Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Genel ve Teknik İletişim
Kavram – Türler – Teknolojik Gelişmeler
Eylül 2017 / 7. Baskı / 248 Syf.
Fiyatı: 30.50 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle

Diğer Baskılar
 BaskıTarih Fiyatı İndirimli
 6. Ocak 2014 15.50 TL 9.90 TL (%37)Sepete Ekle
   

Kitap, uzun yıllar üniversitelerde "İletişim" ve "Genel ve Teknik İletişim" derslerini anlatan yazarların notlarından, ders anlatımı esnasında öğrencilerinden gelen sorulardan ve mesleki tecrübelerinden oluşmaktadır. Ayrıca, kitabın ilk altı baskısının ardından gerek akademisyenlerden ve öğrencilerden gerekse kitabı kullanan okuyuculardan gelen istek ve öneriler de dikkate alınarak, kitabın daha kullanıcı dostu olması sağlanmıştır.

Eserde, İletişim Kavramı ve Anlamı, İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler, İletişimin Engelleri ve Aşma Yolları, Form Düzenleme, Örgütlerde İletişim ve Fonksiyonları, Grafik, İletişim, Örgütsel İletişimin İşleyişi, İletişimde Tablo Kullanımı, Yazışma Türleri, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Teknoloji ve Teknik İletişim, Bilgi Sistemleri ve İletişim konuları ele alınmaktadır.

Kitapta anlatılan teorik bilgilerin okuyucu tarafından daha kolay anlaşılması için bölüm sonlarında uygun sorulara yer verilmiştir. Kitap öğrencilere ve konuya ilgi duyan herkese faydalı olabilecek bir şekilde hazırlanmıştır.

Konu Başlıkları
İletişim Kavramı ve Anlamı
İletişim Türleri
İletişimin Engelleri
Örgütlerde İletişim ve Fonksiyonları
Örgütsel İletişimin İşleyişi
Yazışma Türleri
İletişim Teknolojisindeki Gelişmeler
İletişimde Tablo Kullanımı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi Sistemleri ve İletişim
Barkod: 9789750244582
Yayın Tarihi: Eylül 2017
Baskı Sayısı:  7
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 248
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İLETİŞİM
I. İLETİŞİM KAVRAMI VE ANLAMI  15
A. İletişimin Tanımı ve Kapsamı  16
B. İletişimin Amacı ve Önemi  17
C. İletişimin Temel Özellikleri  18
II. İLETİŞİM SÜRECİ  20
A. Kaynak (Gönderici)  22
1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  22
B. Mesaj (İleti)  23
1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  25
a. Mesajın Genel Özellikleri  25
b. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  26
C. Kodlama ve Kod Açma  27
D. Kanal (Oluk)  29
E. Alıcı (Hedef)  31
1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  32
F. Algılama ve Değerlendirme  34
G. Geri Bildirim (Feed–Back, Geri Besleme, Dönüt, Yansı)  35
1. İstenen Geri–Bildirimin Belirlenmesi  37
Araştırma Soruları  39
Çoktan Seçmeli Test Soruları  39
BÖLÜM NOTLARI  41
İkinci Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ENGELLERİ
I. İLETİŞİM TÜRLERİ  43
A. Sözlü İletişim  44
B. Sözsüz İletişim  47
C. Yazılı İletişim  50
II. İLETİŞİMİN ENGELLERİ  51
A. İletişimin Yapıcı Engelleri  53
B. İletişimin Bozucu Engelleri  53
C. İletişimin Kişisel Engelleri  54
