Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Depolama Yönetimi
(Depo Türleri–Depo Raf Sistemleri–Depolama Kararları)
Eylül 2018 / 1. Baskı / 207 Syf.
Fiyatı: 27.50 TL
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Küreselleşme, teknolojinin hızla gelişmesi, modaya bağlı ürünlerde yaşanan çabuk demode olmalar, depolama konusunda bilimsel yaklaşımın esas alınmasını yadsınamaz bir gerçeklik olarak ortaya çıkarmıştır.

Üretimde kullanılacak hammadde ve yarı mamullerin gerektiğinde sipariş verilmesi, elde bulundurulması, üretim tamamlandıktan sonra ürünlerin hazırlanıp paketlenmesi ve tüm bu çok sayıda parçaya ait işlemin kısıtlı sürelerde hatasız olarak yapılabilmesi, depolama yönetiminin temel ödevini teşkil etmektedir.

Ticaret sektörü için de, hizmet sektörü için de benzer durum geçerlidir. Problem temelde aynıdır ve maliyet ve müşteri memnuniyeti bileşenlerinin optimum düzeyde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ve bu sürecin önemli bir ayağını "Depolama Yönetimi" oluşturmaktadır.

Bu eser, reel sektör temsilcilerine, araştırmacılara, öğrencilere ve konuyla ilgilenenlere, konu hakkında derli toplu bilgileri bir arada bulabilecekleri bir kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanmış, özgün ve kapsamlı bir araştırma ve tarama sonucunda ortaya konmuştur. Ortak bilgi birikimi ve araştırma çalışmalarının meyvesi olan eserin, ilgilenen her kesime yararlı olmasını temenni ediyoruz.

Konu Başlıkları
Depolamanın Önemi ve İşlevleri, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Korucuk
Depo Türleri, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Namlı, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yumurtacı Aydoğmuş ve Öğr. Gör. Ufuk Aydoğmuş
Depo İş Süreçleri, Prof. Dr. Orhan Küçük
Depo Raf Sistemleri ve Depolarda Kullanılan Araçlar, Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yumurtacı Aydoğmuş, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Namlı ve Öğr. Gör. Ufuk Aydoğmuş
Depolama Kararları, Prof. Dr. Osman Demirdöğen ve Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Korucuk
Depo Kararlarının Parametreleri ve Çapraz Sevkiyat (Cross–Docking), Dr. Öğr. Üyesi Salih Memiş ve Öğr. Gör. Fatih Mert
Depo Bilgi Sistemleri, Prof. Dr. Orhan Küçük
Stok Yönetimi, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Korucuk
Stok Kontrol Sistemleri, Dr. Hamit Erdal
Stok Yönetiminde Sipariş Parti Büyüklüğü Belirleme Yöntemleri, Dr. Hamit Erdal
Barkod: 9789750250477
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 207
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Tablolar Listesi  15
Depolama Yönetimi  17
Giriş  19
BİRİNCİ BÖLÜM
DEPOLAMANIN ÖNEMİ VE İŞLEVLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK  21
A. DEPO, DEPOLAMA KAVRAMLARI VE DEPOLAMA İŞLEMLERİ  23
