Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
İstanbul Barosu Yayınları Dizisi – 1
Avukatlık Hukuku
Ocak 2019 / 3. Baskı / 863 Syf.
Fiyatı: 176.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   

İstanbul Barosu'nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan yazar, kitabı üçüncü baskısında bir önceki baskıya göre sistematik değişiklikler yaparak güncellemiştir.

Kitap, "Staj Hukuku", "Avukatın Hak ve Yetkileri", "Avukatın Yükümlülükleri", "Avukatın Yasaklılık Halleri", "Avukatlık Sözleşmesi", "Avukatın Sorumluluğu" ve "Barolar ve Türkiye Barolar Birliği" bölümlerinden oluşmaktadır.

Çok sayıda kaynak, binlerce Yüksek Mahkeme ve Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararları incelenerek hazırlanan kitapta, kararların özleri sunularak, karar bilgisine dipnotta yer verilmiştir.

Kitabın sonunda, sürekli avukatlık hizmet sözleşmesi, özellikle avukatlık ücretinin belirlenmesinde faydalı bilgi olmak üzere UYAP sisteminde tanımlı olan dava türleri ve bu davaların maktu yahut nispi harca tabi olmalarına ilişkin çizelge bulunmaktadır.

Konu Başlıkları
Staj Hukuku
Avukatın Hak Ve Yetkileri
Avukatın Yükümlülükleri
Avukatın Yasaklılık Halleri
Avukatlık Sözleşmesi
Avukatın Sorumluluğu
Barolar Ve Türkiye Barolar Birliği
Barkod: 9789750252587
Yayın Tarihi: Ocak 2019
Baskı Sayısı:  3
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 863
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Başlarken  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KISIM:
STAJ HUKUKU
I. STAJ  33
A. Avukatlık Stajı İçin Gereken Şartlar  33
1. Vatandaşlık Şartı  33
2. Mezuniyet Şartı  35
3. Stajyer Olarak Sürekli Staj Yapmaya Engel İşi Bulunmamak (Av.Kan. 16)  35
4. Avukatlığa Kabulde Engel Hali Bulunmamak (Av.Kan. 16, 3/1–f)  35
B. Avukatlık Stajı İçin Gerekli Belgeler:  47
C. İnceleme, İstemin İlanı, İtiraz ve Karar  50
1. İnceleme (Av.Kan. 19, Av.Staj.Yön. 5)  50
2. İstemin İlanı (Av.Kan. 18/1, Av.Staj.Yön. 7)  51
3. İtiraz (Av.Kan. 18/2, Av.Staj.Yön. 8)  51
4. Karar (Av.Kan. 20, Av.Staj.Yön. 9)  51
D. Stajın Başlangıcı, Yapılışı, Stajyerin Ödevleri, Stajyerlerin Yapabileceği İşler, Staj Raporları  53
1. Stajın Başlangıcı  53
2. Kimlik Belgesi (Av.Staj Yön. 26)  53
3. Stajın Yapılışı (Av.Kan. 15/1)  53
a. Mahkemelerde Staj (Av.Kan. 23, 24, Av.Staj.Yön. 11, 12, 13)  53
b. Avukat Yanında Staj  57
ba. Stajın Başlaması (Av.Kan. 22, Av.Staj.Yön. 16)  57
bb. Yanında Staj Yapılacak Avukatta Aranan Şartlar, Engel Haller (Av.Kan. 15/1, 4, Av.Staj.Yön. 14, 15)  58
cc. Avukatın Yükümlülüğü, Raporlar (Av.Kan. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  59
dd. Stajın Yapılışı (Av.Kan. 23/1 Av.Staj.Yön. 18/2)  59
ee. Stajyerin Ödevleri (Av.Kan.23/2 Av.Staj.Yön.18/1, 25)  60
ff. Stajyerin Yapabileceği İşler (Av.Kan.26 Av.Staj.Yön.18,19)  61
gg. Denetim (Av.Staj.Yön. 21)  66
E. Staj Eğitimi  66
1. Baronun Staj Eğitim Görevi (Av.Kan.23/2, Av.Staj.Yön. 22)  66
2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri (Av.Staj.Yön. 23)  66
3. Staj Kurulları (Av.Staj.Yön. 24)  67
4. Dosya Tutma Yükümlülüğü (Av.Staj.Yön. 27)  67
5. Staj Eğitiminin Tamamlanması (Av.Staj.Yön. 29)  67
F. Stajın Uzaması ve Sona Ermesi  68
1. Stajın Uzaması (Av.Kan. 25, Av.Staj.Yön. 28)  68
2. Staj Bitim Belgesinin Alınması (Av.Staj.Yön. 30)  68
3. Stajın Nakli (Av.Staj.Yön. 31)  68
4. Staj Listesinden Silinme (Av.Kan. 71, 8, Av.Kan.Yön. 25, Av.Staj.Yön. 32)  69
II. AVUKATLIK MESLEĞİ  70
A. Mesleğe Kabul Koşulları  70
B. Avukatlığa Kabulde Engeller  74
1. Mahkum Olmama Koşulu  74
a. Giriş  74
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  78
c. Memnu Hakların İadesi  82
d. Memnu Hakların İadesi Kararı, Yüz Kızartıcı Suçlardan Mahkumiyet Hallerinde de Avukatlığa Kabulde Engel Hali Kaldırır mı?  84
2. Kesinleşmiş Bir Disiplin Kararı Sonucunda Hakim, Memur Veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmiş Olmak  86
3. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak (Av.Kan. 11)  86
C. Baro Levhasına Yazılma İstemi ve Eklenecek Belgeler (Av.Kan. m.6, Av.Kan.Yön. m.4)  95
D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul Veya Reddi, İtiraz  97
1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı (Av.Kan.Yön.8)  97
2. Karar (Av.Kan.7)  97
a. İsteğin Kabulü (Av.Kan.Yön.9)  97
b. İsteğin Reddi (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.10)  98
3. İtiraz (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.10)  98
4. İtirazın İncelenmesi (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.11)  99
5. İtirazın Sonuçları (Av.Kan. 10, Av.Kan.Yön.12)  100
6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği (Av.Kan. 9, Av.Kan.Yön.13)  100
7. Yemin (Av.Kan. 9, Av.Kan.Yön.12)  105
İKİNCİ KISIM:
AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ
I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.Kan.1, 2)  107
II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.Kan.35, Av.Kan.Yön.14)  117
A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.Kan.63)  119
B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.Kan.35, 63, Av.Kan.Yön.14,15)  124
III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.Kan.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge)  127
IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.Kan. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1)  132
V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.Kan. 39/2, 166/1)  133
A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı  133
B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı  133
VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.Kan. 41, HMK 81, 82)  134
VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.Kan. 46/1)  135
VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.Kan. 2/3, 46/2)  135
IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.Kan. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16)  156
X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.Kan.56/1, Av.Kan.Yön. 18/1, 19/1–2)  157
XI. ONAYLAMA HAKKI (Av.Kan.56/2–3, Av.Kan.Yön. 18/1, 19/1–2–3)  157
XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.Kan.56/4, Av.Kan.Yön. 19/4)  159
XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.Kan.56/5, Av.Kan.Yön. 18)  160
A. Giriş  160
B. Yetki Belgelerinin Harca Tabi Olup Olmaması  164
XVI. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.Kan.36)  166
ÜÇÜNCÜ KISIM:
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.Kan.34)  167
A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek  167
B. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya Da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41)  168
C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak  168
D. Özen Borcu, Objektif Sorumluluktur  168
E. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek  169
F. Araştırma Yükümlülüğü  170
G. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü  171
H. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü  172
İ. Aydınlatma Yükümlülüğü  175
J. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü  176
K. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü  176
L. Vekalet Görevini Tam ve Sağlıklı Yerine Getirme  178
M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  179
N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması  179
O. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar  179
P. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir  186
II. DOSYA TUTMAK (Av.Kan. 52)  187
III. DOSYA SAKLAMAK (Av.Kan.39)  187
IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.Kan.53)  188
V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.34)  188
A. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır  188
B. Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar  189
C. İlamdaki Alacakların Ayrı Takibe Konulması  195
D. Borçluya Uyarı Mektubu Gönderilmesi  196
VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK
(TBB Meslek Kuralı 4)  199
A. Mesleki Yaşantıda  199
B. Özel Yaşantıda  201
C. Mahkeme Kalemlerinde, İcra Dairelerinde ve Her Türlü Mercilerde Çalışan Görevlilerle Olan İlişkilerinde De Meslek Onuruna ve Ağırbaşlılığına Uygun Tutum ve Davranışlarını Korumak (TBB Meslek Kuralı 25)  204
VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  208
VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  214
IX. TALİMATLARA UYGUN İFA  220
X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  227
XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  228
XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME  235
A. Bilgi ve Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para Veya Başkaca De–ğerleri Müvekkile Teslim Etme, Aldıklarını Geri Verme  235
B. Avans İsteme  240
C. Yönlendirme Yükümlülüğü  241
D. Borcun Doğumu, İspat  242
E. İbraname  243
F. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi  244
XIII. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK  245
XIV. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2)  246
XV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  250
A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri, Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek  250
1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14)  250
2. Özel Görevlendirme  252
a. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.Kan. 19, Av.Staj.Yön. 5)  252
b. Stajyeri Kabul (Av.Kan. 22/2)  252
c. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.Kan. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  252
d. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.Kan.37/2–3)  253
e. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi İle Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130)  253
f. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine Veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur.  253
g. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.Kan.64)  254
B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü  254
1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek
(TBB Meslek Kuralı 13)  254
2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini, Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15)  255
3. Kişisel Veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma Durumunda Derhal Baroya Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 21)  255
4. Hakimin, Savcının ve Başkaca Adalet Görevlilerinin Reddi Veya Şikayet Edilmesi Halinde Dilekçenin Bir Örneğini Baroya Vermek (TBB Meslek Kuralı 23)  255
5. Bir Avukata Yahut Baro ve TBB Aleyhine Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  257
6. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47)  263
C. Başka Baro Bölgesinde İlk Kez Bir Davaya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanı’na Nezaket Ziyaretinde Bulunmaya Gayret Etmek (TBB Meslek Kuralı 28)  263
XVI. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.Kan.34)  264
XVII. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5)  265
XVIII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6)  275
XIX. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7)  276
XX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK
(TBB Meslek Kuralı 8)  277
XXI. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK (TBB Meslek Kuralı 9)  278
XXII. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10)  278
XXIII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11)  278
XXIV. HAKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17)  279
XXV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE, (…) MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB.’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20)  288
XXVI. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22)  291
XXVII. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24)  291
XXVIII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  292
A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26)  292
B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44)  292
C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek
(TBB Meslek Kuralı 27/1)  293
D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek
(TBB Meslek Kuralı 27/3)  308
E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1)  309
F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını Veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2)  310
G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3)  310
H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4)  310
İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı İle Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31)  311
J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32)  313
K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39)  313
L. Bir Avukat Aleyhinde Asıl Ya Da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  316
XXIX. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.37)  316
XXX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.38)  317
A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi  318
B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu  319
1. Giriş  319
2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması  322
3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması  323
4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken  327
5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme  330
C. Önceden Hakim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi Veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir  334
D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet Veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir  335
E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir  336
F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2)  337
XXXI. HAKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.13)  339
XXXII. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.43)  339
A. Büro  341
B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.Kan.45)  347
C. Avukatın Çalışma Şekilleri  349
1. Büro Edinerek Serbest Çalışma  349
