Yapay Zekâyı Kodlamak Yapay Zekâ – Makine Öğrenmesi Derin Öğrenme – Sinir Ağları Doç. Dr. Özel Sebetci  - Kitap

Yapay Zekâyı Kodlamak

Yapay Zekâ – Makine Öğrenmesi Derin Öğrenme – Sinir Ağları

1. Baskı, 
Mart 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
428
Barkod:
9789750282751
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
400,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
"Yapay Zekâyı Kodlamak" isimli bu kitap; yapay zekâ, makine öğrenmesi ve ilgili tüm kavramları, anlamaya çalışan ve öğrenmek isteyen herkese hitap etmektedir. Kitapta, yapay zekâ alanındaki teorilere de yer verilmeye çalışılmıştır. Makine öğrenmesi, denetimli öğrenme, denetimsiz öğrenme, pekiştirmeli öğrenme, derin öğrenme ve yapay sinir ağları konularını içermektedir.
Kitapta, "Matematik, İstatistik ve Yapay Zekâ" bölümüyle okuyucuya yapay zekâ alanında ihtiyaç duyacağı matematik ve istatistik konuları da anlatılmış, ayrıca alanın temel taşlarından olan "Veri Bilimi"'nin önemli konularına da değinilmiştir. Bu bilgiler sayesinde, okuyucunun yapay zeka ve ilgili konuları daha iyi kavraması amaçlanmıştır.
Yapay zekaya kodlamalarında en çok kullanılan program olan Python programı; ayrıntıları, modülleri ve kütüphaneleri örnek kodlarla verilmiştir. Özellikle en çok kullanılan TensorFlow ve Keras kütüphaneleri de detaylı olarak incelenmiştir.
Ayrıca anlatılan konular, 200'den fazla örnek kod ve 100'den fazla görselle desteklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Yapay Zekâ (Artificial Intelligence – AI)
.
Python
.
Nesne Yönelimli Programlama (OOP)
.
Modüller, Kütüphaneler ve Araçlar
.
TensorFlow ve Keras Kütüphaneleri
.
Veri Bilimi
.
Matematik, İstatistik ve Yapay Zekâ
.
Makine Öğrenmesi
.
Yapay Sinir Ağları
.
Derin Öğrenme
.
