Kategoriler
Eser Adı Yazar Yayınevi Açıklama İçindekiler Barkod
Arama  
Ana Sayfa Sipariş Takip Üyelik Yardım İletişim
 
 
Bülten
   
Hukuk Davaları – 1
Adli Yargı – Usul Hukuku – Anayasa Mahkemesi – AİHM Davaları
 (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Yazar),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör),  (Editör)
Nisan 2016 / 1. Baskı / 616 Syf. / Ciltli
Fiyatı: 155.00 TL
Stokta var (24 saatte kargoya verilir).
 
Sepete Ekle
   
5 kitabı beraber alın İNDİRİMDEN yararlanın!
 
155.00 TL
+

 

 

150.00 TL
+

 

 

190.00 TL
+

 

 

190.00 TL
+

 

 

175.00 TL
=

 

 

860.00 TL
687.90 TL
Sepete Ekle
 

Önsöz;

ODTÜ İşletme Bölümünün efsane hocası Muhan Soysal ile ilgili şöyle bir olay anlatılır;

Derslerinde öğrencilerini şaşırtarak önemli hayat dersleri vermeyi adet edinmiş olan Muhan Hoca bir gün anfide derse başladığında tahtaya Picasso'nun aşağıda gördüğünüz tablosunu yansıtır.

Tüm öğrenciler tabloya bakar, fakat kübik tarzdaki bu sürrealist resimde sanatla ilgilenmeyenlerin anlayabileceği çok az şey vardır. Bozuk perspektifli bir oda, sarı uzun saçlı yaratığa benzeyen bir şey. Etrafında başka yaratıklar, yerde yine bir yaratık ve arkadaki şekli bozuk içi parlak dikdörtgenin içinde başka bir şeyler daha.

Bir süre hiç bir şey söylemeden sınıfı izleyen hoca, Picasso'nun resmini alıp, yerine aşağıda gördüğünüz Velazquez'in "Las Meninas" tablosunu koyar. Bu resimde dadıları sandalyede oturan sarı uzun saçlı bir aristokrat kızın saçını tararken yerde köpeği yatmaktadır. Babası arkasından ışık sızan kapıdan kızını izlemektedir.

Sınıf ancak ikinci resmi görünce Picasso'nun resmindeki öğelerin ne olduğunu ve bu resmin Velazquez'in tablosuna gönderme olarak yapılmış olduğunu farkeder. Ve Muhan Hoca hiç unutulamayacak dersini verir.

"Hayatta hiç birşey Velazquez'in resmi kadar belirgin ve net değildir. İş hayatı gerçekleri Picasso'nun resmindeki gibi şekil değiştirmiş olarak gösterir. Picasso'nun resmine bakıp, Velazquez'in resmini görebilenler başarılı olacak, diğerleri kübik şekillere bakıp yanlış anlamlar çıkarmaktan gerçekleri göremeyecek."

Hukukta da hiçbir dava Velazquez'in resmindeki kadar net ve anlaşılır değildir. Diğer taraftan yeni HMK'nın, dava açılırken en geniş perspektiften bakılarak büyük resmin görülmesini beklemesi, hukukçuların eski HUMK alışkanlıklarından kurtularak davayı tek bir dilekçeyle eksiksiz ve doğru olarak açmalarını zorunlu kılmaktadır.

Her ne kadar size tam bir Velazquez tablosu göstermek gibi iddiamız olmasa da, eksik parçaları tamamlamanıza yardımcı olacak bir kaynak sunarak ele aldığınız davayı baştan itibaren doğru ve eksiksiz kurgulamanıza destek olmak istedik.

Bu doğrultuda kitabımızda yurtdışında çok başarılı örneklerini gördüğümüz ancak ülkemizde ilk defa uygulanan kolektif bir çalışma usulünü benimseyerek hakim, avukat, akademisyen, icra müdürü gibi çok farklı bilgi ve deneyime sahip 35 değerli hukukçu ve 6 editörü bir araya getirdik. Böylece aynı kitap içerisinde doktrin ve uygulamanın bir arada okuyucularımıza ulaşmasını amaçladık.

Piyasada bulunan klasik hukuk kitaplarında yer alan madde sistematiğinin HMK'nın davayı ele alış biçimine çok uygun olmadığını düşünerek, kitabın bölümlerini, yargılama safahatına uygun bir şekilde ve davalar arasında bağlantı kurarak tasnifledik. Bu sayede yoğun çalışma temponuzda vakit kaybetmeden aradığınız bilgiye hızla ulaşmanızı sağlayarak üzerinizdeki yükü hafifletmeyi hedefledik.

Renkli başlıklandırma ve farklı ikonlar kullanılarak hazırladığımız kitabımızda, "Ek Bilgi" ikonu ile belirtilen paragraflarda konuya ilişkin önemli, ayırıcı ek bilgi teşkil eden hususları; "Uyarı" ikonu ile belirtilen paragraflar ise dikkat edilmesi gereken kritik bilgileri gösterdik. Ayrıca "Örnek" ikonu ile belirtilen paragraflarda da; kanun metinleri içerisinde soyut kalan kısımları uygulama örnekleri ile somutlaştırdık. Tabii ki bir hukuk kitabının vazgeçilmezi olarak Yargıtay kararlarına da özetleyerek yer verdik, ancak bu kararların doğrudan davada tereddüt yaratan noktaları aydınlatacak emsal kararlar olmasına azami dikkat gösterdik. Bölümlerin sonunda verdiğimiz, her dava tipine ilişkin örnek dava dilekçeleri ile hazırlayacağınız dava dilekçesinin temelini oluşturmak istedik.

