Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Bulut Bilişim
Mayıs 2019 / 2. Baskı / 296 Syf.
Fiyatı: 33.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 Baskı Tarih Fiyatı İndirimli
 1. Şubat2017 27.50 TL 14.90 TL (%46) Sepete Ekle
   

Kitap, güncellenmiş 2. Baskını yapmıştır.

Herkesin merak ettiği bir konu olan Bulut Bilişim konusunu hem teknik hem de hukuki durumunu ele alan bu kitapla, bulut bilişim ile ilgili konuları hızlı bir şekilde öğrenebilir, bulut bilişime kolaylıkla adapte olabilirsiniz.

Kitapta; bulut bilişimi yakından ilgilendiren konulardan olan; bilgisayarların tarihsel gelişimi, web 2.0 ve sosyal medya, bulut bilişim, büyük veri yönetimi, bulut bilişim ekonomisi-bütçelemesi- maliyet modellemesi ve proje yönetimi, güvenlik-standartlar ve risk yönetimi ile bulut bilişim hukuku konuları herkesin anlayabileceği sade bir dille anlatılmıştır.

Konu Başlıkları
Sayı Sistemleri
Teknoloji Teknik ve Bilişim Sistemleri
Web Teknolojileri ve Sosyal Medya
Bulut Bilişim
Bulut Bilişim Teknolojilerinin Kullanıldığı Alanlar: Büyük Veri Yönetimi
Bulut Bilişim Ekonomisi Bütçelemesi Maliyet Modellemesi ve Proje Yönetimi
Bulut Bilişim Güvenlik, Standartlar ve Risk Yönetimi Yaklaşımları
Bulut Bilişim Hukuku
Barkod: 9789750254505
Yayın Tarihi: Mayıs 2019
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 296
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  17
Resimler Listesi  19
Kısaltmalar  21
1. Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER  25
1.1. GİRİŞ  25
1.2. GENEL BİLGİLER  25
2. Bölüm SAYILAR VE BİLGİSAYARLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ İLE BİLGİ TEKNİK, TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ  31
2.1. SAYMA VE HESAPLAMA SİSTEMLERİ VE SAYILARIN TARİHSEL GELİŞİMİ  31
2.1.1. El ve Parmakla Sayma Sistemleri (Finger–counting systems)  34
2.1.2. Parmaklarla Hesaplama Yöntemleri ve Diğer Sayma Sistemleri  37
2.1.3. Sayıların İcadı Matematik Sistemi ve Hesap Makineleri  39
2.2. BİLGİSAYARLARIN TARİHSEL AÇIDAN GELİŞİMİ  43
2.3. BİLGİ, SİSTEM, BİLGİ SİSTEMLERİ  48
2.4. TEKNİK, TEKNOLOJİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  51
2.5. BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ARASINDA KAVRAMSAL İKİLEM  53
2.6. BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARASINDA İKİLEM  55
3. Bölüm WEB 2.0 VE SOSYAL MEDYA  59
3.1. SOSYAL MEDYA İLE WEB 2.0 VE KLASİK MEDYADAN FARKLAR  59
3.1.1. Web 2.0 Sosyal Medya ve Klasik Medyadan Farkları  60
3.1.2. Web 2.0 ve Sonrası Gelişmelerin Yönü  66
4. Bölüm BULUT BİLİŞİM  69
4.1. BULUT BİLİŞİM  69
4.1.1. Bulut Bilişimin Tanımlanması ve Etkileşimli Teknolojiler  71
4.1.2. Bulut Bilişim Hizmet Modelleri  77
4.1.3. Bulut Bilişim Kurulum Modelleri  81
4.1.4. Bulut Bilişimin Karakteristik Yapısı  83
4.1.5. Bulut Bilişimin Özellikleri  85
4.1.6. Bulut Bilişim Aktörleri, Katmanları ve Kontrol Yetenekleri  88
4.1.7. Bulut Bilişimde Etkili Olan Teknolojik Yaklaşımlar  98
4.1.7.1. Sanallaştırma  99
4.1.7.2. Web Hizmeti ve Hizmete Dayalı Mimari  102
4.1.7.3. Hizmet Akışı ve İş Akışları  102
