Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
İşçi Avukatlık
(İş Sözleşmesi ile Çalışan Avukatlar)
Temmuz 2019 / 1. Baskı / 156 Syf.
Fiyatı: 51.50 TL
Stoktan hemen gönderilir.
 
Sepete Ekle
   

Avukatlık mesleği klasik biçimi ile serbest ve bağımsız şekilde icra edilmekte iken özellikle son 30 yılda yaşanan ekonomik dönüşümün etkisi ile avukatlık mesleğinin bu "klasik" biçimi dönüşüme uğramış, avukatlar işçileşmeye başlamıştır. Bir avukatlık bürosunda bir ya da daha çok işçi avukatın çalışması şeklinde başlayan işçileşme süreci, giderek çok sayıda avukat çalıştıran daha büyük bürolar yahut avukatlık ortaklıklarına doğru evrilmektedir.

Eserde işçi avukatlığın tarihsel ve ekonomik gelişimi belli bir ağırlığa sahiptir zira işçi avukatlık oluşum halinde bir hukuksal alanı teşkil etmektedir; henüz tekâmül etmemiştir.

İşçi avukatlık, avukatlık mesleğinde tabakalaşma, işçileşen avukatlar açısından teknisyenleşme, yoksullaşma, güvencesizleşme, statü kaybı yaşanmasına neden olmaktadır. İşçi avukatın iş mevzuatının koruyucu hükümlerinden yararlanamaması ile eşzamanlı olarak avukatlık mesleğinin kamusal yanından doğan bağımsız yapısının korunamaması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.

Avukatlık mevzuatı ve iş hukuku karşısında işçi avukatın durumu değişiklik göstermektedir. Eserde, avukatın genel hak ve yükümlüklerinde işçileşme ile birlikte meydana gelen farklılıklar, işçi avukatın vekalet sözleşmesinin tarafı olmadığı halde sorumluluğu gibi hususlar, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, yerel mahkeme kararları ve TBB Disiplin Kurulu'nun kararları ışığında incelenmiştir. İş hukukuna ait ücret, fazla mesai, yıllık izin, iş güvencesi konularına, işçi avukat açısından taşıdığı özellikler açısından değinilmiştir.

Avukatlık mevzuatı mevcut durumu karşılamaktan uzaktır. Eserde bu eksikliğe ilişkin tartışmalara, önerilere ve mevzuat girişimlerine de yer verilmiştir.

Konu Başlıkları
Avukatlık Mesleği
İş Sözleşmesi İle Çalışan Avukat
Barkod: 9789750255311
Yayın Tarihi: Temmuz 2019
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 156
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
Giriş  11
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ
I. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TANIMI  15
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  16
A. Kamu Hizmet Niteliği  16
B. Serbest Meslek Niteliği  21
C. Bağımsızlık Niteliği  24
1. Devlete Karşı Bağımsızlık  25
2. Müvekkile Karşı Bağımsızlık  28
3. 3. Kişilere Karşı Bağımsızlık  32
D. Tekelci Niteliği  33
III. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  35
IV. AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRA EDİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER  41
A. Vekalet Sözleşmesi  41
B. İş Sözleşmesi  43
C. Avukatlık Sözleşmesi  47
V. AVUKATIN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ  52
A. Serbest Avukatlık  52
B. Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerinde İcra Edilen Avukatlık (Şirket Avukatlığı)  54
C. Hukuk Müşavirliği  62
D. Kanundan Kaynaklanan Zorunlu Anonim Şirket Avukatlığı  63
E. Kamu Avukatlığı  64
F. Ortak Avukatlık Bürosunda ve Avukatlık Ortaklığında Çalışan Avukat  65
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN AVUKAT
I. İŞÇİ AVUKATIN TANIMI  69
II. TÜRKİYE’DE İŞÇİ AVUKATLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ  70
III. İŞÇİ AVUKATLIK OLGUSUNA AVUKAT MESLEK GRUBUNUN YAKLAŞIMI – İSTANBUL BAROSU 2018 YILI SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ  79
IV. MUKAYESELİ HUKUKTA İŞÇİ AVUKATLIK  82
V. AVUKATLIK MEVZUATI VE İŞ HUKUKU KARŞISINDA İŞÇİ AVUKATIN DURUMU  85
A. İşçi Avukatın Vekâlet Sözleşmesi ve Avukatlık Sözleşmesi ile İlişkisi  85
B. İşçi Avukatın İşverene Karşı Borçları  88
C. İşverenin İşçi Avukata Karşı Borçları  88
D. İşçi Avukatın Baroya ve Kamuya Karşı Borçları  100
E. İşçi Avukatın İş Sahibine Karşı Sorumluluğu  104
F. Avukatın Hak Yetki ve Yükümlülükleri Açısından İşçi Avukatın Durumu  109
1. Tevkil Yetkisi ile İş Görme Borcunun Karşılaştırılması  109
2. Ruhsatname Sahibi Olarak İşçi Avukatın İşlerin Tümüne Ehliyetli Kabul Edilmesi ile Özen Borcunun Karşılaştırılması  113
3. İşin Reddi Hakkı/Yükümlülüğü ve Avukatlık Mesleğine Özgü Koruyucu Hükümler ile İşverenin Emir ve Talimatlarına Uyma Borcunun Karşılaştırılması  115
4. Serbest Meslek/Kamu Hizmeti/Bağımsızlık Nitelikleri ile Bağımlılık Unsurunun ve Sadakat Borcunun Karşılaştırılması  120
5. İşçi Avukatlık ve Rekabet Yasağı  128
VI. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN İŞÇİ AVUKATIN DURUMU  130
VII. İŞÇİ AVUKAT ÖZELİNDE İŞ AKDİNİN KURULMASI DEVAMI VE FESHİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN BAZI UYUŞMAZLIKLAR  132
Sonuç  135
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  153
  