Kitabımızın;

İlk cildi; bir davanın nasıl açılması gerektiği ve usule ilişkin bilgileri kapsamakta olup, üst mahkemeler olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'ni inceleyip bu mahkemelerdeki davalar ile dava sürecini incelemektedir.

İkinci cildi; Sulh Hukuk Mahkemesini tanıtarak, bu mahkemenin görev alanı olan Kat Mülkiyeti Hukukundan Kaynaklanan Davalar ile Kira Hukukundan ve Vesayet Hukukundan Kaynaklanan Davaları kapsamaktadır. Bu ciltte ağırlıklı olarak Sulh Hukuk Mahkemesinin görev alanına girmekle birlikte Asliye Hukuk Mahkemesinde de açılabilen Miras Hukukundan Kaynaklanan davalar da incelenmiştir.

Üçüncü cildi; Asliye Hukuk Mahkemesini ve bu mahkemede görülen davaları kapsamaktadır. Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu'ndaki sistematik benimsenen ciltte, tüm dava tipleri bu doğrultuda tasniflenerek incelenmiştir.

Dördüncü cildi; Aile Mahkemesi, Tüketici Mahkemesi ve Kadastro Mahkemesi ve bu mahkemelerde görülen davaları kapsamlı olarak incelemektedir.

Son cilt olan beşinci cildi ise; İcra ve İflas Dairesini tanıtarak, bu dairede yapılan işlemleri uygulamada kullanılan formlarla birlikte kapsamlı olarak açıklamakta, devamında ise İcra Mahkemesi tanıtılarak mahkemede görülün davalar incelemektedir.

Şimdilik 5 ciltten oluşan bu eser, hali hazırdaki ciltlerin genişlemesi veya yeni ciltler ilave edilmesiyle büyümeye devam edecek ve "Yaşayan" bir kaynak olacaktır. Bu nedenle gerek okuyucu, gerekse ileride kitabın yazarlarından biri olarak her türlü katkı ve önerilerinizi aşağıdaki e-posta adresinden bize iletmenizi bekliyoruz.

Ülkemizde yayını ilk kez gerçekleşen bu farklı eserin, hukuk camiasındaki etkisini merakla bekliyor ve hukukçulara mesleki açıdan çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz.

Konu Başlıkları
Adli Yargı Alanında Dava Dilekçesinin Hazırlanması, Davanın Açılması ve Dava Süreci, Mikail YALÇIN
Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Ufuk DEMİRKAN
Anayasa Mahkemesi'nde Görülen Davalar, Ayhan DÖNER
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM'de Dava Nasıl Açılır?), Emre EREN
Barkod: 9789750237317
Yayın Tarihi: Nisan 2016
Baskı Sayısı:  1
Ebat: 17x25
Sayfa Sayısı: 616
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
Kapak Türü: Ciltli
Dili: Türkçe
Ekler: -