1. Depo Kavramı  23
2. Depolama  24
3. Depolama İşlemleri  26
B. DEPOLAMANIN ÖNEMİ, AMACI, NEDENLERİ VE İŞLEVLERİ  29
1. Depolamanın Önemi  29
2. Depolama Nedenleri  33
3. Depolamanın Amaçları  34
4. Depolamanın İşlevleri  36
İKİNCİ BÖLÜM
DEPO TÜRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ersin NAMLI, Dr. Öğr. Üyesi Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ,
Öğr. Gör. Ufuk AYDOĞMUŞ  39
A. SAHİPLİĞİNE GÖRE DEPOLAR  41
1. Özel Depolar  41
2. Genel Depolar  43
3. Sözleşmeli Depolar  44
4. Lisanslı Depolar  45
5. Kurumsal Depolar  47
B. TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ İŞLEVİNE GÖRE DEPOLAR  47
1. Üretim / Fabrika Depoları  47
2. Merkezi Depolar  48
3. Dağıtım Depoları  49
4. Perakende Depoları  50
C. ÜRÜN ŞEKLİNE GÖRE DEPOLAR  50
1. Parça Mal Depoları  51
2. Dökme Mal Depoları  52
3. Yerleşim Yerine Göre Depolar  53
4. Antrepolar  54
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEPO İŞ SÜREÇLERİ
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK  57
A. SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ  59
1. Süreç Kavramı  59
2. Süreç Yönetimi  60
B. DEPO İŞ SÜREÇLERİ  61
1. Mal Kabul  61
2. Yerleştirme (Fiziksel Depolama)  63
3. Siparişlerin Alınması  65
4. Ürün Birleştirme (Konsolidasyon) ve Ayrıştırma  66
5. Ambalajlama  68
6. Sevkiyat  69
7. Katma Değerli Hizmetler  70
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEPO RAF SİSTEMLERİ VE DEPOLARDA KULLANILAN ARAÇLAR
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yumurtacı AYDOĞMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ersin NAMLI,
Öğr. Gör. Ufuk AYDOĞMUŞ  73
A. DEPO RAF SİSTEMLERİ  75
1. Depo Raf Sistemleri ve İşlevleri  75
2. Depo Raf Sistemi Türleri  76
B. İSTİFLEME VE ELLEÇLEME EKİPMANLARI İLE TAŞIMA KAPLARI  80
1. İstifleme ve Taşıma Araçları  80
2. İstifleme Aracı Türleri  80
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEPOLAMA KARARLARI
Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK  85
A. DEPO YERİ VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARLAR  87
1. Depo Yer Seçimi  87
2. Deponun Niteliği ve Ekipman Kararları  91
3. Depolama Boyutları  93
4. Mülkiyet Biçimi  96
B. ÜRÜNÜN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARLAR  98
1. Çok İşlem Gören Malların Depolanması  98
2. Spekülatif, Sezonsal ve Modası Geçmiş Malların Depolanması  100
ALTINCI BÖLÜM
DEPO KARARLARININ PARAMETRELERİ VE
ÇAPRAZ SEVKİYAT (CROSS–DOCKİNG)
Dr. Öğr. Üyesi Salih MEMİŞ, Öğr. Gör. Fatih MERT  103
A. DEPOLAMA KARARLARININ PARAMETRELERİ  105
1. Yatay Depolama / Dikey Depolama Tercihi  105
2. Sabit Yer Belirlemesi / Değişken Yer Belirlenmesi Tercihi  106
3. Bürokrasiye Dayalı Depoculuk / Kâğıt Kullanılmayan Depoculuk Tercihi  107
4. Daha Çok Koridor / Daha Az Koridor Tercihi  107
