Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları Dr. Mehmet Bulut  - Kitap

Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları

1. Baskı, 
Haziran 2017
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
336
Barkod:
9789750243110
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
445,00
İndirimli (%87):
59,00
Stoktan hemen gönderilir.
Kitabın Açıklaması
Sosyal politika uygulamalarının bir sonucu olan sosyal güvenlik, tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadeleye verilen addır. Kişiyi, uğradığı zararlar dolayısıyla maruz kaldığı muhtaçlıktan, ihtiyaçlarının esiri olmaktan kurtarma mücadelesidir ve Anayasal bir haktır. Böylesi önemli bir olgunun korunması ve idame ettirilmesi de Devletin başlıca görevleri arasında yer almaktadır.
Sosyal güvenlikte sigortalı, işveren ve Devletten oluşan üçlü bir sacayağı bulunmaktadır ve süreç içerisinde bunlar arasında uyuşmazlıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Nitekim, gerek iş mahkemelerinde gerekse de idare mahkemelerindeki dosya sayılarında sosyal güvenlik uyuşmazlıklarının sayısı oldukça fazladır. Bu uyuşmazlıkların doğru ve adil bir şekilde sonuçlandırılması da sosyal güvenlik hakkının tam olarak hak sahibine teslim edilmesi ve suistimallerin önlenmesi açısından çok önemlidir.
Kitabımız, sosyal güvenlik uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve suistimallerin ortaya çıkartılması açısından hukukçular ve uygulayıcılar için bir rehber eser niteliği taşımaktadır. Bu açıdan içeriğinde en fazla karşılaşılan uyuşmazlıklar olan; idari para cezaları, hizmet tespiti, prim tahakkuku ile tahsilatı ve iş kazaları/meslek hastalıklarında sorumluluk konuları güncel mevzuat hükümleri, örnekler ve yargı kararları ile işlenerek sunulmaya çalışılmıştır.
Kitabın Konu Başlıkları
.
İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları
.
Hizmet Tespitine Yönelik Uyuşmazlıklar
.
Prim Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Uyuşmazlıklar
.
İş Kazası ve Meslek Hastalıklarında Sorumluluk ve Rücu
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
5
I. KISIM
SOSYAL GÜVENLİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNE İLİŞKİN
İDARİ PARA CEZALARI VE ÇÖZÜM YOLLARI
Birinci Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK
İDARİ PARA CEZALARI
1.1. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE İDARİ PARA CEZALARININ GEREKLİLİĞİ 
17
1.2. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİMİZDEKİ İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMALAR 
21
1.2.1. Usule Müteallik Cezalardır 
21
1.2.2. Asgari Ücret Tutarına Bağlıdır 
22
1.2.3. Cezanın Dayanağı Belirtilmelidir 
22
1.2.4. Diğer Kanunlarda Aynı Suç İçin Ceza Öngörülmesi 
23
1.2.5. Lehe Olan Hükmün Uygulanması 
23
1.2.6. Yükümlülüğü Ortadan Kaldırmama 
24
1.2.7. Süre Hesabının Önemi 
24
1.2.8. Sürelerin Uzaması 
25
1.3. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN TESCİLİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI 
28
1.3.1. (4/a) Kapsamında Sigortalı Olanlar ve Tescil İşlemleri 
28
1.3.2. Sigortalılık Tesciline İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları 
45
1.4. (4/a) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI 
51
1.4.1. (4/a) Kapsamındaki Sigortalılığın Sona Ermesi 
51
1.4.2. Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin Düzenlenmesi 
52
1.4.3. İşten Ayrılış Bildirgesine İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezası 
56
1.5. (4/b) KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN TESCİLİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI 
58
1.5.1. Genel Olarak Kapsam 
58
1.5.2. (4/b) Kapsamında Sigortalı Sayılanların Bildirimi 
59
