Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Ofis Yönetimi El Kitabı
Ekim 2018 / 1. Baskı / 200 Syf.
Fiyatı: 23.00 TL
Temin süresi en geç 4 gündür.
 
Sepete Ekle
   

Kitap, meslek yüksekokulları ve lisans bölümlerinde okutulan Büro Yönetimi ya da Ofis Yönetimi derslerinin müfredatına uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca yönetimle ilgili çözüm önerileri getirerek iş hayatındaki kullanıcıları da bu anlamda hedeflemiştir.

Yönetimin tarihçesinden başlayarak, ofis içerisinde yapılması gerekenler, iletişim yönetimi, toplantı yönetimi, stres yönetimi, zaman yönetimi, kriz yönetimi konuları çözümleriyle beraber verilmiştir. Bu anlamda bir ders kitabı olmaktan ziyade iş hayatındaki kullanıcılar da çok rahatlıkla kitaptan yararlanabilmektedir.

Konu Başlıkları
Yönetim ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi
Ofis Çeşitleri ve Ofis Yönetimi
İletişim Yönetimi
Toplantı Yönetimi
Zaman Yönetimi
Stres Yönetimi
Kriz Yönetimi
Barkod: 9789750251351
Yayın Tarihi: Ekim 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 13x19
Sayfa Sayısı: 200
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  15
BÖLÜM 1:
YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİMİN
TARİHSEL GELİŞİMİ
I. YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ  21
A. Yönetim Kavramı  21
B. Yönetimin Amacı  22
C. Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi  24
1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem  27
2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem  28
a. Klasik Yönetim Teorisi  29
aa. Bilimsel Yönetim  31
bb. Yönetim Süreci Yaklaşımı  35
aaa. Planlama  38
bbb. Planlamanın İlkeleri  38
ccc. Örgütleme  39
ddd. Yürütme / Yöneltme  39
eee. Koordinasyon (Eşgüdüm)  40
fff. Kontrol /Denetim  40
cc. Bürokrasi Yaklaşımı  41
b. Neo–Klasik Yönetim  44
c. Modern Yönetim Teorisi  48
aa. Sistem Yaklaşımı  49
bb. Durumsallık Yaklaşımı  52
c. Çağdaş (Post–Modern)Yönetim Düşüncesi (1980 sonrası)  55
II. KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM  57
BÖLÜM 2:
OFİS ÇEŞİTLERİ VE OFİS YÖNETİMİ
I. OFİS KAVRAMI  61
II. OFİSLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER  63
III. OFİSLERİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ  64
IV. OFİSLERİN İŞLEV VE FONKSİYONLARI  65
V. GENEL OLARAK OFİS FAALİYET ALANLARI  67
VI. OFİS ÇALIŞANLARI  68
VII. OFİS ÇALIŞANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ  70
VIII. OFİS YÖNETİMİ  71
IX. OFİS YÖNETİM ANLAYIŞLARI  72
A. Geleneksel Ofis Yönetimi  73
B. Bilimsel Ofis Yönetimi  73
C. Çağdaş Ofis Yönetimi  74
X. OFİS İŞLERİNİN ANALİZİ  75
XI. OFİS İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  78
XII. OFİS İŞLERİNİN TANIMI  79
XIII. OFİS İŞLERİNİN GEREKLERİ  80
XIV. OFİSLERİN VE OFİS İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  81
XV. OFİSLERDE YERLEŞİM İLKELERİ  81
XVI. OFİS İŞLERİNİN GRUPLANDIRILMASI  83
XVII. OFİSLERDE İŞ BÖLÜMÜ  83
A. Ofislerde İnsan Gücü Planlaması  85
B. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  85
XVIII. KLASİK VE ÇAĞDAŞ OFİS TÜRLERİ VE YÖNETİMİ  88
A. Klasik (Geleneksel) Ofis Türleri  88
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Ofisler  90
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Ofisler  91
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Ofisler  91
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Ofisler  92
5. Modüler Dizaynlı Ofisler  96
B. Çağdaş Ofis Türleri  96
1. Gezici (Mobil) Ofisler  98
2. Sanal Ofisler  98
3. Adhokratik Ofisler  100
4. Ev Ofisler  101
5. Yaratıcı Ofisler  103
