Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Yaklaşım Dergisi Sayı:269 Mayıs 2015
Mayıs 2015 / 1. Baskı / 320 Syf.
Fiyatı: 38.00 TL
2 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan derginin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;


Konu Başlıkları
7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimleri ve Seçim Kurullarında Görevli Kişilere Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi, İmdat Türkay
Kooperatifler Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Etmeleri Halinde Kurumlar Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir Mi? Levent Başak
İndirilemeyen Ancak Gelir Veya Kurumlar Vergisi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınabilen Katma Değer Vergileri, Mehmet Yücel
Transfer Yolu İle Örtülü Kazanç Dağıtımı İle İlgili Yapılacak Düzeltme İşlemlerinde Kdv Karmaşası, Necmettin Gündüz
İkili Anlaşmaların Kurumların Türkiye'de Ödeyeceği Kurumlar Vergisiyle Olan İlişkisi, Mete Akçakın
Yapı Kooperatiflerinde Kurumlar Vergisi Muafiyeti Şartları ve Özellikli Durumlar, Soner Azar
Gelir Vergisi Matrahının Tespitinde Zarar Mahsubu Uygulaması ve Özellikli Hususlar, Gürcü Güngör
Çekiliş ve Yarışma Sonucu Kazanılan İkramiyelerin Veraset ve İntikal Vergisi Karşısındaki Durumu, Sabri Ozan
Sahte Veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Kullanma Durumunda Bilerek Veya Bilmeyerek Kullanma Ayrımının Yapılması, Mehmet Fil – Nimet Fil
Vergi ve Cezalarda Uzlaşma Müessesesinin Genel İşleyişi, Turan Can – Fehmi Ege
İşlemlerin Gerçekliğinin İspat Edilmesi(Banka, Çek Yoluyla Ödemeler Vb.) Kdv İndirimlerinin Reddinde Önem Arz Eder Mi? Emre Akın – Abdullatif Karabalık – Muhammet Bayram
Özel Statülü Sermaye Şirketleri ve Vergisel Avantajları, Osman Serdar Ülgen – Eşref Yalçın
Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Kurumların, Türkiye Mukimi Firmalara Hizmet İfasında Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Uygulaması, Fatih Adıgüzel Güler – Yaşar Doğan
Akıllı Telefonlarda (Smartphone) Uygulanması Gereken Amortisman Oranı Nedir? Metin Eren – Betül Şeyda Doğrusever
Kdv Genel Uygulama Tebliği’nin Bazı Bölümlerinin Yürürlüğü Durduruldu, Mustafa Alpaslan – Eda Kaya
Çifte Vatandaşlık ve Yolcu Beraberinde Eşya İhracatı İstisnası, Adil Aydın – E. Hakan Ekşi
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamasında Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına ve Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına Yapılan Yatırımlara Tanınan Vergisel Avantajlar, Sedat Çörüz
Vergi Mevzuatı Kapsamında Römork, Dorse ve Treylerin Amortismanı, Şadiye Al
Geçmişe Yönelik Mükellefiyet Tesis Edilenlere Elektronik Beyanname ve Bildirimleri Vermemeleri Nedeniyle Ceza Kesilmeyecek, Muammer Durmuş
Çekin Karşılıksız Çıkması Nedeniyle Cirantalar Tarafından Yapılan Ödemelerin Vergisel Boyutu, Serçin Erdinç Baytemur – Uğur Coşgun
Yurtdışı Mukim İnternet Siteleri Tarafından Türkiye’deki Otellere Verilen Online Rezervasyon Hizmetinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu, Hüseyin Yazıcı
Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Taşeron Sözleşmelerinin Yıllık Olarak Düzenlenmesi, Kemal Faruk Yazgan
