THEMIS – Ceza Muhakemesi Hukuku Konu Kitabı İsmail Ercan  - Kitap

THEMIS – Ceza Muhakemesi Hukuku

Konu Kitabı

22. Baskı, 
Mayıs 2024
Kitabın Detayları
Dili:
Türkçe
Ebat:
19x27
Sayfa:
296
Barkod:
9789750292736
Kapak Türü:
Karton Kapaklı
Kitabın Fiyatı:
405,00
İndirimli (%20):
324,00
Stoktan hemen gönderilir.
Diğer Baskılar
21. baskı
Mayıs 2023
400,00
190,00 (%53)
18. baskı
Ağustos 2021
390,00
35,00 (%91)
17. baskı
Mart 2021
380,00
25,00 (%93)
16. baskı
Ağustos 2020
370,00
15,00 (%96)
Kitabın Açıklaması
"Ceza Muhakemesi Hukuku" adlı bu kitabımız zengin bilgi içeriği ile not, karşılaştırma ve örneklerden oluşan bir çalışma kitabı niteliğindedir.
Bu basıda 8. yargı paketi değişiklikleri kitaba işlenmiş ve kitap yenilenmiştir. 2024 yılında 7499 sayılı Yasayla yapılan değişiklikler 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir (7499 sayılı Y. m. 40/1-a). Ancak hükmün açıklamasının geri bırakılmasına (CMY m. 231/5 vd.) ve kaçak sanık hakkında kovuşturmaya yönelik düzenlemeler (CMY m. 247/3) yayım tarihi olan 12.03.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılması konusunda Yasa'nın geçici 6/2. maddesi hükümlerinin de gözetilmesi gerekir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Ceza Muhakemesine Giriş
.
Ceza Mahkemelerinin Yargılama Yetkisi
.
Ceza Muhakemesinin Konusu
.
Ceza Muhakemesi Koşulları (Şartları)
.
Ceza Muhakemesi İşlemleri ve Süreler
.
Ceza Muhakemesinin Özneleri
.
Ceza Muhakemesinde İspat
.
Koruma Tedbirleri
.
Ceza Muhakemesinin Evreleri
.
Yasa Yolları
.
Muhakeme Giderleri
.
Özel Muhakeme Usulleri
Yorumlar
Kitabın İçindekileri
Önsöz 
VII
1. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNE GİRİŞ
I. TANIMI VE HUKUKSAL NİTELİĞİ 
1
II. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 
2
A. Zaman Bakımından Uygulama Alanı 
2
B. Yer Bakımından Uygulama Alanı 
2
C. Kişi Bakımından Uygulama Alanı 
3
III. CEZA MUHAKEMESİNİN TEMEL İLKELERİ 
3
A. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi 
3
B. Ceza Davasının Kamusallığı İlkesi 
4
C. Maddi Gerçeğin Araştırılması İlkesi 
5
D. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi 
5
E. Doğrudanlık İlkesi 
6
F. Sözlülük ve Yazılılık İlkesi 
6
G. Alenilik İlkesi 
7
H. Kamu Davasının Mecburiliği İlkesi 
7
2. Bölüm
CEZA MAHKEMELERİNİN YARGILAMA YETKİSİ
I. MADDE BAKIMINDAN YETKİ 
9
A. Tanımı ve Özellikleri 
9
B. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 
10
C. Madde Bakımından Yetkisizlik İddiası 
12
D. Madde Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 
13
E. İstisnaları 
13
II. YER BAKIMINDAN YETKİ 
15
A. Tanımı ve Özellikleri 
15
B. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 
15
C. Yer Bakımından Yetkisizlik İddiası 
18
D. Yer Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 
19
E. İstisnaları 
19
III. KİŞİ BAKIMINDAN YETKİ 
22
A. Tanımı ve Özellikleri 
22
B. Kişi Bakımından Özel Hükümlere Tabi Olanlar 
22
C. Kişi Bakımından Yetki Uyuşmazlıkları 
24
IV. GÖREV (İŞ BÖLÜMÜ) BAKIMINDAN YETKİ 
25
3. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN KONUSU
I. GENEL OLARAK 
27
II. CEZA DAVASI 
27
III. BAĞLANTILI UYUŞMAZLIKLAR 
28
A. Tanımı ve Türleri 
28
B. Sonuçları 
28
4. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ KOŞULLARI (ŞARTLARI)
I. DAVA KOŞULLARI 
33
A. İzin 
33
B. İstem 
34
C. Mütalaa 
34
D. Başvuru 
35
E. Seçim Dokunulmazlığının Bulunmaması 
35
F. Şikâyet 
36
G. Diğer Dava Koşulları 
41
II. YARGILAMA KOŞULLARI 
41
A. Sanığın Hazır Bulunması 
42
B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması 
45
C. Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması 
46
D. Bekletici Sorunun Çözümü 
46
III. MUHAKEME KOŞULLARININ SONUÇLARI 
47
A. Soruşturma Evresi 
47
B. Kovuşturma Evresi 
47
5. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ VE SÜRELER
I. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ 
49
A. Genel Olarak 
49
B. Türleri 
50
II. CEZA MUHAKEMESİNDE SÜRELER 
52
A. Sürelerin Türleri ve Hesaplanması 
52
B. Eski Hale Getirme 
53
C. Adli Tatil 
54