1.5.3. (4/b) Kapsamında Sigortalı Bildirimine İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezası 
63
1.6. 4/b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI 
65
1.6.1. (4/b) Kapsamındaki Sigortalığın Sona Ermesinde Bildirim 
65
1.6.2. (4/b) Kapsamındaki Sigortalığın Sona Ermesine İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezası 
68
1.7. İŞYERİ TESCİLİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI 
68
1.7.1. İşyeri Bildirgesi 
69
1.7.2. İşyeri Sicil Numarası 
71
1.7.3. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler 
72
1.7.4. Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin Tescili 
73
1.7.5. Tespit veya Resmî Belgelere İstinaden Tescil 
73
1.7.6. İşyerinin Nakli, Devri, İntikali 
74
1.7.7. İşyeri Dosyalarının İşlemden Kaldırılması 
75
1.7.8. İşyeri Bildirgesinin Süresinde Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası 
75
1.8. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ İLE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI 
78
1.8.1. (4/a) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi 
78
1.8.2. (4/c) Kapsamında Sigortalı Sayılanlar Yönünden Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Düzenlenmesi ve Kuruma Verilmesi 
93
1.8.3. Prim Belgelerinin Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulanması 
96
1.9. MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ VE İLGİLİ İDARİ PARA CEZALARI 
99
1.9.1. Uygulamanın Başlangıcı 
100
1.9.2. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin İçeriği 
100
1.9.3. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verilmesi 
100
1.9.4. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Verileceği Yer 
102
1.9.5. Hatalı Verilen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin Düzeltilmesi 
103
1.9.6. Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesi 
104
1.9.7. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesine İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezası 
104
1.10. EKSİK GÜN BİLDİRİMİ VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
109
1.10.1. Eksik Gün Bildirimi 
109
1.10.2. Eksik Gün Bildiriminde İdari Para Cezası 
111
1.11. ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİ SONUCUNDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
112
1.11.1. Genel Olarak Asgari İşçilik 
112
1.11.2. Asgari İşçilikte Mevzuatsal Dayanaklar ve Genel Durum 
115
1.11.3. Tespit Edilen Eksik İşçilik Nedeniyle Uygulanacak İdari Para Cezası 
120
1.12. MESLEK KODU UYGULAMASINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI 
124
1.12.1. Kayıtdışı İstihdam ve Meslek Kodu Uygulaması 
124
1.12.2. Meslek Kodu Girilmemesine İlişkin İdari Para Cezası 
128
1.13. KAYIT VE BELGELERİ SAKLAMA VE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 
128
1.13.1. Kayıt ve Belge Saklama ve İbraz Yükümlülüğü 
128
1.13.2. Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası 
131
1.14. KAYIT VE BELGELERİN GEÇERSİZLİĞİ VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
134
1.14.1. Geçersizlik Halleri ve İdari Para Cezaları 
134
1.14.2. Defterlerin Tasdiki ve Geçersizlik Hallerine Etkisi 
136
1.15. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA DENETİMİ ETKİNLEŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 
138
1.16. İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ BİLDİRİMİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI 
139
1.16.1. İş Kazalarında Bildirim 
139
1.16.2. İş Kazasının İşverenlerce Geç Bildirilmesi veya Bildirimin Yanlış Yapılması 
142
1.16.3. Meslek Hastalığının Bildirimi 
143
1.16.4. Meslek Hastalığının Geç Bildirilmesi veya Bildirilmemesi 
144
1.16.5. İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının İşverence Bildirimine İlişkin Uygulanacak İdari Para Cezaları 
145