2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.Kan.12/1–c)  349
3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.Kan. 12/1–c)  358
4. Kamu Kurumlarında Çalışma  359
5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.Kan.44/A)  360
6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.Kan.44/B)  361
6.1. Giriş, Kapsam (Av.Ort.Yön. m.2)  361
6.2. Tanım (Av.Kan.44/B)  361
6.3. Nitelik (Av.Ort.Yön. m.4)  361
6.4. Vergilendirme (Av.Ort.Yön. m.4)  362
6.5. Unvan ve Adres (Av.Ort.Yön. m.13, Tip Ana Sözleşme m. 2)  362
6.6. Süresi (Av.Ort.Yön. m.14, Tip Ana Sözleşme m. 3)  363
6.7. Ortaklık Sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12)  363
6.8. Ortaklık Sözleşmesinin Tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22)  364
6.9. Ortaklık Payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4)  364
6.10. Pay Devri (Av.Ort.Yön. m.16, 17; Tip Ana Sözleşme m. 11)  365
6.11. Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7)  366
6.12. Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11)  366
6.13. Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında Başvuru Belgeleri (Av.Ort.Yön. m. 7, 11)  367
6.14. Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22)  368
6.15. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11)  370
6.16. Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana Sözleşme m. 6)  371
6.17. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7)  372
6.18. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7)  373
6.19. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9)  373
6.20. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü (Av.Ort.Yön. m. 22, Tip Ana Sözleşme m. 10)  373
6.21. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23)  374
6.22. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12)  374
6.23. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13)  374
6.24. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14)  375
6.25. Ortaklığın Sona Ermesi  375
6.26. Tasfiye  376
6.27. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19)  377
6.28. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20)  377
6.29. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21)  377
6.30. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30)  377
6.31. Tutulması Zorunlu Defterler  378
6.32. Vekaletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39)  379
6.33. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40)  381
6.34. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41)  383
6.35. Sonuç  383
XXXIII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Av.Kan. 66)  384
XXXIV. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan. 67)  385
A. Başka Baroya Nakil: (Av.Kan. 68)  385
1. Başvurma (Av.Kan. Yön. 21)  385
2. İnceleme (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 22)  385
3. Karar (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 23)  386
4. İstemin Kabulü (Av.Kan. Yön. 24)  387
5. İsteminin Reddi (Av.Kan. 70)  387
6. Nakil Ücreti  387
B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.Kan. 71, Av.Kan. Yön. 25)  388
1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.Kan. 72)  389
2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.Kan. 73)  391
3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.Kan. 74)  391
a. İdari Yönden Levhadan Silinme  391
b. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma  393
C. Avukatlar Listesi (Av.Kan. 75)  394
XXXIV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.Kan.65)  396
DÖRDÜNCÜ KISIM:
AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ
I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.Kan.11–12)  399
II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.Kan. 12/3–4)  399
III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.Kan.14)  402
IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.Kan.47)  405
V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.Kan.48)  407
VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.Kan. 51)  409
VII. REKLAM YASAĞI (Av.Kan.55)  410
A. Giriş  410
B. Kapsam  415
C. Büro  415
D. Tabela  416
E. Basılı Evrak  418
F. Telefon Rehberi  421
G. Medya İlişkileri  421
H. İnternet  426
İ. İşbirliği  433
J. Yükümlülükler  434
K. Yönetmelik hükümlerine aykırılık  434
BEŞİNCİ KISIM:
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. TANIMI VE NİTELİĞİ  437
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE KAPSAMI  439
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKALETNAME  445
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER  449
V. İSPAT  452
VI. SÖZLEŞMEYE YAPILAN EKLEMELER  453
VII. VEKALET AKDİ İLE HİZMET AKDİ ARASINDAKİ FARK  454
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  455
A. Müvekkil  455
1. Ehliyet  455
2. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  456
3. Temsil  457
4. Sigorta  458
B. Vekil  458
1. Avukat, Avukatlık Ortaklığı  458
2. Ehliyet  459
3. Bağlı Çalışan Avukatlar  459
4. Birlikte Vekalet  460
5. Yetki Belgeli Avukat  460
IX. SÜRE  462
X. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  463
A. Niteliği  463
B. Süre (Belirli/Belirsiz)  464
C. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret  465
D. Sözleşme Serbestisi  465
E. Müvekkil Tarafından Sözleşmenin Haklı Feshi  466
F. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih  466
G. Sözleşmenin Yenilenmesi  467
H. Feshi Zorlaştıran Şartlar  468
İ. Avukatın Haklı Feshi  468
J. Avukatın Haksız Feshi  469
K. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi  469
XI. SERBEST MESLEK MAKBUZU FATURA DEĞİLDİR  470
XII. VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR  471
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  473
XIV. ÜCRET  474
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği ve Belirlenmesi  474
B. Ücret Müvekkil İçin Önemli Olduğundan Önceden Belirli Olmalıdır  475
C. Belirli Olmayan Ücret ve Hukuki Yardımlar  475
D. Belirli Olan Ücret ve Hukuki Yardımlar  477
E. Ücretin Doğması İçin, Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir  478
F. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma, Ücret Alacağının Temliki  478
G. Nispi Ücret  479
H. Maktu Ücret  480
I. Kademeli, İhtimalli, Başarıya Göre Değişmeli Ücret  482
İ. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı Veya Geçersiz Olması  483
J. %10–20 Arası Oran Belirlenirken Gerekçelendirilmelidir  485
K. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  486
1. İcra Takipleri  486
2. Kamulaştırma Davaları  486
3. Ceza Davaları  488
4. İdari Davalar  488
5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları  488
6. Şufa Davaları  488
7. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular  488
8. Boşanma ve Ferileri  489
9. Tapu İptali ve Tescil Davaları  490
L. UYAP Sisteminde Tanımlı Dava Türlerinin Tabi Olduğu Harçlar  490
XVI. VEKALET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR  490
XVII. DAVA NETİCESİNE KATILAMAMA YASAĞI  491
XVIII. ÜCRETSİZ VE AAÜT ALTINDA ÜCRET KARARLAŞTIRILARAK DAVA ALINMASI  493
XIX. KEFALET, CEZAİ ŞART  494
XX. AVUKATLIK ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ, BAŞLANGICI, FAİZ ŞARTININ GEÇERSİZLİĞİ  495
XXI. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ  496
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  496
1. Sorumluluğun Esasları  496
2. Hem Müvekkil, Hem De Karşı Taraf (3.Kişi) Sulhten Müteselsilen Sorumludur  497
3. Taraflar, Hem Akdi, Hem de Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludurlar  497
4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır  498
5. Sulh, Her Türlü Delille İspatlanabilir  499
6. Sulh Niteliğindeki İşlemler  499
7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh  500
8. Boşanma Davalarında Sulh  500
9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk  501
10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak  502
11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava  503
12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü  503
13. 3. Şahsın Sorumlu Olduğu Meblağ  504
14. Müvekkilin Sorumluluğu  505
15. Sulh Olunan Meblağ  505
B. Hapis Hakkı  507
1. Niteliği  507
2. Şartları  508
a. Alacak Muaccel Olmalı  508
b. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı  508
c. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı  508
2. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında da Hapis Hakkının Kullanılması  509
C. Rüçhan Hakkı  510
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi  511
E. Yasal Vekalet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez  512
F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekalet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu  513
XXII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  515
XXIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  515
A. Saygı Gösterme  515
B. Ücret Ödeme  515
C. Bilgi ve Belge Sunma  515
D. Vekil ile Sürekli İletişim  515
E. Yazılı Muvafakat Alma  516
F. Harç ve Giderleri Ödemek  516
1. Taraflardan Birinin Ölümü Nedeniyle Sona Erme  517
a. Avukatın Ölümü  518
b. Müvekkilin Ölümü  518
G. Adres Değişikliğini Bildirme  520
XXIV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN MUACCEL HALE GELMESİ  521
XXV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  523
A. Kendiliğinden Sona Erme  523
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesi İle  523
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesi İle  523
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  524
a. Müvekkil Yönünden  524
b. Avukat Yönünden  525
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1)  526
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  526
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki  527
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.Kan. 172)  527
B. Taraflarca Sona Erdirme  527
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma  527
2. Fiilen Sona Erdirme  528
3. İstifa  528
a. Niteliği  528
b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  530
c. Önceden Vazgeçilemez  530
d. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir  531
e. Haksız İstifa  531
f. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmeli  532
g. Örtülü İstifa  533
h. İstifada Haklı Sebebin, Müvekkilden Kaynaklandığının Kanıtlanması Gerekir  533
i. İstifanın Sirayeti  533
j. Haklı İstifa  533
k. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri  534
4. Fesih  534
5. Azil  534
a. Niteliği  534
b. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez  536
c. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  536
d. Örtülü Azil  537
e. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır  537
f. Azlin Haklılığının İspatı  538
g. Haklı Azil  539
h. Azlin Sirayeti  544
i. Haksız Azil  546
j. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil  547
k. Haksız Azil Nedeni İle Hükmedilen Ücrette İndirim Yapılamaz  548
C. CMK Kapsamında Atanmış Müdafiin Görevinin Sona Erme Halleri  549
1. Soruşturma Evresinde  549
2. Kovuşturma Evresinde  557
3. Görevi Sona Erdirmeyen Haller  558
4. CMK Değişikliği İle, Devam Eden Zorunlu Müdafiliğin Kapsamında Yapılan Daraltma–Genişletme  559
5. Suç Vasfının Değişmesinin Zorunlu Müdafiliğe Tesiri  559
6. Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Zorunlu Müdafi Atanmasında Yaşın Büyümesi Nedeni İle Zorunlu Müdafiliğin Hukuki Durumu  559
XXVI. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI  561
A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir  561
B. Görevli Mahkeme  561
C. Zamanaşımı  565
D. Yetkili Mahkeme  565
E. İhtiyati Haciz  566
F. Akdi Vekalet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?  566
G. Tahkim  568
XXVII. YASAL VEKALET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKALET ÜCRETİ)  572
A. Niteliği  572
1. Yargılama Giderlerindendir. Talep Olmasa Dahi Taraflara Yönelik Res’en Hükmedilir  572
2. Aidiyeti  574
a. Avukata Aittir  574
b. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir  575
c. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik, Haczedilemez  576
d. Azledilen Avukat Takibe Geçemez  577
e. Hizmet Akdi İle Çalışan Avukat  577
f. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması  578
3. Yargı Mercilerince Hükmedilir  578
4. Asıl Hakka Bağlıdır  580
5. Vekalet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez  581
6. Müdahil Lehine Hükmedilmez  581
7. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez  582
8. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat  582
9. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez  582
10. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücreti  583
11. Takdiri İndirim Hallerinde  583
12. Avukatlık Ücretinin Sınırı  584
13. Avukatlık Ücretinin Kapsamı  584
14. Tahakkuku  585
15. Vergilenmesi  587
16. Yasal Vekalet Ücreti, Likit Bir Alacak mıdır?  592
17. Davanın Ortak Veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti  592
18. Birden Çok Avukat İle Temsil  593
19. Ücretin Tümünü Hak Etme  593
a. Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir  593
b. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir  594
20. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekalet Ücreti  594
21. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret  595
22. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu Veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret  596
23. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret  598
B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  599
1. Hazırlanması  599
2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler  599
3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife İle Belirlenmez  603
4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri  604
5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı  604
C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekalet Ücreti  604
1. Nisbi Ücret  604
2. Maktu Ücret  606
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret  607
4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında  607