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
1. KISIM:  ADLİ YARGI ALANINDA DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI, DAVANIN AÇILMASI VE DAVA SÜRECİ
Mikail YALÇIN  
I. Dava Dilekçesinin Hazırlanması  23
II. Dava Dilekçesinin İçeriği  23
A. Mahkemenin Adı  23
B. Davacının Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Adresi  23
C. Davalının Adı ve Soyadı ile Adresi  24
D. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcileri ve Davacı Vekilinin Ad ve Soyadları ile Adresleri  24
E. Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri  24
F. Hukuki Deliller  25
G. Hukuki Sebepler  26
H. Sonuç ve Talep  26
I. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  26
İ. Davacının (Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin) Adı ve Soyadı, İmzası  26
III. Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi  27
IV. Davanın Açılma Zamanı  30
V. Cevap Dilekçesinin İçeriği  30
A. Mahkemenin Adı  30
B. Davacı ile Davalının Adı, Soyadı Adresleri ve TC Kimlik Numaraları  31
C. Varsa, Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri  31
D. Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri  31
E. Hukuki Deliller  31
F. Dayanılan Hukuki Sebepler  31
G. Sonuç ve İstem  31
H. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  32
I. Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası  32
VII. Dava Harçlarının Alınması  32
A. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar  37
1. Harçlar Kanunu'nda Belirtilenler  37
a. Muafiyetler  37
b. İstisnalar  37
2. Özel Kanunlarda Belirtilenler  38
B. Tarifeye Göre 2016 Yılı Yargı Harçları  38
1. Mahkeme Harçları  38
2. Başvurma Harcı  38
3. Celse Harcı  39
4. Karar ve İlam Harcı  39
a. Nispi Harç  39
b. Maktu Harç  40
5. Keşif Harcı  40
6. İcra ve İflas Harçları  40
a. İcra Harçları  40
b. İflas Harçları  41
7. Diğer Yargı Harçları (Müşterek Kısım)  42
a. Suret Harçları  42
b. Muhafaza Harçları  42
c. Defter Tutma Harçları  42
d. Miras İşlerine Ait Harçlar  43
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar  43
f. Vergi Yargısı Harçları  43
aa. Başvurma Harcı  43
bb. Nispi Harçlar  43
cc. Maktu Harç  44
VIII. Genel Olarak Dava Süreci  44
A. Dava Dilekçesinin İncelenme Aşaması  44
B. Dava Dilekçesine İstinaden Mahkemece Tensip (Hazırlık) Tutanağının Hazırlanması Aşaması  45
C. Dilekçeler Aşaması  47
D. Ön İnceleme Duruşması  48
E. Tahkikat Duruşması  52
F. Keşif, Bilirkişi ve Delillerin Değerlendirilmesi Aşaması  53
G. Islah Süreci ve Ek Dava  54
H. Mahkemenin Kısa ve Gerekçeli Kararını Bildirmesi  55
I. Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesi  55
İ. Kanun Yollarına Başvurma Süreci  56
2. KISIM:  MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Ufuk DEMİRKAN  
I. Görev  59
A. Giriş  59
B. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  60
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi  63
D. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi  65
II. Yetki  67
A. Giriş  67
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması  68
C. Genel Yetkili Mahkeme  68
1. Genel Yetkili Mahkemenin Niteliği  69
2. Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme  71
3. Davalının Birden Fazla Olması Durumunda Genel Yetkili Mahkeme  72
4. Davanın Sırf Davalılardan Birini Kendi Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye Getirmek Amacıyla Açılması  74
D. Özel Yetki Kuralları  76
1. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki  76
2. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  79
3. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  82
4. Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  88
a. Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu Hâller  88
b. Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davalarında Yetki  91
c. Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  92
5. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki  92
a. Adli Teşkilat ve İdari Taksimat Değişikliği Hâlinde Yetkili Mahkeme  95
b. Taşınmazın Birden Fazla Yargı Çevresinde Bulunması Hâlinde Yetkili Mahkeme  99
c. Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  99
d. Davaların Yığılması ve Terditli Davada Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi  100
e. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesinin Kapsamına Giren Davalar  101
f. Aynî Hakka İlişkin Davalar  101
g. Aynî Hak Sahipliğinde Değişikliğe Yol Açabilecek Davalar  104
6. Taşınmazın Zilyetliğine İlişkin Davalar  105
7. Taşınmazın Alıkoyma Hakkına İlişkin Davalar  106
8. İrtifak Haklarına İlişkin Davalar  106
9. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesi Kapsamına Girmeyen Davalar  107
10. Karşı Davada Yetki  110
11. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda Yetki  111
12. Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Merkezinin Yetkisi  114
13. İflas Davasında Yetki  119
14. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  120
