Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Şirket Değerleme Yaklaşımları
İlkeler – Yöntemler – Uygulamalar
Mart 2016 / 2. Baskı / 206 Syf.
Fiyatı: 33.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Şirket Değerleme Yaklaşımları kitabının güncellenmiş ikinci baskısında, uluslararası değerleme standartları ve kurumsal finans uygulamalarında geçerli olan şirket değerleme yaklaşımları temel ilkeleri ve uygulama örnekleriyle açıklanmaktadır.

Ekonomik kriz dönemlerinde azalma gözlense de şirket birleşme ve devir işlemleri Türkiye ve dünyada önemini sürdürmektedir. Ortaklar, yatırımcılar, finansal analistler ve bağımsız denetçiler yatırıma konu olan şirketlerin gerçek değerinin tespit edilmesinde doğru ve güvenilir değerleme yaklaşımlarına ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaç, finans literatüründe şirket değerleme konusunun güncel kalmasını sağlamakta ve yeni değerleme yöntemlerinin gelişmesine yol açmaktadır.

Bu kitap, şirket değerleme yaklaşımlarının temellerini ortaya koyarken, farklı örneklerle söz konusu yaklaşımların uygulamalarını da açıklamaktadır.

Konu Başlıkları
Değer Kavramı ve Şirket Değerleme
Şirket Değerini Etkileyen Temel Değişkenler
İndirgenmiş Nakit Akışlarıyla Değerleme (Gelir) Yaklaşımı
Göreceli Değerleme (Piyasa) Yaklaşımı
Muhasebe Temelli Değerleme (Maliyet) Yaklaşımı
Koşullu Hak (Opsiyon) Değerleme Yaklaşımı
Alternatif Şirket Değerleme Yöntemleri
Kapsamlı Şirket Değerleme Uygulamaları
Barkod: 9789750237126
Yayın Tarihi: Mart 2016
Baskı Sayısı:  2
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 206
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
1. BÖLÜM:  
DEĞER KAVRAMI VE ŞİRKET DEĞERLEME  
1.1. DEĞER KAVRAMI  13
1.2. DEĞER İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  14
1.3. ŞİRKET DEĞERLEME  19
1.3.1. Şirket Değerlemenin Nedenleri  21
1.3.2. Şirket Değerini Etkileyen Genel Faktörler  22
1.3.3. Şirket Değerleme Hakkındaki Yanlış Genellemeler  23
1.3.4. Şirket Değerleme İle İlgili Yatırımcılara Yönelik Bazı Öneriler  24
1.4. ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ  25
2. BÖLÜM:  
ŞİRKET DEĞERLEMEDE KULLANILAN FİNANSAL TABLOLAR  
2.1. MUHASEBEDE DEĞERLEME KAVRAMI  30
2.2. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR  33
2.2.1. Bilanço (Finansal Durum Tablosu)  34
2.2.1.1. Varlıkların Değerinin Ölçülmesi  37
2.2.1.2. Yükümlülüklerin Değerinin Ölçülmesi  42
2.2.2. Gelir Tablosu (Kapsamlı Gelir Tablosu)  44
2.2.2.1. Gelir ve Giderlerin Ölçülmesi  47
2.2.3. Özkaynak Değişim Tablosu  47
2.2.4. Nakit Akış Tablosu  48
2.2.5. Riskin Muhasebe Ölçüsü Olarak Finansal Tablolar Analizi  49
2.2.5.1. Likidite Oranları  51
2.2.5.2. Mali Yapı Oranları  51
2.2.5.3. Faaliyet Oranları  54
