Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Tenkise Esas Alınan Tereke
Nisan 2017 / 1. Baskı / 144 Syf.
Fiyatı: 41.90 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

Bir kimsenin ölümünden önce malvarlığını oluşturan unsurlar, ölümden sonra kural olarak o kişinin terekesini oluşturur. Tereke ise pek çok miras hukuku kurumunu anlamak için gereklidir. Bu sebeple terekenin kapsamını, nelerden oluştuğunu ve nelerden oluşmadığını belirlemek büyük öneme sahiptir.

Çalışmada, "Tenkise Esas Alınan Tereke" incelenmiştir. Bu sebeple önce net terekeyi oluşturan unsurlar, sonra ise bu net terekeye eklenerek tenkise esas alınan terekeye ulaşmak için gereken unsurlar incelenmiştir.

Konu Başlıkları
Tereke Kavramı, Terekenin Belirlenmesindeki Amaç ve Tenkis Kavramı
Net Terekenin Belirlenmesi
Tenkise Esas Alınacak Terekenin Belirlenmesi İçin Net Terekeye Eklenen Değerler
Barkod: 9789750242724
Yayın Tarihi: Nisan 2017
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 144
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM  
TEREKE KAVRAMI, TEREKENİN BELİRLENMESİNDEKİ  
AMAÇ VE TENKİS KAVRAMI  
1.1. TEREKE KAVRAMI  17
1.1.1. Tereke Kavramı, Roma Hukukunda ve Medeni Kanun Öncesinde Tereke  17
1.1.1.1. Genel Olarak  17
1.1.1.2. Roma Hukukunda  18
1.1.1.3. Medeni Kanun Öncesinde  19
1.1.2. Tereke, Miras ve Malvarlığı Kavramlarının Ayrımı  20
1.1.3. Terekeye Hâkim Olan İlkeler  22
1.1.3.1. Külli İntikal  22
1.1.3.2. Kendiliğinden ve Kanun Dolayısıyla İntikal İlkesi  26
1.1.3.3. Miras Ortaklığı ve Elbirliği İlkesi  28
1.1.3.4. Borçlardan Sorumluluk  31
1.1.3.5. Ölüm Anına Göre Değerlendirme  32
1.2. TEREKENİN BELİRLENMESİNDEKİ AMAÇ  35
1.2.1. Saklı Payın Hesaplanması  35
1.2.2. Tasarruf Oranının Belirlenmesi  37
1.2.3. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması  38
1.3. TENKİS DAVASI  39
1.3.1. Kavram  39
1.3.2. Tarafları  40
1.3.3. Tenkis Def’i  43
1.3.4. Hak Düşürücü Süreler  44
1.3.5. Tenkis Davasının Görüldüğü ve Tereke Hesaplamalarını Yapan Yetkili ve Görevli Mahkeme  45
İKİNCİ BÖLÜM  
NET TEREKENİN BELİRLENMESİ  
2.1. NET TEREKEVE TENKİSE ESAS ALINAN TEREKE KAVRAMI  47
2.2. TEREKE HESAPLAMALARINDA UYGULANACAK YÖNTEM  48
2.3. TEREKENİN AKTİFLERİNİN BELİRLENMESİ  49
2.3.1. Taşınmazlar  50
2.3.2. Para ve Kıymetli Evrak  54
2.3.3. Alacaklar  57
2.3.3.1. Şarta Bağlı Alacaklar  57
2.3.3.2. Şüpheli Alacaklar (Borçlusu Acze Düşmüş Alacaklar)  59
2.3.3.3. Vadeli Alacaklar  60
2.3.3.4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Alacak Hakkı  62
2.3.4. Taşınırlar  64
2.3.5. Fikri ve Sınai Eserlerden Doğan Mali Haklar ve Patente İlişkin Haklar  65
2.3.6. Ortaklık Payları  66
2.4. TEREKENİN PASİFLERİNİN BELİRLENMESİ  67
2.4.1. Mirasbırakana Ait Borçlar  70
2.4.2. İntikale İlişkin Borçlar  74
2.4.2.1. Cenazeye İlişkin Giderler  74
2.4.2.2. Terekenin Korunması Önlemlerine İlişkin Giderler  75