a. Zarar Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  120
b. Can Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  121
c. Deniz Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  123
d. Mali Mesuliyet Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  123
15. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  124
E. Özel Yetki Kurallarının Niteliği  128
F. Kesin Olmayan Yetki Hâlleri  130
G. Kesin Yetki Hâlleri  132
H. Yetki İtirazı  134
1. Giriş  134
2. Kesin Olmayan Yetki Hallerinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  135
3. Kesin Yetki Halinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  138
4. Yetki İtirazının İncelenmesi  138
5. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  139
I. Merci Tayini  145
III. Hâkimin Reddi  148
A. Giriş  148
B. Ret Usulü  148
C. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  149
D. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  150
E. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  151
IV. Dava Dilekçesi  153
V. Cevap Dilekçesi  163
A. Cevap Dilekçesini Verme Süresi ve Sürenin Uzatılması Talebi  168
VI. Cevaba Cevap (Replik) Dilekçesi  171
VII. İkinci Cevap (Düplik) Dilekçesi  174
VIII. Muvafakat Dilekçesi  176
IX. Harcın İadesi  179
X. Tespit Davası  182
XI. Belirsiz Alacak Davası  188
A. Giriş  188
B. Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği  192
C. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  192
1. Dava Açılırken Talep Sonucunun Miktarının Belirlenebilmesinin İmkânsız veya Davacıdan Beklenemeyecek Olması Gerekir.  192
2. Belirsiz Alacak Davası Açılırken Belirtilecek Dava Değeri  198
D. Talep Sonucunun Kesin Olarak Belirlenmesi  199
E. Belirsiz Alacak Davasında Tam ve Kesin Miktarın Belirlenme Zamanı  201
F. Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı  201
G. Belirsiz Alacak Davasında Faiz Başlangıcı  201
H. Tam Dava Açılması Gerektiği Halde Belirsiz Alacak Davası Açılması  202
I. Belirsiz Alacak Davasında Feragat, Kabul ve Sulh  202
İ. Belirsiz Alacak Davası ve Manevi Tazminat  203
XII. Seçimlik Dava  209
XIII. Terditli Dava  211
XIV. Karşı Dava  213
XV. Davaların Ayrılması  218
XVI. Davaların Birleştirilmesi  221
XVII. Davanın İhbarı (ya da Davayı İhbar)  225
XVIII. Davaya Müdahale  232
A. Asli Müdahale  232
B. Fer’i Müdahale  235
XVIX. Derdestlik  241
XX. İsticvap  246
XXI. Şahit Beyanlarına Karşı Beyanda Bulunma ve Şahitlere Soru Sorulması İstemi  252
XXII. Delil Bildirme  255
XXIII. Delil Tespiti  262
XXIV. Bilirkişi  265
A. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  265
B. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  266
C. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi ve Görev Süresi  266
D. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  266
E. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  267
F. Bilirkişi Raporuna İtiraz  267
G. Bilirkişinin Reddi  268
H. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu Nedeni ile Açılacak Tazminat Davası  276
1. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  276
2. Davaların Açılacağı Mahkeme  279
3. Rücu Davasında Zamanaşımı  279
XXV. Davanın Yenilenmesi  281
XXVI. Karar  285
A. Ara Kararlar  285
B. Nihai Kararlar  285
XXVII. Davadan Feragat  291
A. Giriş  291
B. Faragatin Tanımı  291
C. Faragatin Konusu  294
D. Faragatin Şekli ve Usulü  294
E. Hak Sahibi  298
F. Faragatin Benzer Kurumlardan Farkı  300
G. Feragatin Yapılabileceği Zaman  304
H. Feragat Edilebilecek Davalar  308
I. Feragatin Şartsız Olması ve Kısmen Feragatin Mümkün Olması  310
İ. Feragatin Sonuçları  312
J. Feragat Hâlinde Yargılama Giderleri  315
XXVIII. Davayı Kabul  317
XXIX. Islah  324
A. Islah Yolu ile Yapılabilecek İşlemler  325
B. Islah Yolu ile Yapılamayacak İşlemler  325
C. Islah Yoluna Başvurulmasının Gerekmediği Durumlar  326
XXX. Davanın Geri Alınması  331
XXXI. Kesin Hüküm  336
A. Giriş  336
B. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  340
C. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  341
D. Maddi Anlamda Kesin Hüküm İçin Gerekli Olan Şartlar  342
1. Dava Konusunun Aynı Olması  342
2. Dava Tarafları  342
3. Dava Sebebinin Aynı Olması  344
E. Kesin Hüküm İtirazı  349
F. Maddi anlamda kesin hükmün sona ermesi  350
1. Yargılamanın İadesi  350
2. Değişiklik Davası  354
XXXII. İstinaf  356
A. İstinaf Dilekçesi  357
B. Başvuru Süresi  358
C. Katılma Yolu ile Başvurma  358
D. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  359
E. Yapılamayacak İşlemler  360
F. Duruşma ve Karar  361
XXXIII. Temyiz  363
A. Giriş  363
1. Temyiz Edilemeyen Kararlar  365
2. Kanun Yararına Temyiz  366
3. Temyizin İcraya Etkisi  366
4. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  367
5. Yargıtay’ın Bozma ve Onama Kararı  368
B. Süre Tutum Dilekçesi  379
C. Bozma Kararından Sonra Duruşma Günü Tayini  382
D. Direnme Kararı  384
E. Temyizden Feragat  386
