Vergi Ekseninde Akademik Çalışma ve Değerlendirmeler Doç. Dr. Sibel Aybarç Mora, Prof. Dr. Mustafa Kırlı  - Kitap

Vergi Ekseninde Akademik Çalışma ve Değerlendirmeler

1. Baskı, 
Aralık 2023
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
14x21
Sayfa:
91
Barkod:
9786256637313
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Fiyatı:
80,00
Temin süresi 2-3 gündür.
Kitabın Açıklaması
Devletlerin kamu harcamalarının finansmanında kullandıktan en büyük kaynak, vatandaşlarından topladıkları vergi gelirleridir. Vergilerin dayanağı olan gelir, kazanç ve iratların doğru bir şekilde tespit edilmesi ve hesaplanması gerekmektedir. Bu çerçevede gerek kamu otoritesi açısından bir gelir kaynağı, gerekse birey ve vatandaşların gelirlerini azaltıcı bir unsur olarak vergiler; yasal mevzuat ile uyumlu sağlıklı işleyen bir vergi sistemine konu olmalıdır. Çünkü sağlıklı işleyen bir vergi sistemi bir ülkede vergi adaletini sağlarken ülke ekonomisinin kalkınma ve büyümesine de katkıda bulunacaktır.
Sağlıklı işleyen bir vergi sisteminin temel şartı ise; siste-min dayanağı olan vergi mevzuatını oluşturan Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu gibi kanunlarda yer alan hükümlerin doğru uygu¬lanmasıdır. Yasal mevzuatta vergiyi ilgilendiren düzenleme hüküm¬lerinin sürekli değişikliğe uğraması da vatandaş, işletme ve kamu kuruluşlarının ilgili değişiklik ve düzenlemeler konusunda bilgilen¬dirilmesini ve böylece değişikliklere uyum sağlamalarını gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik akademisyenlere önemli bir görev yük¬lemekte ve vergi konusunda çalışma ve araştırma yapma fırsatı da vermektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ödenmesi Gerekenden Fazla Vergi Ödememe Hakkının Türk Vergi Sistemi Açısından Değerlendirilmesi, Doğan Bozdoğan
.
İşletme Vergiciliği Olarak Mikro Vergi Planlaması: Kuramsal Bir Yaklaşım ve Öneriler, Gökçe Kafkas Kırlı – Mustafa Kırlı
.
Sürdürülebilir Yeşil Ekonominin Geliştirilmesinde Yeşil Maliye Politikası Uygulamalarının Değerlendirilmesi, Serkan Ercoşkun
.
Türk Vergi Sistemi Açısından Ticari Kârdan Mali Kâra Geçiş ve Muhasebe Uygulamaları, Safiye Tokmak
.
Vergi Kanunları Açısından Karşılıklar ve Muhasebeleştirilmesi, Safiye Tokmak
Kitapla İlgili Kategoriler