5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  608
6. İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinde Ücret  608
7. Ceza Davalarında Ücret  613
a. Katılan Lehine Vekalet Ücreti  613
b. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti  614
c. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti  614
d. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  615
e. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık  616
f. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil  616
g. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Tahsili  617
h. Atanan Avukat  618
i. Atama Halinde Uygulanacak Tarife  618
j. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler  619
k. Sulh Ceza Hakimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti  619
8. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret  620
9. Yasal Vekalet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru  624
10. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret  626
11. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  627
25. İş Takibinde Ücret  632
26. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret  632
27. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret  632
28. Uygulanacak Tarife  632
29. Seri Davalarda Ücret  633
30. Kötü Niyetli Veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  638
31. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret  638
ALTINCI KISIM:
AVUKATIN SORUMLULUĞU
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  643
A. Disiplin Muhakemesinin Amacı  643
B. Disiplin Cezaları İdari Yaptırımdır (Av.Kan.134, Av.Kan.Yön.63/2)  644
C. Disiplin Yaptırımına Tabi Davranışlar  645
1. Av.Kan. Aykırı Her Davranış Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu?  645
2. Avukatın Ücret Uyuşmazlığı ve Özel Yaşamı Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu?  646
D. Disiplin Muhakemesinde Zarar Şartı Aranmaz  647
E. Avukatın Kusurlu Olması Gerekir  647
F. Disiplin Muhakemesinin İlkeleri  648
1. Koğuşturma Mecburiyeti İlkesi  648
2. Adil Yargılanma Hakkı  649
3. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir  651
4. Avukatlık Disiplin Hukukunda da Lehe Hüküm Uygulanır  651
G. Disiplin Muhakemesinde Kıyas  652
H. Disiplin Muhakemesinin Tarafları  653
1. Şikayetçi  653
a. Şikayet  653
b. Şikayetten Vazgeçme  655
2. İhbarda Bulunan  655
3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı  656
4. Şikayet Edilen  656
a. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır  656
b. Avukatlık Ortaklıkları  656
c. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.Kan. Ek–1)  657
d. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.Kan.138/1)  657
e. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.Kan.138/2)  658
f. Stajyer Avukatlar (Av.Kan.138/1)  658
İ. Masraf Avansı (Av.Kan.161/3, Av.Kan.Yön. 65/3)  658
İ. Disiplin Muhakemesinde Yetki  659
1. Yetki (Av.Kan.139)  659
2. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.Kan.Ek–1)  659
K. Disiplin Muhakemesinin Evreleri  660
1. Disiplin Soruşturması (Av.Kan.141, Av.Kan.Yön.64,65,66,67)  660
a. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı  660
b. Ön inceleme Aşaması  660
ba. İlk İnceleme Aşaması  660
bb. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  661
bc. Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğe Göre Ara İncelemesi  662
c. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.Kan. 141/3, Av.Kan.Yön.67)  662
d. Disiplin Soruşturmasının Süresi  663
e. Delillerin Toplanması  663
f. Savunma Hakkı (Av.Kan.137, Av.Kan.Yön.63)  665
g. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması  666
ga. Disiplin Kovuşturması Açılması  666
gb. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.Kan.Yön. 68)  667
gc. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.Kan.142, Av.Kan.Yön.69)  668
gd. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu  669
ge. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme  670
2. Disiplin Kovuşturması  671
a. Başlangıcı (Av.Kan.141, Av.Kan.Yön.70)  671
b. İncelemeye Hazırlık Evresi  672
c. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.Kan.146)  672
d. İnceleme Aşaması (Av.Kan.144)  672
da. Duruşmasız İnceleme  672
db. Duruşmalı İnceleme  672
dc. Gıyapta Duruşma  673
dd. Duruşma Tutanağı  673
e. Delillerin Toplanması  673
ea. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi  674
eb. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi  675
ec. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması  675
ed. Tanık ve Bilirkişi Gideri  675
ee. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi  675
f. Delillerin Serbestçe Takdiri  676
g. Delillerin Hukuka Uygun Olması  676
h. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri  679
i. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması  682
j. Kararların Tebliği  683
k. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı  684
L. Diğer Yargılama Alanları İle İlişkisi  684
1. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri  684
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  687
a. Disiplin Cezası Vermeye Engel Değildir  687
b. Disiplin Cezası, Salt HAGB Kararına Dayanamaz  691
3. Ceza Yargılamasında Takdir Olunan Süreden Çok İşten Çıkarma Cezası Verilemez  696
M. İşten Yasaklanma (Av.Kan.153)  698
1. Giriş  698
2. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller  700
3. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.Kan.155)  700
4. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.Kan. 42)  701
5. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması  703
N. Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı  703
O. Disiplin Cezaları (Av.Kan.135)  707
1. Uyarma  707
2. Kınama  707
3. Para Cezası  707
4. İşten Çıkarma  709
5. Meslekten Çıkarma  709
P. Cezaların Uygulanma Şekli  710
1. Giriş  710
2. TBB Meslek Kurallarına Aykırılık, Kanunun 6. Kısmına Aykırılık Teşkil Eder mi?  712
3. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir?  714
4. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı  716
5. Birden Fazla Eylem Tek Suç Teşkil Eder mi?  716
6. Zincirleme Suç  718
7. Eylemin Birden Fazla Kuralı İhlal Etmesi  718
8. Mütemadi Suç  718
R. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz  719
1. Giriş  719
2. Disiplin Kararlarına İtirazda “Aleyhe Bozma Yasağı” İlkesi Uygulanır  722
3. Disiplin Yargılamasında Yargılamanın İadesi ve Karar Düzeltme Gibi Müesseseler Bulunmamaktadır  722
4. Disiplin Kararlarının Geri Alınması  723
5. Baro Disiplin Kurulu Kararlarındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi  723
S. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İdari Yargı Yolu  724
1. Giriş  724
2. İdari Yargıya Başvuru Öncesi TBB’ye İtiraz, Zorunlu Bir Müracaat mıdır?  726
3. İdari Davaya Konu Olabilecek Disiplin Kararları  728
4. İdari Davada Yetki  730
T. Disiplin Kararlarının İnfazı ve Sicilden Silme  730
U. Disiplin Cezalarının Affı  732
R. Para Cezası Veya Giderlerin Tahsili  733
II. CEZAİ SORUMLULUĞU  733
A. Avukatların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (Av.Kan.58, 59)  733
B. Soruşturma/Kovuşturma İzni Verme/Vermeme Kararlarının Yargısal Denetimi  738
C. Son Soruşturma  739
D. Avukatın Görev Suçları  740
1. Görevi İhmal  740
2. Görevi Kötüye Kullanma  744
3. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma  748
4. Dolandırıcılık  753
5. Gerçeğin Ortaya Çıkmasını Engelleme Veya Yok Etme  754
6. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi Veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  754
7. Genel Kanun (TCK)/Özel Kanun (Av.Kan.) İlişkisi, Zimmet ve İrtikap Suçları  755
8. Levhada Kayıtlı Olmayan/İşten Yasaklı Avukatın Mesleği İcrası  756
9. Görev Nedeni ile İşlenen Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  758
10. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  759
11. Avukata Karşı İşlenen Suçlar  761
E. Avukatın Önleme Aramasına Tabi Olup Olmayacağı  761
F. Adliye Girişlerinde Cihazla Arama  763
III. HUKUKİ SORUMLULUĞU  767
A. Kusurlu Davranış  767
B. İlliyet Bağı  768
C. Zarar  769
D. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  771
E. Manevi Zarar  771
F. Avukatlık Ortaklığında Hukuki Sorumluluk  773
G. Sorumsuzluk Anlaşması  773
H. Mesleki Sorumluluk Sigortası  773
İ. Dava  773
1. Dava Açma Süresi  773
2. Zamanaşımının Başlangıcı  774
3. Ceza ve Disiplin Yargılaması Bekletilir  775
4. HAGB Kararı  775
5. İhtiyati Haciz  776
YEDİNCİ KISIM:
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
I. GİRİŞ  777
II. BAROLARIN ORGANLARI  786
A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 v.d, Av. Kan Yön. 30 v.d)  786
1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30)  786
2. Görevleri: (Av. Kan. 81)  786
3. Toplantılar: (Av.Kan. 86, Av.Kan.Yön. 31)  787
a. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 v.d, Av. Kan Yön. 31, 32)  789
b. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.Kan. Yön. 33)  790
4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.Kan. Yön. 34)  790
5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.Kan. Yön. 32/son, 39/3)  791
6. Yoklama Cetveli: (Av.Kan. Yön. 35)  791
7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87)  791
8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.Kan. Yön. 36)  791
9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.Kan. Yön. 37)  792
10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.Kan. Yön. 38)  792
11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.Kan. Yön. 39)  792
12. Toplantı Düzeni: (Av.Kan. Yön. 40)  792
13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.Kan. Yön. 41)  792
B. Yönetim Kurulu  793
1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89)  793
2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90)  793
3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91)  794
4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92)  795
5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.Kan.Yön. 42, 43, 44)  796
6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95)  796
7. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmak Görevleri  799
a. İstanbul Barosunun Dava Ehliyeti Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararlar  800
b. İstanbul Barosunun Yer Yönünden Yetkisi Bulunmadığına Dair Karar  802
c. İstanbul Barosunun Dava Ehliyeti Bulunduğuna İlişkin Verilen Kararlar  802
8. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  808
9. Genel Değerlendirme  810
C. Baro Başkanlığı  812
1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96)  812
2. Görevleri: (Av. Kan. 97)  812
3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler  813
4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  814
5. Baro Başkanlar Kurulu  815
D. Baro Başkanlık Divanı  816
1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.Kan. m.98)  816
2. Görevleri: (Av.Kan. 99)  816
3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.Kan. 100)  816
4. Baro Genel Sekreteri: (Av.Kan. 101)  816
5. Baro Saymanı: (Av.Kan. 102, Av.Kan.Yön. 45/4)  817
E. Baro Disiplin Kurulu  817
1. Kuruluşu: (Av.Kan. 103)  817
2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.Kan. 104)  817
3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.Kan. 105)  818
4. Toplantılar: (Av.Kan. 106)  818
5. Görevi: (Av.Kan. 107)  819
6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri:  819
7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları  820
F. Denetleme Kurulu  821
1. Kuruluş ve Görevi: (Av.Kan. 108, Av.Kan.Yön. 57)  821
2. Rapor Düzenlenmesi (Av.Kan.Yön. 58)  822
3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.Kan.Yön. 59)  822
III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ  822
A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.Kan.Yön.45)  822
B. Sorumluluk (Av.Kan.Yön.46)  824
C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler (Av.Kan.Yön.47)  824
D. Başvurma (Av.Kan.Yön.48)  825
E. Yetkili İmzalar (Av.Kan.Yön.49)  825
F. Görevlendirme (Av.Kan.Yön.50)  825
G. Tutulacak Defterler (Av.Kan.Yön.51)  825
IV. SEÇİM (Av.Kan.Ek–3)  826
A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.Kan.Yön.52)  828
B. Adayların Tespiti (Av.Kan.Yön.53)  828
C. Oy Pusulaları (Av.Kan.Yön.54)  829
D. Oy Verme (Av.Kan.Yön.55)  829
E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.Kan.Yön.56)  829
V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  832
A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.Kan.109)  832
B. Birliğin Görevleri: (Av.Kan.110)  832
C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.Kan.111)  834
D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.Kan.112)  835
E. Birliğin Organları (Av.Kan.113)  835
1. TBB Genel Kurulu: (Av.Kan. 114)  835
a. Toplantılar: (Av.Kan. 115)  836
b. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.Kan. 116)  836
c. Görevleri: (Av.Kan. 117)  836
2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.Kan. 118)  837
a. Seçim Dönemi: (Av.Kan. 119)  837
b. Toplantılar: (Av.Kan. 120)  837
c. Görevleri: (Av.Kan. 121)  838
3. TBB Başkanlığı:  839
a. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.Kan. 122)  839
b. Görevleri: (Av.Kan. 123)  839
c. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri:  840
4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.Kan. 124)  841
a. Kuruluşu ve Seçimi  841
b. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.Kan. 125)  841
c. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.Kan. 126)  841
d. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.Kan. 127)  841
e. TBB Saymanının Görevleri: (Av.Kan. 128)  841
5. TBB Disiplin Kurulu  842
a. Kuruluşu: (Av.Kan. 129)  842
b. Seçim Dönemi: (Av.Kan. 130)  842
c. Toplantılar: (Av.Kan. 131)  842
d. Görevi: (Av.Kan. 132)  842
6. TBB Denetleme Kurulu  842
SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ  843
UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR  845
Kaynakça  857
Kavram Dizini  861
 


Süleyman Çetin ...
