Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
(SQL/PL–SQL/T–SQL)
Eylül 2009 / 2. Baskı / 240 Syf.

Baskısı tükenmiştir.
 
   

Veri tabanı, bir kuruluşun uygulama programlarının kullandığı veriler bütünüdür. Banka, üniversite, okul, seyahat şirketi, hastane, devlet dairesi gibi bir kuruluşun çalışıp işleyebilmesi için gereken uygulama programlarının kullandığı operasyonel çok çeşitli verilerin toplamıdır. Kitapta, verilerin fiziksel hafızadaki durumları, veritabanlarını yaratmak ve yönetmek, kullanıcıların erişimleri, verilerin yönetilmesi, yedeklerinin alınması gibi işlemleri düzenleyen sistemlere incelenmektedir. Kitap, veritabanı ile yeni tanışan ve veritabanı ile proje geliştirecek olan tüm okuyuculara iyi bir başvuru kaynağı olacaktır.

Konu Başlıkları
Temel Veri Tabanı Kavramları
Veri Tabanı Tasarımı ve Normalizasyonu
Örnek Bir Veri Tabanı Tasarımı ve Normalizasyonu
SQL Veri İşleme Dili
Oracle Veri Tabanı Programı
SQL Server 2005
SQL'de Gruplandırma
SQL'de JOIN (Birleştirme) İşlemi
SQL'de Yönetimsel Fonksiyonlar
PL – SQL
– T – SQL Kullanılması
SQL Programlama ve Değişkenler
SQL Programlama Blokları ve Akış Denetimi
SQL Programlamada Procedure ve Functıon
Raporlar ve Vısual Basıc Programında Rapor Oluşturma
Veri Tabanı İşlemleri İle İlgili Elemanlar
Barkod: 9789750210556
Yayın Tarihi: Eylül 2009
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 240
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ - I
1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI  11
1.1. Veri Nedir?  11
1.2. Veri Tabanı Nedir?  12
1.3. Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması  14
1.3.1. Veri Modeline Göre Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  14
1.3.2. Kullanıcı Sayısına Göre Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  15
1.4. Neden Veritabanı Kullanılır?  16
1.5. Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar  17
1.6. Bilinen VTYS Programları  18
1.7. Proje ve VTYS arasındaki ilişki  19
2. VERİ ve VERİ MODELLERİ  20
2.1. Model Nedir?  20
2.2. Veri Kavramı  21
2.2.1. Veri Güvenliği  21
2.2.2. Veri Tekrarı ve Veri Bütünlüğü  22
2.3. Veri Modeli  23
2.3.1. Yapılar  23
2.3.2. Kısıtlar  24
2.3.3. İşlemler  24
2.4. Başlıca Veri Modelleri  24
2.4.1. Basit Veri Modelleri  24
2.4.1.1. Hiyerarşik Veri Modelleri  24
2.4.1.2. Şebeke Veri Modelleri  25
2.4.2. Geliştirilmiş Veri Modelleri  26
2.4.2.1. Varlık-İlişki Veri Modelleri (Vİ Modeli)  26
2.4.2.2. İlişkisel Veri Modelleri  26
2.4.2.3. Nesne Yönelimli Veri Modelleri  27
3. VERİ TABANI TEMEL KAVRAMLARI  27
3.1. Tablo ve Elemanları  28
3.2. Veri Tipi (Data Type)  29
3.2.1. Access Veri Tabanı Veri Tipleri  29
3.2.2. MySQL Veri Tabanı Veri Tipleri  30
3.2.3. Oracle Veri Tabanı Veri Tipleri  30
3.3. Zorlayıcı (Constraint)  31
3.4. Anahtar (Key)  32
3.5. Index (İndeks)  33
3.6. View (Görüntü)  34
3.7. Joining (ilişkilendirme)  34
4. VERİ TABANI TASARIMI VE NORMALİZASYONU  35
4.1. Veri Tabanı Tasarımının Önemi  35
4.2. Veri Tabanı Normalizasyonu  35
4.3. Veri Tabanı Tasarımı  37
4.4. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  41
5. ÖRNEK BİR VERİ TABANI TASARIMI VE NORMALİZASYONU  42
5.1. Örnek Personel Projesi Veri Tabanı Tasarımı  43
6. SQL VERİ İŞLEME DİLİ  47
6.1. SQL Nedir?  47
6.2. Veri Tabanı Programlarında ve SQL de Değişken Tanımlama  49
6.3. SQL Programı Çalıştırılması ve Yazım Kuralları  49
7. ORACLE VERİ TABANI PROGRAMI  54
7.1. Oracle Nedir?  54
7.2. Windows için Oracle 10g Kurulumu  55
7.3. Oracle 10g ile Sorgu Yazmak.  70
8. SQL SERVER 2005  80
8.1. SQL Server 2005 Kurulumu  80
9. TEMEL SQL KOMUTLARI-I  91
9.1. CREATE (Yarat) Komutu  91
9.2. ALTER (Düzenle) TABLE Komutu  95
