Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   

×
Türk ve Alman Sosyal Güvenlik Hukuku Açısından
Devlet Destekli Bireysel Emeklilik Programları
Eylül 2018 / 1. Baskı / 375 Syf.
Fiyatı: 85.00 TL
İndirimli: 39.90 TL (%54)
4 günde kargoya verilir.
 
Sepete Ekle
   

Gerek Türkiye'de gerekse Almanya'da, çalışmakta olan genç neslin sigorta primleriyle finanse edilen kamu emeklilik sistemi, çeşitli demografik, sosyoekonomik ve yapısal faktörlerin etkisiyle sıkıntılı bir döneme girmiştir. Bu nedenle 2002 yılında Almanya'da yürürlüğe konulan emeklilik reform kanunları ile kamu emeklilik sisteminin, devlet destekli özel emeklilik programları ile desteklenmesine karar verilmiştir.

Almanya'da tehlike çanlarının çalmasına neden olan, nüfusun giderek yaşlanması, doğum oranlarının hızla gerilemesi gibi demografik değişimler, aynı hızda olmasa da, son 30-40 yıl içinde Türkiye'de de kendini hissettirmeye başlamıştır. Almanya'dan farklı olarak, Türkiye'de genel nüfusun yaş ortalaması oldukça genç olmakla birlikte, hem ortalama ömrün uzaması hem de Türkiye'nin kendine özgü yapısal sorunları kamu emeklilik sistemi üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır.

Erken emeklilik, kayıt dışı istihdam, kayıt dışı ekonomi, genç nüfusun işsizliği gibi sorunlar Türkiye için kamu emeklilik sisteminde reform ihtiyacı doğuran nedenler olmuştur. Bu bağlamda Almanya'dan sadece bir yıl sonra, Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemi yürürlüğe konulmuştur.

Türkiye'de uygulanmasına başlanan bireysel emeklilik sisteminin amacı, Almanya'da farklı olarak, sadece kamu emeklilik sistemine destek olmakla sınırlı tutulmamış, aynı zamanda sağlanan tasarrufların sermaye piyasasını derinleştirmesi ve ülke ekonomisine kaynak yaratması da amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, yaklaşık aynı tarihlerde uygulanmasına başlanan devlet destekli Türk ve Alman bireysel (özel) emeklilik sistemleri etraflıca incelenerek, birbirine benzer ya da farklı yönleri ortaya konulmuştur.

Konu Başlıkları
Kavramlar ve Tarihsel Gelişim
Federal Almanya Özel Emeklilik Programları
Türkiye'de Özel (Bireysel) Emeklilik Sistemi
Türk Ve Alman Özel Emeklilik Programlarının Karşılaştırması
Barkod: 9789750250996
Yayın Tarihi: Eylül 2018
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 375
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablo Listesi  17
Şekil Listesi  19
Grafik Listesi  19
Kısaltma Listesi  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
I. TEMEL KAVRAMLAR  27
A. SOSYAL RİSK VE SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMLARI  27
1. Sosyal Risk  27
2. Sosyal Güvenlik  28
3. Sosyal Risklere Karşı Korunma Teknikleri  29
4. Sosyal Hukuk – Sosyal Güvenlik Hukuku Ayrımı  31
B. SİGORTA, SOSYAL SİGORTA, ÖZEL SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK KAVRAMLARI  33
1. Sigorta  33
2. Sosyal Sigortalar  34
3. Özel Sigorta  35
a) Genel Olarak  35
b) Özel Sigortaların Doğuşu ve Gelişimi  36
ba) Dünyada Özel Sigortaların Doğuşu ve Gelişimi  36
bb) Türkiye’de Özel Sigortaların Doğuşu ve Gelişimi  37
c) Özel Sigortaların Fonksiyonları  38
d) Özel Sigortaların Hukuki Temelleri  38
da) Türk Özel Sigorta Hukukunun Kaynakları  38
db) Alman Özel Sigorta Hukukunun Kaynakları  40
4. Genel Olarak Sosyal Sigorta ile Özel Sigorta Ayrımı  41
5. Yaşlılık Güvencesi Açısından Özel Sigorta ile Sosyal Sigorta İlişkisi  43
6. Yaşlılık Güvencesi Açısından Hayat Sigortalarının Niteliği  45
7. Yaşlılık Güvencesi Açısından Hayat Sigortasının Türleri  47
8. Sosyal Güvenliği Tamamlayıcı Bir Model Olarak Bireysel Emeklilik Sistemi  49
9. Hayat Sigortaları ile Bireysel Emeklilik Sistemi Arasındaki Farklar  50
10. Sosyal Güvenliği Tamamlayıcı Emeklilik Programlarının Doğuşunu Zorunlu Kılan Nedenler  55
C. YAŞ, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK KAVRAMLARI  56
1. Yaş Kavramı  56
2. Yaşlılık Kavramı  57
a) Sözlük Anlamı  57
b) Yaşlılığın Farklı Tanımları ve İlişkili Olduğu Alanlar  57
c) Yaşlılık Olgusunun Sosyal Güvenlik Sorununa Dönüşmesi  59
d) Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte “Yaşlılık” Olgusunun Değişen Anlamı  60
e) Sosyal Hukuku İlgilendiren Bir Olgu Olarak “Toplumsal Yaşlanma Sorunu”  63
3. Emeklilik Kavramı  74
4. Emeklilik Kurumunun Tarihsel Süreçteki Seyri  76
a) Genel Olarak  76
b) Almanya’da Yaşlılık Sigortasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  78
c) Osmanlı ve Türkiye’de Emeklilik Güvencesinin Gelişimi  83
II. SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK KAVRAMLARININ DOĞUŞUNU SAĞLAYAN SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELER İLE SOSYAL HUKUKUN EVRİLME SÜRECİ  91
A. GELENEKSEL TOPLUM – MODERN TOPLUM AYRIMI  92
B. İKTİDAR İLE BİREY ARASINDAKİ BAĞIN NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİM  94
C. TEBANIN, BİREYE DÖNÜŞMESİ  95
D. RASYONEL HUKUK VE SOSYAL ADALET İLİŞKİSİ  96
1) Genel Olarak  96