Ekim 2018
25.50 TL
Sepete Ekle
Filiz Yenipınar
Ocak 2016
102.00 TL
İndirimli: 59.90 TL (%41)
Sepete Ekle
Nilgün Şahinkaya
Temmuz 2019
51.50 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Başlarken  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  31
BİRİNCİ KISIM:
STAJ HUKUKU
I. STAJ  33
A. Avukatlık Stajı İçin Gereken Şartlar  33
1. Vatandaşlık Şartı  33
2. Mezuniyet Şartı  35
3. Stajyer Olarak Sürekli Staj Yapmaya Engel İşi Bulunmamak (Av.Kan. 16)  35
4. Avukatlığa Kabulde Engel Hali Bulunmamak (Av.Kan. 16, 3/1–f)  35
B. Avukatlık Stajı İçin Gerekli Belgeler:  47
C. İnceleme, İstemin İlanı, İtiraz ve Karar  50
1. İnceleme (Av.Kan. 19, Av.Staj.Yön. 5)  50
2. İstemin İlanı (Av.Kan. 18/1, Av.Staj.Yön. 7)  51
3. İtiraz (Av.Kan. 18/2, Av.Staj.Yön. 8)  51
4. Karar (Av.Kan. 20, Av.Staj.Yön. 9)  51
D. Stajın Başlangıcı, Yapılışı, Stajyerin Ödevleri, Stajyerlerin Yapabileceği İşler, Staj Raporları  53
1. Stajın Başlangıcı  53
2. Kimlik Belgesi (Av.Staj Yön. 26)  53
3. Stajın Yapılışı (Av.Kan. 15/1)  53
a. Mahkemelerde Staj (Av.Kan. 23, 24, Av.Staj.Yön. 11, 12, 13)  53
b. Avukat Yanında Staj  57
ba. Stajın Başlaması (Av.Kan. 22, Av.Staj.Yön. 16)  57
bb. Yanında Staj Yapılacak Avukatta Aranan Şartlar, Engel Haller (Av.Kan. 15/1, 4, Av.Staj.Yön. 14, 15)  58
cc. Avukatın Yükümlülüğü, Raporlar (Av.Kan. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  59
dd. Stajın Yapılışı (Av.Kan. 23/1 Av.Staj.Yön. 18/2)  59
ee. Stajyerin Ödevleri (Av.Kan.23/2 Av.Staj.Yön.18/1, 25)  60
ff. Stajyerin Yapabileceği İşler (Av.Kan.26 Av.Staj.Yön.18,19)  61
gg. Denetim (Av.Staj.Yön. 21)  66
E. Staj Eğitimi  66
1. Baronun Staj Eğitim Görevi (Av.Kan.23/2, Av.Staj.Yön. 22)  66
2. Staj Eğitiminin Temel İlke ve Yöntemleri (Av.Staj.Yön. 23)  66
3. Staj Kurulları (Av.Staj.Yön. 24)  67
4. Dosya Tutma Yükümlülüğü (Av.Staj.Yön. 27)  67
5. Staj Eğitiminin Tamamlanması (Av.Staj.Yön. 29)  67
F. Stajın Uzaması ve Sona Ermesi  68
1. Stajın Uzaması (Av.Kan. 25, Av.Staj.Yön. 28)  68
2. Staj Bitim Belgesinin Alınması (Av.Staj.Yön. 30)  68
3. Stajın Nakli (Av.Staj.Yön. 31)  68
4. Staj Listesinden Silinme (Av.Kan. 71, 8, Av.Kan.Yön. 25, Av.Staj.Yön. 32)  69
II. AVUKATLIK MESLEĞİ  70
A. Mesleğe Kabul Koşulları  70
B. Avukatlığa Kabulde Engeller  74
1. Mahkum Olmama Koşulu  74
a. Giriş  74
b. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  78
c. Memnu Hakların İadesi  82
d. Memnu Hakların İadesi Kararı, Yüz Kızartıcı Suçlardan Mahkumiyet Hallerinde de Avukatlığa Kabulde Engel Hali Kaldırır mı?  84
2. Kesinleşmiş Bir Disiplin Kararı Sonucunda Hakim, Memur Veya Avukat Olma Niteliğini Kaybetmiş Olmak  86
3. Avukatlık Mesleği ile Birleşemeyen Bir İşle Uğraşmak (Av.Kan. 11)  86
C. Baro Levhasına Yazılma İstemi ve Eklenecek Belgeler (Av.Kan. m.6, Av.Kan.Yön. m.4)  95
D. Başvuru Dilekçesinin Kaydı, İsteğin Kabul Veya Reddi, İtiraz  97
1. Başvuru Dilekçesinin Kaydı (Av.Kan.Yön.8)  97
2. Karar (Av.Kan.7)  97
a. İsteğin Kabulü (Av.Kan.Yön.9)  97
b. İsteğin Reddi (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.10)  98
3. İtiraz (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.10)  98
4. İtirazın İncelenmesi (Av.Kan. 8, Av.Kan.Yön.11)  99
5. İtirazın Sonuçları (Av.Kan. 10, Av.Kan.Yön.12)  100
6. Avukatlık Ruhsatnamesi ve Avukat Kimliği (Av.Kan. 9, Av.Kan.Yön.13)  100
7. Yemin (Av.Kan. 9, Av.Kan.Yön.12)  105
İKİNCİ KISIM:
AVUKATIN HAK VE YETKİLERİ
I. AVUKATLIĞIN MAHİYETİ VE AMACI (Av.Kan.1, 2)  107
II. SADECE AVUKATLARIN YAPABİLECEĞİ İŞLER (Av.Kan.35, Av.Kan.Yön.14)  117
A. Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması (Av.Kan.63)  119
B. Avukatla Temsil Zorunluluğu: (Av.Kan.35, 63, Av.Kan.Yön.14,15)  124
III. UZLAŞMA SAĞLAMA HAKKI (Av.Kan.35/A, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği, Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği’nin Uygulanmasına İlişkin Yönerge)  127
IV. İŞİ REDDEDEBİLME HAKKI (Av.Kan. 37, TBB Meslek Kuralları 38/1)  132
V. ÜCRETİ VE YAPTIĞI GİDERLERİ İÇİN HAPİS HAKKI (Av.Kan. 39/2, 166/1)  133
A. Dosya Üzerinden Hapis Hakkı  133
B. Mal, Para ve Kıymetler Üzerinden Hapis Hakkı  133
VI. VEKİLLİKTEN ÇEKİLME HAKKI (Av.Kan. 41, HMK 81, 82)  134
VII. İŞLERİN STAJYER VEYA SEKRETERLE TAKİBİ HAKKI (Av.Kan. 46/1)  135
VIII. BİLGİ, BELGE VE DOSYA İNCELEME, ÖRNEK ALMA, DERDEST DAVALARDA MÜZEKKERELERİ DURUŞMA GÜNÜ BEKLEMEKSİZİN MAHKEMEDEN ALMA HAKKI (Av.Kan. 2/3, 46/2)  135
IX. SİCİL CÜZDANINI VE KENDİSİYLE İLGİLİ BARO’DA HER TÜRLÜ BELGEYİ GÖRME HAKKI. (Av.Kan. 54/1, TBB Meslek Kuralları 16)  156
X. ÖRNEK ÇIKARABİLME HAKKI (Av.Kan.56/1, Av.Kan.Yön. 18/1, 19/1–2)  157
XI. ONAYLAMA HAKKI (Av.Kan.56/2–3, Av.Kan.Yön. 18/1, 19/1–2–3)  157
XII. TEBLİGAT YAPABİLME HAKKI (Av.Kan.56/4, Av.Kan.Yön. 19/4)  159
XIII. YETKİ BELGESİ VEREBİLME HAKKI (Av.Kan.56/5, Av.Kan.Yön. 18)  160
A. Giriş  160
B. Yetki Belgelerinin Harca Tabi Olup Olmaması  164
XVI. TANIKLIKTAN ÇEKİNME HAKKI (Av.Kan.36)  166
ÜÇÜNCÜ KISIM:
AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
I. ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TBK 506, Av.Kan.34)  167
A. Müvekkilin Menfaatini Gözetmek  167
B. Bakılan Davada Görev Savsanarak Ya Da Kötüye Kullanılarak Müvekkili Zararına Kendisine Bir Yarar Sağlamamak (TBB Meslek Kuralı 41)  168
C. Basiretli Vekil Gibi Davranmak  168
D. Özen Borcu, Objektif Sorumluluktur  168
E. Müvekkille Görüşmek, Gerekli Bilgiyi Edinmek  169
F. Araştırma Yükümlülüğü  170
G. Doğru Değerlendirme Yapma Yükümlülüğü  171
H. Bilinen ve Kabul Edilen Kural ve Usulleri Bilme Yükümlülüğü  172
İ. Aydınlatma Yükümlülüğü  175
J. Doğru Yönlendirme Yükümlülüğü  176
K. Atama Yoluyla Yapılan Görevlerde de Aynı Özenin Gösterilmesi Yükümlülüğü  176
L. Vekalet Görevini Tam ve Sağlıklı Yerine Getirme  178
M. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  179
N. Özen Yükümlülüğünün Yerine Getirilmediğini İspat ve Sorumsuzluk Anlaşması  179
O. Özen Yükümlülüğüne Aykırı Davranışlar  179
P. Bir Haktan Vazgeçmeyi Gerektiren İşlemlerde Müvekkilin Yazılı Muvafakatinin Alınması Gerekir  186
II. DOSYA TUTMAK (Av.Kan. 52)  187
III. DOSYA SAKLAMAK (Av.Kan.39)  187
IV. GÖRÜŞMELERE AİT TUTANAK TUTMAK (Av.Kan.53)  188
V. AVUKATLIK UNVANININ GEREKTİRDİĞİ SAYGI VE GÜVENE UYGUN BİÇİMDE DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.34)  188
A. Bu Yükümlülük Karşılıklıdır  188
B. Bu Yükümlülüğe Aykırı Davranışlar  189
C. İlamdaki Alacakların Ayrı Takibe Konulması  195
D. Borçluya Uyarı Mektubu Gönderilmesi  196
VI. GEREK MESLEKİ, GEREKSE ÖZEL YAŞANTISINDA MESLEĞİN İTİBARINI ZEDELEYECEK HER TÜRLÜ TUTUM VE DAVRANIŞTAN KAÇINMAK
(TBB Meslek Kuralı 4)  199
A. Mesleki Yaşantıda  199
B. Özel Yaşantıda  201
C. Mahkeme Kalemlerinde, İcra Dairelerinde ve Her Türlü Mercilerde Çalışan Görevlilerle Olan İlişkilerinde De Meslek Onuruna ve Ağırbaşlılığına Uygun Tutum ve Davranışlarını Korumak (TBB Meslek Kuralı 25)  204
VII. GÖREVİ DOĞRULUK VE ONUR İÇİNDE YERİNE GETİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ  208
VIII. ŞAHSEN İFA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  214
IX. TALİMATLARA UYGUN İFA  220
X. SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ  227
XI. SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ  228
XII. BİLGİ VE HESAP VERME, MÜVEKKİL ADINA TAHSİL OLUNAN PARA VEYA BAŞKACA DEĞERLERİ MÜVEKKİLE TESLİM ETME BORCU, İBRANAME  235
A. Bilgi ve Hesap Verme, Müvekkil Adına Tahsil Olunan Para Veya Başkaca De–ğerleri Müvekkile Teslim Etme, Aldıklarını Geri Verme  235
B. Avans İsteme  240
C. Yönlendirme Yükümlülüğü  241
D. Borcun Doğumu, İspat  242
E. İbraname  243
F. Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi/Getirilmemesi  244
XIII. HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜNÜ VE İNSAN HAKLARINI KORUMAK  245
XIV. BAĞIMSIZLIĞINI KORUMAK (TBB Meslek Kuralı 2)  246
XV. MESLEK KURULUŞUNA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  250
A. Meslek Kuruluşlarınca Verilen Görevleri, Haklı Sebepler Dışında Kabul Etmek  250
1. Genel Görevlendirme (TBB Meslek Kuralı 14)  250
2. Özel Görevlendirme  252
a. Stajyer Adayı Hakkında Araştırma Yapmak (Av.Kan. 19, Av.Staj.Yön. 5)  252
b. Stajyeri Kabul (Av.Kan. 22/2)  252
c. Stajyere Karşı Yükümlülükler (Av.Kan. 24, Av.Staj.Yön. 17, 20, TBB Meslek Kuralı 33)  252
d. İşi İki Avukat Tarafından Reddolunan Kişi İçin Baro Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü, Belirlenen Ücret Karşılığı İşin Görülmesi (Av.Kan.37/2–3)  253