Uygulamalar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
Yazar Hakkında 
7
Resimler Listesi 
17
Şekiller Listesi 
25
Tablolar Listesi 
29
1. GİRİŞ 
31
2. YAPAY ZEKÂ (ARTIFICIAL INTELLIGENCE – AI) 
35
2.1. Yapay Zekâ Nedir? 
35
2.2. Yapay Zekâ Uygulamaları ve Alanları 
36
2.3. Türkiye ve Yapay Zekâ 
39
2.4. Metaverse ve Yapay Zekâ 
41
2.5. Yapay Zekâyı Kodlama 
43
3. PYTHON 
47
3.1. Python Kurulumu 
50
3.2. Anaconda 
51
3.3. Spyder 
54
3.4. Jupyter Notebook ve JupyterLab 
54
3.5. Sanal Ortam 
58
3.5.1. Windows Komut İstemcisinden Sanal Ortam Oluşturma 
59
3.5.2. Anaconda ile Sanal Ortam Oluşturma 
60
3.6. Kaggle 
64
3.7. Google Colaboratory 
66
3.8. PIP ve Conda ile Yeni Modüller Eklemek 
68
3.8.1. Pip ile Yeni Modüller Eklemek 
68
3.8.2. Conda ile Yeni Modüller Eklemek 
68
3.9. Python Dili Sözdizimi 
70
3.9.1. Değişkenler 
71
3.9.2. Stack Memory vs. Heap Memory 
72
3.9.3. Operatörler 
75
3.9.4. Veri Tipleri 
77
3.9.5. Koşul Yapıları 
82
3.9.5.1. If 
82
3.9.5.2. Else 
83
3.9.5.3. Elif 
83
3.9.5.4. İç İçe If İfadesi 
84
3.9.6. Döngüler 
85
3.9.6.1. While Döngüsü 
85
3.9.6.2. For Döngüsü 
86
3.9.7. İç İçe Döngüler 
87
3.9.8. Fonksiyonlar 
88
3.9.9. Global ve Yerel (Lokal) Değişkenler 
91
3.9.10. Gömülü Fonksiyonlar (Built–in) 
92
3.9.11. String Methodları 
97
3.9.12. Kullanıcı Tarafından Oluşturulan Fonksiyonlar 
102
3.9.13. Lambda İfadeleri ve Comprehension Tanımlamaları 
104
3.9.14. Özyinelemeli Fonksiyonlar 
105
3.10. Python Veri Yapıları 
106
3.10.1. Listeler – List 
107
3.10.2. Diziler – Array 
112
3.10.3. Demetler – Tuple 
113
3.10.4. Kümeler – Set 
114
3.10.5. Sözlükler – Dictionary 
116
3.10.6. Range, Enumerate ve Comprehension Yapıları 
119
3.11. Python Web and Desktop Uygulamaları 
120
3.11.1. Django 
120
3.11.2. Flask 
120
3.11.3. Bottle 
121
3.11.4. Tornado 
121
3.11.5. Pyramid 
121
3.11.6. Tkinter 
121
3.11.7. PyQT 
122
3.11.8. Kivy 
122
3.11.9. WxPython 
122
4. NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA (OOP) 
123
4.1. Nesneler ve Sınıflar 
124
4.1.1. Sınıf ve Nesne Tanımlama 
124
4.1.2. Sınıflar ve Örnekler 
126
4.2. Kalıtım (Inheritance) 
128
4.3. Kapsülleme (Encapsulation) 
129
4.4. Polimorfizm (Polymorphism) 
132
4.5. Örnek Metotlar 
133
4.6. OOP Prensipler 
133
4.7. Program Hatalarının Yönetimi 
134
5. MODÜLLER, KÜTÜPHANELER VE ARAÇLAR 
139
5.1. Genel Bakış 
139
5.1.1. Python Packages 
142
5.1.2. Python Libraries 
144
5.1.3. Python Frameworks 
146
5.1.4. Math Modülü 
146
5.1.5. Statistics Modülü 
148
5.1.6. Random Modülü 
149
5.1.7. Datetime Modülü 
150
5.1.8. CSV Modülü 
150
5.2. NumPy Kütüphanesi 
154
5.2.1. NumPy Kurulumu 
154
5.2.2. Numpy’ın Kalbi 
155
5.2.3. Dizi Oluşturma 
157
