Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Kurumsal Sosyal Sermaye
Ocak 2019 / 1. Baskı / 159 Syf.
Fiyatı: 23.00 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Sosyal sermaye dışındaki sermaye türlerinin hiç biri tek başına toplumların sağlıklı ve sürdürülebilir gelişmesine ve ilerlemesine olanak sağlayamazlar. Doğal güzellikler, doğal kaynaklar, para, mal ve mülk, eğitim gibi servet ve sermaye unsurları tek başına bireylerin veya toplumların mutlu olmalarına imkan sağlayamaz. Doğal sermaye, fiziki sermaye, finansal sermaye, beşeri sermaye vs. şüphesiz iktisadi refah düzeyini arttırır; insanların yaşam standartlarını ve konforunu iyileştirir, fakat bir başlarına bireylerin veya toplumların huzur ve mutluluğunu garanti edemez.

Maddi zenginliklerin ötesinde gelişme ve ilerlemeler güçlü bir aile altyapısı, pozitif komşuluk ve akrabalık ilişkileri,insanlar arasında güvene dayalı ağlar ve bağlar, birlik ve beraberlik, dayanışma, yardımlaşma, iyilikseverlik, adalet, hakkaniyet, liyakat gibi değerlerin ve kurumların varlığına bağlıdır.

Sürdürülebilir bir kurumsal sosyal sermayenin oluşmasında değerler, kurallar ve kurumlar kilit öneme sahiptir. Milletlerin gerçek zenginliği, değerlere sahip iyi insanlar yetiştirmek (beşeri sermaye) ve toplumda iyi kurallar ve kurumlar (kurumsal sermaye) tesis etmekten geçer

İktisadi sermaye, fiziki sermaye, finansal sermaye gibi maddi zenginlikler ancak kurumsal sosyal sermaye ve insan sermayesi ile bütünleştiği takdirde anlamlı ve kalıcı olabilir.

Sürdürülebilir sosyal yaşam, değerlere sahip olmaktan ve iktisadi değerler üretmekten geçer. Değerlerin erozyona uğradığı, tahrip edildiği bir toplumda maddi zenginlikler hiçbir değer taşımaz.