e. Avukat Bürosu Aramalarında Baro Başkanının Görevlendirmesi İle Baro Başkanının Temsilen Hazır Bulunmak (CMK 130)  253
f. Bir Avukatın Ölümü, Meslekten Yahut İşten Çıkarılması, İşten Yasaklanması, Geçici Olarak İş Yapamaz Duruma Gelmesi Hallerinde, İlgililerin Yazılı İstemi Üzerine Veya İş Sahiplerinin Yazılı Muvafakatini Almak Şartıyla, İşleri Geçici Olarak Takip Etmek ve Yürütmek İçin Baro Başkanı Tarafından Yapılan Görevlendirmenin Kabulü Zorunludur.  253
g. Baro Yönetim Kuruluna Karşı Özel Görevler (Av.Kan.64)  254
B. Baroya Bildirimde Bulunmak Yükümlülüğü  254
1. Uzunca Bir Süre Bürosundan Uzak Kalmak Zorunda Bulunma Halinde Müvekkillerini Kabul Edecek Meslektaşının Adını Barosuna Bildirmek
(TBB Meslek Kuralı 13)  254
2. Mesleki Çalışmasından Ötürü Aleyhine Açılan Dava Layihasının Bir Örneğini, Barosuna Vermek, Baronun Hukuki Anlaşmazlıklardaki Arabuluculuk Teklifini Kabul Etmek (TBB Meslek Kuralı 15)  255
3. Kişisel Veya Meslek Onurunun Zorunlu Kıldığı Hallerde Duruşmalardan Ayrılma Durumunda Derhal Baroya Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 21)  255
4. Hakimin, Savcının ve Başkaca Adalet Görevlilerinin Reddi Veya Şikayet Edilmesi Halinde Dilekçenin Bir Örneğini Baroya Vermek (TBB Meslek Kuralı 23)  255
5. Bir Avukata Yahut Baro ve TBB Aleyhine Asıl ya da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  257
6. Ücret Davası Açmadan Önce Baro Yönetim Kurulu’na Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 47)  263
C. Başka Baro Bölgesinde İlk Kez Bir Davaya Gidildiğinde O Yer Baro Başkanı’na Nezaket Ziyaretinde Bulunmaya Gayret Etmek (TBB Meslek Kuralı 28)  263
XVI. TBB Meslek Kurallarına Uyma Yükümlülüğü (Av.Kan.34)  264
XVII. YAZARKEN DE, KONUŞURKEN DE DÜŞÜNCELERİNİ OLGUN VE OBJEKTİF BİR BİÇİMDE AÇIKLAMAK, MESLEKİ ÇALIŞMASINDA HUKUKLA VE YASALARLA İLGİSİZ AÇIKLAMALARDAN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 5)  265
XVIII. İDDİA VE SAVUNMANIN HUKUKİ YÖNÜ İLE ALAKALI OLMAK, TARAFLAR ARASINDA ANLAŞMAZLIĞIN DOĞURDUĞU DÜŞMANLIKLARIN DIŞINDA KALMAK (TBB Meslek Kuralı 6)  275
XIX. SALT ÜN KAZANDIRMAYA YÖNELEN HER TÜRLÜ GEREKSİZ DAVRANIŞTAN TİTİZLİKLE KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 7)  276
XX. KENDİNE İŞ SAĞLAMA NİTELİĞİNDEKİ HER DAVRANIŞTAN ÇEKİNMEK
(TBB Meslek Kuralı 8)  277
XXI. KANUNEN BULUNDUĞU BAŞKACA MEVKİ VE OLANAKLARININ MESLEKİ ÇALIŞMALARINA ETKİLİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK (TBB Meslek Kuralı 9)  278
XXII. AYNI DAVA İÇİN BİRBİRİNE KARŞIT İSTEKLERDE BULUNMAMAK (TBB Meslek Kuralı 10)  278
XXIII. TBB TARAFINDAN KABUL OLUNAN MESLEKİ DAYANIŞMA VE DÜZEN GEREKLERİNE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 11)  278
XXIV. HAKİM VE SAVCILARLA İLİŞKİLERİNDE HİZMETİN ÖZELLİKLERİNDEN GELEN ÖLÇÜLERE UYGUN DAVRANMAK (TBB Meslek Kuralı 17)  279
XXV. MESLEĞE YARAŞIR BİR KILIK VE KIYAFETLE, (…) MAHKEMELERDE GÖREV YAPMAK, DURUŞMALARA TBB.’CE ŞEKLİ SAPTANMIŞ CÜBBE İLE VE TEMİZ BİR KIYAFETLE ÇIKMAK (TBB Meslek Kuralı 20)  288
XXVI. SAVUNMA İÇİN ZORUNLU OLMADIKÇA DAVANIN UZAMASI SONUCUNA VARACAK İSTEKLERDEN KAÇINMAK (TBB Meslek Kuralı 22)  291
XXVII. TANIKLARI ETKİLEMEMEK (TBB Meslek Kuralı 24)  291
XXVIII. MESLEKTAŞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLER  292
A. Meslektaşının Mesleki Tutum ve Davranışları Hakkındaki Düşüncelerini Kamuoyuna Açıklamamak (TBB Meslek Kuralı 26)  292
B. Müvekkilinden Meslektaşlarına Yönelecek Sataşmaları Önlemeye Çalışmak, Gerekirse Vekillikten Çekilmek (TBB Meslek Kuralı 44)  292
C. Herhangi Bir Meslektaşı Özellikle Hasım Vekili Meslektaşı Hakkında Küçük Düşürücü Nitelikteki Kişisel Görüşlerini Açıkça Belirtmemek
(TBB Meslek Kuralı 27/1)  293
D. Resmi ya da Özel Kuruluşlarda Bağımlı Olarak Birlikte Çalışan Avukatların, Kadro Görevleri Ne Olursa Olsun, Adalet ve Eşitlik İlkelerinden Ayrılmamaya ve İş Dağıtımı, Denetimi ve Her Türlü İş İlişkilerinde Meslek Dayanışmasına ve Onuruna Uymayan Davranışlardan Kaçınmaya Özen Göstermek
(TBB Meslek Kuralı 27/3)  308
E. Mesleki Çalışmada Avukatlar Arasında Usule İlişkin İşlemlerde ve Dosya İncelemelerinde Dayanışma Gereği Sayılabilecek Yardımlar ve Kolaylıkları Esirgememe (TBB Meslek Kuralı 30/1)  309
F. Duruşmaya Geç Kaldığı İçin Hakkında Gıyap Kararı Alınan Avukat Hemen Gelmişse, Diğer Taraf Vekili Olan Avukat Gıyap Kararının Kaldırılmasını Veya Düzeltilmesini İsteme (TBB Meslek Kuralı 30/2)  310
G. Bir Başka Yerdeki Duruşmasına Mazereti Nedeniyle Gidemeyen Avukat, Karşı Taraf Avukatı Bir Başka Yerden Geliyorsa Mazeretini Önceden Meslektaşına Bildirme (TBB Meslek Kuralı 30/3)  310
H. Avukatlar Arasında “Özeldir” Kaydı Taşıyan Yazışmaları Yazanın Rızasını Almadan Açıklayamama (TBB Meslek Kuralı 30/4)  310
İ. Hasım Tarafın Ancak Avukatı İle Görüşmek (TBB Meslek Kuralı 31)  311
J. Dava Türü ve Usulü Ne Olursa Olsun, Mahkemeye Verdiği Layiha ve Önemli Belgelerin Birer Örneğini İstenmese De Karşı Taraf Vekili Meslektaşına Vermek (TBB Meslek Kuralı 32)  313
K. İşi Kabul Etmeden İlk Vekile Yazılı Bilgi Vermek (TBB Meslek Kuralı 39)  313
L. Bir Avukat Aleyhinde Asıl Ya Da Vekil Sıfatıyla Takip Edeceği Davayı Kendi Barosuna Bir Yazıyla Bildirmek (TBB Meslek Kuralı 27/2)  316
XXIX. İŞİN REDDEDİLDİĞİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.37)  316
XXX. İŞİN REDDİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.38)  317
A. Yolsuz ve Haksız Teklifin Reddi  318
B. Aynı İşte Menfaati Zıt Diğer Tarafa Avukatlık Yapma Yahut Mütalaa Verme Halinde İşin Reddi Zorunluluğu  319
1. Giriş  319
2. Uyuşmazlık Konusu Olay Nedeni İle Menfaat Çatışması  322
3. Uyuşmazlık Yaşanan Kişi Nedeniyle Menfaat Çatışması  323
4. Kamu Düzeninden Olan İşin Reddi Zorunluluğu Halinde Yapılması Gereken  327
5. Eski Müvekkil Hakkında İş Üstlenme  330
C. Önceden Hakim, Hakem, Cumhuriyet Savcısı, Bilirkişi Veya Memur Olarak O İşte Görev Yapmış Bulunma Halinde İşin Reddedilmesi Gerekir  334
D. Avukatın Düzenlediği Bir Senet Veya Sözleşmenin Hükümsüzlüğünü İleri Sürmek Durumu Ortaya Çıkmışsa İşin Reddi Gereklidir  335
E. Görülmesi İstenilen İş, TBB Tarafından Tespit Edilen Mesleki Dayanışma ve Düzen Gereklerine Uygun Değilse İşin Reddi Gereklidir  336
F. Avukat, Zamanının ve Yeteneklerinin Erişemediği Bir İşi Kabul Etmez. (TBB Meslek Kuralı 38/2)  337
XXXI. HAKİM VEYA SAVCIYLA HISIMLIK VEYA EVLİLİK NEDENİYLE ÇEKİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.13)  339
XXXII. BÜRO EDİNME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan.43)  339
A. Büro  341
B. Avukatlık Bürosunda Çalışabilecek Kişiler (Av.Kan.45)  347
C. Avukatın Çalışma Şekilleri  349
1. Büro Edinerek Serbest Çalışma  349
2. Bir Avukat Bürosu, Birlikteliği Yahut Ortaklığında Çalışma (Av.Kan.12/1–c)  349
3. Özel Hukuk Tüzelkişilerinin Hukuk Müşaviri Yahut Sürekli Avukatı Olarak Çalışma (Av.Kan. 12/1–c)  358
4. Kamu Kurumlarında Çalışma  359
5. Avukatlık Birlikteliği Şeklinde Çalışma (Av.Kan.44/A)  360
6. Avukatlık Ortaklığı Şeklinde Çalışma (Av.Kan.44/B)  361
6.1. Giriş, Kapsam (Av.Ort.Yön. m.2)  361
6.2. Tanım (Av.Kan.44/B)  361
6.3. Nitelik (Av.Ort.Yön. m.4)  361
6.4. Vergilendirme (Av.Ort.Yön. m.4)  362
6.5. Unvan ve Adres (Av.Ort.Yön. m.13, Tip Ana Sözleşme m. 2)  362
6.6. Süresi (Av.Ort.Yön. m.14, Tip Ana Sözleşme m. 3)  363
6.7. Ortaklık Sözleşmesi (Av.Ort.Yön. m.5, 8, 12)  363
6.8. Ortaklık Sözleşmesinin Tadili (Tip Ana Sözleşme m. 22)  364
6.9. Ortaklık Payı (Av.Ort.Yön. m.6, 15, Tip Ana Sözleşme m. 4)  364
6.10. Pay Devri (Av.Ort.Yön. m.16, 17; Tip Ana Sözleşme m. 11)  365
6.11. Başvuru (Av.Ort.Yön. m.7)  366
6.12. Yabancı Avukatlık Ortaklıkları (Av.Ort.Yön. m. 11)  366
6.13. Yabancı Avukatlık Ortaklıklarında Başvuru Belgeleri (Av.Ort.Yön. m. 7, 11)  367
6.14. Karar (Av.Ort.Yön. m. 8, Tip Ana Sözleşme 22)  368
6.15. Ortaklar Kurulu (Av.Ort.Yön. m. 17, Tip Ana Sözleşme m. 11)  370
6.16. Ortaklar Kurulunun Görev ve Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 18, Tip Ana Sözleşme m. 6)  371
6.17. Ortaklığın Yönetimi ve Temsili (Av.Ort.Yön. m. 19, Tip Ana Sözleşme m. 7)  372
6.18. Yönetici Ortakların Yetkileri (Av.Ort.Yön. m. 20, Tip Ana Sözleşme m. 7)  373
6.19. Gelir ve Giderlerin Paylaşılması (Av.Ort.Yön. m. 21, Tip Ana Sözleşme m. 9)  373
6.20. Ortaklar Arasındaki İlişkiler ve Uyuşmazlıkların Çözümü (Av.Ort.Yön. m. 22, Tip Ana Sözleşme m. 10)  373
6.21. İş Bölümü (Av.Ort.Yön. m. 23)  374