9.3. DROP (Sil) TABLE Komutu  95
9.4. DESCIRIBE Komutu  96
9.5. INSERT (Ekle) Komutu  96
10. TEMEL SQL KOMUTLARI-II  102
10.1. SELECT (Seç) Komutu  102
10.1.1. SQL Operatörleri  104
10.1.2. Order By  107
10.1.3. Distinct  110
10.2. UPDATE (Güncelle) Komutu  111
10.3. DELETE (Sil) Komutu  112
11. SQL’de FONKSİYONLAR  113
11.1. SUM (Topla) Fonksiyonu  113
11.2. AVG (Ortalama) Fonksiyonu  114
11.3. MAX (En Büyük) Fonksiyonu  115
11.4. MIN (En Küçük) Fonksiyonu  115
11.5. COUNT (Say) Fonksiyonu  116
11.6. İç İçe SELECT Komut Yapısı  117
12. SQL’de GRUPLANDIRMA  118
12.1. GROUP BY (Gruplandır) Deyimi  118
12.2. HAVING (Sahip) Deyimi  121
13. SQL’de JOIN (BİRLEŞTİRME) İŞLEMİ  123
13.1. JOIN (Birleştirme) İşlemi  123
13.2. JOIN İşlemine Ait Örnekler  126
14. SQL’de YÖNETİMSEL FONKSİYONLAR  130
14.1. VIEWS (Tablo Görünümü)  130
14.2. CREATE TABLESPACE (Tablo Uzayı = Veri Alanı)  132
14.3. CREATE USER (Kullanıcı)  132
14.4. CREATE ROLE  133
14.5. CREATE INDEX  134
14.6. CREATE SEQUENCE  134
14.7. GRANT  134
14.8. REVOKE  134
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-II
1. PL – SQL/-T-SQL KULLANILMASI  135
1.1. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Yapısı  135
1.2. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İstemci/Sunucu Mimari Yapısı  138
1.3. RESULTSET Kavramı  141
2. SQL PROGRAMLAMA ve DEĞİŞKENLER  141
2.1. SQL Programlamanın Avantajları  141
2.2. Veri Tipleri (Data Type) ve Değişkenler  142
2.3. Değişkenlere Değer Atamak  143
3. SQL PROGRAMLAMA BLOKLARI ve AKIŞ DENETİMİ  145
3.1. SQL Programlama Bloklarının Yapısı  145
3.2. SQL Programlamada Akış Kontrolleri  146
3.2.1. PL/SQL Akış Kontrolleri  146
3.2.2. T-SQL Akış Kontrolleri  149
3.3. SQL Geçici Tabloları  153
4. SQL PROGRAMLAMADA PROCEDURE VE FUNCTION  154
4.1. Procedure (Prosedür) ve Özellikleri?  154
4.2. Procedure (Prosedür) Oluşturma ve Değer Döndürme  156
4.2.1. PL/SQL Procedürleri ve Fonksiyonları  156
4.2.2. T-SQL Procedürleri  160
5. SQL PROGRAMLAMADA CURSOR (İMLEÇ) VE TRIGGERS (TETİKLEMELER)  165
5.1. Cursor (imleç) ve Özellikleri  165
5.1.1. PL/SQL Cursors (İmleçleri)  165
5.1.2. T-SQL Cursors (İmleçleri)  167
5.2. Triggers (Tetiklemeler)  170
6. SQL PROGRAMLAMADA TRANSACTION (İŞLEMLER) VE HATA DURUMLARI  171
6.1. Transaction (İşlemler) ve Özellikleri  172
6.2. Hata Durumları  174
7. FORMLAR VE ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA  175
7.1. ACCESS ile FORM Oluşturma  176
8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA  185
8.1. ACCESS ile RAPOR Oluşturma  185
9. FORMLAR VE ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA  191
9.1. ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma  191
10. FORMLAR VE VISUAL BASIC PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA  195
10.1. VeriTabanı Tasarımı ve Visual Data Manager Kullanımı  195
10.2. Visual Database Bileşenleri  199
10.3. Visual Basic Ortamına Otomatik Veri Formu Aktarmak  202
10.4. Data Form Wizard ile Form Oluşturulması  204
10.4.1. Tek Tablo İle Form Oluşturulması  205
10.4.2. Master/Detail ile Form Oluşturulması  209
11. RAPORLAR VE VISUAL BASIC PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA  213
11.1. Data Report Designer ve Özellikleri  213
11.2. Data Report Designer Kontrolleri  214
11.3. Data Report Designer’da Bir Raporun Yapısı  215
11.4. Data Report Designer ile Rapor Oluşturulması  216
12. VERİ TABANI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ELEMANLAR  221
12.1. Data Kontrol Elemanı ile Çalışmak  221
12.2. Data Kontrol Elemanı ile Form üzerinde Kayıt İşlemleri  223
12.3. Data Kontrol Kullanmadan Veri Tabanı Dosyaları ile Çalışmak  225
EKLER  235
Kaynaklar  239
 


Deniz Herand ...