XXXIV. Karar Düzeltme  389
A. Giriş  389
B. Karar Düzeltme Sebepleri  390
C. Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması  392
XXXV. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  402
XXXVI. Teminatın İadesi  409
XXXVII. Tehiri İcra Kararı  413
XXXVIII. Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)  416
XXXIX. Hükmün Tavzihi  419
XL. İhtiyati Tedbir  423
A. Giriş  423
B. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  427
C. İhtiyati Tedbir Sonrası Tazminat Davası  430
XLI. Adli Yardım  432
A. Giriş  432
B. Adli Yardımdan Yararlanabilme Şartları  433
C. Adli Yardımın Kapsamı  433
D. Süre, Yetkili ve Görevli Mahkeme  434
E. Adli Yardım Talebi ve İncelenmesi  435
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  437
G. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  437
H. Adli Yardım Kararıyla Avukatın Atanması ve Ücretinin Ödenmesi  438
XLII. Tahkim  440
A. Giriş  440
B. Tahkim Çeşitleri  445
C. Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  446
D. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  448
E. Tahkim İtirazı  448
F. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  448
G. Dava Tarihi ve Tahkim Süresi  449
H. Dava ve Cevap Dilekçesi  450
I. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  452
İ. İptal Davası  453
J. Yargılama Giderleri  454
XLIII. Hakem Atanması  457
XLIV. Hâkimin Yasaklılığı (Meni)  460
XLV. Eski Hale Getirme  463
3. KISIM:  ANAYASA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLEN DAVALAR
Ayhan DÖNER  
I. Anayasa Mahkemesi  467
A. Giriş  467
B. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu  468
C. Mahkemenin Görev ve Yetkileri  469
D. Anayasa Mahkemesi'nin Teşkilatı, Çalışma ve Yargılama Usulü  470
1. Genel Kurul  470
2. Bölümler  471
3. Komisyonlar  472
4. Çalışma ve Yargılama Usulü  473
II. Anayasaya Uygunluk Denetim Yolları  473
A. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  473
1. İptal Davası Açma Yetkisi  473
2. İptal Davası Açma Süresi  474
3. İptal Davası Açılmasında Temsil ve Uyulması Gereken Esaslar  476
4. İptal Davası Dilekçesi ve Ekleri  477
B. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  479
1. Konusu  479
2. Şartları  480
a. Bakılmakta Olan Bir Dava Olmalıdır  480
b. Davaya Bakmakta Olan Merci Mahkeme Niteliğinde Olmalıdır  480
c. İtiraz Konusu Kural Davada Uygulanacak Kural Olmalıdır  481
d. Uygulanacak Kural Re'sen Anayasa'ya Aykırı Görülmeli veya Tarafların Aykırılık İddiası Ciddi Bulunmalıdır  482
3. İşleyiş Usulü  483
4. İtiraz Yolunda Başvuruya Engel Durumlar  485
C. Bireysel Başvuru Yolu  486
1. Bireysel Başvuru Hakkının Konusu ve Şartları  487
a. Anayasa ve AİHS Kapsamındaki Hak ve Özgürlüklerden Olmalı  487
b. Kamu Gücü Tarafından İhlal Olmalı  490
c. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olunmalı  491
aa. Gerçek Kişiler  492
bb. Tüzel Kişiler  493
d. Olağan Kanun Yolları Tüketilmiş Olmalı  493
e. Bireysel Başvuru Süresinde Yapılmalı  499
2. Başvuru Usulü  500
a. Başvuru Dilekçesinin Verilebileceği Yerler  500
b. Başvuru Harcı ve Adli Yardım  501
c. Başvuru Formu (Dilekçesi) ve Formda Yer Alması Gereken Hususlar  502
d. Başvuru Formuna (Dilekçeye) Eklenmesi Gereken Belgeler  503
e. Başvuru Formu (Dilekçesi) ve Eklerinin Hazırlanmasına İlişkin İlkeler  504
f. Bireysel Başvuruda Temsil  505
3. Bireysel Başvuruların İncelenmesi  505
a. Kabul Edilebilirlik Bakımından İnceleme  505
aa. Ön İnceleme  505
aaa. Başvuru Formunda Eksikliklerin Bulunması  506
bbb. Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzii ve İnceleme Sırası  507
bb. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  508
b. Esas Bakımından İnceleme  511
aa. İncelemenin Kapsamı  511
bb. İnceleme Usulü  513
cc. İhtiyati Tedbir Kararı Alma Yetkisi  514
4. İnceleme Sonucu Verilebilecek Kararlar  515
a. Hakkın İhlal Edilmediği Kararı  515
b. İhlal Kararı  515
aa. Genel Olarak  515
bb. İhlalin Mahkeme Kararından Kaynaklanması ve Tazminat  516
c. Düşme Kararı  517
d. Pilot Karar  518
5. Kararların Tebliği ve Yayımlanması  519
6. İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi  519
7. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  519
III. Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçe Örnekleri  522
A. İptal Davası Dilekçe Örneği  522
B. İtiraz Başvurusu Dilekçe Örneği  533
C. Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği  536
4. KISIM:  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM’de Dava Nasıl Açılır?)
Emre EREN  
I. Giriş  557
II. AİHM'e Başvuruda Davalı (Şikayet Olunan)  558
III. AİHM'e Başvuruda Şikayetçi (Davacı)  561
IV. AİHM'e Başvuru (Dava Açma)  561
V. AİHM Başvurusunun İncelenmesi  565
VI. AİHM Kararlarının Niteliği ve Bağlayıcılığı  565
VII. AİHM Başvurusunun Kabulü ve Tazminatın Tahsil Usulü  566
VIII. AİHM İç Tüzüğü 2016 Değişiklikleri  568
IX. Sonuç  569
Kaynakça  591
İçtihat Dizini  607
Dilekçe Dizini  609
Kavram Dizini  613
 