1.16.6. İş Kazası ve Meslek Hastalığının Sağlık Hizmet Sunucuları Tarafından Bildirilmemesi Halinde İdari Para Cezası Uygulanması 
147
1.16.7. 6331 Sayılı Kanuna Göre İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bildiriminde Ceza Uygulamasında Diğer Hususlar 
149
1.17. İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN BİLDİRİMİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜK VE İDARİ PARA CEZASI 
150
1.17.1. Sigortalılara Verilecek Olan İstirahatlar 
150
1.17.2. İstirahatli Olan Sigortalıların Bildirimine İlişkin İdari Para Cezası 
152
1.18. GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA YAPILACAK BİLDİRİMLER VE İDARİ PARA CEZALARI 
153
1.19. EK–6. MADDE KAPSAMINDA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞANLARIN BİLDİRİM / KONTROL YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE BUNLARA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZASI 
154
1.19.1. Ek–6. Madde Kapsamında Kısmi Süreli Çalışanlar 
154
1.19.2. Bildirim/Kontrol Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 
155
1.20. EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN BİLDİRİMİ VE İDARİ PARA CEZALARI 
157
1.20.1. Genel Açıklama 
157
1.20.2. Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalışanlarda Durum 
160
1.20.3. Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Çalışanlarda Durum 
161
1.21. KAMU KURUMLARI VE BANKALARIN BİLDİRİM/KONTROL YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE İDARİ PARA CEZALARI 
162
1.21.1. Asgari İşçilik Denetimleri İle İlgili Kamu Kurumlarına ve Bankalara Getirilen Yükümlülükler ve İdari Para Cezası 
162
1.21.2. Vazife Malullüğünü Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 
163
1.21.3. İhale Konusu İşleri Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 
164
1.21.4. Ticaret Sicil Memurluklarının İşyeri Bildirim Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası 
164
1.21.5. Ruhsat İşlemlerine İlişkin Bildirimler ve İdari Para Cezası 
165
1.21.6. Kamu İdareleri ve Bankaların Kontrol Yükümlülüğü ve İdari Para Cezaları 
166
1.21.7. Bilgi ve Belge İsteme Hakkı, Bilgi ve Belgelerin Kuruma Verilmesi ve Uygulanacak İdari Para Cezaları 
167
İkinci Bölüm
İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İTİRAZ VE
DAVA YOLLARI İLE ORTADAN KALDIRAN HALLER
2.1. İDARİ PARA CEZALARININ TEBLİĞİ VE TAHAKKUKU 
169
2.2. İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ 
172
2.3. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KURUMA İTİRAZ 
173
2.4. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU 
178
2.4.1. Dava Süresi ve Mercii 
178
2.4.2. Dava Konusunun Birden Fazla Yargı Alanına Girmesi 
186
2.4.3. Bölge İdare Mahkemesine İstinaf Yoluyla Başvuru 
193
2.4.4. Danıştay’a Temyiz Yoluyla Başvurulması 
194
2.5. İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI 
197
2.5.1. Pişmanlık İndirimi 
197
2.5.2. Peşin Ödeme İndirimi 
200
2.6. İDARİ PARA CEZALARINDA ZAMANAŞIMI 
202
2.6.1. İdari Para Cezalarında Tahakkuk Zamanaşımı Süresi 
202
2.6.2. İdari Para Cezalarında Tahsil Zamanaşımı Süresi 
206
II. KISIM
HİZMET TESPİTİNE YÖNELİK UYUŞMAZLIKLAR VE
ÇÖZÜM YOLLARI
Birinci Bölüm
HİZMET TESPİTİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ KAVRAMLAR
1.1. İŞVEREN KAVRAMI 
214
1.2. HİZMET SÖZLEŞMESİNE GÖRE ÇALIŞANLARDA SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ (SPEK) KAVRAMI 
215
1.2.1. Genel Olarak 
215
1.2.2. Ücret Ödemeleri 
215
1.2.3. Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler 
217
1.2.4. Sigortalıların İdari Yargı Kararlarına İstinaden Görevlerine İade Edilmesi Üzerine Prime Esas Kazançlar Yönünden Yapılacak İşlem 
218
1.2.5. Prime Esas Kazancın Üst Sınırını Aşan Ücret Dışındaki Ödemeler 
219
1.2.6. Yemek Paraları 
220