Konu Başlıkları
Sosyal Sermaye Teorisi
Sosyal Sermaye İktisadı ve Kültürel İktisat
İnsan Sermayesi ve Sosyal Sermaye Arasındaki İlişki
Meritokrasi: Kamu Yönetiminde Liyakat
Bir Sosyal Sermaye Olarak İyilikseverlik
Barkod: 9789750252624
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 159
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
SOSYAL SERMAYE TEORİSİNE GİRİŞ
I. GİRİŞ  11
II. SOSYAL SERMAYE: KAVRAMIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  11
III. SOSYAL SERMAYE: BAŞLICA TÜRLERİ  16
1. Bireylerarası İlişkilere Dayalı Sosyal Sermaye  16
2. Kurumsal Sosyal Sermaye  22
3. Yapısal Sosyal Sermaye  26
4. Psikolojik Sosyal Sermaye  28
5. Tinsel Sosyal Sermaye  30
IV. SOSYAL SERMAYENİN ETKİLERİ VE SONUÇLARI  32
V. SONUÇ  35
Kaynaklar  37
SOSYAL SERMAYE İKTİSADI VE
KÜLTÜREL İKTİSAT
I. GİRİŞ  41
II. MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN DOĞASI ve NEDENLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK  41
III. SOSYAL SERMAYE İKTİSADI  45
IV. KÜLTÜREL İKTİSAT: KÜLTÜR, KURUMLAR VE İKTİSADİ GELİŞME  51
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  54
Kaynaklar  57
İNSAN SERMAYESİ VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ
İLİŞKİ VE TAMAMLAYICILIK ROLÜ ÜZERİNE
I. GİRİŞ  59
II. İNSAN SERMAYESİ  59
III. SOSYAL SERMAYE  69
IV. İNSAN SERMAYESİ VE SOSYAL SERMAYENİN TAMAMLAYICILIK ROLÜ  72
V. SONUÇ  75
Kaynaklar  77
MERİTOKRASİ: KAMU YÖNETİMİNDE KAYIRMACILIKTAN
LİYAKATA DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE DOĞRU
I. GİRİŞ  81
II. KAMU YÖNETİMİNDE YAYGIN BİR SİYASAL HASTALIK: KAYIRMACILIK  81
1. Kavram  82
2. Türleri  84
3. Etki ve Sonuçları  86
III. LİYAKATA DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: MERİTOKRASİ  87
1. Terminoloji ve Temel Kavramlar  87
2. Meritokrasi’den Uzaklaşma: Organizasyonel Liyakatsizlik  90
2.1. Parkinson Yasası  91
2.2. Peter İlkesi  92
2.3. Dunning–Kruger Etkisi  93
2.4. Dilbert İlkesi  93
IV. SONUÇ  96
Kaynaklar  97
NEDEN DEVLETTE LİYAKATA DAYALI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (MERİTOKRASİ) OLUŞTURMAK KOLAY DEĞİL?
I. GİRİŞ  99
II. NEDEN DEVLETTE KAYIRMACILIK HAKİM VE LİYAKAT SİSTEMİ ZAYIF? : DEVLET VE PİYASA KARŞILAŞTIRMASI  99
III. KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKATA DAYALI BİR YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI: SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER  104
1. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Sorunlar  104
2. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetiminin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler  106
IV. SONUÇ  110
Kaynaklar  111
BİR SOSYAL SERMAYE OLARAK İYİLİKSEVERLİK
I. GİRİŞ  113
II. İYİLİKSEVERLİK KAVRAMI: TERMİNOLOJİ VE TİPOLOJİ  113
III. İYİLİKSEVERLİĞİN RASYONELİ: NİÇİN İYİLİK(LER) YAPARIZ?  118
IV. SOSYAL SERMAYE OLARAK İYİLİKSEVERLİK  121
V. SONUÇ  123
Kaynaklar  124
SOSYAL SERMAYENİN EROZYONU VE
İYİLİKSEVERLİĞE OLUMSUZ TEPKİLER
(FELSEFE, PSİKOLOJİ, ORGANİZASYON VE YÖNETİM PERSPEKTİFLERİNDEN İYİLİKSEVERLİĞİN ELEŞTİRİSİ)
I. GİRİŞ  127
II. İYİLİKSEVERLİĞİN ELEŞTİRİSİ  128
Sosyal Psikoloji: Atıf Teorisi  130
Zihinsel Psikoloji: Öğrenilmiş Çaresizlik ve “Ben Franklin Etkisi”  132
Motivasyon Teorisi: İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve İyiliklere Atfedilen Değer  135
III. SONUÇ  137
Kaynaklar  139
İYİLİKSEVERLİĞİN MALİYETLERİ
(İKTİSAT BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN İYİLİKSEVERLİĞİN ELEŞTİRİSİ)
I. GİRİŞ  141
II. İYİLİKSEVERLİĞİN MALİYETLERİ  142
Gossen Yasası ve İyilikseverliğin Maliyeti  143
İyilikseverliğin Maliyeti: Tembellik ve Rehavet  148
III. SONUÇ  150
EK–1 GOSSEN YASASI (AZALAN MARJİNAL FAYDA YASASI)  152
Kaynaklar  155
SONSÖZ  157
Milletlerin Gerçek Zenginliği: Kurumsal Sosyal Sermaye  157
 