1. Dil ve Anlatım Güçlükleri  56
2. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  57
3. Bilgi Eksikliği  59
4. Statü Farklılıkları  59
5. Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar  60
6. Hatalı Tamamlama  61
D. İletişimin Kanal Engelleri  62
E. İletişimin Psikolojik Engelleri  63
F. İletişimin Teknik Engelleri  64
G. Fiziksel Uzaklık  64
H. Zaman Baskısı  65
I. Kesintiler  66
III. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  66
A. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  67
B. Empatik İletişim  69
C. Empatik İletişim ve Dinleme Becerisi  71
D. Güdüleyici İletişim  73
D. Çatışmacı İletişim  74
E. Etkin İletişim  75
F. İkna Edici İletişim  78
Araştırma Soruları  80
Çoktan Seçmeli Test Soruları  80
BÖLÜM NOTLARI  82
Üçüncü Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
I. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM VE FONKSİYONLARI  85
A. Örgütsel İletişimin Anlamı  86
B. Örgütsel İletişimin Önemi  87
C. Örgütsel İletişimin Amacı  87
D. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  88
II. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  92
A. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  93
1. Dikey İletişim  95
2. Yatay İletişim  97
3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  98
4. Çok Yönlü ve Açık İletişim  99
B. Biçimsel Olmayan (İnformel) İletişim Yöntemleri  101
C. Sanal Örgütlerde İletişim  102
D. Örgütlerde İletişim Araçları  104
E. Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi  104
F. Örgütsel İletişimde Etkinlik Faktörleri  106
Araştırma Soruları  108
Çoktan Seçmeli Test Soruları  108
BÖLÜM NOTLARI  110
Dördüncü Bölüm
RESMİ, ÖZEL VE İŞ YAZILARI
I. YAZIŞMA TÜRLERİ  113
A. Resmi Yazılar  113
1. Resmi Yazıların Şekil Yönü  113
2. Resmi Yazı Türleri  114
3. Resmi Nitelikteki Yazı Türleri  115
a. Mazbata  115
b. Sözleşme  115
c. Tezkere  115
d. Şartname  116
e. Sirküler (Genelge)  116
f. Müzekkere  117
g. Vekâletname  117
h. İlan  117
ı. Karar  119
i. Tutanak (Zabıt)  119
4. Resmi Olmayan Yazılar (Notlar)  120
a. Memorandum  121
b. Referans (Tavsiye) Mektubu  122
B. Özel Yazılar  122
1. Özel Yazı Türleri  123
a. Dilekçe  123
b. Davetiyeler  124
c. Tebrikler  124
d. Özgeçmiş ve CV (Curriculum Vitae)  125
e. Teşekkür Mektupları  130
f. Başsağlığı ve Teselli Mektupları  130
II. İŞ MEKTUPLARI (YAZILARI)  130
A. Mektuplar ve İş Mektupları  130
B. İş Mektuplarının Bölümleri  132
C. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi  134
D. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi  134
E. İş Yazıları (Mektupları) Türleri  136
1. Tanıtma ve Reklam Mektupları  136
2. Satış Mektupları  136
3. Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Mektupları  137
4. İstek ve Sipariş Mektupları  137
5. Tekit Mektupları  138
6. Teyit (Doğrulama) Mektupları  138
7. Kredi Mektupları  138
8. Tahsilat ve Ödeme Takip Mektupları  139
9. Özür Dileme Mektupları  139