2.2.5.4. Kârlılık Oranları  56
3. BÖLÜM:  
ŞİRKET DEĞERİNİ ETKİLEYEN TEMEL DEĞİŞKENLER  
3.1. NAKİT AKIŞLARININ TAHMİN SÜRESİ  59
3.2. PARANIN ZAMAN DEĞERİ  60
3.3. SERMAYE MALİYETİNİN HESAPLANMASI  63
3.3.1. Yabancı Kaynakların Maliyeti  64
3.3.2. İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti  67
3.3.3. Adi Hisse Senetlerinin (Özkaynak) Maliyeti  68
3.3.3.1. Özkaynak Maliyetinin Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ile Hesaplanması  68
3.3.3.2. Özkaynak Maliyetinin İndirgenmiş Kâr Payları Yöntemi ile Hesaplanması  82
3.3.3.3. Özkaynak Maliyetinin Fiyat/Kazanç Oranı ile Hesaplanması  85
3.3.4. Yedeklerin ve Birikmiş Kârların Maliyeti  85
3.3.5. Yeni İhraç Edilen Hisse Senetlerinin Maliyeti  87
3.3.6. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  88
3.4. BÜYÜME ORANININ HESAPLANMASI  89
3.4.1. Tarihsel Veriler Yardımıyla Büyüme Oranının Tahmin Edilmesi  89
3.4.2. Temel Veriler Yardımıyla Büyüme Oranının Tahmin Edilmesi  98
3.5. ŞİRKETİN SONSUZA KADAR DEVAM EDEN DEĞERİ (TERMINAL VALUE)  99
3.6. ENFLASYON ORTAMINDA NAKİT AKIŞLARI VE İSKONTO ORANI  100
4. BÖLÜM:  
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
4.1. İNDİRGENMİŞ KÂR PAYLARI YÖNTEMİ  104
4.1.1. Sıfır Büyüme Oranı Modeli  105
4.1.2. Sabit Büyüme Oranı Modeli  106
4.1.3. Sabit Olmayan (İki Aşamalı) Büyüme Oranı Modeli  107
4.2. ÖZKAYNAKLARA OLAN SERBEST NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ  109
4.3. ŞİRKETE OLAN SERBEST NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ  114
4.4. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEMEDE ALTERNATİFLER  118
4.5. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEMEDE AŞAMALAR  119
5. BÖLÜM:  
GÖRECELİ DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
5.1. KAZANÇ ÇARPANLARI  126
5.1.1. Fiyat/Kazanç Oranı  126
5.1.2. [Fiyat/Kazanç Oranı]/Beklenen Büyüme (PEG) Oranı  131
5.1.3. Fiyat/Gelecekteki Kazanç Oranı  133
5.1.4. Şirket Değeri/FAVÖK (EBITDA) Oranı  134
5.2. DEFTER DEĞERİ VE YENİDEN YERİNE KOYMA DEĞERİ ÇARPANLARI  135
5.2.1. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  135
5.2.2. Yeniden Yerine Koyma (Tobin’s Q) Oranı  138
5.3. GELİR ÇARPANLARI  138
5.3.1. Fiyat/Satışlar Oranı  138
5.3.2. Şirket Değeri/Satışlar Oranı  139
5.4. SEKTÖRE ÖZGÜ ÇARPANLAR  140
5.4.1. Şirket Değeri/Ürün Sayısı Oranı  140
5.4.2. Şirket Değeri/Müşteri Sayısı Oranı  140
5.5. KARŞILAŞTIRILABİLİR ŞİRKETLERİN ANALİZİNDE AŞAMALAR  141
6. BÖLÜM:  
MUHASEBE TEMELLİ DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
6.1. DEFTER DEĞERİ YÖNTEMİ  146
6.2. NET AKTİF DEĞERİ YÖNTEMİ  147
6.3. TASFİYE DEĞERİ YÖNTEMİ  150
7. BÖLÜM:  
KOŞULLU HAK (OPSİYON) DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
7.1. İFLAS RİSKİ OLAN ŞİRKETLERİN ÖZKAYNAK DEĞERLEMESİ  155