a. Takım Çalışması  105
b. Paylaşım  105
c. Birlik Ruhu ve Katılım  105
d. Hareketlilik  105
6. Esnek Ofisler  106
BÖLÜM 3:
İLETİŞİM YÖNETİMİ
I. İLETİŞİM YÖNETİMİ  113
A. İletişim  113
B. İletişimin Temel Özellikleri  114
1. İletişim İnsan Davranışlarının Bir Ürünüdür.  114
2. İletişim Dinamik Bir Olgudur.  114
3. İletişim Belirli Kalıplara Bağlıdır  114
C. İletişim Süreci  114
1. Kaynak (Gönderici)  115
2. Mesaj  116
3. Kodlama – Kod Açma  118
4. Kanal  119
5. Alıcı (Hedef)  119
6. Geri Bildirim (Feed–Back)  120
7. Çevre Koşulları  120
D. Ofislerde İletişim Yönetimi  121
1. Ofislerde İletişimi Geliştirme Yöntemleri  121
2. Ofislerde İletişimi Engelleyen Faktörler  122
3. İletişim Kanalları  123
a. Formal (Resmi) İletişim Kanalları  123
aa. Dikey İletişim  123
aaa. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim  124
bbb. Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim  124
bb. Yatay İletişim  124
cc. Çapraz İletişim  124
4. İletişimde Yöneticinin Sorumluluğu  124
BÖLÜM 4:
TOPLANTI YÖNETİMİ
I. TOPLANTI YÖNETİMİ  129
A. Toplantı Yapılması Nedenleri  129
B. Toplantı Türleri  130
1. Bilgi Verici Toplantılar  130
2. Sorun Çözücü Toplantılar  131
3. Sorun Tanımlama Toplantısı  132
4. Kurul (Karar) Toplantısı  133
5. Koordinasyon Toplantıları  133
6. Komisyon Toplantıları  133
7. Müzakere Toplantısı  133
8. Eğitici Toplantılar  133
9. Yönlendirici Toplantılar  134
10. Mesleki Toplantılar  134
C. Toplantıya İşlerlik Kazandıracak Bilgiler  135
1. Katılımcı Sayısı  135
2. Toplantı Başkanının Toplantı Sırasında Görevleri  136
3. Toplantı Sayısı  137
4. Toplantının Süresi  137
5. Fiziksel Düzenlemeler ve Materyaller  138
6. Toplantı Düzenleme Yerleri  138
7. Toplantıda Bulunabilecek Kimseler  138
8. Katılanların Görevleri  139
9. Toplantıda Grubu Engelleyen Roller  140
10. Toplantıda Grubu Destekleyen Roller  141
11. Grubu Kaynaştıran Roller  142
12. Toplantıda Oynanan Oyunlar  142
a. “Ne müthiş bir insanım ben” Oyunu  142
b. Suçlama Oyunları  143
13. Etkin Bir Toplantı için Yapılması Gerekenler  143
14. Yapılmaması Gerekenler  144
15. Toplantının Başarısız Olması  144
D. Toplantı Kuralları  145
1. Toplantı Öncesi Kurallar  145
2. Toplantı Sırası Kuralları  146
3. Toplantı Sonrası Kurallar  148
E. Toplantı Yönetimi  148
BÖLÜM 5:
ZAMAN YÖNETİMİ
I. ZAMAN YÖNETİMİ  151
A. Zaman Tuzakları  152
1. Plansızlık  153
2. Erteleme  153
3. Öncelikleri Belirleyememek  154
4. İşe Gereğinden Fazla Adanmak ve Detaycı Olmak  154
5. Acele Ancak Yanlış Karar Vermek  155
6. Kararsızlık ve Yetki Devredememe  155
7. Rutin ve Gereksiz İşler  156
8. “Hayır” Diyememek  156
B. Zamanı Yönetmek  156
C. Zamanı Planlamanın Önemi  157
BÖLÜM 6:
STRES YÖNETİMİ
I. STRES YÖNETİMİ  161
A. İş Stresinin Oluşma Nedenleri  161
1. Bireysel Faktörler  161
a. Kişilik Özellikleri  161
b. Yaşam ve Kariyer Değişiklikleri  164
c. Rol Çatışması  164
d. Rol Belirsizliği  165
2. Örgütsel Faktörler  165
3. Çevresel Faktörler  169
B. Stresin Belirtileri  169
C. Stres Yönetimi  171
1. Bireysel Yöntemler  171
2. Örgütsel Yöntemler  172
BÖLÜM 7:
KRİZ YÖNETİMİ
I. KRİZ YÖNETİMİ  175
A. Kriz Türleri  176
B. Krizin Oluşması  178
C. Kriz Süreci ve Krizin Olası Sonuçları  179
1. Stratejik Açıklığın Ortaya Çıkması  180
2. Hareketsizlik Ve Krizi Yalanlama Aşaması  180
3. Hatalı Tedbir Aşaması  181
4. Kriz Aşaması  182
5. Dağılma Aşaması  184
6. Krizin Sonuçları  185
D. Kriz Yönetimi  187
Kaynakça  190
Kavram Dizini  197
 


Hasan Tutar
Ocak 2021
47.00 TL
İndirimli: 42.30 TL (%10)
Sepete Ekle
Dilaver Tengilimoğlu ...