Nisan 2019
28.00 TL
Sepete Ekle
Turgut Özseven
Şubat 2019
32.50 TL
Sepete Ekle
Necmi Gürsakal
Ocak 2019
50.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  5
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ - I
1. TEMEL VERİ TABANI KAVRAMLARI  11
1.1. Veri Nedir?  11
1.2. Veri Tabanı Nedir?  12
1.3. Veritabanı Yönetim Sistemlerinin Sınıflandırılması  14
1.3.1. Veri Modeline Göre Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  14
1.3.2. Kullanıcı Sayısına Göre Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  15
1.4. Neden Veritabanı Kullanılır?  16
1.5. Veri Tabanı Yönetim Sistemlerinin Sağladığı Yararlar  17
1.6. Bilinen VTYS Programları  18
1.7. Proje ve VTYS arasındaki ilişki  19
2. VERİ ve VERİ MODELLERİ  20
2.1. Model Nedir?  20
2.2. Veri Kavramı  21
2.2.1. Veri Güvenliği  21
2.2.2. Veri Tekrarı ve Veri Bütünlüğü  22
2.3. Veri Modeli  23
2.3.1. Yapılar  23
2.3.2. Kısıtlar  24
2.3.3. İşlemler  24
2.4. Başlıca Veri Modelleri  24
2.4.1. Basit Veri Modelleri  24
2.4.1.1. Hiyerarşik Veri Modelleri  24
2.4.1.2. Şebeke Veri Modelleri  25
2.4.2. Geliştirilmiş Veri Modelleri  26
2.4.2.1. Varlık-İlişki Veri Modelleri (Vİ Modeli)  26
2.4.2.2. İlişkisel Veri Modelleri  26
2.4.2.3. Nesne Yönelimli Veri Modelleri  27
3. VERİ TABANI TEMEL KAVRAMLARI  27
3.1. Tablo ve Elemanları  28
3.2. Veri Tipi (Data Type)  29
3.2.1. Access Veri Tabanı Veri Tipleri  29
3.2.2. MySQL Veri Tabanı Veri Tipleri  30
3.2.3. Oracle Veri Tabanı Veri Tipleri  30
3.3. Zorlayıcı (Constraint)  31
3.4. Anahtar (Key)  32
3.5. Index (İndeks)  33
3.6. View (Görüntü)  34
3.7. Joining (ilişkilendirme)  34
4. VERİ TABANI TASARIMI VE NORMALİZASYONU  35
4.1. Veri Tabanı Tasarımının Önemi  35
4.2. Veri Tabanı Normalizasyonu  35
4.3. Veri Tabanı Tasarımı  37
4.4. İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemleri  41
5. ÖRNEK BİR VERİ TABANI TASARIMI VE NORMALİZASYONU  42
5.1. Örnek Personel Projesi Veri Tabanı Tasarımı  43
6. SQL VERİ İŞLEME DİLİ  47
6.1. SQL Nedir?  47
6.2. Veri Tabanı Programlarında ve SQL de Değişken Tanımlama  49
6.3. SQL Programı Çalıştırılması ve Yazım Kuralları  49
7. ORACLE VERİ TABANI PROGRAMI  54
7.1. Oracle Nedir?  54
7.2. Windows için Oracle 10g Kurulumu  55
7.3. Oracle 10g ile Sorgu Yazmak.  70
8. SQL SERVER 2005  80
8.1. SQL Server 2005 Kurulumu  80
9. TEMEL SQL KOMUTLARI-I  91
9.1. CREATE (Yarat) Komutu  91
9.2. ALTER (Düzenle) TABLE Komutu  95
9.3. DROP (Sil) TABLE Komutu  95
9.4. DESCIRIBE Komutu  96
9.5. INSERT (Ekle) Komutu  96
10. TEMEL SQL KOMUTLARI-II  102
10.1. SELECT (Seç) Komutu  102
10.1.1. SQL Operatörleri  104
10.1.2. Order By  107
10.1.3. Distinct  110
10.2. UPDATE (Güncelle) Komutu  111
10.3. DELETE (Sil) Komutu  112
11. SQL’de FONKSİYONLAR  113
11.1. SUM (Topla) Fonksiyonu  113
11.2. AVG (Ortalama) Fonksiyonu  114
11.3. MAX (En Büyük) Fonksiyonu  115
11.4. MIN (En Küçük) Fonksiyonu  115
11.5. COUNT (Say) Fonksiyonu  116
11.6. İç İçe SELECT Komut Yapısı  117
12. SQL’de GRUPLANDIRMA  118
12.1. GROUP BY (Gruplandır) Deyimi  118
