Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Devletin Yargı Bağışıklığı ve Temel Hakların Korunması
Ekim 2015 / 1. Baskı / 178 Syf.
Fiyatı: 47.50 TL
İndirimli: 39.90 TL (%16)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Devletin Yargı Bağışıklığı ve Temel Hakların Korunması adlı bu çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ana hatlarını, konusunu, çerçevesini ve yöntemini içeren ilk bölümden sonra, uluslararası hukukta yabancı devletin yargı bağışıklığını çeşitli yönlerden ele alan ikinci bölümde, okuyucuya yargı bağışıklığının gelişimi ve uluslararası hukuktaki yeri ve önemine ilişkin bilgiler sunulmuştur. Üçüncü bölümde, temel hakların uluslararası hukukta korunması ve temel hakların korunmasının yabancı devletin yargı bağışıklığı ile ilgisi izah edilmiştir. Dördüncü bölümde ise, ulusal ve uluslararası düzenlemeler ve mahkeme kararları eşliğinde, temel hakların ihlaline ilişkin tazminat davalarında yabancı devlete yargı bağışıklığı tanınıp tanınmayacağı sorununa hitap edilmiştir. Son bölümde ise konuya ilişkin bir değerlendirmeye yer verilmiştir.

Bu çalışmanın en önemli özelliği hitap ettiği konu ile ilgili öğretinin görüşleri yanında çok sayıda mahkeme kararına yer vermesidir. Bazı yeni tarihli kararlar ayrıntılı bir şekilde incelenerek konuya hakim olunması sağlanmaya çalışılmıştır. Çalışma konusu mümkün olduğu kadar somut vakılar üzerinden açıklanmaya çalışılmış, akademik camia ve öğrenciler ile birlikte uygulayıcıların da yararlanabilecekleri bir eser ortaya koyulmuştur.

Konu Başlıkları
Genel Olarak Bağışıklık ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı
Uluslararası Hukukta Temel Hakların Korunması ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı
Ülke Devleti Mahkemeleri Temel Hakların İhlalinden Doğan Tazminat Davalarında Yabancı Devlete Bağışıklık Tanıyacak Mıdır?
Barkod: 9789750234965
Yayın Tarihi: Ekim 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 178
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
Çalışma Konusu ve Konunun Sınırlandırılması  21
Konuya Yaklaşım ve Metodoloji  23
Çalışmanın Planı  24
BİRİNCİ BÖLÜM:  
GENEL OLARAK BAĞIŞIKLIK VE  
YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI  
1. Tanım ve Kavram  27
2. Bağışıklıktan Yararlananlar ve Bağışıklığın Kökenlerine Kısa Bir Bakış  28
2.1. Feodal Devlet Dönemi ve Hükümdarların Kişisel Bağışıklığı  29
2.2. Egemen Devletin Ortaya Çıkışı, Westphalian Devlet Düzeni ve Yargı Bağışıklığı  30
3. Yabancı Devlete Neden Bağışıklık Tanınır?  33
3.1. Bağışıklığı Bir Hukuki Yükümlülük Olarak Açıklamayan Görüşler  34
3.1.1. Devletin Vakarı (Dignity)  34
3.1.2. Nezaket (Comity) ve Karşılıklılık (Reciprocity)  35
3.2. Uluslararası Hukuktan Doğan Bir Yükümlülük Olarak Yargı Bağışıklığı  36
4. Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Gelişimi  37
4.1. Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Kaynakları ve Özellikle Örf ve Adet Hukukunun Önemi  38
4.1.1. Yazılı Metinler  39
4.1.2. Örf ve Adet Hukuku  42
4.1.2.1. Devlet Uygulamaları (State Practice)  42
4.1.2.2. Manevi Unsur (Opinio Juris)  44
4.2. Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Kapsamı  46
4.2.1. Devlet İşlemi (Act of State), Yargılama Elverişsizliği (Non–justiciability) ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı  46
4.2.2. Yargı Bağışıklığının Kapsamı  52
4.2.2.1. Mutlak Bağışıklık: Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı Hiçbir Zaman Mutlak Olmamıştır  53
4.2.2.2 Sınırlı Bağışıklık (Restrictive State Immunity)  59
4.3. Devletin Değişiminin Bağışıklığın Kapsamı Sorununun Ötesine Geçen Etkisi: Imperium ve Uluslararası Hukuk  66