4.1.7.4. Web 2.0 ve Yeni Uygulama Oluşturma  103
4.1.8. Etkin Bir Bulut Bilişimde Kurum ve Kuruluşların Beklentileri  105
4.1.9. Bulut Bilişimde Yapılan Sözleşmelerin Nitelikleri  107
4.1.9.1. Servis Seviyesi Sözleşmesine Konu Olan Türler ve Bu Sözleşmelerin İçerikleri  115
4.1.10. Bulut Bilişim Kullanımına Geçilmesinde Yapılması Gereken Kurumsal Planlar  118
5. Bölüm BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR: BÜYÜK VERİ
YÖNETİMİ  125
5.1. BÜYÜK VERİ  125
5.1.1. Büyük Verinin Tanımlanması ve Avrupa Birliği Yaklaşımı  126
5.1.2. Büyük Veri Türleri  131
5.1.3. Büyük Veri Bileşenleri  132
5.1.4. Büyük Veri Yaratımları ve Kullanım Alanları  134
5.1.5. Veri, İstatistik, Gösterge, Bilgi (Information), Bilgi (Knowledge) ve İç Görü Kavramları ve Büyük Verinin Hesaplanması  138
5.1.6. Büyük Veri Analiz Teknikleri ve Teknolojileri  142
5.1.7. Büyük Veride Bulut Bilişime Dayalı Gereksinimler ve Yetenekler  144
5.1.8. Büyük Verinin Kaynaklara Göre Sınıflandırılması ve Hesaplamada Oluşan Engeller  147
5.1.9. Büyük Veri Analiz Yöntemleri ve Bulut Bilişime Dayalı Büyük Verinin Yararları  148
5.1.10. Bulut Bilişime Dayalı Büyük Veri Yetenekleri  149
5.1.11. Büyük Veri Güvenliği  152
6. Bölüm BULUT BİLİŞİM EKONOMİSİ BÜTÇELEMESİ MALİYET MODELLEMESİ VE PROJE YÖNETİMİ  153
6.1. BULUT BİLİŞİM EKONOMİSİ  153
6.1.1. Avrupa Birliği’nin Bulut Bilişim Ekonomisi ile Politikası ve Bu Kapsamda Sorunlar  159
6.2. BULUT BİLİŞİM BÜTÇELEMESİ  163
6.2.1. Bulut Bilişim Bütçelemesi ve Maliyet Planlamasında Kurumsal BT Yapısı  164
6.3. BULUT BİLİŞİM VE MALİYET MODELLEMESİ VE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  166
6.4. BULUT BİLİŞİM TASARIMLARININ YATIRIM PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENMESİ VE MALİYET MODEL TÜRLERİ  170
6.5. PROJE YÖNETİMİNİN BULUT BİLİŞİM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  174
7. Bölüm BULUT BİLİŞİM GÜVENLİK STANDARTLAR VE RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI  179
7.1. BULUT BİLİŞİMDE ZORLUKLAR SORUNLAR VE RİSKLER  179
7.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ  184
7.2.1. Bilgi Güvenliği Özellikleri  186
7.3. BULUT BİLİŞİM GÜVENLİĞİ SORUNU GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMELERİ  187
7.4. BULUT BİLİŞİM STANDARTLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK YÖNETİMİNE YÖNELİK STANDARTLAR  196
7.5. BULUT BİLİŞİM RİSK YÖNETİMİ İLE RİSK YÖNETİM SÜRECİ VE KURUMSAL ETKİLER  202
7.5.1. Risk Yönetim Süreci  206
7.5.2. Risk Yönetiminin Kurum ve Kuruluşlar Üzerinde Etkileri  208
7.6. COBIT RİSK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE KİŞİSEL MAHREMİYET ÇÖZÜMLERİ  210
7.6.1. Yapısal Özellikleri Açısından COBIT  212
7.6.2. COBIT Çerçevesinde BT Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi  215
7.7. DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ SİSTEMLERİNDE BULUT BİLİŞİM VE GÜVENLİK  220
7.7.1. Bulut Bilişim Teknolojileri İle Kullanılan DHY’de Güvenlik Gereksinimleri  221
7.8. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE YÜRÜTÜLMESİ, RİSKLER VE GÜVENLİK SORUNLARI  223