Şeref İba
Eylül 2018
26.90 TL
Sepete Ekle
Halil Kalabalık
Eylül 2018
22.90 TL
Sepete Ekle
Kemal Gözler
Eylül 2018
54.00 TL
Sepete Ekle

 

İÇİNDEKİLER
Yazar Özgeçmişleri  5
Önsöz  7
Kısaltmalar  21
1. KISIM:  ADLİ YARGI ALANINDA DAVA DİLEKÇESİNİN HAZIRLANMASI, DAVANIN AÇILMASI VE DAVA SÜRECİ
Mikail YALÇIN  
I. Dava Dilekçesinin Hazırlanması  23
II. Dava Dilekçesinin İçeriği  23
A. Mahkemenin Adı  23
B. Davacının Adı, Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Adresi  23
C. Davalının Adı ve Soyadı ile Adresi  24
D. Varsa Tarafların Kanuni Temsilcileri ve Davacı Vekilinin Ad ve Soyadları ile Adresleri  24
E. Davanın Konusu ve Malvarlığı Haklarına İlişkin Davalarda, Dava Konusunun Değeri  24
F. Hukuki Deliller  25
G. Hukuki Sebepler  26
H. Sonuç ve Talep  26
I. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  26
İ. Davacının (Varsa Kanuni Temsilcisinin veya Vekilinin) Adı ve Soyadı, İmzası  26
III. Dava Dilekçesinin Mahkemeye Verilmesi  27
IV. Davanın Açılma Zamanı  30
V. Cevap Dilekçesinin İçeriği  30
A. Mahkemenin Adı  30
B. Davacı ile Davalının Adı, Soyadı Adresleri ve TC Kimlik Numaraları  31
C. Varsa, Tarafların Kanuni Temsilcilerinin ve Davacı Vekilinin Adı, Soyadı ve Adresleri  31
D. Davalının Savunmasının Dayanağı Olan Bütün Vakıaların Sıra Numarası Altında Açık Özetleri  31
E. Hukuki Deliller  31
F. Dayanılan Hukuki Sebepler  31
G. Sonuç ve İstem  31
H. Dilekçenin Hazırlandığı Tarih  32
I. Davalının veya Varsa Kanuni Temsilcisinin Yahut Vekilinin İmzası  32
VII. Dava Harçlarının Alınması  32
A. Harçtan Muafiyet ve İstisnalar  37
1. Harçlar Kanunu'nda Belirtilenler  37
a. Muafiyetler  37
b. İstisnalar  37
2. Özel Kanunlarda Belirtilenler  38
B. Tarifeye Göre 2016 Yılı Yargı Harçları  38
1. Mahkeme Harçları  38
2. Başvurma Harcı  38
3. Celse Harcı  39
4. Karar ve İlam Harcı  39
a. Nispi Harç  39
b. Maktu Harç  40
5. Keşif Harcı  40
6. İcra ve İflas Harçları  40
a. İcra Harçları  40
b. İflas Harçları  41
7. Diğer Yargı Harçları (Müşterek Kısım)  42
a. Suret Harçları  42
b. Muhafaza Harçları  42
c. Defter Tutma Harçları  42
d. Miras İşlerine Ait Harçlar  43
e. Vasiyetname Tanzimine Ait Harçlar  43
f. Vergi Yargısı Harçları  43
aa. Başvurma Harcı  43
bb. Nispi Harçlar  43
cc. Maktu Harç  44
VIII. Genel Olarak Dava Süreci  44
A. Dava Dilekçesinin İncelenme Aşaması  44
B. Dava Dilekçesine İstinaden Mahkemece Tensip (Hazırlık) Tutanağının Hazırlanması Aşaması  45
C. Dilekçeler Aşaması  47
D. Ön İnceleme Duruşması  48
E. Tahkikat Duruşması  52
F. Keşif, Bilirkişi ve Delillerin Değerlendirilmesi Aşaması  53
G. Islah Süreci ve Ek Dava  54
H. Mahkemenin Kısa ve Gerekçeli Kararını Bildirmesi  55
I. Tavzih veya Maddi Hatanın Düzeltilmesi  55
İ. Kanun Yollarına Başvurma Süreci  56
2. KISIM:  MEDENİ USUL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
Ufuk DEMİRKAN  
I. Görev  59
A. Giriş  59
B. Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevi  60
C. Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevi  63
D. Görevsizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler ve Yargı Yeri Belirlenmesi  65
II. Yetki  67
A. Giriş  67
B. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Yetkiye İlişkin Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması  68
C. Genel Yetkili Mahkeme  68
1. Genel Yetkili Mahkemenin Niteliği  69
2. Boşanma Davalarında Yetkili Mahkeme  71
3. Davalının Birden Fazla Olması Durumunda Genel Yetkili Mahkeme  72
4. Davanın Sırf Davalılardan Birini Kendi Mahkemesinden Başka Bir Mahkemeye Getirmek Amacıyla Açılması  74
D. Özel Yetki Kuralları  76
1. Bir Yerde Geçici Olarak Oturanlara Karşı Açılacak Davalarda Yetki  76
2. Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Hâlinde Yetki  79
3. Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki  82
4. Mirastan Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  88
a. Mirasbırakanın Son Yerleşim Yeri Mahkemesinin Yetkili Olduğu Hâller  88
b. Terekede Bulunan Bir Mal Hakkında Açılmak İstenen İstihkak Davalarında Yetki  91
c. Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesine İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  92
5. Taşınmazın Aynından Doğan Davalarda Yetki  92
a. Adli Teşkilat ve İdari Taksimat Değişikliği Hâlinde Yetkili Mahkeme  95
b. Taşınmazın Birden Fazla Yargı Çevresinde Bulunması Hâlinde Yetkili Mahkeme  99
c. Birden Fazla Taşınmaza İlişkin Davalarda Yetkili Mahkeme  99
d. Davaların Yığılması ve Terditli Davada Taşınmazın Bulunduğu Yer Mahkemesinin Yetkisi  100
e. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesinin Kapsamına Giren Davalar  101
f. Aynî Hakka İlişkin Davalar  101
g. Aynî Hak Sahipliğinde Değişikliğe Yol Açabilecek Davalar  104
6. Taşınmazın Zilyetliğine İlişkin Davalar  105
7. Taşınmazın Alıkoyma Hakkına İlişkin Davalar  106
8. İrtifak Haklarına İlişkin Davalar  106
9. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 12'nci Maddesi Kapsamına Girmeyen Davalar  107
