Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi Prof. Dr. Öner Eyrenci'ye Armağan – Özel Sayı Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Camcı, Arş. Gör. Yeliz Yücel
Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisi

Prof. Dr. Öner Eyrenci'ye Armağan – Özel Sayı

1. Baskı, 
Kasım 2023
Ürün Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
16x24
Sayfa:
902
Barkod:
1307195523123
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
900,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Ürün Açıklaması
Kıymetli hocamız Prof. Dr. Öner Eyrenci'nin vakitsiz kaybı tüm İş hukuku camiasını ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerini derin bir üzüntüye boğdu. Değerli hocamız için bir armağan kitabı hazırlık çalışmalarına başladığımız bir anda yaşadığımız bu kayıp, bu çalışmayı buruk bir biçimde tamamlamamıza yol açtı. İş hukukunun sakin, kibar, çok çalışkan ve disiplinli hocası Prof. Dr. Öner Eyrenci'nin akademik yaşamında iki kurum önemli rol oynadı: İTÜ İşletme Fakültesi ve Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Bu Armağan tüm iş hukuku camiasının ve Doğuş Üniversitesi öğretim üyelerinin hakem, yazar veya danışman olarak katkılarıyla şekillenmiştir.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1970 yılında mezun olan kıymetli hocamız doktora çalışmasını Freiburg Üniversitesinde Prof. Dr. Manfred Rehbinder yanında "summa cum laude" üstün başarı derecesiyle tamamlamıştır. Doktorasını tamamladıktan sonra İTÜ İşletme Fakültesi İş Hukuku Anabilim Dalında akademik yaşamına başlamıştır. Prof. Dr. Öner Eyrenci, kıymetli akademik çalışmaları yanı sıra sevilen ve saygı duyulan kişiliğiyle İTÜ İşletme Fakültesinde Bölüm Başkanlığı ve Dekanlık görevlerini büyük bir başarıyla yürütmüştür. Hocanın emekliliği sonrasında Doğuş Üniversitesine geçişi Bölümde hüzünle karşılanmıştır.
Değerli hocamızın akademik yaşamının ikinci önemli kısmı Doğuş Üniversitesi bünyesinde geçmiştir. Gerçek bir bilim insanı kimliğinin yanında, yüreği insan sevgisi ile dolu hocamız Doğuş Üniversitesinde de uzun yıllar çalışmış ve bu süreçte idari görevler üstlenmiştir. Hem bir sosyal mühendislik olarak da ifade edebileceğimiz hukuk mesleğine olan katkıları hem de emeği ve bilgi birikimini harmanlayarak bizlere bıraktığı manevi miras ile daima hatırlayacağımız hocamız adına böyle bir çalışma yapmanın buruk mutluluğunu yaşıyoruz.
Hukuk ve Adalet Eleştirel Hukuk Dergisinin bu özel sayısını yetiştirdiği binlerce öğrencisi, kitapları, makaleleri ve karar incelemeleri ile ülkemiz iş hukukunun gelişmesine önemli katkıları bulunmuş değerli bilim insanı, kıymetli hocamız Prof. Dr. Öner Eyrenci'nin anısına saygıyla sunarız.
İçindekileri
İÇİNDEKİLER 
Makaleler 1 
Araştırma Makalesi 
Kamu Görevlileri Toplu Sözleşme Düzeninde Hukuka Aykırılık Sorunu 
Prof. Dr. Kadir ARICI 3 
İş Hukukunun Yapay Zeka ile Buluşması: 
İşverenin Algoritmik Yönetimi 
Prof. Dr. Ali GÜZEL 
Dr. Öğr. Üyesi Deniz UGAN ÇATALKAYA 
Dr. Hande HEPER 25 
Türk Kolektif İş Hukuku Normlarının Tekstil ve Hazır Giyim Sanayine Yansımaları 
Prof. Dr. Alpay HEKİMLER 111 
Haklı Fesih Nedeni Olarak İstirahat Raporu 
Prof. Dr. Mahmut KABAKCI 137 
İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları 
Prof. Dr. Emine Tuncay SENYEN KAPLAN 169 
Sosyal Sigortalar Hukuku Açısından Yol Kazaları 
Prof. Dr. A. Can TUNCAY 
Doç. Dr. F. Burcu SAVAŞ KUTSAL 241 
Toplu Sözleşme Ünitesi Olarak İşyeri – Bağlı Yer İlişkisi: Kuzey Amerika Modelinden Esintiler 
Prof. Dr. Kübra DOĞAN YENİSEY 275 
Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC–2006) Kapsamında Gemi Çalışanlarının Çalışma Süreleri ve Ulusal Mevzuatın Sözleşmeye Uyumu 
Doç. Dr. Ş. Esra BASKAN 313 
2019/1152 Sayılı Avrupa Birliğine Üye Ülkelerde Şeffaf ve Öngörülebilir Çalışma Koşulları Hakkında Yönerge’de Yer Alan İşçinin Başka İşte Çalışmasına İlişkin Hükmün Türk Hukuku Açısından Değerlendirilmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Seda GÜRKAN 357 
Girişimcilerin Sigortalılığı ve Girişimcilere Yönelik Sigorta Prim Teşviklerinin İncelenmesi 
Dr. Öğr. Üyesi Ayça İZMİRLİOĞLU 403 
Esnaf Ahilik Sandığı Sigortası 
Dr. Öğr. Üyesi Gizem SARIBAY ÖZTÜRK 429 
Türkiye’de Geçici Koruma Statüsüne Sahip Yabancıların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Haklarına İlişkin Bir Değerlendirme 
Dr. Öğr. Üyesi Berna ÖZTÜRK YILMAZ 471 
Rödövans Sözleşmesi ile Kurulan İlişkinin İş Hukukunda Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing) Bakımından Değerlendirilmesi 
Arş. Gör. Berrin BOSNA 515 
CMR’ye Aykırı Düzenlenen Sözleşme Hükümlerinin Geçersizliği 
Av. Dr. Mustafa ERDOĞAN 585 
Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinde Rücu 
Arş. Gör. Münevver TEMİR 
Av. Orçun KİREMİTÇİ 621 
Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanlarının İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bakımından Hukuki Statüsü 
Arş. Gör. Yeliz YÜCEL 673 
Tüketici Hukuku’nda Ayıplı Hizmet ve Ayıplı Hizmetten Doğan Sorumluluk 
Av. Hicret DOĞU 713 
Uzman Görüşleri 749 
Ombudsmanlık Kurumu Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme 
Mehmet ASKER 
Doç. Dr. Gökhan DÖNMEZ 751 
Incoterms 2010® ve Incoterms 2020® Kuralları Arasında Genel Perspektifle Bir Karşılaştırma 
Dr. Öğr. Üyesi Nesrin AKIN 795 
Limited Şirketlerde Müdürlerin Nitelikleri ve Hukuki Sorumluluğu ile Yükümlülükleri Üzerine Düşünce ve Tespitler 
Dr. Öğr. Üyesi Serhan DİNÇ 813 
Şirketler Topluluğu Müessesesinde Yer Alan Hukukî Kavram ve Olgular Üzerine Bir İnceleme ve Değerlendirme 
Dr. Öğr. Üyesi Serhan DİNÇ 835