7.8.1. Bulut Bilişim Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Riskler, Güvenlik ve Arşivleme Sorunları  224
8. Bölüm BULUT BİLİŞİM HUKUKU  227
8.1. KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK AYRIMI  227
8.2. BİLİŞİM HUKUKU  228
8.3. BULUT BİLİŞİM EKONOMİ FİNANSAL VE TİCARİ HUKUK  231
8.3.1. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Bilişim Hukuku Normları ve Bulut Bilişim Kapsamında Değerlendirme  232
8.3.2. Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bilişim Hukuku Normları ve Bulut Bilişim Kapsamında Değerlendirme  239
8.3.2.1. Bankalarda Bilgi Sistemleri Gözetiminde COBIT Çerçevesinde Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Bulut Bilişim Risk Yönetimi İle Denetim Çerçevesi Planlaması  240
8.4. BULUT BİLİŞİM MALİ HUKUK (Cloud Computing Financial Law)  242
8.4.1. Kamu Gelirleri, Türkiye’de Vergi Sistemi ve Verginin Yasal Dayanağı  243
8.4.2. Bulut Bilişim Faaliyetlerini Etkileyen Vergi Düzenlemeleri, Bulut Bilişim Vergi Hukuku  245
8.4.2.1. Bulut Bilişim Üzerinde Dolaylı Etki Yaratan Vergi Düzenlemeleri  247
8.4.2.2. Bulut Bilişim Üzerinde Doğrudan Etki Yaratan Vergi Düzenlemeleri  247
8.4.2.2.1. Gelir Vergisi Kanunu  247
8.4.2.2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu  251
8.4.2.2.3. Katma Değer Vergisi Kanunu  253
8.4.2.3. Amortisman Ayrılmasının Bulut Bilişim Faaliyetleri ve Yatırımları Üzerinde Etkileri  254
8.4.3. Bulut Bilişimde Vergileme Sorunları  256
8.5. BULUT BİLİŞİM SUÇLARI VE BULUT BİLİŞİM CEZA HUKUKU  259
8.5.1. Türk Ceza Kanunu  260
8.5.1.1. Bulut Bilişim Suçları  261
8.5.2. Ceza Muhakemesi Kanunu, Adli Bilişim ve Bulut Bilişim Sistemlerinde Dijital Kanıt Elde Etme  264
8.5.3. Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  265
8.5.4. 5651 Sayılı Yasa  267
8.5.5. Bulut Bilişimde Telif Hakları İhlalleri ve Genel Sorunlar  268
9. Bölüm SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  271
Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  291
Yazarın Özgeçmişi  296
 


Murat Topaloğlu ...
Haziran 2017
25.00 TL
Sepete Ekle
Rıdvan Erbaş
Ocak 2018
45.00 TL
Sepete Ekle
Yunus Bölükbaş
Ağustos 2017
40.00 TL
Sepete Ekle
Metin Turan
Şubat 2017
27.50 TL
İndirimli: 14.90 TL (%45)
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
İkinci Baskıya Önsöz  7
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  17
Resimler Listesi  19
Kısaltmalar  21
1. Bölüm GİRİŞ VE GENEL BİLGİLER  25
1.1. GİRİŞ  25
1.2. GENEL BİLGİLER  25
2. Bölüm SAYILAR VE BİLGİSAYARLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ İLE BİLGİ TEKNİK, TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ  31
2.1. SAYMA VE HESAPLAMA SİSTEMLERİ VE SAYILARIN TARİHSEL GELİŞİMİ  31
2.1.1. El ve Parmakla Sayma Sistemleri (Finger–counting systems)  34
2.1.2. Parmaklarla Hesaplama Yöntemleri ve Diğer Sayma Sistemleri  37
2.1.3. Sayıların İcadı Matematik Sistemi ve Hesap Makineleri  39
2.2. BİLGİSAYARLARIN TARİHSEL AÇIDAN GELİŞİMİ  43
2.3. BİLGİ, SİSTEM, BİLGİ SİSTEMLERİ  48