6.22. Denetim (Av.Ort.Yön. m. 24, Tip Ana Sözleşme m. 12)  374
6.23. Ortaklıktan Çıkma (Av.Ort.Yön. m. 25, Tip Ana Sözleşme m. 13)  374
6.24. Ortaklıktan Çıkarılma (Av.Ort.Yön. m. 26, Tip Ana Sözleşme m. 14)  375
6.25. Ortaklığın Sona Ermesi  375
6.26. Tasfiye  376
6.27. Taksim (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 19)  377
6.28. Tasfiye Sonucu Mevcut (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 20)  377
6.29. Sicilden Terkin (Av.Ort.Yön. m. 29, Tip Ana Sözleşme m. 21)  377
6.30. Avukatlık Ortaklıklarının Birleşmesi ve Nakli (Av.Ort.Yön. m. 30)  377
6.31. Tutulması Zorunlu Defterler  378
6.32. Vekaletname ve Yetki Belgesi (Av.Ort.Yön. m. 38, 39)  379
6.33. Cezai Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 40)  381
6.34. Hukuki Sorumluluk (Av.Ort.Yön. m. 41)  383
6.35. Sonuç  383
XXXIII. LEVHAYA YAZILMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ: (Av.Kan. 66)  384
XXXIV. LEVHASINDA YAZILI BULUNDUĞU BARO BÖLGESİ DIŞINDA SÜREKLİ OLARAK AVUKATLIK ETMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ (Av.Kan. 67)  385
A. Başka Baroya Nakil: (Av.Kan. 68)  385
1. Başvurma (Av.Kan. Yön. 21)  385
2. İnceleme (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 22)  385
3. Karar (Av.Kan. 69, Av.Kan.Yön. 23)  386
4. İstemin Kabulü (Av.Kan. Yön. 24)  387
5. İsteminin Reddi (Av.Kan. 70)  387
6. Nakil Ücreti  387
B. Levhadan ve Avukatlık Ortaklığı Sicilinden Silme (Av.Kan. 71, Av.Kan. Yön. 25)  388
1. Levhadan Silinmeyi Gerektiren Haller (Av.Kan. 72)  389
2. Levhaya Yeniden Yazılma Hakkı: (Av.Kan. 73)  391
3. Bir Daha Yazılmamak Üzere Levhadan Silinme: (Av.Kan. 74)  391
a. İdari Yönden Levhadan Silinme  391
b. TCK Gereği Güvenlik Tedbiri Olarak Avukatlık Yapma Yetkisinden Yoksun Kılma  393
C. Avukatlar Listesi (Av.Kan. 75)  394
XXXIV. BARO KESENEĞİNİ ÖDEMEK (Av.Kan.65)  396
DÖRDÜNCÜ KISIM:
AVUKATIN YASAKLILIK HALLERİ
I. AVUKATLIKLA BİRLEŞMEYEN İŞLERLE UĞRAŞMAMAK (Av.Kan.11–12)  399
II. BAZI GÖREVLERDE BULUNMA NEDENİYLE AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.Kan. 12/3–4)  399
III. BAZI GÖREVLERDEN AYRILDIKTAN SONRA AVUKATLIK YAPAMAMA YASAĞI (Av.Kan.14)  402
IV. ÇEKİŞMELİ HAKLARI EDİNME YASAĞI (Av.Kan.47)  405
V. ÇIKAR KARŞILIĞI İŞ GETİRİLMESİNE ARACI KULLANMAMA (Av.Kan.48)  407
VI. BÜRO DIŞINDA DANIŞMA YAPMAMA, İŞ KABUL ETMEME (Av.Kan. 51)  409
VII. REKLAM YASAĞI (Av.Kan.55)  410
A. Giriş  410
B. Kapsam  415
C. Büro  415
D. Tabela  416
E. Basılı Evrak  418
F. Telefon Rehberi  421
G. Medya İlişkileri  421
H. İnternet  426
İ. İşbirliği  433
J. Yükümlülükler  434
K. Yönetmelik hükümlerine aykırılık  434
BEŞİNCİ KISIM:
AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ
I. TANIMI VE NİTELİĞİ  437
II. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE KAPSAMI  439
III. SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE VEKALETNAME  445
IV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL YETKİYİ GEREKTİREN HALLER  449
V. İSPAT  452
VI. SÖZLEŞMEYE YAPILAN EKLEMELER  453
VII. VEKALET AKDİ İLE HİZMET AKDİ ARASINDAKİ FARK  454
VIII. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  455
A. Müvekkil  455
1. Ehliyet  455
2. Üçüncü Şahıs Yararına Sözleşme  456
3. Temsil  457
4. Sigorta  458
B. Vekil  458
1. Avukat, Avukatlık Ortaklığı  458
2. Ehliyet  459
3. Bağlı Çalışan Avukatlar  459
4. Birlikte Vekalet  460
5. Yetki Belgeli Avukat  460
IX. SÜRE  462
X. HİZMET HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ  463
A. Niteliği  463
B. Süre (Belirli/Belirsiz)  464
C. Sürenin Sonlanması Halinde Ücret  465
D. Sözleşme Serbestisi  465
E. Müvekkil Tarafından Sözleşmenin Haklı Feshi  466
F. Müvekkil Tarafından Haksız Fesih  466
G. Sözleşmenin Yenilenmesi  467
H. Feshi Zorlaştıran Şartlar  468
İ. Avukatın Haklı Feshi  468
J. Avukatın Haksız Feshi  469
K. Aylık Belirlenen Ücretin Vergilenmesi  469
XI. SERBEST MESLEK MAKBUZU FATURA DEĞİLDİR  470
XII. VEKALET ÜCRET SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERLİ OLUP OLMADIĞI KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN OLUP MAHKEMECE RESEN GÖZETİLİR  471
XIII. ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER  473
XIV. ÜCRET  474
A. Avukatlık Ücretinin Niteliği ve Belirlenmesi  474
B. Ücret Müvekkil İçin Önemli Olduğundan Önceden Belirli Olmalıdır  475
C. Belirli Olmayan Ücret ve Hukuki Yardımlar  475
D. Belirli Olan Ücret ve Hukuki Yardımlar  477
E. Ücretin Doğması İçin, Hukuki Yardıma Başlanması Gerekir  478
F. Ücret Karşılığı Kıymetli Evrak Alma, Ücret Alacağının Temliki  478
G. Nispi Ücret  479
H. Maktu Ücret  480
I. Kademeli, İhtimalli, Başarıya Göre Değişmeli Ücret  482
İ. Ücretin Belirlenmemesi, Belirgin Olmaması, Tartışmalı Veya Geçersiz Olması  483
J. %10–20 Arası Oran Belirlenirken Gerekçelendirilmelidir  485
K. Dava Türlerine Göre Avukatlık Ücreti  486
1. İcra Takipleri  486
2. Kamulaştırma Davaları  486
3. Ceza Davaları  488
4. İdari Davalar  488
5. Ortaklığın Giderilmesi Davaları  488
6. Şufa Davaları  488
7. Terörden Doğan Zararların Tazmini İçin İdareye Yapılan Başvurular  488
8. Boşanma ve Ferileri  489
9. Tapu İptali ve Tescil Davaları  490
L. UYAP Sisteminde Tanımlı Dava Türlerinin Tabi Olduğu Harçlar  490
XVI. VEKALET GÖREVİNİN ÜSTLENİLDİĞİ TARİHTE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN MEVZUAT UYGULANIR  490
XVII. DAVA NETİCESİNE KATILAMAMA YASAĞI  491
XVIII. ÜCRETSİZ VE AAÜT ALTINDA ÜCRET KARARLAŞTIRILARAK DAVA ALINMASI  493
XIX. KEFALET, CEZAİ ŞART  494
XX. AVUKATLIK ÜCRETİNE UYGULANACAK FAİZ, BAŞLANGICI, FAİZ ŞARTININ GEÇERSİZLİĞİ  495
XXI. AVUKATLIK ÜCRETİNİN GÜVENCELERİ  496
A. Ücret Dolayısıyla Müteselsil Sorumluluk  496
1. Sorumluluğun Esasları  496
2. Hem Müvekkil, Hem De Karşı Taraf (3.Kişi) Sulhten Müteselsilen Sorumludur  497
3. Taraflar, Hem Akdi, Hem de Yasal Vekalet Ücretinden Sorumludurlar  497
4. Görünürde Sulh Olmayan İşlemlerde Gerçek Duruma Bakılır  498
5. Sulh, Her Türlü Delille İspatlanabilir  499
6. Sulh Niteliğindeki İşlemler  499
7. Azil Öncesi ve Sonrası Sulh  500
8. Boşanma Davalarında Sulh  500
9. Alacağın Temliki Halinde Sorumluluk  501
10. Vergi Barışından Yararlanmak İçin Sulh Olmak  502
11. 3. Kişinin Açılmasına Neden Olmadığı Dava  503
12. Avukatın Hazırladığı Sulh Protokolü  503
13. 3. Şahsın Sorumlu Olduğu Meblağ  504
14. Müvekkilin Sorumluluğu  505
15. Sulh Olunan Meblağ  505
B. Hapis Hakkı  507
1. Niteliği  507
2. Şartları  508
a. Alacak Muaccel Olmalı  508
b. Müvekkile Bildirimde Bulunulmalı, Hesaplaşılmalı  508
c. Alacak ile Orantılı Kullanılmalı  508
2. Ücret Alacağının Doğduğu İş Dışında da Hapis Hakkının Kullanılması  509
C. Rüçhan Hakkı  510
D. İlamlı İcrada, İlamda Adı Yazılı Avukata İcra Dairesinin Bildirimi  511
E. Yasal Vekalet Ücreti, İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas ve Mahsup Edilemez, Haczedilemez  512
F. Tahsil Olunan Ödemelerden Vekalet Ücretinin Öncelikli Olarak Alınıp Alınamayacağı Sorunu  513
XXII. AVUKATIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  515
XXIII. MÜVEKKİLİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ  515
A. Saygı Gösterme  515
B. Ücret Ödeme  515
C. Bilgi ve Belge Sunma  515
D. Vekil ile Sürekli İletişim  515
E. Yazılı Muvafakat Alma  516
F. Harç ve Giderleri Ödemek  516
1. Taraflardan Birinin Ölümü Nedeniyle Sona Erme  517
a. Avukatın Ölümü  518
b. Müvekkilin Ölümü  518
G. Adres Değişikliğini Bildirme  520
XXIV. AVUKATLIK ÜCRETİNİN MUACCEL HALE GELMESİ  521
XXV. AVUKATLIK SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ  523
A. Kendiliğinden Sona Erme  523
1. Üstlenilen İşin Yerine Getirilmesi İle  523
2. Kararlaştırılan Sürenin Sona Ermesi İle  523
4. Tarafların Ehliyetini Kaybetmesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  524
a. Müvekkil Yönünden  524
b. Avukat Yönünden  525
5. Müvekkilin İflası (BK 397, TBK 513/1)  526
6. Tarafların Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Nedeniyle Sona Erme (BK 397, TBK 513/1)  526
7. Müvekkil Tarafından Alacağın Temliki  527
8. İkinci Vekilin İşin Kovuşturmasına Katılmasına Muvafakat Edilmemesi (Av.Kan. 172)  527
B. Taraflarca Sona Erdirme  527
1. Karşılıklı Mutabakatla Sonlandırma  527
2. Fiilen Sona Erdirme  528
3. İstifa  528
a. Niteliği  528
b. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  530
c. Önceden Vazgeçilemez  530
d. İstifayı Zorlaştıran Hükümler Geçersizdir  531
e. Haksız İstifa  531
f. Ceza ve Disiplin Yargılaması Beklenilmeli  532