2) Hukuk Devletinin Doğuşu  98
a) Liberallerin Doğal Düzen Anlayışı ve “Status Quo”nun Korunması  98
b) Modus Vivendi – Uzlaşma Noktası  98
c) Prosedürel Hukuk Devleti Olarak Modus Vivendi  99
d) Maddi Hukuk Devletine Geçiş  100
e) Maddi Hukuk Devletinin Sosyal Refah Devletine Evrilmesi  101
E. EGEMEN SOSYAL REFAH DEVLETİNİN, NEO–LİBERALİZM VE KÜRESELLEŞMEYE YENİK DÜŞMESİ  102
İKİNCİ BÖLÜM
FEDERAL ALMANYA ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI
I. KANUNİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI  105
A. DAĞITIM SİSTEMİNİN SORUNLARI VE REFORMLAR  105
1. Genel Durum  105
2. Sistem Tıkanıklığına Karşı Reform Girişimleri  107
3. Reform Kanunlarının Önemli Sonuçlarından Birisi: “Kanuni Emeklilik Sigortası ile Fonlama Esasına Dayalı Özel Emeklilik Programı Arasındaki Bağlantı veya Korelasyon”  111
4. Reform Sonrası Yeni Alman Emeklilik Sistemi  113
5. Kamu Munzam Emeklilik Planları İstisnası  118
6. Özel Emeklilik Planlarının Katman Yapısına Şematik Bakış  118
B. KANUNİ EMEKLİLİK SİGORTASI  119
1. Genel Olarak  119
2. Emeklilik (Yaşlılık) Sigortası Prim Tutarı  120
3. Emeklilik Türleri  120
4. Olağan Emeklilik Aylığı (Regelaltersrente)  121
5. Çok Uzun Süreli Sigortalılıkta Yaşlılık Aylığı (63 Yaş Emekliliği)  122
6. Uzun Süreli Sigortalılıkta Yaşlılık Aylığı  122
7. Kanuni Emekli Maaşının Vergilendirilmesi  122
II. FONLAMA ESASINA DAYALI DEVLET DESTEKLİ ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI  126
A. GENEL OLARAK  126
B. ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ SINIFLANDIRILMASI  127
III. RIESTER PROGRAMI – FONLAMA ESASINA DAYANAN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI  128
A. TERMİNOLOJİ  128
B. RIESTER EMEKLİLİK PROGRAMININ YASAL TEMELLERİ  129
C. TEŞVİKTEN YARARLANDIRILAN PLAN TÜRLERİ  129
D. EMEKLİLİK PLANLARININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER VE SERTİFİKALANDIRILMA  130
E. SERTİFİKA VERİLEN ÜRÜNLERİN İLANI  133
F. TEŞVİKTEN YARARLANAN SÖZLEŞME TÜRLERİ  134
1. Klasik Birikimli Hayat (Emeklilik) Sigortası  135
2. Yatırım Fonuna Bağlı Hayat (Emeklilik) Sigortası  136
3. Yatırım Fonu Tasarruf Hesabı  137
4. Banka Tasarruf Planları  138
G. ÖZEL EMEKLİLİK PLANI SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ KURUMLAR  139
H. KATILIMCIYI KORUYAN HÜKÜMLER  139
İ. TEŞVİKTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  142
J. DEVLET TEŞVİKİNİN TÜRLERİ, MİKTARI VE USULÜ  144
1. Doğrudan Devlet Katkısı  144
2. Vergi Denkleştirmesi Yoluyla Devlet Katkısı  147
K. EMEKLİLİĞE HAK KAZANABİLMEK İÇİN YAŞ VE SÜRE ŞARTI  149
L. VEFAT HALİNDE BİRİKİMİN MİRASÇILARA GEÇMESİ  150
M. DEVLET KATKISI VE VERGİ İADELERİNİN HAK EDİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR  150
N. EMEKLİLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN DURUMU  152
O. ÖZEL (RİESTER) EMEKLİLİK PLANLARININ GELİŞİM SEYRİ  153
IV. TEMEL EMEKLİLİK PROGRAMI (BASİS – RÜRUP RENTE)  158
A. EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ  158
B. TEMEL (RÜRUP) EMEKLİLİK PLANINA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI  161
C. TEMEL EMEKLİLİK PLANININ DİĞER ÖZELLİKLERİ  165
D. TEMEL EMEKLİLİK (RÜRUP) EMEKLİLİK PLANLARININ, DEVLET DESTEKLİ ÖZEL (RİESTER) EMEKLİLİK PLANLARI İLE KIYASLANMASI:  167
V. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARI  168
A. TERMİNOLOJİ  168
B. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  169
C. ÖZEL İŞ YERİ EMEKLİLİK PLANLARININ İLGİLİ OLDUĞU HUKUK DALLARI  170
D. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANINI DOĞURAN (HUKUKİ İŞLEMLER) SÖZLEŞMELER  172
E. EMEKLİLİK REFORMU KAPSAMINDA, İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ TEŞVİKİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİLER  173
F. İŞYERİ EMEKLİLİK PROGRAMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  174
G. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ DİĞER ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARINA GÖRE AVANTAJLARI  177
VI. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI UYGULAMA YÖNTEMLERİ (DURCHFÜHRUNGSWEGE)  178
A. GENEL OLARAK  178
B. UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TEMEL ESASLARI  181
1. Doğrudan Taahhüt (Direktzuage)  181
a) Temel Özellikleri  181
b) İşleyiş Şeması  183
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  183
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  185
2. Destek Sandığı (Unterstützungskasse)  186
a) Temel Özellikleri  186
b) İşleyiş Şeması  189
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  189
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  190
3. Doğrudan Sigorta (Direktversicherung)  192
a) Temel Özelikleri  192
b) İşleyiş Şeması  195
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  196
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  197
4. Emeklilik Sandıkları (Pensionskassen)  197
a) Temel Özelikleri  197
b) İşleyiş Şeması  200