Geçici Olarak İhraç Edilen Makine ve Teçhizatta Amortisman Uygulaması, Onur Gök
Sınai Mülkiyet Haklarında İstisna ve Uygulamaya İlişkin Örnekler, Harun Reşit İşitmez – Mustafa Serhat Koçak
Ttk’ya Göre Ortaklara Borçlanma Yasağı ve Avans Kâr Payı Dağıtımı, Mustafa Sefa Kara
Hizmet İhracatından Doğan Kdv İadesinde Teminat Şart Mı? Abdullah Armağan
Pişmanlık ve Islah Müessesinde Kendiliğinden Haber Verme, İhbar ve İncelemeye Başlanılması, Elif Mutlu
Uçak Kiralama Yöntemlerinin Katma Değer Vergisi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi, Tayfun Dönmez
Sözleşmelerde Damga Vergisi Sorunsalı, Zafer Anadolu
Dar Mükellef Kurumlara Yapılan Gayrimaddi Hak Kapsamındaki Know–How Ödemelerininin Vergilendirilmesi, Erhan Bayar – İbrahim Kararkuş
İflasına Karar Verilmiş Şirketlerin Yönetim Organlarında Görev Almayan ve Sermaye Sahibi Olmayan Kanuni Temsilcileri İle Üst Düzey Yönetici Veya Yetkililerinin, Şirketin Kurum Alacaklarına İlişkin Sorumlulukları Kaldırılıyor, Celal Tozan
Eczacıların SGK Nezdindeki Alacaklarından SGK Tarafından Fark Prim Mahsup Edilmesinin Mevzuat Karşısındaki Durumu, Fazıl Kara
Turizm Sektöründe Stajyerler, Hamit Tiryaki
Sosyal Güvenlik Destek Primi Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar, Cengiz Türkcan
Sigorta Prim Teşviklerinden Geriye Doğru Yararlanılabilinir Mi?, Coşkun Bilgin
SGK Tarafından Sigorta Primine Esas Kazançları Resen Artırılan Bağımsız Çalışanların 6645 Sayılı Torba Kanun Karşısındaki Durumları, S. Mehmet Keleş
Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Borçları, Gelir Tespiti İşlemleri, Borçların Yapılandırılması Ödenme Şekli ve Usulü, Muzaffer Şekeroğlu
Örneklerle Ev Hizmetlerinde Çalışanlar İçin Getirilen Yeni Düzenleme ve Konunun İdari Para Cezası Boyutu, Murat Araz
Ev Hizmetlerinde Çalıştırılan Yabancı Uyruklu İşçiler İçin Sgk Bildirimi, Mehmet Karakoç
Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Veya Fazla Süre İle Çalışanlar, Mehmet Fatih Geleri
08.09.1999 Tarihinden Önce Göreve Başlayan Memurların Yaş Haddinden Emekliliklerinde Tek Kriter, Ahmet Altıntaş
Ev Hizmetlerinde Aynı Çalıştıran Yanında On Günden Az Çalışanların Sigortalılığı, Şevket Tezel
Ev Hizmetlilerinde Üçüncü Derece Akraba İle Sigortalamada Sınırlama, Vedat İlki
Vergi Kaydını Kapatan Bağ–Kur’lu Ya Ticaret Sicil Kaydından Dolayı Prim Borcu Çıkarılamayacağı Yargı Kararıyla Kesinleşti, Derda Akcan
Eşi Doğum Yapan İşçiye Mazeret İzin Verilmesi Zorunlu Hale Getiriliyor, Umut Topcu
İşveren Devamsızlık Saatlerini Toplayarak İşçinin İş Sözleşmesini Feshedebilir Mi? Cumhur Sinan Özdemir
İşsizlik Sigortasına Hak Kazanma ve Başvuru, Akın Şimşek
6645 Sayılı Torba Yasa İle 4857 Sayılı İş Kanununa Getirilen Değişiklikler, Sami Öner
Ev Hizmetlerinde Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilir Mi? Osman Özbolat
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Bakımından İşveren Sorumluluğunda İş Kolu Kodlarının Önemi, Arif Işık
Anonim Şirketlere İlişkin Denetim Belirsizliğini Koruyor, Soner Altaş
Anonim Şirketlerde Pay Sahiplerinin Oy Hakkına Yönelik Düzenlemeler, Özdem Satıcı Toprak
En Son Yapılan Düzenlemelere Göre Hazine Arazilerinin Doğrudan İhalesiz Satışı, Hidayet Mat
