yükselen Sağ Popülizm  192
2.3. Devam Eden Brexit Krizi  193
3. Dışa Dönük Politikalar ve Küresel Stratejinin Planlanması  194
3.1. “Küresel Stratejisi” Belgesine Göre AB’nin Resmi Vizyonu  194
4. Avrupa Birliği ve Öncelikli Bölgelerle İlişkiler  199
4.1. Kuzey Amerika ve ABD  200
4.2. Rusya ve Doğu Avrupa  202
4.3. Orta Doğu ve Kuzey Afrika  203
4.4. Çin ve Asya  205
Sonuç  206
Kaynakça  209
Bölüm 7
AVRUPA’DA SİYASİ DURUM VE
GÜNCEL KRİZLER
1. Genel Siyasi Görünüm  213
2. Avrupa’da Bizler ve Ötekiler Ayrımı (Yabancılar ve Mülteciler).  218
2.1. Artan Yasa Dışı Göçün Yarattığı Siyasi Baskı  220
3. Terör Korkusu  225
4. Yükselen Popülizm ve Aşırı Sağ  226
4.1. Avrupa’da Temel Popülist Söylemler: Göç ve AB Karşıtlığı  228
4.2. Avrupa’da Aşırı Sağ Neden Yükseliyor?  228
5. AB’nin Doğu Ukrayna ve Kırım Krizlerine Yaklaşımı  231
5.1 Avrupa Birliği Açısından Ukrayna Krizinin Sonuçları  233
6. Brexit Krizi  236
7. Sarı Yelekliler Hareketi  238
Sonuç  240
Kaynakça  242
Bölüm 8
AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİSİ:
GÜNCEL GÖRÜNÜM
1. Tarihsel Arka Plan  245
2. Günümüz Avrupa’sında Kritik Ekonomi Konuları ve Bazı Göstergeler  249
Sonuç  276
Kavramlar Dizini  277
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020