g. Örtülü İstifa  533
h. İstifada Haklı Sebebin, Müvekkilden Kaynaklandığının Kanıtlanması Gerekir  533
i. İstifanın Sirayeti  533
j. Haklı İstifa  533
k. Haklı Yahut Haksız Sayılmayacak İstifa Halleri  534
4. Fesih  534
5. Azil  534
a. Niteliği  534
b. Azil Hakkından Önceden Vazgeçilmez  536
c. Şekle Bağlı Değildir, Ulaşmakla Sonuç Doğurur  536
d. Örtülü Azil  537
e. Azil Nedenlerini Bildirme Mecburiyeti Bulunmamaktadır  537
f. Azlin Haklılığının İspatı  538
g. Haklı Azil  539
h. Azlin Sirayeti  544
i. Haksız Azil  546
j. Tahsil Şartına Bağlı Sözleşmelerde Haksız Azil  547
k. Haksız Azil Nedeni İle Hükmedilen Ücrette İndirim Yapılamaz  548
C. CMK Kapsamında Atanmış Müdafiin Görevinin Sona Erme Halleri  549
1. Soruşturma Evresinde  549
2. Kovuşturma Evresinde  557
3. Görevi Sona Erdirmeyen Haller  558
4. CMK Değişikliği İle, Devam Eden Zorunlu Müdafiliğin Kapsamında Yapılan Daraltma–Genişletme  559
5. Suç Vasfının Değişmesinin Zorunlu Müdafiliğe Tesiri  559
6. Yaş Küçüklüğü Nedeni İle Zorunlu Müdafi Atanmasında Yaşın Büyümesi Nedeni İle Zorunlu Müdafiliğin Hukuki Durumu  559
XXVI. AVUKATLIK ÜCRET DAVASI  561
A. Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir  561
B. Görevli Mahkeme  561
C. Zamanaşımı  565
D. Yetkili Mahkeme  565
E. İhtiyati Haciz  566
F. Akdi Vekalet Ücreti Likit Bir Alacak mıdır?  566
G. Tahkim  568
XXVII. YASAL VEKALET ÜCRETİ (KARŞI YAN VEKALET ÜCRETİ)  572
A. Niteliği  572
1. Yargılama Giderlerindendir. Talep Olmasa Dahi Taraflara Yönelik Res’en Hükmedilir  572
2. Aidiyeti  574
a. Avukata Aittir  574
b. Avukata Ait Oluşu Emredici Kural Değildir  575
c. İş Sahibinin Borcu Nedeniyle Takas, Mahsup, Temlik, Haczedilemez  576
d. Azledilen Avukat Takibe Geçemez  577
e. Hizmet Akdi İle Çalışan Avukat  577
f. Birden Fazla Taraf Vekilinin Ücreti Paylaşması  578
3. Yargı Mercilerince Hükmedilir  578
4. Asıl Hakka Bağlıdır  580
5. Vekalet Ücreti Yönünden Kanun Yararına Bozma Yoluna Gidilemez  581
6. Müdahil Lehine Hükmedilmez  581
7. Davanın Açılmasına Sebep Olmayan Taraf Aleyhine Hükmedilemez  582
8. Adli Yardımdan Görevlendirilen Avukat  582
9. Harcın Maktu/Nispi Oluşuna Göre Belirlenmez  582
10. Birden Fazla Taraf Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücreti  583
11. Takdiri İndirim Hallerinde  583
12. Avukatlık Ücretinin Sınırı  584
13. Avukatlık Ücretinin Kapsamı  584
14. Tahakkuku  585
15. Vergilenmesi  587
16. Yasal Vekalet Ücreti, Likit Bir Alacak mıdır?  592
17. Davanın Ortak Veya Değişik Sebeple Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti  592
18. Birden Çok Avukat İle Temsil  593
19. Ücretin Tümünü Hak Etme  593
a. Duruşmaya Katılmak Değil, Hukuki Yardımda Bulunmak Gerekir  593
b. Karar Aşamasında Avukatın Olması Gerekir  594
20. Kısmi, Belirsiz Alacak ve Tespit Davalarında Vekalet Ücreti  594
21. Davanın Konusuz Kalması, Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret  595
22. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava Ön Şartlarının Yokluğu Veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde, Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret  596
23. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde ve Ayrılmasında Ücret  598
B. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi  599
1. Hazırlanması  599
2. Tarifede Artışta Esas Alınacak Kriterler  599
3. Bir Avukat Yanında Çalışan Avukatın Ücreti Tarife İle Belirlenmez  603
4. Baroların Tavsiye Niteliğinde Tarifeleri  604
5. Tarifenin Amaç ve Kapsamı  604
C. Dava Türlerine Göre Yasal Vekalet Ücreti  604
1. Nisbi Ücret  604
2. Maktu Ücret  606
3. Nafaka, Kira Tespiti ve Tahliye Davalarında Ücret  607
4. Ortaklığın Giderilmesi Davalarında  607
5. Manevi Tazminat Davalarında Ücret  608
6. İcra ve İflas Müdürlükleri İle İcra Mahkemelerinde Ücret  608
7. Ceza Davalarında Ücret  613
a. Katılan Lehine Vekalet Ücreti  613
b. Yalnız Para Cezalarında Avukatlık Ücreti  614
c. CMK 141 Gereği Tazminat İstemlerinde Avukatlık Ücreti  614
d. Beraat Eden Sanık Yararına Avukatlık Ücreti  615
e. Birden Fazla Suçtan Yargılanan Sanık  616
f. Aynı Davada Yargılanan Birden Fazla Sanığı Temsil  616
g. Hazine Aleyhine Hükmedilen Vekalet Ücretinin Tahsili  617
h. Atanan Avukat  618
i. Atama Halinde Uygulanacak Tarife  618
j. Ceza Mahkemelerinde Görülen Diğer İşler  619
k. Sulh Ceza Hakimliklerinde ve İnfaz Mahkemelerinde Avukatlık Ücreti  619
8. Danıştay’da, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret  620
9. Yasal Vekalet Ücretinin Tahsili İçin Öncelikle İdareye Başvuru  624
10. Arabuluculuk, Uzlaşma ve Her Türlü Sulh Anlaşmasında Ücret  626
11. Tahkimde ve Sigorta Tahkim Komisyonunda Ücret  627
25. İş Takibinde Ücret  632
26. Dava Vekili ve Dava Takipçileri Eliyle Takip Olunan İşlerde Ücret  632
27. Tarifede Yazılı Olmayan İşlerde Ücret  632
28. Uygulanacak Tarife  632
29. Seri Davalarda Ücret  633
30. Kötü Niyetli Veya Haksız Dava Açılmasında Ücret  638
31. İnsan Hakları Tazminat Komisyonu Başkanlığı, Sayıştay, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Ücret  638
ALTINCI KISIM:
AVUKATIN SORUMLULUĞU
I. DİSİPLİN SORUMLULUĞU  643
A. Disiplin Muhakemesinin Amacı  643
B. Disiplin Cezaları İdari Yaptırımdır (Av.Kan.134, Av.Kan.Yön.63/2)  644
C. Disiplin Yaptırımına Tabi Davranışlar  645
1. Av.Kan. Aykırı Her Davranış Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu?  645
2. Avukatın Ücret Uyuşmazlığı ve Özel Yaşamı Disiplin Sorumluluğunu Doğurur mu?  646
D. Disiplin Muhakemesinde Zarar Şartı Aranmaz  647
E. Avukatın Kusurlu Olması Gerekir  647
F. Disiplin Muhakemesinin İlkeleri  648
1. Koğuşturma Mecburiyeti İlkesi  648
2. Adil Yargılanma Hakkı  649
3. Disiplin Muhakemesi Re’sen Yürütülen Bir Muhakemedir  651
4. Avukatlık Disiplin Hukukunda da Lehe Hüküm Uygulanır  651
G. Disiplin Muhakemesinde Kıyas  652
H. Disiplin Muhakemesinin Tarafları  653
1. Şikayetçi  653
a. Şikayet  653
b. Şikayetten Vazgeçme  655
2. İhbarda Bulunan  655
3. İstekte Bulunan Cumhuriyet Savcısı  656
4. Şikayet Edilen  656
a. Şikayet Edilen Muhakkak Avukat Olmak Zorundadır  656
b. Avukatlık Ortaklıkları  656
c. Baro Levhasına Yazılmaları İsteklerine Bağlı Olan Kamu Avukatları (Av.Kan. Ek–1)  657
d. Baroya Yazılmadan Önceki Eylem ve Davranışlar (Av.Kan.138/1)  657
e. Meslekten Ayrıldıktan Sonraki Eylem ve Davranışlar (Av.Kan.138/2)  658
f. Stajyer Avukatlar (Av.Kan.138/1)  658
İ. Masraf Avansı (Av.Kan.161/3, Av.Kan.Yön. 65/3)  658
İ. Disiplin Muhakemesinde Yetki  659
1. Yetki (Av.Kan.139)  659
2. Kamu Avukatlarının Sürekli Görev Yaptıkları Yer Barosunun Yetkisi (Av.Kan.Ek–1)  659
K. Disiplin Muhakemesinin Evreleri  660
1. Disiplin Soruşturması (Av.Kan.141, Av.Kan.Yön.64,65,66,67)  660
a. Disiplin Soruşturmasının Başlangıcı  660
b. Ön inceleme Aşaması  660
ba. İlk İnceleme Aşaması  660
bb. Reklam Yasağı Yönetmeliğine Göre Ara İncelemesi  661
bc. Bağlı Çalışan Avukatlar Yönetmeliğe Göre Ara İncelemesi  662
c. Disiplin Soruşturma Yapılması Görevi (Av.Kan. 141/3, Av.Kan.Yön.67)  662
d. Disiplin Soruşturmasının Süresi  663
e. Delillerin Toplanması  663
f. Savunma Hakkı (Av.Kan.137, Av.Kan.Yön.63)  665
g. Disiplin Soruşturmasının Tamamlanması  666
ga. Disiplin Kovuşturması Açılması  666
gb. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığı Kararı (Av.Kan.Yön. 68)  667
gc. Disiplin Kovuşturmasına Yer Olmadığına Dair Karara İtiraz (Av.Kan.142, Av.Kan.Yön.69)  668
gd. Disiplin Kovuşturması Açılmasına Yer Olmadığına Dair Kararlara Karşı İdari Yargı Yolu  669
ge. Aynı Eylemden Dolayı Yeniden İnceleme  670
2. Disiplin Kovuşturması  671
a. Başlangıcı (Av.Kan.141, Av.Kan.Yön.70)  671
b. İncelemeye Hazırlık Evresi  672
c. Delillerin Gösterilmesi ve İncelenmeye Karar Verme Aşaması (Av.Kan.146)  672
d. İnceleme Aşaması (Av.Kan.144)  672
da. Duruşmasız İnceleme  672
db. Duruşmalı İnceleme  672
dc. Gıyapta Duruşma  673
dd. Duruşma Tutanağı  673
e. Delillerin Toplanması  673
ea. Belge ve Dosyaların İstenilmesi, İncelenmesi  674
eb. Tanık ve Bilirkişi Dinlenmesi  675
ec. Tanık ve Bilirkişinin Çağrılması  675
ed. Tanık ve Bilirkişi Gideri  675
ee. İstinabe Talimatının Yerine Getirilmesi  675
f. Delillerin Serbestçe Takdiri  676
g. Delillerin Hukuka Uygun Olması  676
h. Ceza Kovuşturmasının Disiplin Cezalarına Tesiri  679
i. Disiplin Kovuşturmasının Tamamlanması  682
j. Kararların Tebliği  683
k. Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve İstinkafı  684
