THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C:III – Miras Hukuku İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C:III – Miras Hukuku

9. Baskı, 
Mart 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
160
Barkod:
9789750291494
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
250,00
İndirimli (%20):
200,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Temmuz 2023
250,00
125,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Miras Hukuku adlı bu kitabım, yaklaşık on yedi yıl önce başladığım ancak zamanla bir bütün olarak çıkarma isteğim nedeniyle ötelediğim, medeni hukuk kitabımın önemli bir parçası. Bu basıdan itibaren gelen öneriler doğrultusunda "miras hukuku" bağımsız bir kitap olarak yayınlanacaktır. Bu kitap miras hukukunu sevmeyen, anlamakta zorluk çeken kişiler için bir yalın bir anlatımla yazıldı. Tüm amacımız uygulama deneyimimizi de yansıtarak yaşayan hukuku, güncel örneklerle okuyucuya sunabilmek.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Güncel Mevzuat Değişiklikleri
.
Öğrenme Odaklı Anlatım ve İpuçları
.
Unutmama Odaklı Hap Bilgiler
.
Seçme Örnekler
.
Karşılaştırma Tabloları ve Bilgi Köşeleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
1. Kısım
GİRİŞ
1. Bölüm
GENEL ÖZELLİKLER
I. KAVRAM 
1
A. Tanımı, Özellikleri ve Kaynakları 
1
B. Konusu 
2
II. TEMEL KAVRAMLAR 
4
A. Miras 
4
B. Miras Bırakan 
4
C. Mirasçı 
4
D. Vasiyet Alacaklısı 
5
E. Ölüme Bağlı Tasarruf 
5
2. Bölüm
MİRAS HUKUKUNA EGEMEN OLAN İLKELER
I. TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ 
7
II. KÜLLİ HALEFİYET 
7
III. ELBİRLİĞİYLE HAK SAHİPLİĞİ 
8
IV. KİŞİSEL VE MÜTESELSİL SORUMLULUK 
8
2. Kısım
MİRASÇILAR
1. Bölüm
YASAL MİRASÇILIK
I. KAN HISIMLARI 
11
A. Genel Olarak 
11
B. Birinci Zümre 
13
C. İkinci Zümre 
14
D. Üçüncü Zümre 
15
II. EVLÂTLIK 
16
III. SAĞ KALAN EŞ 
17
A. Genel Olarak 
17
B. Mal Rejiminin Sağ Kalan Eşin Mirasçılığına Etkisi 
18
C. Sağ Kalan Eşin Miras Payı 
19
IV. DEVLET 
20
2. Bölüm
İRADİ MİRASÇILIK (ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR)
I. KAVRAM 
23
II. ÖLÜME BAĞLI TASARRUF EHLİYETİ 
24
A. Vasiyetname Yapma Ehliyeti 
24
B. Miras Sözleşmesi Yapma Ehliyeti 
25
III. ŞEKLİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
26
A. Vasiyetname 
26
B. Miras Sözleşmesi 
35
IV. MADDİ ANLAMDA ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLAR 
40
A. Genel Açıklama 
40
B. Türleri 
41
V. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN YORUMLANMASI 
69
VI. ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN GEÇERSİZLİĞİ VE SONUÇLARI 
71
A. Genel Açıklama 
71
B. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptaline Yol Açan Nedenler 
72
C. Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davası 
75
3. Bölüm
TASARRUF ÖZGÜRLÜĞÜ VE SINIRLARI
I. KAVRAM 
81
II. SAKLI PAY SAHİBİ MİRASÇILAR 
81
III. TASARRUF EDİLEBİLİR KISMIN HESAPLANMASI 
82
A. Tereke Mevcudunun Belirlenmesi 
83
B. Tereke Mevcudundan Çıkarılacak Değerler 
83
C. Terekeye Eklenecek Değerler 
84
IV. TENKİS DAVASI 
87
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
87
B. Konusu 
87
C. Koşulları 
90
D. Usul 
90
E. Tenkiste Sıra 
94
F. Özel Tenkis Kuralları 
96
G. Sonuçları 
97
3. Kısım
MİRASIN GEÇMESİ
1. Bölüm
MİRASIN AÇILMASI, HAK SAHİPLİĞİ VE
MİRASÇILIĞIN BELGELENMESİ
I. MİRASIN AÇILMASI 
99
A. Mirasın Açıldığı Zaman 
99
B. Hazinenin Mirasçı Olması 
102
II. MİRASIN AÇILDIĞI YER 
102
III. MİRASTA HAK SAHİBİ OLMANIN KOŞULLARI 
102
A. Hak Ehliyetine Sahip Olmak 
102
B. Miras Bırakanın Ölümü Anında Sağ olmak 
103
C. Mirasçı Sıfatını Yitirmemiş Olmak 
104
IV. KORUMA ÖNLEMLERİ 
107
A. Genel Önlemler 
107
B. Özel Önlemler 
107
V. MİRASÇILIĞIN BELGELENMESİ 
111
2. Bölüm
MİRASIN KAZANILMASI
I. MİRASIN KAZANILMASINA EGEMEN OLAN İLKELER 
113
A. Mirasçıların Kazanması 
113
B. Vasiyet Alacaklılarının Kazanması 
114
C. İntifa, İrat ve Diğer Edim Vasiyetlerinin Kazanılması 
115
II. MİRASIN REDDİ 
116
A. Kavram 
116
B. Türleri 
116
C. Sonuçları 
119
III. RESMİ DEFTER TUTULMASI 
122
A. Kavram ve Koşulları 
122
B. Usul 
123
C. Sonuçları 
124
IV. MİRASIN RESMÎ TASFİYESİ 
124
A. Kavram 
124
B. İstem 
125
C. Süresi 
125
D. Usul 
126
E. Sonuçları 
126
V. MİRAS NEDENİYLE İSTİHKAK DAVASI 
127
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
127
B. Konusu 
128
C. Usul 
128
D. Sonuçları 
130
3. Bölüm
MİRASIN PAYLAŞILMASI
I. MİRAS ORTAKLIĞI 
131
A. Kavram 
131
B. Konusu ve Özellikleri 
131
C. Mirasçıların Durumları 
132
D. Miras Ortaklığının Sona Ermesi 
134
II. MİRASTA DENKLEŞTİRME 
135
A. Kavram ve Hukuksal Niteliği 
135
B. Konusu (Denkleştirmeye Tabi Kazandırmalar) 
136
C. Koşulları 
137
D. Gerçekleştirilmesi 
138
III. PAYLAŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
140
A. Genel Açıklama 
140
B. İradi Paylaşma 
140
C. Yargısal Paylaşma 
144
IV. PAYLAŞMADAN SONRAKİ DURUM 
147
A. Mirasçıların Miras Bırakanın Alacaklılarına Karşı Sorumlulukları 
147
B. Mirasçıların Birbirlerine Karşı Sorumluluğu 
147
Kaynakça 
149