10. Ret/Kabul Mektupları  139
11. Alındı ve Teşekkür Mektupları  139
12. İş İsteme Mektupları  140
Araştırma Soruları  141
Çoktan Seçmeli Test Soruları  141
BÖLÜM NOTLARI  143
Beşinci Bölüm
TEKNİK İLETİŞİM
I. TEKNOLOJİ VE TEKNİK İLETİŞİM  145
A. Teknoloji Kavramı  145
B. Bilgi ve İletişim Teknolojisi  147
C. Teknik İletişim  149
D. Elektronik İletişim  150
1. Elektronik İletişim Aracı Olarak Elektronik Posta (e–mail)  152
E. Görsel İletişim  153
F. Mobil İletişim  153
G. Telekomünikasyon ve İletişim  157
H. Enformasyon ve İletişim  158
II. İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER  159
A. Teknik İletişimde Yeni Bir Teknoloji: Nano Teknoloji  162
B. İletişim Araçları  163
1. Yazılı İletişim Araçları  165
2. Teknik İletişim Araçları  167
3. Visual (Görsel) ve Audio–Visual (İşitsel–Görsel) İletişim Araçları  168
4. Elektronik İletişim Araçları  169
C. GSM (Global Mobil İletişim Sistemi)  173
Araştırma Soruları  174
Çoktan Seçmeli Test Soruları  174
BÖLÜM NOTLARI  176
Altıncı Bölüm
FORM DÜZENLEME VE GRAFİK İLETİŞİM
I. FORM DÜZENLEME  179
A. Formların Yapısı ve Amacı  179
B. Form Düzenleme Esasları  180
C. Formların Taşıması Gereken Özellikler  181
II. GRAFİK İLETİŞİM  182
A. Grafik İletişim Kavramı  183
B. Grafik İletişim Türleri  183
III. İLETİŞİMDE TABLO KULLANIMI  184
A. Çubuk Çizgili Tablolar  186
B. Yüzdeli Çubuk Çizgili Tablo  187
C. Dilimli Tablolar  189
D. Histogramlar  191
E. Resim–Grafik Tablolar  191
1. Standart Büyüklükteki Resim–Grafik Semboller  191
2. Değişken Büyüklükteki Resim–Grafik Semboller  192
3. Grafikler ve Grafiklerin Çizimi  193
IV. ŞEMALAR VE ŞEMA KULLANIMI  195
A. Şema Türleri  196
B. Şemalarının Çizilmesine İlişkin Kurallar  197
Araştırma Soruları  199
Çoktan Seçmeli Test Soruları  199
BÖLÜM NOTLARI  201
Yedinci Bölüm
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
I. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  203
A. Bilgisayar Ağları ve İletişim  203
B. İnternet ve İletişim  206
C. Intranet ve İletişim  209
D. Extranet ve İletişim  213
II. BİLGİ SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM  214
A. Veri İşleme Sistemi  214
B. Yönetim Bilgi Sistemi  217
C. Karar Destek Sistemi  220
D. Uzman Sistemler  223
E. Ofis Otomasyonu Sistemi  228
F. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  232
Araştırma Soruları  233
Çoktan Seçmeli Test Soruları  233
BÖLÜM NOTLARI  235
Kaynakça  237
Kavramlar Dizini  247
 


Yavuz Ercil ...
Mart 2020
42.00 TL
Sepete Ekle
Ece Ünür ...
Şubat 2020
28.00 TL
Sepete Ekle
Ümit Atabek
Şubat 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Yedinci Baskıya Önsöz  5
Giriş  13
Birinci Bölüm
GENEL OLARAK İLETİŞİM
I. İLETİŞİM KAVRAMI VE ANLAMI  15
A. İletişimin Tanımı ve Kapsamı  16
B. İletişimin Amacı ve Önemi  17
C. İletişimin Temel Özellikleri  18
II. İLETİŞİM SÜRECİ  20
A. Kaynak (Gönderici)  22
1. Kaynağın Taşıması Gereken Özellikler  22
B. Mesaj (İleti)  23