L. Diğer Yargılama Alanları İle İlişkisi  684
1. Ceza ve Hukuk Yargılamasının Disiplin Yargılamasına Tesiri  684
2. Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması  687
a. Disiplin Cezası Vermeye Engel Değildir  687
b. Disiplin Cezası, Salt HAGB Kararına Dayanamaz  691
3. Ceza Yargılamasında Takdir Olunan Süreden Çok İşten Çıkarma Cezası Verilemez  696
M. İşten Yasaklanma (Av.Kan.153)  698
1. Giriş  698
2. İşten Yasaklanmanın Zorunlu Olduğu Haller  700
3. İşten Yasaklanmanın Hükümleri (Av.Kan.155)  700
4. Bir Avukatın Geçici Olarak Görevlendirilmesi (Av.Kan. 42)  701
5. İşten Yasaklanma Kararının Kaldırılması  703
N. Kovuşturma ve Ceza Zamanaşımı  703
O. Disiplin Cezaları (Av.Kan.135)  707
1. Uyarma  707
2. Kınama  707
3. Para Cezası  707
4. İşten Çıkarma  709
5. Meslekten Çıkarma  709
P. Cezaların Uygulanma Şekli  710
1. Giriş  710
2. TBB Meslek Kurallarına Aykırılık, Kanunun 6. Kısmına Aykırılık Teşkil Eder mi?  712
3. Hangi Eyleme Ne Ceza Verilir?  714
4. Disiplin Muhakemesinde Bağlantı  716
5. Birden Fazla Eylem Tek Suç Teşkil Eder mi?  716
6. Zincirleme Suç  718
7. Eylemin Birden Fazla Kuralı İhlal Etmesi  718
8. Mütemadi Suç  718
R. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İtiraz  719
1. Giriş  719
2. Disiplin Kararlarına İtirazda “Aleyhe Bozma Yasağı” İlkesi Uygulanır  722
3. Disiplin Yargılamasında Yargılamanın İadesi ve Karar Düzeltme Gibi Müesseseler Bulunmamaktadır  722
4. Disiplin Kararlarının Geri Alınması  723
5. Baro Disiplin Kurulu Kararlarındaki Maddi Hatanın Düzeltilmesi  723
S. Disiplin Kurulu Kararına Karşı İdari Yargı Yolu  724
1. Giriş  724
2. İdari Yargıya Başvuru Öncesi TBB’ye İtiraz, Zorunlu Bir Müracaat mıdır?  726
3. İdari Davaya Konu Olabilecek Disiplin Kararları  728
4. İdari Davada Yetki  730
T. Disiplin Kararlarının İnfazı ve Sicilden Silme  730
U. Disiplin Cezalarının Affı  732
R. Para Cezası Veya Giderlerin Tahsili  733
II. CEZAİ SORUMLULUĞU  733
A. Avukatların Soruşturma ve Kovuşturma Usulü (Av.Kan.58, 59)  733
B. Soruşturma/Kovuşturma İzni Verme/Vermeme Kararlarının Yargısal Denetimi  738
C. Son Soruşturma  739
D. Avukatın Görev Suçları  740
1. Görevi İhmal  740
2. Görevi Kötüye Kullanma  744
3. Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma  748
4. Dolandırıcılık  753
5. Gerçeğin Ortaya Çıkmasını Engelleme Veya Yok Etme  754
6. Yargı Görevi Yapanı, Bilirkişiyi Veya Tanığı Etkilemeye Teşebbüs  754
7. Genel Kanun (TCK)/Özel Kanun (Av.Kan.) İlişkisi, Zimmet ve İrtikap Suçları  755
8. Levhada Kayıtlı Olmayan/İşten Yasaklı Avukatın Mesleği İcrası  756
9. Görev Nedeni ile İşlenen Suçtan Mahkumiyetin Kanuni Sonucu Olarak Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakma  758
10. Görevi Yaptırmamak İçin Direnme  759
11. Avukata Karşı İşlenen Suçlar  761
E. Avukatın Önleme Aramasına Tabi Olup Olmayacağı  761
F. Adliye Girişlerinde Cihazla Arama  763
III. HUKUKİ SORUMLULUĞU  767
A. Kusurlu Davranış  767
B. İlliyet Bağı  768
C. Zarar  769
D. Yardımcıların Fiillerinden Sorumluluk  771
E. Manevi Zarar  771
F. Avukatlık Ortaklığında Hukuki Sorumluluk  773
G. Sorumsuzluk Anlaşması  773
H. Mesleki Sorumluluk Sigortası  773
İ. Dava  773
1. Dava Açma Süresi  773
2. Zamanaşımının Başlangıcı  774
3. Ceza ve Disiplin Yargılaması Bekletilir  775
4. HAGB Kararı  775
5. İhtiyati Haciz  776
YEDİNCİ KISIM:
BAROLAR VE TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
I. GİRİŞ  777
II. BAROLARIN ORGANLARI  786
A. Genel Kurul (Av. Kan. 80 v.d, Av. Kan Yön. 30 v.d)  786
1. Baro Genel Kuruluna Katılamayacak Olanlar: (Av. Kan Yön. 30)  786
2. Görevleri: (Av. Kan. 81)  786
3. Toplantılar: (Av.Kan. 86, Av.Kan.Yön. 31)  787
a. Olağan Toplantı: (Av. Kan. 82 v.d, Av. Kan Yön. 31, 32)  789
b. Olağanüstü Toplantı: (Av. Kan. 83, Av.Kan. Yön. 33)  790
4. Toplantıya Çağrı ve Gündem: (Av. Kan. 84, Av.Kan. Yön. 34)  790
5. Gündem Dışı Görüşme Yasağı: (Av. Kan. 88, Av.Kan. Yön. 32/son, 39/3)  791
6. Yoklama Cetveli: (Av.Kan. Yön. 35)  791
7. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av. Kan. 87)  791
8. Genel Kurul Başkanlık Divanı: (Av. Kan. 85, Av.Kan. Yön. 36)  791
9. Söz Alma Sırası ve Süresi: (Av.Kan. Yön. 37)  792
10. Önergelerin Görüşülmesi: (Av.Kan. Yön. 38)  792
11. Görüşme Sonucu Oylama: (Av.Kan. Yön. 39)  792
12. Toplantı Düzeni: (Av.Kan. Yön. 40)  792
13. Toplantıya Ara Verme ve Erteleme: (Av.Kan. Yön. 41)  792
B. Yönetim Kurulu  793
1. Kuruluşu: (Av. Kan. 89)  793
2. Seçilme Yeterliği, Engelleri ve Seçimin Şekli: (Av. Kan. 90)  793
3. Seçim Dönemi: (Av. Kan. 91)  794
4. Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 92)  795
5. Toplantılar: (Av. Kan. 93, 94, Av.Kan.Yön. 42, 43, 44)  796
6. Yönetim Kurulunun Görevleri: (Av. Kan. 95)  796
7. Baroların ve Baro Yönetim Kurullarının İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Savunmak, Korumak ve Bu Kavramlara İşlerlik Kazandırmak Görevleri  799
a. İstanbul Barosunun Dava Ehliyeti Bulunmadığına İlişkin Verilen Kararlar  800
b. İstanbul Barosunun Yer Yönünden Yetkisi Bulunmadığına Dair Karar  802
c. İstanbul Barosunun Dava Ehliyeti Bulunduğuna İlişkin Verilen Kararlar  802
8. Avukatlık Kanunu ve Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  808
9. Genel Değerlendirme  810
C. Baro Başkanlığı  812
1. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av. Kan. 96)  812
2. Görevleri: (Av. Kan. 97)  812
3. Avukatlık Kanunundan Doğan Görev ve Yetkiler  813
4. Diğer Mevzuattan Doğan Görev ve Yetkiler  814
5. Baro Başkanlar Kurulu  815
D. Baro Başkanlık Divanı  816
1. Kuruluşu ve Seçimi: (Av.Kan. m.98)  816
2. Görevleri: (Av.Kan. 99)  816
3. Baro başkan Yardımcısı: (Av.Kan. 100)  816
4. Baro Genel Sekreteri: (Av.Kan. 101)  816
5. Baro Saymanı: (Av.Kan. 102, Av.Kan.Yön. 45/4)  817
E. Baro Disiplin Kurulu  817
1. Kuruluşu: (Av.Kan. 103)  817
2. Seçilme Yeterliği ve Engelleri: (Av.Kan. 104)  817
3. Seçim Şekli ve Dönemi: (Av.Kan. 105)  818
4. Toplantılar: (Av.Kan. 106)  818
5. Görevi: (Av.Kan. 107)  819
6. Avukatlık Kanunundan Doğan Diğer Görevleri:  819
7. Görevleri Nedeni ile Hukuki Sorumlulukları  820
F. Denetleme Kurulu  821
1. Kuruluş ve Görevi: (Av.Kan. 108, Av.Kan.Yön. 57)  821
2. Rapor Düzenlenmesi (Av.Kan.Yön. 58)  822
3. Olağanüstü Toplantıya Çağrı (Av.Kan.Yön. 59)  822
III. BARO İDARİ İŞLEMLERİ  822
A. İdari İşlemlerin Yürütülmesi (Av.Kan.Yön.45)  822
B. Sorumluluk (Av.Kan.Yön.46)  824
C. Baro Bölgesindeki Adliye Merkezlerinde Temsilciler (Av.Kan.Yön.47)  824
D. Başvurma (Av.Kan.Yön.48)  825
E. Yetkili İmzalar (Av.Kan.Yön.49)  825
F. Görevlendirme (Av.Kan.Yön.50)  825
G. Tutulacak Defterler (Av.Kan.Yön.51)  825
IV. SEÇİM (Av.Kan.Ek–3)  826
A. Seçim İşlerinin Yürütülmesi (Av.Kan.Yön.52)  828
B. Adayların Tespiti (Av.Kan.Yön.53)  828
C. Oy Pusulaları (Av.Kan.Yön.54)  829
D. Oy Verme (Av.Kan.Yön.55)  829
E. Oy Vermenin Bitimi ve Sayım (Av.Kan.Yön.56)  829
V. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ  832
A. Birliğin Kuruluş ve Nitelikleri: (Av.Kan.109)  832
B. Birliğin Görevleri: (Av.Kan.110)  832
C. Yasaklar, Mal Edinme, Protokoldeki Yer, Görevden Uzaklaştırma ve Göreve Son Verme: (Av.Kan.111)  834
D. Görevlerin Ücretli Oluşu: (Av.Kan.112)  835
E. Birliğin Organları (Av.Kan.113)  835
1. TBB Genel Kurulu: (Av.Kan. 114)  835
a. Toplantılar: (Av.Kan. 115)  836
b. Görüşme ve Karar Yeter Sayısı: (Av.Kan. 116)  836
c. Görevleri: (Av.Kan. 117)  836
2. TBB Yönetim Kurulu: (Av.Kan. 118)  837
a. Seçim Dönemi: (Av.Kan. 119)  837
b. Toplantılar: (Av.Kan. 120)  837
c. Görevleri: (Av.Kan. 121)  838
3. TBB Başkanlığı:  839
a. Seçim ve Seçim Dönemi Bitmeden Ayrılma: (Av.Kan. 122)  839
b. Görevleri: (Av.Kan. 123)  839
c. Diğer Mevzuattan Kaynaklı Görevleri:  840
4. TBB Başkanlık Divanı: (Av.Kan. 124)  841
a. Kuruluşu ve Seçimi  841
b. Birlik Başkanlık Divanının Görevleri: (Av.Kan. 125)  841
c. TBB Başkan Yardımcılarının Görevleri: (Av.Kan. 126)  841
d. TBB Genel Sekreterinin Görevleri: (Av.Kan. 127)  841
e. TBB Saymanının Görevleri: (Av.Kan. 128)  841
5. TBB Disiplin Kurulu  842
a. Kuruluşu: (Av.Kan. 129)  842
b. Seçim Dönemi: (Av.Kan. 130)  842
c. Toplantılar: (Av.Kan. 131)  842
d. Görevi: (Av.Kan. 132)  842
6. TBB Denetleme Kurulu  842
SÜREKLİ AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ  843
UYAP SİSTEMİNDE TANIMLI DAVA TÜRLERİNİN TABİ OLDUĞU HARÇLAR  845
Kaynakça  857
Kavram Dizini  861
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2019