Ağustos 2019
34.00 TL
İndirimli: 30.60 TL (%10)
Sepete Ekle
Öznur Nalçınkaya ...
Nisan 2019
18.90 TL
İndirimli: 17.01 TL (%10)
Sepete Ekle
Reşat Eraksoy
Kasım 2018
120.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablolar Listesi  15
Şekiller Listesi  15
BÖLÜM 1:
YÖNETİM KAVRAMI VE YÖNETİMİN
TARİHSEL GELİŞİMİ
I. YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ  21
A. Yönetim Kavramı  21
B. Yönetimin Amacı  22
C. Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi  24
1. Sanayi Devrimi Öncesi Dönem  27
2. Sanayi Devrimi Sonrası Dönem  28
a. Klasik Yönetim Teorisi  29
aa. Bilimsel Yönetim  31
bb. Yönetim Süreci Yaklaşımı  35
aaa. Planlama  38
bbb. Planlamanın İlkeleri  38
ccc. Örgütleme  39
ddd. Yürütme / Yöneltme  39
eee. Koordinasyon (Eşgüdüm)  40
fff. Kontrol /Denetim  40
cc. Bürokrasi Yaklaşımı  41
b. Neo–Klasik Yönetim  44
c. Modern Yönetim Teorisi  48
aa. Sistem Yaklaşımı  49
bb. Durumsallık Yaklaşımı  52
c. Çağdaş (Post–Modern)Yönetim Düşüncesi (1980 sonrası)  55
II. KAMU YÖNETİMİ VE ÖZEL YÖNETİM  57
BÖLÜM 2:
OFİS ÇEŞİTLERİ VE OFİS YÖNETİMİ
I. OFİS KAVRAMI  61
II. OFİSLERDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİMLER  63
III. OFİSLERİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ  64
IV. OFİSLERİN İŞLEV VE FONKSİYONLARI  65
V. GENEL OLARAK OFİS FAALİYET ALANLARI  67
VI. OFİS ÇALIŞANLARI  68
VII. OFİS ÇALIŞANLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ  70
VIII. OFİS YÖNETİMİ  71
IX. OFİS YÖNETİM ANLAYIŞLARI  72
A. Geleneksel Ofis Yönetimi  73
B. Bilimsel Ofis Yönetimi  73
C. Çağdaş Ofis Yönetimi  74
X. OFİS İŞLERİNİN ANALİZİ  75
XI. OFİS İŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  78
XII. OFİS İŞLERİNİN TANIMI  79
XIII. OFİS İŞLERİNİN GEREKLERİ  80
XIV. OFİSLERİN VE OFİS İŞLERİNİN ORGANİZASYONU  81
XV. OFİSLERDE YERLEŞİM İLKELERİ  81
XVI. OFİS İŞLERİNİN GRUPLANDIRILMASI  83
XVII. OFİSLERDE İŞ BÖLÜMÜ  83
A. Ofislerde İnsan Gücü Planlaması  85
B. Yetki ve Sorumlulukların Belirlenmesi  85
XVIII. KLASİK VE ÇAĞDAŞ OFİS TÜRLERİ VE YÖNETİMİ  88
A. Klasik (Geleneksel) Ofis Türleri  88
1. Uzmanlık Alanlarına Göre Ofisler  90
2. Ait Oldukları Kurumlara Göre Ofisler  91
3. Kuruluş Amaçlarına Göre Ofisler  91
4. Yerleşim Biçimlerine Göre Ofisler  92
5. Modüler Dizaynlı Ofisler  96
B. Çağdaş Ofis Türleri  96
1. Gezici (Mobil) Ofisler  98
2. Sanal Ofisler  98
3. Adhokratik Ofisler  100
4. Ev Ofisler  101
5. Yaratıcı Ofisler  103
a. Takım Çalışması  105
b. Paylaşım  105
c. Birlik Ruhu ve Katılım  105
d. Hareketlilik  105
6. Esnek Ofisler  106
BÖLÜM 3:
İLETİŞİM YÖNETİMİ
I. İLETİŞİM YÖNETİMİ  113
A. İletişim  113
B. İletişimin Temel Özellikleri  114
1. İletişim İnsan Davranışlarının Bir Ürünüdür.  114
2. İletişim Dinamik Bir Olgudur.  114
3. İletişim Belirli Kalıplara Bağlıdır  114
C. İletişim Süreci  114
1. Kaynak (Gönderici)  115
2. Mesaj  116
3. Kodlama – Kod Açma  118
4. Kanal  119
5. Alıcı (Hedef)  119
6. Geri Bildirim (Feed–Back)  120