5. Bağışıklık ile Yetki Arasındaki İlişki  70
5.1. Genel Olarak Devletin Yetkisi  71
5.2. Lotus Davası Işığında Devletin Yetkisi  73
5.3. Yetki Türleri  74
5.3.1. Geniş Anlamda Uygulama Yetkisi  75
5.3.2. Kural Koyma ve Dar Anlamda Uygulama Yetkisi  76
5.4. Yetkinin Kullanımı  78
5.4.1. Yeterli Gerçek Bağlantı Ölçütünün Objektif Unsurları: Yetki İlkeleri  80
5.4.2. Yeterli Gerçek Bağlantı Ölçütünün Sübjektif Unsuru: Menfaat  82
5.5. Yetki ve Bağışıklık İlişkisinin Önemi  83
6. Değerlendirme  89
İKİNCİ BÖLÜM:  
ULUSLARARASI HUKUKTA TEMEL HAKLARIN  
KORUNMASI VE YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI  
1. Uluslararası Hukukta Temel Hakların Korunması  94
1.1. Genel Olarak  94
1.2. Temel Hakların Bir Uluslararası Standart Olarak Evrimi: ‘İşbirliği Geliştirilmesin’den ‘Emredici Kural (Jus Cogens)’ Mertebesine Temel Haklar  95
1.2.1. BM ve Temel Haklar  95
1.2.2. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  98
1.2.3. Örf ve Adet Hukukuna Dayanan Temel Haklardan Jus Cogens Kapsamında Temel Hak Korumasına  99
1.2.3.1. Örf ve Adet Hukuku Yükümlülüğü Olarak Temel Haklar  99
1.2.3.2. Jus Cogens olarak Temel Haklar  100
1.2.3.2.1. Uluslararası Hukukta Jus Cogens  101
1.2.3.2.2. Temel Haklar  104
2. Temel Hakların Korunması ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı İlişkisi  107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:  
ÜLKE DEVLETİ MAHKEMELERİ TEMEL HAKLARIN İHLALİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA  
YABANCI DEVLETE BAĞIŞIKLIK TANIYACAK MIDIR?  
1. Temel Hakları İhlal Eden Eylemlerin Jure İmperii Eylemlerin Kapsamının Dışında Kalması: Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı İstisnası İçinde Çözüm  111
2. Jus Cogens Niteliğinde Temel Hakların İhlalinin Teamül Niteliğindeki Devletin Yargı Bağışıklığı İstisnasını Uygulanamaz Kılması  117
2.1. Temel Hakları Koruyan Jus Cogens Kuralların İhlalinde Forum Mahkemesinin Evrensel Yargı Yetkisi (Universal Jurisdiction)  117
2.2. Temel Hakları Koruyan Jus Cogens Kurallar ile Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı İstisnasının Çatışması: Normlar Hiyerarşisi Görüşü  122
2.3. Temel Hakları Koruyan Jus Cogens Kuralları İhlal Eden Devletin Yargı Bağışıklığından Örtülü Olarak Feragati (Implied Waiver of State Immunity)  135
3. UAD’nin Devletin Yargı Bağışıklığı Kararı (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy))  139
3.1. İhtilafa İlişkin Ön Tespitler  139
3.2. İtalya’nın Savunmalarını Dayandırdığı Argümanlar ve UAD’nin Değerlendirmeleri  140
3.2.1. İhlallerin Ağırlığı  141
3.2.2. İhlal Edilen Kuralların Jus Cogens Niteliği ve Yargı Bağışıklığı Arasındaki İlişki:  
Normatif Hiyerarşi Görüşünün Reddi  142
3.2.3. Son Çare Argümanı  144
3.3. Kararın Eleştirisi  144
3.3.1. Temel Hakları Korumak Yerine Tartışmalı Belirsizliğin Devamına Hizmet Eden Hukuki Muhakeme  145
3.3.2. Pozitivist Yaklaşım: Yerinde Ya da Gerekli mi?  149
4. Mahkemeye Ulaşma Hakkı ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı: İHAS Perspektifi  150
4.1. İHAM Kararlarında Mahkemeye Ulaşma Hakkı  152
4.1.1. Mahkemeye Ulaşma Hakkı ve Kapsamı  152
4.1.2. Uygulanabilirlik Ölçütleri  152
4.1.2.1. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkının Uygulanabilirliği  153
4.1.2.2. Mahkemeye Ulaşma Hakkı Özelinde Uygulanabilirlik  153
4.1.3. Mahkemeye Ulaşma Hakkının Sınırlandırılması  154
4.2. Mahkemeye Ulaşma Hakkı ve Yargı Bağışıklığı  155
4.3. İHAM’ın Yaklaşımının Değerlendirilmesi  156
Sonuç  159
Kaynaklar  163
Karar Dizini  171
Kavram Dizini  177
 


Vahit Doğan
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Bilgin Tiryakioğlu ...