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  200
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  201
5. Emeklilik Fonları (Pensionsfonds)  202
a) Temel Özelikleri  202
b) İşleyiş Şeması  206
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  206
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  208
VII. TÜM İŞYERİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ İÇİN ORTAK HÜKÜMLER  208
A. İŞYERİ EMEKLİLİK KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN SORUMLULUK (VE 2018 YILINDAN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİK)  208
B. İFLAS HALİNDE EMEKLİLİK PLANLARINDA OLUŞAN BİRİKİMLERE SAĞLANAN GÜVENCELER  210
C. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDAKİ BİRİKİMLERİN KAZANILMIŞ HAK HALİNE DÖNÜŞMESİ  211
D. ÇALIŞANIN İŞYERİNİ DEĞİŞTİRMESİ VEYA İŞYERİNDEN AYRILMASI  211
E. EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA YAŞI  213
F. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI BİRİKİMLERİNİN EMEKLİ HAKKI KAZANILMADAN ÖDENMESİ  214
G. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDA, KATILIMCIYA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI  215
H. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDA VERGİ AVANTAJI ŞEKLİNDEKİ DEVLET DESTEĞİNİN ÖRNEK BİR ÜCRET BORDROSUNDA GÖRÜNÜMÜ  216
İ. ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDE, İŞVEREN KATKILI İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI BULUNMAYAN BİR İŞÇİNİN, ÖZEL EMEKLİLİK PLANINA KATILMAK İSTEMESİ HALİNDE TERCİH SORUNU: “RİESTER PLANI MI? YOKSA İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI MI?”  218
J. EMEKLİLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN DURUMU  220
K. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI YÖNTEMLERİ KIYAS TABLOSU  220
VIII. İŞYERİ EMEKLİLİK PLAN SUNUCULARI VE KATILIMCILARINA İLİŞKİN VERİLER  222
A. GENEL DURUM  222
B. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ GELİŞİM SEYRİ  224
IX. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ GENEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE GELİŞİM SEYRİ  228
A. EMEKLİLERİN TOPLAM GELİRLERİ İÇİNDE ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ PAYI  228
B. ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ SOSYAL SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİNDE KABUL VE UYGULAMA YAYGINLIĞI  229
C. EMEKLİLİK REFORMU İLE TEŞVİK SAĞLANAN “ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI”NIN
15 YILLIK GELİŞİM SEYRİ  232
X. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “YATIRIM FONLARININ DEVLET KATKISI SAĞLANAN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ”  232
A. ALMAN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARINDAKİ YATIRIM ARACININ SEÇİMİ KONUSUNDAKİ KURALLAR  232
B. TÜRK ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN FARKI  233
C. Alman Özel Emeklilik Planlarında Yatırım Fonlarının Payı VE Önemi  234
XI. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “ALMANYA’DA EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI – TEŞVİKE TABİ OLMAYAN BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI”  235
XII. EMEKLİLİK REFORMU UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİLER  236
A. GENEL DEĞERLENDİRME  236
B. EMEKLİLİK REFORMU İLE ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ İLİŞKİSİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER  237
C. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI HAKKINDAKİ ELEŞTİRİ VE DĞERLENDİRMELER  241
D. REFORMLARIN İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDAKİ YAPISAL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE ETKİLERİ  244
E. ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ TİCARİ META HALİNE DÖNÜŞMESİ SORUNU  245
F. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU KILINMASINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR  247
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK SİSTEMİ
I. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE YAŞLILIK SİGORTASI  253
A. EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KRONİK SORUNLARI  253
B. SOSYAL GÜVENLİK REFORM ÇALIŞMALARI  256
C. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE BİREYSEL EMEKLİLİK  259
1. Emeklilik Sisteminin İkinci Ayağı Olarak Bireysel Emeklilik Sisteminin Yürürlüğe Girmesi  259
2. Bireysel Emeklilik Sisteminin, Genel Emeklilik Sistemi ile Korelasyonu veya Parametrik İlişkisi  260
II. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TANIMI VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  263
III. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE YATIRIM FONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  264
A. GENEL OLARAK  264
B. YATIRIM FONLARININ TANIMI VE TÜRLERİ  265
C. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YATIRIM FONLARININ ÖZELLİĞİ  267
IV. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURULUŞU VE ÖZELLİKLERİ  269
A. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ MEVZUATININ GELİŞİMİ  269
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  271
1. Emeklilik Şirketi  272
2. Bireysel Emeklilik Aracısı  273
3. Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon İçtüzüğü  273
4. Fon Portföyünün Yönetimi  274
5. Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetimi  276
V. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILIMI SAĞLAYAN HUKUKİ İŞLEM: “EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ” VE TÜRLERİ  276
A. TANIM VE YASAL TEMELLER  276
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  277
VI. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİN İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ  280
A. SİSTEM ŞEMASI  280
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMA  282
C. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  283
1. Fon Dağılımı ve Değişikliği  283
2. Emeklilik Planı Değişikliği  283
3. Birikimin Aktarımı  284
4. Hakların Kullanımı  284
5. Sistemden Ayrılma  284
6. Hak Kazanma Süreleri ve Hak Kazanılan Birikim  285
7. Hak Kazanılan Birikimin Transfer Yoluyla Aktarılması ve Ödenmesi  286
8. Emekliliğe Hak Kazanma ve Birikimin Ödenmesi  287
D. ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ  289
E. KESİNTİLER  289
1. Giriş Aidatı ve Yönetim gider Kesintisi  289
2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Performans Kesintisi  290
VII. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET DESTEĞİ  290
A. GENEL OLARAK  290
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİ TEŞVİKLERİ  291
1. İlk Dönem: 6327 Sayılı Kanun Öncesi Uygulama  291
a) Çalışan Adına Katkı Payı Ödeyen İşverenler Açısından  292
b) Kendi Adına Katkı Payı Ödeyen Bireysel Katılımcı Açısından  292
2. İkinci Dönem: 6327 Sayılı Kanun ile Yürürlüğe Giren 1.1.2013 Sonrası Uygulama  293
a) Çalışan Adına Katkı Payı Ödeyen İşverenler Açısından  293
b) Kendi Adına Katkı Payı Ödeyen Bireysel Katılımcı Açısından  294
C. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DOĞRUDAN DEVLET KATKISI  294
1. Genel Uygulama  294
2. Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi Durumunda Devlet Katkısı  295
VIII. ÇALIŞANLARIN OTOMATİK OLARAK BİR EMEKLİLİK PLANINA DÂHİL EDİLMESİ  296
A. YASAL TEMELLER  296
B. UYGULAMANIN ESASLARI  297
1. Genel Esaslar  297
2. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi  298
a) Sözleşmenin Kurulması  298
b) Katkı Paylarının Belirlenmesi ve Ödenmesi  300
c) Çalışanın İşyerini Değiştirmesi ve Ara Verme Hakkı  302
d) Fon Dağılımı ve Değişikliği – Plan Değişikliği  303
e) Kesintiler  304
f) Akış Şeması  304
IX. SÖZLEŞME HÜRRİYETİ VE İRADE SERBESTİSİ İLKELERİ IŞIĞINDA
BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ  305
A. GENEL SAPTAMALAR  305
B. ANAYASA MAHKEMESİNDE AÇILAN İPTAL DAVASI VE SONUCU  306
C. DAVA DİLEKÇESİ VE ANAYA MAHKEMESİNİN KARARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER  307
X. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİN GELİŞİM SEYRİ  313
A. KATILIMCI SAYILARI VE FON BÜYÜKLÜKLERİ  313
B. KATILIMCILARIN GELİR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI İLE SÖZLEŞME TÜRLERİNİN PAYLARI  313
XI. TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ile İLGİLİ ELEŞTİRİLER  315
A. OTOMATİK (ZORUNLU) KATILIM İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER  315
B. SİSTEMİN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER  316
C. SOSYAL DEVLET İLKESİNDEN UZAKLAŞILMAKTA OLDUĞU YOLUNDAKİ ELEŞTİRİLER  317
D. DEVLET DESTEĞİ İLE VERGİ YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ELEŞTİRİLER  317
E. EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TANITIM VE HİZMET SUNUMUYLA İLGİLİ KONULAR  318
F. ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİĞİN İLK YIL UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  319
XII. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “TÜRKİYE’DE İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARI UYGULAMASI”  321
A. BANKA VE DİĞER BAZI KURULUŞLARIN EMEKLİLİK SANDIKLARI  321
1. Banka ve Diğer Bazı Kuruluşların Olağan Emeklilik Sandıkları  321
2. Banka ve Diğer Bazı Kuruluşların Munzam Emeklilik Sandıkları  322
B. OYAK – ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU  323
C. DİĞER TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI  324
XIII. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÜÇÜNCÜ
AYAĞI – TÜRKİYE’DE BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI UYGULAMASI”  324
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK VE ALMAN ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI
I. GENEL DEĞERLENDİRMELER  327
A. SİSTEM TERCİHİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME  327
B. ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK PROGRAMLARININ, KAMU EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE KORELASYONU VEYA PARAMETRİK İLİŞKİSİ  329