1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler  25
a. Mesajın Genel Özellikleri  25
b. Mesajın Türlerine Göre Taşıması Gereken Özellikler  26
C. Kodlama ve Kod Açma  27
D. Kanal (Oluk)  29
E. Alıcı (Hedef)  31
1. Alıcının Taşıması Gereken Özellikler  32
F. Algılama ve Değerlendirme  34
G. Geri Bildirim (Feed–Back, Geri Besleme, Dönüt, Yansı)  35
1. İstenen Geri–Bildirimin Belirlenmesi  37
Araştırma Soruları  39
Çoktan Seçmeli Test Soruları  39
BÖLÜM NOTLARI  41
İkinci Bölüm
İLETİŞİM TÜRLERİ VE ENGELLERİ
I. İLETİŞİM TÜRLERİ  43
A. Sözlü İletişim  44
B. Sözsüz İletişim  47
C. Yazılı İletişim  50
II. İLETİŞİMİN ENGELLERİ  51
A. İletişimin Yapıcı Engelleri  53
B. İletişimin Bozucu Engelleri  53
C. İletişimin Kişisel Engelleri  54
1. Dil ve Anlatım Güçlükleri  56
2. Dinleme ve Algılama Yetersizliği  57
3. Bilgi Eksikliği  59
4. Statü Farklılıkları  59
5. Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklar  60
6. Hatalı Tamamlama  61
D. İletişimin Kanal Engelleri  62
E. İletişimin Psikolojik Engelleri  63
F. İletişimin Teknik Engelleri  64
G. Fiziksel Uzaklık  64
H. Zaman Baskısı  65
I. Kesintiler  66
III. İLETİŞİM ENGELLERİNİ AŞMA YOLLARI  66
A. İletişimin Kişisel ve Çevresel Engellerini Aşmak  67
B. Empatik İletişim  69
C. Empatik İletişim ve Dinleme Becerisi  71
D. Güdüleyici İletişim  73
D. Çatışmacı İletişim  74
E. Etkin İletişim  75
F. İkna Edici İletişim  78
Araştırma Soruları  80
Çoktan Seçmeli Test Soruları  80
BÖLÜM NOTLARI  82
Üçüncü Bölüm
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM
I. ÖRGÜTLERDE İLETİŞİM VE FONKSİYONLARI  85
A. Örgütsel İletişimin Anlamı  86
B. Örgütsel İletişimin Önemi  87
C. Örgütsel İletişimin Amacı  87
D. Örgütsel İletişimin Fonksiyonları  88
II. ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN İŞLEYİŞİ  92
A. Biçimsel (Formel) İletişim Yöntemleri  93
1. Dikey İletişim  95
2. Yatay İletişim  97
3. Çapraz (Diyagonal) İletişim  98
4. Çok Yönlü ve Açık İletişim  99
B. Biçimsel Olmayan (İnformel) İletişim Yöntemleri  101
C. Sanal Örgütlerde İletişim  102
D. Örgütlerde İletişim Araçları  104
E. Örgütsel İletişimin İyileştirilmesi  104
F. Örgütsel İletişimde Etkinlik Faktörleri  106
Araştırma Soruları  108
Çoktan Seçmeli Test Soruları  108
BÖLÜM NOTLARI  110
Dördüncü Bölüm
RESMİ, ÖZEL VE İŞ YAZILARI
I. YAZIŞMA TÜRLERİ  113
A. Resmi Yazılar  113
1. Resmi Yazıların Şekil Yönü  113
2. Resmi Yazı Türleri  114
3. Resmi Nitelikteki Yazı Türleri  115
a. Mazbata  115
b. Sözleşme  115
c. Tezkere  115
d. Şartname  116
e. Sirküler (Genelge)  116
f. Müzekkere  117
g. Vekâletname  117
h. İlan  117
ı. Karar  119
i. Tutanak (Zabıt)  119
4. Resmi Olmayan Yazılar (Notlar)  120
a. Memorandum  121
b. Referans (Tavsiye) Mektubu  122
B. Özel Yazılar  122
1. Özel Yazı Türleri  123
a. Dilekçe  123
b. Davetiyeler  124
c. Tebrikler  124
d. Özgeçmiş ve CV (Curriculum Vitae)  125
e. Teşekkür Mektupları  130
f. Başsağlığı ve Teselli Mektupları  130
II. İŞ MEKTUPLARI (YAZILARI)  130