D. Tebligat 
54
6. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN ÖZNELERİ
I. MUHAKEME MAKAMLARI 
57
A. Genel Olarak 
57
B. İddia Makamı (Kamusal ve Bireysel İddia) 
58
C. Savunma Makamı (Bireysel ve Kamusal Savunma) 
66
D. Yargılama Makamı (Yargıçlık ve Mahkeme) 
77
II. DİĞER ÖZNELER (SÜJELER) 
84
A. Kolluk (Zabıta) 
84
B. Mağdur ve Şikâyetçi 
86
7. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT
I. İSPAT KAVRAMI VE ARAÇLARI 
89
A. Genel Olarak 
89
B. Kanıt Türleri 
90
II. KANITLARA ULAŞMA VE ONLARI İNCELEME 
99
A. Kanıtların Toplanması 
99
B. Kanıtların Ortaya Konulması ve Tartışılması 
106
C. Kanıtların Değerlendirilmesi 
107
III. KANIT YASAKLARI 
111
A. Genel Olarak 
111
B. Türleri 
112
C. Yasak Ağacın Zehirli Meyvesi 
115
D. Hukuka Aykırı Kanıtların Dosyadan Çıkartılması 
115
E. Özel Kişiler Tarafından Elde Edilen Kanıtların Değerlendirilmesi 
116
8. Bölüm
KORUMA TEDBİRLERİ
I. GİRİŞ 
117
II. ÖN KOŞULLARI 
117
III. YAKALAMA, DURDURMA VE GÖZALTINA ALMA 
119
A. Genel Olarak 
119
B. Koşulları 
120
C. Gözaltına Alma 
124
D. Durdurma ve Kimlik Sorma 
128
IV. TUTUKLAMA 
129
A. Genel Olarak 
129
B. Koşulları 
130
C. Tutuklama Kararı 
135
D. Tutukluluk Süreleri 
136
E. Tutuklama Kararının Kaldırılması İstemi 
137
F. Tutukluluğun İncelenmesi 
138
G. Tutuklama Kararının Kendiliğinden Hükümsüz Hale Gelmesi 
138
H. Adli kontrol 
138
V. ARAMA 
141
A. Genel Olarak 
141
B. Koşulları 
143
C. Arama Kararı veya Emri 
147
D. Aramada Hazır Bulunabilecekler 
147
E. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama 
148
F. Aramanın Yapılması 
149
G. Aramanın Sona Ermesi 
149
VI. ELKOYMA VE ALIKOYMA 
150
A. Genel Olarak 
150
B. Koşulları 
150
C. Elkoyma İşlemi 
151
E. Elkonulan Eşyanın Geri Verilmesi 
152
F. Elkonulan Eşyanın Muhafazası veya Elden Çıkarılması 
152
G. Özel Elkoyma 
153
VII. İLETİŞİMİN DENETLENMESİ 
159
A. Genel Olarak 
159
B. Koşulları 
160
C. Usul ve Sonuçları 
161
D. Tesadüfen Elde Edilen Kanıtlar 
162
E. Önleme Amaçlı İletişimin Tespiti 
162
VIII. GİZLİ SORUŞTURMACI GÖREVLENDİRİLMESİ 
163
A. Genel Olarak 
163
B. Koşulları 
163
C. Sonuçları 
164
IX. TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME 
164
A. Genel Olarak 
164
B. Koşulları 
165
C. Tedbirin Süresi ve Uygulanması 
165
X. TANIK KORUMA TEDBİRİ 
166
A. Genel Olarak 
166
B. Koşulları 
167
C. Tedbirin Süresi, Uygulanması ve Kaldırılması 
168
XI. İÇERİĞİN YAYINDAN ÇIKARTILMASI VE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ TEDBİRİ 
169
A. Genel Olarak 
169
B. Koşulları 
169
C. Sonuçları 
170
D. Kişilik Hakkının İhlali Nedeniyle İçeriğin Yayından Çıkarılması ve/veya İçeriğe Erişimin Engellenmesi 
171
E. Özel Yaşamın Gizliliği Nedeniyle İçeriğe Erişimin Engellenmesi 
171
F. Sosyal Ağ Sağlayıcıların Yükümlülükleri 
172
XII. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT 
173
A. Genel Olarak 
173
B. Koşulları 
173
C. Usul 
175
D. Tazminatın Geri Alınması 
177
9. Bölüm
CEZA MUHAKEMESİNİN EVRELERİ
I. SORUŞTURMA EVRESİ 
179
A. Genel Olarak 
179
B. Soruşturmanın Başlaması 
180
C. Soruşturmanın Sona Ermesi 
184
II. KOVUŞTURMA EVRESİ 
198
A. Duruşma Hazırlığı 
198
B. Duruşma 
200
C. Son Karar 
208
10. Bölüm
YASA YOLLARI
I. GİRİŞ 
223
A. Genel Olarak 
223
B. Başvurma Hakkı 
223
C. Başvuru Usulü 
225
D. Sonuçları 
226
II. OLAĞAN YASA YOLLARI 
227
A. İtiraz 
227
B. İstinaf 
231
C. Temyiz 
236
III. OLAĞANÜSTÜ YASA YOLLARI 
246
A. Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı 
246
B. Yasa Yararına Bozma 
248
C. Yargılamanın Yenilenmesi 
250
11. Bölüm
MUHAKEME GİDERLERİ
MUHAKEME GİDERLERİ 
255
12. Bölüm
ÖZEL MUHAKEME USULLERİ
I. SUÇLAR HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ 
257
A. Seri Muhakeme Usulü 
257
B. Basit Yargılama Usulü 
260
II. KİŞİLER HAKKINDA ÖZEL MUHAKEME USULLERİ 
263
A. Kamu Görevlileri Hakkında Muhakeme 
263
B. Çocuklar Hakkında Muhakeme 
269
III. DİĞER MUHAKEME USULLERİ 
270
A. Özel Yetkili Mahkemelerde Muhakeme 
270
B. Uzlaştırma Muhakemesi 
271
C. Müsadere Muhakemesi 
275
Kaynakça 
279