7.2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERLEMESİ  156
7.3. ÜRÜN PATENTLERİNİN DEĞERLEMESİ  158
8. BÖLÜM:  
ALTERNATİF ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  
8.1. EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA)  161
8.2. YATIRIMIN NAKİT AKIŞ KÂRLILIĞI (CFROI)  169
9. BÖLÜM:  
KAPSAMLI ŞİRKET DEĞERLEME UYGULAMASI 1  
9.1. KAPSAMLI ŞİRKET DEĞERLEME UYGULAMASI – GİRİŞ  173
9.1.1. Değerlemede Kullanılan Varsayımlar ve Tahminler  174
9.1.2. Değerlemede Kullanılan Finansal Tablolar  175
9.2. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEME  178
9.2.1. Tahmini Gelir Tabloları  178
9.2.2. Net İşletme Sermayesindeki Değişimin Hesaplanması  178
9.2.3. Şirkete Olan Serbest Nakit Akışlarının Hesaplanması  179
9.2.4. İskonto Oranının Hesaplanması  179
9.2.4.1. Borçlanma Maliyetinin Hesaplanması  179
9.2.4.2. Özkaynak Maliyetinin Hesaplanması  180
9.2.4.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  181
9.2.5. Sonsuza Kadar Devam Eden Şirket Değerinin Hesaplanması  181
9.2.6. Şirket Değerinin Hesaplanması  182
9.3. GÖRECELİ DEĞERLEME  182
9.3.1. Karşılaştırılabilir Şirketlerin Belirlenmesi  183
9.3.2. Çarpanların Hesaplanması  183
9.3.3. Şirket Değerinin Hesaplanması  183
9.4. EKONOMİK KATMA DEĞERE DAYALI DEĞERLEME  184
9.4.1. Ekonomik Katma Değerlerin Hesaplanması  184
9.4.2. Sonsuza Kadar Devam Eden EVA’ların Hesaplanması  185
9.4.3. Şirket Değerinin Hesaplanması  185
9.5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  185
10. BÖLÜM:  
KAPSAMLI ŞİRKET DEĞERLEME UYGULAMASI 2  
10.1. GELİR YAKLAŞIMI (İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI TEMELLİ ŞİRKET DEĞERİ)  187
10.2. PİYASA YAKLAŞIMI (GÖRECELİ ŞİRKET DEĞERİ)  192
10.3. DÜZELTİLMİŞ NET VARLIK YÖNTEMİ ŞİRKET DEĞERLEMESİ  193
10.4. MODERN MÜHENDİSLİK NİHAİ ŞİRKET DEĞERİ  195
EKLER  
EK 1: 1 TL'NİN BUGÜNKÜ DEĞERİ FAKTÖR TABLOSU  196
EK 2: 1 TL'NİN GELECEKTEKİ DEĞERİ FAKTÖR TABLOSU  197
EK 3: 1 TL Değerindeki Anüitelerin Bugünkü Değeri Faktör Tablosu  198
EK 4: 1 TL değerindeki Annüitelerin Gelecekteki Değeri Faktör Tablosu  199
Yararlanılan Kaynaklar  201
Kavram Dizini  207
 


Mustafa Fatih Boz
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle
Hakan Aksakaloğlu ...
Mayıs 2020
35.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  5
1. BÖLÜM:  
DEĞER KAVRAMI VE ŞİRKET DEĞERLEME  
1.1. DEĞER KAVRAMI  13
1.2. DEĞER İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR  14
1.3. ŞİRKET DEĞERLEME  19
1.3.1. Şirket Değerlemenin Nedenleri  21
1.3.2. Şirket Değerini Etkileyen Genel Faktörler  22
1.3.3. Şirket Değerleme Hakkındaki Yanlış Genellemeler  23
1.3.4. Şirket Değerleme İle İlgili Yatırımcılara Yönelik Bazı Öneriler  24
