Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İmar Yaptırımları ve Yargısal Korunma
Mayıs 2002 / 1. Baskı / 235 Syf.
Fiyatı: 46.00 TL
İndirimli: 27.90 TL (%40)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

İmar Hukuku, idare hukuku'nun bir alt dalı olmasına rağmen, bu alanda çok fazla çalışma yapılmamıştır. Türkiye ise imar ve şehircilik alanında çok ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Özellikle yaptırımlar ve cezalar açısından istenilen hassasiyet gösterilmemektedir. Bu konuda yaptırımların ne denli önemli olduğu ancak, yaptırımların tek başına imar ve şehircilik düzenlemelerinde yapılması gerekenler için yeterli olamayacağı ele alınmış ve bu eser bunlara ışık tutmak amacıyla yazılmıştır.

Birinci bölümde, imar yaptırımlarının ne tür yaptırımlar olduğu, idari yaptırımların önemli bir bölümünü teşkil ettiği özellikleri, benzer kavramlarla karşılaştırılması, amacı, türleri, sorumluluk hukuku açısından değerlendirilmesi, daha etkin hale getirilmesi için neler yapılması gerektiği ele alınmış ikinci bölümde ise; imar yaptırımlarına karşı yapısal korumanın ne şekilde gerçekleşeceği, yapısal denetimin daha etkin hale getirilmesi için neler yapılması gerektiği ve öneriler sunulmuştur.

Kitap, belediyelere, valiliklere, hakim–savcı ve avukatlara, müteahhitlere, mimar ve mühendislere, akademisyenlere, imar ve iskan konusunda idare ile problemleri olanlara, kısaca imar ve iskan ile meşgul olan herkese hitap etmektedir.

Konu Başlıkları
İmar Yaptırımları
İmar Yaptırım Türleri
İmar Para Cezaları
Yıkım Kararları
İmar Yaptırımlarında Sorumluluk
İmar Yaptırımlarının Etkinleştirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemler
İmar Yaptırımlarına Karşı Yargısal Denetim
Barkod: 9789753475020
Yayın Tarihi: Mayıs 2002
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x23
Sayfa Sayısı: 235
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  13
Kısaltmalar  15
Giriş
I. İMAR-İDARE-YAPTIRIM İLİŞKİSİ  19
A. İMAR-İDARE İLİŞKİSİ  19
1. Genel Olarak İmar Etkinlikleri  19
2. İmar ve Kamu Düzeni  19
B. İMAR HUKUKU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ  20
1. Genel Olarak İmar Hukuku  20
2. İmar Hukuku- Şehircilik Bilimi İlişkisi  21
3. İmar Hukukunun İdare Hukukunun Alt Dalı Olduğu Hususu  22
II. YAPTIRIMLAR (=MÜEYYİDELER)  25
A. GENEL OLARAK  25
B. KAVRAM VE TANIM  26
C. İDARİ YAPTIRIMLAR  29
III. İDARİ YAPTIRIMLAR VE İMAR HUKUKU İLİŞKİSİ  32
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR YAPTIRIMLARI
I. KAVRAM  36
III. İMAR YAPTIRIMLARININ DOĞUŞU  36
A. GENEL OLARAK  36
B. ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ  38
1. Kanunlar Düzeyinde Düzenleme  38
2. Anayasalardaki Durum  40
IV. İMAR YAPTIRIMINA BENZEYEN KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRMA  41
A. İMAR PARA CEZALARININ VE CEZALI MASRAFLARIN TAHSİLİ (ÖDEME EMRİ)  43
C. TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMLERİ  44
D. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  45
V. İMAR YAPTIRIMLARININ ÖZELLİKLERİ  47
A. İMAR YAPTIRIMLARININ İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM OLUŞU  47
B. İMAR YAPTIRIMLARI - KOLLUK İLİŞKİSİ  53
1. İmar Kolluğu  53
2. İmar Yaptırımlarını Uygulama Açısından Kolluk Makamları  55
a. Valilikler  55
b. Belediyeler  56
c. Köyler  57
