Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Şirket Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Tahkim
Paralel Yargılamalar ile Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Kapsamındaki Tahkim Anlaşmalarının Devrinde Taraf İradesi Sorunu
Aralık 2016 / 1. Baskı / 327 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 99.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İngiltere'de kaleme alınan bu doktora çalışmasında birleşme ve devralma işlemlerinde tahkim sorunu irdelenerek özellikle birleşme ve devralma işlemlerinde "paralel yargılamaların birleştirilmesi" ve birleşme ardından "temlik" ve "halefiyet"e ilişkin taraf iradesi ele alınmıştır. Konu, belirli soruları gündeme getirmektedir:

• Birleşme ve devralmalarda, çok adımlı yargılamalar dâhil olmak üzere paralel yargılamaların konsolidasyonu nasıl gündeme gelebilir ve taraf iradesi bu konuda nasıl bir etkiye sahiptir?

• Birleşme ve devralmalara yönelik tahkim kapsamında karşılaşılan taraf iradesi sorununun çözümünde birleşme ve devralma işlemlerinin farklı safhalarının önemi nedir?

• Birleşme ve devralma işlemlerine yönelik tahkim, çok taraflı, çok sözleşmeli tahkimin tipik bir örneği midir? "Konsolidasyon" kurallarının doğrudan birleşme ve devralma işlemlerine yönelik tahkime uygulanması mümkün müdür?

• Aynı uyuşmazlığa yönelik farklı yargılamaların mevcut olması durumunda hangisi uygulanacaktır? Çoklu ya da paralel yargılamaların riskleri nelerdir?

• Halef şirketin, birleşme işleminin tamamlanmasının ardından gündeme gelen sorumluluk ve görevlerini yerine getirme yükümlülüğüne yönelik taraf iradesi sorununa ilişkin hususlar nelerdir?

• Mevcut tahkim kural ve uygulamaları birleşme ve devralma işlemleri çerçevesinde yaşanan uyuşmazlıkların tahkim açısından doğurduğu zorlukları yeteri kadar ele alabilmekte midir? Şayet ele alamıyorsa, taraf iradesini ortaya koyabilecek özel kurallar veya bu amaç doğrultusunda özel tahkim maddeleri mevcut mudur?

• Paralel yargılamaların koordinasyonu mevcut kanunlar doğrultusunda nasıl bir uygulamaya sahip olabilir? Yeni kurallara ihtiyaç duymakta mıyız?