1.2.7. Çocuk Zammı 
221
1.2.8. Aile Zammı (Yardımı) 
222
1.2.9. Sigortalılara Yemek Parası İle Çocuk ve Aile Zamlarının Yıllık Olarak Bir Defada Ödenmesi 
222
1.2.10. İşverenler Tarafından Sigortalılar İçin Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları Tutarları 
223
1.2.11. Sigorta Primine Esas Kazancın Hesabında Dikkate Alınmayan Ödemeler 
224
İkinci Bölüm
HİZMET TESPİT YÖNTEMLERİ
2.1. DENETİM YOLUYLA HİZMET TESPİTİ 
227
2.1.1. Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetim Sistemi 
227
2.1.2. Fiilen Hizmet Tespiti 
236
2.1.3. Kayden Hizmet Tespiti 
238
2.1.4. Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Hizmet Tespiti 
243
2.2. KAMU KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLGİ VE BELGELERE GÖRE HİZMET TESPİTİ 
245
2.2.1. 5510 sayılı Kanun’un 100. Maddesine Göre Bilgi ve Belge İsteme 
246
2.2.2. 5510 sayılı Kanun’un 8. Maddesine Göre Bilgi ve Belge İsteme 
247
2.2.3. 5510 sayılı Kanun’un 90. Maddesine Göre Bilgi ve Belge İsteme 
247
2.3. YARGI YOLUYLA HİZMET TESPİTİ 
248
Üçüncü Bölüm
HİZMET TESPİT DAVALARINA İLİŞKİN ESASLAR
3.1. GENEL AÇIKLAMALAR 
249
3.2. GÖREV VE YETKİ 
250
3.3. SÜRE 
251
3.4. ŞARTLAR 
253
3.5. DELİLLER 
255
3.6. SONUÇLARI 
258
III. KISIM
PRİM TAHAKKUK VE TAHSİLİNE İLİŞKİN
UYUŞMAZLIKLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
Birinci Bölüm
PRİM TAHAKKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR VE
ÇÖZÜM YOLLARI
1.1. PRİMLERİN TAHAKKUKU 
265
1.2. PRİM TAHAKKUKUNA KARŞI İTİRAZ VE DAVA 
266
İkinci Bölüm
PRİMLERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR VE
ÇÖZÜM YOLLARI
2.1. PRİMLERİN TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN GENEL ESASLAR 
269
2.2. KURUM ALACAKLARINI KORUMA YÖNTEMLERİ 
270
2.2.1. Teminat İstenmesi 
271
2.2.2. İhtiyati Haciz 
271
2.2.3. İhtiyati Tahakkuk 
272
2.2.4. Diğer Koruma Yöntemleri 
273
2.3. PRİM TAHSİLİNE İLİŞKİN DAVA 
274
Üçüncü Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİLİ
3.1. TECİLİN KAPSAMI VE SÜRESİ 
277
3.1.1. Amme Borçlusu Açısından Kapsam 
277
3.1.2. Amme Alacakları Açısından Kapsam ve Tecil Süresi 
278
3.1.3. Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Durum 
279
3.2. TECİLDE YETKİ 
279
3.3. TECİL UYGULAMA ŞARTLARI 
281
3.4. TECİL FAİZİ 
283
3.5. TECİL TALEBİNİN KABULÜ VE SONUÇLARI 
285
3.6. TECİL TALEBİNİN REDDİ VE SONUÇLARI 
291
3.7. TECİLİN İHLALİ VE SONUÇLARI 
291
3.8. TEHİR UYGULAMASI 
292
Dördüncü Bölüm
SOSYAL GÜVENLİK UYUŞMAZLIKLARININ
UZLAŞMA YOLUYLA ÇÖZÜMLENMESİ
4.1. UZLAŞMA UYGULAMASININ KAPSAMI 
295
4.2. UZLAŞMA UYGULAMASININ USULÜ 
297
4.3. UZLAŞMANIN SAĞLANAMAMASI 
298
4.4. UZLAŞMANIN KESİNLİĞİ VE DAVA KONUSU EDİLEMEMESİ 
299
4.5. UZLAŞMA KOMİSYONLARI 
299
4.6. UZLAŞMA MÜESSESESİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 
300
IV. KISIM
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA
SORUMLULUK VE RÜCU
Birinci Bölüm
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KAVRAMLARI
1.1. İŞ KAZASI 
303
1.1.1. Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada 
304
1.1.2. Yürütülmekte Olan İş Nedeniyle 
306
1.1.3. İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi 
307
1.1.4. Emziren Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda 
307
1.1.5. İşverence Sağlanan Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Gidiş ve Gelişi Sırasında 
308
1.2. MESLEK HASTALIĞI 
308
İkinci Bölüm
SORUMLULUK VE RÜCU
2.1. İŞVERENİN SORUMLULUĞU 
311
2.1.1. Bildirilmeyen Sigortalılıkta Sorumluluk 
311
2.1.2. Bildirilen Sigortalılıkta Sorumluluk 
312
2.2. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 
315
2.3. SİGORTALININ SORUMLULUĞU 
318
2.4. İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARINDA RÜCU DAVASI 
321
Kaynakça 
331
Kavramlar Dizini 
335