d. Bakanlıkların İmar Yaptırımı Uygulama Yetkisinin Olup Olmadığı Hususu  58
e. Özellik Gösteren Kuruluşların İmar Yaptırımı Uygulaması Sorunu  59
ea. GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi  59
eb. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulları ile Koruma Kurulları  60
f. Kaymakamlıkların İmar Yaptırımı Uygulaması Sorunu  60
g. Yapı Denetim Kuruluşları ve Komisyonunun İmar Yaptırımı Uygulama Yetkisinin
Olup Olmadığı Sorunu 
 61
3. İmar Yaptırımlarında Kolluk Yetkisinin Sınırları  63
VI. İMAR YAPTIRIMLARININ AMACI  65
VII. İMAR YAPTIRIMLARINDA HAKİM OLAN VE OLMASI GEREKEN
İLKELER 
 66
A. HUKUKİ İSTİKRAR VE GÜVEN İLKESİ  66
B. ETKİNLİK (ETKİLİLİK) İLKESİ  67
C. ESNEKLİK İLKESİ  68
D. ÖLÇÜLÜLÜK YA DA ŞEHİRCİLİK ADALETİNE UYGUNLUK İLKESİ  69
E. DERECELENME (AŞAMA) İLKESİ  71
F. KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI İLKESİ  71
G. GEREKÇELİ OLMA İLKESİ  73
H. CEZA HUKUKU İLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  76
1. Kişisellik İlkesi ve İmar Yaptırımları  76
2. Yasallık İlkesi ve İmar Yaptırımları  78
3. Ne Bis İn İdem İlkesi ve İmar Yaptırımları  80
4. Tekerrür ve İmar Yaptırımları  82
5. Geçmişe Uygulanamama ve İmar Yaptırımları  82
VIII. İMAR YAPTIRIMLARININ TÜRLERİ  84
A. YAPI ÜZERİNE UYGULANAN YAPTIRIMLAR (AYNİ İMAR YAPTIRIMLARI)  85
1. Yapı ve Bina İle İlgili Temel Kavram ve Esaslar  85
a. Yapı, Bina ve İnşaat Kavramları  85
b. Yapı Ruhsatiyesi  85
c. Yapı Kullanma İzni  87
d. İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  87
da. Ruhsatsız Yapı  87
db. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı  88
dc. Gecekondu  89
dd. Taşkın Yapı  89
2. Yapı Üzerine Uygulanan Yaptırım Türleri  89
a. Yapı İzninin Verilmemesi  90
b. Yapının Mühürlenerek İnşaatın Durdurulması  90
c. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  93
d. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  93
e. Yapı Ruhsatının İptali  95
fa. Genel Olarak  95
fb. Yıkım Yaptırımının Nedenleri  97
fba. Tehlikelilik Nedeniyle Yapıların Yıkılması  97
fbaa. Köy Kanununa Göre  97
fbab. Belediye Kanununa Göre  97
fbac. İmar Kanununa Göre  98
fbb. Şehircilik ve İmar Kurallarına Aykırılık Nedeniyle Yapıların Yıkılması  100
fbba. Belediye Kanununa Göre  100
fbbb. İmar Kanununa Göre  101
fbbc. Boğaziçi Kanununa Göre  104
fbc. Gecekonduların Yıkılması  105
fbd. Genel Sağlık Nedeniyle Yapıların Yıkılması  107
g. Faaliyetten Men  108
h. İmar Yaptırımı Sayılabilecek Kamulaştırmalar  109
B. PARASAL (=NAKDİ) İMAR YAPTIRIMLARI  111
1. İmar Para Cezaları (=Yaptırımları)  111
a. Genel Olarak İdarî Para Cezaları  111
b. İmar Para Cezalarının İdarî Para Cezası Oluşu  113
bb. İmar Para Cezasının Uygulanma Nedenleri  114
bba. Şehircilik ve İmar Kurallarına Aykırılık Nedeniyle İmar Para Cezasının Uygulanması  114
bbab. Kıyı Kanununa Göre  115
bbac. Belediye Kanununa Göre  116
bbb. Tehlikelilik Nedeniyle İmar Para Cezalarının Uygulanması  116
bbc. Kamunun Sağlık ve Selâmeti Nedeniyle İmar Para Cezasının Uygulanması  117
bbca. İmar Kanununa Göre  117
bbcb. Kıyı Kanununa Göre  117
bbcc. Belediye Kanununa Göre  118
bbcd. 1608 Sayılı Kanuna Göre  118
2. Yapılan Masrafların Cezalı Olarak Alınması  118
a. Yapılan Masrafların Cezalı Olarak Alınması Yaptırımının Nedenleri  120
aa. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapıların Yıkılması Sonucu