Konu Başlıkları
Birleşme ve Devralma işlemlerinin Kronolojik Safhaları
Tahkim ve Birleşme ve Devralma İşlemleri
Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Sürecinde İşbirliği ve Koordinasyon
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çok Adımlı Süreçler
Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Taraf iradesi Sorunu
Barkod: 9789750240713
Yayın Tarihi: Aralık 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 327
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  17
Genel Kısaltmalar  19
GİRİŞ
Birleşme ve Devralma İşlem Sayısının Dünya Çapında Ciddi Bir Artış Göstermesi  23
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Neden Tahkime Başvuruluyor?  27
Literatürün Gözden Geçirilmesi  28
Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Kapsamında Üzerinde Yoğunlaşılan Sorunlar  29
Terminoloji  30
Birleşme:  31
Devralma:  37
Şirketin Kontrolünü Ele Geçirme (Takeover)  39
Birleşme, Devralma ve Kontrolü Ele Geçirme İfadeleri İçin Kullanılacak Tanım  40
Çalışma Hipotezleri  42
Metodoloji  46
Konunun sınırlandırılması  49
Tez Çalışmasının Yapısı  50
KISIM I:
TEORİK TEMELLER
BÖLÜM I:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN
KRONOLOJİK SAFHALARI
I. Giriş  59
A. Değer Arttırıcı Teoriler  60
B. Değeri (Azaltan ya da) Yok Eden Teoriler  62
C. Müzakere Safhası  67
1. İlk Görüşmeler  67
2. Niyet Mektubu  70
a. Kavramın Sınırlandırılması  73
b. Bağlantılı Araçlar  74
aa. Opsiyonlar  74
bb. Gizlilik Sözleşmeleri  75
cc. Terminolojideki Farklar  76
dd. Sözleşme Öncesi Anlaşmalar ve Sözleşme Vaatleri  76
ee. İki Tarafları (ya da Çok Taraflı) ve Tek Taraflı Niyet Mektupları  76
c. İçerik  77
aa. Gerekli Maddeler  77
bb. Opsiyonel Maddeler  78
cc. Hukuki Nitelik  78
aaa. Niyet Mektubu Bir Sözleşme Teşkil Eder mi?  79
bbb. Niyet Mektubu Bir Sözleşme Vaadi Teşkil Eder mi?  81
ccc. Niyet Mektubu bir İcap mıdır?  82
d. Hukuki Etkileri  83
e. Sözleşmenin Yorumlanması ve Tamamlanması  85
3. Ön İnceleme (Due Diligence)  87
D. İmza Safhası (Satın Alma Sözleşmesi)  89
E. Kapanış Safhası (Tamamlama)  90
F. Kapanış Sonrası Safhası  92
G. Beyanlar, Taahhütler ve Tazminat  92
II. Bölüm I Kapsamında Varılan Sonuç  93
BÖLÜM II:
TAHKİM VE BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİ
I. Giriş  97
II. İmza Öncesi Yaşanan Uyuşmazlıklarda Tahkim  98
A. Niyet Mektubundan Doğan Uyuşmazlıklar  102
B. Ön İncelemeden Doğan Uyuşmazlıklar  103
III. İmza Sonrası Tahkim: Birleşme ya da Satın Alma Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar  104
A. Taahhütlerin İhlal Edilmesi  107
B. Esaslı Olumsuz Değişikliğin Mevcut Olmaması  108
C. Fiyat Uyarlamalarına İlişkin Tahkim  111
1. Fiyat Uyarlama Maddelerinin Nedenleri  113
2. Fiyat Uyarlamalarında Sıklıkla Uyuşmazlığa Yol Açan Hususlar  114
3. Tahkim Bilirkişisi  118
D. Beyan ve Taahhütler  123
1. Beyan ve Taahhütlerin İhlal Edilmesi  127
a. İnceleme Yükümlülüğü  127
b. İtiraz Etme Yükümlülüğü  128
2. Beyan ve Taahhütlerin İhlal Edilmesinin Sonuçları  130
E. Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülen İddialar  130
F. Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesine ya da Esaslı Hataya İlişkin İddialar  131
G. Satım Opsiyonları (Put and Sales Options)  134
IV. Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Tahkime İlişkin Önemli Yönleri  136
A. Çok Taraflı ve Çok Sözleşmeli Uyuşmazlıklar  136
B. Tahkim Anlaşmalarının Üçüncü Kişilere Teşmili  137
V. Bölüm II Kapsamında Varılan Sonuç  139
KISIM II:
KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER  145
BÖLÜM III:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK
TAHKİM SÜRECİNDE İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
I. Giriş  147
II. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Tahkim Maddelerinin Kapsamı  148
III. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çoklu Yargılama ve Paralel Yargılama  150
A. Terminoloji  152
1. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çoklu Sözleşme ve “Sözleşmeler Topluluğu” Doktrini  152
2. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Paralel Yargılama  154
a. Aynı Uyuşmazlığa Dayanan Paralel Yargılamalar  155
aa. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Lis Pendens (Bekletici Mesele) Mekanizması  156
aaa. Buenaventura Davası  161
bbb. Fomento Davası  163
bb. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Res Judicata (Kesin Hüküm) Mekanizması  166
b. Birbiriyle Bağlantılı Uyuşmazlıklara Dayanan Paralel Yargılamalar  172