10. Karşı Davada Yetki  110
11. Şubenin İşlemlerinden Doğan Davalarda Yetki  111
12. Özel Hukuk Tüzel Kişisinin Merkezinin Yetkisi  114
13. İflas Davasında Yetki  119
14. Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  120
a. Zarar Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  120
b. Can Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  121
c. Deniz Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  123
d. Mali Mesuliyet Sigortalarından Doğan Davalarda Yetkili Mahkeme  123
15. Haksız Fiilden Doğan Davalarda Yetki  124
E. Özel Yetki Kurallarının Niteliği  128
F. Kesin Olmayan Yetki Hâlleri  130
G. Kesin Yetki Hâlleri  132
H. Yetki İtirazı  134
1. Giriş  134
2. Kesin Olmayan Yetki Hallerinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  135
3. Kesin Yetki Halinde Yetki İtirazının İleri Sürülmesi  138
4. Yetki İtirazının İncelenmesi  138
5. Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler  139
I. Merci Tayini  145
III. Hâkimin Reddi  148
A. Giriş  148
B. Ret Usulü  148
C. Ret Talebini İncelemeye Yetkili Merci  149
D. Ret Talebine İlişkin Kararlara Karşı İstinaf  150
E. Ret Talebine İlişkin Kararların Temyizi  151
IV. Dava Dilekçesi  153
V. Cevap Dilekçesi  163
A. Cevap Dilekçesini Verme Süresi ve Sürenin Uzatılması Talebi  168
VI. Cevaba Cevap (Replik) Dilekçesi  171
VII. İkinci Cevap (Düplik) Dilekçesi  174
VIII. Muvafakat Dilekçesi  176
IX. Harcın İadesi  179
X. Tespit Davası  182
XI. Belirsiz Alacak Davası  188
A. Giriş  188
B. Belirsiz Alacak Davasının Hukuki Niteliği  192
C. Belirsiz Alacak Davasının Koşulları  192
1. Dava Açılırken Talep Sonucunun Miktarının Belirlenebilmesinin İmkânsız veya Davacıdan Beklenemeyecek Olması Gerekir.  192
2. Belirsiz Alacak Davası Açılırken Belirtilecek Dava Değeri  198
D. Talep Sonucunun Kesin Olarak Belirlenmesi  199
E. Belirsiz Alacak Davasında Tam ve Kesin Miktarın Belirlenme Zamanı  201
F. Belirsiz Alacak Davasında Zamanaşımı  201
G. Belirsiz Alacak Davasında Faiz Başlangıcı  201
H. Tam Dava Açılması Gerektiği Halde Belirsiz Alacak Davası Açılması  202
I. Belirsiz Alacak Davasında Feragat, Kabul ve Sulh  202
İ. Belirsiz Alacak Davası ve Manevi Tazminat  203
XII. Seçimlik Dava  209
XIII. Terditli Dava  211
XIV. Karşı Dava  213
XV. Davaların Ayrılması  218
XVI. Davaların Birleştirilmesi  221
XVII. Davanın İhbarı (ya da Davayı İhbar)  225
XVIII. Davaya Müdahale  232
A. Asli Müdahale  232
B. Fer’i Müdahale  235
XVIX. Derdestlik  241
XX. İsticvap  246
XXI. Şahit Beyanlarına Karşı Beyanda Bulunma ve Şahitlere Soru Sorulması İstemi  252
XXII. Delil Bildirme  255
XXIII. Delil Tespiti  262
XXIV. Bilirkişi  265
A. Bilirkişilerin Görevlendirilmesi  265
B. Bilirkişilik Görevini Kabulle Yükümlü Olanlar  266
C. Bilirkişinin Görev Alanının Belirlenmesi ve Görev Süresi  266
D. Bilirkişinin Görevini Bizzat Yerine Getirme Yükümlülüğü  266
E. Bilirkişi Açıklamalarının Tespiti ve Rapor  267
F. Bilirkişi Raporuna İtiraz  267
G. Bilirkişinin Reddi  268
H. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu Nedeni ile Açılacak Tazminat Davası  276
1. Bilirkişinin Hukuki Sorumluluğu  276
2. Davaların Açılacağı Mahkeme  279
3. Rücu Davasında Zamanaşımı  279
XXV. Davanın Yenilenmesi  281
XXVI. Karar  285
A. Ara Kararlar  285
B. Nihai Kararlar  285
XXVII. Davadan Feragat  291
A. Giriş  291
B. Faragatin Tanımı  291
C. Faragatin Konusu  294
D. Faragatin Şekli ve Usulü  294
E. Hak Sahibi  298
F. Faragatin Benzer Kurumlardan Farkı  300
G. Feragatin Yapılabileceği Zaman  304
H. Feragat Edilebilecek Davalar  308
I. Feragatin Şartsız Olması ve Kısmen Feragatin Mümkün Olması  310
İ. Feragatin Sonuçları  312
J. Feragat Hâlinde Yargılama Giderleri  315
XXVIII. Davayı Kabul  317
XXIX. Islah  324
A. Islah Yolu ile Yapılabilecek İşlemler  325
B. Islah Yolu ile Yapılamayacak İşlemler  325
C. Islah Yoluna Başvurulmasının Gerekmediği Durumlar  326
XXX. Davanın Geri Alınması  331
XXXI. Kesin Hüküm  336
A. Giriş  336
B. Şekli Anlamda Kesin Hüküm  340
C. Maddi Anlamda Kesin Hüküm  341
D. Maddi Anlamda Kesin Hüküm İçin Gerekli Olan Şartlar  342
1. Dava Konusunun Aynı Olması  342
2. Dava Tarafları  342
3. Dava Sebebinin Aynı Olması  344
E. Kesin Hüküm İtirazı  349
F. Maddi anlamda kesin hükmün sona ermesi  350
1. Yargılamanın İadesi  350
2. Değişiklik Davası  354
XXXII. İstinaf  356
A. İstinaf Dilekçesi  357
B. Başvuru Süresi  358
C. Katılma Yolu ile Başvurma  358
D. İstinaf Başvurusunun İncelenmesi  359
E. Yapılamayacak İşlemler  360
F. Duruşma ve Karar  361
XXXIII. Temyiz  363
A. Giriş  363
1. Temyiz Edilemeyen Kararlar  365
2. Kanun Yararına Temyiz  366
3. Temyizin İcraya Etkisi  366
4. Temyiz İncelemesi ve Duruşma  367
5. Yargıtay’ın Bozma ve Onama Kararı  368
B. Süre Tutum Dilekçesi  379
C. Bozma Kararından Sonra Duruşma Günü Tayini  382
D. Direnme Kararı  384
E. Temyizden Feragat  386
XXXIV. Karar Düzeltme  389