2.4.2.3. Mirasbırakan ile Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Giderleri  80
2.4.3.Terekeden İndirilmesi Gereken Diğer Değerler  82
2.4.3.1. Altsoyun Denkleştirme Alacağı  82
2.4.3.2. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuğa Yapılacak Uygun Ödeme  85
2.4.3.3. Anaya Verilecek Olan Geçim Gideri  87
2.5. TEREKE KAPSAMINA DÂHİL OLMAYAN UNSURLAR  87
2.5.1. Mirasbırakanın Sağlığında Bulunan Ancak Terekeye Dâhil Olmayanlar  88
2.5.1.1. Kişiler ve Aile Hukukundan Kaynaklananlar  88
2.5.1.2. Borçlar Hukukundan Kaynaklananlar  96
2.5.1.3. Eşya Hukukundan Kaynaklananlar  100
2.5.2. Ölüm Olayı Sonucu Doğanlar Fakat Terekeye Dâhil Edilmeyenler  102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
TENKİSE ESAS ALINACAK TEREKENİN BELİRLENMESİ İÇİN  
NET TEREKEYE EKLENEN DEĞERLER  
3.1. GENEL OLARAK  105
3.2. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR  105
3.2.1. Denkleştirme Kavramı  105
3.2.2. Denkleştirmenin Şartları  106
3.2.3. Denkleştirme Kapsamına Giren Kazandırmalar  108
3.2.4. Denkleştirmede Usul ve Terekeye Eklenirken Dikkate Alınacak Değer  113
3.3. TENKİSE TABİ SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR  114
3.3.1. Denkleştirmeye Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  116
3.3.1.1. Miras Payına Mahsuben Lehine Sağlararası Kazandırma Yapılan Kimsenin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesi  116
3.3.1.2. Mirasbırakan Tarafından Denkleştirmeden Muaf Tutulan Kazandırmalar  117
3.3.2. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı Taşıyan Kazandırmalar  117
3.3.3. Bağışlamalar  118
3.3.4. Mirasbırakanın Saklı Payları Etkisiz Kılma Amacı Taşıyan Kazandırmaları  120
3.4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILMIŞ OLAN HAYAT SİGORTASI ALIM DEĞERİ  123
SONUÇ  125
Kaynakça  129
Elektronik Kaynaklar  137
Mahkeme Kararları  139
Kavram Dizini  141
 


Herdem Belen
Mayıs 2018
48.50 TL
Sepete Ekle
Damla Gürpınar
Nisan 2018
35.00 TL
Sepete Ekle
Nihat İnal
Nisan 2018
195.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler  
Önsöz  7
Kısaltmalar  13
GİRİŞ  15
BİRİNCİ BÖLÜM  
TEREKE KAVRAMI, TEREKENİN BELİRLENMESİNDEKİ  
AMAÇ VE TENKİS KAVRAMI  
1.1. TEREKE KAVRAMI  17
1.1.1. Tereke Kavramı, Roma Hukukunda ve Medeni Kanun Öncesinde Tereke  17
1.1.1.1. Genel Olarak  17
1.1.1.2. Roma Hukukunda  18
1.1.1.3. Medeni Kanun Öncesinde  19
1.1.2. Tereke, Miras ve Malvarlığı Kavramlarının Ayrımı  20
1.1.3. Terekeye Hâkim Olan İlkeler  22
1.1.3.1. Külli İntikal  22
1.1.3.2. Kendiliğinden ve Kanun Dolayısıyla İntikal İlkesi  26
1.1.3.3. Miras Ortaklığı ve Elbirliği İlkesi  28
1.1.3.4. Borçlardan Sorumluluk  31
1.1.3.5. Ölüm Anına Göre Değerlendirme  32
1.2. TEREKENİN BELİRLENMESİNDEKİ AMAÇ  35
1.2.1. Saklı Payın Hesaplanması  35
1.2.2. Tasarruf Oranının Belirlenmesi  37
1.2.3. Mirasbırakanın Alacaklılarının Korunması  38
1.3. TENKİS DAVASI  39
1.3.1. Kavram  39