5.2.4. NumPy Tarafından Desteklenen Veri Türleri 
159
5.2.5. Slicing 
163
5.2.6. Shape Manipulation 
165
5.3. Pandas Kütüphanesi 
166
5.3.1. Pandas Kurulumu ve Veri Yapıları 
167
5.3.2. Series 
167
5.3.3. Dataframe 
172
5.4. SciKit Learn Kütüphanesi 
175
5.4.1. Sınıflandırma 
176
5.4.2. Regresyon 
176
5.4.3. Kümeleme 
177
5.4.4. Boyutsal küçülme 
177
5.4.5. Model seçimi 
178
5.4.6. Ön İşleme 
178
5.5. Matplotlib Kütüphanesi 
179
5.5.1. Kurulumu 
180
5.5.2. pylab and pyplot 
183
5.5.3. Matplotlib Uygulamaları 
186
5.6. Web Scraping (Kazıma) 
196
6. TENSORFLOW VE KERAS KÜTÜPHANELERİ 
199
6.1. Theano Kütüphanesi 
201
6.2. PyTorch Framework 
201
6.3. NLTK Kütüphanesi 
203
6.4. Scipy Kütüphanesi 
203
6.5. Seaborn Kütüphanesi 
204
6.6. Plotly Kütüphanesi 
204
6.7. Bokeh Kütüphanesi 
205
7. VERİ BİLİMİ 
207
7.1. Veri Bilimcisi Kimdir? 
210
7.1.1. Veri Bilimi ve İş Zekâsı Arasındaki Farklar 
211
7.1.2. Veri Biliminin Yaşam Döngüsü 
212
7.1.3. Veri Biliminin Artıları Eksileri 
215
7.2. Veri Bilimi için Gerekli Araçlar 
217
7.3. Veri Biliminin Uygulanması 
219
7.3.1. Risk ve Dolandırıcılık Tespiti 
219
7.3.2. Sağlık Hizmeti 
219
7.3.3. Genetik ve Genomik 
219
7.3.4. İlaç Geliştirme 
219
7.3.5. İnternet Araması 
220
7.3.6. Web Sitesi Önerileri 
220
7.3.7. Gelişmiş Görüntü Tanıma 
220
7.3.8. Sanal Asistan 
220
7.3.9. Konuşma Tanıma 
221
7.3.10. Uçaklar için Rota Planlama 
221
7.3.11. Oyun 
221
7.3.12. Arttırılmış Gerçeklik 
221
7.4. Veri Bilimi Modellerine Matematik Uygulaması 
222
7.6. Veri Temizleme 
225
7.7. Veri Doğrulama 
226
7.8. Veri Keşfi 
227
7.9. Veri Madenciliği 
227
7.10. Veri Toplama Yöntemleri 
231
7.10.1. Gözlem 
231
7.10.2. Anketler 
231
7.10.3. Röportajlar 
232
7.10.4. Odak Grup Tartışmaları 
232
7.11. Kaggle Tanıtımı 
233
7.12. Git ve Github 
237
7.12.1. Github 
237
7.12.2. GİT 
239
7.13. Verinin Görselleştirilmesi 
257
7.14. Büyük Veri 
263
8. MATEMATİK, İSTATİSTİK VE YAPAY ZEK 
267
8.1. Doğrusal Cebir (Linear Algebra) 
268
8.2. Vektörler ve Matrisler 
269
8.3. Olasılık ve Dağılım 
271
8.4. Optimizasyon 
277
8.5. Graflar (Computation Graph) 
280
8.6. Veri Bilimi İstatistikleri 
281
8.7. Tanımlayıcı İstatistik 
281
8.8. Çıkarımsal İstatistik 
285
8.9. Diğer Test Yöntemleri 
288
8.10. Lineer Regresyon 
288
8.11. Çoklu Lineer Regresyon 
294
8.12. Regresyon Analizi 
298
8.13. Ajanlar ve Ortamlar 
301
8.14. Arama Problemleri, Durum Uzayı ve Başlangıç Durum 
307
8.15. Geleneksel Arama Algoritmaları 
308
8.16. Genetik Algoritmalar 
313
9. MAKİNE ÖĞRENMESİ 
315
9.1. Öğrenme 
316
9.1.1. Fiziksel (Kinestetik) Öğrenme 
318
9.1.2. Görsel (Mekansal) Öğrenme 
319
9.1.3. İşitsel Öğrenme 
319
9.1.4. Sözel (Okuma/Yazma) Öğrenme 
320
9.1.5. Mantıksal (Matematiksel) Öğrenme 