2.4. TEKNİK, TEKNOLOJİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ  51
2.5. BİLGİ SİSTEMLERİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ARASINDA KAVRAMSAL İKİLEM  53
2.6. BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ARASINDA İKİLEM  55
3. Bölüm WEB 2.0 VE SOSYAL MEDYA  59
3.1. SOSYAL MEDYA İLE WEB 2.0 VE KLASİK MEDYADAN FARKLAR  59
3.1.1. Web 2.0 Sosyal Medya ve Klasik Medyadan Farkları  60
3.1.2. Web 2.0 ve Sonrası Gelişmelerin Yönü  66
4. Bölüm BULUT BİLİŞİM  69
4.1. BULUT BİLİŞİM  69
4.1.1. Bulut Bilişimin Tanımlanması ve Etkileşimli Teknolojiler  71
4.1.2. Bulut Bilişim Hizmet Modelleri  77
4.1.3. Bulut Bilişim Kurulum Modelleri  81
4.1.4. Bulut Bilişimin Karakteristik Yapısı  83
4.1.5. Bulut Bilişimin Özellikleri  85
4.1.6. Bulut Bilişim Aktörleri, Katmanları ve Kontrol Yetenekleri  88
4.1.7. Bulut Bilişimde Etkili Olan Teknolojik Yaklaşımlar  98
4.1.7.1. Sanallaştırma  99
4.1.7.2. Web Hizmeti ve Hizmete Dayalı Mimari  102
4.1.7.3. Hizmet Akışı ve İş Akışları  102
4.1.7.4. Web 2.0 ve Yeni Uygulama Oluşturma  103
4.1.8. Etkin Bir Bulut Bilişimde Kurum ve Kuruluşların Beklentileri  105
4.1.9. Bulut Bilişimde Yapılan Sözleşmelerin Nitelikleri  107
4.1.9.1. Servis Seviyesi Sözleşmesine Konu Olan Türler ve Bu Sözleşmelerin İçerikleri  115
4.1.10. Bulut Bilişim Kullanımına Geçilmesinde Yapılması Gereken Kurumsal Planlar  118
5. Bölüm BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANILDIĞI ALANLAR: BÜYÜK VERİ
YÖNETİMİ  125
5.1. BÜYÜK VERİ  125
5.1.1. Büyük Verinin Tanımlanması ve Avrupa Birliği Yaklaşımı  126
5.1.2. Büyük Veri Türleri  131
5.1.3. Büyük Veri Bileşenleri  132
5.1.4. Büyük Veri Yaratımları ve Kullanım Alanları  134
5.1.5. Veri, İstatistik, Gösterge, Bilgi (Information), Bilgi (Knowledge) ve İç Görü Kavramları ve Büyük Verinin Hesaplanması  138
5.1.6. Büyük Veri Analiz Teknikleri ve Teknolojileri  142
5.1.7. Büyük Veride Bulut Bilişime Dayalı Gereksinimler ve Yetenekler  144
5.1.8. Büyük Verinin Kaynaklara Göre Sınıflandırılması ve Hesaplamada Oluşan Engeller  147
5.1.9. Büyük Veri Analiz Yöntemleri ve Bulut Bilişime Dayalı Büyük Verinin Yararları  148
5.1.10. Bulut Bilişime Dayalı Büyük Veri Yetenekleri  149
5.1.11. Büyük Veri Güvenliği  152
6. Bölüm BULUT BİLİŞİM EKONOMİSİ BÜTÇELEMESİ MALİYET MODELLEMESİ VE PROJE YÖNETİMİ  153
6.1. BULUT BİLİŞİM EKONOMİSİ  153
6.1.1. Avrupa Birliği’nin Bulut Bilişim Ekonomisi ile Politikası ve Bu Kapsamda Sorunlar  159
6.2. BULUT BİLİŞİM BÜTÇELEMESİ  163
6.2.1. Bulut Bilişim Bütçelemesi ve Maliyet Planlamasında Kurumsal BT Yapısı  164
6.3. BULUT BİLİŞİM VE MALİYET MODELLEMESİ VE MALİYET HESAPLAMA YÖNTEMLERİ  166
6.4. BULUT BİLİŞİM TASARIMLARININ YATIRIM PROJESİ DEĞERLENDİRMESİ ÇERÇEVESİNDE ŞEKİLLENMESİ VE MALİYET MODEL TÜRLERİ  170
6.5. PROJE YÖNETİMİNİN BULUT BİLİŞİM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ  174
7. Bölüm BULUT BİLİŞİM GÜVENLİK STANDARTLAR VE RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI  179
7.1. BULUT BİLİŞİMDE ZORLUKLAR SORUNLAR VE RİSKLER  179
7.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ  184