5. Emek Yoğun Depolama / Makine Yoğun Depolama Tercihi  107
6. Siparişe Göre Depolama / Bütünleme Esasına Göre Depolama Tercihi  107
7. İki Taraflı Rampa Sistemi / Tek Taraflı Rampa Sistemi Tercihi  107
8. Depocunun Parçaya Gitmesi / Parçanın Depocuya Gitmesi Tercihi  108
B. ÇAPRAZ SEVKİYAT (CROSS–DOCKİNG), MİLK RUN ve TERSİNE LOJİSTİK  110
1. Çapraz Sevkiyat (Cross–Docking)  110
2. Milk Run  112
3. Tersine Lojistik  114
YEDİNCİ BÖLÜM
DEPO BİLGİ SİSTEMLERİ
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK  117
A. ATLI KARINCA SİSTEMİ VE ASKILI KONVEYÖR SİSTEMLERİ  119
1. Atlı Karınca Sistemi (Karuzeller)  119
2. Askılı Konveyör Depo Sistemleri  121
B. ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ VE OTOMATİK DEPOLAMA  122
1. Barkod ve Barkodlama Sistemleri  122
2. Elektronik Veri Değişimi (EDI)  123
3. Otomatik Depolama (AS), Çekme Sistemi (RS) ve Proses Robotlar  124
4. Radyo Frekans Tanımlama Teknolojileri (RFID)  127
SEKİZİNCİ BÖLÜM
STOK YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK  131
A. STOK ÇEŞİTLERİ VE STOK TUTMA NEDENLERİ  133
1. Stok Kavramı  133
2. Stok Yönetimi  133
3. Stok Çeşitleri  134
3.1. Biçimlerine Göre Stok Çeşitleri  135
3.2. İşlevlerine Göre Stok Çeşitleri  136
4. Stok Tutma Nedenleri  137
B. STOK MALİYETLERİ  140
1. Elde Bulundurma Maliyetleri  140
2. Sipariş Maliyeti  141
3. Elde Bulundurmama Maliyetleri  141
4. Sipariş Maliyetleri ve Stok Maliyetleri  142
DOKUZUNCU BÖLÜM
STOK KONTROL SİSTEMLERİ
Dr. Hamit ERDAL  143
A. SÜREKLİ KONTROL SİSTEMLERİ  146
1. Basit Sürekli Stok Kontrol Sistemi  146
2. Tahsisli Stok Kontrol Sistemi  148
3. Stok Tedarik Sistemi  149
4. Çok Kademeli Sipariş Sistemi  150
5. Değişken Sipariş Miktarlı Stok Kontrolü Sistemi  152
B. PERİYODİK KONTROL SİSTEMLERİ  154
1. Gözle Kontrol Sistemi  155
2. Çift Kutu Sistemi  155
3. Optimum Raf Yöntemi  156
4. Basit Periyodik Stok Kontrol Sistemi  156
5. S–s (Max–Min) Stok Kontrol Sistemi  157
6. Periyodik Q–r Stok Kontrol Sistemi  159
7. ABC Analizi  160
ONUNCU BÖLÜM
STOK YÖNETİMİNDE SİPARİŞ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ
BELİRLEME YÖNTEMLERİ
Dr. Hamit ERDAL  165
A. SİPARİŞ MİKTARI ALGORİTMALARI  167
1. Sabit Sipariş Miktarı Algoritması  168
2. Kesikli Sipariş Miktarı Algoritması  170
3. Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) Algoritması  171
4. Dönem Sipariş Miktarı Algoritması  176
B. SİPARİŞ DÖNEMİ VE MALİYET ALGORİTMALARI  177
1. Sabit Sipariş Dönemi Algoritması  177
2. En Düşük Birim Maliyet Algoritması  178
3. En Düşük Toplam Maliyet Algoritması  182
4. Parça Dönem Algoritması  184
5. Silver–Meal Algoritması  185
6. Wagner Whitin Algoritması  190
Kaynakça  195
Kavram Dizini  205
 


Ahmet Emre Aköz
Ocak 2021
29.00 TL
Sepete Ekle
Hamza Kahriman ...
Aralık 2020
25.00 TL
Sepete Ekle
Mehmet Yazıcı ...