Oluşan Masraflar 
 120
ab. Tehlikeli Olan Yapıların Yıkılması Sonucu Oluşan Masraflar  120
IX. SORUMLULUK HUKUKU AÇISINDAN İMAR YAPTIRIMLARI  120
A. İDARENİN KUSUR SORUMLULUĞU AÇISINDAN İMAR YAPTIRIMLARI  122
B. İMAR YAPTIRIMLARINDA KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLU DAVRANIŞLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK  128
C. KUSURSUZ SORUMLULUK AÇISINDAN İMAR YAPTIRIMLARI  129
D. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER  131
E. MÜCBİR SEBEP ANLAYIŞINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER  132
X. İMAR YAPTIRIMLARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER 
 135
A. YAPTIRIM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  136
1. Planlama Yapmak  136
2. Yerleşme Özgürlüğünü Yeniden Düzenlemek  136
3. Konut Gereksinimini Karşılayıcı Önlemler Almak  137
4. Arsa Üretmek  139
5. Gereksiz Bürokrasi ve Kırtasiyecilik İşlemlerini Ortadan Kaldırmak  140
B. YAPTIRIM SONRASI ALINACAK ÖNLEMLER  141
1. Sıkı Bir Şekilde Kontrol ve Takip Etmek  141
2. İmar Aflarını Çıkarmamak  141
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR YAPTIRIMLARINA KARŞI YARGISAL KORUNMA
I. GENEL OLARAK YARGISAL KORUNMA  143
II. İMAR YAPTIRIMLARI VE YARGISAL KORUNMA YOLLARI  149
A. TÜRKİYEDE YARGI SİSTEMİ VE YARGI KOLLARI  149
B. İMAR YAPTIRIMLARI VE YARGISAL KORUNMA  150
1. İmar Yaptırımlarının İdarî İşlem veya Eylem Oluşu  150
2. Görevli Mahkeme Sorunu  151
a. İdarî Yargının Görev Alanı Tartışması  151
b. Adlî Yargının Yetkili Kılınmasının Nedenleri  156
c. Adlî Yargının Yetkili Kılınmasının Eleştirisi  157
3. İmar Yaptırımlarına Karşı Adlî Yargıda Yargısal Korunma  159
a. Genel Olarak İtiraz Müessesesi  160
b. Adlî Yargıda İtiraz Denetimi  160
c. Adlî Yargıda Dava Açılması  162
4. İmar Yaptırımlarına Karşı İdarî Yargıda Yargısal Korunma  163
a. Genel Olarak  163
b. İdarî Yargıda İtiraz Denetimi  163
c. İdarî Yargıda Dava Açılması  165
ca. Genel Olarak  165
cb. İptal Davasının Açılması  165
cba. Genel Olarak  165
cbb. İptal Davasının Ön Koşulları Bakımından İnceleme  167
cbba. Göreve İlişkin Koşullar  167
cbbb. Yetkiye İlişkin Koşullar  171
cbbd. Ehliyet  172
cbbe. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı  179
cbbf. Süre  181
cbbg. Husumet  184
cbc. İptal Davasının Esasa İlişkin Koşulları Bakımından İnceleme  185
cbca. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  185
cbcb. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  190
cbcc. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  191
cbcd. Usûl (=Biçim, Şekil) Yönünden Hukuka Aykırılık  194
cbce. Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık  197
cbd. İmar Yaptırımlarında Bilirkişilik Kurumu  199
cbe. İptal Davasının Sonuçları  200
cbea. İptal Davasının Reddedilmesi  200
cbeb. İptal Kararının Verilmesi  201
cc. Tam Yargı Davası  203
cd. Yürütmenin Durdurulması  206
5. Yargı Kararlarının Temyizi  212
6. Uyuşmazlık Yargısında Yargısal Korunma  213
a. Genel Olarak  213
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  214
c. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  214
Sonuç  219
Kaynakça  223
 


Oğuz Sancakdar
Kasım 2020
135.00 TL
Sepete Ekle
Polat Tunçer
Ekim 2020
78.00 TL
Sepete Ekle
Rona Aybay
Ekim 2020
65.00 TL
Sepete Ekle
Hüseyin Bilgin ...