6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında Öngörülen Sosyal Amaçlı Yardımların Miktar ve Niteliği, Cevdet Bozkurt
24. Yasama Döneminin Son Torba Kanunu’nda Neler Var? Erdoğan Üvedi
Sosyal Güvenlik Kanunları Geriye Yürür Mü? Harun Ordu
İşyerlerinin Kimlik Bildirim Yükümlülüğü, Celal Özcan – Burcu Bozkuş
Vergi Hukukunda Zamanaşımı, Eda Kaya
Yeni Rant Vergisinin Temel İlke ve Esasları, Selahattin Tuncer
Tevkifat İşlemlerinde Kdv İadesi–Iı, Nuri Değer
Amme Alacaklarında Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğuna Dair Önemli Hükümler İptal Edildi, Şimdi Ne Olacak? Mustafa Sevgin
Nakdi Sermaye İçin Fiktif Faiz Gideri İndirimi, Hasan Aykın
Çok Kademeli Kurum Kazancı Vergilendirmesinin Etkinliği, Bülent Çitçi
Kıdem Tazminatlarının Giderleştirileceği Dönem, Hande Tortop Bayraktar
Kurumsal Yönetim ve Dualite Sorunu, İsmail Bingöl
Tazminat Ödemelerinde Suç Veya Kusur–II, Fuat Usta
Smmm’lerin Yeminli Mali Müşavir Olmak İçin Yaptığı Giderler Mesleki Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabilir Mi? Tarık Selcik
Aynı Tazminat, Farklı Muamele, Fazlı Emektar
Geçmişe Dönük Mükellefiyet Tesisinin Ortaya Çıkardığı Sorunun Çözümü, Abdullah Saraç
Örtülü Sermaye Uygulamasında İlişkili Kişi, İlyas Meriç
Yatırım İndiriminde Beyanname Sizi Yanıltmasın, Talip Yılmaz
Katma Değer Vergisini İçeren Alacak Senetlerinde Reeskont Uygulaması, Altar Ömer Arpacı
Döviz Cinsinden Düzenlenmiş Çeklerin Ciro Edilmesi Halinde Ortaya Çıkan Kur Farkının Kdv Karşısındaki Durumu, Neşe Durmuş
6306 Sayılı Kanuna Göre Tapu Devir İşlemlerinde, Harç İstisnasına İlişkin, Mükellefler Lehinde Olan Vergi
Mahkemeleri Kararları ve Değerlendirmelerimiz, Ferhat Fahran
Hasılat Paylaşımı Yöntemiyle Yapılacak İnşaat İşlerinin Avantajları, Yılmaz Sezer
Sat, Kirala ve Geri Al Yönteminin Ekonomik ve Vergisel Avantajları, Recep Çetin
Vergi Usul Hukukunda Belgelendirilmesi Zorunlu Olmayan Giderler, Mehmet Ezhan Doğrusöz
Yabancıların Türkiye’deki Gayrimenkul İşlemlerinin Vergisel Boyutu–Iı, Şenol Turut
Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Safhasında Gözden Kaçanlar, Murat Batı
Kargo Şirketleri Üzerinde Yapılan Denetim Sonucu Kesilen Vergi Cezaları, Nazlı Gaye Alpaslan
İşçinin Görev Yerinin Değiştirilmesi Mümkün Müdür? Müjdat Şakar
Ölen Sigortalının Anne ve Babasına Ölüm Aylığı Bağlanabilmesi İçin Aranan Koşullar, Murat Göktaş – Murat Özdamar
İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasında Bağlanacak Gelirin Peşin Sermaye Değerinin Hesaplanması, Serdar Günay
Tarım ve Orman İşlerinde Hizmet Akdiyle Süreksiz Olarak Çalışanların Geçirdiği Kazaların Sosyal Güvenlik
Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi, Süleyman Tunçay
7 Nisan 2015 Tarih ve 6637 Sayılı Kanunla Ödenmesi Hükmedilen Doğum Yardım Parası Detaylarının Açıklanması, Vakkas Demir
Sosyal Güvenlik Mevzuatında Öngörülen Sürelerin Uzamasına İmkân Veren Haller, Cengiz Büyükbirer
Sahte Sigortalılığın, Sigortalı–Emekli ve İşveren Açısından Sonuçları, Mehmet Mankal
Ev Hizmetlerinde Ay İçinde 10 Gün ve Daha Fazla Süre İle Sigortalı Çalıştıran İşverenlerin Yükümlülükleri, Ekrem Taşbaşı