C. HEDEF VE AMAÇLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  332
D. ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN HEDEF KİTLESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  333
E. SİSTEMİN GÖNÜLLÜLÜK VEYA ZORUNLULUK ESASINA DAYANMASI  335
II. UYGULAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  337
A. KATILIMCI BİRİKİMLERİNİN GERİ ÖDENMESİNDE ANAPARA GARANTİSİ  337
B. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI UYGULAMALARI  338
C. ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN UYGULAMA BAŞARISI veya YAYGINLIĞI  339
D. BİRİKİMLERDE DEVLET KATKISININ PAYI VEYA AĞIRLIĞI  342
E. EMEKLİLİĞE VE DEVLET KATKISINA HAK KAZANMA KOŞULLARI  344
F. KATKI PAYI VE EMEKLİLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN DURUMU  344
G. VERGİ YÜKÜ ile ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  346
H. EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI OLAN BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARININ KIYASLANMASI  347
İ. OECD RAPORLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE VE ALMANYA’NIN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  349
Sonuç  351
Kaynakça  355
Kavramlar Dizini  373
 


B. Buğra Palabıyık
Ocak 2021
68.00 TL
Sepete Ekle
Mehtap Yücel Bodur
Ocak 2021
97.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  5
Tablo Listesi  17
Şekil Listesi  19
Grafik Listesi  19
Kısaltma Listesi  21
Giriş  23
Birinci Bölüm
KAVRAMLAR VE TARİHSEL GELİŞİM
I. TEMEL KAVRAMLAR  27
A. SOSYAL RİSK VE SOSYAL GÜVENLİK KAVRAMLARI  27
1. Sosyal Risk  27
2. Sosyal Güvenlik  28
3. Sosyal Risklere Karşı Korunma Teknikleri  29
4. Sosyal Hukuk – Sosyal Güvenlik Hukuku Ayrımı  31
B. SİGORTA, SOSYAL SİGORTA, ÖZEL SİGORTA VE BİREYSEL EMEKLİLİK KAVRAMLARI  33
1. Sigorta  33
2. Sosyal Sigortalar  34
3. Özel Sigorta  35
a) Genel Olarak  35
b) Özel Sigortaların Doğuşu ve Gelişimi  36
ba) Dünyada Özel Sigortaların Doğuşu ve Gelişimi  36
bb) Türkiye’de Özel Sigortaların Doğuşu ve Gelişimi  37
c) Özel Sigortaların Fonksiyonları  38
d) Özel Sigortaların Hukuki Temelleri  38
da) Türk Özel Sigorta Hukukunun Kaynakları  38
db) Alman Özel Sigorta Hukukunun Kaynakları  40
4. Genel Olarak Sosyal Sigorta ile Özel Sigorta Ayrımı  41
5. Yaşlılık Güvencesi Açısından Özel Sigorta ile Sosyal Sigorta İlişkisi  43
6. Yaşlılık Güvencesi Açısından Hayat Sigortalarının Niteliği  45
7. Yaşlılık Güvencesi Açısından Hayat Sigortasının Türleri  47
8. Sosyal Güvenliği Tamamlayıcı Bir Model Olarak Bireysel Emeklilik Sistemi  49
9. Hayat Sigortaları ile Bireysel Emeklilik Sistemi Arasındaki Farklar  50
10. Sosyal Güvenliği Tamamlayıcı Emeklilik Programlarının Doğuşunu Zorunlu Kılan Nedenler  55
C. YAŞ, YAŞLILIK VE EMEKLİLİK KAVRAMLARI  56
1. Yaş Kavramı  56
2. Yaşlılık Kavramı  57
a) Sözlük Anlamı  57
b) Yaşlılığın Farklı Tanımları ve İlişkili Olduğu Alanlar  57
c) Yaşlılık Olgusunun Sosyal Güvenlik Sorununa Dönüşmesi  59
d) Geleneksel Toplumdan Modern Topluma Geçişte “Yaşlılık” Olgusunun Değişen Anlamı  60
e) Sosyal Hukuku İlgilendiren Bir Olgu Olarak “Toplumsal Yaşlanma Sorunu”  63
3. Emeklilik Kavramı  74
4. Emeklilik Kurumunun Tarihsel Süreçteki Seyri  76
a) Genel Olarak  76
b) Almanya’da Yaşlılık Sigortasının Ortaya Çıkışı ve Gelişimi  78
c) Osmanlı ve Türkiye’de Emeklilik Güvencesinin Gelişimi  83
II. SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK KAVRAMLARININ DOĞUŞUNU SAĞLAYAN SOSYAL, EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELER İLE SOSYAL HUKUKUN EVRİLME SÜRECİ  91
A. GELENEKSEL TOPLUM – MODERN TOPLUM AYRIMI  92
B. İKTİDAR İLE BİREY ARASINDAKİ BAĞIN NİTELİĞİNDEKİ DEĞİŞİM  94
C. TEBANIN, BİREYE DÖNÜŞMESİ  95
D. RASYONEL HUKUK VE SOSYAL ADALET İLİŞKİSİ  96
1) Genel Olarak  96
2) Hukuk Devletinin Doğuşu  98
a) Liberallerin Doğal Düzen Anlayışı ve “Status Quo”nun Korunması  98
b) Modus Vivendi – Uzlaşma Noktası  98
c) Prosedürel Hukuk Devleti Olarak Modus Vivendi  99
d) Maddi Hukuk Devletine Geçiş  100
e) Maddi Hukuk Devletinin Sosyal Refah Devletine Evrilmesi  101
E. EGEMEN SOSYAL REFAH DEVLETİNİN, NEO–LİBERALİZM VE KÜRESELLEŞMEYE YENİK DÜŞMESİ  102
İKİNCİ BÖLÜM
FEDERAL ALMANYA ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI
I. KANUNİ EMEKLİLİK SİSTEMİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ARAYIŞLARI  105
A. DAĞITIM SİSTEMİNİN SORUNLARI VE REFORMLAR  105
1. Genel Durum  105
2. Sistem Tıkanıklığına Karşı Reform Girişimleri  107
3. Reform Kanunlarının Önemli Sonuçlarından Birisi: “Kanuni Emeklilik Sigortası ile Fonlama Esasına Dayalı Özel Emeklilik Programı Arasındaki Bağlantı veya Korelasyon”  111
4. Reform Sonrası Yeni Alman Emeklilik Sistemi  113
5. Kamu Munzam Emeklilik Planları İstisnası  118
6. Özel Emeklilik Planlarının Katman Yapısına Şematik Bakış  118
B. KANUNİ EMEKLİLİK SİGORTASI  119
1. Genel Olarak  119
2. Emeklilik (Yaşlılık) Sigortası Prim Tutarı  120
3. Emeklilik Türleri  120
4. Olağan Emeklilik Aylığı (Regelaltersrente)  121