Ekim 2020
250.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Önsöz  13
Kısaltmalar  15
Giriş
I. İMAR-İDARE-YAPTIRIM İLİŞKİSİ  19
A. İMAR-İDARE İLİŞKİSİ  19
1. Genel Olarak İmar Etkinlikleri  19
2. İmar ve Kamu Düzeni  19
B. İMAR HUKUKU VE DİĞER BİLİM DALLARI İÇİNDEKİ YERİ  20
1. Genel Olarak İmar Hukuku  20
2. İmar Hukuku- Şehircilik Bilimi İlişkisi  21
3. İmar Hukukunun İdare Hukukunun Alt Dalı Olduğu Hususu  22
II. YAPTIRIMLAR (=MÜEYYİDELER)  25
A. GENEL OLARAK  25
B. KAVRAM VE TANIM  26
C. İDARİ YAPTIRIMLAR  29
III. İDARİ YAPTIRIMLAR VE İMAR HUKUKU İLİŞKİSİ  32
BİRİNCİ BÖLÜM
İMAR YAPTIRIMLARI
I. KAVRAM  36
III. İMAR YAPTIRIMLARININ DOĞUŞU  36
A. GENEL OLARAK  36
B. ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ  38
1. Kanunlar Düzeyinde Düzenleme  38
2. Anayasalardaki Durum  40
IV. İMAR YAPTIRIMINA BENZEYEN KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRMA  41
A. İMAR PARA CEZALARININ VE CEZALI MASRAFLARIN TAHSİLİ (ÖDEME EMRİ)  43
C. TEVHİT VE İFRAZ İŞLEMLERİ  44
D. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI  45
V. İMAR YAPTIRIMLARININ ÖZELLİKLERİ  47
A. İMAR YAPTIRIMLARININ İDARİ İŞLEM VEYA EYLEM OLUŞU  47
B. İMAR YAPTIRIMLARI - KOLLUK İLİŞKİSİ  53
1. İmar Kolluğu  53
2. İmar Yaptırımlarını Uygulama Açısından Kolluk Makamları  55
a. Valilikler  55
b. Belediyeler  56
c. Köyler  57
d. Bakanlıkların İmar Yaptırımı Uygulama Yetkisinin Olup Olmadığı Hususu  58
e. Özellik Gösteren Kuruluşların İmar Yaptırımı Uygulaması Sorunu  59
ea. GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi) Bölge Kalkınma İdaresi  59
eb. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulları ile Koruma Kurulları  60
f. Kaymakamlıkların İmar Yaptırımı Uygulaması Sorunu  60
g. Yapı Denetim Kuruluşları ve Komisyonunun İmar Yaptırımı Uygulama Yetkisinin
Olup Olmadığı Sorunu 
 61
3. İmar Yaptırımlarında Kolluk Yetkisinin Sınırları  63
VI. İMAR YAPTIRIMLARININ AMACI  65
VII. İMAR YAPTIRIMLARINDA HAKİM OLAN VE OLMASI GEREKEN
İLKELER 
 66
A. HUKUKİ İSTİKRAR VE GÜVEN İLKESİ  66
B. ETKİNLİK (ETKİLİLİK) İLKESİ  67
C. ESNEKLİK İLKESİ  68
D. ÖLÇÜLÜLÜK YA DA ŞEHİRCİLİK ADALETİNE UYGUNLUK İLKESİ  69
E. DERECELENME (AŞAMA) İLKESİ  71
F. KAZANILMIŞ HAKLARA SAYGI İLKESİ  71
G. GEREKÇELİ OLMA İLKESİ  73
H. CEZA HUKUKU İLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR DEĞERLENDİRME  76
1. Kişisellik İlkesi ve İmar Yaptırımları  76
2. Yasallık İlkesi ve İmar Yaptırımları  78
3. Ne Bis İn İdem İlkesi ve İmar Yaptırımları  80
4. Tekerrür ve İmar Yaptırımları  82
5. Geçmişe Uygulanamama ve İmar Yaptırımları  82