7.2.1. Bilgi Güvenliği Özellikleri  186
7.3. BULUT BİLİŞİM GÜVENLİĞİ SORUNU GÜVENLİK GEREKLİLİKLERİ VE AVRUPA BİRLİĞİ DEĞERLENDİRMELERİ  187
7.4. BULUT BİLİŞİM STANDARTLARI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE BİLGİ GÜVENLİĞİ RİSK YÖNETİMİNE YÖNELİK STANDARTLAR  196
7.5. BULUT BİLİŞİM RİSK YÖNETİMİ İLE RİSK YÖNETİM SÜRECİ VE KURUMSAL ETKİLER  202
7.5.1. Risk Yönetim Süreci  206
7.5.2. Risk Yönetiminin Kurum ve Kuruluşlar Üzerinde Etkileri  208
7.6. COBIT RİSK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE KİŞİSEL MAHREMİYET ÇÖZÜMLERİ  210
7.6.1. Yapısal Özellikleri Açısından COBIT  212
7.6.2. COBIT Çerçevesinde BT Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi  215
7.7. DİJİTAL HAKLAR YÖNETİMİ SİSTEMLERİNDE BULUT BİLİŞİM VE GÜVENLİK  220
7.7.1. Bulut Bilişim Teknolojileri İle Kullanılan DHY’de Güvenlik Gereksinimleri  221
7.8. ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN BULUT BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ İLE YÜRÜTÜLMESİ, RİSKLER VE GÜVENLİK SORUNLARI  223
7.8.1. Bulut Bilişim Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde Riskler, Güvenlik ve Arşivleme Sorunları  224
8. Bölüm BULUT BİLİŞİM HUKUKU  227
8.1. KAMU HUKUKU ÖZEL HUKUK AYRIMI  227
8.2. BİLİŞİM HUKUKU  228
8.3. BULUT BİLİŞİM EKONOMİ FİNANSAL VE TİCARİ HUKUK  231
8.3.1. Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Bilişim Hukuku Normları ve Bulut Bilişim Kapsamında Değerlendirme  232
8.3.2. Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Bilişim Hukuku Normları ve Bulut Bilişim Kapsamında Değerlendirme  239
8.3.2.1. Bankalarda Bilgi Sistemleri Gözetiminde COBIT Çerçevesinde Bilgi Sistemleri Yönetimi ve Bulut Bilişim Risk Yönetimi İle Denetim Çerçevesi Planlaması  240
8.4. BULUT BİLİŞİM MALİ HUKUK (Cloud Computing Financial Law)  242
8.4.1. Kamu Gelirleri, Türkiye’de Vergi Sistemi ve Verginin Yasal Dayanağı  243
8.4.2. Bulut Bilişim Faaliyetlerini Etkileyen Vergi Düzenlemeleri, Bulut Bilişim Vergi Hukuku  245
8.4.2.1. Bulut Bilişim Üzerinde Dolaylı Etki Yaratan Vergi Düzenlemeleri  247
8.4.2.2. Bulut Bilişim Üzerinde Doğrudan Etki Yaratan Vergi Düzenlemeleri  247
8.4.2.2.1. Gelir Vergisi Kanunu  247
8.4.2.2.2. Kurumlar Vergisi Kanunu  251
8.4.2.2.3. Katma Değer Vergisi Kanunu  253
8.4.2.3. Amortisman Ayrılmasının Bulut Bilişim Faaliyetleri ve Yatırımları Üzerinde Etkileri  254
8.4.3. Bulut Bilişimde Vergileme Sorunları  256
8.5. BULUT BİLİŞİM SUÇLARI VE BULUT BİLİŞİM CEZA HUKUKU  259
8.5.1. Türk Ceza Kanunu  260
8.5.1.1. Bulut Bilişim Suçları  261
8.5.2. Ceza Muhakemesi Kanunu, Adli Bilişim ve Bulut Bilişim Sistemlerinde Dijital Kanıt Elde Etme  264
8.5.3. Kişisel Veriler ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  265
8.5.4. 5651 Sayılı Yasa  267
8.5.5. Bulut Bilişimde Telif Hakları İhlalleri ve Genel Sorunlar  268
9. Bölüm SONUÇ DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER  271
Kaynakça  275
Kavramlar Dizini  291
Yazarın Özgeçmişi  296
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021