5. Çok Uzun Süreli Sigortalılıkta Yaşlılık Aylığı (63 Yaş Emekliliği)  122
6. Uzun Süreli Sigortalılıkta Yaşlılık Aylığı  122
7. Kanuni Emekli Maaşının Vergilendirilmesi  122
II. FONLAMA ESASINA DAYALI DEVLET DESTEKLİ ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI  126
A. GENEL OLARAK  126
B. ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ SINIFLANDIRILMASI  127
III. RIESTER PROGRAMI – FONLAMA ESASINA DAYANAN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI  128
A. TERMİNOLOJİ  128
B. RIESTER EMEKLİLİK PROGRAMININ YASAL TEMELLERİ  129
C. TEŞVİKTEN YARARLANDIRILAN PLAN TÜRLERİ  129
D. EMEKLİLİK PLANLARININ TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER VE SERTİFİKALANDIRILMA  130
E. SERTİFİKA VERİLEN ÜRÜNLERİN İLANI  133
F. TEŞVİKTEN YARARLANAN SÖZLEŞME TÜRLERİ  134
1. Klasik Birikimli Hayat (Emeklilik) Sigortası  135
2. Yatırım Fonuna Bağlı Hayat (Emeklilik) Sigortası  136
3. Yatırım Fonu Tasarruf Hesabı  137
4. Banka Tasarruf Planları  138
G. ÖZEL EMEKLİLİK PLANI SÖZLEŞMESİ DÜZENLEMEYE YETKİLİ KURUMLAR  139
H. KATILIMCIYI KORUYAN HÜKÜMLER  139
İ. TEŞVİKTEN YARARLANABİLECEK KİŞİLER  142
J. DEVLET TEŞVİKİNİN TÜRLERİ, MİKTARI VE USULÜ  144
1. Doğrudan Devlet Katkısı  144
2. Vergi Denkleştirmesi Yoluyla Devlet Katkısı  147
K. EMEKLİLİĞE HAK KAZANABİLMEK İÇİN YAŞ VE SÜRE ŞARTI  149
L. VEFAT HALİNDE BİRİKİMİN MİRASÇILARA GEÇMESİ  150
M. DEVLET KATKISI VE VERGİ İADELERİNİN HAK EDİLMESİNİ ENGELLEYEN DURUMLAR  150
N. EMEKLİLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN DURUMU  152
O. ÖZEL (RİESTER) EMEKLİLİK PLANLARININ GELİŞİM SEYRİ  153
IV. TEMEL EMEKLİLİK PROGRAMI (BASİS – RÜRUP RENTE)  158
A. EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ  158
B. TEMEL (RÜRUP) EMEKLİLİK PLANINA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI  161
C. TEMEL EMEKLİLİK PLANININ DİĞER ÖZELLİKLERİ  165
D. TEMEL EMEKLİLİK (RÜRUP) EMEKLİLİK PLANLARININ, DEVLET DESTEKLİ ÖZEL (RİESTER) EMEKLİLİK PLANLARI İLE KIYASLANMASI:  167
V. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARI  168
A. TERMİNOLOJİ  168
B. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ  169
C. ÖZEL İŞ YERİ EMEKLİLİK PLANLARININ İLGİLİ OLDUĞU HUKUK DALLARI  170
D. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANINI DOĞURAN (HUKUKİ İŞLEMLER) SÖZLEŞMELER  172
E. EMEKLİLİK REFORMU KAPSAMINDA, İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ TEŞVİKİ İÇİN YAPILAN DEĞİŞİKLİLER  173
F. İŞYERİ EMEKLİLİK PROGRAMININ TEMEL ÖZELLİKLERİ  174
G. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ DİĞER ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARINA GÖRE AVANTAJLARI  177
VI. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI UYGULAMA YÖNTEMLERİ (DURCHFÜHRUNGSWEGE)  178
A. GENEL OLARAK  178
B. UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE TEMEL ESASLARI  181
1. Doğrudan Taahhüt (Direktzuage)  181
a) Temel Özellikleri  181
b) İşleyiş Şeması  183
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  183
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  185
2. Destek Sandığı (Unterstützungskasse)  186
a) Temel Özellikleri  186
b) İşleyiş Şeması  189
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  189
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  190
3. Doğrudan Sigorta (Direktversicherung)  192
a) Temel Özelikleri  192
b) İşleyiş Şeması  195
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  196
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  197
4. Emeklilik Sandıkları (Pensionskassen)  197
a) Temel Özelikleri  197
b) İşleyiş Şeması  200
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  200
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  201
5. Emeklilik Fonları (Pensionsfonds)  202
a) Temel Özelikleri  202
b) İşleyiş Şeması  206
c) İşçi ve İşveren Açısından Avantaj ve Dezavatajları  206
d) Hacmi ve İşyeri Emeklilik Planları İçindeki Yeri  208
VII. TÜM İŞYERİ UYGULAMA YÖNTEMLERİ İÇİN ORTAK HÜKÜMLER  208
A. İŞYERİ EMEKLİLİK KANUNUNA GÖRE İŞVERENİN TAAHHÜDÜNDEN DOĞAN SORUMLULUK (VE 2018 YILINDAN İTİBAREN YAPILAN DEĞİŞİKLİK)  208
B. İFLAS HALİNDE EMEKLİLİK PLANLARINDA OLUŞAN BİRİKİMLERE SAĞLANAN GÜVENCELER  210
C. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDAKİ BİRİKİMLERİN KAZANILMIŞ HAK HALİNE DÖNÜŞMESİ  211
D. ÇALIŞANIN İŞYERİNİ DEĞİŞTİRMESİ VEYA İŞYERİNDEN AYRILMASI  211
E. EMEKLİLİĞE HAK KAZANMA YAŞI  213
F. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI BİRİKİMLERİNİN EMEKLİ HAKKI KAZANILMADAN ÖDENMESİ  214
G. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDA, KATILIMCIYA SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI  215
H. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDA VERGİ AVANTAJI ŞEKLİNDEKİ DEVLET DESTEĞİNİN ÖRNEK BİR ÜCRET BORDROSUNDA GÖRÜNÜMÜ  216