A. Mektuplar ve İş Mektupları  130
B. İş Mektuplarının Bölümleri  132
C. İş Mektuplarının Şekil Yönünden Düzenlenmesi  134
D. İş Mektuplarının İçerik Yönünden Düzenlenmesi  134
E. İş Yazıları (Mektupları) Türleri  136
1. Tanıtma ve Reklam Mektupları  136
2. Satış Mektupları  136
3. Bilgi İsteme ve Bilgi Verme Mektupları  137
4. İstek ve Sipariş Mektupları  137
5. Tekit Mektupları  138
6. Teyit (Doğrulama) Mektupları  138
7. Kredi Mektupları  138
8. Tahsilat ve Ödeme Takip Mektupları  139
9. Özür Dileme Mektupları  139
10. Ret/Kabul Mektupları  139
11. Alındı ve Teşekkür Mektupları  139
12. İş İsteme Mektupları  140
Araştırma Soruları  141
Çoktan Seçmeli Test Soruları  141
BÖLÜM NOTLARI  143
Beşinci Bölüm
TEKNİK İLETİŞİM
I. TEKNOLOJİ VE TEKNİK İLETİŞİM  145
A. Teknoloji Kavramı  145
B. Bilgi ve İletişim Teknolojisi  147
C. Teknik İletişim  149
D. Elektronik İletişim  150
1. Elektronik İletişim Aracı Olarak Elektronik Posta (e–mail)  152
E. Görsel İletişim  153
F. Mobil İletişim  153
G. Telekomünikasyon ve İletişim  157
H. Enformasyon ve İletişim  158
II. İLETİŞİM TEKNOLOJİSİNDEKİ GELİŞMELER  159
A. Teknik İletişimde Yeni Bir Teknoloji: Nano Teknoloji  162
B. İletişim Araçları  163
1. Yazılı İletişim Araçları  165
2. Teknik İletişim Araçları  167
3. Visual (Görsel) ve Audio–Visual (İşitsel–Görsel) İletişim Araçları  168
4. Elektronik İletişim Araçları  169
C. GSM (Global Mobil İletişim Sistemi)  173
Araştırma Soruları  174
Çoktan Seçmeli Test Soruları  174
BÖLÜM NOTLARI  176
Altıncı Bölüm
FORM DÜZENLEME VE GRAFİK İLETİŞİM
I. FORM DÜZENLEME  179
A. Formların Yapısı ve Amacı  179
B. Form Düzenleme Esasları  180
C. Formların Taşıması Gereken Özellikler  181
II. GRAFİK İLETİŞİM  182
A. Grafik İletişim Kavramı  183
B. Grafik İletişim Türleri  183
III. İLETİŞİMDE TABLO KULLANIMI  184
A. Çubuk Çizgili Tablolar  186
B. Yüzdeli Çubuk Çizgili Tablo  187
C. Dilimli Tablolar  189
D. Histogramlar  191
E. Resim–Grafik Tablolar  191
1. Standart Büyüklükteki Resim–Grafik Semboller  191
2. Değişken Büyüklükteki Resim–Grafik Semboller  192
3. Grafikler ve Grafiklerin Çizimi  193
IV. ŞEMALAR VE ŞEMA KULLANIMI  195
A. Şema Türleri  196
B. Şemalarının Çizilmesine İlişkin Kurallar  197
Araştırma Soruları  199
Çoktan Seçmeli Test Soruları  199
BÖLÜM NOTLARI  201
Yedinci Bölüm
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM
I. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  203
A. Bilgisayar Ağları ve İletişim  203
B. İnternet ve İletişim  206
C. Intranet ve İletişim  209
D. Extranet ve İletişim  213
II. BİLGİ SİSTEMLERİ VE İLETİŞİM  214
A. Veri İşleme Sistemi  214
B. Yönetim Bilgi Sistemi  217
C. Karar Destek Sistemi  220
D. Uzman Sistemler  223
E. Ofis Otomasyonu Sistemi  228
F. Fonksiyonel Bilgi Sistemi  232
Araştırma Soruları  233
Çoktan Seçmeli Test Soruları  233
BÖLÜM NOTLARI  235
Kaynakça  237
Kavramlar Dizini  247
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.