12.2. HAVING (Sahip) Deyimi  121
13. SQL’de JOIN (BİRLEŞTİRME) İŞLEMİ  123
13.1. JOIN (Birleştirme) İşlemi  123
13.2. JOIN İşlemine Ait Örnekler  126
14. SQL’de YÖNETİMSEL FONKSİYONLAR  130
14.1. VIEWS (Tablo Görünümü)  130
14.2. CREATE TABLESPACE (Tablo Uzayı = Veri Alanı)  132
14.3. CREATE USER (Kullanıcı)  132
14.4. CREATE ROLE  133
14.5. CREATE INDEX  134
14.6. CREATE SEQUENCE  134
14.7. GRANT  134
14.8. REVOKE  134
VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ-II
1. PL – SQL/-T-SQL KULLANILMASI  135
1.1. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri Yapısı  135
1.2. Veri Tabanı Yönetim Sistemleri İstemci/Sunucu Mimari Yapısı  138
1.3. RESULTSET Kavramı  141
2. SQL PROGRAMLAMA ve DEĞİŞKENLER  141
2.1. SQL Programlamanın Avantajları  141
2.2. Veri Tipleri (Data Type) ve Değişkenler  142
2.3. Değişkenlere Değer Atamak  143
3. SQL PROGRAMLAMA BLOKLARI ve AKIŞ DENETİMİ  145
3.1. SQL Programlama Bloklarının Yapısı  145
3.2. SQL Programlamada Akış Kontrolleri  146
3.2.1. PL/SQL Akış Kontrolleri  146
3.2.2. T-SQL Akış Kontrolleri  149
3.3. SQL Geçici Tabloları  153
4. SQL PROGRAMLAMADA PROCEDURE VE FUNCTION  154
4.1. Procedure (Prosedür) ve Özellikleri?  154
4.2. Procedure (Prosedür) Oluşturma ve Değer Döndürme  156
4.2.1. PL/SQL Procedürleri ve Fonksiyonları  156
4.2.2. T-SQL Procedürleri  160
5. SQL PROGRAMLAMADA CURSOR (İMLEÇ) VE TRIGGERS (TETİKLEMELER)  165
5.1. Cursor (imleç) ve Özellikleri  165
5.1.1. PL/SQL Cursors (İmleçleri)  165
5.1.2. T-SQL Cursors (İmleçleri)  167
5.2. Triggers (Tetiklemeler)  170
6. SQL PROGRAMLAMADA TRANSACTION (İŞLEMLER) VE HATA DURUMLARI  171
6.1. Transaction (İşlemler) ve Özellikleri  172
6.2. Hata Durumları  174
7. FORMLAR VE ACCESS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA  175
7.1. ACCESS ile FORM Oluşturma  176
8. RAPORLAR VE ACCESS PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA  185
8.1. ACCESS ile RAPOR Oluşturma  185
9. FORMLAR VE ORACLE FORMS PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA  191
9.1. ORACLE FORMS ile FORM Oluşturma  191
10. FORMLAR VE VISUAL BASIC PROGRAMINDA FORM OLUŞTURMA  195
10.1. VeriTabanı Tasarımı ve Visual Data Manager Kullanımı  195
10.2. Visual Database Bileşenleri  199
10.3. Visual Basic Ortamına Otomatik Veri Formu Aktarmak  202
10.4. Data Form Wizard ile Form Oluşturulması  204
10.4.1. Tek Tablo İle Form Oluşturulması  205
10.4.2. Master/Detail ile Form Oluşturulması  209
11. RAPORLAR VE VISUAL BASIC PROGRAMINDA RAPOR OLUŞTURMA  213
11.1. Data Report Designer ve Özellikleri  213
11.2. Data Report Designer Kontrolleri  214
11.3. Data Report Designer’da Bir Raporun Yapısı  215
11.4. Data Report Designer ile Rapor Oluşturulması  216
12. VERİ TABANI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ELEMANLAR  221
12.1. Data Kontrol Elemanı ile Çalışmak  221
12.2. Data Kontrol Elemanı ile Form üzerinde Kayıt İşlemleri  223
12.3. Data Kontrol Kullanmadan Veri Tabanı Dosyaları ile Çalışmak  225
EKLER  235
Kaynaklar  239
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020