İ. ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDE, İŞVEREN KATKILI İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI BULUNMAYAN BİR İŞÇİNİN, ÖZEL EMEKLİLİK PLANINA KATILMAK İSTEMESİ HALİNDE TERCİH SORUNU: “RİESTER PLANI MI? YOKSA İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI MI?”  218
J. EMEKLİLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN DURUMU  220
K. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI YÖNTEMLERİ KIYAS TABLOSU  220
VIII. İŞYERİ EMEKLİLİK PLAN SUNUCULARI VE KATILIMCILARINA İLİŞKİN VERİLER  222
A. GENEL DURUM  222
B. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARININ GELİŞİM SEYRİ  224
IX. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ GENEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE GELİŞİM SEYRİ  228
A. EMEKLİLERİN TOPLAM GELİRLERİ İÇİNDE ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ PAYI  228
B. ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ SOSYAL SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİNDE KABUL VE UYGULAMA YAYGINLIĞI  229
C. EMEKLİLİK REFORMU İLE TEŞVİK SAĞLANAN “ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI”NIN
15 YILLIK GELİŞİM SEYRİ  232
X. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “YATIRIM FONLARININ DEVLET KATKISI SAĞLANAN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARI İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ”  232
A. ALMAN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARINDAKİ YATIRIM ARACININ SEÇİMİ KONUSUNDAKİ KURALLAR  232
B. TÜRK ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEN FARKI  233
C. Alman Özel Emeklilik Planlarında Yatırım Fonlarının Payı VE Önemi  234
XI. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “ALMANYA’DA EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI – TEŞVİKE TABİ OLMAYAN BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI”  235
XII. EMEKLİLİK REFORMU UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE ELEŞTİRİLER  236
A. GENEL DEĞERLENDİRME  236
B. EMEKLİLİK REFORMU İLE ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ İLİŞKİSİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER  237
C. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARI HAKKINDAKİ ELEŞTİRİ VE DĞERLENDİRMELER  241
D. REFORMLARIN İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARINDAKİ YAPISAL DÖNÜŞÜM ÜZERİNE ETKİLERİ  244
E. ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ TİCARİ META HALİNE DÖNÜŞMESİ SORUNU  245
F. ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ ÇALIŞANLAR İÇİN ZORUNLU KILINMASINA İLİŞKİN TARTIŞMALAR  247
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK SİSTEMİ
I. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNE İLİŞKİN SORUNLAR VE YAŞLILIK SİGORTASI  253
A. EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KRONİK SORUNLARI  253
B. SOSYAL GÜVENLİK REFORM ÇALIŞMALARI  256
C. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU VE BİREYSEL EMEKLİLİK  259
1. Emeklilik Sisteminin İkinci Ayağı Olarak Bireysel Emeklilik Sisteminin Yürürlüğe Girmesi  259
2. Bireysel Emeklilik Sisteminin, Genel Emeklilik Sistemi ile Korelasyonu veya Parametrik İlişkisi  260
II. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN TANIMI VE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ  263
III. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE YATIRIM FONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ  264
A. GENEL OLARAK  264
B. YATIRIM FONLARININ TANIMI VE TÜRLERİ  265
C. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YATIRIM FONLARININ ÖZELLİĞİ  267
IV. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURULUŞU VE ÖZELLİKLERİ  269
A. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ MEVZUATININ GELİŞİMİ  269
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN KURUMSAL YAPISI  271
1. Emeklilik Şirketi  272
2. Bireysel Emeklilik Aracısı  273
3. Emeklilik Yatırım Fonları ve Fon İçtüzüğü  273
4. Fon Portföyünün Yönetimi  274
5. Bireysel Emeklilik Sisteminin Denetimi  276
V. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILIMI SAĞLAYAN HUKUKİ İŞLEM: “EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ” VE TÜRLERİ  276
A. TANIM VE YASAL TEMELLER  276
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ  277
VI. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİN İŞLEYİŞ SÜREÇLERİ  280
A. SİSTEM ŞEMASI  280
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE KATILMA  282
C. EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TARAFLARININ HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ  283
1. Fon Dağılımı ve Değişikliği  283
2. Emeklilik Planı Değişikliği  283
3. Birikimin Aktarımı  284
4. Hakların Kullanımı  284
5. Sistemden Ayrılma  284
6. Hak Kazanma Süreleri ve Hak Kazanılan Birikim  285
7. Hak Kazanılan Birikimin Transfer Yoluyla Aktarılması ve Ödenmesi  286
8. Emekliliğe Hak Kazanma ve Birikimin Ödenmesi  287
D. ELDE EDİLEN GELİRİN VERGİLENDİRİLMESİ  289
E. KESİNTİLER  289
1. Giriş Aidatı ve Yönetim gider Kesintisi  289
2. Fon Toplam Gider Kesintisi ve Performans Kesintisi  290