Ekim 2020
85.00 TL
Sepete Ekle
Yücel Acer ...
Eylül 2020
69.00 TL
İndirimli: 62.10 TL (%10)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  17
Çalışma Konusu ve Konunun Sınırlandırılması  21
Konuya Yaklaşım ve Metodoloji  23
Çalışmanın Planı  24
BİRİNCİ BÖLÜM:  
GENEL OLARAK BAĞIŞIKLIK VE  
YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI  
1. Tanım ve Kavram  27
2. Bağışıklıktan Yararlananlar ve Bağışıklığın Kökenlerine Kısa Bir Bakış  28
2.1. Feodal Devlet Dönemi ve Hükümdarların Kişisel Bağışıklığı  29
2.2. Egemen Devletin Ortaya Çıkışı, Westphalian Devlet Düzeni ve Yargı Bağışıklığı  30
3. Yabancı Devlete Neden Bağışıklık Tanınır?  33
3.1. Bağışıklığı Bir Hukuki Yükümlülük Olarak Açıklamayan Görüşler  34
3.1.1. Devletin Vakarı (Dignity)  34
3.1.2. Nezaket (Comity) ve Karşılıklılık (Reciprocity)  35
3.2. Uluslararası Hukuktan Doğan Bir Yükümlülük Olarak Yargı Bağışıklığı  36
4. Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Gelişimi  37
4.1. Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Kaynakları ve Özellikle Örf ve Adet Hukukunun Önemi  38
4.1.1. Yazılı Metinler  39
4.1.2. Örf ve Adet Hukuku  42
4.1.2.1. Devlet Uygulamaları (State Practice)  42
4.1.2.2. Manevi Unsur (Opinio Juris)  44
4.2. Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığının Kapsamı  46
4.2.1. Devlet İşlemi (Act of State), Yargılama Elverişsizliği (Non–justiciability) ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı  46
4.2.2. Yargı Bağışıklığının Kapsamı  52
4.2.2.1. Mutlak Bağışıklık: Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı Hiçbir Zaman Mutlak Olmamıştır  53
4.2.2.2 Sınırlı Bağışıklık (Restrictive State Immunity)  59
4.3. Devletin Değişiminin Bağışıklığın Kapsamı Sorununun Ötesine Geçen Etkisi: Imperium ve Uluslararası Hukuk  66
5. Bağışıklık ile Yetki Arasındaki İlişki  70
5.1. Genel Olarak Devletin Yetkisi  71
5.2. Lotus Davası Işığında Devletin Yetkisi  73
5.3. Yetki Türleri  74
5.3.1. Geniş Anlamda Uygulama Yetkisi  75
5.3.2. Kural Koyma ve Dar Anlamda Uygulama Yetkisi  76
5.4. Yetkinin Kullanımı  78
5.4.1. Yeterli Gerçek Bağlantı Ölçütünün Objektif Unsurları: Yetki İlkeleri  80
5.4.2. Yeterli Gerçek Bağlantı Ölçütünün Sübjektif Unsuru: Menfaat  82
5.5. Yetki ve Bağışıklık İlişkisinin Önemi  83
6. Değerlendirme  89
İKİNCİ BÖLÜM:  
ULUSLARARASI HUKUKTA TEMEL HAKLARIN  
KORUNMASI VE YABANCI DEVLETİN YARGI BAĞIŞIKLIĞI  
1. Uluslararası Hukukta Temel Hakların Korunması  94
1.1. Genel Olarak  94
1.2. Temel Hakların Bir Uluslararası Standart Olarak Evrimi: ‘İşbirliği Geliştirilmesin’den ‘Emredici Kural (Jus Cogens)’ Mertebesine Temel Haklar  95
1.2.1. BM ve Temel Haklar  95