1.3.2. Tarafları  40
1.3.3. Tenkis Def’i  43
1.3.4. Hak Düşürücü Süreler  44
1.3.5. Tenkis Davasının Görüldüğü ve Tereke Hesaplamalarını Yapan Yetkili ve Görevli Mahkeme  45
İKİNCİ BÖLÜM  
NET TEREKENİN BELİRLENMESİ  
2.1. NET TEREKEVE TENKİSE ESAS ALINAN TEREKE KAVRAMI  47
2.2. TEREKE HESAPLAMALARINDA UYGULANACAK YÖNTEM  48
2.3. TEREKENİN AKTİFLERİNİN BELİRLENMESİ  49
2.3.1. Taşınmazlar  50
2.3.2. Para ve Kıymetli Evrak  54
2.3.3. Alacaklar  57
2.3.3.1. Şarta Bağlı Alacaklar  57
2.3.3.2. Şüpheli Alacaklar (Borçlusu Acze Düşmüş Alacaklar)  59
2.3.3.3. Vadeli Alacaklar  60
2.3.3.4. Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminden Doğan Alacak Hakkı  62
2.3.4. Taşınırlar  64
2.3.5. Fikri ve Sınai Eserlerden Doğan Mali Haklar ve Patente İlişkin Haklar  65
2.3.6. Ortaklık Payları  66
2.4. TEREKENİN PASİFLERİNİN BELİRLENMESİ  67
2.4.1. Mirasbırakana Ait Borçlar  70
2.4.2. İntikale İlişkin Borçlar  74
2.4.2.1. Cenazeye İlişkin Giderler  74
2.4.2.2. Terekenin Korunması Önlemlerine İlişkin Giderler  75
2.4.2.3. Mirasbırakan ile Birlikte Yaşayan ve Onun Tarafından Bakılan Kimselerin Üç Aylık Giderleri  80
2.4.3.Terekeden İndirilmesi Gereken Diğer Değerler  82
2.4.3.1. Altsoyun Denkleştirme Alacağı  82
2.4.3.2. Eğitim ve Öğrenimini Tamamlamamış Olan veya Engelliliği Bulunan Çocuğa Yapılacak Uygun Ödeme  85
2.4.3.3. Anaya Verilecek Olan Geçim Gideri  87
2.5. TEREKE KAPSAMINA DÂHİL OLMAYAN UNSURLAR  87
2.5.1. Mirasbırakanın Sağlığında Bulunan Ancak Terekeye Dâhil Olmayanlar  88
2.5.1.1. Kişiler ve Aile Hukukundan Kaynaklananlar  88
2.5.1.2. Borçlar Hukukundan Kaynaklananlar  96
2.5.1.3. Eşya Hukukundan Kaynaklananlar  100
2.5.2. Ölüm Olayı Sonucu Doğanlar Fakat Terekeye Dâhil Edilmeyenler  102
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  
TENKİSE ESAS ALINACAK TEREKENİN BELİRLENMESİ İÇİN  
NET TEREKEYE EKLENEN DEĞERLER  
3.1. GENEL OLARAK  105
3.2. DENKLEŞTİRMEYE TABİ KAZANDIRMALAR  105
3.2.1. Denkleştirme Kavramı  105
3.2.2. Denkleştirmenin Şartları  106
3.2.3. Denkleştirme Kapsamına Giren Kazandırmalar  108
3.2.4. Denkleştirmede Usul ve Terekeye Eklenirken Dikkate Alınacak Değer  113
3.3. TENKİSE TABİ SAĞLARARASI KARŞILIKSIZ KAZANDIRMALAR  114
3.3.1. Denkleştirmeye Tabi Olmasına Rağmen Denkleştirmeden Kurtulmuş Olan Kazandırmalar  116
3.3.1.1. Miras Payına Mahsuben Lehine Sağlararası Kazandırma Yapılan Kimsenin Mirasçılık Sıfatını Kaybetmesi  116
3.3.1.2. Mirasbırakan Tarafından Denkleştirmeden Muaf Tutulan Kazandırmalar  117
3.3.2. Miras Haklarının Ölümden Önce Tasfiyesi Amacı Taşıyan Kazandırmalar  117
3.3.3. Bağışlamalar  118
3.3.4. Mirasbırakanın Saklı Payları Etkisiz Kılma Amacı Taşıyan Kazandırmaları  120
3.4. ÜÇÜNCÜ KİŞİ LEHİNE YAPILMIŞ OLAN HAYAT SİGORTASI ALIM DEĞERİ  123
SONUÇ  125
Kaynakça  129
Elektronik Kaynaklar  137
Mahkeme Kararları  139
Kavram Dizini  141
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018