VII. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET DESTEĞİ  290
A. GENEL OLARAK  290
B. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE VERGİ TEŞVİKLERİ  291
1. İlk Dönem: 6327 Sayılı Kanun Öncesi Uygulama  291
a) Çalışan Adına Katkı Payı Ödeyen İşverenler Açısından  292
b) Kendi Adına Katkı Payı Ödeyen Bireysel Katılımcı Açısından  292
2. İkinci Dönem: 6327 Sayılı Kanun ile Yürürlüğe Giren 1.1.2013 Sonrası Uygulama  293
a) Çalışan Adına Katkı Payı Ödeyen İşverenler Açısından  293
b) Kendi Adına Katkı Payı Ödeyen Bireysel Katılımcı Açısından  294
C. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DOĞRUDAN DEVLET KATKISI  294
1. Genel Uygulama  294
2. Çalışanların Otomatik Olarak Bir Emeklilik Planına Dâhil Edilmesi Durumunda Devlet Katkısı  295
VIII. ÇALIŞANLARIN OTOMATİK OLARAK BİR EMEKLİLİK PLANINA DÂHİL EDİLMESİ  296
A. YASAL TEMELLER  296
B. UYGULAMANIN ESASLARI  297
1. Genel Esaslar  297
2. Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminin İşleyişi  298
a) Sözleşmenin Kurulması  298
b) Katkı Paylarının Belirlenmesi ve Ödenmesi  300
c) Çalışanın İşyerini Değiştirmesi ve Ara Verme Hakkı  302
d) Fon Dağılımı ve Değişikliği – Plan Değişikliği  303
e) Kesintiler  304
f) Akış Şeması  304
IX. SÖZLEŞME HÜRRİYETİ VE İRADE SERBESTİSİ İLKELERİ IŞIĞINDA
BİREYSEL EMEKLİLİKTE OTOMATİK KATILIM UYGULAMASININ DEĞERLENDİRİLMESİ  305
A. GENEL SAPTAMALAR  305
B. ANAYASA MAHKEMESİNDE AÇILAN İPTAL DAVASI VE SONUCU  306
C. DAVA DİLEKÇESİ VE ANAYA MAHKEMESİNİN KARARI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER  307
X. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİN GELİŞİM SEYRİ  313
A. KATILIMCI SAYILARI VE FON BÜYÜKLÜKLERİ  313
B. KATILIMCILARIN GELİR GRUPLARINA GÖRE DAĞILIMI İLE SÖZLEŞME TÜRLERİNİN PAYLARI  313
XI. TÜRKİYE’DEKİ BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ile İLGİLİ ELEŞTİRİLER  315
A. OTOMATİK (ZORUNLU) KATILIM İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER  315
B. SİSTEMİN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER  316
C. SOSYAL DEVLET İLKESİNDEN UZAKLAŞILMAKTA OLDUĞU YOLUNDAKİ ELEŞTİRİLER  317
D. DEVLET DESTEĞİ İLE VERGİ YÜKÜ ARASINDAKİ İLİŞKİDEN KAYNAKLANAN ELEŞTİRİLER  317
E. EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNİN TANITIM VE HİZMET SUNUMUYLA İLGİLİ KONULAR  318
F. ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİĞİN İLK YIL UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  319
XII. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “TÜRKİYE’DE İŞYERİ EMEKLİLİK PLANLARI UYGULAMASI”  321
A. BANKA VE DİĞER BAZI KURULUŞLARIN EMEKLİLİK SANDIKLARI  321
1. Banka ve Diğer Bazı Kuruluşların Olağan Emeklilik Sandıkları  321
2. Banka ve Diğer Bazı Kuruluşların Munzam Emeklilik Sandıkları  322
B. OYAK – ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU  323
C. DİĞER TAMAMLAYICI SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI  324
XIII. TAMAMLAYICI BİLGİ OLARAK: “EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÜÇÜNCÜ
AYAĞI – TÜRKİYE’DE BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARI UYGULAMASI”  324
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TÜRK VE ALMAN ÖZEL EMEKLİLİK PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMASI
I. GENEL DEĞERLENDİRMELER  327
A. SİSTEM TERCİHİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME  327
B. ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK PROGRAMLARININ, KAMU EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE KORELASYONU VEYA PARAMETRİK İLİŞKİSİ  329
C. HEDEF VE AMAÇLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  332
D. ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN HEDEF KİTLESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRME  333
E. SİSTEMİN GÖNÜLLÜLÜK VEYA ZORUNLULUK ESASINA DAYANMASI  335
II. UYGULAMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER  337
A. KATILIMCI BİRİKİMLERİNİN GERİ ÖDENMESİNDE ANAPARA GARANTİSİ  337
B. İŞYERİ EMEKLİLİK PLANI UYGULAMALARI  338
C. ÖZEL (BİREYSEL) EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN UYGULAMA BAŞARISI veya YAYGINLIĞI  339
D. BİRİKİMLERDE DEVLET KATKISININ PAYI VEYA AĞIRLIĞI  342
E. EMEKLİLİĞE VE DEVLET KATKISINA HAK KAZANMA KOŞULLARI  344
F. KATKI PAYI VE EMEKLİLİK MAAŞI ÖDEMELERİNİN VERGİ HUKUKU YÖNÜNDEN DURUMU  344
G. VERGİ YÜKÜ ile ÖZEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ  346
H. EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ÜÇÜNCÜ AYAĞI OLAN BİRİKİMLİ HAYAT SİGORTALARININ KIYASLANMASI  347
İ. OECD RAPORLARI IŞIĞINDA TÜRKİYE VE ALMANYA’NIN ÖZEL EMEKLİLİK PLANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  349
Sonuç  351
Kaynakça  355
Kavramlar Dizini  373
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Uluslararası Yayınevi Belgesi | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik ve Çerez Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2021