1.2.2. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  98
1.2.3. Örf ve Adet Hukukuna Dayanan Temel Haklardan Jus Cogens Kapsamında Temel Hak Korumasına  99
1.2.3.1. Örf ve Adet Hukuku Yükümlülüğü Olarak Temel Haklar  99
1.2.3.2. Jus Cogens olarak Temel Haklar  100
1.2.3.2.1. Uluslararası Hukukta Jus Cogens  101
1.2.3.2.2. Temel Haklar  104
2. Temel Hakların Korunması ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı İlişkisi  107
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM:  
ÜLKE DEVLETİ MAHKEMELERİ TEMEL HAKLARIN İHLALİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVALARINDA  
YABANCI DEVLETE BAĞIŞIKLIK TANIYACAK MIDIR?  
1. Temel Hakları İhlal Eden Eylemlerin Jure İmperii Eylemlerin Kapsamının Dışında Kalması: Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı İstisnası İçinde Çözüm  111
2. Jus Cogens Niteliğinde Temel Hakların İhlalinin Teamül Niteliğindeki Devletin Yargı Bağışıklığı İstisnasını Uygulanamaz Kılması  117
2.1. Temel Hakları Koruyan Jus Cogens Kuralların İhlalinde Forum Mahkemesinin Evrensel Yargı Yetkisi (Universal Jurisdiction)  117
2.2. Temel Hakları Koruyan Jus Cogens Kurallar ile Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı İstisnasının Çatışması: Normlar Hiyerarşisi Görüşü  122
2.3. Temel Hakları Koruyan Jus Cogens Kuralları İhlal Eden Devletin Yargı Bağışıklığından Örtülü Olarak Feragati (Implied Waiver of State Immunity)  135
3. UAD’nin Devletin Yargı Bağışıklığı Kararı (Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy))  139
3.1. İhtilafa İlişkin Ön Tespitler  139
3.2. İtalya’nın Savunmalarını Dayandırdığı Argümanlar ve UAD’nin Değerlendirmeleri  140
3.2.1. İhlallerin Ağırlığı  141
3.2.2. İhlal Edilen Kuralların Jus Cogens Niteliği ve Yargı Bağışıklığı Arasındaki İlişki:  
Normatif Hiyerarşi Görüşünün Reddi  142
3.2.3. Son Çare Argümanı  144
3.3. Kararın Eleştirisi  144
3.3.1. Temel Hakları Korumak Yerine Tartışmalı Belirsizliğin Devamına Hizmet Eden Hukuki Muhakeme  145
3.3.2. Pozitivist Yaklaşım: Yerinde Ya da Gerekli mi?  149
4. Mahkemeye Ulaşma Hakkı ve Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı: İHAS Perspektifi  150
4.1. İHAM Kararlarında Mahkemeye Ulaşma Hakkı  152
4.1.1. Mahkemeye Ulaşma Hakkı ve Kapsamı  152
4.1.2. Uygulanabilirlik Ölçütleri  152
4.1.2.1. Genel Olarak Adil Yargılanma Hakkının Uygulanabilirliği  153
4.1.2.2. Mahkemeye Ulaşma Hakkı Özelinde Uygulanabilirlik  153
4.1.3. Mahkemeye Ulaşma Hakkının Sınırlandırılması  154
4.2. Mahkemeye Ulaşma Hakkı ve Yargı Bağışıklığı  155
4.3. İHAM’ın Yaklaşımının Değerlendirilmesi  156
Sonuç  159
Kaynaklar  163
Karar Dizini  171
Kavram Dizini  177
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020