Aralık 2020
30.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Şekiller Listesi  13
Tablolar Listesi  15
Depolama Yönetimi  17
Giriş  19
BİRİNCİ BÖLÜM
DEPOLAMANIN ÖNEMİ VE İŞLEVLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK  21
A. DEPO, DEPOLAMA KAVRAMLARI VE DEPOLAMA İŞLEMLERİ  23
1. Depo Kavramı  23
2. Depolama  24
3. Depolama İşlemleri  26
B. DEPOLAMANIN ÖNEMİ, AMACI, NEDENLERİ VE İŞLEVLERİ  29
1. Depolamanın Önemi  29
2. Depolama Nedenleri  33
3. Depolamanın Amaçları  34
4. Depolamanın İşlevleri  36
İKİNCİ BÖLÜM
DEPO TÜRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ersin NAMLI, Dr. Öğr. Üyesi Hacer YUMURTACI AYDOĞMUŞ,
Öğr. Gör. Ufuk AYDOĞMUŞ  39
A. SAHİPLİĞİNE GÖRE DEPOLAR  41
1. Özel Depolar  41
2. Genel Depolar  43
3. Sözleşmeli Depolar  44
4. Lisanslı Depolar  45
5. Kurumsal Depolar  47
B. TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ İŞLEVİNE GÖRE DEPOLAR  47
1. Üretim / Fabrika Depoları  47
2. Merkezi Depolar  48
3. Dağıtım Depoları  49
4. Perakende Depoları  50
C. ÜRÜN ŞEKLİNE GÖRE DEPOLAR  50
1. Parça Mal Depoları  51
2. Dökme Mal Depoları  52
3. Yerleşim Yerine Göre Depolar  53
4. Antrepolar  54
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DEPO İŞ SÜREÇLERİ
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK  57
A. SÜREÇ VE SÜREÇ YÖNETİMİ  59
1. Süreç Kavramı  59
2. Süreç Yönetimi  60
B. DEPO İŞ SÜREÇLERİ  61
1. Mal Kabul  61
2. Yerleştirme (Fiziksel Depolama)  63
3. Siparişlerin Alınması  65
4. Ürün Birleştirme (Konsolidasyon) ve Ayrıştırma  66
5. Ambalajlama  68
6. Sevkiyat  69
7. Katma Değerli Hizmetler  70
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
DEPO RAF SİSTEMLERİ VE DEPOLARDA KULLANILAN ARAÇLAR
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Yumurtacı AYDOĞMUŞ, Dr. Öğr. Üyesi Ersin NAMLI,
Öğr. Gör. Ufuk AYDOĞMUŞ  73
A. DEPO RAF SİSTEMLERİ  75
1. Depo Raf Sistemleri ve İşlevleri  75
2. Depo Raf Sistemi Türleri  76
B. İSTİFLEME VE ELLEÇLEME EKİPMANLARI İLE TAŞIMA KAPLARI  80
1. İstifleme ve Taşıma Araçları  80
2. İstifleme Aracı Türleri  80
BEŞİNCİ BÖLÜM
DEPOLAMA KARARLARI
Prof. Dr. Osman DEMİRDÖĞEN, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK  85
A. DEPO YERİ VE NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARLAR  87
1. Depo Yer Seçimi  87
2. Deponun Niteliği ve Ekipman Kararları  91
3. Depolama Boyutları  93
4. Mülkiyet Biçimi  96
B. ÜRÜNÜN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KARARLAR  98
1. Çok İşlem Gören Malların Depolanması  98
2. Spekülatif, Sezonsal ve Modası Geçmiş Malların Depolanması  100
ALTINCI BÖLÜM
DEPO KARARLARININ PARAMETRELERİ VE
ÇAPRAZ SEVKİYAT (CROSS–DOCKİNG)
Dr. Öğr. Üyesi Salih MEMİŞ, Öğr. Gör. Fatih MERT  103
A. DEPOLAMA KARARLARININ PARAMETRELERİ  105
1. Yatay Depolama / Dikey Depolama Tercihi  105