VIII. İMAR YAPTIRIMLARININ TÜRLERİ  84
A. YAPI ÜZERİNE UYGULANAN YAPTIRIMLAR (AYNİ İMAR YAPTIRIMLARI)  85
1. Yapı ve Bina İle İlgili Temel Kavram ve Esaslar  85
a. Yapı, Bina ve İnşaat Kavramları  85
b. Yapı Ruhsatiyesi  85
c. Yapı Kullanma İzni  87
d. İmar Kurallarına Aykırı Yapılar  87
da. Ruhsatsız Yapı  87
db. Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapı  88
dc. Gecekondu  89
dd. Taşkın Yapı  89
2. Yapı Üzerine Uygulanan Yaptırım Türleri  89
a. Yapı İzninin Verilmemesi  90
b. Yapının Mühürlenerek İnşaatın Durdurulması  90
c. Yapı Kullanma İzninin Verilmemesi  93
d. Kamu Hizmet ve Tesislerinden Yararlandırılmaması  93
e. Yapı Ruhsatının İptali  95
fa. Genel Olarak  95
fb. Yıkım Yaptırımının Nedenleri  97
fba. Tehlikelilik Nedeniyle Yapıların Yıkılması  97
fbaa. Köy Kanununa Göre  97
fbab. Belediye Kanununa Göre  97
fbac. İmar Kanununa Göre  98
fbb. Şehircilik ve İmar Kurallarına Aykırılık Nedeniyle Yapıların Yıkılması  100
fbba. Belediye Kanununa Göre  100
fbbb. İmar Kanununa Göre  101
fbbc. Boğaziçi Kanununa Göre  104
fbc. Gecekonduların Yıkılması  105
fbd. Genel Sağlık Nedeniyle Yapıların Yıkılması  107
g. Faaliyetten Men  108
h. İmar Yaptırımı Sayılabilecek Kamulaştırmalar  109
B. PARASAL (=NAKDİ) İMAR YAPTIRIMLARI  111
1. İmar Para Cezaları (=Yaptırımları)  111
a. Genel Olarak İdarî Para Cezaları  111
b. İmar Para Cezalarının İdarî Para Cezası Oluşu  113
bb. İmar Para Cezasının Uygulanma Nedenleri  114
bba. Şehircilik ve İmar Kurallarına Aykırılık Nedeniyle İmar Para Cezasının Uygulanması  114
bbab. Kıyı Kanununa Göre  115
bbac. Belediye Kanununa Göre  116
bbb. Tehlikelilik Nedeniyle İmar Para Cezalarının Uygulanması  116
bbc. Kamunun Sağlık ve Selâmeti Nedeniyle İmar Para Cezasının Uygulanması  117
bbca. İmar Kanununa Göre  117
bbcb. Kıyı Kanununa Göre  117
bbcc. Belediye Kanununa Göre  118
bbcd. 1608 Sayılı Kanuna Göre  118
2. Yapılan Masrafların Cezalı Olarak Alınması  118
a. Yapılan Masrafların Cezalı Olarak Alınması Yaptırımının Nedenleri  120
aa. Ruhsatsız veya Ruhsat ve Eklerine Aykırı Yapılan Yapıların Yıkılması Sonucu
Oluşan Masraflar 
 120
ab. Tehlikeli Olan Yapıların Yıkılması Sonucu Oluşan Masraflar  120
IX. SORUMLULUK HUKUKU AÇISINDAN İMAR YAPTIRIMLARI  120
A. İDARENİN KUSUR SORUMLULUĞU AÇISINDAN İMAR YAPTIRIMLARI  122
B. İMAR YAPTIRIMLARINDA KAMU GÖREVLİLERİNİN KUSURLU DAVRANIŞLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK  128
C. KUSURSUZ SORUMLULUK AÇISINDAN İMAR YAPTIRIMLARI  129
D. SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN NEDENLER  131