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Kısaltmalar  9
Giriş  11
Birinci Bölüm
AVUKATLIK MESLEĞİ
I. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TANIMI  15
II. AVUKATLIK MESLEĞİNİN NİTELİKLERİ  16
A. Kamu Hizmet Niteliği  16
B. Serbest Meslek Niteliği  21
C. Bağımsızlık Niteliği  24
1. Devlete Karşı Bağımsızlık  25
2. Müvekkile Karşı Bağımsızlık  28
3. 3. Kişilere Karşı Bağımsızlık  32
D. Tekelci Niteliği  33
III. AVUKATLIK MESLEĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ  35
IV. AVUKATLIK MESLEĞİNİN İCRA EDİLMESİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞMELER  41
A. Vekalet Sözleşmesi  41
B. İş Sözleşmesi  43
C. Avukatlık Sözleşmesi  47
V. AVUKATIN ÇALIŞMA BİÇİMLERİ  52
A. Serbest Avukatlık  52
B. Özel Hukuk Tüzel Kişiliklerinde İcra Edilen Avukatlık (Şirket Avukatlığı)  54
C. Hukuk Müşavirliği  62
D. Kanundan Kaynaklanan Zorunlu Anonim Şirket Avukatlığı  63
E. Kamu Avukatlığı  64
F. Ortak Avukatlık Bürosunda ve Avukatlık Ortaklığında Çalışan Avukat  65
İkinci Bölüm
İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞAN AVUKAT
I. İŞÇİ AVUKATIN TANIMI  69
II. TÜRKİYE’DE İŞÇİ AVUKATLIĞIN TARİHSEL GELİŞİMİ  70
III. İŞÇİ AVUKATLIK OLGUSUNA AVUKAT MESLEK GRUBUNUN YAKLAŞIMI – İSTANBUL BAROSU 2018 YILI SEÇİMLERİ ÖRNEĞİ  79
IV. MUKAYESELİ HUKUKTA İŞÇİ AVUKATLIK  82
V. AVUKATLIK MEVZUATI VE İŞ HUKUKU KARŞISINDA İŞÇİ AVUKATIN DURUMU  85
A. İşçi Avukatın Vekâlet Sözleşmesi ve Avukatlık Sözleşmesi ile İlişkisi  85
B. İşçi Avukatın İşverene Karşı Borçları  88
C. İşverenin İşçi Avukata Karşı Borçları  88
D. İşçi Avukatın Baroya ve Kamuya Karşı Borçları  100
E. İşçi Avukatın İş Sahibine Karşı Sorumluluğu  104
F. Avukatın Hak Yetki ve Yükümlülükleri Açısından İşçi Avukatın Durumu  109
1. Tevkil Yetkisi ile İş Görme Borcunun Karşılaştırılması  109
2. Ruhsatname Sahibi Olarak İşçi Avukatın İşlerin Tümüne Ehliyetli Kabul Edilmesi ile Özen Borcunun Karşılaştırılması  113
3. İşin Reddi Hakkı/Yükümlülüğü ve Avukatlık Mesleğine Özgü Koruyucu Hükümler ile İşverenin Emir ve Talimatlarına Uyma Borcunun Karşılaştırılması  115
4. Serbest Meslek/Kamu Hizmeti/Bağımsızlık Nitelikleri ile Bağımlılık Unsurunun ve Sadakat Borcunun Karşılaştırılması  120
5. İşçi Avukatlık ve Rekabet Yasağı  128
VI. SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU AÇISINDAN İŞÇİ AVUKATIN DURUMU  130
VII. İŞÇİ AVUKAT ÖZELİNDE İŞ AKDİNİN KURULMASI DEVAMI VE FESHİ İLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN BAZI UYUŞMAZLIKLAR  132
Sonuç  135
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  153
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021