1.4. ŞİRKET DEĞERLEME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ  25
2. BÖLÜM:  
ŞİRKET DEĞERLEMEDE KULLANILAN FİNANSAL TABLOLAR  
2.1. MUHASEBEDE DEĞERLEME KAVRAMI  30
2.2. TEMEL FİNANSAL TABLOLAR  33
2.2.1. Bilanço (Finansal Durum Tablosu)  34
2.2.1.1. Varlıkların Değerinin Ölçülmesi  37
2.2.1.2. Yükümlülüklerin Değerinin Ölçülmesi  42
2.2.2. Gelir Tablosu (Kapsamlı Gelir Tablosu)  44
2.2.2.1. Gelir ve Giderlerin Ölçülmesi  47
2.2.3. Özkaynak Değişim Tablosu  47
2.2.4. Nakit Akış Tablosu  48
2.2.5. Riskin Muhasebe Ölçüsü Olarak Finansal Tablolar Analizi  49
2.2.5.1. Likidite Oranları  51
2.2.5.2. Mali Yapı Oranları  51
2.2.5.3. Faaliyet Oranları  54
2.2.5.4. Kârlılık Oranları  56
3. BÖLÜM:  
ŞİRKET DEĞERİNİ ETKİLEYEN TEMEL DEĞİŞKENLER  
3.1. NAKİT AKIŞLARININ TAHMİN SÜRESİ  59
3.2. PARANIN ZAMAN DEĞERİ  60
3.3. SERMAYE MALİYETİNİN HESAPLANMASI  63
3.3.1. Yabancı Kaynakların Maliyeti  64
3.3.2. İmtiyazlı Hisse Senetlerinin Maliyeti  67
3.3.3. Adi Hisse Senetlerinin (Özkaynak) Maliyeti  68
3.3.3.1. Özkaynak Maliyetinin Finansal Varlık Fiyatlama Modeli ile Hesaplanması  68
3.3.3.2. Özkaynak Maliyetinin İndirgenmiş Kâr Payları Yöntemi ile Hesaplanması  82
3.3.3.3. Özkaynak Maliyetinin Fiyat/Kazanç Oranı ile Hesaplanması  85
3.3.4. Yedeklerin ve Birikmiş Kârların Maliyeti  85
3.3.5. Yeni İhraç Edilen Hisse Senetlerinin Maliyeti  87
3.3.6. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  88
3.4. BÜYÜME ORANININ HESAPLANMASI  89
3.4.1. Tarihsel Veriler Yardımıyla Büyüme Oranının Tahmin Edilmesi  89
3.4.2. Temel Veriler Yardımıyla Büyüme Oranının Tahmin Edilmesi  98
3.5. ŞİRKETİN SONSUZA KADAR DEVAM EDEN DEĞERİ (TERMINAL VALUE)  99
3.6. ENFLASYON ORTAMINDA NAKİT AKIŞLARI VE İSKONTO ORANI  100
4. BÖLÜM:  
İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
4.1. İNDİRGENMİŞ KÂR PAYLARI YÖNTEMİ  104
4.1.1. Sıfır Büyüme Oranı Modeli  105
4.1.2. Sabit Büyüme Oranı Modeli  106
4.1.3. Sabit Olmayan (İki Aşamalı) Büyüme Oranı Modeli  107
4.2. ÖZKAYNAKLARA OLAN SERBEST NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ  109
4.3. ŞİRKETE OLAN SERBEST NAKİT AKIŞLARI YÖNTEMİ  114
4.4. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEMEDE ALTERNATİFLER  118
4.5. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEMEDE AŞAMALAR  119
5. BÖLÜM:  
GÖRECELİ DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
5.1. KAZANÇ ÇARPANLARI  126
5.1.1. Fiyat/Kazanç Oranı  126
5.1.2. [Fiyat/Kazanç Oranı]/Beklenen Büyüme (PEG) Oranı  131
5.1.3. Fiyat/Gelecekteki Kazanç Oranı  133
5.1.4. Şirket Değeri/FAVÖK (EBITDA) Oranı  134
5.2. DEFTER DEĞERİ VE YENİDEN YERİNE KOYMA DEĞERİ ÇARPANLARI  135
5.2.1. Piyasa Değeri/Defter Değeri Oranı  135
5.2.2. Yeniden Yerine Koyma (Tobin’s Q) Oranı  138