320
9.1.6. Müzikal Öğrenme 
320
9.1.7. Doğa Bilimcileri 
321
9.1.8. Dilsel Öğrenenler 
321
9.1.9. Kişilerarası (Sosyal) Öğrenenler 
322
9.1.10. Kişi İçi (Yalnız) Öğrenciler 
322
9.2. Bilgisayarlı Öğrenme ve Karar Verme 
323
9.3. Veri Ön İşleme ve Model Tasarımı 
325
9.3.1. Veri Ön İşleme 
326
9.3.2. Veri Önişleme için Örnek 
332
9.3.3. Model Planlama 
338
9.3.4. Model Oluşturma 
339
9.3.5. Modelin Eğitilmesi 
339
9.3.6. Modelin Test Edilmesi 
339
9.3.7. Modelin İyileştirilmesi 
340
9.4. Makine Öğrenmesi Yaklaşımları 
340
9.5. Gözetimli Öğrenme (Denetimli–Supervised Learning) 
342
9.5.1. Regresyon 
342
9.5.1.1. Lineer Regresyon 
343
9.5.1.2. Polinomial Regresyon 
344
9.5.1.3. Lojistik Regresyon 
345
9.5.1.4. Gradyan Azaltma 
347
9.5.1.5. Neural Network Regresyon 
348
9.5.1.6. Support Vektor Regresyon 
349
9.5.1.7. Gaussian process regression (GPR): 
350
9.5.2. Sınıflandırma 
350
9.5.2.1. Naive Bayes Sınıflandırması 
351
9.5.2.2. SVM Sınıflandırması 
354
9.5.2.3. Karar Ağaçları 
357
9.5.2.4. k–NN Algoritması 
361
9.5.2.5. Random Forest 
365
9.6. Gözetimsiz Öğrenme (Denetimsiz–Unsupervised Learning) 
370
9.6.1. Kümeleme 
370
9.6.2. Hiyerarşik Kümeleme 
373
9.7. Denetimli vs Denetimsiz Öğrenme 
380
9.8. Yarı Denetimli Öğrenme 
381
9.9. Pekiştirmeli Öğrenme 
383
9.9.1. Model Bağımsız RL 
385
9.9.2. Model Tabanlı RL 
386
10. YAPAY SİNİR AĞLARI 
389
10.1. Nöron ve Ağ Yapısı 
391
10.2. Aktivasyon Fonksiyonu 
392
10.3. Tek Katmanlı Sinir Ağları (Perceptronlar) 
394
10.4. İki Katmanlı Sinir Ağları 
395
10.5. Çok Katmanlı Sinir Ağları (L–Layer NN) 
396
10.6. İleri Yayılımlı Öğrenme 
397
10.7. Kayıp (Loss) ve Maliyet (Cost) Fonksiyonları 
397
10.8. Geri Yayılımlı Öğrenme 
397
10.9. Evrişimli Sinir Ağı Mimarileri 
397
10.9.1. LeNet 
398
10.9.2. AlexNet 
399
10.9.3. ZFNet 
400
10.9.4. GoogLeNet 
401
10.9.5. VGGNet 
401
10.10. Tekrarlayan Sinir Ağları (Recurrent Neural Networks – RNN) 
402
10.11. NLP 
403
10.12. Sequence Models 
404
10.13. Uzun Kısa Dönemli Bellek Ağları (LSTM) 
404
10.14. Tekrarlayan ve Evrişimli Sinir Ağlarının Birleşimi 
405
10.15. Derin İnanç Ağları 
405
10.16. Kısıtlı Boltzmann Makinesi 
406
11. DERİN ÖĞRENME 
407
11.1. Evrişimsel Sinir Ağları (Convolutional Neural Networks – CNN) 
408
11.2. Normalizasyon ve Label Encoding 
408
11.3. Batch ve Epoch 
409
11.4. Data Augmentation 
409
11.5. Katmanlar ve Bağlantılar 
409
12. UYGULAMALAR 
413
12.1. Hesap Makinesi Projesi 
413
12.2. Araç Kiralama Projesi 
414
12.3. Sıcaklık Dönüşümleri Uygulaması 
415
12.4. Instagram Profil Resimleri İndirme Uygulaması 
416
12.5. Lojistik Regresyon Python Çalışması 
417
12.6. ANN Python Çalışması 
419
Kaynakça 
421
Kavram Dizini 
427