Avans Olarak Ödenen Kıdem Tazminatının Hukuki Durumu, Ersin Umdu
İşyerinin SGK Tarafından Re’sen Tescili, Davut Uluöz
Evde Yabancı Bakıcı Çalıştırma, Arif Temir
6645 Sayılı Kanunla, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun “Çalışma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı” Başlıklı 71. Maddesinde Yapılan Değişiklikle Neler Getirildi? Raşit Ulubey
Organize Sanayi Bölgelerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri, Cem Baloğlu
İşi Yavaşlatma Kanun Dışı Grev Midir? Mustafa Koç
Ev Hizmetlerinde Çalışanların Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları, Sevgi Üvedi
Teşvikler Geriye Doğru Yasaklandı, Şimdi Sıra Kurum Avukatlarında, Eyüp Sabri Demirci
Son Düzenlemeler Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığına Ne Getirdi? İsmail Kayabaşıoğlu
Çalışma Hayatında Yeni Bir Kavram Olan “Çalıştıran” Kime Denir ve Yükümlülükleri Nelerdir? Fahri Mahir Dündar
1479 Sayılı Kanuna Göre ve 4–1–B’den Diğer Adıyla Bağ–Kur’dan Malûllük Aylığı Alanların Çalışmaya Başlamaları Durumunda Yapılacak İşlemler Nelerdir? Süleyman Uzunoğlu
Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılanların SGK’ya Bildirimi Nasıl Yapılacak? Erden Çakar
4–1–B Kapsamındaki Sigortalılar İle İlgili Olarak Torba Yasayla Getirilen Önemli Değişiklik Reşat Merttir
Sosyal Güvenlik Kurumundan Yaşlılık Aylığı Alan Sigortalı, İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanır Mı? Gökhan Bedir
Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararlarının Elden Dolaştırma Yoluyla Alınabilmesi Mustafa Yavuz
Anonim Şirketlerde Genel Kurulların Devredilemez Yetkisi; Denetçi Seçimi Ufuk Ünlü
Sermaye Şirketlerinin İnternet Sitelerine İlişkin Teknik Rapor Detayları Salih Çalal
Mahkemelerce Dava Sonunda Takdir Olunan ve Kaybeden Tarafa Yüklenen Vekâlet Ücreti: Niteliği, Aidiyeti,
Adalete Uygunluğu ve Vergileme Sorunları–I, Nadir Öztürk
Kronikleşen Vergi İhtilaflarının Analizi, Neden Olduğu Problemler ve Çözüm Yolları–Iı Fatih Kaya – Mehmet Fatih Gür
Vergi İncelemelerine Karşı Açılacak Olan Davalarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar–I, Ali Avkan
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 15.01.2014 Tarih ve E. 2013–10–235, K. 2014–9 Sayılı Kararı Hakkında Değerlendirme, Nergis Şimşek
İdari Para Cezalarına İtiraz Yolları, Fahrettin Yüksek
Barkod: 9781111164546
Yayın Tarihi: Mayıs 2015
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 320
Yayınevi: Yaklaşım Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2020

 


×
Değerli Okuyucularımız,
Ülkemizde hızla yayılan Covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Çağlayan, Kartal ve BAM Adliyesi Şubelerimizin faaliyetleri 23 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak durdurulmuştur.
Kitap ihtiyacınızı karşılayabilmek için İstanbul Şişli ve Ankara Strazburg Cad. Şubelerimiz Salı ve Perşembe günleri saat 9:00 – 17:00 arasında hizmet vermeye devam edecektir.
Ayrıca web sitemizden vereceğiniz siparişleriniz aksamadan gönderilmeye devam edecektir.
Bu sıkıntılı süreci kısa sürede atlatmasını ve hastalığa yakalanan herkesin bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz.