THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı  C: II  – Eşya Hukuku   Medeni Hukuk  C: II   İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Medeni Hukuk Konu Kitabı C: II – Eşya Hukuku

Medeni Hukuk C: II

9. Baskı, 
Şubat 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
224
Barkod:
9789750291029
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
310,00
İndirimli (%20):
248,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
8. baskı
Eylül 2023
310,00
155,00 (%50)
Kitabın Açıklaması
Eşya Hukuku adlı bu kitabım, yaklaşık on sekiz yıl önce başladığım ancak zamanla bir bütün olarak çıkarma isteğim nedeniyle ötelediğim, medeni hukuk kitabımın önemli bir parçası. 8. basıdan itibaren "Eşya Hukuku" bağımsız bir kitap olarak yayınlanmaktadır.
Bu kitap eşya hukukunu sevmeyen, anlamakta zorluk çeken kişiler için bir yalın bir anlatımla yazıldı.
Bu basıda özellikle tapu sicili, paylı mülkiyette yönetim, taşınmaz mülkiyetinin kısıtlamaları, kat mülkiyeti ve taşınmaz rehni bölümlerindeki açıklamalar yenilenmiş, ayrıca kitaba bazı tablo ve şemalar eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Temel Kavramlar
.
Zilyetlik ve Tapu Sicili
.
Mülkiyet
.
Sınırlı Ayni Haklar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
V
1. KISIM
TEMEL KAVRAMLAR
I. GİRİŞ 
1
II. EŞYA KAVRAMI 
1
A. Tanım 
1
B. Unsurları 
2
C. Türleri 
4
III. AYNİ HAK KAVRAMI 
9
2. KISIM
ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
1. Bölüm
ZİLYETLİK
I. KAVRAM 
13
II. UNSURLARI 
14
A. Fiili Egemenlik (Corpus) 
14
B. Zilyetlik İradesi (Animus) 
14
III. TÜRLERİ 
15
A. Hakka Dayanan Zilyetlik − Hakka Dayanmayan Zilyetlik 
15
B. Yalın Zilyetlik – Dereceli Zilyetlik 
15
IV. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI 
20
V. ZİLYETLİĞİN DEVRİ 
21
A. Genel Olarak 
21
B. Türleri 
21
VI. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI 
25
A. Zilyetliğin Kuvvet Kullanma Yoluyla Korunması 
25
B. Zilyetliğin Dava Yoluyla Korunması 
27
C. Zilyetliğin İdari Yoldan Korunması 
30
VII. EŞYA HUKUKUNDA HAK KARİNELERİ 
31
A. Taşınırlarda Zilyetliğe Bağlanan Hak Karineleri 
31
B. Taşınmazlarda Hak Karinesi 
32
C. Karinenin İşlevi 
33
VIII. GERİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
35
A. İyi Niyetli Zilyet 
36
B. Kötü Niyetli Zilyet 
37
IX. ZİLYETLİK SÜRELERİNİN BİRBİRİNE EKLENMESİ 
38
X. ZİLYETLİĞİN YİTİRİLMESİ 
39
2. Bölüm
TAPU SİCİLİ
I. GENEL OLARAK 
41
II. UNSURLARI 
41
A. Ana Siciller 
42
B. Yardımcı Siciller 
42
C. Kadastro Yapılmamış Yerlerde Tutulan Defterler 
43
III. TAŞINMAZLARIN KÜTÜĞE GEÇİRİLMESİ 
43
IV. TAPULU TAŞINMAZLARIN BÖLÜNMESİ VEYA BİRLEŞTİRİLMESİ 
44
V. TAPU SİCİLİNDE TAŞINMAZA İLİŞKİN KAYITLAR 
44
A. Taşınmaza Yönelik Ayırt Edici Kayıtlar 
44
B. Ayni Hakların Tescili, Terkini, Tadili 
45
C. Şerhler 
48
D. Beyanlar 
50
E. Taşınmaz Rehni Kayıtlarına Ait Düşünceler 
51
VI. TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ 
51
A. Yolsuz Tescilin Düzeltilmesi 
51
B. Yolsuz Şerhlerin ve Beyanlar ile Diğer Bilgilerin Düzeltilmesi 
53
VII. TAPU SİCİLLERİNİN TUTULMASINDAN DEVLETİN SORUMLULUĞU 
54
3. KISIM
MÜLKİYET
1. Bölüm
MÜLKİYETİN GENEL HÜKÜMLERİ
I. KAVRAM 
57
II. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ 
57
A. Aktif Yetki (Mülkiyetin Olumlu İçeriği, İçsel İçeriği) 
57
B. Koruyucu Yetki (Mülkiyetin Olumsuz İçeriği, Dışsal İçeriği) 
57
III. MÜLKİYETİN KONUSU VE İÇERİĞİ 
62
A. Bütünleyici Parça 
62
B. Eklenti (Teferruat) 
66
IV. MÜLKİYET TÜRLERİ 
68
A. Paylı Mülkiyet 
68
B. Elbirliği Mülkiyeti 
80
2. Bölüm
TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI 
83
A. Genel Olarak 
83
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescille Kazanılması 
83
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Tescilsiz Kazanılması 
90
II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN İÇERİĞİ (KAPSAMI) 
99
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yatay Kapsamı 
99
B. Taşınmaz Mülkiyetinin Dikey Kapsamı 
100
C. Taşınmaz Mülkiyetinin Maddi Kapsamı 
101
III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI 
108
A. Taşınmaz Mülkiyetinin Yasal Kısıtlamaları 
108
B. Taşınmaz Mülkiyetinin İradi Kısıtlamaları 
113
IV. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU 
117
A. Genel Olarak 
117
B. Koşulları 
118
C. Davalar 
118
3. Bölüm
KAT MÜLKİYETİ
I. TEMEL KAVRAMLAR 
120
II. KURULMASI 
121
III. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI 
122
A. Kat Maliklerinin Hakları 
122
B. Kat Maliklerinin Borçları 
122
IV. KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN BAĞLI OLDUĞU REJİM 
124
V. ANA TAŞINMAZIN YÖNETİMİ 
125
A. Genel Kurul 
125
B. Kat Malikleri Kurulunun Toplantısı ve Kararları 
125
C. Yönetici 
126
D. Ana Taşınmazda Değişiklik, Yenilik ve Ekleme Yapılması 
128
VI. SONA ERMESİ 
128
VII. DEVRE MÜLK HAKKI 
129
VIII. TOPLU YAPILAR 
130
4. Bölüm
TAŞINIR MÜLKİYETİ
I. KONUSU 
132
A. Taşınır Eşya 
132
B. Doğal Güçler 
132
II. KAZANILMASI 
133
A. Devren Kazanma 
133
B. Aslen Kazanma 
137
III. SONA ERMESİ 
142
4. KISIM
SINIRLI AYNİ HAKLAR
1. Bölüm
GENEL BAKIŞ
I. KAVRAM 
145
A. Genel Olarak 
145
B. Malikin Kendi Taşınmazı Üzerinde Sınırlı Ayni Hak Sahibi Olması 
146
II. SINIRLI AYNİ HAKLARIN SIRASI 
147
2. Bölüm
İRTİFAK HAKLARI
I. GENEL ÖZELLİKLERİ 
149
II. EŞYAYA BAĞLI (TAŞINMAZ LEHİNE) İRTİFAK HAKLARI 
150
A. Kavram 
150
B. Kazanılması 
151
C. Hükümleri 
152
D. Sona Ermesi 
154
II. KİŞİYE BAĞLI (KİŞİ LEHİNE) İRTİFAKLAR 
155
A. Kavram 
155
B. İntifa Hakkı 
155
C. Oturma Hakkı 
164
III. KARMA İRTİFAKLAR 
165
A. Üst Hakkı 
165
B. Kaynak Hakkı 
169
C. Diğer İrtifak Hakları 
170
3. Bölüm
TAŞINMAZ YÜKÜ
I. GENEL OLARAK 
171
II. KURULMASI 
171
III. HÜKÜMLERİ 
172
IV. SONA ERMESİ 
172
A. Genel Olarak 
172
B. Yükten Kurtarma 
172
4. Bölüm
REHİN HAKLARI
I. KAVRAM 
174
II. TAŞINMAZ REHNİ 
175
A. Genel Olarak 
175
B. Temel İlkeler 
176
C. Lex Commissoria Yasağı 
188
D. Türleri 
189
III. TAŞINIR REHNİ 
195
A. Genel Olarak 
195
B. Temel İlkeler 
196
C. Türleri 
199
Kaynakça 
211