Emine Kef ...
Aralık 2020
32.50 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yiğit ...
Aralık 2020
24.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Metin Berber ...
Kasım 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
SOSYAL SERMAYE TEORİSİNE GİRİŞ
I. GİRİŞ  11
II. SOSYAL SERMAYE: KAVRAMIN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ  11
III. SOSYAL SERMAYE: BAŞLICA TÜRLERİ  16
1. Bireylerarası İlişkilere Dayalı Sosyal Sermaye  16
2. Kurumsal Sosyal Sermaye  22
3. Yapısal Sosyal Sermaye  26
4. Psikolojik Sosyal Sermaye  28
5. Tinsel Sosyal Sermaye  30
IV. SOSYAL SERMAYENİN ETKİLERİ VE SONUÇLARI  32
V. SONUÇ  35
Kaynaklar  37
SOSYAL SERMAYE İKTİSADI VE
KÜLTÜREL İKTİSAT
I. GİRİŞ  41
II. MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİNİN DOĞASI ve NEDENLERİ ÜZERİNE YENİDEN DÜŞÜNMEK  41
III. SOSYAL SERMAYE İKTİSADI  45
IV. KÜLTÜREL İKTİSAT: KÜLTÜR, KURUMLAR VE İKTİSADİ GELİŞME  51
V. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  54
Kaynaklar  57
İNSAN SERMAYESİ VE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ
İLİŞKİ VE TAMAMLAYICILIK ROLÜ ÜZERİNE
I. GİRİŞ  59
II. İNSAN SERMAYESİ  59
III. SOSYAL SERMAYE  69
IV. İNSAN SERMAYESİ VE SOSYAL SERMAYENİN TAMAMLAYICILIK ROLÜ  72
V. SONUÇ  75
Kaynaklar  77
MERİTOKRASİ: KAMU YÖNETİMİNDE KAYIRMACILIKTAN
LİYAKATA DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNE DOĞRU
I. GİRİŞ  81
II. KAMU YÖNETİMİNDE YAYGIN BİR SİYASAL HASTALIK: KAYIRMACILIK  81
1. Kavram  82
2. Türleri  84
3. Etki ve Sonuçları  86
III. LİYAKATA DAYALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ: MERİTOKRASİ  87
1. Terminoloji ve Temel Kavramlar  87
2. Meritokrasi’den Uzaklaşma: Organizasyonel Liyakatsizlik  90
2.1. Parkinson Yasası  91
2.2. Peter İlkesi  92
2.3. Dunning–Kruger Etkisi  93
2.4. Dilbert İlkesi  93
IV. SONUÇ  96
Kaynaklar  97
NEDEN DEVLETTE LİYAKATA DAYALI BİR İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (MERİTOKRASİ) OLUŞTURMAK KOLAY DEĞİL?
I. GİRİŞ  99
II. NEDEN DEVLETTE KAYIRMACILIK HAKİM VE LİYAKAT SİSTEMİ ZAYIF? : DEVLET VE PİYASA KARŞILAŞTIRMASI  99
III. KAMU YÖNETİMİNDE LİYAKATA DAYALI BİR YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI: SORUNLAR ve ÇÖZÜME YÖNELİK ÖNERİLER  104
1. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Temel Sorunlar  104
2. Kamu Yönetiminde İnsan Kaynakları Yönetiminin İyileştirilmesine Yönelik Öneriler  106
IV. SONUÇ  110
Kaynaklar  111
BİR SOSYAL SERMAYE OLARAK İYİLİKSEVERLİK
I. GİRİŞ  113
II. İYİLİKSEVERLİK KAVRAMI: TERMİNOLOJİ VE TİPOLOJİ  113
III. İYİLİKSEVERLİĞİN RASYONELİ: NİÇİN İYİLİK(LER) YAPARIZ?  118
IV. SOSYAL SERMAYE OLARAK İYİLİKSEVERLİK  121
V. SONUÇ  123
Kaynaklar  124
SOSYAL SERMAYENİN EROZYONU VE
İYİLİKSEVERLİĞE OLUMSUZ TEPKİLER
(FELSEFE, PSİKOLOJİ, ORGANİZASYON VE YÖNETİM PERSPEKTİFLERİNDEN İYİLİKSEVERLİĞİN ELEŞTİRİSİ)
I. GİRİŞ  127
II. İYİLİKSEVERLİĞİN ELEŞTİRİSİ  128
Sosyal Psikoloji: Atıf Teorisi  130
Zihinsel Psikoloji: Öğrenilmiş Çaresizlik ve “Ben Franklin Etkisi”  132
Motivasyon Teorisi: İhtiyaçlar Hiyerarşisi ve İyiliklere Atfedilen Değer  135
III. SONUÇ  137
Kaynaklar  139
İYİLİKSEVERLİĞİN MALİYETLERİ
(İKTİSAT BİLİMİ PERSPEKTİFİNDEN İYİLİKSEVERLİĞİN ELEŞTİRİSİ)
I. GİRİŞ  141
II. İYİLİKSEVERLİĞİN MALİYETLERİ  142
Gossen Yasası ve İyilikseverliğin Maliyeti  143
İyilikseverliğin Maliyeti: Tembellik ve Rehavet  148
III. SONUÇ  150
EK–1 GOSSEN YASASI (AZALAN MARJİNAL FAYDA YASASI)  152
Kaynaklar  155
SONSÖZ  157
Milletlerin Gerçek Zenginliği: Kurumsal Sosyal Sermaye  157
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021