2. Sabit Yer Belirlemesi / Değişken Yer Belirlenmesi Tercihi  106
3. Bürokrasiye Dayalı Depoculuk / Kâğıt Kullanılmayan Depoculuk Tercihi  107
4. Daha Çok Koridor / Daha Az Koridor Tercihi  107
5. Emek Yoğun Depolama / Makine Yoğun Depolama Tercihi  107
6. Siparişe Göre Depolama / Bütünleme Esasına Göre Depolama Tercihi  107
7. İki Taraflı Rampa Sistemi / Tek Taraflı Rampa Sistemi Tercihi  107
8. Depocunun Parçaya Gitmesi / Parçanın Depocuya Gitmesi Tercihi  108
B. ÇAPRAZ SEVKİYAT (CROSS–DOCKİNG), MİLK RUN ve TERSİNE LOJİSTİK  110
1. Çapraz Sevkiyat (Cross–Docking)  110
2. Milk Run  112
3. Tersine Lojistik  114
YEDİNCİ BÖLÜM
DEPO BİLGİ SİSTEMLERİ
Prof. Dr. Orhan KÜÇÜK  117
A. ATLI KARINCA SİSTEMİ VE ASKILI KONVEYÖR SİSTEMLERİ  119
1. Atlı Karınca Sistemi (Karuzeller)  119
2. Askılı Konveyör Depo Sistemleri  121
B. ELEKTRONİK VERİ DEĞİŞİMİ VE OTOMATİK DEPOLAMA  122
1. Barkod ve Barkodlama Sistemleri  122
2. Elektronik Veri Değişimi (EDI)  123
3. Otomatik Depolama (AS), Çekme Sistemi (RS) ve Proses Robotlar  124
4. Radyo Frekans Tanımlama Teknolojileri (RFID)  127
SEKİZİNCİ BÖLÜM
STOK YÖNETİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Selçuk KORUCUK  131
A. STOK ÇEŞİTLERİ VE STOK TUTMA NEDENLERİ  133
1. Stok Kavramı  133
2. Stok Yönetimi  133
3. Stok Çeşitleri  134
3.1. Biçimlerine Göre Stok Çeşitleri  135
3.2. İşlevlerine Göre Stok Çeşitleri  136
4. Stok Tutma Nedenleri  137
B. STOK MALİYETLERİ  140
1. Elde Bulundurma Maliyetleri  140
2. Sipariş Maliyeti  141
3. Elde Bulundurmama Maliyetleri  141
4. Sipariş Maliyetleri ve Stok Maliyetleri  142
DOKUZUNCU BÖLÜM
STOK KONTROL SİSTEMLERİ
Dr. Hamit ERDAL  143
A. SÜREKLİ KONTROL SİSTEMLERİ  146
1. Basit Sürekli Stok Kontrol Sistemi  146
2. Tahsisli Stok Kontrol Sistemi  148
3. Stok Tedarik Sistemi  149
4. Çok Kademeli Sipariş Sistemi  150
5. Değişken Sipariş Miktarlı Stok Kontrolü Sistemi  152
B. PERİYODİK KONTROL SİSTEMLERİ  154
1. Gözle Kontrol Sistemi  155
2. Çift Kutu Sistemi  155
3. Optimum Raf Yöntemi  156
4. Basit Periyodik Stok Kontrol Sistemi  156
5. S–s (Max–Min) Stok Kontrol Sistemi  157
6. Periyodik Q–r Stok Kontrol Sistemi  159
7. ABC Analizi  160
ONUNCU BÖLÜM
STOK YÖNETİMİNDE SİPARİŞ PARTİ BÜYÜKLÜĞÜ
BELİRLEME YÖNTEMLERİ
Dr. Hamit ERDAL  165
A. SİPARİŞ MİKTARI ALGORİTMALARI  167
1. Sabit Sipariş Miktarı Algoritması  168
2. Kesikli Sipariş Miktarı Algoritması  170
3. Ekonomik Sipariş Miktarı (ESM) Algoritması  171
4. Dönem Sipariş Miktarı Algoritması  176
B. SİPARİŞ DÖNEMİ VE MALİYET ALGORİTMALARI  177
1. Sabit Sipariş Dönemi Algoritması  177
2. En Düşük Birim Maliyet Algoritması  178
3. En Düşük Toplam Maliyet Algoritması  182
4. Parça Dönem Algoritması  184
5. Silver–Meal Algoritması  185
6. Wagner Whitin Algoritması  190
Kaynakça  195
Kavram Dizini  205
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021