E. MÜCBİR SEBEP ANLAYIŞINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER  132
X. İMAR YAPTIRIMLARININ ETKİNLEŞTİRİLMESİ İÇİN ALINMASI
GEREKEN ÖNLEMLER 
 135
A. YAPTIRIM ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER  136
1. Planlama Yapmak  136
2. Yerleşme Özgürlüğünü Yeniden Düzenlemek  136
3. Konut Gereksinimini Karşılayıcı Önlemler Almak  137
4. Arsa Üretmek  139
5. Gereksiz Bürokrasi ve Kırtasiyecilik İşlemlerini Ortadan Kaldırmak  140
B. YAPTIRIM SONRASI ALINACAK ÖNLEMLER  141
1. Sıkı Bir Şekilde Kontrol ve Takip Etmek  141
2. İmar Aflarını Çıkarmamak  141
İKİNCİ BÖLÜM
İMAR YAPTIRIMLARINA KARŞI YARGISAL KORUNMA
I. GENEL OLARAK YARGISAL KORUNMA  143
II. İMAR YAPTIRIMLARI VE YARGISAL KORUNMA YOLLARI  149
A. TÜRKİYEDE YARGI SİSTEMİ VE YARGI KOLLARI  149
B. İMAR YAPTIRIMLARI VE YARGISAL KORUNMA  150
1. İmar Yaptırımlarının İdarî İşlem veya Eylem Oluşu  150
2. Görevli Mahkeme Sorunu  151
a. İdarî Yargının Görev Alanı Tartışması  151
b. Adlî Yargının Yetkili Kılınmasının Nedenleri  156
c. Adlî Yargının Yetkili Kılınmasının Eleştirisi  157
3. İmar Yaptırımlarına Karşı Adlî Yargıda Yargısal Korunma  159
a. Genel Olarak İtiraz Müessesesi  160
b. Adlî Yargıda İtiraz Denetimi  160
c. Adlî Yargıda Dava Açılması  162
4. İmar Yaptırımlarına Karşı İdarî Yargıda Yargısal Korunma  163
a. Genel Olarak  163
b. İdarî Yargıda İtiraz Denetimi  163
c. İdarî Yargıda Dava Açılması  165
ca. Genel Olarak  165
cb. İptal Davasının Açılması  165
cba. Genel Olarak  165
cbb. İptal Davasının Ön Koşulları Bakımından İnceleme  167
cbba. Göreve İlişkin Koşullar  167
cbbb. Yetkiye İlişkin Koşullar  171
cbbd. Ehliyet  172
cbbe. İşlemin Kesin ve Yürütülmesi Gereken İşlem Olup Olmadığı  179
cbbf. Süre  181
cbbg. Husumet  184
cbc. İptal Davasının Esasa İlişkin Koşulları Bakımından İnceleme  185
cbca. Sebep Yönünden Hukuka Aykırılık  185
cbcb. Konu Yönünden Hukuka Aykırılık  190
cbcc. Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık  191
cbcd. Usûl (=Biçim, Şekil) Yönünden Hukuka Aykırılık  194
cbce. Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık  197
cbd. İmar Yaptırımlarında Bilirkişilik Kurumu  199
cbe. İptal Davasının Sonuçları  200
cbea. İptal Davasının Reddedilmesi  200
cbeb. İptal Kararının Verilmesi  201
cc. Tam Yargı Davası  203
cd. Yürütmenin Durdurulması  206
5. Yargı Kararlarının Temyizi  212
6. Uyuşmazlık Yargısında Yargısal Korunma  213
a. Genel Olarak  213
b. Olumlu Görev Uyuşmazlığı  214
c. Olumsuz Görev Uyuşmazlığı  214
Sonuç  219
Kaynakça  223
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020