Trump Dönemi ABD Politikaları ve Biden Döneminden Beklentiler Dr. Kürşat Korkmaz  - Kitap

Trump Dönemi ABD Politikaları ve Biden Döneminden Beklentiler

2. Baskı, 
Ekim 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
13x19
Sayfa:
135
Barkod:
9786052645703
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
138,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
"Trump Dönemi ABD Politikaları ve Biden Döneminden Beklentiler" adlı kitabın 2. baskısında sistematik kısmen değiştirilmiş, konular alt başlıklara ayrılarak ve daha ayrıntılı incelenerek ele alınmıştır. Bu kapsamda Barack Obama dönemi de kitaba dahil edilmiştir. Kitabın 1. baskısı Joe Biden başkan seçildikten kısa bir süre sonra yazılmıştır.
Bu açıdan Biden döneminin dış politika ile ilgili stratejileri, politikaları ve uygulamaları bu baskıda daha ayrıntılı incelenmiştir. Geçen süreç içerisinde Biden'ın dış politikaya yaklaşımı ile Obama döneminde uygulanan dış politika stratejisinin benzerlik göstermesi, Obama dönemindeki dış politika stratejisi olan yeniden mevzilenme stratejisinin kapsamlı şekilde incelenmesi zaruriyetini ortaya çıkarmıştır. Kitabın 2. baskısında Obama döneminde uygulanan yeniden mevzilenme stratejisi ile Biden döneminin dış politikasını karşılaştırma imkânı olmuş ve kitaba yeni kaynaklar da eklenmiştir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
44. ABD Başkanı Barack Obama Dönemi
.
45. ABD Başkanı Donald Trump Dönemi
.
46. ABD Başkanı Joe Bıden Dönemi
.
Türkiye–ABD İlişkileri
Kitabın İçindekileri
İÇİNDEKİLER
2. BASKIYA ÖNSÖZ 
5
İÇİNDEKİLER 
7
GİRİŞ 
11
Birinci Bölüm
44. ABD BAŞKANI BARACK OBAMA DÖNEMİ
1.1. OBAMA DÖNEMİ GRAND STRATEJİSİ: YENİDEN
MEVZİLENME STRATEJİSİ 
19
1.2 OBAMA’NIN YENİDEN MEVZİLENME
STRATEJİSİNİN DIŞ POLİTİKAYA YANSIMALARI 
37
İKİNCİ BÖLÜM
45. ABD BAŞKANI DONALD TRUMP DÖNEMİ
2.1. TRUMP DÖNEMİNİN GENEL DEĞERLENDİRMESİ 
43
2.1.1. Trump Döneminin İç Politika Açısından
Değerlendirilmesi 
45
2.1.2. Trump Döneminin Dış Politika Açısından
Değerlendirilmesi 
49
2.2. TİCARET SAVAŞI VE LİBERAL ULUSLARARASI
SİSTEM 
58
2.3. 2020 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ 
62
2.4. 6 OCAK 2021 KONGRE BASKINI 
66
2.5. TRUMP DÖNEMİNDE TÜRK–AMERİKAN İLİŞKİLERİ 
72
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
46. ABD BAŞKANI JOE BIDEN DÖNEMİ
3.1. JOE BIDEN’IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ 
77
3.2. BIDEN DÖNEMİNDE AMERİKAN DIŞ
POLİTİKASINDA DEĞİŞİM SİNYALİ 
80
3.3. BIDEN’IN DIŞ POLİTİKA STRATEJİSİ: YENİDEN
MEVZİLENME POLİTİKASI 
86
3.4. BIDEN DÖNEMİNDE ABD’NİN AFGANİSTAN'DAN
ÇEKİLME SÜRECİ 
95
3.4.1. Biden Döneminde Geçici Ulusal Güvenlik
Belgesinde Afganistan 
97
3.5. ABD’NİN 2022'DEKİ ARA SEÇİMLERİ VE
SONUÇLARI 
99
3.6. BIDEN DÖNEMİNDE TÜRK–AMERİKAN
İLİŞKİLERİNDEKİ GELİŞMELER 
103
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRKİYE–ABD İLİŞKİLERİ
4.1. TÜRK–AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN YENİ SEYRİ 
111
4.2. TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ STRATEJİK EKSENLER VE
SEÇENEKLER 
115
SONUÇ 
121
KAYNAKÇA 
125
C. Biyolojik Belirtiler 
254
1. Vücut Sıvıları 
256
a. Kan ve Kan Lekesi Model Analizi 
256
(1) Genel Olarak Kan 
256
(2) Kan Lekesi Model Analizi 
259
(3) Kan Lekelerinden Yapılabilecek Çıkarımlar 
262
(4) İspat Aracı Olarak Kan Lekesi Model Analizi 
264
b. Meni 
266
c. Tükürük 
268
d. İdrar 
270
2. Vücut Kalıntıları 
271
a. Kıl 
271
b. Tırnak 
273
c. Kemik, Diş ve Dokular 
275
d. Gaita ve Mekonyum 
276
3. Kan Grubu Tayini 
277
4. DNA analizi 
279
a. Genel Olarak 
279
b. Yasal Düzenlemeler ve DNA Veri Tabanı 
282
c. İspat Aracı Olarak DNA Analizi 
285
5. Toksik Maddeler 
294
a. Adli Toksikoloji 
294
b. İspat Aracı Olarak Toksikolojik İnceleme 
299
D. Dijital Belirtiler 
301
1. Dijital Terimler 
304
2. Adli Bilişim ve Dijital Belirtilerin Elde Edilmesi 
307
3. İspat Aracı Olarak Dijital Belirtiler 
312
SONUÇ 
331
KAYNAKÇA 
337