5.3. GELİR ÇARPANLARI  138
5.3.1. Fiyat/Satışlar Oranı  138
5.3.2. Şirket Değeri/Satışlar Oranı  139
5.4. SEKTÖRE ÖZGÜ ÇARPANLAR  140
5.4.1. Şirket Değeri/Ürün Sayısı Oranı  140
5.4.2. Şirket Değeri/Müşteri Sayısı Oranı  140
5.5. KARŞILAŞTIRILABİLİR ŞİRKETLERİN ANALİZİNDE AŞAMALAR  141
6. BÖLÜM:  
MUHASEBE TEMELLİ DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
6.1. DEFTER DEĞERİ YÖNTEMİ  146
6.2. NET AKTİF DEĞERİ YÖNTEMİ  147
6.3. TASFİYE DEĞERİ YÖNTEMİ  150
7. BÖLÜM:  
KOŞULLU HAK (OPSİYON) DEĞERLEME YAKLAŞIMI  
7.1. İFLAS RİSKİ OLAN ŞİRKETLERİN ÖZKAYNAK DEĞERLEMESİ  155
7.2. DOĞAL KAYNAKLARIN DEĞERLEMESİ  156
7.3. ÜRÜN PATENTLERİNİN DEĞERLEMESİ  158
8. BÖLÜM:  
ALTERNATİF ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMLERİ  
8.1. EKONOMİK KATMA DEĞER (EVA)  161
8.2. YATIRIMIN NAKİT AKIŞ KÂRLILIĞI (CFROI)  169
9. BÖLÜM:  
KAPSAMLI ŞİRKET DEĞERLEME UYGULAMASI 1  
9.1. KAPSAMLI ŞİRKET DEĞERLEME UYGULAMASI – GİRİŞ  173
9.1.1. Değerlemede Kullanılan Varsayımlar ve Tahminler  174
9.1.2. Değerlemede Kullanılan Finansal Tablolar  175
9.2. İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIŞLARIYLA DEĞERLEME  178
9.2.1. Tahmini Gelir Tabloları  178
9.2.2. Net İşletme Sermayesindeki Değişimin Hesaplanması  178
9.2.3. Şirkete Olan Serbest Nakit Akışlarının Hesaplanması  179
9.2.4. İskonto Oranının Hesaplanması  179
9.2.4.1. Borçlanma Maliyetinin Hesaplanması  179
9.2.4.2. Özkaynak Maliyetinin Hesaplanması  180
9.2.4.3. Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyetinin Hesaplanması  181
9.2.5. Sonsuza Kadar Devam Eden Şirket Değerinin Hesaplanması  181
9.2.6. Şirket Değerinin Hesaplanması  182
9.3. GÖRECELİ DEĞERLEME  182
9.3.1. Karşılaştırılabilir Şirketlerin Belirlenmesi  183
9.3.2. Çarpanların Hesaplanması  183
9.3.3. Şirket Değerinin Hesaplanması  183
9.4. EKONOMİK KATMA DEĞERE DAYALI DEĞERLEME  184
9.4.1. Ekonomik Katma Değerlerin Hesaplanması  184
9.4.2. Sonsuza Kadar Devam Eden EVA’ların Hesaplanması  185
9.4.3. Şirket Değerinin Hesaplanması  185
9.5. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  185
10. BÖLÜM:  
KAPSAMLI ŞİRKET DEĞERLEME UYGULAMASI 2  
10.1. GELİR YAKLAŞIMI (İNDİRGENMİŞ NAKİT AKIMLARI TEMELLİ ŞİRKET DEĞERİ)  187
10.2. PİYASA YAKLAŞIMI (GÖRECELİ ŞİRKET DEĞERİ)  192
10.3. DÜZELTİLMİŞ NET VARLIK YÖNTEMİ ŞİRKET DEĞERLEMESİ  193
10.4. MODERN MÜHENDİSLİK NİHAİ ŞİRKET DEĞERİ  195
EKLER  
EK 1: 1 TL'NİN BUGÜNKÜ DEĞERİ FAKTÖR TABLOSU  196
EK 2: 1 TL'NİN GELECEKTEKİ DEĞERİ FAKTÖR TABLOSU  197
EK 3: 1 TL Değerindeki Anüitelerin Bugünkü Değeri Faktör Tablosu  198
EK 4: 1 TL değerindeki Annüitelerin Gelecekteki Değeri Faktör Tablosu  199
Yararlanılan Kaynaklar  201
Kavram Dizini  207
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020