A. Giriş  389
B. Karar Düzeltme Sebepleri  390
C. Karar Düzeltme Yoluna Başvurulması  392
XXXV. Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi  402
XXXVI. Teminatın İadesi  409
XXXVII. Tehiri İcra Kararı  413
XXXVIII. Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)  416
XXXIX. Hükmün Tavzihi  419
XL. İhtiyati Tedbir  423
A. Giriş  423
B. İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz  427
C. İhtiyati Tedbir Sonrası Tazminat Davası  430
XLI. Adli Yardım  432
A. Giriş  432
B. Adli Yardımdan Yararlanabilme Şartları  433
C. Adli Yardımın Kapsamı  433
D. Süre, Yetkili ve Görevli Mahkeme  434
E. Adli Yardım Talebi ve İncelenmesi  435
F. Adli Yardım Kararının Kaldırılması  437
G. Adli Yardımla Ertelenen Yargılama Giderlerinin Tahsili  437
H. Adli Yardım Kararıyla Avukatın Atanması ve Ücretinin Ödenmesi  438
XLII. Tahkim  440
A. Giriş  440
B. Tahkim Çeşitleri  445
C. Tahkim Sözleşmesinin Tanımı ve Şekli  446
D. Tahkimde Görevli ve Yetkili Mahkeme  448
E. Tahkim İtirazı  448
F. İhtiyati Tedbir ve Delil Tespiti  448
G. Dava Tarihi ve Tahkim Süresi  449
H. Dava ve Cevap Dilekçesi  450
I. Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi  452
İ. İptal Davası  453
J. Yargılama Giderleri  454
XLIII. Hakem Atanması  457
XLIV. Hâkimin Yasaklılığı (Meni)  460
XLV. Eski Hale Getirme  463
3. KISIM:  ANAYASA MAHKEMESİ’NDE GÖRÜLEN DAVALAR
Ayhan DÖNER  
I. Anayasa Mahkemesi  467
A. Giriş  467
B. Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu  468
C. Mahkemenin Görev ve Yetkileri  469
D. Anayasa Mahkemesi'nin Teşkilatı, Çalışma ve Yargılama Usulü  470
1. Genel Kurul  470
2. Bölümler  471
3. Komisyonlar  472
4. Çalışma ve Yargılama Usulü  473
II. Anayasaya Uygunluk Denetim Yolları  473
A. İptal Davası (Soyut Norm Denetimi)  473
1. İptal Davası Açma Yetkisi  473
2. İptal Davası Açma Süresi  474
3. İptal Davası Açılmasında Temsil ve Uyulması Gereken Esaslar  476
4. İptal Davası Dilekçesi ve Ekleri  477
B. İtiraz Yolu (Somut Norm Denetimi)  479
1. Konusu  479
2. Şartları  480
a. Bakılmakta Olan Bir Dava Olmalıdır  480
b. Davaya Bakmakta Olan Merci Mahkeme Niteliğinde Olmalıdır  480
c. İtiraz Konusu Kural Davada Uygulanacak Kural Olmalıdır  481
d. Uygulanacak Kural Re'sen Anayasa'ya Aykırı Görülmeli veya Tarafların Aykırılık İddiası Ciddi Bulunmalıdır  482
3. İşleyiş Usulü  483
4. İtiraz Yolunda Başvuruya Engel Durumlar  485
C. Bireysel Başvuru Yolu  486
1. Bireysel Başvuru Hakkının Konusu ve Şartları  487
a. Anayasa ve AİHS Kapsamındaki Hak ve Özgürlüklerden Olmalı  487
b. Kamu Gücü Tarafından İhlal Olmalı  490
c. Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olunmalı  491
aa. Gerçek Kişiler  492
bb. Tüzel Kişiler  493
d. Olağan Kanun Yolları Tüketilmiş Olmalı  493
e. Bireysel Başvuru Süresinde Yapılmalı  499
2. Başvuru Usulü  500
a. Başvuru Dilekçesinin Verilebileceği Yerler  500
b. Başvuru Harcı ve Adli Yardım  501
c. Başvuru Formu (Dilekçesi) ve Formda Yer Alması Gereken Hususlar  502
d. Başvuru Formuna (Dilekçeye) Eklenmesi Gereken Belgeler  503
e. Başvuru Formu (Dilekçesi) ve Eklerinin Hazırlanmasına İlişkin İlkeler  504
f. Bireysel Başvuruda Temsil  505
3. Bireysel Başvuruların İncelenmesi  505
a. Kabul Edilebilirlik Bakımından İnceleme  505
aa. Ön İnceleme  505
aaa. Başvuru Formunda Eksikliklerin Bulunması  506
bbb. Bireysel Başvuruların Bölümlere ve Komisyonlara Tevzii ve İnceleme Sırası  507
bb. Kabul Edilebilirlik İncelemesi  508
b. Esas Bakımından İnceleme  511
aa. İncelemenin Kapsamı  511
bb. İnceleme Usulü  513
cc. İhtiyati Tedbir Kararı Alma Yetkisi  514
4. İnceleme Sonucu Verilebilecek Kararlar  515
a. Hakkın İhlal Edilmediği Kararı  515
b. İhlal Kararı  515
aa. Genel Olarak  515
bb. İhlalin Mahkeme Kararından Kaynaklanması ve Tazminat  516
c. Düşme Kararı  517
d. Pilot Karar  518
5. Kararların Tebliği ve Yayımlanması  519
6. İçtihat Farklılıklarının Giderilmesi  519
7. Başvuru Hakkının Kötüye Kullanılması  519
III. Anayasa Mahkemesi'ne Başvuru Dilekçe Örnekleri  522
A. İptal Davası Dilekçe Örneği  522
B. İtiraz Başvurusu Dilekçe Örneği  533
C. Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği  536
4. KISIM:  AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ (AİHM’de Dava Nasıl Açılır?)
Emre EREN  
I. Giriş  557
II. AİHM'e Başvuruda Davalı (Şikayet Olunan)  558
III. AİHM'e Başvuruda Şikayetçi (Davacı)  561
IV. AİHM'e Başvuru (Dava Açma)  561
V. AİHM Başvurusunun İncelenmesi  565
VI. AİHM Kararlarının Niteliği ve Bağlayıcılığı  565
VII. AİHM Başvurusunun Kabulü ve Tazminatın Tahsil Usulü  566
VIII. AİHM İç Tüzüğü 2016 Değişiklikleri  568
IX. Sonuç  569
Kaynakça  591
İçtihat Dizini  607
Dilekçe Dizini  609
Kavram Dizini  613
 


 
Kitap
Bülten
Kitap
Kitap
İndirimli Kitaplar
 
 
Ana Sayfa | Hakkımızda | Bülten | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Sayfası | Yardım | İletişim

Seçkin Yayıncılık San. Tic. A.Ş.
Copyright © 1996 - 2018