7. Çevre Koşulları  120
D. Ofislerde İletişim Yönetimi  121
1. Ofislerde İletişimi Geliştirme Yöntemleri  121
2. Ofislerde İletişimi Engelleyen Faktörler  122
3. İletişim Kanalları  123
a. Formal (Resmi) İletişim Kanalları  123
aa. Dikey İletişim  123
aaa. Yukarıdan Aşağıya Doğru İletişim  124
bbb. Aşağıdan Yukarıya Doğru İletişim  124
bb. Yatay İletişim  124
cc. Çapraz İletişim  124
4. İletişimde Yöneticinin Sorumluluğu  124
BÖLÜM 4:
TOPLANTI YÖNETİMİ
I. TOPLANTI YÖNETİMİ  129
A. Toplantı Yapılması Nedenleri  129
B. Toplantı Türleri  130
1. Bilgi Verici Toplantılar  130
2. Sorun Çözücü Toplantılar  131
3. Sorun Tanımlama Toplantısı  132
4. Kurul (Karar) Toplantısı  133
5. Koordinasyon Toplantıları  133
6. Komisyon Toplantıları  133
7. Müzakere Toplantısı  133
8. Eğitici Toplantılar  133
9. Yönlendirici Toplantılar  134
10. Mesleki Toplantılar  134
C. Toplantıya İşlerlik Kazandıracak Bilgiler  135
1. Katılımcı Sayısı  135
2. Toplantı Başkanının Toplantı Sırasında Görevleri  136
3. Toplantı Sayısı  137
4. Toplantının Süresi  137
5. Fiziksel Düzenlemeler ve Materyaller  138
6. Toplantı Düzenleme Yerleri  138
7. Toplantıda Bulunabilecek Kimseler  138
8. Katılanların Görevleri  139
9. Toplantıda Grubu Engelleyen Roller  140
10. Toplantıda Grubu Destekleyen Roller  141
11. Grubu Kaynaştıran Roller  142
12. Toplantıda Oynanan Oyunlar  142
a. “Ne müthiş bir insanım ben” Oyunu  142
b. Suçlama Oyunları  143
13. Etkin Bir Toplantı için Yapılması Gerekenler  143
14. Yapılmaması Gerekenler  144
15. Toplantının Başarısız Olması  144
D. Toplantı Kuralları  145
1. Toplantı Öncesi Kurallar  145
2. Toplantı Sırası Kuralları  146
3. Toplantı Sonrası Kurallar  148
E. Toplantı Yönetimi  148
BÖLÜM 5:
ZAMAN YÖNETİMİ
I. ZAMAN YÖNETİMİ  151
A. Zaman Tuzakları  152
1. Plansızlık  153
2. Erteleme  153
3. Öncelikleri Belirleyememek  154
4. İşe Gereğinden Fazla Adanmak ve Detaycı Olmak  154
5. Acele Ancak Yanlış Karar Vermek  155
6. Kararsızlık ve Yetki Devredememe  155
7. Rutin ve Gereksiz İşler  156
8. “Hayır” Diyememek  156
B. Zamanı Yönetmek  156
C. Zamanı Planlamanın Önemi  157
BÖLÜM 6:
STRES YÖNETİMİ
I. STRES YÖNETİMİ  161
A. İş Stresinin Oluşma Nedenleri  161
1. Bireysel Faktörler  161
a. Kişilik Özellikleri  161
b. Yaşam ve Kariyer Değişiklikleri  164
c. Rol Çatışması  164
d. Rol Belirsizliği  165
2. Örgütsel Faktörler  165
3. Çevresel Faktörler  169
B. Stresin Belirtileri  169
C. Stres Yönetimi  171
1. Bireysel Yöntemler  171
2. Örgütsel Yöntemler  172
BÖLÜM 7:
KRİZ YÖNETİMİ
I. KRİZ YÖNETİMİ  175
A. Kriz Türleri  176
B. Krizin Oluşması  178
C. Kriz Süreci ve Krizin Olası Sonuçları  179
1. Stratejik Açıklığın Ortaya Çıkması  180
2. Hareketsizlik Ve Krizi Yalanlama Aşaması  180
3. Hatalı Tedbir Aşaması  181
4. Kriz Aşaması  182
5. Dağılma Aşaması  184
6. Krizin Sonuçları  185
D. Kriz Yönetimi  187
Kaynakça  190
Kavram Dizini  197
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021