IV. Paralel Yargılamaların Birleştirilmesi Hususunda Farklı Yargı Sistemleri Çerçevesinde Doktrin ve İçtihat Hukuku Tarafından Önerilen Çözümler  177
V. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Yargılamalarının Konsolidasyonunun Avantajları ve Dezavantajları  183
VI. Tek Bir Tahkim Yargılaması Tahtında Konsolidasyon  190
VII. Bölüm III Kapsamında Varılan Sonuç  192
BÖLÜM IV:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE
ÇOK ADIMLI SÜREÇLER
I. Giriş  199
II. Alt Yapı  200
III. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Başvurulan Farklı AUÇ Prosedürleri ve Tahkim Yargılamalarıyla Etkileşimi  203
A. Uzlaştırıcılık  203
B. Arabuluculuk  208
C. Med–Arb (Arabuluculuk–Tahkim) ya da Arb–Med (Tahkim–Arabuluculuk)  210
D. Bilirkişi Tespiti  216
1. Bilirkişi Tespitine İlişkin Sorunlar  219
2. Çözüm Önerileri  221
IV. Uyuşmazlıkların Çözümüne Yönelik Çok Aşamalı Süreçlerde Gizlilik Sorunu  223
V. Bölüm IV Kapsamında Varılan Sonuç  225
BÖLÜM V:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK
TAHKİMDE TARAF İRADESİ SORUNU
I. Giriş  229
II. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Taraf İradesinin Tespiti  230
A. Atıf Yoluyla Kapsam Dâhiline Alma  233
B. Temelde Yatan Sözleşmeye Yönelik İrade Genellikle Tahkim Sözleşmesine Yönelik Bir İrade Teşkil Eder  236
C. Tahkim Sözleşmesine Yönelik İrade Açısından Temelde Yatan Sözleşmeye Yönelik Taraf İradesine İhtiyaç Duyulmamaktadır  236
D. Bağlantılı Sözleşmelere Yönelik İrade  238
E. İrade Noksanlıkları: Hile (dol), hata (erreur)  241
1. ICC Dava No. 11961  242
2. ICC Dava No. 12502  245
F. Zımni Taraf İradesi  248
III. Tahkim Sözleşmesinin Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Ardından Devrine Yönelik Taraf İradesi  251
A. Temlik  252
1. ICC Dava No. 12745  261
B. Sonra Gelen Tarafın Öncekinin Yerine Geçmesi ve Halefiyet  269
IV. Bölüm V Kapsamında Varılan Sonuç  278
SONUÇ
Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Birbirini İzleyen Aşamaları  286
Tahkim ve Birleşme ve Devralma İşlemleri  287
Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Sürecinde Koordinasyon ve İşbirliği  289
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çok Adımlı Süreçler  291
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Taraf İradesi Sorusu  294
BİBLİYOGRAFYA  299
Kitaplar ve Tezler  299
Makaleler  304
Düzenlemeler, Direktifler  315
Davalar Dizini  316
İnternet Siteleri  323
Kavram Dizini  325
Özgeçmiş  328
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  7
Özet  9
Kısaltmalar  17
Genel Kısaltmalar  19
GİRİŞ
Birleşme ve Devralma İşlem Sayısının Dünya Çapında Ciddi Bir Artış Göstermesi  23
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Neden Tahkime Başvuruluyor?  27
Literatürün Gözden Geçirilmesi  28
Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Kapsamında Üzerinde Yoğunlaşılan Sorunlar  29
Terminoloji  30
Birleşme:  31
Devralma:  37
Şirketin Kontrolünü Ele Geçirme (Takeover)  39
Birleşme, Devralma ve Kontrolü Ele Geçirme İfadeleri İçin Kullanılacak Tanım  40
Çalışma Hipotezleri  42
Metodoloji  46
Konunun sınırlandırılması  49
Tez Çalışmasının Yapısı  50
KISIM I:
TEORİK TEMELLER
BÖLÜM I:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNİN
KRONOLOJİK SAFHALARI
I. Giriş  59
A. Değer Arttırıcı Teoriler  60
B. Değeri (Azaltan ya da) Yok Eden Teoriler  62
C. Müzakere Safhası  67
1. İlk Görüşmeler  67
2. Niyet Mektubu  70
a. Kavramın Sınırlandırılması  73
b. Bağlantılı Araçlar  74
aa. Opsiyonlar  74
bb. Gizlilik Sözleşmeleri  75
cc. Terminolojideki Farklar  76
dd. Sözleşme Öncesi Anlaşmalar ve Sözleşme Vaatleri  76
ee. İki Tarafları (ya da Çok Taraflı) ve Tek Taraflı Niyet Mektupları  76
c. İçerik  77
aa. Gerekli Maddeler  77
bb. Opsiyonel Maddeler  78
cc. Hukuki Nitelik  78
aaa. Niyet Mektubu Bir Sözleşme Teşkil Eder mi?  79
bbb. Niyet Mektubu Bir Sözleşme Vaadi Teşkil Eder mi?  81
ccc. Niyet Mektubu bir İcap mıdır?  82
d. Hukuki Etkileri  83
e. Sözleşmenin Yorumlanması ve Tamamlanması  85
3. Ön İnceleme (Due Diligence)  87
D. İmza Safhası (Satın Alma Sözleşmesi)  89
E. Kapanış Safhası (Tamamlama)  90
F. Kapanış Sonrası Safhası  92
G. Beyanlar, Taahhütler ve Tazminat  92
II. Bölüm I Kapsamında Varılan Sonuç  93
BÖLÜM II:
TAHKİM VE BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİ
I. Giriş  97
II. İmza Öncesi Yaşanan Uyuşmazlıklarda Tahkim  98
A. Niyet Mektubundan Doğan Uyuşmazlıklar  102
B. Ön İncelemeden Doğan Uyuşmazlıklar  103
III. İmza Sonrası Tahkim: Birleşme ya da Satın Alma Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklar  104
A. Taahhütlerin İhlal Edilmesi  107
B. Esaslı Olumsuz Değişikliğin Mevcut Olmaması  108
C. Fiyat Uyarlamalarına İlişkin Tahkim  111
1. Fiyat Uyarlama Maddelerinin Nedenleri  113
2. Fiyat Uyarlamalarında Sıklıkla Uyuşmazlığa Yol Açan Hususlar  114
3. Tahkim Bilirkişisi  118
D. Beyan ve Taahhütler  123
1. Beyan ve Taahhütlerin İhlal Edilmesi  127
a. İnceleme Yükümlülüğü  127
b. İtiraz Etme Yükümlülüğü  128
2. Beyan ve Taahhütlerin İhlal Edilmesinin Sonuçları  130
E. Üçüncü Kişiler Tarafından İleri Sürülen İddialar  130
F. Yükümlülüğün Yerine Getirilmemesine ya da Esaslı Hataya İlişkin İddialar  131
G. Satım Opsiyonları (Put and Sales Options)  134
IV. Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Tahkime İlişkin Önemli Yönleri  136
A. Çok Taraflı ve Çok Sözleşmeli Uyuşmazlıklar  136
B. Tahkim Anlaşmalarının Üçüncü Kişilere Teşmili  137
V. Bölüm II Kapsamında Varılan Sonuç  139
KISIM II:
KARŞILAŞILABİLECEK ZORLUKLAR VE ÇÖZÜMLER  145
BÖLÜM III:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK
TAHKİM SÜRECİNDE İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON
I. Giriş  147
II. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Tahkim Maddelerinin Kapsamı  148
III. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çoklu Yargılama ve Paralel Yargılama  150
A. Terminoloji  152
1. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çoklu Sözleşme ve “Sözleşmeler Topluluğu” Doktrini  152
2. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Paralel Yargılama  154
a. Aynı Uyuşmazlığa Dayanan Paralel Yargılamalar  155
aa. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Lis Pendens (Bekletici Mesele) Mekanizması  156
aaa. Buenaventura Davası  161
bbb. Fomento Davası  163
bb. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Res Judicata (Kesin Hüküm) Mekanizması  166
b. Birbiriyle Bağlantılı Uyuşmazlıklara Dayanan Paralel Yargılamalar  172
IV. Paralel Yargılamaların Birleştirilmesi Hususunda Farklı Yargı Sistemleri Çerçevesinde Doktrin ve İçtihat Hukuku Tarafından Önerilen Çözümler  177
V. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Yargılamalarının Konsolidasyonunun Avantajları ve Dezavantajları  183
VI. Tek Bir Tahkim Yargılaması Tahtında Konsolidasyon  190
VII. Bölüm III Kapsamında Varılan Sonuç  192
BÖLÜM IV:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNDE
ÇOK ADIMLI SÜREÇLER
I. Giriş  199
II. Alt Yapı  200
III. Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Başvurulan Farklı AUÇ Prosedürleri ve Tahkim Yargılamalarıyla Etkileşimi  203
A. Uzlaştırıcılık  203
B. Arabuluculuk  208
C. Med–Arb (Arabuluculuk–Tahkim) ya da Arb–Med (Tahkim–Arabuluculuk)  210
D. Bilirkişi Tespiti  216
1. Bilirkişi Tespitine İlişkin Sorunlar  219
2. Çözüm Önerileri  221
IV. Uyuşmazlıkların Çözümüne Yönelik Çok Aşamalı Süreçlerde Gizlilik Sorunu  223
V. Bölüm IV Kapsamında Varılan Sonuç  225
BÖLÜM V:
BİRLEŞME VE DEVRALMA İŞLEMLERİNE YÖNELİK
TAHKİMDE TARAF İRADESİ SORUNU
I. Giriş  229
II. Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkimde Taraf İradesinin Tespiti  230
A. Atıf Yoluyla Kapsam Dâhiline Alma  233
B. Temelde Yatan Sözleşmeye Yönelik İrade Genellikle Tahkim Sözleşmesine Yönelik Bir İrade Teşkil Eder  236
C. Tahkim Sözleşmesine Yönelik İrade Açısından Temelde Yatan Sözleşmeye Yönelik Taraf İradesine İhtiyaç Duyulmamaktadır  236
D. Bağlantılı Sözleşmelere Yönelik İrade  238
E. İrade Noksanlıkları: Hile (dol), hata (erreur)  241
1. ICC Dava No. 11961  242
2. ICC Dava No. 12502  245
F. Zımni Taraf İradesi  248
III. Tahkim Sözleşmesinin Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Ardından Devrine Yönelik Taraf İradesi  251
A. Temlik  252
1. ICC Dava No. 12745  261
B. Sonra Gelen Tarafın Öncekinin Yerine Geçmesi ve Halefiyet  269
IV. Bölüm V Kapsamında Varılan Sonuç  278
SONUÇ
Birleşme ve Devralma İşlemlerinin Birbirini İzleyen Aşamaları  286
Tahkim ve Birleşme ve Devralma İşlemleri  287
Birleşme ve Devralma İşlemlerine Yönelik Tahkim Sürecinde Koordinasyon ve İşbirliği  289
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Çok Adımlı Süreçler  291
Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Taraf İradesi Sorusu  294
BİBLİYOGRAFYA  299
Kitaplar ve Tezler  299
Makaleler  304
Düzenlemeler, Direktifler  315
Davalar Dizini  316
İnternet Siteleri  323
Kavram Dizini  325
Özgeçmiş  328
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018